No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11000Who's who in the Bible1
21000420QuickPC [journal]1
31000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
41000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
510010Research in Labor Economics1
61001030EAQ [journal]1
71001040Educational management administration & leadership [journal]1
81001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
91001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
101001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
111001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
121002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
131003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
141003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
151003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
161003970Guru Inform [journal]1
17100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
181004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
191004220Pladao office [CD-ROM]2
201004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
21100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
221005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC1
231005430Economic use of gas-fired boiler plant2
241005440Economic use of coal-fired boiler plant1
251005450Energy audits for industry2
261005460Energy audits for building2
271005470Steam3
281005480Compressed air and energy use1
291005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
301005500Economic use of electricity in industry2
311005510The economic use of refrigertion plant2
321005520Economic management and good lighting practices2
331005530Waste avoidance measures2
341005540Process plant insulation and fuel efficiency1
351005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC1
361005560Energy management training2
371005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
381005580Managing people managing energy1
391005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
40100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
411005600Heat recovery from air compressors1
421005610Energy savings with electric motors and daves2
431005630Energy savings in industrial water pumping systems2
441005640Reducing electricity use in injection moulding1
451005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
461005680Industrial cooling water systems2
471005700Introducing information systems for energy management1
481005720Waste heat recovery in the process industries2
491006020รายงานผลการวิจัย ธุรกิจรัฐและคอร์รัปชั่น 2
50100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
511006110PC Today [journal]1
521006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
531006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education7
541007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
551008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
561008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
571008390Jeducation guide book... 7
58100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
591008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์1
60100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
611008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
621008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
63100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
641009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
65100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
661009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
671009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
68100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
691009940Good Lawyer and the Art of Law2
701010How to live with life2
71101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
72101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
731010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
741010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
751010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
761010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
77101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
781010800Organizational research method [journal]1
791010810Evaluation review [journal]1
80101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose1
81101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
82101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
831012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
84101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
851013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
861013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
871013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
88101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
891013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
90101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
911013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
921013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
9310140บัญชีต้นทุน4
941014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
951014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 16
961014300ชีวิตคือการลงทุน1
971014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
981014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
991014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
10010150Computer auditing2
1011015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
1021015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
1031015380SCI mag [journal]1
1041015460เกษตรท่องเที่ยว1
105101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
1061015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
10710160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง7
108101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
1091016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
110101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
1111016680Decision making science1
1121016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
1131016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1141016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1151016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1161016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1171016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
1181016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
1191016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
1201016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
1211016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
122101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
12310170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 2
124101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
1251017330ร่มพยอม [วารสาร]1
1261017360ธนบัตรไทย1
127101750Social insurance & economic security.1
128101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
129101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
130101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
131101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
1321017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
1331017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
134101800Teaching and personality / David Fontana1
135101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
1361018130ภาษา Java3
137101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
1381018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
139101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
1401018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1411018600The best romantic resort and spa in Asia1
1421018610Best beach resort in Asia1
1431018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
1441018680The best private resort and hotel in Thailand1
145101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
146101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
147101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
14810190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
149101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred1
150101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
1511019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
1521019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
153101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
1541019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
1551019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
1561020Man, myth and magic12
1571020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
1581020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
1591020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
1601020190Traveler's gift1
1611020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
1621020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
163102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
1641020490London / contributor by Michael Leapman2
165102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
1661020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
1671020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
1681020520Let's go travel guide1
1691020530Let's Go : Europe1
1701020540A Let's Go : Germany1
1711020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
1721020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
1731020570Bangkok : city guide1
1741020580Paris : city guide1
1751020590East Timor / Tony Wheeler1
176102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
1771020600Beijing / Damian Harper1
1781020610Melbourne : city guide1
1791020620Cape Town / Simon Richmond1
1801020630New York city : city guide1
1811020650Best of San Francisco / China Williams1
1821020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
1831020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
1841020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
1851020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
1861020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
1871020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
1881020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
18910210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี2
1901021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
191102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
1921021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
193102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
1941021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
1951021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
19610220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่3
1971022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
198102250Policing liberal society / Steve Uglow1
1991022680Bruce Peren's open source series1
2001023850Solid foods1
20110240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร2
202102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
2031024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
2041024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
2051024640Designer and the grid2
20610250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 1
207102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
2081025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
2091025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
210102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
211102560The Basic investor's library1
2121025940Annual report.... 2
2131025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
21410260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
2151026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
2161026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 6
2171026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
2181026280Towards success2
219102630Futures markets / Darrell Duffie1
2201026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
2211026570สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 13
2221026820Chinese Business space1
2231026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
2241026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
2251027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
226102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
2271027770Special effects photography / David Daye1
2281027790The Pra-lighting1
2291027800Pro - lighting1
2301027810The Pro - lighting1
2311027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
2321028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
2331028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
234102880Doing business in Thailand1
23510290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
2361029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ1
2371029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
2381029650Loy series1
2391029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
2401029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
2411029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
2421029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies1
2431030Buddhism in Thai life1
2441030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
2451030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
2461030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 1
2471030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
2481030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
2491031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
2501031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 2
251103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา1
2521031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
2531031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
254103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
2551031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 72
2561031720A-Z travel... / editor Don Ross1
2571031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
2581031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
2591031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร2
260103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
26110320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย3
262103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
2631032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
2641032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
2651032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
2661032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 1
2671032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
26810330AC1034
2691033450The history encyclopedia / Simon Adams1
2701033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
2711033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
2721033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25491
2731034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
2741034260Business & Society [journal]1
2751034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
2761034500Lionheart : a journey of the human spirit1
2771034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
278103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
27910350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
2801035000MM Machine Market [วารสาร] 1
2811035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
2821035080Ministry of Industry... 1
2831035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
2841035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
285103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
2861035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
287103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
288103590Investments / William F. Sharpe1
28910360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
290103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell1
2911037050Journal of ecotourism [journal]1
2921037160Cisco networding academy program CCNA... 2
2931037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
2941037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
2951037560Issues in Accounting Education [journal]1
2961037570Accounting Horizons [journal]1
2971037580The Accounting review [journal]1
2981037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
299103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
3001037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
3011037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
3021037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
3031037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
3041037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
30510380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]1
3061038100Payment systems report... 2
3071038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
3081038150Thailand science and technology profile... 4
3091038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
3101038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
3111038240พระเจ้ามีจริงหรือ1
3121038250The new testament recovery version2
3131038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
3141038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
3151038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
316103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
3171038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
3181038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 3
319103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู2
3201039170Journal of operations management [journal]1
3211039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
3221039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
323103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์2
3241039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
3251039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
326103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ1
327103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
3281039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
329103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
330103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง1
331103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
3321040The way of the Budda1
333104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
3341040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
335104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย2
336104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
337104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
3381040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
339104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
340104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
34110410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค2
342104100การประกันชีวิต1
3431041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
3441041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
345104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช6
346104130Principles of insurance8
347104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า2
3481041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
3491041540Pocket PC Magz [journal]1
350104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]4
351104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม1
3521041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร2
3531041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism1
3541041930Environmental report... 1
3551041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์1
3561042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
3571042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
358104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
359104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
3601042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
3611042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
3621042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
3631042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
364104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ3
3651042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
3661043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
3671043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
368104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
3691043200Rice...Thai cultural life2
3701043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
3711044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
3721044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
3731044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
3741044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
3751044460หมากรุกไทย5
3761044720กฎหมายลักษณะพยาน2
3771044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
3781044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
3791044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ2
3801045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
3811045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
3821045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
3831045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
3841045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
3851045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
3861045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
3871045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
3881045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
389104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 2
390104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
3911046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
3921046410UK universities, colleges and schools handbook... 1
3931046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
3941046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
3951046610The exclusive house 20041
39610470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง2
397104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
3981047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
399104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
400104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
401104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
402104780The republic of China on Taiwan today1
403104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel1
4041047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
405104800The concise oxford dictionary of quotations1
4061048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
4071048070Difficult conversations : how to discuss what matters most2
408104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
4091048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 1
4101048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 61
411104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
412104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต3
413104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
414104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา1
415104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
4161049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
417104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
418104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล2
4191049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
420104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์1
421104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
4221049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 2
4231049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
424104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
4251049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
4261050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
42710500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์2
428105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี2
4291050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)2
4301050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 2
4311050070ศึกวิรุญจำบัง1
4321050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 25529
4331050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
4341050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 3
4351050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
4361050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
437105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
438105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
4391050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
44010510การบัญชี8
441105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
4421051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
443105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร1
4441051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
445105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
446105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 3
447105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
448105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham1
449105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright1
4501052240Research summary report... 3
451105230The exotic cookery collection1
452105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
453105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
4541052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
455105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
456105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร1
4571052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
4581052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
45910530การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์3
4601053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
4611053320Le Francais dans Le monde [journal]1
462105340Laws and regulations in Thai bureaucracy3
463105370LA 2033
464105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ2
4651053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
4661053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
46710540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง6
4681054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
469105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
470105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น1
4711054510CLEO [journal]1
4721054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์1
4731054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
4741054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
4751054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
4761055040กุสุมา รักษมณี 602
477105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย1
478105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
479105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
480105580Man in his working environment a workers'education manual2
4811055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
4821055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
48310560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 8
484105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
4851056010สถิติจราจร ปี... 4
4861056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
487105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์3
4881056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
489105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
490105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ3
491105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม1
4921056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
493105690This reader on corruption4
4941057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
495105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา7
4961057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
4971057110You'll never walk alone1
4981057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are1
4991057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
500105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines1
501105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
502105830Encyclopedia of Asian history4
5031058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
5041058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
5051058790Cupit publishing1
506105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
5071058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
508105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
5091059050Everyman's library2
510105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
5111059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
5121059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
5131059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
514105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ2
5151059330Last Samuri1
5161059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
5171059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
5181059460Merchant of venice1
5191059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
520105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 6
5211059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
5221059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
5231059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
5241059560Moulin rouge!1
5251059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
526105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
5271059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
528105980Artech House mobile communications series1
5291059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
5301059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
5311059940Oedipus the King1
532106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล7
5331060070Applause acting servies1
534106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
5351060240Tragedes... / William Shakespeare2
5361060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
537106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน1
5381060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
5391060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
5401060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
541106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
542106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
543106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ1
544106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก1
5451061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
5461061760Out of home magazine year book... 7
5471061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
5481061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
5491061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
5501061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
5511061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
5521061950Members director ... 1
553106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 2
5541062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
5551062160HWM [journal]1
5561062440ชุดอนาคตโลก1
5571062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
558106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 6
5591062720Arsenal player by player / Joe Rose1
5601062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
5611062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
5621062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
563106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2
564106293072nd Birthday of Her Majesty1
565106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
566106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน2
5671063760Comnow [journal]1
568106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน1
569106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่3
5701063950Ecotourism series 2
571106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ1
572106460ถนนสู่เอ็มบีเอ3
573106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
574106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล1
5751064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
57610650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส1
577106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
5781065250Print regional design annual... : America's National design competition2
579106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
580106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
581106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
5821066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
5831066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
584106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
5851066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
586106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
587106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
5881066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
5891067200Handbook in starting and managing your own business2
590106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
5911067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
5921067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
5931067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
594106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind1
595106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
596106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
5971067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
5981067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
5991067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
600106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
601106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า2
6021068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
603106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี2
604106860สำนวนอังกฤษ6
6051068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
6061068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
6071068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
6081068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
609106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
6101069050Applied participatory action research2
611106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ1
612106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
613106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello1
6141069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
6151069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
61610698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
6171070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
618107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
6191070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
6201070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
6211070270การดำเนินคดีในศาล 2
6221070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
6231070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
624107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others1
6251070420Fine Arts [journal]1
626107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
627107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
6281070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
6291070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
630107090Impact / Jane Revell1
631107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
632107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
633107130Tian Han wen ju / Tian Han6
6341071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
635107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
636107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
6371071580Communicating in English4
638107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
639107170Jia / Ba Jin1
640107180Ku nan / Sha Ding1
641107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
64210720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ2
643107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
6441072020รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี.../ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 2
645107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
646107220Chun feng chen zui de wan shang2
647107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
648107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
649107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
650107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
651107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
652107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
6531073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
654107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25291
655107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
65610740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์1
657107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ1
658107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
65910746070 อาชีพ / ไทยน้อย1
660107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
66110750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง2
662107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
6631075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
664107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
6651075800IEEE transactions on education [journal]1
6661075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
667107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
66810760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา1
669107600Recits1
6701076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
6711076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
6721076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
6731076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
67410770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา2
6751077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
676107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
6771077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
6781077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา1
6791077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
680107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
681107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
68210780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา1
6831078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
6841078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
6851078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
6861078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
6871078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
6881078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
6891078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
6901078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
6911078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
6921078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
6931078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
6941078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
6951078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
6961078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
6971078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
6981078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
6991078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
7001078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
7011078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
7021078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
7031078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
7041078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
7051078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
7061078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
7071078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
7081078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
7091078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
