No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
1100คู่มือการสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft frontpage / เคอรี เอ เลห์โต และ ดับบลิว เบรทท์ โพรอนสกี้; เรียบเรียงโดย สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล2
21000Who's who in the Bible1
3100000The insider's guide to the financial services revolution / Alan Gart1
4100010Money and banking / by Ivan C. Johnson and William W. Roberts1
5100020Money and banking / Ivan C. Johnson and William W. Robert2
6100030Financial conglomerates : the new phenomenon / James Maycock1
7100040Modern money and banking / by Roger LeRoy Miller and Robert W. Pulsinelli1
81000420QuickPC [journal]1
91000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
10100060Financial institutions / by Peter S. Rose and Donald R. Fraser1
11100080Money banking and economic analysis / Thomas D. Simpson1
121000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
13100090Modern Banking / R.S. Sayers1
1410010Research in Labor Economics2
15100100Money banking and the macroeconomy / Douglas Vickers1
161001030EAQ [journal]1
171001040Educational management administration & leadership [journal]1
181001060จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร) [วารสาร]1
19100110American enterprise institute series on trade in services2
20100120Financial markets / by John H. Wood and Norma L. Wood1
21100130Electronic banking / by Allen H. Lipis ; Thomas R. Marschall and Jan H. Linker1
22100140Planning for future market events using data processing support / Jerome Svigals2
23100150Financial modeling using Lotus 1-2-3 / Charles W. Kyd1
24100160Cases in bank management / by Benton E. Gup and Charles O. Meiburg2
251001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
261001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
27100170Handbook for banking strategy1
281001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
29100180Commercial bank management : text and readings / John A. Haslem1
30100190The effective bank director / Don Wright2
311001910รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น5
321001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
33100200Personnel management in banking / Donald B. Summers1
34100210The emerging power of Japanese money / Aron Viner1
35100220Financial institutions markets and money / by David S. Kidwell and Richard L. Peterson1
36100230Commercial banks amid the financial revolution : developing a competitive strategy / Eduard Ballarin1
37100240Management policies for commercial banks / by Howard D. Crosse and George H. Hempel1
38100250Commercial bank management / by Frank P. Johnson and Richard D. Johnson2
39100260Commercial banking / by Edward W. Reed...[et al.]1
40100270Commercial bank financial management in the financial-services industry / Joseph F. Sinkey1
41100280Commercial bank financial management / Joseph F. Sinkey1
421002800เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้1
431002820Explorer map1
44100290Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
451002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
46100300Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
47100310Wiley professional banking and finance series2
48100320International banking in theory and practice / by Yoon S. Park and Jack Zwick1
49100330Multinationals : bank and corporation relationships / by Olivier Pastre1
501003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
51100340Emerging risk in international banking / P.N. Snowden1
52100350Strategic planning in international banking / edited by Paolo Savona and George Sutija1
53100360Investing in development / by Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert1
54100360045th anniversary of Thai-German cooperation King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok1
551003690รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด1
56100370Implications of regulation on bank expansion : a simulation analysis / George S. Oldfield1
571003710รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร2
58100380Principles of bank operations / Harold Wallgren1
591003820รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏสงขลา1
60100390Developing new banking products / by R. Eric Reidenbach and M. Ray Grubbs1
611003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
621003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
631003970Guru Inform [journal]1
6410040การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย บุญเลิศ ถึกวิถาน, และโสภณ ทรงเจริญและนาฏยา (อธิคมนันทะ) โล่ธุวาชัย4
65100400Commercial lending basics / Edward K. Gill1
66100410Lending packages for small & medium-sized companies / by Malcolm Robbie, Neil Coulbeck and Tim Moulds2
671004110คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1
68100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
691004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
701004220Pladao office [CD-ROM]2
71100430Financial institutions and markets in Southeast Asia1
721004300MenuX guide graphic2
73100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
741004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
75100450Money in disequilibrium / Douglas Gale1
76100460Money in equilibrium / Douglas Gale1
77100470Money madness : the psychology of saving, spending, loving, and hating money / by Herb Goldberg and Robert J. Lewis1
7810050หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช5
79100500Monetary policy and public finance / G.C. Hockley1
80100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
81100520Monetary economics and financial markets / Paul A. Meyer1
821005210คาเลนดาร์ เกิร์ลส์ ขบวนการแม่บ้านหัวใจนู้ด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Nigel Cole2
83100530Money / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
84100540The economics of natural resource use / by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler1
851005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC2
861005430Economic use of gas-fired boiler plant3
871005440Economic use of coal-fired boiler plant2
881005450Energy audits for industry2
891005460Energy audits for building2
901005470Steam3
911005480Compressed air and energy use2
921005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
93100550Planning games / Martin Wynn1
941005500Economic use of electricity in industry2
951005510The economic use of refrigertion plant2
961005520Economic management and good lighting practices2
971005530Waste avoidance measures3
981005540Process plant insulation and fuel efficiency2
991005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC2
1001005560Energy management training2
1011005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
1021005580Managing people managing energy2
1031005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
104100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
1051005600Heat recovery from air compressors2
1061005610Energy savings with electric motors and daves2
1071005620Burners and their controls4
1081005630Energy savings in industrial water pumping systems2
1091005640Reducing electricity use in injection moulding3
1101005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
1111005670Commercial refrigeration plant : energy efficent operation and maintence2
1121005680Industrial cooling water systems3
1131005690Managing energy use minimising running costs of office equipment and related air-conditioning2
114100570Rural resource management / by Paul J. Cloke and Chris C. Park1
1151005700Introducing information systems for energy management3
1161005710Waste heat recovery from high temperature gas streams2
1171005720Waste heat recovery in the process industries2
118100580Asian energy problems2
119100590Energy and the way we live1
120100600Energy economics and the environment / by Russel Mills ; Arun N. Toke and Susan Mills1
1211006020Businessmen government and corruption1
1221006060Asean economic bulletin : Thailand : economic challenges and the road ahead / edited by Suthipand Chirathivat and Sakulrat Montreevat1
123100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
1241006110PC Today [journal]1
1251006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
126100620Industrial sociology : the sociology of work organizations / by Delbert C. Miller and William H. Form1
127100630The causes of industrial disorder / Ian Maitland1
128100640Labor management relations / Daniel Quinn Mills1
1291006480คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา... / สถาบันราชภัฎภูเก็ต2
1301006490ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 31 มี.ค. 25461
1311006540พัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่บรรณาธิการโดย / สรัญญา โภคาสัย1
132100660Optimizing human resources : readings in individual and organization development / Edited by Gordon L. Lippitt , Leslie E. This and Robert G. Bidwell2
133100670Developments in labour market analysis / Caroline Joll...[et al.]1
1341006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education6
135100680Labor supply / Mark R. Killingsworth1
136100690Disorganized capitalism : contemporary transformations of work and politics / Claus Offe1
137100700Modelling the labour market / edited by Michael Beenstock1
138100710Microprocessors manpower and society1
1391007170Annual report... / National Synchrotron Research Center2
140100720Job creation in America / David L. Birch1
141100730New technology and industrial change / by Benson and John Lloyd1
142100740Migration of Asian workers to the Arab world / edited by Godfrey Gunatilleke1
143100750How to beat unemployment / Richard Layard2
1441007620เนื้อหามีภาคภาษาอังกฤษประกอบ1
145100780Employee benefits / by Burton T. Beam and John J. McFadden1
1461007890จดหมายข่าวเอ็มเทค [วารสาร]1
147100790Pension planning / Everett T. Allen, Joseph J. Melone and Jerry S. Rosenbloom1
1481007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
14910080การบัญชีธุรกิจ / สุภาวดี เจริญทรัพย์8
150100800Women in management / Bette Ann Stead1
151100810Guide to apprenticeship programs / William F. Shanahan2
1521008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
153100820There's a job for you in / Leonard Corwen1
1541008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
155100830Designing careers / Norman C. Gysbers1
1561008390Jeducation guide book... 7
157100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
1581008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์2
1591008450วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพ.ศ.2546-2551 / กระทรวงมหาดไทย1
160100850loyd D. Musolf1
161100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
1621008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
163100880Labor relations / by Arthur A. Sloane and Fred Witney1
1641008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
165100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
16610090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล8
167100900Collective bargaining by objectives : a positive approach / Reed C. Richardson2
168100910Labor problems in Southeast Asia / Virginia Thompson1
169100920Financial markets and institutions / Robert D. Auerbach2
1701009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
171100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
172100940Contemporary issues in money and banking : essays in honour of Stephen Frowen / edited by Philip Arestis1
173100950Money the financial system, and monetary policy / Thomas F. Cargill1
1741009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
175100960คุณาวุฒิ1
1761009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
177100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
178100980The economics of corporate finance / Seymour Friedland1
179100990Fixed income securities.1
1801009940Good Lawyer and the Art of Law2
1811010How to live with life2
182101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
183101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
184101020Money and the economy / John J. Klein1
185101030The financial system / by J.O. Light and William L. White1
1861010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
187101040Money and banking / Dudley G. Luckett2
1881010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
1891010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
1901010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
191101060New perspectives on the financial system / edited by Laurence Harris...others1
192101070Principles of money banking and financial markets / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
1931010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
194101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
