เลือกภาษา :
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นไล่เรียง
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ส่วนย่อย


ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบเร่งด่วน
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

หนังสือที่แนะนำ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น Book&Serial - Special Collections: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 70 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 699
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 353.77 ศ528ร
Author กรมศิลปากร.
Title 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร
Publisher กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
Material 198 หน้า : ภาพประกอบ


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 363.34 ช723ค
Author เชษฐา โมสิกรัตน์.
Title คู่มือประชาชนในการเตรียมาตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ / เชษฐา โมสิกรัตน์...[และคนอื่นๆ]
Publisher กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560
Material 138 หน้า : ภาพประกอบ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 294.3444 ส852ต
Author สุรพล ไกรสราวุฒิ.
Title ไตรสิกขา : ระบบการศึกษาของพระพุธเจ้า / สุรพล ไกรสราวุฒิ
Publisher กรุงเทพฯ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Material 67 หน้า


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 923.1593 อ114
Title องค์รัชทายาท 2515 ของขวัญจากฟ้าสู่ดิน
Publisher กรุงเทพฯ : บวรสารเทรดดิ้ง, 2559
Material เล่ม : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 370.9593 ป483ร
Author สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
Title รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา : จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ; รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ, บรรณาธิการ
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560
Material 25 หน้า


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 895.911 พ453น
Author พลัง เพียงพิรุฬห์.
Title นครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์
Publisher สกลนคร: นิดจะศิลป์, 2560
Material 195 หน้า


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 021.24 ห911
Title โหล : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด / วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2560
Material 285 หน้า : ภาพประกอบ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 745.4 ภ468ม
Author ภารุต เพ็ญพายัพ.
Title Made : From Thai Creativity / ภารุต เพ็ญพายัพ...[และคนอื่นๆ]
Publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2560
Material 214 หน้า : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : General Books Floor 4
Call Number 796.09593 ก454ผ
Author กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
Title แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่... / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; อารัญ บุญชัย, บรรณาธิการ
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560
Material 68 หน้า


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกเพื่อเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : Fictions Floor 5 (นว)
Call Number นว ฟ541ฮ
Author ฟุรุกาวะ ชิเอโกะ.
Title ฮิโรโอกะ อาซาโกะ : สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น / ฟุรุกาวะ ชิเอโกะ ; กนิฏฐา มัทซุโอะ, แปล
Publisher กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
Material 351 หน้าหน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 70 | หน้าถัดไป

สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้นคำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session
เลือกด้านล่างเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอล่าสุด:

มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือโทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 403 || มีปัญหาในการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 437
หน้าหลักศูนย์สนเทศและหอสมุด