710107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
7111078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
7121078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
713107890Crimial law and procedure1
714107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
7151079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
7161079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ9
717107920The Russian revolution / Robert Goldston1
7181079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 2
719107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
720107980Information systems in management / James A.Senn1
7211080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
7221080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
723108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
7241080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
725108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
726108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
7271080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)1
728108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
7291080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
7301080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
7311080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
7321080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
733108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
7341080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
7351080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
736108080The Pelican Guide to English Literature1
7371080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
738108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม1
7391081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
7401081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
741108150Chinese Through Listening 21
742108160Chinese through literning1
7431081640Annual report.... 1
7441081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
7451081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
7461081680แผนฯ 12... สู่การขับเคลื่อน 2
747108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern1
74810820ศัพท์แรงงาน1
749108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
750108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
7511082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2
752108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
753108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
7541082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
755108250ความจริงของแผ่นดิน1
756108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
7571082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
7581082610สิงหไกรภพ1
7591082630ไกรทอง1
7601082640พระอภัยมณี1
7611082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
7621082660คาวี1
7631082670อุณรุท1
7641082680สังข์ศิลป์ชัย1
7651082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น1
7661082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
7671082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
7681082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
769108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก3
7701082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
771108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
772108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์2
773108350Expressive English2
7741083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
775108360Thai national identity2
776108370English conversation for Thai students1
777108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
778108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 2
7791083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
78010840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
781108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
7821084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
783108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง6
784108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
7851084420DK eyewitness top 10 travel guides2
786108450Vocabulary1
787108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
7881084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
789108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
790108510Structure1
791108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์1
792108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา1
7931085930จีนไทย [วารสาร] 1
7941085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
79510860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
7961086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
797108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ2
7981086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
7991086150Vichaiyut Newsletter [Journal] 1
800108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
801108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
8021086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
803108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
8041086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 2
805108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
8061087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
807108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
808108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
809108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
8101087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
811108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์1
8121087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ1
8131087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์6
8141087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต6
8151087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์14
816108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
8171088000การบัญชีชั้นสูง 2 / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 5
8181088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]3
8191088030The... household socie-economic survey : Northeastern region1
820108840English for guided tours2
8211088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
822108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
8231088690English vocaburary for lawyers series2
8241088980Unseen paradise1
825108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
826108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
827108920CN1028
828108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
829108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล2
830108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 13
8311089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
8321089620Agchigrafik1
8331089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
8341089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
835108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ2
836108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
837108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
8381089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
83910900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
840109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 5
8411090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
842109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
843109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง5
844109050Lead on the brian2
845109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
8461090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
8471090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
84810910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
8491091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 32
850109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
851109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา1
852109150คู่มือการชี้สองสถาน1
8531091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
8541091520Bootleg1
8551091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
856109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
8571091640Green Research [journal]1
8581091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
859109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
8601091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
8611091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
862109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
863109190Basic guide to hospital public relations1
86410920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
865109210เรียนภาษาจีนจากภาพ4
866109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง6
8671092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
8681092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
8691092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
8701092770เคล็ดลับในครัว 21
8711092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
8721092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
873109280the library of communication technique1
8741092800The best of vietnamese food3
87510930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ1
876109300China A B C1
8771093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
878109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
8791093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
8801093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
8811093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
8821093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
8831093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
8841093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
8851093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
8861093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
8871093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
888109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
88910940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 3
890109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
8911094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
892109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
8931094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์1
894109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
8951094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
8961094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
8971094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
898109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
899109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
9001094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
901109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
9021094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
903109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
9041094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 2
90510950Our beloved King1
9061095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
907109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
9081095100จินตนา ยศสุนทร.1
9091095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
9101095380Worterbuch deutsch-Thai1
911109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
912109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
913109570Legal almance series1
914109600เด็กเร่ร่อน1
915109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
916109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
9171096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
918109630Festivals of Thailand1
919109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
920109680ตำราการทำอาหารอบ1
921109690How hot a manager are you?2
9221096990IELTS : Practice Tests3
9231097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
9241097190Living Company1
925109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
926109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
9271097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
928109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider1
929109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
9301097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
931109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
9321097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
9331097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
93410980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
935109800The Kent international business series1
9361098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
9371098220Business E-mail2
9381098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
9391098410Annual report.... 2
9401098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
941109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
942109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
943109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
9441099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
945109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
9461099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
947109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
948109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
949109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
950110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
951110010Basic technical mathematics with calculus1
952110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
9531100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
9541100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
9551100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
956110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
957110040Chinese conversation for tourist2
9581100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
959110050Varieties of written English / Michael N. Long1
9601100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
9611100510ECT journal [journal]1
9621100520Energy Plus [วารสาร]1
9631100540จุลนิติ [วารสาร]1
964110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell1
965110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan1
9661101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
9671101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
9681101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
9691101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
9701101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
9711101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
972110180The laser printer handbook / David Myers2
9731101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
9741101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
975110190Inventory theory and consumer behavior1
9761102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
9771102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
9781102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
9791102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
980110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
981110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
9821102910Home & decor [journal]1
9831102920Life and home [journal]1
984110300Managing creativity / John J. Kao1
985110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
986110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล1
987110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
988110370Appraising performance for results / Tom Philip1
989110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
990110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
991110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
992110430The big deal / Saxon Menne1
993110440Business information technology series1
9941104410Technical Guide of Calligraphy1
9951104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
9961104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
9971104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
9981104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
9991104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
10001104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1001110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
10021104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10031104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10041104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
10051104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
10061104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
10071104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10081104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10091104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1010110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1011110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1012110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1013110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1014110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1015110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
10161105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
10171105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
10181105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
10191105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
10201105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
10211105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 1
1022110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1023110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
1024110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
1025110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1026110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
10271107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
1028110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
10291108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1
10301108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1031110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
10321108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
103311090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
10341109020Hundred Islands of Thailand1
10351109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
10361109440Fashion restaurant of China1
1037110950Modern English in action / Henry I. Christ1
10381109570TESOL quarterly [journal]1
10391109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1040110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1041110980Tourist atlas of guangdong province1
1042110990Guide-book to Beijing1
10431110The illustrated encyclopedia of mankind20
1044111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1045111010Zhong guo wen hua shi san bai ti1
1046111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
10471110320Concise world Atlas1
10481110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
10491110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1050111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
10511110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
10521110890Computers & industrial engineering [journal]1
1053111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
10541110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
10551110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
1056111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์1
1057111110Kong yi ji / Lu Xun2
1058111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1059111130Kan tu du gu shi1
1060111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1061111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1062111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1063111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
10641111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
10651111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1066111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1067111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
10681111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
1069111200Supplementary Chinese Greader1
1070111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1071111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1072111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
10731112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
10741112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1075111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
10761112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
10771112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1078111260Chinese for the beginners5
1079111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1080111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
10811112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
108211130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์1
1083111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying1
1084111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi1
1085111320Cheng da fa shi / Ping Heng1
1086111350Harrap's easy English3
1087111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai1
10881113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1089111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
109011140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
10911114060Eyewitness guides1
1092111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ1
1093111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
10941114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
1095111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1096111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1097111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1098111470Dong5
1099111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su1
1100111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su1
11011114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
1102111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su1
1103111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su1
1104111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su1
11051115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1106111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1107111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1108111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
11091115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1110111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian1
11111115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
11121115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
11131115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
11141115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
11151115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
11161115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1117111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
1118111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini1
11191116050สวยงามตามแต่ง2
11201116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
1121111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
11221116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
1123111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
1124111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
1125111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
1126111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
11271116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
11281116560Foto video [journal]1
11291116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2
11301116590Silvicultral research report... 2
11311116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
11321116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
11331116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
11341116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
11351116840Bangkok-breathing1
11361116850Bangkok-an inspiration1
11371117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
1138111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
1139111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
1140111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
11411117820ภาษาญี่ปุ่น 3
11421117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
11431117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
1144111790Tang shi da guan1
11451117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi1
1146111800Poems of Su Zhou1
1147111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
1148111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
1149111830Chun tian de wu / Ai Wu1
11501118380Auditing and assurance handbook... 2
1151111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
1152111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
1153111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
11541119010Crucible1
11551119070New playwrights : the best plays of ... 3
1156111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
1157111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
11581119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
1159111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
11601119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
11611119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
1162111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
1163111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
1164111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
1165111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
11661119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
11671119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
1168111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
11691119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
1170111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
11711120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
117211200The start-up entrepreneur4
1173112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
1174112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
1175112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
1176112020010th Anniversary Mai stock focus 6
1177112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
11781120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
1179112040Ba jin lun2
11801120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
1181112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
1182112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
11831120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
11841120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
1185112070Song jiang / Wang Sha Tang3
11861120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
1187112080Cha hua fu / Yang Shu1
1188112090Yu wen gu dai wen xue2
1189112100Gu dian wen xue2
11901121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
1191112120Qian jia shi1
11921121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
1193112130Si shu du ben / Ming Shan1
11941121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
1195112140Bei jing ren / Cao yu1
11961121440หุ่นนิ่ง1
11971121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
11981121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
11991121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
12001121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
1201112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
12021121500กนก นารี กบี่ คช1
12031121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
1204112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
1205112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
1206112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
12071121810Sharing is great1
12081121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1
12091121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
12101121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
1211112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
12121121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
121311220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ6
1214112200Chun yu / Ba Jin1
12151122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
1216112210Jia / Ba Jin2
1217112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
12181122200สวนเบญจกิติ1
12191122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
1220112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
12211122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
12221122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
12231122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
12241122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
12251122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
1226112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
1227112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
12281122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
12291122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
1230112260Du Shi niang / Feng Meng Long2
1231112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
1232112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
1233112290English for tourist police 1
123411230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
1235112300LA 463 (S)2
12361123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
1237112320Overseas students' companion to English studies2
12381123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์3
1239112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
1240112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
12411123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
12421123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
1243112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
1244112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
12451123740Casein micelle structure : a concise review1
1246112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
1247112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
124811240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ1
1249112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
12501124000Thailand food stats... 1
1251112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
12521124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
1253112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
1254112430Chun5
12551124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 1
1256112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
12571124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
12581124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
12591124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
12601124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
1261112450Xia5
12621124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
12631124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
12641124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
12651124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 31 6
1266112460Qiu5
12671124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
1268112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
12691124730Collected short plays of thanton wilder... 2
1270112480Qing nian shu xin / He Chao2
12711124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
12721124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
1273112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
12741124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
127511250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
1276112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
1277112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
12781125180Golf digest Thailand [journal]1
1279112520Bibliographical series4
12801125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
12811125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
1282112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
12831125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
1284112550AEI studies1
12851125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
12861125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
12871125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
12881125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
12891125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
12901125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
12911125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
12921125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
1293112570Burn out2
12941125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
1295112580Environmental stress and behavioural adaptation2
12961125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
1297112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison1
12981125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
12991125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
130011260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
1301112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
13021126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
1303112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา2
13041126340Cream cheese products : a review1
1305112640Chang yong zi zi tie4
1306112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
13071126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
1308112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
13091126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
13101126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
13111126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
1312112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
1313112700อาหารว่างของไทย1
13141127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
13151127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
13161127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
13171127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
13181127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
13191127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
13201127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
13211127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
13221127490รายงานประจำปี ... / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3
1323112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
13241127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
13251127510Miss Universe 20051
13261127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
13271127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
1328112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
1329112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
1330112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
1331112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
133211280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย1
13331128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
1334112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
1335112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
13361128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
13371128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
1338112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
13391128730ชุดสารพัดรส3
13401128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
1341112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
13421128800Best of Japanese cooking3
13431128810Step-by-step illustrated cookbook3
13441128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
1345112890Creative time management1
13461128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
13471128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
13481128960History of Thai civillization1
13491128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
135011290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร1
13511129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
13521129070Mars [journal]1
13531129080A-Star [journal]1
1354112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน1
1355112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
13561129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ1
13571129600วาดการ์ตูน... 4
1358112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
1359112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์1
13601129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
1361112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
13621130The best of life1
13631130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
13641130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
13651130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
1366113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ2
13671130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
13681130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
13691130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
13701130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
13711130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
13721130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
1373113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
13741130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
13751130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
1376113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
137711310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา2
13781131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
13791131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
13801131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
1381113170Teamwork2
1382113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
13831131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
138411320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา1
13851132010EN 101 3
13861132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
13871132540LW 4013
13881133030Dome [journal]1
13891133090ชุดทะเล1
13901133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
13911133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
13921133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
13931133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
13941133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
13951133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
13961133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
13971133650Identity of Andaman1
13981133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
13991133710Practical guide to enterprise2
14001133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
14011134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
14021134320Annual report.... 1
14031134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
14041134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
14051134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 2
14061134510Niveau debutant3
14071134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
14081134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
14091134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson1
14101134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
14111134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
14121134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
14131134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]1
14141134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]1
14151134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
14161134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel2
14171134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
14181134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo1
14191134870lancelot / Chretien de Troyes1
14201134980Reflets 2 : cahier d' exercises1
14211135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon1
14221135010Reflets 3 : casier'd exercices1
14231135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 1
14241135080Taxi! 3 : cahier d' exercices1