1951010800Organizational research method [journal]1
1961010810Evaluation review [journal]1
197101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose5
19810110The internal auditing4
199101100The money market / Marcia Stigum2
200101110Introduction to money and banking / Richard S. Thorn1
201101120Personal money management / by Thomas E. Bailard ; David L. Biehl and Ronald W. Kaiser6
202101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
203101140Moneywise / Mimi Brien1
204101150Personal finance / Jerome B. Cohen4
205101160Financial planning can make you rich and 33 case histories to prove it / by Loren Dunton1
206101170Personal finance / Lawrence J. Gitman1
207101180Financial planning handbook / Harold W. Gourgues1
208101190Personal financial planning / by G. Victor Hallman and Jerry S. Rosenbloom1
20910120ภาวะเงินเฟ้อกับการบัญชี5
210101200Personal business management / by Herbert M. Jelley ; Robert O. Herrmann and David K. Graf1
211101210Planning your financial future / H. Stanley Jones1
212101220Strategy for personal finance / by Larry R. Lang and Thomas H. Gillespie1
213101230Your financial planning kit / by Darrell Neil Jerome Norling ; Karen M. Hess and Karen K. Nystrom1
214101240The financial advisory / Milton Pierce1
215101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
216101260The Reston guide to no-load financial planning / Dorlene V. Shane2
217101270Managing personal finance / by Holley H. Ulbrich and T. Bruce Yandle6
218101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
2191012880Mobile Mag [journal]1
220101290Institutions observed / Larry Gostin2
2211012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
22210130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
223101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
224101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
2251013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
226101320Fraud and deceit : how to stop being ripped off / by John W. Suthers and Gary L. Shupp1
2271013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
228101330Rural public services : international comparisons1
2291013320การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
2301013370เทคนิคและคำถามในการเข้าสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลสายนักบริหาร / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
231101340Safety at work : the limits of self-regulation / by Sandra Dawson...[et al.]1
2321013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
233101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
2341013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
235101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
236101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
237101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
238101380West's criminal justice series1
2391013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
240101390Criminal and civil investigation handbook1
2411013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
24210140บัญชีต้นทุน4
243101400Introduction to private security / by Karen M. Hess and Henry M. Wrobleski1
244101410The complete guide to security / Martin Clifford illustrated by T.R. Emrick and Kevin Caddell edited by Jim Rounds2
2451014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
246101420Housing policy and economic power / Michael Ball1
2471014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
248101430Demand-side management : concepts and methods / by Clark W. Gellings and John H. Chamberlin1
2491014300ชีวิตคือการลงทุน1
2501014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
2511014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
2521014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
253101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
254101450The political economy of environmental protection / by Horst Siebert and Ariane Berthoin Antal1
2551014560Fashion Biz [journal]1
256101460The environment and Marxism-Leninism : the Soviet and East German experience / Joan DeBardeleben1
257101470Funeral director's financial handbook / by Movt C. Plowe and Rudolph C. Kemppainen1
2581014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
259101480Handbook of municipal waste management systems planning and practice / Barbara J. Stevens1
260101490Sanitation for foodservice workers / by Treva M. Richardson and Wade R. Nicodemus1
2611014980รายการประทีปปริทรรศน์1
26210150Computer auditing4
263101500Industrial foodservice and cafeteria management / Mickey Warner1
2641015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
2651015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
266101510Food as a human right / edited by Asbjorn Eide...others1
267101520Criminal justice in America / Peter C. Kratcoski and Donald B. Walker1
268101530Criminal justice series1
2691015380SCI mag [journal]1
270101540Explaining crime / Gwynn Nettler1
2711015460เกษตรท่องเที่ยว1
272101550Criminology / Richard Quinney2
2731015510MICE magazine [journal]1
274101560Power crime and mystification / Steven Box1
275101570First born / John Katzenbach1
276101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
277101590The Equity Funding papers / Lee J. Seidler ; Frederick Andrews and Marc J. Epstein1
2781015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
27910160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง18
280101600แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรื่องคิดเป็น / อุ่นตา นพคุณ3
281101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
2821016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
283101620Find a safe place / by Alex Lazzarino and E. Kent Hayes1
284101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
2851016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
2861016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
287101640The prevention of crime and delinquency / Alan R. Coffey1
288101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
2891016540Annual report.... 3
290101660History of British criminology1
2911016680Decision making science1
2921016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
293101670Foundations of law enforcement and criminal justice / by Robert G. Caldwell and William Nardini2
2941016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
295101680Correctional institutions1
2961016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2971016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2981016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2991016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
3001016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
3011016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
3021016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
3031016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
304101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
30510170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 4
306101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
3071017090Annual report... / BankThai Public Company Limited1
308101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
3091017130Annual report... / Siam City Bank11
310101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
3111017330ร่มพยอม [วารสาร]1
3121017340Annual report.... 1
3131017360ธนบัตรไทย1
314101750Social insurance & economic security.2
315101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
3161017630เรียนรู้กับชุมชน1
317101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
3181017710Music for reading pleasure [CD-ROM]1
3191017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
3201017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3211017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
3221017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3231017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3241017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
325101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
3261017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3271017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3281017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3291017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3301017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3311017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3321017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3331017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
3341017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
335101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
3361017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3371017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3381017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
3391017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
3401017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
34110180คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี / ศิริพร สาเกทอง6
342101800Teaching and personality / David Fontana1
343101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
3441018130ภาษา Java3
345101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
3461018220รายงานประจำปีงบประมาณ... 8
347101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
3481018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
349101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
350101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
3511018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
352101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
3531018600The best romantic resort and spa in Asia1
3541018610Best beach resort in Asia1
3551018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
3561018680The best private resort and hotel in Thailand1
357101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
358101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
359101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
36010190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง5
361101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred2
362101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
3631019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
3641019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
365101920Fundamentals of individual appraisal / by Bruce Shertzer and James D Linden1
366101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
367101940Producing instructional systems / A.J. Romiszowski1
368101950How to take a test / John E. Dobbin1
369101960More games trainers play : experiential learning exercises / by Edward E. Scannell and John W. Newstrom1
370101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
3711019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
372101980Coping with the mass media / edited by Joseph F. Littell2
3731019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
374101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
3751020Man, myth and magic12
376102000The Little, Brown microcomputer bookshelf1
3771020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
378102010Development and management of counseling programs and guidance services / by Robert L. Gibson ; Marianne H. Mitchell and Robert E. Higgins1
3791020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
3801020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
3811020190Traveler's gift1
382102020Making college out off / Adele Scheele2
3831020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
384102030Education of exceptional learners / by Frank M. Hewett and Steven R. Fprmess1
3851020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
386102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
3871020490London / contributor by Michael Leapman2
388102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
3891020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
3901020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
3911020520Let's go travel guide1
3921020530Let's Go : Europe1
3931020540A Let's Go : Germany1
3941020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
3951020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
3961020570Bangkok : city guide1
3971020580Paris : city guide1
3981020590East Timor / Tony Wheeler1
399102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
4001020600Beijing / Damian Harper1
4011020610Melbourne : city guide1
4021020620Cape Town / Simon Richmond1
4031020630New York city : city guide1
4041020650Best of San Francisco / China Williams1
4051020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
406102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
