เลือกภาษา :
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นไล่เรียง
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ส่วนย่อย


ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบเร่งด่วน
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

หนังสือที่แนะนำ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น Book&Serial - Serial Collections: สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 13
1
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2539-5807
Title วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ [วารสาร]
Publisher นครปฐม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2559
Multimedia http://www.triple-group.co.th l
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=159692.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 6 เดือน


 
2
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2351-0862
Title Asian Political Science Review [Journal]
Publisher Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University, 2017
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=161229.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 6 เดือน


 
3
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2286-959x
Title PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research [Journal]
Publisher Bangkok : Political Science Association of Kasetsart University, 2016
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160432.pdf
Frequency ราย 6 เดือน


 
4
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2465-5368
Title International Journal of Integrated Education and Development [Journal]
Publisher อุบลราชธานี : สถาบันการศึกาานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2016
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160433.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 6 เดือน


 
5
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2229-1407
Title วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ [วารสาร]
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร./โทรสาร 056-278969
Multimedia http://rdi.nsru.ac.th l
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160307.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 6 เดือน


 
6
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 1747-4396
Title Airports of the World [journal]
Publisher London, Key Publishing Ltd, 2016
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=159061.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 2 เดือน


 
7
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


Title Airliner World [journal]
Publisher London, Key Publishing Ltd, 2016
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=159062.pdf
Frequency รายเดือน


 
8
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 1556-2336
Title Make Magazine [journal]
Publisher San Francisco, CA Maker Media, Inc. 2017
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160126.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 2 เดือน


 
9
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 2229-2608
Title Social Science Asia [journal]
Publisher Bangkok : Official Journal of National Research Council of Thailand, 2016
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160435.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 4 เดือน


 
10
บัตรรายการ
ทะเบียนวารสาร(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


ISSN 0857-202x
Title กระแสเอเชีย [วารสาร]
Publisher กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
Multimedia ../cgi-bin/cvimg.cgi?fname=160534.pdf -- หน้าสารบัญวารสารใหม่
Frequency ราย 6 เดือนหน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 | หน้าถัดไป

สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้นคำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session
เลือกด้านล่างเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอล่าสุด:

มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือโทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 403 || มีปัญหาในการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 437
หน้าหลักศูนย์สนเทศและหอสมุด