เลือกภาษา :
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นไล่เรียง
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ส่วนย่อย


ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบเร่งด่วน
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

หนังสือที่แนะนำ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น Book&Serial - Special Collections: เทปบันทึกเสียง

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 10
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number DVD 600-602
Title วิถีเอเชีย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ ; การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 6 วิถีเอเชีย ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
Publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553
Material 3 แผ่น (279 นาที) : เสียง, สี


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number DVD 227-228
Title ลานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันที่ 26 มกราคม 2550 ; งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี งานลานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 = To celebrate the auspicious occasion of His Majesty The King's Birthday Anniversary 5th December 2007 [Digital videodisc] : Institute of Fine Arts (Bunditpatanasilpa) Presents 'An Outdoor Cultural Performance Music and Dance' / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publisher กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550
Material 2 แผ่น (199 นาที) : เสียง, สี


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number CD 5757
Call Number CD 8073
Title อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออก [ซีดี-รอม]
Publisher กรุงเทพฯ : บริษัท จิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2549
Material 1 แผ่น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 005.3 ม577ร
Author มินท์
Title เรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์มีแค่นี้ = Zukai de wakaru software kaihatsu no subete / มินท์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สมชาย กิตติชัยกุลกิจ
Publisher กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549
Material 299 หน้า : ดัชนี


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number CD 5933
Author สมรัก ปริยะวาที
Title Authorware 7 เรียนรู้และประยุกต์ใช้งานสไตล์ Workshop [ซีดี-รอม] / สมรัก ปริยะวาที
Publisher กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Material 1 แผ่น + คู่มือ ( 006.7869 ส275อ )


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number CD 5944
Author จักรกฤษณ์ นพคุณ
Title คัมภีร์ Notebook 2006 [ซีดี-รอม] / จักรกฤษณ์ นพคุณ
Publisher กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549
Material 1 แผ่น + คู่มือ (004.16 จ216ค)


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number CD 3012
Call Number CD 8678
Author ศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ์.
Title กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ [ซีดี-รอม] = Public relations strategy [CD-ROM] ศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ์
Publisher กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กฃ์ทรีม มีเดีย จำกัด, [2547]
Material 1 แผ่น
Series Stmt Knowledge CD-ROM (e-training)


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : Audio Visuals Floor 2
Call Number CD 4532-4533
Call Number CD 4597-4598
Author Becerra, Andres.
Title Microsoft visual C++.net standard [CD-ROM] ; Absolute C++ [CD-ROM] / Andres Becerra
Publisher Redmond [WA] : Micorsoft Press, 2003
Material 2 discs + Handbook (005.2768 T287m) + Handbook (Visual C++.NET Programming Companion) + CD 4532-4537, Cd 4597-4598, 4600, 4605-4607


 
9
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart
 
10
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart

สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้นคำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือโทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 403 || มีปัญหาในการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 437
หน้าหลักศูนย์สนเทศและหอสมุด