407102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
4081020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
4091020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
4101020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
4111020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
412102090Milner's young men : the Kindergarten in Edwardian imperial affairs / Walter Nimocks2
4131020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
4141020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
41510210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี4
416102100Ekwall reading inventory / Eldon E. Ekwall1
4171021040ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มเจ็ด1
4181021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
4191021080Trade and economic indices of Thailand1
4201021090รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) 4
421102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith3
422102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
4231021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
424102120Making language work / Diana M.R. Hutchcroft1
425102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
426102150Adults as learners / K. Patricia Cross1
4271021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
428102160Educating learners of all ages / edited by Elinor Greenberg ; Kathleen M.O, Donnell and William Bergouist2
429102170Patterns of learning / Cyril O. Houle1
430102180Graduate record examination aptitude test / David R. Turner1
4311021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
432102190The growth of the international economy / by A.G. Kenwood and A.L. Lougheed1
4331021970คลื่นสังหาร Dealy wave [ซีดี-รอม]1
43410220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่6
435102200Coping in college : successful strategies / Luis R. Nieves1
4361022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
437102210Barron's guide to the "new" law school admission test, LSAT / by Jerry Bobrow...others1
438102220Southeast Asian University / T.H. Silcock1
439102230Rethinking college responsibilities for values / edited by Mary Louise McBee2
440102240Graduate Management Admission Test3
441102250Policing liberal society / Steve Uglow1
4421022680Bruce Peren's open source series1
443102270Balance of payments policy / B.J. Cohen1
444102280The demand for money / David E.W. Laidler1
445102290Theory of money / by W.T. Newlyn and R.P. Bootle1
446102300Readings in monetary theory1
447102310กฎหมายและระเบียบการในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง เล่ม 2 / รวบรวมโดยกรมมหาดไทย1
448102360Theories of inflation / Helmut Frisch1
4491023850Solid foods1
4501023870JPEG 2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Achary, Ping - Sing Tsai1
45110240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร5
452102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
4531024000รายงานประจำปี... / บริษัท ลานนารี ซอร์สเซล จำกัด (มหาชน) 3
4541024030รายงานประจำปี... / บริษัทอกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2
4551024040รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1
4561024070Annual report.... 3
4571024080Annual report.... 5
4581024100รายงานประจำปี ... = Annual Report ... / บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน). 2
4591024110รายงานประจำปี... / บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
4601024160รายงานประจำปี... / บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2
4611024180Annual report.... 1
4621024200รายงานประจำปี... / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]2
4631024230Annual report... / Berli Jucker Public Company Limited4
4641024330Asia Library News [journal]1
4651024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
466102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
4671024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
468102460The foreign exchange handbook / Julian Walmsley1
4691024640Designer and the grid2
470102470Exchange rate management under uncertainty / edited by Jagdeep S. Bhandari1
4711024770Twelve monkeys [Videodisc]2
47210247808 MM. [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher2
473102480Foreign exchange markets in the United States / Roger M. Kubarych1
4741024840The five senses [Videodisc]2
475102490Up & running / H. Dines Hansen1
4761024900Stolen hearts [Videodisc]2
4771024920เดอะฟูจิทิฟ ขึ้นทำเนียบจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4781024930จูแมนจี้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4791024940Casino [Videodisc]3
4801024970เพลิงเจ็บกระหน่ำแหลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
48110250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 10
482102500The primary market for municipal debt : bidding rules and the cost of long-term borrowing / by Gerald O. Bierwag1
483102510Efficiency in the municipal bond market : the use of tax exempt financing for "private" purposes / edited by George G. Kaufman1
4841025190Easter is [Videodisc]1
485102520Fundamentals of real estate investment / by Austin J. Jaffe and C.F. Sirmans1
4861025220สุภาพบุรุษหัวใจทมิฬ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4871025230เส้นทางตายสาย 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
4881025240สั่งฆ่าทายาทมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4891025250นิวเคลียร์มหาวินาศถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์]3
4901025260ครีเอเจอร์ มฤตยูสยองพันธุ์ผสม [แผ่นวีดิทัศน์]3
491102530Research in real estate / edited by C.F. Sirmans2
4921025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
493102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
4941025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
4951025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
496102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
497102560The Basic investor's library1
498102570Money market funds / Bernard Seligman1
499102580The handbook of commodity cycles : a window on time / Jacob Bernstein1
5001025880พิธีประสาทปริญญาบัตร / มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1
501102590Market wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager1
5021025940Annual report.... 7
5031025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 13
50410260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
505102600The unlisted securities market / by John Cucksey and David Medland1
5061026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
5071026030Annual report.../ School of Renewable Energy Technology Naresuan University1
5081026070พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ... / มหาวิทยาลัยรังสิต1
509102610The gift of Acabar1
5101026140รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2
5111026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 12
512102620Seasonal concepts in futures trading / Jacob Bernstein1
5131026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10
5141026260Tieca guide to international education... 5
5151026280Towards success2
516102630Futures markets / Darrell Duffie1
5171026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
5181026350เพื่อความสุขใจ / วศิน อินทะสระ1
519102640Commodity market money management / Fred Gehm1
520102650Getting started in futures / Todd Lofton1
5211026570สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา... / ข้าวปลาสิของจริง! 11
522102660Inside the financial futures markets / by Mark Powers and David Vogel2
523102680Speculative markets / Sarkis J. Khoury1
5241026820Chinese Business space1
5251026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
5261026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
527102700The options manual / Gary L. Gastineau1
5281027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
529102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
530102730ASEAN-Japan relations investment1
531102740Doing deals : investment banks at work / by Robert G. Eccles and Dwight B. Crane2
532102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
533102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
534102770Portfolio analysis / by Jack Clark Francis and Stephen H. Archer1
5351027770Special effects photography / David Daye1
5361027790The Pra-lighting1
537102780สมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากรประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม / สมคิด โชติกวณิชย์2
5381027800Pro - lighting1
5391027810The Pro - lighting1
5401027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
541102790Investing in the future / by Kiril Sokoloff, Joseph E. Laird and Thomas H. Mack1
5421027930รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว2
5431027940มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ2
54410280สมเด็จฯและงานศิลปาชีพ / พิสุทธิ์ ภักดีภูวนารถ, บรรณาธิการ2
545102800Managing pension schemes / Norman Toulson1
546102810The diamond book : a practical guide for successful investing / Michael Freeman8
547102820Financial invasion of the U.S.A. / Earl H. Fry1
548102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
549102840New forms of international investment in developing countries / Charles Oman1
550102850The multinational enterprise / Thomas G. Parry1
5511028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
552102860International trade and investment / Franklin R. Root1
553102870International investments / Bruno Solnik1
5541028720สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย ปี... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
5551028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
5561028770ชี้อนาคตธุรกิจอสังหาฯ 25471
557102880Doing business in Thailand3
558102890Setting up in Thailand : a guide for investors2
55910290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
560102900International investing made easy : proven money-making strategies with as little as $5000 / Martin J. Pring1
561102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling2
5621029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ2
563102920Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
564102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
565102940Investments / by Herbert E. Dougall and Francis J. Corrigan2
566102950What's next? : how to prepare yourself for the crash of '89 and profit in the 1990's / Paul Emil Erdman1
5671029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
568102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk3
5691029650Loy series1
5701029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
571102970Investment principles / Timothy E. Johnson1
5721029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
573102980Investment principles / Timothy E. Johnson1
5741029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
575102990The Complete guide to investment opportunities1
5761029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies2
5771030Buddhism in Thai life2
57810300คู่มือประกอบการศึกษา หลักการบัญชี22
579103000Investment management theory and application / Sarkis J. Khoury1
580103010Management of investments / Jack Clark Francis5
581103020How to profit from the money revolution / Wayne F. Nelson3
582103030Successful investing1
583103040Mindtraps : mastering the inner world of investing / Roland Barach1
584103050Contemporary real estate : theory and practice / by Gaylon E. Greer and Michael D. Farrell1
585103060Modern real estate principles / William M. Shenkel3
586103070Residential mortgage lending / Marshall W. Dennis1
5871030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
5881030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
5891030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 2
590103080Real estate finance / C.F. Sirmans1
5911030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
5921030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
5931030960รายงานประจำปี... / บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 2
5941030970รายงานประจำปี... / บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2
5951030990รายงานประจำปี... / บริษัททิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
59610310หลักการบัญชี / โดย ธนชัย ยมจินดา...[และคนอื่นๆ] 21
5971031000รายงานประจำปี... / บริษัทซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
5981031010รายงานประจำปี... / บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)6
5991031050Annual report.... 2
6001031080รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 2
6011031090รายงานประจำปี... / บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)6
602103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
6031031100รายงานประจำปี... / บริษัทวโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 4
6041031110Annual report.... 2