14251135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 1
14261135110Taxi! 3 : guide pedagogique1
14271135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ3
1428113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
14291135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6
14301135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
14311135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor1
14321135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
14331136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises1
14341136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]1
14351136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse1
14361136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
14371136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield2
1438113620PH215 2
14391136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin2
14401136220Affaires.com : guide pedagogique1
14411136250Alex et zoe : cahier d' activites 21
14421136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson1
14431136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson2
14441136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson1
14451136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson1
1446113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย2
14471136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
14481136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
14491136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
14501136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
1451113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก3
14521136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo1
14531136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement1
14541136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux1
14551136470Niveau intermediaise3
1456113670เกาะพะงัน1
14571136710รูม [วารสาร]1
14581136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์1
1459113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
1460113690PH 103 4
146111370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี1
1462113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์5
1463113710Physics for entertainment book I1
1464113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร2
1465113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
14661138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
14671138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
1468113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ1
14691138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1470113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร3
14711138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
14721138780บ้านดีสี่ทิศ1
14731139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
14741139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
14751139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
1476113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
14771140Images of Thailand1
14781140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
14791140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]3
14801140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
1481114020The international dimensions of business1
14821140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
14831140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
14841140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
14851140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
14861140370Innovation from research honed toward society1
14871140390Adman awards & symposium... 1
1488114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
14891140580Cognition and instruction [journal]1
14901140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
14911140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
149211410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี2
1493114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
1494114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
14951141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
14961141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
14971141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
14981141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
14991141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
15001141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
15011141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
15021141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
15031141330Wallpapers [journal]1
15041141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
15051141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
15061141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
15071141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
15081141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
15091141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
15101141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
15111141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
1512114160The second world war / Winston Churchill9
1513114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
1514114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
15151141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
1516114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
1517114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
1518114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
1519114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
1520114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
15211142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
15221142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
15231142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
15241142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
15251142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
1526114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
15271143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
15281143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
15291143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
15301143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
15311143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
15321143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
15331143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
15341143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
15351143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
15361143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
1537114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
15381143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
15391143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
15401143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
15411143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
15421143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
15431143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15441143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15451143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15461143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
15471143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15481143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15491143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
15501143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
1551114330Chinese Through Listening 31
1552114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
1553114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
1554114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
1555114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
1556114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์1
1557114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
1558114410Theart of conversation book one1
15591144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
15601144960Computer game1
15611144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
15621145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
15631145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ1
15641146070Biological science... / Scott Freeman1
15651146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
15661146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
1567114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
1568114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
15691146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
1570114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
15711146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
15721146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
1573114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
15741146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์2
15751146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
1576114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
1577114680Er tong wen xue xuan1
1578114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
1579114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
1580114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
1581114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
1582114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
1583114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
1584114750Easy Chinese read2
1585114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
1586114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
15871147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
1588114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
15891147810Theory into practice [journal]1
1590114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
159111480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร4
1592114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
15931148000Notre dame series on quantitative methods1
1594114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
15951148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
15961148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
15971148380Textile digest [journal]1
15981148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
15991148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
1600114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
160111490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล2
16021149060สุขสาระ [วารสาร]1
16031149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
16041149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
16051149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
16061149270Give & volunteer guide2
1607114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
16081149300Annual report.... 1
16091149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
16101149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
16111149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
16121149560การคลัง 4
16131149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple3
16141149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
1615114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 4
1616114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
1617115030Topaze / Marcel Pagnol1
16181150300University physics with modern physics5
1619115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
1620115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
16211150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
16221150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
16231150650Kids Insight1
16241150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
1625115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
16261150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
16271150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
16281150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
16291150760The Pippin teacher's library1
16301150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
16311150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
16321150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
1633115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
163411510Beginning Chinese / John DeFrancis2
1635115100โลกวิทยาศาสตร์1
1636115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]3
16371151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
16381151150Taiwan Panorama [journal]1
1639115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
16401151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
1641115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช2
16421151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
1643115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
1644115230CH233 (H)4
16451152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
1646115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล2
16471152580Creating light... / Jerry Yarnell1
1648115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์1
16491152620International design yearbook ... 1
16501152650Visual communication [journal]1
16511152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
16521152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
16531152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
16541152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
1655115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
16561152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
16571152950Windows IT Pro [journal]1
165811530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์1
1659115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
1660115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
16611153790The best of MBA world guide... 2
16621153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
1663115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
16641154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
1665115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
1666115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers1
1667115430Athletes / by Joe Wilder...others2
1668115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย4
1669115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
1670115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
16711154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
16721154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
16731154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
16741155020Standards of English for occupations2
16751155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
16761155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
16771155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
16781155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment5
16791155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
16801155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
16811155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
16821155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
16831155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
16841155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
16851155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
16861155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
16871155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 1
16881155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
16891155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
16901155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
1691115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
16921155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
16931155720Fashion... 1
16941155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
16951155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
16961155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
16971155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
16981155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
1699115590PH4212
17001155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
17011155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
17021155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
17031156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
17041156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
17051156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
17061156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
1707115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
1708115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
17091156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
1710115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
1711115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
1712115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
17131156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.1
1714115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
1715115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
17161156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
1717115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
1718115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
1719115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
17201157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
1721115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
1722115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
1723115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
1724115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
1725115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
1726115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
17271157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
1728115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
1729115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
17301157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
17311158036 small business mistakes and how to correct them2
17321158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
1733115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish1
17341158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
17351158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
17361158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
17371158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
17381158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
17391158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล1
17401158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
17411158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
1742115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
17431158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
1744115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
17451158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
1746115890Elements basic 9 3 dimensions1
1747115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin1
1748115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
17491159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
1750115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
1751115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman2
17521159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
1753115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ2
17541159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
17551160The new far east : seven nations of Asia1
1756116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
17571160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
1758116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
1759116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
1760116030Divine comedy1
1761116040The odyssey1
17621160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
1763116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
1764116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
17651160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
1766116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
176711607002 giant civilize of Asia India-China1
17681160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
1769116080A quick course Chinese language primer1
17701160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
17711160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
17721160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
1773116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
1774116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
1775116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
17761161310Journal of Science and Technology Mahasarakham University [Journal] 1
17771161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
1778116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
17791161620mots [journal] 1
17801161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
17811161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
17821161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
1783116180Essays and journal1
17841161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
1785116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
17861161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
1787116200Elements basic 8 2 dimensions1
17881162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
1789116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
17901162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
1791116230100 World's great letters1
1792116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา4
17931162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
17941162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
17951162670นาคราชา... / แรบบิท1
17961162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
1797116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
17981163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
17991163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18001163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18011163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18021163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18031163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
180411631037 โรคของคนวัยทำงาน2
18051163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18061163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18071163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18081163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
18091163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
1810116340MA113 (H) 1
18111163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
1812116350แคลคูลัส 11
1813116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร2
1814116370Introduction to calculus2
1815116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
18161163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
18171163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
1818116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ1
18191163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
182011640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
1821116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
18221164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
18231164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
18241164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
18251164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
18261164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
18271164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
1828116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 12
18291164100The International communication Gazette [journal]1
18301164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
1831116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 1
1832116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 1
1833116440MA111 (S) 1
18341164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
18351164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
18361164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
18371164610Speech 2003-20052
18381164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
18391165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
18401165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
18411165060รายงานประจำปีการศึกษา... 3
18421165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
1843116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
18441165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
18451165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
18461165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
18471165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
18481165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
18491165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
18501165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
18511165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
18521165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
1853116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
18541166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
1855116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
18561166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา2
185711669901 อาชีพ 30 บาท1
18581167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
18591167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
18601167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
18611167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
18621167040น้ำจิ้ม1
18631167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
1864116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
18651167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
1866116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
18671167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
18681167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
18691167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25481
18701167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 5
187111675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)1
18721167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
18731167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
1874116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
18751167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
18761167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
18771167630Walailak journal of science and technology [journal]1
18781167640Focus Bangkok [journal]1
1879116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ1
1880116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
1881116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
1882116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
18831168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
1884116820CH3234
18851168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
1886116830CH 221 [H]3
1887116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ3
18881168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
18891168460Annual report.... 3
18901168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
1891116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา2
1892116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
1893116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
1894116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
1895116890ED319 (S)1
1896116910GY1033
18971169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
18981169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
1899116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย2
19001169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
19011169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
1902116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์5
1903116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์1
19041169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
19051169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
1906116960ZO4221
1907116970Our atmosphere3
1908116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค1
1909116990MT1031
19101169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
191111700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์2
19121170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
1913117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
1914117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย2
19151170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
19161170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
1917117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ3
1918117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล2
19191170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
1920117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
1921117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที1
1922117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
19231170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
1924117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)1
1925117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
19261170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
19271170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
19281170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
192911710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
1930117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
1931117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
19321171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
19331171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
1934117140ชีววิทยา4
19351171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
19361171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
19371171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
1938117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
1939117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง3
1940117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop2
19411172110English in business / R. S. Schiffrin1
19421172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
19431172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
19441172200Software engineering... / Dines Bjorner3
19451172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
19461172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
19471172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
19481172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
1949117230Biology / Helena Curtis1
1950117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
19511172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
19521172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
1953117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
1954117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ3
1955117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
19561172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
19571172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
19581172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
19591172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
1960117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
19611172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
19621172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
19631172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
19641173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
19651173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
19661173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
19671173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
19681173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
19691173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
1970117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
19711173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
19721173370Thai Commerce [journal]1
19731173400วัดพระแท่นดงรัง2
19741173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
19751173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
19761173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
1977117360CH1032
1978117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
19791173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
1980117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
1981117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์5
19821174110The manager and the organization / Eric Moonman1
19831174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
19841174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
19851174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
19861174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
19871174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
1988117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 1
19891174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
19901174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
19911174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
19921174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
19931174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
19941174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
19951174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
19961174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
1997117450เคมีพื้นฐาน2
19981174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
19991174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
2000117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์3
2001117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก4
20021174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
20031174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
20041174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
2005117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช2
20061174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
20071174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
20081174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
2009117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin1
20101175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
2011117520Modern English in action / Henry I. Christ1
20121175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
2013117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin1
20141175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
20151175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
20161175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
2017117540Modern English in action / Henry I. Christ1
20181175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
2019117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
20201175530มือปืน2
20211175560Thai Nakorn ไทยนคร1
20221175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
20231175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
2024117570Wiley service management series1
20251175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
20261175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
20271175770จังหวัดนครนายก1
2028117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey1
2029117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
203011760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]2
2031117600Wiley professional restaurateur guides2
20321176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
2033117620Triumphs / by William K. Durr...others1
2034117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff1
20351176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
20361176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
2037117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
20381176410Toledo imperial city1
203911764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
20401176480The way to Santiago1
2041117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch1
20421176500ปฏิทินศาสนา9
20431176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
2044117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
20451176610English for your business career / Alan R. Beesley3
20461176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
2047117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
2048117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
20491176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
20501177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
20511177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
20521177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
2053117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
20541177710Supreme court of Thailand1
20551177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
20561177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
20571177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
2058117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
2059117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 491
20601177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
20611177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
20621177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
20631177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
20641177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
20651177920คู่มือชุดความรู้1
20661177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
20671177940คู่มือชุดความรู้1
20681177950คู่มือชุดความรู้1
20691177960คู่มือชุดความรู้1
20701177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
20711177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
20721177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
207311780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์2
20741178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
20751178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
2076117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
2077117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
20781178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
20791178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
20801178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
20811178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
20821178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
20831178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
2084117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
20851178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
2086117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
2087117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
2088117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ1
2089117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ1
2090117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
20911179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
20921179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
20931179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
209411796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
20951179660Chiang Mai1
20961179670Great celebrations for a great king1
20971179680Espana Guia turistica1
20981179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
20991179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
21001179970IT 3033
21011179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
210211800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์2
21031180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
21041180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
21051180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
21061180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
21071180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
21081180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
21091180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
21101180320Planning for local level sustainable tourism development1
21111180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
21121180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