6051031130รายงานประจำปี... /c บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)1
6061031190รายงานประจำปี ... / สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
607103120The Dow Jones-Irwin guide to interest / Lawrence R. Rosen2
6081031240SUT research annual report... 4
6091031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
6101031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 8
611103130Winning the interest rate game : a guide to debt options / edited by Frank J. Fabozzi1
6121031330ตำราจู้จี้1
613103140The Handbook of financial futures1
614103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2
6151031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
6161031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
617103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
6181031670รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ... ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และค2
6191031680เรียนตามอำเภอใจกับพี่นางฟ้าปลาทอง / มณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์1
6201031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 75
621103170The conomics of work and pay / Albert Rees1
6221031700ปุญญาอนุสรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์แก้ว ณ วัดสระแก้วปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ป่านเจ้าคุณพ่อราชพร คุณสาโร1
6231031720A-Z travel... / editor Don Ross1
6241031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
625103180Property management handbook1
6261031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
6271031830รายงานประจำปี... / บริษัทจี สตีล จำกัด (มหาชน)1
6281031850อาจารย์ศิริพงษ์ในความทรงจำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ มนัส กันตวิรุฒ2
6291031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร3
630103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
63110320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย10
632103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
633103210Computerizing your real estate office / Robert Irwin1
634103220Marketing real estate / William M. Shenkel1
635103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
6361032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
6371032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
638103240The geopolitics of energy / by Melvin Conant and Fern Racine Gold1
6391032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
640103250It's in your power / by Stuart Diamond and Paul S. Lorris1
641103260Economics of the resource-exporting country : intertemporal theory of supply and trade / Horst Siebert1
642103270An introduction to monetary theory and policy / Dwayne Wrightsman1
6431032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 11
6441032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
64510330AC1034
646103300Financial structures and monetary policies in Southeast Asia / by S.Y. Lee and Y.C. Jao2
647103310Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
648103320Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
6491033450The history encyclopedia / Simon Adams1
650103350The paper economy / David T. Bazelon1
651103360Military-civilian relations in South-East Asia / edited by Zakaria Haji Ahmad and Harold Crouch2
6521033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
6531033840อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ตุ้ย บุษบก ณ เมรุวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. นครปฐม 21 กันยายน 25472
6541033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
6551033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25492
656103400Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
6571034090OCLC Annual report... / Online Computer Library Center1
658103410Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
659103420Modern portfolio theory and investment analysis / by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber1
6601034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
6611034260Business & Society [journal]1
662103440ศึกสายเลือด / ว. ณ เมืองลุง7
6631034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
664103450Investments : analysis and management / Jack Clark Francis1
6651034500Lionheart : a journey of the human spirit1
666103460Modern investments and security analysis / by Russell J. Fuller and James L. Farrell1
6671034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
668103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
669103480The intelligent investor / Benjamin Graham1
670103490Investment markets : gaining the performance advantage / by Roger G. Ibbotson and Gary P. Brinson1
67110350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง23
672103500Investments / by Nancy L. Jacob and R. Richardson Pettit1
6731035000MM Machine Market [วารสาร] 1
6741035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
6751035080Ministry of Industry... 5
676103510Investments : an introduction / Herbert B. Mayo1
6771035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
678103520Modern developments in investment management1
6791035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
6801035240Late night love moods [CD-ROM]2
681103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
6821035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
683103550Readings in investment management / edited by Frank J. Fabozzi2
684103560Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly3
685103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
686103580Modern portfolio theory / by Andrew Rudd and Henry K. Clasing1
687103590Investments / William F. Sharpe1
68810360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
689103600Investments / William F. Sharpe1
690103610Venture capital / A. David Silver1
691103630Special situation investing : Brian J.1
692103640The theory of finance / by Eugene F. Fama and Merton H. Miller1
693103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell3
694103680The money masters / John Train1
695103690Capital markets and institutions / by Herbert E. Dougall and Jack E. Gaumnitz1
69610370ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
697103700The life insurance investment advisor / by Ben G. Baldwin and William G.1
6981037050Journal of ecotourism [journal]1
699103710Financial services : insiders' views of the future / edited by Mark Color and Ellis Ratner1
7001037160Cisco networding academy program CCNA... 2
701103720The three Rs of investing : return risk and relativity / Austin S. Donnelly3
7021037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
703103730Security analysis and portfolio management / by Donald E. Fischer and Ronald J. Jordan1
7041037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
705103750Options futures and other derivative securities / John Hull1
7061037560Issues in Accounting Education [journal]1
7071037570Accounting Horizons [journal]1
7081037580The Accounting review [journal]1
709103760The S/B stock market ratio : profiting from legal insider trading / Edwin A. Buck1
7101037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
711103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
712103790Super stocks / Kenneth L. Fisher1
7131037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
7141037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
7151037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
7161037940ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ [เป็นกรณีพิเศษ] คุณพ่อชุบ วงศ์จตุรภัทร ณ เมรุวัดเสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 4 ม1
7171037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
7181037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
71910380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]13
720103800Don't sell stocks on Monday / Yale Hirsch1
7211038060ผลการดำเนินงานประจำปี ... / คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ2
722103810การใช้สื่อการสอน / โดย บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณนาภู4
7231038100Payment systems report... 13
7241038120รายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2
7251038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
7261038150Thailand science and technology profile... 4
727103820การใช้สื่อการสอน / บุญเหลือ ทองเอี่ยม4
7281038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
7291038220สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม2
7301038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
7311038240พระเจ้ามีจริงหรือ2
7321038250The new testament recovery version2
7331038260อัตชีวประวัติและบทประพันธ์ของอาจารย์ภิญโญ ณ นคร : พร้อมประวัติย่อและงานภาษาไทยของอาจารย์หลวงสำเร็จวรรณกิจ / ภิญโญ ณ นคร2
7341038290รายงานประจำปี... / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)1
735103830โรงเรียนกับชุมชน / สุภรณ์ ศรีพหล... [และคนอื่น ๆ]2
7361038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
7371038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
7381038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
739103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]2
7401038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
7411038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 6
742103850วิธีการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / อุไร ถาวรายุศม์1
743103860ประสบการณ์วิชาชีพ1
744103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู4
745103900Law and Justice : essay in honor of Robert S. Rankin / edited by Carl Beck1
746103910อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ / จรูญ เฉลิมเตียรณ1
7471039170Journal of operations management [journal]1
748103920ED413 4
7491039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
7501039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
751103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์4
7521039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
7531039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
754103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ8
755103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
7561039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
757103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
758103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง6
759103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
760103990รายการการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการศึกษา : ระยะสิ้นสุดโครงการ2
7611040The way of the Budda1
76210400คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี / โดย วราวุธ เครือสินธุ์...[และคนอื่น ๆ]12
763104000หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 เคล็ดลับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ดวงจิต คำวงษา2
764104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
765104030การสร้างข้อสอบภาษาต่างประเทศ / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
7661040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
767104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย4
7681040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
769104050สารบบจำแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาการจัดจำพวกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คู่มือ 1 : พุทธิปริเขต / เบนจามิน เอส บลูม...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย อุทุมพร1
770104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
771104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
7721040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
773104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
7741040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
7751040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
7761040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
777104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
7781040900International translation [Videodisc]1
7791040910Senshu University [Videodisc]1
78010410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค4
781104100การประกันชีวิต3
782104110ดูหนังดูละคร / ปราณประมูล2
7831041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
7841041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
785104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช7
786104130Principles of insurance8
787104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า8
7881041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
7891041540Pocket PC Magz [journal]1
790104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]6
791104170Microsoft FrontPage 97 unleashed / William R. Staneck...[et al]1
792104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม2
7931041820สรุปผลการดำเนินงานประจำปี... / บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด1
7941041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร3
7951041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism2
796104190คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-25301
7971041930Environmental report... 3
7981041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์2
799104200Education and the signi ficance of life2
8001042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
8011042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
802104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
803104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
8041042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
8051042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
8061042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
807104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
808104280การศึกษาไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์1
8091042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
810104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ9
8111042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
8121043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
8131043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
814104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
815104320มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอันเกิดจากวัตถุมีพิษ / กมลทิพย์ คติการ1
8161043200Rice...Thai cultural life2
817104330หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร / ทัศนัย ชัยมงคล1
818104340กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า / มานะ พิทยาภรณ์1
819104350การรับมรดกแทนที่ / ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี1
820104360กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย ศึกษาในแง่ปัญหาตามตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ / ศิรินันท์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์1
821104370มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้น / ฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์1
822104380อาวัล / ธนวัฒน์ เนติโพธิ์1
8231043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
824104390การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา / กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์1
82510440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]2
826104400การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1
8271044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
828104410ดอกเบี้ย / มัลลิกา ลับไพรี1
829104420สัญญาจะซื้อจะขาย / สมนึก พานิช1
8301044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
831104430ขายฝาก / สุนันท์ ชัยชูสอน1
8321044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
8331044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
834104440ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี / ทูนใจ ศรีวังผล1
8351044460หมากรุกไทย10
836104450การเกิดและผลบังคับของสัญญาประกันชีวิต / วารุณี อินทปสาธน์1
837104460ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / เถกิงศักดิ์ คำสุระ5
838104470ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี / ศิริพงษ์ เหลืองสุวรรณ1
8391044720กฎหมายลักษณะพยาน2
8401044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
841104480การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย / มานิตย์ สุธาพร1
8421044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
8431044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
844104490บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด1
845104500องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน / ลาวัลย์ หอนพรัตน์1
846104510หลักการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา / ก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ1
8471045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
8481045280Asean economic bulletin [journal]1
8491045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
850104530Understanding corporate bonds / Harold Kerzner1
8511045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
8521045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
8531045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
8541045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
8551045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
8561045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
8571045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
858104540The handbook of employee stock ownership plans / Gerald Kalish1
859104550Global financial services / by Roy C.Smith and Ingo Walter1
860104560Communication in action : teaching the language arts / Dorothy Grant Homing2
861104570Data base management / by Fred R. McFadden and Jeffrey A. Hoffer1
862104590ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / สุมาลี อารยางกูร1
863104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 8
864104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
865104620การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล / อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์2
8661046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
867104630ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง / ไกวัล ชุ่มวัฒนะ1
8681046410UK universities, colleges and schools handbook... 2
8691046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
8701046440รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 11
8711046450รายงานผลงานการวิจัยประจำปี... 1
8721046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
873104650สัญญากับการสมรส / ปิยะนุช โปตะวณิช1
874104660ความเป็นโมฆะของการสมรส / สันทัด ศ.ศิวณิช1
8751046610The exclusive house 20041
876104670สัญญาก่อนสมรส / สุพจน์ ณ บางช้าง1
877104680การเพิกถอนการสมรสและการขาดการสมรส / กมล พัชราวนิช1
878104690ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา / นรินทร์ จอมบดินทร์1
87910470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง20
880104700Hornbook Series1
881104710Management control systems / by Robert N. Anthony ; John Dearden and Norton M. Bedford1
882104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
8831047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
884104730Sage studies in community mental health2
885104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
886104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
887104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
888104770Financial accounting / by Walter B.Meigs and Robert F.Meigs6
889104780The republic of China on Taiwan today3
890104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel2
8911047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
892104800The concise oxford dictionary of quotations2
8931048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
8941048050บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี1
8951048070Difficult conversations : how to discuss what matters most3
896104810A programmer's view of the intel 432 system / Elliott I.Organick1
897104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
8981048220Annual thesis abstracts academic year... 4
899104830Survey of accounting / by Gary L.Schugart...[et al.]2
900104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
901104850Marketing handbook / edited by Michael J.Thomas1
9021048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 2
9031048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 62
904104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
905104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต4
906104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
907104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา2
908104900รายงานสถานภาพการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พ.ศ. 25302
9091049090Science and technology trade association Thailand [journal]1
910104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
9111049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
912104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
913104930ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา... / โดย มยุรี จารุปาณ... [และคนอื่น ๆ] 18
914104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล14
915104950นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว3
9161049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
917104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์2
918104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
9191049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 3
9201049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
921104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
9221049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
9231050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
92410500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์8
925105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี4
9261050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)3
9271050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 4
9281050070ศึกวิรุญจำบัง1
9291050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 255210
930105010รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสถานีตำรวจนครบาลทดลอง3
931105020การพิสูจน์หลักฐาน / พงศกรณ์ ชูเวช6
932105030จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา / ลัดดา กิติวิภาต10
933105040จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา / ศิรินันท์ ดำรงผล10
9341050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
935105050คิด / เสาวณีย์ เทพหัตถี2
9361050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
9371050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
9381050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
939105070รัฐประศาสนศาสตร์ / กุศล หมีเทศ4
940105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
941105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
9421050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
94310510การบัญชี8
944105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
9451051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
946105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร12
947105120คู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ 48
9481051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
949105130จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช10
950105140จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค1
951105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
952105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 12
953105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
954105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham5
955105190The political impact of mass media / Colin Seymour-Ure2
956105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright2
957105220Modern working capital management / Frederick C. Scherr1
9581052240Research summary report... 3
959105230The exotic cookery collection1
960105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
961105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
9621052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
963105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
964105270การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์8
965105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร13
9661052860Kasetsart university international programs ... / The International Affairs Division, Kasetsart University2
967105290การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ / นิติ ผดุงชัย1
9681052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
9691052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
97010530คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน2] / โสมนัส ณ บางช้าง8
971105300การจัดการอาคารชุด / ประเสริฐ เขมรัตน์2
9721053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
973105320เช่าช่วง / ประมูล สรรกำเนิด1
974105330ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจำนำสิทธิ / ดาววิภา ปาลิยะประภา1
9751053320Le Francais dans Le monde [journal]1
976105340Laws and regulations in Thai bureaucracy36
977105360กฎหมายปิดปาก / พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล1
978105370LA 20330
979105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ30
980105390Law and social change30
9811053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
9821053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
98310540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง15
9841054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
985105420Designing self-instructional materials for the health care professions2
986105430การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / บุญเลิศ นาคแก้ว4
987105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
988105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น9
9891054510CLEO [journal]1
9901054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
9911054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
9921054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
993105490The University and the city8