2113118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
2114118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
2115118070The supreme court / Lawrence Baum1
21161180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย2
2117118090Courts and judges / edited by James A. Cramer1
21181180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
2119118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
2120118110Van Nostrand Reinhold Data processing series1
2121118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham2
2122118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
2123118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
2124118170Introductory Chinese3
2125118180CH2334
21261181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
21271181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
21281181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
21291181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
21301181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
2131118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม4
21321181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
21331181920A pearl buck reader2
2134118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2135118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
2136118220ZO3311
2137118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
2138118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
2139118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ2
2140118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
214111830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ3
2142118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
21431183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
2144118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์2
21451183420เขาและเธอ4
2146118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
2147118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์2
21481183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
21491183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
21501183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
21511183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 2
21521183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
21531184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
21541184150ธรรมสมรส1
21551184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
21561184280ลัทธิเต๋า1
21571184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
2158118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
21591184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
2160118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป2
21611184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)1
21621184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
21631184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
21641184890Annual editions : international business 05/061
216511850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์1
21661185170Treasures of china2
2167118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
21681185200The new method english dictionary/ Michael West1
21691185210Mexico1
21701185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
2171118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
21721185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
21731185470Smaller home1
2174118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา2
21751185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
21761185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
21771185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
217811860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
2179118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 1
21801186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
2181118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์4
21821186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
2183118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี6
21841186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
21851186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
2186118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น5
2187118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร4
21881186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
2189118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา2
21901186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
2191118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]2
21921186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
2193118680New sources of energy and power13
21941186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
21951186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
21961186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
219711870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย1
2198118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย5
21991187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
2200118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น2
2201118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์1
2202118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]6
22031187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
2204118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์1
22051187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
22061187840หัวไทรสัมพันธ์4
2207118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
22081187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
22091187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
22101187950AU Journal of Management [journal] 1
22111187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
22121187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
22131188090Next Space [journal]1
2214118810Kiso Nihongo 15
2215118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
2216118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง3
22171188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
2218118850คู่มือจีแมท2
22191188560ยอดพระไตรปิฎก1
22201188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
2221118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
2222118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล1
2223118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก5
2224118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch2
22251189170สมุดภาพนางสาวไทย1
2226118920PH 2123
2227118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An8
22281189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
2229118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
22301189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
22311189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
22321189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
22331189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 7
22341189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)1
2235118960PH2141
2236118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
22371189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
22381189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
22391189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
22401189830ขุนคลัง1
22411189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary1
22421189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
22431189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
22441189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
22451190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
224611900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์5
2247119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
22481190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
22491190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
22501190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
22511190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
2252119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล3
22531190150Letterhead and logo design... 1
2254119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล4
2255119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ4
2256119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
22571190410Thailand's exporters 1978-19791
22581190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
2259119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ3
22601190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2261119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
226211910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์2
22631191180History of British theatre... 1
22641191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
2265119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ2
22661191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
22671191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
22681191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
2269119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต2
2270119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์2
22711191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
2272119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์3
22731191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
2274119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
22751191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
22761191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
2277119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม2
22781191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
2279119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
2280119208036 ปีสยามรัฐ1
2281119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
22821192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย1
22831192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
2284119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร1
2285119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
2286119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
2287119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง1
22881192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
2289119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง2
2290119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 21
2291119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร1
2292119300College algebra2
2293119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]2
2294119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ3
2295119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล2
22961193310Thailand travel manual 89-901
22971193360Guadalajara1
2298119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร3
22991193400Worship and hymns for all occasions1
2300119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล2
2301119360Number theory 1 3
23021193670Accounting2
23031193680Business law1
2304119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2305119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร2
23061193840Accounting1
2307119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์2
230811940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์1
2309119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2310119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
2311119430Modern algebra1
23121194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
23131194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
2314119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง2
2315119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู4
2316119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
2317119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ2
231811950The 30 most common problems in management and how to solve them3
2319119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
23201195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
2321119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
23221195280Knowledge digest... 4
23231195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
2324119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 2
23251195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
23261195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)1
23271195450Annual report.... 1
23281195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
2329119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
2330119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ2
23311195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
23321195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
2333119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 3
23341195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
23351195740พุทธานุภาพ1
23361195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
23371195800Buddhism and the intellectual1
2338119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
2339119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
23401196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์4
2341119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
2342119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
23431196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2
23441196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
2345119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ6
23461196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand2
23471196280Annual report.... 1
2348119630JA1011
23491196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 3
23501196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
23511196490The expert's voice in .NET1
2352119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
23531196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
23541196580Computational swarm intelligence1
23551196590Wiley survival guides in engineering and science1
2356119660ภาษาจีนกลาง 2
23571196630The game production handbook / Heather Chandler1
23581196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
2359119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา7
23601196730Around the world1
23611196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
2362119680ภาษาจีน-ไทย 1
23631196930The new road/ Brikshasri A.2
23641196940NX CAE1
23651196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
23661196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
236711970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์2
2368119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
23691197130ASEAN statistical yearbook... 1
23701197250Singapore offical guide1
23711197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง1
2372119730งานนิพน์1
2373119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
2374119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย6
2375119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
2376119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ4
2377119780An introduction to sets, Relations and Function2
2378119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร2
23791198240Golden year of Thailand1
23801198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
2381119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 1
2382119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 1
23831198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
2384119880MA 213 2
2385119890MA111 1
238611990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
23871199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
23881199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
2389119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 3
23901199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
2391119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู3
2392119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์2
2393119960แคลคูลัส 1 / สมพร สูตินันทโอภาส...[และคนอื่นๆ] 1
23941199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 3
23951199650Office building story1
23961199670Forum'881
2397119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
2398119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ3
23991199920Quality and operations management1
24001199930Management extra1
24011199940Reputation management1
24021199950Chartered management institute open learning programme1
2403120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
24041200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees1
240512000How to double your profits within the year4
2406120000The management of innovation and change series1
24071200020International annual floral art 2005 - 20061
24081200040College of Business Administration4
24091200060JDC corporation2
24101200080Kobe design university3
2411120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส1
24121200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
2413120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล2
2414120040Complex analysis3
2415120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์3
2416120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์3
241712010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
2418120110ST2031
2419120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]1
2420120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
2421120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช2
2422120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส2
24231201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
24241201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
24251202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
24261202080Japan1
2427120210The double Helix5
24281202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
24291202300Economic highlights 1978-19791
24301202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
24311202380Malmo : A picture book1
24321202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ3
24331202500Touch times on those lucky days1
24341202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
24351202540พระบรมราโชวาท1
2436120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์2
2437120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]3
24381202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
243912030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ1
2440120320Integral calculus1
2441120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ2
24421203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
2443120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ3
24441203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
24451203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
2446120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี5
24471203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
24481203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
24491203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
2450120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล4
24511203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
2452120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 2
2453120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น2
24541204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
24551204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
2456120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ6
24571204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
2458120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา1
2459120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ2
24601204460ESL and applied linguistics professional series1
24611204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
2462120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา2
2463120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 22
24641204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
24651204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
2466120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
24671204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
24681204920Communication research statistics / John C. Reinard1
24691204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
2470120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์7
2471120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์3
2472120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ1
24731205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
24741205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri1
24751205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th1
24761205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา1
24771205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe1
24781205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the1
2479120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ2
24801205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban1
24811205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 1
24821205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us1
24831205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล1
24841205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์1
24851205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
24861205940Thailand photo contest1
24871205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
24881205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
248912060การวางแผนงบประมาณ1
2490120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]1
2491120610Science in the world around us1
24921206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
24931206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
24941206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
24951206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
2496120624040 Years of Commonwealth1
24971206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
24981206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
2499120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์2
25001206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 2
25011206460100 ปี ศรีบูรพา1
2502120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
25031206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
2504120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
25051206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
25061206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
25071206990คู่มือการเขียนตำรา1
2508120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล1
25091207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
25101207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
25111207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
25121207120คู่มือรักตนเอง1
25131207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
25141207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
25151207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
2516120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
25171207280LW 2294
25181207590GE 1292
25191207630Background in British and American literature2
25201207650EN 3012
2521120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
25221207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
25231207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
2524120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์3
25251207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr1
25261207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์2
25271207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations1
2528120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
2529120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
2530120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต2
25311208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
2532120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์1
2533120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
25341208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 1
25351208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม1
25361208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la1
25371208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
25381208380Journal of Mekong Societies [journal]1
25391208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession1
2540120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
25411208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic1
25421208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 1
25431208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr1
25441208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส1
25451208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์1
25461208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล1
25471208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ1
25481208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 1
25491208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur1
25501208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์1
25511208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi1
25521208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working1
25531208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด2
25541208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont1
25551208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns1
25561208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch1
25571208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand1
2558120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
25591208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]2
25601208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin1
25611208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 1
25621208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon2
25631208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 1
25641208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson2
25651208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
25661208730Reflets 1 : cahier d' exercises1
25671208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
25681208750Alex et zoe : cahier d' activites 32
25691208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
25701208780Journal of management sciences [journal]1
25711208790ธรรมจักร [วารสาร]1
2572120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
25731208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
25741208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
25751208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino2
25761208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand1
25771208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 1
25781208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
25791208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
25801208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
2581120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]5
25821209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
25831209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
25841209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
25851209070Green Line [journal]1
25861209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
2587120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
2588120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
2589120930Analysis of variance : applied to research3
25901209300The houses of parliament / Maurice Bond1
25911209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
25921209360Ishikawa1
25931209370Development loans for private institutions of higher education1
25941209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
25951209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
25961209490Who's Who in Thailand... 3
2597120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์2
25981209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
25991209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
2600120960ST2132
26011209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
2602120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล2
26031209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
26041209750คุณธรรม [วารสาร]1
26051209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ.2530-2534 1
26061209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
2607120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
26081209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
26091210The dictionary of modern economics1
2610121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์1
26111210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
26121210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
2613121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี3
26141210100Hotel and tourism training institute2
26151210440New family guide book1
2616121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล1
26171210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
26181210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
2619121070MR3712
26201210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano2
2621121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร1
2622121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
2623121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
2624121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ1
2625121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ5
2626121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา3
2627121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร3
2628121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร2
26291211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
2630121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย2
2631121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
263212120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ1
2633121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 2
2634121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล2
2635121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล2
26361212230Longman dictionary of contemporary English22
2637121230ST3313
26381212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
2639121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
26401212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
2641121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน1
26421212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
26431212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
2644121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
264512130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
2646121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
26471213100Journal of education and social development [journal]1
26481213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ1
26491213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ1
26501213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 1
26511213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou1
26521213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ1
26531213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล1
26541213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน1
26551213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ1
26561213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป1
26571213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn1
26581213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation1
26591213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร1
26601213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana1
26611213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case1
26621213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ1
26631213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report1
26641213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร1
26651213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and1
26661213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar1
26671213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta1
26681213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a1
26691213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC1
26701213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข1
26711213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์1
26721213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 1
26731213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 1
26741213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee1
26751213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and1
26761213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t1
26771213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
26781213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
2679121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก2
26801213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
26811213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
26821213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
26831213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
26841213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
26851213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
26861213660A development of thermal comfort calculator program1
26871213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
26881213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
26891213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
26901213720Annual research report... 2
26911213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
26921213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
26931213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
269412140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์1
26951214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
2696121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
2697121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์1
26981214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2699121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
2700121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
27011214310คำพิพากษาฎีกา34
27021214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
27031214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27041214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27051214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27061214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27071214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27081214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27091214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
27101214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27111214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
27121214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27131214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
2714121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
2715121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์1
2716121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร3
2717121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 4
27181215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
2719121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ3
27201215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
2721121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
2722121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์4
27231215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
27241215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
2725121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 1
27261215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
27271215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
2728121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา5
27291215610Thailand research expo... 10
2730121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 1
27311215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
27321215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
27331216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
27341216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
2735121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
2736121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer1
27371216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
2738121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen1
2739121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
2740121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen1
27411216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
2742121690Communications in business / Walter Wdlls1
2743121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
27441217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
27451217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
2746121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
27471217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
2748121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
27491217580RT 3052
27501217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
27511217610LA 3022
27521217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
27531217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
27541217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
27551217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
27561217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
2757121780Sage Criminal justice system annuals1
27581217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
27591217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์1
2760121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko1
27611217970นิทรรศการศิลป1
2762121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
27631218090Marketing hall of fame... 1
2764121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
27651218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
2766121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
27671218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
2768121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short1
27691218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
277012188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
2771121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
2772121890Modern English in action / Henry I. Christ1
27731218900Massage therapy1
27741218910Thai traditional massage1
27751218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
27761219000การบริหารทางจิต1
27771219060ธรรมทายาท4
27781219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
2779121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
2780121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
2781121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
2782121950Sage criminal justice systems annuals1
27831219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
2784121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake1
27851219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
27861219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
2787121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron1
27881219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
27891219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
27901220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
27911220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
27921220200Accounting1
27931220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
2794122040Borzoi book in law and American society1
27951220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
27961220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
2797122090BO3542
27981221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
2799122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
28001221110แบบวิทยา1
28011221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
2802122120สวนหลวง ร.9 3
2803122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
2804122160010th SIIT anniversary1
28051221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
28061221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
2807122170Pathogenic bacteria4
28081221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
28091221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
28101221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
28111221810Study in the Holland... 1
28121221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
2813122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล1
28141221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
2815122200ZO4112
2816122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
28171222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
2818122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์2
28191222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
28201222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
28211222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
2822122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์2
28231222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
28241222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
2825122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร2
28261222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
28271222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
2828122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
28291222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
28301222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
28311223040เหรียญนวมหาราช1
28321223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
28331223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
2834122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์1
28351223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
28361223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
2837122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]6
28381223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
28391223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
28401223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
28411223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 4
28421223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
2843122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์1
2844122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต2
2845122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย2
2846122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์2
284712240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี1
2848122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
28491224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
28501224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
28511224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
28521224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
28531224120ประเสริฐ บุญสม1
28541224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
28551224230เจริญ คันธวงศ์2
28561224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
28571224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
2858122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์2
2859122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด1
28601224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
28611224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ3
2862122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 2
2863122470Hua yu jiao xue zhi yin12
28641224760คนหลายโศลก1
28651224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
28661224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
2867122490English through picture4
2868122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี7
28691225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
28701225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 1
2871122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
28721225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
28731225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
2874122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
28751225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
28761225890State in Burma1
28771225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
28781225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
28791226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
28801226200ผ่ามาร์กอส2
2881122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang9
2882122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
28831226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University9
28841226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
28851226460New party fun book laughter and fun for everyone1
2886122650Qi miao de zhong guo zi1
2887122660Xi zi tie4
2888122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
28891226760Journal of Humanities [journal]1
2890122680Ci shu yu yu yan6
28911226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
2892122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da5
289312270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต1
28941227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
28951227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
2896122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
2897122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา2
28981227410โคตรโกงลำใย1
28991227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
29001227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
29011227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 3
2902122760PH3141
29031227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์1
29041227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
29051227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
29061227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
290712280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี2
2908122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
2909122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
29101228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
2911122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
29121228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
29131228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
29141228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7
2915122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
29161228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
29171228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม1
29181228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
29191228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
29201228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ1
29211228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
29221228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
2923122880BI1132
29241228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
2925122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
29261228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
2927122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
2928122910CH3522
29291229160รายงานประจำปี... / คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2
2930122920CH3511
29311229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
29321229250MK 2012
29331229300ว่ายน้ำ1
29341229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 1
2935122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
29361229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
29371229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
29381229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
29391229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
2940122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์3
29411230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher1
2942123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
29431230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
29441230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
2945123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
29461230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 10
2947123030ZO301(s) 2
2948123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
2949123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ1
29501230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
295112309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
295212310GM 4134
2953123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย2
29541231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1
29551231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
2956123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร2
29571231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
29581231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
29591231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
2960123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา4
29611231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
29621231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
2963123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 3
29641231730Cittradharma2
2965123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล1
2966123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
29671231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
2968123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร2
29691232190100 years Thailand-Japan relations1
29701232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
29711232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
2972123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 2
29731232740Packaging eco-design strategies2
29741232880รายงานประชาชน ประจำปี... 4
297512330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
2976123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์3
29771233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
29781233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
29791233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
29801233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
2981123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
2982123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
29831233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
2984123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี3
2985123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
2986123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
29871233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
29881233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
2989123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
29901233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
29911233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2992123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ1
2993123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]2
29941234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
29951234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
29961234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
29971234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
29981234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
29991234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
30001234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
3001123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์3
3002123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 4
3003123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 2
30041234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
30051234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
30061234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
30071234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 1
30081234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
3009123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
30101234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
30111235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
30121235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
30131235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
30141235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
30151235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
30161235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
30171236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
3018123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
30191236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
30201236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
30211236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
3022123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
30231236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
30241236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
30251236490Annual report... / TOT Public Company Limited2
30261236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
30271236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
30281236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
30291236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
30301236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
30311237080ASEAN documents series 1967-19863
30321237110Training handbook for job-placement1
3033123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
30341237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 1
30351237290ด้วยพระบารมี2
30361237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
3037123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
3038123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell1
30391237870Annual report.... 1
304012380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์1
3041123800Marketing management1
3042123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
3043123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
30441238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 3
304512382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
3046123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England1
30471238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
30481238370The university and international relations1
30491238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
3050123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม3
30511238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
30521238690You read therefore we are1
3053123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
3054123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
30551238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
30561238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
3057123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
30581239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
3059123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
30601239530รายงานประจำปี... / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 3
30611239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
30621239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
30631239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
30641239760ABAC graduate directory 19851
30651239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
30661240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
306712400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์4
30681240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
30691240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
30701240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
30711240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
30721240370Korean dance and music1
30731240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
30741240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
3075124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
307612410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
30771241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
3078124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White1
3079124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
3080124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
30811241720Thai films... 2
30821241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
30831241760Thailand's economic outlook... 10
30841241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
3085124180Advertising careers / Jan Greenberg1
30861241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1
30871241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
30881241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
30891241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
3090124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
30911241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
30921241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
309312420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
3094124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
30951242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
30961242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
3097124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis1
3098124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
30991242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
3100124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson1
31011242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
31021242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
31031242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
31041242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
3105124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray1
31061242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
3107124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown1
3108124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi1
31091242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
31101242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
311112430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
31121243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3113124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
31141243340ปากพนังอนุสรณ์28
3115124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
31161243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
31171243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
31181243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
3119124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
31201243950นวนิยายรัก1
31211244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
3122124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
31231244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
31241244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
31251244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
31261244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
31271244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
3128124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
3129124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
31301244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
313112450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ9
3132124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
31331245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
3134124510All about PR / Roger Haywood2
3135124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
3136124530M&E handbooks series1
31371245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
3138124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
31391245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
31401245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
31411245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
31421245840รพี'371
31431245940พี่น้องโอคอนเบล1
31441245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
31451246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
31461246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
31471246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
31481246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
3149124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
31501246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
31511246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
3152124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
31531246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
3154124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
31551246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
3156124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ1
31571247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
31581247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
3159124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
31601247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
3161124720Proceeding third congress1
31621247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
31631247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
31641247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
31651247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2
3166124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
31671247450Last chance for Thailand wildlife1
31681247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
31691247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
3170124760Packaging designs three1
31711247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
3172124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty1
31731247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
31741247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
31751247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
317612480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน1
3177124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
3178124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
31791248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
3180124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
3181124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
31821248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
31831248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
31841248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
31851248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
31861248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
31871248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
31881248770ทาส1
31891248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
31901249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
31911249240MSU research digest [journal] 1
31921249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3193124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
31941249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
3195124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
3196124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
31971249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
3198124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
31991249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
32001249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
32011250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
32021250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
3203125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
32041250110Colony of Singapore annual report ... 9
32051250120Iran1
3206125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
32071250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
32081250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
32091250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
3210125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
32111250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3212125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
32131250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
32141250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32151250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
3216125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
32171251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
32181251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32191251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3220125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
3221125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
3222125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
32231251490เปาบุ้นจิ้น2
3224125150Old bridges of bangkok2
3225125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ2
32261251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
32271251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
322812520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 3
3229125210Putting the one minute manager to work2
32301252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
32311252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
3232125230How to live with a neurotic wife2
3233125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
32341252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
32351252650มหาเวชสันดรชาดก1
3236125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์1
3237125290Up organization2
32381253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
3239125330The Japanese way of doing business1
3240125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ1
3241125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ1
3242125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
3243125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
32441254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
3245125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
32461254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559 17
32471254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
32481254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
32491254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
32501254810This is germany1
3251125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
32521256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
32531256310พระราชกรณียกิจ... 3
32541256550The book of knowledge annual4
3255125660The Ultimate secrets of total confidence1
32561256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
3257125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ1
32581256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
32591256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32601256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32611256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32621256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32631256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3264125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์1
32651257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32661257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
32671257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
32681257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32691257130The Arabian nights1
32701257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
32711257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
3272125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
32731257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
3274125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
32751257410Federation of Malaya annual report3
32761257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
3277125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย1
32781257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
32791257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
3280125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก2
32811257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
32821257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3283125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี2
32841257970One hundred great lives1
32851257990Friendly siam1
3286125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
3287125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
32881258300Great photographs of world war II1
32891258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3290125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
32911258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
32921258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
32931258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
32941258560ความสุขนิรันดร์1
32951258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
3296125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
32971258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
32981258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
3299125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
33001258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
33011258860Reader's digest condence books2
3302125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks1
33031258900As it happened / C.R.Attlu1
33041258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
330512590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 2
33061259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
3307125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr1
33081259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
3309125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์2
3310125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
33111259320The light of truth / Ven Lokanatha1
33121259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
33131259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
3314125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein1
33151259430A Outline of america economics1
3316125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา2
33171259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
33181259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
3319125980Profit secrets for small business4
33201259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33211259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33221259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
33231259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
33241260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
33251260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
33261260060Of mice and men / John Steinbeck1
33271260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33281260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3329126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
33301260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33311260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
33321260130Royal school series1
33331260140ราชินยานุสสาวรีย์2
33341260170The pearl / John Steinbeck1
33351260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
33361260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
33371260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
33381260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
33391260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
3340126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา3
33411260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
33421260380Madame Tussaud's1
33431260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
33441260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
3345126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]2
33461260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
33471260520Madame Tussaud's1
33481260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
3349126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
33501260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
3351126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
33521260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
3353126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
33541260940Nymphenburg1
3355126110Our own worst enemy3
33561261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
33571261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
33581261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
3359126120The art of being an executive3
3360126140นิฮงญิง / แรม2
33611261440Sarawak : Annula report... 1
33621261520Secrets and stories of the war4
33631261540Building construction2
33641261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
33651261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
33661261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
3367126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 4
3368126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
33691261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
3370126190Bernard meltzer's guidance for living1
3371126200มิติพิศวง1
3372126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
33731262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
33741262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
33751262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
3376126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
33771262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
33781262480Construction specifications of the Asphalt institute1
33791262510Geographers' famous guide to London and around London1
33801262520London : A visitors guide to London for the year 19651
33811262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
33821262620All Rome 100 fotocolor1
33831262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
33841262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
33851262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
33861262780The handbook of India1
33871262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
33881262830National museum of archaeology Athens1
33891262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
33901263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
33911263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
33921263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
33931263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
33941263270Special english : The department store1
3395126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
33961263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
33971263470Madrid1
33981263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
3399126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
34001263600Jack's reference book for home and office1
34011263740Why you should be a socialist / John Strachey1
34021263760American government / Peter Woll1
3403126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ1
34041263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
340512640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์2
3406126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
3407126410The rules of success3
34081264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
34091264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
34101264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
3411126418060 ปี หมอโอภาส1
34121264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
34131264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
34141264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
34151264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
3416126430Krishnamurti's jounal1
3417126440Strategy in handling people2
34181264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
34191264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
34201264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
34211264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
34221264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
34231264640Schonbrunn palace1
34241264670Thai Chamber of Commerce directory5
34251264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
34261264770The London planetarium / H.C. King1
3427126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์1
3428126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
34291264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
34301264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
343112650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม2
34321265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
34331265130I choose peace / Konni Zilliacus1
34341265170The great ideas today1
34351265180Vistas of Thailand1
3436126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
34371265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
3438126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
34391265410The dalton English course / John Eades1
34401265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
34411265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
3442126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
34431265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
3444126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
34451265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
34461265860Buddha Jayanti1
34471265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
3448126590The Karamzov brothers2
34491265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
34501265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
34511266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3452126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
3453126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
3454126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
34551266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
34561266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
345712670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
34581267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
34591267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
34601267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
34611267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
3462126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
34631267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
34641267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
3465126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ1
34661267960รายงานประจำปี... 1
346712680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
34681268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
34691268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
34701268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
34711268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
34721268260Annual report.... 1
3473126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
34741268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
3475126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
34761269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
3477126920ชีวิตธุรกิจ1
3478126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์1
3479126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร1
34801269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
34811269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
3482126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
34831269720Cooperatives in Thailand1
34841269750Thai international postgraduate programme... 1
34851269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
34861269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
34871269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์3
34881269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
34891269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
34901270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
34911270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
34921270110เปลวเทียน3
34931270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
34941270180Buddhism answer the marxist challenge1
34951270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
34961270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
34971270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
34981270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
3499127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
35001270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
35011270330Buddhism in India1
35021270380The Reader's digest keepsake1