9941054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
99510550So you think you can manage?4
9961055040กุสุมา รักษมณี 602
997105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย2
998105520ทำเนียบโรงเรียนราษฎร์ในพระนครและธนบุรี1
999105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
1000105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
1001105580Man in his working environment a workers'education manual2
10021055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
1003105590การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / จำรูญ ยาสมุทร8
10041055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
100510560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 21
1006105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
10071056010สถิติจราจร ปี... 9
10081056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
1009105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์8
10101056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
1011105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
1012105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
1013105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม2
1014105680คู่มือวิชาการประกันภัย3
10151056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
1016105690This reader on corruption4
101710570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 12
10181057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
1019105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา11
10201057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
10211057110You'll never walk alone1
1022105720อาชญากรรมในเขตเมือง / วีระพงษ์ บุญโญภาส21
10231057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are3
1024105730Management / by Randall B.Dunham and Jon L.Pierce1
10251057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
1026105740Infatrends : profiting from your information resources / by Donald A.Marchand and Forest W.Horton2
1027105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines4
1028105770Word processing and information systems : a practical approach to concepts / Marilyn K.Popyk2
1029105780Turbo language essentials : a programmer's reference / by Keith Weiskamp ; Namir Shammas and Ron Pronk1
1030105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
1031105800แสงโลก / อาเธอร์ ซี คล้าก แปลโดย ชัยคุปต์1
1032105810Newsletter publishing with pagemaker macintosh edition / by Frederic E.Davis ; John A.Barry and Martin L.W.Hall2
1033105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
1034105830Encyclopedia of Asian history4
1035105840New direct marketing : how to implement a profit driven marketing strategy1
1036105850The price system and resource allocation / Richard H. Leftwich1
1037105870The political economy of price controls : the swedish experience 1970-1987 / Lars Jonung1
10381058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
10391058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
10401058790Cupit publishing1
1041105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
10421058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
1043105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
104410590การบริหารและการพัฒนาองค์การ / โดย ปธาน สุวรรณมงคล...[และคนอื่น ๆ]18
10451059050Everyman's library2
1046105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
10471059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
10481059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
10491059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
10501059280QA News [journal]1
1051105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ12
10521059330Last Samuri1
10531059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
10541059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
10551059460Merchant of venice1
10561059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
1057105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 19
10581059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
10591059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
10601059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
10611059560Moulin rouge!1
10621059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
1063105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
10641059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
1065105980Artech House mobile communications series1
10661059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
1067105990การฝึกสอนและการนิเทศการฝึกสอน / เฉลิม มลิลา4
10681059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
10691059940Oedipus the King1
1070106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล14
10711060070Applause acting servies1
1072106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
10731060240Tragedes... / William Shakespeare2
10741060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
1075106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน2
10761060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
10771060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
1078106040โรงเรียนนกหวิด / ประวิทย์ จำปาทอง1
10791060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
1080106050การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อการใช้นวกรรมในการเรียนการสอน1
1081106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
1082106070รายงานการสัมมนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
1083106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
1084106090การพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ปัญหาและทางออก / ประกอบ คุปรัตน์ และ ปนัดดา มณีโรจน์, บรรณาธิการ3
1085106100การฝึกหัดครูปัญหาและโอกาส / ธีระ สุมิตร2
1086106110บนเส้นทางความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ2
1087106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ2
10881061240WTO Watch [journal]1
10891061250Gear [journal]1
1090106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก4
1091106140ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์8
10921061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
1093106150ประวัติศาสตร์การศึกษา / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์5
10941061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
1095106160การประชุมเสนอผลงาน ประสบการณ์ นิทรรศการภาพเขียนโครงการประชุมปฎิบัติการภาพเขียนเยาวชนอาเซียน2
10961061760Out of home magazine year book... 7
10971061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
1098106180Using discounted cash flow in investment appraisal / M.G. Wright1
10991061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
11001061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
1101106190โสตวัสดุเบื้องต้น / โดย โสภาพรรณ นามวงศ์ และ สุขสวัสดิ์ ภาษิต2
11021061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
11031061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
11041061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
1105106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 10
1106106210หลักการแนะแนว : วัฒนา พัชราวนิช1
11071062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
11081062160HWM [journal]1
1109106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์4
11101062440ชุดอนาคตโลก1
1111106260โรงเรียนแบบเสรี / จอห์น โฮลท์ ; แปลโดย ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์ เรซ2
11121062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
1113106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 7
11141062720Arsenal player by player / Joe Rose1
1115106280การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ์1
1116106282019841
11171062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
11181062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
11191062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
11201062890Annual report.... 11
1121106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5
11221062910การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ปี 2543-2547 / สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่1
1123106293072nd Birthday of Her Majesty1
1124106310การแนะแนวเบื้องต้น / คมเพชร ฉัตรศุภกุล3
1125106320หลักการแนะแนวเบื้องต้น / โดย ทองเรียน อมรัชกุล...คนอื่น ๆ2
1126106330การแนะแนว / บัวทอง สว่างโสภากุล2
1127106340ตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์2
1128106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
1129106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน4
1130106370เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา18
11311063750Deadly Sins [Videodisc]2
11321063760Comnow [journal]1
11331063770Titanic [Videodisc]3
11341063780คู่มหากาฬหั่นนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11351063790ซาบรีนา หัวใจรักของเธอเลือกเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
1136106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน10
11371063890Assassins [Videodise] = แอสแซสรินส์ มหาประลัยตัดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] Directed by Puichard Danner 2
1138106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่6
11391063950Ecotourism series 2
11401063990ราปา. นุย สุดขอบฟ้าข้าคื่อผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1141106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ4
11421064080Dead man walking [Videodisc] 2
1143106410การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา1
11441064100ไต่ดิ่งขยี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11451064110ผู้หญิงบานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์]2
11461064130The scarlet letter [Videodisc] / Directed by Roland Joffe2
11471064140คู่กรรม [แผ่นวีดีทัศน์] กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนิพนธ์ ผิวเณร2
11481064150Litte Buddha [Videodisc]2
11491064160คนเหล็ก 2029 [แผ่นวีดิทัศน์]2
11501064170Sudden death [Videodisc]2
11511064180The usual suspects [Videodisc] = ปล้นไม่ให้จับได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Bryan Singer2
11521064190อพอลโล 13 ผ่าวิกฤติอวกาศ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1153106420คู่มือการจัดประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
11541064200The Juror [videodisc]2
11551064210วิกฤติไวรัสสูบนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11561064230Father of the bride [Videodisc] : Part II2
11571064240Mary reilly [Videodisc]2
11581064250Up close & personal [Videodisc]2
11591064260The professional [Videodisc]2
11601064270องค์กรซ่อนเงื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
11611064280โชว์เกิรล์ หยุดหัวใจคนทั้งโลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11621064290Dark side romance [Videodisc]2
1163106430การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2
11641064300Babe [Videodisc]2
1165106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 4
1166106460ถนนสู่เอ็มบีเอ6
11671064680The Mahout [Videodisc]2
1168106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
1169106480การพัฒนาบริการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา1
1170106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
11711064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
117210650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส6
1173106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
1174106510นิสิตนักศึกษา : หลักการแนวปฏิบัติและปัญหา / โดย พรชุลี อาชวอำรุง...[และคนอื่นๆ] 10
11751065250Print regional design annual... : America's National design competition2
1176106540คุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้ใช้และผู้สอน / ปนัดดา โสมวงศ์, บรรณาธิการ2
1177106550บัณฑิตทางธุรกิจที่ตลาดต้องการ1
1178106560สรุปการสัมมนาคณาจารย์ทางการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 41
1179106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1180106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
1181106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
118210660องค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์2
1183106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์2
1184106610การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / โดย สวัสดิ์ จงกล...[และคนอื่นๆ] 8
11851066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
1186106620การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม / อารมณ์ ฉนวนจิตร4
11871066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
11881066390Bangkok & Vicinity A to Z Atlas1
1189106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
11901066400แผนที่ทางหลวง 6 ภาคท่องเที่ยวทั่วไทย1
11911066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
1192106650The age of the economist / Daniel R. Fusfeld1
1193106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
1194106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
1195106680Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel1
1196106690Cities and economic development : from the down of history to the present / Paul Bairoch1