35031270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
35041270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
3505127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์16
35061270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
35071270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
35081270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
3509127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
35101270770โป้วยข่วงหรือยันต์แปด / นวรัตน์ เลขะกุล1
35111270850กลอนสุภาษิต เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ / บ.ช.เขมาภิรัต1
351212710จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ1
3513127100ย่อหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ2
3514127120บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ ; แปลโดย สิน วิภาสุ1
35151271230Testing programs, special services, instructional activities at educational testing service : 1969-19701
35161271260Programme of the coronation of his majestry Vajiravudh, King of Siam1
35171271330ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย / บรรณาธิการโดย รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง1
3518127150Breaking the secretary barrier2
35191271580นิทรรศการผลงานศิลป์ ไทย-ธรรม ปี... คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 65
35201271610เอกสาร 2
35211271620จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร 6
3522127170เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์2
35231271740รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 3
3524127180ชีวิตกับความตายสัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม : อาคิระ คุโรซาวา / สนานจิตต์ ปางสพาน1
3525127190อาคิระ คูโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา1
35261271980พจนานุกรมคำใหม่ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3
352712720ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม2
3528127200ศิลปะการชกมวยสากล / สุนทร กายประสิทธิ์1
35291272090เศรษฐกิจพอเพียง2
3530127210พูดให้ได้ดังใจคิด / โดย ยูยีน แอลิก และ ยีน อาร์ ฮอเล็ส ; แปลโดย ดนัย ตุลาบดี1
3531127220ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจแต่โบราณถึง พ.ศ. 2399 / ชัย เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ2
3532127230แผนที่และคู่มือการใช้ถนนกรุงเทพมหานคร1
35331272390พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ.2535-2538 ล้ำ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.25381
3534127240Comparative economic system / Martin C. Schnitzer1
3535127250Managing human resources in the hospitality industry / David Wheelhouse1
35361272530International education... 3
35371272540รายงานประจำปี... / สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
35381272570Annual report.... 1
35391272580Annual report.... 2
3540127260Professional food and beverage service / Hrayr Berberoglu1
35411272600Global education1
3542127261010th Anniversary of Interior Vision1
35431272650เพื่อนครับอย่าเพิ่งท้อ / ศุกชัย คุ้มครองเล็ก1
35441272700Identity : the exhibition of arts & design3
35451272770งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 351
35461272780รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง และ วรวิชญ์ โสตถิพันธุ์1
35471272790รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (ปี 2545-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
35481272810Annual report.... 1
35491272840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 2
35501272860ศรัทธามหาชัย'50 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
3551127300Productions & invention / by Donald W. Fogatty, John H. Blackstone and Thomas R. Hoffmann1
3552127310The entrepreneurial organization / John J. Kao1
35531273230การระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน1
35541273270หมวดป๊อป / อารียา ชุมสาย1
3555127340Accounting : Text and cases / by Robert N. Anthony and James S. Reece1
35561273450กัลยาณิวัฒนาลัย1
3557127360Organizational communication : the essence of effective management / Phillip V. Lewis1
35581273670ทะลึ่ง : หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ จารุวรรณ วงศ์สว่าง1
3559127370Handbook of product cost estimating and pricing / Thomas S. Dudick1
35601273820นิวแมติคเบื้องต้น1
35611273840International labour cooperation2
35621273850สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... 4
35631273900Thai Arbitration Institute (TAI) : administering excellence and due process1
356412740หนังสือสามก๊กดีอย่างไร / มงคลชัย เหมริด2
3565127400Employee benefit planning / by Jerry S. Rosebloom and G. Victor Hallman1
35661274020ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา4
35671274030วารสารสกรีน [วารสาร]1
35681274070Thailand and the world bank partners in progress1
35691274110รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 [พ.ศ.2530-2534]1
3570127430Rules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer1
35711274350คำจากครู1
3572127450The professional housekeeper / by Madelin Schneider and Georgina Jucker1
35731274660ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3
35741274790พระมหากษัตริย์ไทย1
3575127490090 ปี ลูกเสือไทย1
35761274920พพ.809 : หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง2
357712750สอนให้เป็นอัจฉริยะ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล2
3578127500Hospitality industry / Michael M. Coltman1
35791275030Thailand annual report on alcohol... 1
35801275040Sawasdee holidays... 1
35811275080แถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กลุ่มประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี1
35821275100สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภาคการเกษตรจังหวัดตาก / นงเยาว์ เนาวรัตน์, โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์1
3583127520Food and culture in American : a nutrition handbook / by Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher2
3584127530Intermediate microeconomics : theory and applications / Heinz Kohler1
3585127540The consultant's problem-solving workbook / Ron Tepper1
3586127550เทศกาลและประเพณีไทย1
3587127560ฉลาดได้อีก2
3588127570สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 72
3589127580ประเพณีเรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย / เสฐียรโกเศศ1
35901275810Global perspectives on higher education1
35911275840Summary results 24th universiade Bangkok 20071
35921275850Bangkok Post economic review year-end 20072
35931275860การศึกษาระบบท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน / มนัส ชัยสวัสดิ์, ปิยนาถ อภิธรรมบัณฑิต และ1
359412760ชุดบริหาร-พัฒนาคุณภาพ6
3595127600ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
3596127610ลัทธิธรรมเนียมแซยิค พระเจนจีนอักษร ประเพณีทำบุญวันเกิด / ส. พลายน้อย2
35971276160รวมสุดยอดยูทิลิตี้ : สำหรับคนไอที 2003 / สวรรณ์ ขุนพิลึก1
3598127620มรรยาทงาม / ผกาวดี อุตตโมทย์2
35991276270ธรรม...ที่นำไปสู่ความหลุดพ้น16
3600127630เดือนสิบ 30 / ประหยัด เกษม, บรรณาธิการ1
3601127640หลักภาษาไทยฉบับสนุก / ธนู บุณยรัตพันธุ์1
36021276460Signage systems & information graphics : a professional sourcebook / Andreas Uebele 2
3603127650ภาษาต่างประเทศในไทย / บรรจบ พันธุเมธา1
3604127670หลักภาษาไทย / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
36051276780ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ.2548-2551 = The criminal code translated Thai-English up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ว commenta2
36061276800คู่มือไปโรงพัก2
3607127690ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วราพันธุ์1
36081276990คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง... [และคน4
360912770Yan zhen qing kaishu linmo jie xi / Li Fu1
3610127700อักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์2
36111277150การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. : โครงการความร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. ปีบัญชี... 4
3612127720จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ / เจษฎ์ ปรีชานนท์2
36131277480โครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน1
3614127750ภาษาเพื่อการสื่อสาร / โดย สวนิต ยมาภัย...[และคนอื่นๆ] 1
36151277670เอกสารดำเนินการเชิดชูคนดีอีสาน ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ1
36161277690เชิญชมอเมริกา1
36171277750รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2
36181277760รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)1
3619127790วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / โดย วิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]4
3620127810พลังงานกับชีวิต / วิจิตร คงพูล11
3621127820วิทยาศาสตร์กับสังคม / โดย สมพงษ์ ใจดี...[และคนอื่น ๆ]3
3622127830สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา6
3623127840เอกสารการสอนชุดวิชา 203022
36241278680Trade policy review of Thailand : the WTO secretariat reports, volume two : 2003-20072
3625127870การศึกษาทางไกล / วิจิตร ศรีสอ้าน1
36261278780บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม... 16
36271278850สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / สำ1
36281278880น้ำเซาะทราย เล่ม... / กฤษณา อโศกสิน2
36291279020เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า = Brahmin Temple-Giant Swing / สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร1
36301279170อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต = International conventions against corruption / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณํฐว1
36311279180Dhurakijpundit university bulletin : Graduate studies / Dhurakijpundit University6
3632127930พัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ1
3633127950บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า1
3634127960The music of His Majesty king Bhumibol Adulyadej / compiled by Tanin Kraivixien1
3635127970Concise encyclopedia of interior design / A. Allen Dizik1
3636127980Katsu Kimura's paekaging Rikuyo-Sha1
3637127990Party I table decorations / by Suzie Major ; Koren Lansdown and Susy Smith1
36381280The McGraw-Hill dictionary of modern economics1
3639128000Beef Cookbook1
3640128010Chocolate1
36411280140คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ2
36421280150คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท1
36431280230ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ2
3644128040Breakfast and Grunches1
36451280440คลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด2
36461280450รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) / คณะกรรมาธิการการคลัง การธ1
36471280490กฎหมาย5
36481280500National trade estimate of Thailand : the USTR reports / Rangsun Thanapornphun, editor.1
3649128070สำนวนไทย / รวบรวมโดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์1
36501280750ฝันแล้วรวย / โหรอโยธยา1
3651128080สิบสองนักษ์ตร / ส. พลายน้อย2
36521280810โรคริดสีดวงทวารหนัก อาหารเป็นพิษ ความอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คัมภีร์ มัลลิกะมาส1
3653128090นิทานไทย ชุดที่ 3 / แปลก สนธิรักษ์1
365412810100 ปี พระยาอนุมานราชธน1
3655128100วิเคราะห์สารัตถะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
36561281040รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่1
3657128110ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / แปลโดย ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ2
3658128120ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษไทย / แปลโดย วันทิพย์ สินสูงสุด2
3659128130มณีวาทะ / เมย์ทิวา2
36601281380บรรษัทภิบาล เครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 1
36611281390สมุดปกเขียวรักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง1
3662128140สุภาษิตจีน / แปลโดย เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
36631281440ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro : เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์1
3664128150ผญาภาษิต / ประสาร ทองภักดี4
36651281540ชีวิตและผลงานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2541) / บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์1
36661281560ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ... 3
36671281570ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
36681281580ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย1
3669128160ไขภาษิตโบราณอีสาน / ปรีชา พิณทอง2
36701281910หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.../ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.1
36711281930พจนานุกรมราชาศัพท์ / เอกรัตน์ อุดมพร1
36721281970ขับรถได้ ใช้รถเป็น / แทนไท อ.ตระกูล1
367312820ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา2
3674128210ปทานุกรมคำพังเพยจีนวันละคำ / เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
367512821105 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานประจำปี... / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
36761282120Buddhist Graduates' Dissertation... 2
36771282380ผลการสำรวจงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
36781282390การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา... 2
36791282410รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อ "ศิลปาชีพ"1
36801282420รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 1
36811282440Follow-up study of graduates, Dhurakijpundit University... 1
36821282540กุญแจทองของการบริหารธุรกิจ1
36831282590Corporate social responsibility special report : towards two decades of TISCO reforestation1
36841282600รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / สำนักเลขาธิากรนายกรัฐมนตรี2
36851282610Population projections for Thailand... 1
36861282690เพื่อนธรรม / อัณณพ ชูบำรุง1
3687128277010 ปี วนเกษตร / บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม... [และคนอื่น ๆ]1
36881282810ปริญญาโท 10 สาขาแห่งอนาคต1
3689128300Tourist atlas of china / by Jin Fu and Liu Lian1
36901283070ตามรอยจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
36911283090วิ.แพ่ง มหัศจรรย์... 2
36921283140Measures for sufficiently law enforcement process of National anti-corruption1
3693128315030 มุมสวน... 1
36941283190Personality and Communication Skills Development Center : PCDC 2
36951283200สรวยศิลป์-ศิลปินเหนือ Lanna Contemporary Art2
36961283260เดอะไวท์โรด generation ภาค 3 เล่ม... = The white road : generation / ดร. ป๊อบ4
3697128340เครียดได้ก็หายได้ / ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; แปลโดย กิติมา อมรทัต1
3698128350ผู้หญิงสไตล์นี้สิมีเสน่ห์ / ศันสนีย์ & กรีนแอ๊ปเปิ้ล1
3699128360ทักษะการให้คำปรึกษาจุลภาค / วัชรี ธุวธรรม1
3700128370Out of Africa1
3701128380นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม / รวบรวมโดย วาเร้น จี. เฟรนซ์ และ วอลเตอร์ อี. คิดด์ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี1
3702128390การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นิพนธ์ พัวพงศกร2
370312840ชีวิตจำลอง / จำลอง ศรีเมือง2
3704128400คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท / ภาสกร ชุณหอุไร1
37051284040ลดความอ้วนด้วยตัวเอง (ภายใน 7 วัน) / พณิชา จีวะพงษ์1
37061284050108 เคล็ดลับสำหรับผิวสวย / บรรณาธิการ สุกัญญา ดวงจำปา1
37071284080ก้าวยาวไกลสไตล์ผู้หญิงทำงาน / วาปี1
3708128430การบริหารครบวงจร / วิรัช สงวนวงศ์วาน1
37091284340ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
37101284440การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ1
3711128450Tactics : the art and science fo success2
37121284590สมุนไพรไทยทางทันตกรรม / มัลลิกา ศิริรัตน์... [และคนอื่น ๆ]1
37131284690ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เล่ม... 5
3714128470เถ้าแก่อินเตอร์ : เส้นทางสร้างตัวสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง / ดนัย ตุลาบดี2
3715128480องค์การและการจัดการ / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์2
37161284840ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ... 4
37171284860กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
37181284910เมื่อเราบวช / พระธรรมโกศาจารย์1
37191284920คำพิพากษาคดีประทุษฐร้ายในหลวงรัชกาลที่ 8 และคำอุทธรณ์ นายชิต สิงหเสนี / ฟัก ณ สงขลา1
37201284930ท่องขุมนรก3
37211284950หลักรัฐศาสตร์ / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์1
3722128500กฎหมายประกันสังคม 2535 ปีแห่งการฝ่าฟันจนฝันเป็นจริง / นิคม จันทรวิทุร2
3723128520Strengthening business competitive advantage through innovative human resources management1
3724128530เรียนสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ / รวบรวมโดย พิชญ์ มกรพันธุ์2
37251285340คำสอนของแม่1
37261285350พุทโธโลยี : ยากแท้แต่ไม่เคย หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สอนการเจริญพระกรรมฐาน ด้วยสติปัฎฐาน 4 / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)1
372712853601 ปี ผลงานกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงคมนาคม2
37281285370ข้อเสนอจากการเมืองภาคประชาชนถึงพรรคการเมือง : 12 นโยบายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข2
3729128540Data management : an organizational perspective / Richard T. Watson1
37301285440บริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงาน ปี... / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2
37311285450สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพช่องปาก / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2
3732128550The new realities / Peter F. Drucker1
37331285520เติมไฟสร้างฝันกับงานประกันชีวิต1
37341285560ปั้นขี้ให้เป็นครีเอทีฟ / กิตติกร อนุเธียร1
37351285600กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนัก3
37361285610คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม / สิทธิพร ขจรณติยุทธ1
3737128570Essential grammar in use / Raymond Murphy1
3738128580Executive information system : from proposal through implementation / Wayne C. Burkan1
37391285950The forbidden city [Digital videodisc]3
3740128600The actor at work / Robert Benedetti1
37411286190สิ่งพิมพ์ สกศ.2
3742128620Motivation in advertising / Pierre Martineau1
37431286300รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 2
37441286320ธรรมประทีป 9 / ไชยทรง จันทรอารีย์2
37451286330Study in Australia... 2
37461286590หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพ ตอนผู้พิชิตโลกร้อน1
3747128660080 นวัตกรรมทางสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์1
37481286610ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบำนาญ = Workshop on pension schems ระหว่างวันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว1
37491286670Situation of the Thai elderly... 4
3750128670Theory and policy in political economy : essay in pricing distribution and growth / edited by Philip Aeestis and Yiannis Kitromilides1
3751128680Black lether series1
3752128690Urban economics / by Edwin S. Mills and Bruce W. Hamilton1
37531287090 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย : อเล็กซานเดอร์ อ. คาร์ตซาวา1
37541287150ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์2
37551287190City life 3 : 360 living in vibrant community / บริษัท แอล. พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
3756128730การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / ปริญ ลักษิตานนท์4
37571287370ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาคประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก1
37581287380วิกฤตอาหารกับอธิปไตยด้านอาหาร1
37591287430รายงานสถานการณ์เด็ก พ.ศ. ... 2
37601287470น้ำมัน : ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่ได้ลอง / สิทธา ลิขิตนุกูล2
3761128750ชุดกิจกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
37621287550คู่มือการเลี้ยงปลาสวยงาม / บรรณาธิการโดย อำนวยพร บุญจำรัส1
37631287590Follow-up, evalution and development social oning project by a realm of Dhurakij Pundit University a model hospitality and safety community Soi Pracha3
37641287660เอกสารลำดับที่ 1/25511
37651287670คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.... 1
3766128770key concepts in communication1
37671287730นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-25561
3768128800เทคนิคการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล / โดย อุดม พิมพา และ สมเกียรติ อักษรส่ง1
3769128810ชุดการบริหารแบบไม่เปลืองเวลา2
3770128820ฮ่องกงใหม่ 1997 / ป. วัชราภรณ์3
3771128830ชำแหละสงครามจิตวิทยาสำนักงาน / โตโค คากายาคิ แปลเป็นภาษาจีนโดย หลินจิ้นฮุย แปลเป็นภาษาไทยโดย แสงมิตร แผ่นสำเร็จ1
3772128840ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
3773128850การเล่นกีฬาเปตอง / สมจิตร ทองประดับ2
37741288590สรุปรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... 1
3775128860ประวัติศิลปะตะวันตก / อัศนีย์ ชูอรุณ1
37761288610รายงานประจำปี... / กระทรวงพลังงาน 3
3777128870คู่มือคนออฟฟิศ / หลี่มู่ แปลโดย ทิภาพร ปานทิพย์2
3778128880คู่มือคอนโดมิเนียม2
3779128890Speak the language of success1
378012890ภรรยายุคใหม่ / หยงจื่อ แปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา2
3781128900วัดสุวรรณาราม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
3782128910เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรม ในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล1
3783128920กฎหมายกับการเมือง / พูนศักดิ์ วรรณพงษ์1
37841289200Gloden jubilee : the fiftieth anniversary celebrations of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne1
3785128930A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyady of Thailand2
37861289370พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช1
3787128940ชุดกิจกรรมฝาผนังไทย1
37881289430โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี... 2
37891289440สี่แผ่นดิน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช5
3790128950วัดใหม่เทพนิมิตร / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
37911289540ขยะสร้างคนสร้างชาติ / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า2
37921289560ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ1
37931289580ตี๋หัวลำโพง / วิลเลี่ยม วู1
3794128960วัดมัชฌิมาวาส / ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
37951289960พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต2
379612900ประมวลศัพท์การบริหารงานบุคคล3
3797129000CNN the inside story 2
3798129010ภาษาและการโปรแกรมซี [C] / ไบรอัน ดับบลิว เคอร์นิกแฮน และ เดนนิส เอม. ริตซี ; แปลโดย วิทยา วัชระวิทยากุล1
3799129020The master-key to riches1
38001290300Classic modern contemporary tropical home office 4
38011290350ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ2
3802129040การเมืองนอกกฎหมาย / รุ้งฟ้า1
38031290480รวมสารพัดเทคนิคการใช้งาน Notebook / มานิตย์ กริ่งรัมย์1
38041290490พจนานุกรม ไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา1
3805129050คนสร้างงาน1
38061290620ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร1
3807129070ชุดวรรณกรรมไทย1
38081290780รู้จักภาษาอิตาเลียน / ชัตสุณี สินธุสิงห์1
38091290790คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง / แคทลียา ท้วมประถม2
38101290840Sourcing in China : how-to1
38111290890ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ.อาญา เล่ม 8 7
3812129090ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอด / กฤษณะ กฤตมโนรถ2
381312910คุณพ่อพระสารประเสริฐ / ศรีวรรณ ศยามานนท์1
38141291070ลุยธุรกิจเดอะซีรีส์1
38151291090คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
3816129110ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย2
38171291140กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์... [และคนอื่น ๆ]1
38181291180ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38191291190ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38201291200ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38211291210ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38221291220ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38231291230ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38241291240ชุดธรรมะสำหรับครู 2
382512914014 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน ; แปลโดย พลวัต1
3826129150คอนกรีตเสริมเหล็ก / สมปอง สง่าแสง2
3827129160เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน / มาลา คำจันทร์2
38281291670From your friend : 110 years of relations between Thailand and Russia / Project of the Royal Thai Embassy, Moscow1
38291291720All about penisons : the German statutory pension insurance at a glance1
38301291730ระบบบำนาญและวิธีรับบำนาญของนานาประเทศ / ฉันทนา บุญอาจ และ กัญญนี มีเพียร1
3831129180เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสีย / วิทยา เพียรวิจิตร7
38321291830รักอันตราย / วสี เสาวรส1
3833129200พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ / สุดารา สุจฉายา แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
38341292020The National Police Act B.E.2547 translated Thai-English1
38351292030ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1
38361292060เทคนิคสอบสัมภาษณ์แอร์และสจ๊วต1
38371292080คู่มือสอบ อบต. ช่างโยธา-วิศวกรโยธา ระดับ 1,2,31
3838129210วัดทองธรรมชาติ / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล1
38391292100ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน / กิตติพงษ์ สุวรรณราช1
38401292130ยอดมนตรา / รวบรวมโดย พระสงบ จิตธรรม1
38411292210สวัสดีปีใหม่ 2517 / ท. เลียงพิบูลย์1
38421292260คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
3843129230วรรณกรรมสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์3
38441292300คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ [ซีดี-รอม] : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
38451292370คู่มือเตรียมสอบข้าราชการนักพัฒนาชุมชน 31
38461292380AccOffice 91
38471292390คู่มือเตรียมสอบเทศบาล-อบต.-ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 31
3848129240สถิติศาสตร์สำหรับครู /ประคอง กรรณสูต 1
38491292470The power of photography by Chow Chongmankhong / เชาว์ จงมั่นคง1
38501292520การทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือน / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ และ ผุสดี สายชนะพันธ์1
38511292540ลุงคำตัน ชีวิต/อุดมการณ์/ความหวัง / ทันพงษ์ รัศนานนท์, บรรณาธิการ1
3852129260ปรัชญาเบื้องต้น [ปรัชญา 101] / โดย บุญมี แท่นแก้ว ; สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และ ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน4
38531292620I.C.I. เจ้าพ่อแห่งประดิษฐกรรม / แครอล เคนเนดี้ ; นำชัย ศรีสัชนาลัย, แปลและเรียบเรียง1
38541292650ช่างหัว (it) มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล1
38551292670บ้านต่างแนวคิดเพื่อชีวิตไร้ขีดจำกัด.2
3856129270ประชุมนิทาน / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4
38571292710คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย1
38581292720ยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม1
38591292740รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
3860129280ตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสาน2
38611292810สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้าขาว หรือทรราชย์2
3862129283055 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทุกหัวใจ เพื่อทุกครอบครัว1
38631292880เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.... 1
3864129290เชิดชูเกียรตินายสาร สาระทัศนานันท์1
38651292910Proceedings of Ramkhamhaeng University research corference... 2
3866129300วรรณกรรมไทยรามัญจากตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จันทร์ศรี สุปัญญากร1
38671293000งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจำปี... 1
38681293010คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
38691293040กฎแห่งกรรม1
3870129310ชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีน1
38711293190เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว1
3872129320นิทานและการเล่านิทาน / เอกรินทร์ สุนทรพงศ์1
38731293200ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-25541
38741293210ปฎิรูปตำรวจ...เป็นมาและเป็นไป : สรุปข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1
38751293240พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) พระเกจิอาจารย์ 108 ของประเทศไทย รวบรวมเมื่อฉลอง 25 พุทธศัตวรรษ องค์ที่ 381
38761293250โรงเรียนธรรมพัฒนาศึกษา (สาขาโพธิ์ตาก)1
38771293280สรุปผลงานของวุฒิสภาในรอบ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2551) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
3878129330เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อ. สายสุวรรณ4
38791293380งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี... 1
3880129340หิโตปเทศ / เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป2
38811293400มูลนิธิชัยพัฒนา = The Chaipattana Foundation / มูลนิธิชัยพัฒนา1
3882129350The little black book of project management / Michael C. Thomsett1
3883129360Management information system readings and cases a managerial perspective / by Anarew C. Boynton and Robert W. Zmud1
38841293610Sufficiency tourism : new paradigm in global context1
38851293790ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก1
388612940พูดอย่างผู้นำ / ดนัย ตุลาบดี, ผู้แปล2
3887129400นิค [NIC] เขตปลอดโสเภณี1
38881294080ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี1
38891294090การขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
38901294330รายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัด้ด้านต่างๆ ประจำปี... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
38911294430ทำเนียบการวิจัย... สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรม4
38921294590ชุมนุมว่านยาและไม้มงคล / รังว่านปากช่อง1
38931294630วารสารทักษิณ / สมาคมชาวปักษ์ใต้5
38941294690อนุสรณ์ชุมนุมชาวจังหวัดชุมพร7
3895129470Management accounting / Ray H. Garrison1
38961294840Annual of International Thai Tourism Journal... 8
38971294890แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / อวีว่า อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และ แอน แคทริน ชไนเดอร์1
38981294900มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน2
3899129500J. Ranade IBM series1
39001295010รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี... : พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) 3
390112951205 ทศวรรษแหล่งการเรียนรู้...สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จนำคุณค่าสู่สังคม / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1
39021295140คู่มือการประกอบการค้าและทำการลงทุนในกัมพูชา1
3903129520Fundamentals of databases / by Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe1
39041295220Violence in the mist : in the name of justice / Supara Janchifah1
3905129530Entrepreneurial behavior / Barbara J. Bird1
39061295470Critical success factors in effective project implementation2
3907129550How to design & deliver a speech / Leon Fletcher1
3908129560Readings in English 21
3909129570Dr. Lee Teng-hui : president of the republic of China1
3910129580คำแปลมาตรฐานและร่างมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศบางฉบับ1
3911129590Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation1
3912129600Thai etiquette2
39131296000พุทธตรัส-นัย เจ้าแห่งยมโลก มหากรุณาปริหสูตร / สมณะ จั๋งชวง ; แปลโดย วิเชียร เพ็ชรพรประภาส1
39141296010สุขาวดียุหสูตร / วิเชียร เผ็ชรพรประภาส, ผู้แปล.1
39151296060วารสารรวมบทความทางวิชาการ ความเป็นผู้นำทางการศึกษา เล่ม... 2
39161296090รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ... / ไพรวัลย์ สังขพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
3917129620Cambridge handbooks for language teachers1
3918129627015 ปี คลินิคมูลนิธิศรี รัตนโกสินทร์ / มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในอุปถัมภ์ของวัดสุทธาราม1
39191296280ทำเนียบโครงการวิจัย ปี... : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
39201296290ที่ระลึกในงานเฉลิมขวัญวันมงคล "วิมลฉัตร" พระชันษา 84 ปี 27 มิถุนายน 2548 / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ1
39211296320เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา.1
39221296390Theme work / อมราพร สังข์ทอง และ อนุตร มหัทธนรักษ์2
3923129640Copyright : interpreting the law for libraries and archives / Graham P. Cornish1
39241296440Learning through traveling / by Tourism Authority of Thailand1
39251296470การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 1
39261296490รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2544-2550 / มหาวิทยาลัยแม่โจ้2
39271296520มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค / รังสรรค์ แสงสุข... [และคนอื่น ๆ]1
39281296780สะดุดหนามตุ๊ด / นที ธีระโรจนพงษ์1
39291296790Science magic with Physics1
39301296870เรือชนะคลื่น'... 1
3931129690VNR tourism and commercial recreation series1
39321297160In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana / Thanong Khanthong, Editor1
39331297190รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จังหวัดภูเก็ต1
393412972405 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา1
3935129730Handbook of international credit management / edited by Brian W. Clarke1
39361297380ครุฑพระราชทาน1
39371297420ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี... 5
39381297430Electrical safety handbook : for technician and safety officer2
39391297440Electrical installation handbook : skills development and training program for technicians and electricians2
3940129750Reading : advanced / by Brian Tomlinson and Rod Ellis1
39411297520Book Awards... 11
3942129760Business law / by Ronald A. Anderson ; Ivan Fox and David P. Twomey1
3943129770Listening : advanced / by Jane Revell and Barry Breary1
39441297770Creative engine / Wang Shaoqiang, editor ; Olivia Krystle, Translation1
39451297990Character training with 3ds max / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม และ พีรพล อริยรัตนา1
3946129820สนทนาภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ / แปลโดย สุภาพร ประเสิรฐแสงเจริญ1
39471298410คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น / พุทธทาสภิกขุ1
39481298420Supplementary materials English grammar and use 1 LA 3012
39491298430English for public administration LA 221 & LA 2222
39501298450เอกสารคำสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์2
39511298460Reading and writing LA 3422
3952129850จัดกระเป๋าอย่างมืออาชีพ / คริส อีวัตต์ แปลโดย ไรเรือง2
39531298650กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน : เหลียวหลัง แลหน้า ผลงานในรอบ 6 เดือน1
39541298720กายบริหารแกว่งแขนและการดื่มน้ำเพื่อ...ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ1
39551298730เปิดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต เล่ม... 1
39561298740คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง1
3957129880Mass media mass culture : an introduction / Stan Le Roy Wilson1
39581298830รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน2
39591298890ลดหย่อนสูง 1 ล้านบาท1
39601298960ผลการดำเนินงาน 12 เดือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
39611299060คู่คิดเอสเอ็มอี1
3962129910Readings in English 11
39631299170พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม... - ธันวาคม... 2
39641299180รชดาภิเษก เปน ตู้ทองของการเล่าเรียน : รวมศึกษานุกรม ทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง1
39651299190กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวั1
39661299200อนุสรณ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. 1
39671299210Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her royal h1
39681299220สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา / บรรณาธิการ ดร.สมชาย สุรชาตรี1
39691299230หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พฤศจิกายน พุทธศั1
39701299280การบริหารสถาบันอุดมศึกษา1
3971129930Finance and accounting for nonfinancial managers / William G. Droms1
39721299430สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... / คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2550 สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา4
39731299460OM 3041
39741299490Thai Textile Merchants Association directory... 5
39751299840พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่... ประจำปี.../ วิทยาลัยอิสลามยะลา1
39761299860Trade policy review of the USA : the WTO secretariat report... / Rangsun Thanapornpun, editor4
3977130Concise encyclopedia of information technology / Adrian V. Stokes1
39781300Fielding's economy europe / by Joseph Allen Raff and Judy Raff1
3979130000การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
3980130010ต้นไม้ ชุดที่ 2 : พืช ผักที่เป็นอาหารและยา2
3981130020การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
39821300230พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทร1
3983130040การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่... 1
39841300770ลครพูดเรื่อง ต้อนรับลูก / เปอร์ล ฮัมเฟรย์1
3985130080Global marketing / Douglas F. Lamont1
3986130090ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว / โดย พรทิพย์ สุขะกุล ; พวงเล็ก ศิริทวี และ แสงจันท์ [บุณยบรรณานนท์] พุทธิเจริญรัตน์1
3987130100ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / เล่าชวนหัว1
3988130110มรดกแผ่นดิน / เสนอ นิลเดช1
39891301110พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 133 ตัวอย่างการยุทธ์ / ซุนวู ; อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล1
3990130120ประสบการณ์และความคิดของ บุญชนะ อัตถากร / บุญชนะ อัตถากร1
39911301250โคตรโกงสุวรรณภูมิ / คเณส ฉมารักษ์กุล1
39921301260การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล5
39931301350A miscellany of civil procedure law1
39941301360เกร็ดกฎหมายวิ.อาญา : ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2552 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่1
3995130140สามฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์ราชันย์ / จำลอง สาลีสังข์1
39961301430สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตกอัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / สุรินทร์ หิรัญบูรณะ1
3997130150Buying more house for less money : how to make sure you get your money's worth / Ceil Lohman1
39981301710คู่มืออาหารเสริมรายได้สำหรับประกอบอาชีพ / กองบรรณาธิการเพชรกะรัต1
39991301880ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย = Thailand cultural center / กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ2
4000130190Introductory algebra : an interactive apprach / by Linda Pulsinelli and Patricia Hooper1
400113020คนเพลงและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / เอนก นาวิกมูล3
4002130200A lasting peace2
4003130220ประวัติชีวิตและผลงาน 5 นักเขียน 1 คีตกวี / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ1
4004130230The believer and the powers that are / John T. Noonan1
4005130250สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม1
40061302750นโยบายและกรอบทิศทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40071302760รายงานประจำปี 2548 จังหวัดสุโขทัย1
40081302840Alcoholism alcoholisten / โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ2
400913030หลักพืชศาสตร์ / สุรพล มนัสเสรี1
40101303050รัฐธรรมนูญของเรา1
40111303060ร่มเกล้าชาวใต้... / สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์1
40121303070ผู้นำที่พึงปรารถนาของสังคมไทย / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์6
40131303140ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. แพ่ง เล่ม 8 8
40141303180แผนปฏิบัติงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40151303190ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ฉบับร่าง) / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40161303210โบราณสถานวังสีเทา หมู่ที่ 7 บ้านสีทา ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / สุนิสา มั่นคง1
40171303230คำถาม-คำตอบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40181303340USA. : Its geography and growth 1
40191303380ทำเนียบบัณฑิต / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
40201303460Vision of the Dhamma : a collection of buddhist writings in English / Bhikkhu P.A. Payutto3
4021130353062 years of the Bangkok post the achievers1
4022130360Marketing / by Carl McDaneil and William R. Darden1
4023130390Management / by Romon J. Aldag and Timothy M. Stearns1
40241303910Cost down... 6
402513040Adult education: foundation of practic1
4026130400Principles of accounting / by Eric G. Flamholtz ; Diana Troik Flamhottz and Michael A. Diamond1
4027130422010 นิทานเซ็น1
40281304300ชุมนุมนิสิตหญิง 25093
40291304490เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม... 6
4030130460StreetSmart marketing / by Jeff Slutsky and Mare Slutsky1
4031130470การถ่ายภาพกลางคืน / ชุลีพร เกษโกวิท1
4032130490Applied problem analysis / Jeanette A. Griver1
4033130500World’s largest market : a business guide to Europe, 19921
40341305100พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25471
40351305120Bangkok tourist guide2
40361305140สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549 / สำนักงานศาลปกครอง3
40371305220มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม ... / สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
4038130530Marketing concepts and strategies / by William M. Pride and O. C. Ferrell1
4039130550Business / by William M. Pride ; Robert J. Hughes and Jack R. Kapoor2
4040130560Thailand : a short history / David K. Wyatt1
40411305770ร่างประมวลกฎหมายอาญา1
4042130580Public speaking : today and tomorrow / by Ethel C. Glenn and Sandra H. Forman1
40431305920ทางสายใหม่ / เชวง เดชะไกศยะ1
404413060อยากก้าวล้ำนำหน้ามาทางนี้ เสรี วงษ์มณฑา 1
4045130600Analysis for marketing planning : by Donald R. Lehmann and Russell S. Winer1
40461306020Tricks of welfare1
4047130610Strategic choices supermacy, surival, or sayonara / by Kenneth I. Primozic ; Edward A. Primozic and Joe Leben1
4048130620Business policy : administrative, strategic, and constituency issuess / by Curtis E. Tate ; Marilyne L. Taylor and Frank S. Hoy1
40491306220สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยาทางการแพทย์ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / กิตติ ไชยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] 6
40501306260เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม... 3
40511306290เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
40521306320เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เล่ม... 2
40531306470เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน (เคล็ดลับ)1
40541306550เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ (เคล็ดลับ) ภาค 21
40551306580เจาะหลัก-ฎีกา วิ.อาญา (เคล็ดลับ)1
40561306590เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจทันสมัย ภาค 2 / The Justice Group, ผู้รวบรวม1
40571306750รวยลัด เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ ขายตรง1
40581306770Best of OTOP the golden catalogue2
4059130680Human relation for the hospitality industry / by Robert J. Martin and Donald E. Lundberg1
40601306800บันทึกความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น2
40611306830การบริหารสถาบันอุดมศึกษ1
40621306860ข้อมูลพื้นฐานและแนวยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2547-2551 / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย2
40631307090เอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก1
40641307160ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สุภัทรดิศ ดิศกุล1
4065130730อุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย1
40661307310Encouragement of local people's participation in coastal rehabilitation through non-government organizations : a case study in Andaman project1
40671307380รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.... : เชียงราย = Provincial statistical report... : Chiang Rai / สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ1
4068130740ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท / สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, บรรณาธิการ1
4069130750รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
4070130750028 ตัวอย่างร่วมเรียนรู้ประยุกต์ใช้ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
40711307540หนังสือชุดของขวัญจากใจ1
40721307590เส้นทางแม่ฟ้าหลวง / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์2
40731307710ศรีสมเด็จ'521
40741307770คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มฉบับ 3 สนามสอบ / รชฏ เจริญฉ่ำ1
40751307830สร้าง web application ด้วย Dreamweaver Ultradev / พุทธิชา ขุนหอม และ เอกรัตน์ อุ่นยัง1
40761307890รวมบทความพิเศษ ปี... / พงศ์พัฒน์ คุโรวาท2
4077130790Analysis and design of business information systems / Robert A. Saldarini1
40781307900รายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ... / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ1
40791307950Insight guides Bangkok1
40801307960Insight guides Portugai1
408113080จากปัญญาขงเบ้งว่าด้วยชมรมขุนพล / แปลโดย ทำนุ นวยุค2
4082130820Tax concepts for decision making / by William A. Raabe and James E. Parker1
4083130830Comprehensive business law : principles and cases / Daniel V. Davidson...[et al.] 1
40841308300น้ำข้าวกล้องงอก สูตร"ขึ้นโต๊ะเสวย"1
4085130850Property / by kenneth Miller and Peter Robson1
4086130860Japan in the global community2
4087130870bottom up marketing2
40881308940หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 1 รายวิชา ศ.01331
40891308950หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 2 รายวิชา ศ.01341
4090130900คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ / โดย วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น...[และคนอื่น ๆ] 4
4091130910ฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลาน : อัตชีวประวัติจอมพลประภาส จารุเสถียร / ประภาส จารุเสถียร1
40921309240การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / ฟิลลิป อาร์ คาเทโอรา และ จอห์น แอล เกรแฮม ; สันติธร ภูริภักดี... [และคนอื่น ๆ], แปล8
40931309260ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี3
4094130930เตรียมสมัครสอบและสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสและสจ๊วต / เรียบเรียงโดย นิทัศน์ โบกขรณี และ Julia1
4095130940ครบเครื่องเรื่องคนคน / วิทยา นาควัชระ2
40961309420ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 4
40971309490กอล์ฟ กูรู เล่ม... / พิษณุ นิลกลัด1
4098130950เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรม / พิภพ เล้าประจง2
4099130960การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนเพื่อใช้วางแผนหากำไร / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์1
41001310Dictionary of banking and finance1
410113100ศิลปะแห่งการแปล / ส. ศิวรักษ์2
4102131000ธุดงค์ข้ามแดน / กิตติญาโณภิกขุ3
4103131010การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล / โดย ชัยวุฒิ จันมา และ พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง1
41041310480Tourist guide : Island of Singapore / Singapore Travel Service1
41051310570ภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-25552
41061310580Your 1954 stars / Katina Theodossiou1
4107131060คดีภาษีอากร 1
41081310670Bulletin 1969-19711
41091310690ศิลปะหลอมรวมใจ6
4110131070ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล1
41111310720การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมกับบทบาทของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ / เกษม วัฒนชัย1
41121310760Making instructional design decisions... 2
4113131080ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์2
4114131090คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม / พูลพงษ์ บุญพราหมณ์2
4115131100สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า2
4116131120Introductory economics / Marilu Hurt McCarty1
41171311320อ่านก่อนตายก่อนจะเสียดายที่ไม่ได้อ่าน1
4118131150ไคเซ็น : กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่น = Kaizen / มาซาเอกิ อิไม ; วัฒนา พัฒนพงศ์, ผู้แปล 4
4119131170ชุดเจาะกึ๋นญี่ปุ่น เล่ม2
4120131180Doing business with the Japanese2
41211312110รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.3
41221312170The Singapore Improvement Trust1
41231312190Indiana university bulletin 1971-721
4124131220คู่มือศึกษากฎหมายประมวลรัษฎากร : 80 ปัญหากฎหมายภาษีอากร / สุเมธ ศิริคุณโชติ2
41251312210Report of the financial adviser upon the budget of the Kingdom of Siam19
4126131230พูดบรรลุจุดหมายได้ใน 30 วินาที / ไมโล โอ. แฟรงค์ แปลโดย บุญยิ่ง ฉัตราธรรม2
4127131240ชุดศาสนากับชีวิต1
4128131250your erroneous zone1
4129131260ฮ่องกง : สมรภูมินี้ไม่มียอมแพ้ / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
41301312640ร้อยคนร้อยคม : ฉบับสมบูรณ์ / ทศ คณนาพร3
4131131270ประชากรผู้สูงอายุไทย : ลักษณะทางประชากรและสังคมจากแหล่งข้อมูลทางการ / โดย นภาพร ชโยวรรณ ; จอห์น โนเดล และ ศิริวรรณ ศิริบุญ1
4132131280วิชาที่ฮาร์วาร์ด ไม่ยอมสอน = What they don't teach you at Harvard Business School / มาร์ก เอช แมกคอร์แม็ก ; แปลโดย สิริ ปรีชญกุล1
41331312810ประมวลผลงานของคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 1
4134131290จิตวิทยาในการขาย / เอลเมอร์ แปลโดย สุกิจ พลับจ่าง1
41351313370การสหกรณ์ในประเทศไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์1
41361313390Thai ways of life and the rivers2
41371313400กรมพลาธิการทหารบก1
41381313410สร้างโอกาสในวิกฤตเลือกเรียนให้ดียังมีงาน (ดีๆ) ทำ... 1
41391313550บันทึกคนเดินทาง2
4140131360Electronic media guides1
41411313650หนังสือรวบบทความประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันจันทร์ที่ 16 มีน1
41421313700Trade policy review of Japan : The Japan Government report. 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor.1
41431313710Trade policy review of Japan : The WTO secretariat reports, 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor1
41441313960เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอน2
4145131400Mutual fund fact book1
4146131420Acting with style / by John Harrop and Sabin R. Epstein1
41471314310One show design vol... 2
41481314350Best P.O.P. design1
41491314380Package and P.O.P. structures / Dhairya1
41501314570ความตกลงการค้าเสรี (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)2
4151131480เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : ข้อสอบ / โดย จินตนา สมทรัพย์...[และคนอื่นๆ] 2
415213150ชุดเคหะเศรษฐศาสตร์2
4153131500คำพังเพยสุภาษิตสุนทรภู่และสุภาษิตสอนหญิง สอนชาย / รวบรวมโดย ศูนย์เก้า2
4154131520Leadership and the one minute manager2
41551315340nu dou shi / Hnang guan za zhishe1
4156131540การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด / ณรงค์ ป้อมบุบผา2
41571315420Microsoft office Access 2007 [Digital videodisc] 1
41581315450เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ 2
4159131550หลักการทำสาระสังเขป / วลัยพร เหมะรัชตะ2
41601315550รวมด้วยฮวงจุ้ย / คฑา ชินบัญชร1
4161131570ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ และการคำนวนการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1
41621315980Annual report.... 1
4163131600How to improve your basketball5
41641316030Thai Orchilds Magazine3
41651316100เพลส แอนด์ ไพรซ์... 4
41661316160ทำเนียบผลการวิจัยกรมอนามัย... / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2
41671316200เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 4
41681316230คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข2
4169131630วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / จีรพรรณ กุลดิลก3
41701316300ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน / อดิศักดิ์ ตันตาปกุล1
41711316410พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
41721316460English-Thai dictionary of food engineering Directory of food processing and packaging machinery2
41731316540จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช... / นันทกา พลชัย, บรรณาธิการ ; สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2
41741316590โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Value creation ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็1
41751316660ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ... 1
41761316810การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย1
41771316820การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.... 2
41781316830การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... 1
41791316840Shui hu zhuan1
4180131700Advertising design in Japan vol. 252
4181131730Newspaper design 31
4182131740File structures : a conceptual toolkit / by Michael J. Folk and Bill Zoellick1
41831317410สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / จิตกร บุษบา, บรรณาธิการ1
41841317520การชำระหนี้ หนี้เงิน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ / สนิท สนั่นศิลป์1
4185131770ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 / พิพัฒน์ ชูวรเวช1
4186131780ตำนานไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2231 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อาณัฐชัย รัตตกุล1
4187131800คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ / นงเยาวดี พัฒนาวงศ์ธรรม2
4188131840ความดันโลหิตสูง / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
4189131850พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย / สาลิน วิรบุตร์, บรรณาธิการ1
4190131860เทคนิคสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส / พีซี (SPSS / PC) / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กร2
41911318650ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย1
4192131870การวิเคราะห์เชิงสถิติ [กับ มินิเท็บ=Minitab] / วีรานันท์ พงศาภักดี2
41931318710Li Taibai quan ji3
41941318730Xi Yun Ji / Wu Chen'en1
4195131880ภาษาไทยที่สือมวลชนอาจใช้พลาด(สนั่น ปัทมะทิน)6
41961318830Mau dun san wen xuan ji / Lin Na... [et al.]1
4197131890การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา1
4198131900ข้อมูลและบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับการเกิด1
4199131920คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ4
42001319300Shi ji vol... / Si ma quian2
4201131940Wages2
42021319440Mottoes on Chinese traditional virtues2
4203131950เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก / กำชัย ลายสมิต, บรรณาธิการ2
4204131960มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ1
42051319750Study in China1
4206131990การจำลองแบบปัญหา / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ2
42071320Dictionary of finance and investment terms / by John Downes and Jordan Elliot Goodman1
420813200สามชีวิตบนเกาะน้อย / ธีโอคอร์ เทย์เล่อร์ ; แปลโดย เจตน์ เจริญโท1
420913200080 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย3
4210132020คู่มือปฏิบัติการภาพถ่ายขาวดำ / โดย นวลจันทร์ เถระพัฒน์ ; สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และ พรทวี พึ่งรัศมี2
42111320307 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล2
42121320380พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
4213132050การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ / โดย พิภพ เล้าประจง และ มานพ ศรีตุลยโชติ4
4214132060เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มณีศรี พันธุลาภ2
4215132070Design management : a handbook of issues and methods / edited by Mark Oakley1
42161320750Li bai cheng 1 / Yao Lei Yin2
42171320760Li bai cheng 2 / Yao Lei Yin3
4218132080Hotel front office management / James A. Bardi1
421913210Don quixote U.S.A.1
4220132100A contemporary rhetoric / Maxine Hairston1
42211321110ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน1
4222132160Express yourself in written English / Frederick H. O'Connor1
42231321610ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน3
42241321630ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน4
42251321750การใช้สีสังเคราะห์2
42261321770Chris unseen... / คริสโตเฟอร์ ไรท์ 2
42271321810ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม2
42281321840การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์5
42291321870รายงานประจำปี... / บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1
42301321900Postgraduate and doctoral programs prospectus graduate studies... 1
42311321960สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ... 1
423213220เคล็ดลับบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น กลวิธี เนชั่นแนล ฮอนด้า บุกอเมริกา / ชิโอซาวา ชิเกรุ ; แปลโดย ต่อพงษ์ บุญเลิศ 1
4233132200Commerce letter example / Bi Zhao Yi1
42341322020ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2
42351322050คู่มือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ์ / พระมหานิรุตต์ ฐิตสวโร1
42361322080ค่าจ้างขั้นต่ำกับแรงงานไทย / เมธินี พงษ์ประภาพันธ์1
4237132210Gone with the wind1
4238132240Legal environment of business government regulation and public policy analysis / Henry N. Butter1
42391322580Hanyu chuji jiaocheng = Elementary Chinese course / Chief editor Deng Yi... [et al]2
4240132260Maintenance handbook for hotels, motels, and resorts / by Alan T. Stutts and Frank D. Borsenik1
42411322690SME directory 20101
42421322720สรุปผลงาน 10 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รุ่งเรือง สายพวรรณ์, บรรณาธิการ1
42431322750ฝ่าวิกฤตด้วย CSR1
42441322790เอกสารเผยแพร่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
42451322890จดหมายจากโชรสเบอรี่2
42461322940การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = The study of "Promotion of gender mainstreaming for development by1
4247132320The Koreans / Elizabeth K. Lee1
42481323310ยอดคน / อรวรรณ1
42491323360ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก... 3
42501323510The Royal treasury of story and song part 1 doors of gold1
42511323520Collins' School Series1
4252132360Computer aided architechtural design / William J. Mitchell1
42531323680วารสารไทยคดีศึกษา [วารสาร]1
42541323700รัฐประศาสนศาสตร์4
42551323750งานรื่นเริงประจำปี ... 3
42561323840H C P activities report ... 2
42571323880คุณธรรมและจริยธรรม / ไสว สุทธิพิทักษ์1
4258132390Basic / Samuel L. Marateck1
425913239804 ทศวรรษนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ3
426013240เสฐียรโกเศศตามทัศนของส. ศิวรักษ์ / ส. ศิวรักษ์2
4261132400Decision support and expert systems : by William E. Leigh and Michael E. Doherty1
42621324060พระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข / สมศักดิ์ จิราพร... [และคนอื่น ๆ]1
42631324100แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2545-2549 / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี1
42641324120ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการ / จัดทำโดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล1
42651324190หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหา1
42661324250การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์... [และคนอื่น ๆ]5
42671324260Filming in Thailand guide book / Thailand Film Office1
42681324310Unexplanined series1
42691324320The Universe / Iain Nicolson1
42701324330Big bang / Heather Couper and Nigel Henbest1
4271132440Business sponsorship / Caroline Gillies1
42721324480Food safety a guide to prevents contaminants and toxins1
4273132460Broadcast writing : principles and practice / Roger L. Walters1
42741324620รอบรู้เรื่องยากและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม... 1
4275132480The Suan Pakkad palace collection / by Subhadradis Diskul...other photographed by Chusak Warapitak1
42761324970การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.25421
427713250ภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ฮานส์ ไดเอทร์ช1
4278132530Group processes for adult education / by Paul Bergevin and Dwight Morris1
42791325590ตราสารมูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]2
4280132560Listen for it1
42811325680หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) [จุลสาร]1
4282132580Documentary credits / Raymond Jack1
4283132590เทคนิคการถ่ายภาพนู้ด1
428413260The great depression of 19902
4285132600Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4286132610The new Cambridge English course / by Michael Swan and Catherine Walter1
42871326120Educational administration and management1
42881326130อนุสรณ์วันครบ 84 ปี แห่ง ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]1
42891326200Congratuations to Her Majesty the Queen on her birthday [จุลสาร]1
4290132630Data and computer communications / William Stallings1
42911326360พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 [จุลสาร]1
42921326370องค์การส.ป.อ.คือรากฐานพลังแห่งชาติ [จุลสาร]1
42931326410สูจิบัตรชมรมนิสิตนักศึกษาชาวปักษ์ใต้ 5 มหาวิทยาลัย รายการดนตรีรีวิวช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ [จุลสาร]1
42941326480มองลึกเข้าไปในกทม. รวบรวมบทความน่าคิดของ เริง เอกราชจากสยามรัฐ [จุลสาร]1
4295132660Better business letters : a self instructional book to develop skill in writing / by James M. Reid and Anne Silleck1
42961326660เอกสารชุดมองด้านใน1
42971326730Hong Kong night life and shopping [จุลสาร]1
4298132680Breakthrough / by J. C. Richards and M. N. Long2
42991326840The first golden gift book of Prince Charles and Princess Anne [จุลสาร]1
43001326850The Royal tour of Kenya [จุลสาร]1
43011326870Museum of Meshed [จุลสาร] / H. Samadi1
4302132690Marketing corporate image : the company as your number one product / by James R. Gregory and Jack G. Wiechmann1
43031326920Franklin D. Roosevelt's little white house and museum [จุลสาร]1
43041326960The silver harvest of the norwegian fjords จุลสาร]1
430513270กิจการอวกาศโซเวียต / คนเดิม, บรรณาธิการ2
43061327080Reader's digest teasers and tests1
43071327110Japan shopping guide map [จุลสาร]1
43081327120Slough, windsor, maidenhead [จุลสาร]1
43091327140Thailand [จุลสาร]1
4310132720The Oxford dictionary of quotations1
4311132770Making money in Japanese stocks 2
431213280ลาว : 10 ปีหลังปฏิวัติ / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นรนิติ เศรษฐบุตร และ สุจิตต์ วงษ์เทศ2
4313132800ปวงปรัชญาจีน / ฟื้น ดอกบัว1
4314132820Communicative English for hotel personnel / Kanitta Utawanit1
43151328290Key concepts in Chinese philosophy / Zhang Dainian ; translated and edited by Edmund Ryden4
4316132830Statislical methods / by Herbert Arkin and Raywond R. Colton1
43171328820หานเฟย : หลักการบริหารคนที่จิ๋นซีฮ่องเต้นำมาใช้ในการสร้างมหาอาณาจักร1
43181328890Money Pro แผนการเงิน แผนชีวิต / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ2
4319132890Developing a professional sales force managers / David A. Stumm1
4320132900CAD/CAM theory and practice / Ibrahim1
43211329040วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนา / กล้า ทองขาว, บรรณาธิการ4
4322132910Longman practice tests for the TOEFL / Deborah Phillips1
43231329320"Jia ting" cong shu1
43241329370รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). 1
4325132940การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์1
43261329400พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550. พรรคการเมือง พ.ศ.2550. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิส1
43271329430กฎหมายที่ควรรู้1
43281329440ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญเรียงตามลำดับมาตราตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปี พ.ศ.2522 รวม 45 ปี / อุทัย ศุภนิตย์1
43291329470Anna and the King ในประเทศไทย1
43301329490นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์2
43311329560Ramkhamhaeng University / editor, Rampai Sirimanakul, M. Sharman1
4332132960Organizing and implementing the marketing effort text and cases / Frank V. Cespedes1
43331329701990 British design and art direction / edited by Edward Booth-Clibborn1
43341329730วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี1
43351329810รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย2
43361329840Thai Tapioca Starch Association... 4
43371329890คัมภีร์ Freeware1
43381329930รัฐสภาปริทัศน์ : พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน / อัจฉราฉวี นิ่มศิริ, บรรณาธิการ1
43391329960แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 22
434013300มารยาทไทย5
4341133000Criminal law / L. B. Curzon1
43421330020รายงานการคลังท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี... / สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3
43431330060ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม... / รวบรวมโดย กัญจนา ดีวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]3
43441330100คำชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / กระทรวงศึกษาธิการ1
43451330140ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เล่ม... / รวบรวมโดย สุรพล สายพานิช [และคนอื่น ๆ] 2
43461330220Soil series in Northeastern of Thailand for mulberry cultivation1
43471330240Study work live in AUS and NZ with CP guidebook... 1
43481330290เบิกบานในธรรม 1
4349133030Entrepreneurship : starting a new business / by Robert L. Anderson and John S. Dunkelberg1
43501330340Greg Norman's 100 instant golf lessons1
43511330380การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-สื่อสารสำหรับอาคาร / ชายชาญ โพธิสาร2
4352133040Cases in financial management / by I. M. Pandey and Ramesh Bhat1
43531330410Quick Start Education : หุ้น2
43541330440จากป้าหมอ / สุมาลี นิมมานนิตย์1
4355133051084 พรรณไม้ถวายในหลวง1
4356133070Sociocybernetics paradexes : observation control and evolution of self steering systems / edited by Felix Geyer and Johannes Van der Zouwen1
43571331000พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551) / สำนักงานศาลปกครอง2
43581331050พระพุทธชินราช1
4359133140ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก / บุญร่วม เทียมจันทร์2
4360133160ข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐานในทางบัญชี-การเงินและการจัดทำเอกสารประกอบการบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย2
4361133170การกระทำและการไม่กระทำในกฎหมายอาญา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ1
43621331990ขายดี by แก้จน [วารสาร]1
4363133200การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / ทองใบ สุดชารี2
4364133220การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน / สมชาย ชูชาติ1
43651332210โครงการศึกษาทบทวนเพื่อการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ [ซีดี-รอม]1
4366133230พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย / ประเวศ วะสี1
43671332400วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) [วารสาร]1
43681332420วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
43691332430วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [วารสาร]1
4370133260ศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น / แปลโดย เสฐียร พันธรังษี1
43711332910พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
437213330กระบวนพยุหยาตรา : ประวัติและพระราชพิธี / โดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์2
43731333000คู่มือแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน / ฝ่ายวิจัยและพัฒ1
4374133310He who rides a tiger1
4375133320พล.ต.อ. พระพินิจชนคดีกับแผนการปลงพระชนม์ / สัจจา วาที2
4376133340ประมวลภาพพระปิยมหาราช / เอนก นาวิกมูล1
4377133350ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ / โดย พรชุลีย์ นิลวิเศษ...คนอื่น ๆ2
43781333670100 จานเด็ดคนดัง / จัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1
43791333680รัตนโกสินทร์ที่กินถิ่นอร่อย / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ และนิตยสาร1
4380133370แรงจูงใจในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / สุนันท์ สุขสมบูรณ์1
4381133390ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ / มนัส สุวรรณ1
43821333940National conference proceeding... 2
43831333950MBA world guide... 1
43841333980หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก 3
43851333990โครงการ One Stop Services2
438613340The instant economist2
43871334010ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี... / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; จารุวรรณ แสงจันทร์, บรรณาธิการ 3
43881334060ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท2
43891334080ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / อารยา พิบูลนครินทร์1
4390133410วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1
43911334120มนุษย์นิวเคลียร์ / ธนู แก้วโอภาส1
4392133430สังคมวิทยาว่าด้วยกลุ่มขนาดเล็ก / ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล1
43931334340รวมกฎหมายกีฬามวย / สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สำนักงานกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย1
43941334360การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอ2
4395133440สร้างบริการให้เป็นเลิศ = The complete guide to customer service / ลินดา เอ็ม. แลช ; แปลโดย ปลายฝัน สุขารมย์ 2
43961334430เสน่ห์ผูกมิตรพิชิตใจ / ศศวรรณ มงคลภาพ1
43971334500เลดี้กับจอมพญามาร / เกวลิน, แปล1
43981334520บัลลังก์รักฟาโรห์ / เกษวดี, ผู้แปล1
43991334560ความรู้ความสามารถทั่วไป1
4400133460นอสตราดามุสกับไทย / สัมฤทธิ์ ทองอินทร์1
44011334600นักพัฒนาชุมชน1
44021334610เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ1
44031334620ปลัดอำเภอ1
44041334630ข้าราชการวิศวกรโยธา1
44051334640ข้าราชการวิเคราะห์นโยบายและแผน1
44061334650เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน1
44071334660คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP Academy1
44081334670คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP ACADEMY1
44091334680นักพัฒนาการท่องเที่ยว1
44101334690นายช่างโยธา1
44111334700เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม1
44121334730ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
44131334740ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
4414133480กฎหมายเพื่อคนพิการ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, บรรณาธิการ1
44151334800ปลัดอำเภอ1
44161334820เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม1
44171334890คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
4418133490ฮิปปีอัสใหญ่ บทสนทนาของเพลโตว่าด้วยความงาม / แปลและอธิบายความโดย กีรติ บุญเจือ1
4419133500กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร1
44201335260Design / จัดทำโดย ทีมงาน Design1
4421133530ชุดฝึกอบรมหลักสูตร1
4422133534050 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
4423133540คุยกันฉันคอมพิวเตอร์ / นิตยา กาญจนะวรรณ2
44241335420คู่มือสำหรับรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์1
44251335440คู่มือกฎหมายอิสลามและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
44261335460Thailand research expo... 1
44271335580ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด1
44281335630ปาพจน์ฉบับฆราวาสชั้นเลิศ1
44291335640ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตชายแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ2
44301335700ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใ1
44311335710กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ฉบับไทย-อังกฤษ / รัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์... [และคนอื่น ๆ]1
44321335780วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [วารสาร]1
4433133591070 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
44341335920แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) กรุงเทพมหานคร แห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 2
44351335990สร้างสรรค์สร้างไทย2
44361336060บทความปฏิบัติธรรม : มาปฏิบัติธรรมได้อะไรมากกว่าที่คิด / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
44371336070กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม1
44381336080Research in English : how to learn and how to teach1
44391336090Fact book Thailand - Cambodia border issues : the area adjacent to the Temple of Phra Viharn and other areas, including the Temples of Ta Muen and Ta 1
4440133610Animal Farm1
44411336120The report Thailand... / Oxford Business Group1
44421336130Bangkok zogzag / Yvonne Bohwongprasert... [et al.] ; Peerawat Jariyasombat, editor1
4443133620รายงานการเงิน / เกษรี ณรงค์เดช1
4444133630คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย / ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1
44451336580แบบจำลองที่เหมือนเพื่อนคู่คิด = Our companion modelling approach / แปลโดย อิงอร เทรบุยส์1
4446133660กำพืดมนุษย์ / ป. จาตุพนธ์1
4447133670การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
44481336740ความสำเร็จในชีวิต สัญญา ธรรมศักดิ์ : คนของแผ่นดิน1
44491336810ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม... 1
4450133690ชุดสุดยอดกลยุทธ์1
44511336930Basic kanji book vol.1 / Chieko Kano... [et al.]1
44521336960Kanji 1000 plus1
445313370คือนักปราชญ์ : ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต / โดยจำนงค์ ทองประเสริฐ... [และคนอื่น ๆ] 1
44541337030นิทานธรรมนิบาตชาดก 11
44551337050พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์1
44561337140เลสาบเรา... / วิวัฒน์ สุทธวิภากร... [และคนอื่น ๆ]9
44571337190อาลัยประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ (พ.ศ.2453-2540) / ประสิทธิ์ ลุลิตานนท์1
4458133720การพัฒนาเกษตรของประเทศไทย / ไพรัช กฤษณมิษ1
44591337200ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทย ภาค 2 และศุลกากรภิวัฒน์เพื่อรองรับโลกการค้าเสรี 3
44601337250เรียนปริญญาโทที่ไหนดี1
44611337280มีท้องจะร้องหาใคร / วิโรจน์ ถิรคุณ1
44621337350สุดยอดพลังชีวิต / เฉก ธนะสิริ1
4463133748056 ครอบครัวกับบ้านคือลมหายใจของชีวิต1
44641337490ฟาร์มสัตว์ ฟาร์ม (ความ) สุข / สุพิตา วรุณปิติกุล ; บรรณาธิการโดย ยุทธนา วรุณปิติกุล1
4465133750กรุงศรีอยุธยาในเอกสารหลักฐานสเปน = The Philippine Islands / แปลโดย จันทร์ฉาย ภัคอธิคม1
44661337520เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง5
44671337560ยกกระบัตร / สำนักงานอัยการสูงสุด1
4468133760การประเมินผลทางการศึกษา / อำนวย เลิศชยันตี1
44691337640รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา... / วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
44701337660ตามรอยพ่อหลวง1
44711337670ราชินีมูลนิธิ1
4472133770The six-figure women (and how to be one)1
447313377001st grad academic conference1
44741337730การถ่ายโอน Journal link ไปยังองค์กรใหม่ กรณีศึกษาเรื่องการทดลองเข้าใช้และการบอกรับฐานข้อมูล Synergy ในรูปภาคีห้องสมุด / สุกัญญา สุนทรส... [และคนอื่น ๆ1
44751337780Annual report.... 2
44761337880เพียงความตั้งใจ1
4477133790ข้าราชการระดับบริหาร / สมศักดิ์ ชูโต1
4478133810สามก๊กฉบับเดินดิน1
44791338120เล่นเงินให้รวยอย่างเหนือชั้น / จรัสพล ธนพัทธกุล2
4480133820ศิลปะร่วมสมัยจดหมายเหตุ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ2
44811338250100 มุมมองใหม่ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 2 : เมืองแห่งชีวิตมหานครแห่งความหลากหลาย1
44821338280ปฏิบัติการ"พลเมือง"ปฏิรูปชีวิต"พลแมว" / อภิญญา ตันทวีวงศ์1
4483133840บทบาทของที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจชาวต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2411-2475 / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม1
4484133870ทะเลสาบอาถรรพณ์ = Gateway to oblivion / ฮิวจ์ เอฟ. โคเครน ; แปลโดย บรรยง บุญฤทธิ์1
4485133910คำฟ้องคำให้การในคดีแพ่ง2
4486133920การตีความสัญญาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล2
4487133940การใช้กระและกะพร้อมทั้งความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25252
4488133950ทุบกรุสมบัติราชครูชาติชาย ประมาณ กร2
4489133960whole brian thinking1
44901339690Thailand & Business Review [journal]1
44911339740การพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ : กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอและนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย1
44921339750บทสรุปการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) ระยะครึ่งแผน1
44931339760เอกสารกลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา1
4494133980ศึกษาสภาพการมีงานทำของนักศึกษานิด้า รุ่น 2527 / อำไพ บุณยินทุ1
44951339800ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ / ตวงพล ถนอมสิงหะ... [และคนอื่น ๆ]1
44961339820หัวหิน ศิลป์ ศรีสรรค์ / ชมรมพิทักษ์หัวหิน1
44971339840การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / เสถียร คามีศักดิ์1
4498133990งานแข่งขันฝีมือช่างแห่ง-ชางหแงชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 25342
44991339910รายงานสถานการณ์โคนม ปี... 3
45001340Macmillan dictionary of international finance / Julian, Walmley1
4501134000เอบราแฮม ลิงคอล์น / สุนันทา ต่างใจ 1
45021340040องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ [ซีดี-รอม] : นายจิรัส อาจณรงค์ / มานพ วิสุทธิแพทย์1
4503134010ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
45041340120เก็บไว้ด้วยปลายพู่กัน / ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์2
45051340180สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี / สมิทธ์ ถนอมศาสนะ และ ปฤณ เทพนรินทร์, ผู้เรียบเรียง2
4506134020ปรีดีหนี / สุพจน์ ด่านตระกูล1
45071340200รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย... 4
4508134021017 ปี พฤษภาฯ ยังฆ่าประชาชน (ไม่หมด) / สันต์ หัตถีรัตน์1
45091340280ระลึกถึง อ.วิทยา1
45101340290กบถแผ่นดิน : ปฏิบัติการยึด NBT รูปแบบสงครามกองโจรของกลุ่มพันธมิตรทำลายประชาธิปไตย / สมยศ พฤกษาเกษมสุข2
45111340300ตุลาการรัฐประหาร : หายนะประเทศไทย.4
45121340330พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ถวิลวดี บุรีกุล1
45131340350พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ1
45141340370Investigative journalism ข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน2
4515134040ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล1
45161340480เห็ดหลินจือในการรักษาโรค / สาธิต ไทยทัตกุล1
45171340490รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี... / รัตนา จันทร์ศรี, ผู้เรียบเรียง1
4518134060A funny thing happened on the way to the boardroom1
4519134070Macros menus and miracles for lotus 1-2-3 / E. Michael Lunsford1
45201340700รอยยิ้มของในหลวง / ภาณุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ1
4521134090Managing the international business environment : case in political and country risk / Charles R. Kennedy1
45221340940ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง1
452313410Operations management : decision making in the operations function / Roger G. Schroeder1
45241341040เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 3
45251341050การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาคศรีนิมิต1
45261341060การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต1
4527134110Lan protocol handbook / Mark A. Miller1
45281341110เอกสารคำสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว 4
45291341180English for science -1 / Gerald Wayne Williams, editor1
45301341190English for business communication -1 / Win Naing Soe... [et al.]1
45311341200English for accountants -1 / Win Naing Soe1
45321341210English for public administration-1 / Jaratsri Thepphaya1
45331341220Public speaking / Elish Pangiraj1
45341341230Background in British and American literature / Elish Panjiraj and Daisy Imperial1
45351341450มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา1
4536134150เศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายเกลือสินเธาว์ ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2531/2532 / สุขุม เครือวรรณ1
4537134160เด็กและเยาวชนเร่ร่อนจรจัด : สภาพปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข / โดย สุนันทา เสียงไทย ; สุนทรี รสสุธาธรรม และ ขัตติยา กรรณสูต2
4538134170การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย / จุรี ตาปนานนท์1
45391341930Neuland : the future of German graphic design1
4540134220อนามัยแม่และเด็ก / วิไล วัฒนะ3
45411342250การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้เลี้ยงไส้เดือนไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษ1
45421342260การผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะคหกรรมศาสตร์1
45431342270โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45441342280โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
45451342290โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
4546134230โลกทีปนี / พระธรรมธีรราชมหามุนี [วิลาศ ญาณวโร]1
45471342300โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45481342310โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45491342380สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Self-learning media of basic mathematical / ศศิธร อนันตโสภณ 1
45501342390การพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาการเงินธุรกิจโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ภาคเรียนที่ 2/2550 / ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย2
4551134250ยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย1
4552134260วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท , ปิยวรรณ เจริญลาภ และ ไพศาล ไวศยไพบูลย์1
455313430The Japan of today3
4554134310เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า สหพันธ์รัฐมลายา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์2
45551343110รับประกันการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อังกฤษ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์2
45561343220การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอลฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม / จัดทำโดย คณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
45571343250รายงานประจำปี... / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)2
45581343430ข้อมูลทุนพัฒนาบุคลากรในสถาบันสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีการศึกษา... 1
4559134370แลไปข้างหน้าประชาธิปไตย1
45601343750Bloomberg Businessweek [journal]1
45611343780ความมหัศจรรย์ของอัลกรุอาน / ไรน่าน อรุณรังษี1
45621343790ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการดำเนินงานในระยะที่สอง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 2548-2551 / วัชรา ริ้วไพบูลย์, โอปอล์ ประภาวดี1
4563134380ตำรา-เอกสาร1
45641343800บทความประกอบชีวประวัติของฉลบชลัยย์ พลางกูร1
45651343810พระของประชาชน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
45661343820การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ... 7
45671343890รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ1
4568134390ไซเตสกับการแบนกล้วยไม้ / รวบรวมโดย สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ2
4569134400Anderson's pathology / edited by John M. Kissane1
45701344050Tropical forestry change in a changing world volume ... 11
4571134410การหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี / สตีเฟน เฮสส์ แปลโดย วิทยา สุจริตธนารักษ์1
4572134430ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ เดือน คำดี 1
45731344310มาตรฐานระบบสายสัญญาณสื่อสารสำหรับอาคารสำนักงาน / สมบัติ อนันตรัมพร1
4574134440การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / ชาญชัย อาจินสมาจาร1
45751344430แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
45761344540คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ซีดี-รอม] / อดิธร อนันตโสภณ2
45771344580วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [วารสาร] 1
4578134460สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย / รวบรวมโดย ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์1
4579134470ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต / กนก จันทร์ขจร1
4580134500การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ / โดย กุศล ศรีอุทัย, สุขุมาล พัฒนเศรษฐนนท์ และ มาลีวัล เลิศสาครศิริ1
45811345090กูเกิล เอิร์ธ [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว ; Google earth [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว1
4582134540อัญมณีแห่งวรรณกรรมไทย / พิทยา ว่องกุล1