11971066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
1198106700How to tour China : newest Comprehensive guidebook of China1
1199106710Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel1
1200106720The moral manager / Charence C. Walton1
12011067200Handbook in starting and managing your own business2
1202106730The gift economy / David Cheal1
12031067360รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา... 3
1204106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
12051067420การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
12061067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12071067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12081067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
1209106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind2
1210106760Investing at a discount : saving on commissions, management fees and costs / Mark Coler1
1211106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
1212106780Investment concepts-analysis-strategy / Robert C. Radcliffe1
1213106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
12141067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
12151067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
12161067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
1217106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
1218106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า10
12191068160Intel new technology guide1
1220106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท4
12211068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
1222106830ภาษาอังกฤษสำหรับครู / โดย พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ]10
1223106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
1224106850หลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล1
1225106860สำนวนอังกฤษ10
12261068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
1227106870กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / โดยประไพศรี สงวนวงศ์ และ อรสา กุมารี ปุกหุต5
12281068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
12291068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
1230106880พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอน 2 เรื่องศาสตร์และศิลปในการสอนภาษา / สันทนา สุธาดารัตน์4
12311068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
1232106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
12331069057 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน6
1234106900การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย1
12351069050Applied participatory action research2
1236106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ4
1237106920ปัญหาการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เริ่มเรียน / พัฒน์ น้อยแสงศรี6
1238106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
1239106950Commonsense computer security : your practical guide to preventing accidental and deliberate electronic data loss / Martin R. Smith1
1240106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello2
1241106970Dynamics of supercale 4 / by John W. Yu and David Harrison2
12421069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
12431069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
1244106980Quantitative methods for business students / Garham Pervan1
124510698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
12461070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
1247107000Integrated optics : design and modeling / Reinhard Marz1
1248107010Financial investment / Howard Griffiths1
1249107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
12501070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
12511070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
12521070270การดำเนินคดีในศาล 2
1253107030Understanding the new economy / Alfred L. Malabre2
12541070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
12551070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
1256107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others2
12571070420Fine Arts [journal]1
12581070430Tropical [journal]1
1259107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
1260107060Quantitative international investing / Brian R. Bruce1
1261107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
12621070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
12631070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
1264107080What every supervisor should know : the complete guide to supervisory management / Lester R. Bittel and John W. Newstrom1
1265107090Impact / Jane Revell1
1266107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis6
1267107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
1268107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
1269107130Tian Han wen ju / Tian Han6
12701071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
1271107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
1272107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
12731071580Communicating in English4
1274107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
1275107170Jia / Ba Jin2
1276107180Ku nan / Sha Ding1
1277107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
127810720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ6
1279107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
12801072020รายงานประจำปี... 8
12811072090รายงานประจำปี... / บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)2
1282107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
12831072110รายงานประจำปี... / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).5
1284107220Chun feng chen zui de wan shang2
1285107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
1286107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
1287107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
1288107260การอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
1289107270การลงทุนในการศึกษาและอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.1
1290107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
1291107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
129210730หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ / จุมพล สวัสดิยากร20
1293107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
1294107310ความเป็นผู้นำเป้าหมาย และอำนาจในสถาบันอุดมศึกษา / ประกอบ คุปรัตน์, บรรณาธิการ4
12951073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
1296107320มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง1
12971073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
1298107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25292
1299107350แผนแม่บท1
1300107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
1301107380การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 51
1302107390Sociology of delinguency1
130310740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์6
1304107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
1305107410สหพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1
1306107420วิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น1
1307107430สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2527 และรุ่นปีการศึกษา 25281
1308107440ตัวอย่างข้อสอบพร้อมด้วยคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม2
1309107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
131010746070 อาชีพ / ไทยน้อย2
1311107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์3
1312107480โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียน : ระยะที่ 1 / มาลี นิสสัยสุข1
1313107490เอกสารการอบรมงานอนามัยโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู2
131410750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง6
1315107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
13161075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
1317107530รายงานการวิจัยโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2529 ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
1318107560นโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาว 25223
1319107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
13201075800IEEE transactions on education [journal]1
13211075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
1322107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
132310760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1324107600Recits1
1325107610Economics and medical research / Burton A.Weisbrod8
13261076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
13271076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
1328107620Corporate strategy in action : the strategy process in British road services / Geoffrey Lewis1
1329107630Soy protein and national food policy / edited by F.H.Schwarz2
1330107640Trump surviving at the top / by Donald T.Trump and Charles Leerhsen1
1331107650Setting up & operating a business in Japan / Helen Thian1
13321076560รายงานประจำปี... / สำนักงานอัยการสูงสุด1
1333107660Across the river and into the trees / Ernest Hemingway1
13341076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
13351076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
1336107670The economics of technical change and international trade / by Giovanni Dosi ; Keeth Pavitt and Luc Soete1
1337107680Low pay, occupational mobility, and minimum-wage policy in British / David Metcalf2
13381076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
133910770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1340107700Dynamics of excel IBM PC edition / by John W.Yu and Catherine Demers2
13411077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
1342107710A guide to Asian stock markets / Robert Lloyd George1
1343107720Power in organizations / Jeffrey Pfeffer1
1344107730The library in America : a celebration in words and pictures / Paul Dickson1
1345107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
1346107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
13471077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
13481077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา3
13491077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1350107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
1351107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
1352107780Think twice before you accept that job / Richard J.Thain1
1353107790The McGraw-Hill training series1
135410780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา4
1355107800Developing new financial products / Gary H.Raddon1
1356107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
13571078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
1358107830Fundamentals of technical mathematics with calculus / Arthur D.Kramer1
13591078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
13601078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13611078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
13621078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
13631078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
13641078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
13651078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13661078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
13671078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
1368107840The journalist and the murderer / Janet Malcolm1
13691078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
13701078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13711078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13721078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13731078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
13741078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
13751078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
13761078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
13771078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13781078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
1379107850The presidents of the United States / Maxim Ethan Armbruster1
13801078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
13811078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
13821078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
13831078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
13841078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
13851078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
13861078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
13871078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
13881078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
1389107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
1390107860Borland Wiley higher education series2
13911078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
13921078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