45831345400หลวงพ่อสอนปฏิบัติวิปัสสนา [แผ่นวีดิทัศน์] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)2
4584134550ยาสมุนไพรกับโรคในประเทศเขตร้อนและวิธีใช้บำบัดรักษา / ชลอ อุทกภาชน์1
4585134560การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว / โดย ชลินทร์ อมรธรรม...คนอื่น ๆ2
4586134600วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ทำกินในป่า / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ1
4587134610ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล และ มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย1
4588134630เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชนครินทร์2
45891346370ความรัก / อมรา มลิลา1
4590134640สาระสำคัญและบทวิเคราะห์พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / นิคม จันทรวิทุร, บรรณาธิการ2
4591134650บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
45921346550นโยบายพระกู้ชาติ1
45931346580ฉลาดทำบุญ / พระชาย วรธมฺโม และ พระไพศาล วิสาโล2
45941346590ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income ho2
4595134660สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม / ศรีศักร วัลลิโภดม1
45961346690ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ภาคใต้ตอนบน / ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์... [และคนอื่น ๆ] 1
4597134670เก็งกำไรแบบชาวสวิส / แม็กซ์ กันเธอร์ แปลโดย พันธุมดี เกตะวันดี2
45981346750สถิติงานวิจัย... ห้องสมุดงานวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หน่วยงานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญและหัวเรื่อง / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจั2
4599134680ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 131
46001346970เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม... 2
460113470Advertising annual... 2
4602134700ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง2
4603134710กำแพงเพชร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต1
4604134730สามก๊กฉบับคนเดินดิน1
4605134740Being happy1
4606134750วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องดื่มและเมนูอาหาร / ขวัญแก้ว วัชโรทัย5
4607134760แด่หนุ่มสาว / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พจนา จันทรสันติ1
4608134790คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบัน ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / จำนงค์ บุญชู1
4609134800Marketing strategy / O. C. Ferrell...[et al]1
4610134810ประเพณีนานาชาติ / โดย สินี เต็มสงสัย และ พิชัย รัตนประทีป1
46111348140คู่มือการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good practice1
46121348160โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา... 1
46131348170คู่มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข1
4614134830หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำนย่อ4
4615134840พจนานุกรมศัพท์ป่าไม้ [สาขาวนผลิตภัณฑ์] ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
46161348470Story of Zhuang Zi1
46171348580คิด [วารสาร]1
4618134870More people of our time2
4619134880พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
46201348800แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย : พ.ศ.2551-พ.ศ.25551
4621134890ชุดอาหารเสริม1
462213490Mosaic1
46231349150เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEs / สมพร กิตติโสภากูร1
46241349260ปฏิจจสมุปบาท : หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ / พุทธทาสภิกขุ1
4625134930ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วีระ สกุลทับ, บรรณาธิการ2
46261349340MBA ว่าด้วยกลยุทธ์1
46271349400ก้าวสู่สุดยอดก่อนอายุสามสิบ / ม. อึ้งอรุณ1
4628134950Bluegressiggy1
46291349560ท็อปเท็น1
46301349570DevProConnections [journal]1
4631134958010 ภาพยนตร์เก่าแก่ของไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
4632134960สารานุกรมไทย เล่ม... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 51
46331349610กฎหมายมหาชน.2
46341349620TCI Annual report... 1
4635134963010 วังโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4636134970วัดช่องนนทรี / โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล 1
4637134971010 บ้านทรงไทยภาคกลาง [แผ่นวีดิทัศน์]2
46381349730ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า / บรรณาธิการ วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และ ปฐมทัศน์ จิระเดชะ2
46391349750Annual report.... 1
4640134980ท่องสวิสคิดถึงสเปน / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์1
46411349820รวมบทความงานวิชาการประจำปี ปี พ.ศ.... / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
46421349870รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี... และแนวโน้ม ปี... 3
46431349880รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 3
4644134990ประมวลศัพท์ 6ศาสนา / ปิ่น มุทุกันต์1
4645134990010 รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
46461349930ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับทุกคนเสียงของเราที่ได้ยินบนแผ่นดินไทย1
46471349940รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
46481349950แสตมป์ [แผ่นวีดิทัศน์] 1
46491349980ตะเกียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
46501349990กวนข้าวทิพย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
46511350International finance handbook / edited by Abraham M. George Irn H. Giddy2
4652135000รัฐธรรมนูญของเรา / ชาติ ชับเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา3
46531350010หมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]1
46541350020มีดอรัญญิก [แผ่นวีดิทัศน์]1
46551350090J career guide book... 1
4656135010ถนนไปสู่ญี่ปุ่น / ธัญญา ผลอนันต์2
46571350140หนังใหญ่วัดขนอน [แผ่นวีดิทัศน์]1
46581350150ความรู้คือประทีป1
46591350160ของเล่นสังกะสี สีสันแห่งกาลเวลา [แผ่นวีดิทัศน์]1
46601350180พระที่นั่งวิมานเมฆ พระวิมานแห่งความทรงจำ [แผ่นวีดิทัศน์]1
46611350190ศาลพระภูมิ [แผ่นวีดิทัศน์]1
4662135020เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย = De l'Esprit des Lois / บารอน ชาลส์ เดอะ เซอะกงดาต์ มงเตสกิเออ ; แปลโดย วิภาวรรณ ตุวยานนท์ 2
46631350200พลังงานหมุนเวียนความหวังและทางออก [แผ่นวีดิทัศน์]1
46641350210การผ่าตัดด้วยกล้องส่อง1
46651350220กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน-นายหน้า / ชัยพรว์ ธนถาวรกิตติ์2
46661350230การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร2
46671350260คู่มือมหาวิทยาลัยใน USA4
46681350310รวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี... 3
4669135040หน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์ คนดีและคุณสมบัติพิเศษของนักบริหาร / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ] เรียบเรียงโดย เขมกะ1
46701350460เอเชีย ฟู้ด เบฟเวอเรจ ไทยแลนด์ [วารสาร] 1
46711350910รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 3 4
46721350930นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ / ดวงมณี เลาวกุล และ เอื้อมพร พิชัยสนิธ2
4673135097016 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง / กรมการจัดหางาน1
4674135100ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 52
4675135140กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เพื่อการปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภาพของงาน / โตโย โตโยซาวา ; แปลโดย ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์3
46761351480BIOTEC Central Research Unit : research profile1
4677135150พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / ตาเกยิโร โทมีต้า1
4678135180ความเฉื่อยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ / ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์1
467913520The economics of missing markets, information,and games / edited by Frank Hahn1
4680135200สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ1
4681135230ระเบียบงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535) / รวบรวมโดย วิชาญ ธรรมสุจริต1
4682135270พระอัจฉริยลักษณ์ด้านภาษาศาสตร์ของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์1
46831352830มนต์พิธีแปล / พระครูอรุณธรรมรังษี, รวบรวม1
46841352860ปฏิวัติ วัฒนธรรม / ประมวล รุจนเสรี1
46851352950คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 2
4686135300การประชุมทางวิชาการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย6
4687135308040 ปี PMAT บนเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไทย / ดิลก ถือกล้า, บรรณาธิการ1
4688135310โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี / ภัสสร ลิมานนท์1
46891353180หอมทวนลม / ระพี สาคริก ; เรียบเรียง ประภาภัทร นิยม ; แปล สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ และชลลดา ทองทวี1
46901353240สถิติข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... 1
4691135340บันทึกทองท้ายฎีกาและชี้ขาดความเห็นแย้งในประมวลกฎหมายอาญา / จิตติ เจริญฉ่ำ5
4692135360TACT Awards... 2
4693135370การกำหนดส่วนเหลื่อมขายปลีกของสินค้าเกษตรกรรมบางชนิดในประเทศไทย / ดารณี อัศวาณิชย์1
46941353730She hui lan pi shu15
46951353780Stories of Chinese culture - a bilingual series11
4696135390การจำแนกแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา / วิไล วงศ์สืบชาติ1
46971354080Thai population journal [journal]1
4698135430แนวทางการสอนการเขียนระดับอุดมศึกษา2
4699135440การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน / โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน ; แคเรน ออฟเพนไฮม์ เมสัน และ มินจา คิมโชว์1
4700135470การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต = Liability and life insurance / โดย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์......[และคนอื่นๆ] 4
4701135480สุภาษิตนานาชาติและคำพังเพย คำอุปมา สำนวน / รวบรวมโดย สัจจา1
4702135500ยุทธศิลป์จิ๋นซี : ศาสตร์แห่งการบริหารสำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการ / โดย ทองแถม นาถจำนง และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม3
4703135510วาทะปราชญ์และกวีวจนสุภาษิตล้ำค่าของนานาอัจฉริยเมธี / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
4704135540T. E. T. teacher effectiveness trainign2
47051355550ผู้อภิวัฒน์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4706135560การใช้ประโยชน์ของเสีย 1
470713560Simulation modeling and Simnet / Hamdy A.Taha1
4708135620องค์การสหประชาชาติ / มานพ เมฆประยูรทอง1
4709135640แสตมป์ไทยและประวัติไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 / ประกายเพ็ชร อินทุโศภณ1
4710135650เสียงจากเจ้าของประเทศ / รวบรวมโดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช1
4711135660Thai radical discourse the real face of Thai feudalism today1
4712135710ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เล่ม 22
47131357200สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
47141357220สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
47151357230สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
47161357240สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
4717135730มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก / สุวรรณา สถาอานันท์2
47181357360คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา... 1
47191357370ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
4720135740ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่น= Textiles for teens / Marcella Howard Ellett ; แปลโดย นวลแข ปาลิวนิช 2
47211357470คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1
47221357500การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... / กลุ่มพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศ1
4723135760ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ / โดย ก่อเกียรติ เก่งสกุล และ บุญเจริญ ศิริเนาวกุล2
4724135770ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ1
47251357780Lun yu bie cai... / Nan Huaijin3
47261357830Srinakharinwirot science journal [journal]1
47271357840Journal of fine arts [วารสาร]1
47281357880BrandAge Essential [journal]1
47291357970ชีวิตในเก้าทศวรรษ / เฉลียว ทองอุไทย1
47301357990ศิลปะกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง / มหาวิทยาลัยมหิดล1
47311358000โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา2
47321358050เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 : กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน1
47331358130การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน / วาณี คำดี3
4734135820คมวาทีในพงศาวดารจีน / แปลโดย ศุภนิมิต1
4735135830เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี1
4736135850แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
47371358550ความรักอันใด...รักนั้นยั่งยืน / นงนาท สนธิสุวรรณ1
47381358610พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ พ.ศ.2547 / สภาวิชาชีพบัญชี1
47391358620เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / อุษา บิ้กกิ้นส์,ชลาลัย พงษ์ศิริ และสาโรจน์ ไวยคงคา2
4740135870จากภาษีการค้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม / จงรัก ระรวยทรง3
474113590My years with general motors / Alfred P.Sloan1
4742135900เหนือจอมพลยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก1
4743135920การใช้อวัจนภาษาในการสื่อสาร / กิติมา สุรสนธิ1
4744135940ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 / รัชนี ปิยะมาวดี1
4745135960คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา / สุษม ศุภนิตย์4
4746135970การบริหารงานแบบญี่ปุ่นในประเทศไทย / จุฑา เทียนไทย2
4747135990แนวทางซามูไร หัวใจการบริหารแบบญี่ปุ่น / ทนง ลำใย2
47481360Encyclopedia of banking and finance / rev. and enlarged by F.L. Garcia2
4749136010ระบบงานรัฐสภาไทย1
4750136020สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / โดย สรชัย พิศาลบุตร...[และคนอื่น ๆ]2
4751136040รำลึก 5 ปีพฤษภาประชาธรรมการชำระประวัติศาสตร์ของประชาชน1
4752136060หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชน / เมตตา กฤตวิทย์1
475313610Industrial insurance and loss prevention / RCN Shukla1
4754136110ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม.../ โดย อรุณี หรดาล...[และคนอื่นๆ] 2
47551361150ชีวจิต [วารสาร] 1
47561361170Inno Mag [journal]1
47571361190Technology promotion [journal]1
4758136120วิเคราะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท / ปัญญา บริสุทธิ์2
4759136130มนุษย์กับสัตว์ / ยูริ มิทริเยฟ แปลโดย ธรรมนูญ โรจนบุรานนท์2
4760136140ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 43
47611361450วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [วารสาร] 1
4762136150พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก1
47631361670MM Electronics [journal]1
4764136170ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ / โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และ แพทรีเซีย แน่นหนา1
4765136180ศิลปของผู้นำ / วิลเลี่ยม เอ. โคเฮน ; แปลโดย จรัสรัตน์ ทอไชยรวี2
4766136190รายงานผลการปฎิบัติงานของบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 31
476713620Let's talk quality / Philip B.Crosby1
4768136220การพยากรณ์กำลังแรงงานของประเทศไทย / ปิยะวดี แตงสุวรรณ1
4769136240พัฒนาการวรรณคดีไทย / โดย มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์...คนอื่น ๆ6
47701362460ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาไทย (เรียงความ) : คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศสนศาสตร์ / รวบรวมโดย สุพ1
4771136250President Ho Chi Minh1
47721362520วช. : สนับสนุนงานวิจัยไม้ดอกเพื่องานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 / สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และ พีชณิตดา ธารานุกูล, บรรณาธ1
47731362540เลสาบบ้านเรา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
4774136260การวางแผนการควบคุมและการวิจัยทางการเงิน / โดย เชาว์ โรจนแสง...คนอื่น ๆ2
47751362620พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)2
4776136270เจ้าพ่อเจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค1
47771362720DSI annual report... 1
4778136280วิธีปฏิบัติตนให้มีอายุยืน / กรณ์กิจ มุทิรางกูร1
4779136290คอมพิวเตอร์กับบัตรรายการ / สุมน ชูประสิทธิ์ 4
4780136340วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ / แคน สาริกา1
4781136380การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / โดย แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม...[และคนอื่น ๆ]3
47821363870เสียงเรียกจากลุ่มเล [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
47831363890Annual report.... 1
4784136390ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์ ; สงวน สุทธีเลิศอรุณ และ ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์2
47851363910นิราศเมืองนนท์ [ซีดี-รอม]1
47861363940ธรรมเทศนาพุทธทาสภิกขุ [ซีดี-รอม] / พุทธทาสภิกขุ1
47871363990ของดีมีอยู่ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47881364000สัตว์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47891364010พฤกษานานาพรรณ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47901364030สำรับไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]2
47911364040กีฬาคือยาวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47921364050พืชสมุนไพร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47931364070สุขภาพและความงาม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47941364080พิพิธภัณฑ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
47951364090ทำงานแล้ว เรียนมหาวิทยาลัยภาคสมทบที่ไหนดี? / สุชาติ สุภาพ1
47961364120ศูนย์กลางการพิมพ์สกรีนมาตรฐานระดับ ASEAN = Screen printing valley / สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย1
47971364130Asean travelling guide book... 2
47981364140การบริหารโครงการ / สำราญ ทองเล็ก2
4799136420คู่มือการบัญชีอิมปอร์ตและเอ็กซปอร์ต (ส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก) / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ2
48001364220พุทธอัศจรรย์ เล่ม ... / อารยะ (อริยะ) หวังทวีวิทย์ 3
48011364330รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 2
48021364340Annual report.... 1
48031364390Thailand ICT market... and outlook... 4
48041364460A step of unity forward : collaborative tourism approaches of ASEAN one destination / Therdchai Choibamroong, editor1
48051364480Prime investment information in Cambodia (Provinces-cities) / The Council of the Development of Cambodia1
4806136450มาตรฐานการวางระบบบัญชี-พร้อมปัญหา-คำวินิจฉัยกรมสรรพากร1
48071364500Annual report ... 1
48081364550วงเวียนกรรมของสัตว์โลก / แปลและเรียบเรียงโดย บัญชา ศิริไกร1
48091364570รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย (พ.ศ. 2548-2552) / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ ; สถาพร วชิ2
4810136460เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ / ณรงค์ โฉมเฉลา, บรรณาธิการ1
48111364660คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน2
4812136470หลักกฏหมายแพ่งทั่วไป / นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์. 2
48131364700หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทานประจำปี... สถาบันพระปกเกล้า1
48141364730All Murcia1
48151364750ชี้ช่องรวย directory... 2
48161364760ทำงานอย่างไรจึงรุ่งโรจน์1
48171364780ความสำเร็จของผู้หญิงยุคใหม่ = Success without tears / ราเชล นิลสัน ; ศศิกานต์ อัครพงศ์, เรียบเรียง1
4818136480108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
48191364810Annual report on conditions of manufacturing industries... 1
48201364830ประมวลภารกิจและผลงานนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ในรอบ 6 เดือน (22 ธันวาคม 2551 - 21 มิถุนายน 2552) / พฤฒิชัย ดำรงรัตน์1
48211364850AC 204/200-3121
48221364880ทฤษฎีการบัญชี 200-337 (AC 306). เอกสารประกอบการสอนวิชา / ขาบธัช ปัญจมะวัต3
4823136490สู่สังคมคนทำงานอย่างผู้ชนะ / แปลโดย วิวัฒน์ ธรรมโกมุท1
48241364910การประเมินตนเอง1
48251365090รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. ... / ประพจน์ เภตรากาศ และ รัชนีจันทร์เกษ, บรรณาธิการ1
4826136510หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
48271365100Annual report.... 2
48281365120รายงานกิจการเทศบาลนครนครศรีอยุธยา (ปี 2543-2546) / เทศบาลนคร นครศรีอยุธยา1
48291365140รายงานประจำปี... / กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม1
4830136530แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 15
48311365310ร้อยธัมมรส สหัสนัย : จาริก 45 พรรษา เล่ม... / พรชัย เจริญดำรงเกียรติ, พรทิพา ดวงทวีทอง และวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา2
4832136570Live TVG an inside look at directing and producing / Tony Verna1
48331365890นารีผล [ซีดี-รอม] / สุทัสสา อ่อนค้อม3
4834136590Thai inageries of Suwanbhumi / M. C. Chand Chirayn Rajani1
4835136593057 เคล็ดลับเสริมมงคลแก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
48361365990บุญญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวันทนา ทิพวัลย์1
483713660McGrew-Hill Series in Management1
4838136600Understanding movies / Louis Giannetti1
48391366050Supervision report... and developments in the Thai banking system in the first half of... 4
48401366080การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.1
48411366170Liu jin yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Oxford Speeches / Jiang Tao and Me1
48421366180Ha fu yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Harvard Speeches / Jiang Tao and Men1
48431366190Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Peking Speeches1
4844136620Daytime television programming / Marilyn J. Matelski1
48451366200Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Yale Speeches1
48461366210Magic chinese [CD-ROM]1
48471366220Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
48481366230Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
48491366240Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
48501366250Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
48511366260Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
48521366270A hundred gems of ancient chinese poetry [CD-ROM]1
48531366280Chiness intermediate course [CD-ROM]4
48541366290Reading music [CD-ROM]1
4855136630China's historical sites / edited by Zu Youyi1
48561366300Chinese music classics of the 20th century [CD-ROM]1
48571366310Reading music [CD-ROM]1
48581366320Gu zheng [CD-ROM]1
48591366330Xin fa zhan xin kuai yue [Digital videodisc] / Wen Chang Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao3
48601366340Liaoning University [Digital videodisc] / Liaoning University1
48611366350Top selections of China' s local operas [Digital videodisc]2
48621366370พลังผลักดันความสำเร็จมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
48631366380Wu zhi feng hua [Videodics]1
48641366390Qing ge zhong shi lao de hao [Videodisc]2
4865136640The do's & taboos of international trade : a small business primer / Roger E. Axtell1
48661366430Just another magazine [journal]1
48671366520สื่อไทยกับความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม / สภาวิชาชีพชาววิทยุและโทรทัศน์ไทย1
48681366540รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านไทยคดีศึกษา1
48691366560นิทานธรรมบท / ปุ้ย แสงฉาย, รวบรวม1
48701366690The magic of Bangsaen / งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ1
48711366700TISCO CSR report... 3
48721366760แสงเทียนส่องธรรม / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)1
4873136680The ministry of justice Thai and centenary 1892-19922
48741366800International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill3
48751366840The eagle & the elephant : Thai-American relations since 1833 book... / Ministry of Foreign Affairs2
48761366930พระคุณพ่อ พระคุณแม่ / กรุณา สุวรรณวัฒนะ, รวบรวม1
48771366970เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม... / จตุพล ณ อิลลินนอยส์1
48781366980ข่าวต่างประเทศ2
487913670A question of business / by Curtis W. Page and Charles J.Selden1
4880136700Alternative scriptwriting writing beyond the rules / by Ken Dancyger and Jeft Rush1
4881136710สรุปวิชากฎหมาย4
48821367170พระแม่ฟ้าคู่พระบารมี / กระทรวงคมนาคม1
48831367180คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก / สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย2
4884136720การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาปาสคาล / สานิตย์ กายาผาด1
48851367320Gross provincial products of Nonthaburi... 1
48861367380รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เรื่อง ค1
4887136750การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ / โดย อวยพร พานิช...คนอื่น ๆ4
48881367580Thailand's report on the implementation of the optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitut1
48891367620วารสารการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย [วารสาร]1
48901367630วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ [วารสาร]1
48911367640Saint John's MBA Journal [journal]1
48921367650ทิศไท [วารสาร]1
48931367700เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ1
48941367740How to act smart & cool2
4895136780ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา 2533 / กรรัตน์ เปล่งขำ2
48961367800สิบ อ. ชะลอความแก่ / อนุมงคล ศิริเวทิน2
48971367820นำความรู้สู่การปฏิบัติ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
48981367980ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
48991368020รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (รายงานประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
49001368030National Conference on Human Resources... 2
49011368070ฌาน / ทมยันตี4
49021368080พิสดารร้อยแปดวงการ / อุดร จารุรัตน์2
49031368260การสนับสนุนเพื่อขยายผลต่อยอดและสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์1
49041368270Home Builder Association's Membership... 1
4905136840หลักการบัญชีขั้นต้น 2 / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์2
49061368440วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [วารสาร]1
49071368460Journal of hospitality marketing & management [journal]1
4908136850เคล็ดลับชิงตลาดล้านล้านบาทรัสเซียกับซีไอเอส / ชัยณรงค์ ชวนะธิต 1
4909136860ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
49101368640CISA review questions, answers & explanations manual... 1
4911136890แนวคิดมาร์กซิสต์กับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนาประเทศโลกที่สาม / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม2
491213690Economics / by Paul A. Samuelson and William D.Nardhaus1
4913136910เตรียมสอบโทบริหารธุรกิจ1
49141369280รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4
4915136929075 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง" / กระทรวงมหาดไทย2
4916136940เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์การ์ตูนและภาพยนตร์แอคชั่น / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์2
4917136970นิติปรัชญา / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล2
49181369890รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1
49191369940รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / กระทรวงการต่างประเทศ3
49201369960มวยไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
49211369970ชีวิตไม่สิ้นหวัง1
49221370Thailand company information... 1
4923137000How to close every sales1
49241370010ปลดบ่วงชีวิตพิชิตกรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4925137020หาเสียงโดยไม่เสี่ยงตะราง / ตราสามดวง2
4926137030โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหา / เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ1
4927137050ชุดบริหารแบบไม่เปลืองเวลา v 32
4928137060กรุงเทพศตวรรษ 21 / ชัยวัฒน์ คุประตกุล1
4929137080ร้อยกรองฉลองกรุง / ธนู บุญยรัตพันธุ์1
49301370800พุทธฤทธิ์ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร : คาถามหาเมตตาหลวง / ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์1
49311370850ปัญหาภาษีสรรพากร1
4932137090แรงงานไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า / นิคม จันทรวิทุร2
4933137100Pioneer, Go home!1
49341371020ประมวลบทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เล่มที่... ปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่4
49351371050ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ... [ซีดี-รอม]1
4936137110ศิลปะการเขียนเรียงความ / ชัยนันท์ นันทพันธ์2
49371371140หลักสูตรการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร [ซีดี-รอม]1
49381371160เพลงคาถาชินบัญชร เพลงคาถาพาหุง [ซีดี-รอม] / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
49391371220เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่นยุค IT [แผ่นวีดิทัศน์]3
49401371260จับตาเศรษฐกิจผนึกพลังกระตุ้นตลาดสิ่งพิมพ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
49411371270โครงการ To be number one กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร [แผ่นวีดิทัศน์]1
49421371280ละครจินตภาพ ประกอบแสง-เสียง เรื่อง เกาะเกร็ด ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวมอญ [แผ่นวีดิทัศน์]1
49431371300โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
49441371400โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Technology unlimited for better life [Digital videodisc]1
4945137150อยู่อย่างเชน / ละเอียด ศิลาน้อย1
49461371620International education... / Simon Kind, editor2
4947137170วันการพิมพ์ไทย2
4948137190พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน...คนอื่น ๆ2
49491371920มหาวัสตุอวทาน เล่ม... 3
49501371990การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่... ประจำปีการศึกษา... / คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
495113720Corporations law and policy materials and problems / by Lewis D.Solomon, Russell B. Stevenson and Donald E. Schwartz1
49521372030รายงานผลการศึกษาและจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2
49531372070สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาค2
49541372110คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... 10
49551372170ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / The Justice Group, ผู้รวบรวม 1
49561372180ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล / คมวัชร เอี้ยงอ่อง, บรรณาธิการ1
4957137230ผู้จัดการ : ฉบับพิเศษรวมเรื่องราวการบริหาร1
49581372320สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
49591372330Computer arts Thailand [journal]1
49601372340Computer arts project Thailand [journal]1
49611372470ผลการดำเนินงาน ปี... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1
49621372500Facts and figures academic year... 2
49631372530ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และชัย วิศิษฏ์สรอรรถ, รวบรวม2
49641372580ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และ ชัย วิศิษฏ์1
49651372590ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และชัย วิศิษฏ์สรอรรถ, รวบรวม1
4966137260จิตเวชศาสตร์ / ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ4
49671372630คู่มือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก / ประทีป ดวงเดือน... [และคนอื่น ๆ]1
49681372640คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... / สุรวี ศุนาลัย และ ศศิธร มะกล่ำทอง2
49691372650โครงการวิจัยสถาบัน รายงานการสำรวจ การติดตามการทำงานของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่สำเร็จการศึกษา ปี1
49701372680รายงานวิจัย เรื่อง การสำรวจสถานการณ์การใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ. ... 1
49711372690Synergy report... 1
4972137270จิตรกรรมร่วมสมัย / อัศนีย์ ชูอรุณ1
49731372770แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปีพ.ศ. ... 1
49741372780สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. ... / ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ และ สุวัฒนา ไพรแก่น 1
49751372810รายงานประจำปี... / คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน2
4976137290The essence of information systems / by Chris Edwards, John Ward and Andy Bytheway1
497713730Human resources and personnel management / by William B. Werther and Keilh Davis1
4978137300Financial management / George A. Aragon1
49791373160Poiret / Harold Koda and Andrew Bolton 1
49801373260รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาทบทวนเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ1
4981137340Customer first : a startegy for quality service / Denis Walker1
49821373460บันทึกประวัติศาสตร์การประกันภัยไทย1
4983137350Fundamentals of marketing / by William J. Stanton, Michael J. Etzel and Bruce J. Walker1
49841373560รวมผลงานวิชาการ ประจำปี... / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
4985137370Introduction to environmental law / Harold Hickok1
49861373710แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่... 8
49871374300เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร เรื่อง "พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย" โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์4
4988137440กฎหมายลักษณะพยาน / สรพล สุขทรรศนีย์2
4989137450กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ1
49901374550บทความวิชาการ / ธานี วรภัทร์2
49911374580รวมผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี... / จัดทำโดย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1
4992137460คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทโบราณสถาน / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร2
49931374660หลักการ กฎหมาย และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 4
49941374690Cost estimating handbook electrical & mechanical system2
4995137470คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลกรณีตัวอย่างเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี2
4996137510คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ1
4997137520Industrial marketing strategy / Frederick E. Webster1
49981375390พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
499913755109 ปี ศาลปกครอง...แห่งความเชื่อมั่น / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง2
50001375730ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไป สำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (General standard for food additive : GSFA)1
50011375830เสียงสนทนาธรรม [ซีดี-รอม]2
50021375920การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากเสน่ห์แห่งความเป็นไทย 6
5003137600คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
50041376060มหาวิทยาลัยบูรพาในรอบ 8 ปี (2545-2552) 1
50051376100โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศกัมพูชา : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ1
50061376120รายงานผลการดำเนินงาน ปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1
50071376180ลูกทะเล 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : คนค้นหาด(เลน)1
50081376450ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล1
50091376460ออมสินสร้างงานเสริมอาชีพ / สำนักพัฒนาสังคมและชุมชน สายกิจกรรมชุมชน 2
50101376680หลักทัณฑวิทยา : หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์ / นัทธี จิตสว่าง 2
50111376800เศรษฐกิจพอเพียงแนวปรมัตถ์1
50121376820ความเข้าใจในเรื่องนิพพาน / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
50131376830บนเส้นทางที่สร้างทำ / กรมทางหลวงชนบท 1
50141376840บนเส้นทางที่สร้างทำ / กรมทางหลวงชนบท 1
50151376980รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามและตรวจสอบนโยบายต่างประเทศของไทย / คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 1
50161376990Energy statistics of Thailand... 10
501713770Managing human resources : productivity, quality of work life, profits / Wayne F. Cascio1
5018137700Marketing tourism apractical guide / by Alan Jefferson and Leonard Lickarish1
5019137720the elements of public speaking / Joseph A. Devito1
5020137730The travel man1
5021137740The Centennial of His Royal Highness Prince Wan Waithayakorn Krommun Naradhip Bongsprabandh / H. R. H. Wan Waithayakorn2
5022137760Filmmaking foundations / Jerry Bloedow1
5023137770The new cambridge English course / by Michael Swan and Catherine Walter1
5024137780The total business plan how to write, rewrite and revise / Patrick D. O'Hara1
5025137815079 ปี สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2472-25511
50261378160GIT Annual report... 2
50271378180In memory of Surat Osathanugrah 2472-25511
50281378200แสงสว่างแห่งชีวิต / เรียบเรียงโดย บัญชา ศิริไกร 1
50291378220สัจวัจน์ อุดมธรรม อุดมรัฐ 82 / สุเทพ อัตถากร 1
50301378270รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี... / สถาบันทางวิชาการด้านเศาสตร์ 7 สถาบัน 1
50311378290ดั่งดวงแก้ว / สุมิตรา จันทร์เงา 1
5032137830International tourism policy / David L. Edgell1
50331378350ธุรกิจใหม่โอกาสใหม่ / ศศวรรณ มงคลภาพ 1
50341378360คอคิด ขอเขียน : ชุดใหม่ เล่ม... 1
50351378380เดลินิวส์ชวนชิม1
50361378410A guide to self-care during pregnancy1
50371378420คู่มือตั้งครรภ์ / ฐานวดี ปัญญานิธิ, บรรณาธิการ 1
50381378430หนูแฮมสเตอร์ / กณิกนันต์ ลีฬฆวรรณ 1
50391378560โปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ [ซีดี-รอม]1
5040137860Auditing software development : a manual with case studies / S. Rao Vallabhaneni2
5041137870Darkroom dynamics / edited by Jim Stone1
50421378750สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง [ซีดี-รอม]1
50431378790แฮปปี้เนส (บริษัท ปตท.จำกัด [มหาชน]) [วารสาร]1
5044137880Strategic marketing channel management / by Donald J. Bowersox and M. Bixby cooper1
50451378980สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี1
50461378990สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง1
504713790Singapore offical guide1
5048137900Raising start-up capital for your company / Gustav Berle1
50491379130731 วันในตำแหน่งประธานศาลฎีกา / วิรัช ลิ้มวิชัย 1
50501379170Annual report.... 1
50511379220โรคปวดข้อปวดเข่าในผู้สูงอายุ / จัดทำโดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1
50521379250โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 1
50531379260100 ร้านจานเด็ด / จัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1
50541379310สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.) ปยุตฺโต1
50551379320ประวัติของจักรวาล [แผ่นวีดิทัศน์] = History of the universe [Videodisc] ; เดอะ ซัน [แผ่นวีดิทัศน์] ; The sun [Videodisc]1
50561379400เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 25 1
50571379410สื่อลามกจะป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา 1
50581379430สะพานความคิดระหว่างคนสองวัย / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา 1
50591379510การใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทย = ICT to empower human security to the children & youth1
50601379540ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดที่ 31
5061137960คีตกวี : ดนตรีแห่งชีวิต / สุรพงษ์ บุนนาค1
50621379620ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดที่ 21
50631379630ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดที่ 11
50641379680ปฏิรูปประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน2
50651379720ถุงยางอนามัย 3
50661379820สารสนเทศ... 1
50671379840รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน : ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ในปีงบประมาณ... / 3
5068137990สารานุกรมเพลงไทย / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์1
506913800The theory of finance : evidence and applications / by John D. Martin, Samuel H. Cox and Richard D. MacMinn1
5070138020รอบฟ้าเมืองไทย / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์1
50711380290วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย [วารสาร]1
5072138030การสื่อสารในกลุ่ม / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
5073138040บนทางชีวิตแสวงหา มาลา คำจันทร์ / อรสม สุทธิสาคร1
5074138070สื่อสารอย่างชาญฉลาด / อินทนิล1
50751381030วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร] 1
5076138110เอกวีสอนุสรณ์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.2
5077138140กลยุทธ์พิสดารในการบ่มเพาะคนแบบญี่ปุ่น / โดย นากาโมริ ชิเกโนบุ ; แปลโดย ธานี ปิติสุข1
5078138170ข่มขืน : ปัญหาความรุนแรงทางเพศ / สุชีลา ตันชัยนันท์2
50791381710ปลดแอกคนเป็นหนี้1
50801381810วรรณกรรมพื้นบ้าน 1
5081138190คู่มืออาสาสมัครส่งเสริมสิทธิ : สิทธิประชาชนทั่วไป / บรรลือ คงจันทร์1
50821382010A citizen's guide to the greater Mekong subregion : understanding the GMS program and the role of the Asian development bank / Carol Ransley, Jonathan1
50831382030กองทัพไทย [วารสาร]1
50841382060วารสารสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
50851382090วารสารสถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร [วารสาร]1
5086138220ชุดทรัพย์สินทางปัญญา1
50871382210Annual report... / Thailand Narcotics Control 1
50881382310ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี... / สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ 1
50891382320ท่องเที่ยวภาคกลาง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
50901382390Annual report.... 4
50911382490ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี... / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 1
5092138250สิทธิเด็ก1
50931382590กีต้าร์เบื้องต้น / สุภางค์ วงษ์ขันธ์ 1
5094138260Getting things don1
5095138270ความรักความว่างเปล่าและเสรีภาพ ปรัชญาชีวิตของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ / พินิจ รัตนกุล1
50961382880Microsoft Office Outlook Training for Management and Staff 3
50971382970นักเลงรถกระบะ [วารสาร] 1
50981382980Annual report... / Srinakharinwirot University 1
5099138300คู่มือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ขยายสู่แนวหน้า2
51001383000วิจัยไทยคิดเพื่อไทยเข้มแข็ง 1
51011383070บีโอไอขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่นวัตกรรม / สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
51021383220ฮวงจุ้ยเปิดเผยเคล็ดลับสี่หลักในเบญจธาตุ ฮวงจุ้ย มั่ง มี ศรี สุข / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ 1
5103138330ญี่ปุ่นศาสตร์แห่งความสำเร็จ1
51041383310แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ประจำปี พ.ศ... / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 1
51051383340โครงการศึกษาทบทวนเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ : รายงานสรุปสำหร