1393107880Bond risk analysis : a guide to duration and convexity / Livingston G.Douglas1
1394107890Crimial law and procedure2
1395107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
13961079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
1397107910The history of Henry IV (part one) / William Shakespeare edited by Maynard Mack1
13981079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ10
1399107920The Russian revolution / Robert Goldston1
14001079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 6
14011079210Annual report... / The Stock Exchange of Thailand9
1402107940A killing wind : inside union carbide and the phopal catastrophe / Dan Kurzman1
14031079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1404107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
14051079600นครนายก : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14061079610กรุงเทพมหานคร : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14071079620เพชรบุรี : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14081079630หัวหิน-ชะอำ : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14091079640พังงา : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14101079650ภูเก็ต : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14111079680Chiang Rai : ideal map [จุลสาร]1
14121079690Chiang Mai : ideal map [จุลสาร]1
1413107970Innovative employing communication : new approaches to improving trust, teamwork and performance / Alvie L.Smith1
14141079720Phuket : ideal map [จุลสาร]1
1415107980Information systems in management / James A.Senn1
1416107990Public policy issues for management / Rogene A.Buchholz1
14171080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
141810800พจนานุกรมพุทธศาสตร์ / พระราชวรมุนี [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
1419108000Business and Society / Donna J.Wood1
14201080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
1421108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
14221080120เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ 3
14231080130เอกสารงบประมาณฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ... 3
14241080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
1425108020Theeconomics of Crime : an econometric investigation of crimes in Thailand / Phonlasak Vangvivatna1
1426108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
1427108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
14281080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)8
1429108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
14301080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
14311080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
14321080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
14331080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
1434108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
14351080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
14361080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
1437108070Management science : an introduction / K. Rosoe Davis ; Patrick G. McKeown and Terry R. Rakes5
1438108080The Pelican Guide to English Literature1
14391080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
1440108090Economic planning and democracy / Firmin Oules ; Translated by R.H. Barry1
1441108100รูดซิปสมอง มองการบริหารแบบ วาย เค เค [YKK] / ทาดาโอะ โยชิดะ แปลโดย สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร6
1442108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม2
14431081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
14441081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
1445108130Poverty and the minimum wage / Donald O. Parsons2
1446108140Real estate problem loans : workout strategies and proceddures / Thomas A. Myers1
1447108150Chinese Through Listening 21
14481081570บทคัดย่อการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.1
1449108160Chinese through literning1
14501081640Annual report.... 15
14511081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
14521081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
14531081680Annual report.... 11
1454108170The Japan that can say no / Shintaro Ishihara translated by Frank Baldwin1
1455108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern5
1456108190Using structured design : how to make programs simple, changeable, flexible and reusable / Wagne P. Stevens1
145710820ศัพท์แรงงาน1
1458108200UNIX for programmers : an introduction / Daniel Farkas2
1459108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
14601082160ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
1461108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
14621082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 4
1463108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
1464108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
14651082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
1466108250ความจริงของแผ่นดิน2
14671082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
1468108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
14691082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
14701082610สิงหไกรภพ1
14711082630ไกรทอง1
14721082640พระอภัยมณี1
14731082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
14741082660คาวี1
14751082670อุณรุท1
14761082680สังข์ศิลป์ชัย1
1477108270ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธิ์4
14781082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น2
14791082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
14801082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
14811082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
1482108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก4
14831082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
1484108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
1485108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์4
1486108330การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2520 / โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี...คนอื่น ๆ1
1487108340English in news4
1488108350Expressive English4
14891083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
1490108360Thai national identity2
1491108370English conversation for Thai students1
1492108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
1493108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 4
14941083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
149510840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
1496108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
14971084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
1498108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง7
1499108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
1500108440ชุดปูพื้นโทเฟิล2
15011084420DK eyewitness top 10 travel guides2
1502108450Vocabulary2
1503108460Wonderful Thailand2
15041084650Terminatior 2 [Videodisc] : Judement day = คนเหล็ก 2029 ภาค 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by James Cameron 3
15051084660เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์]3
15061084670Lenin the train [Videodisc]3
15071084700Mighty Joe Young [Videodisc]2
15081084730เซเว่น [แผ่นวีดิทัศน์]2
15091084760ประธานาธิบดีโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์]3
15101084790The quest [Videodisc] : Go the distance / Directed by Jean-Claude Van Damme2
1511108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
15121084810สตาร์เกท [แผ่นวีดิทัศน์]2
15131084820พั้ลพ์ ฟิคชั่น เขย่าชีพจรเกินเดือด [แผ่นวีดิทัศน์]3
15141084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
1515108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
151610850วิดีโอเทป1
1517108500การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทวิลักษณ์ในการพัฒนาชนบทไทย : กรณีเฉพาะจีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น / บุญทัน ดอกไธสง2
1518108510Structure2
15191085180In Country [Videodisc] / Directed by Norman Jewison2
1520108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์4
15211085200Tycus [Videodisc] / Directed by John Putch2
1522108550การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ2
1523108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา2
1524108580ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน / สมยศ จันทรสมบัติ1
15251085900Knowledge today [journal]1
15261085930จีนไทย [วารสาร] 1
15271085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
152810860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
15291086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
1530108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ4
15311086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
15321086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
1533108620ดรรชนีไมโครฟิล์ม 2514-2524 เล่ม 1 อักษร ก / โดย พวงเพ็ชร รื่นเริง และ อรุณี ตุลยนิษกะ2
1534108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
1535108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
1536108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
1537108660ปัญหากฎหมายอาญา4
1538108670ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิด โดยข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี 2530 / เกื้อ วงศ์บุญสิน1
15391086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
1540108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
1541108690หลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ / รวบรวมโดย บุญเลียบ เนิดน้อย2
15421086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 3
154310870รวมย่อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 4 มาตรา 88 ถึง มาตรา 130 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน 3
1544108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
15451087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
1546108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
1547108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
1548108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
1549108780Vocabulary building4
15501087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
1551108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์6
15521087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ2
15531087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
15541087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต5
15551087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์13
155610880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร16
1557108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
15581088000การบัญชีชั้นสูง 2 = Advanced accounting / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 5
15591088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]8
15601088020นักโทษประหาร / แสง จันทร์งาม2
15611088030The... household socie-economic survey : Northeastern region2
1562108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์4
1563108820How to excel in business journalism / R.J. Venkateswaran1
1564108830การศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้องการของวงการธุรกิจไทย / บังอร สว่างวโรรส5
1565108840English for guided tours6
1566108850The banker's desk book / Richard B. Miller1
15671088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
1568108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
15691088690English vocaburary for lawyers series2
1570108870The essence of the economy / by Joseph G. Nellis and David Parker1
1571108880Super banking : innovative management strategies [that work] / Richard B. Miller1
1572108890The complete guide to closed-and funds : finding value in today's stock market / by Frank Cappiells ; W. Douglas Dent and Peter W. Madlent1
15731088980Unseen paradise1
157410890ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.25312
1575108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
1576108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
1577108920CN10240
1578108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
1579108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล3
1580108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 14
15811089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
1582108960เรียนพูดภาษาจีน / วายจิง เจ เยาเปา วอง1
15831089620Agchigrafik1
15841089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
15851089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
1586108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ9
1587108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
1588108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
15891089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
159010900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
1591109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 7
15921090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
1593109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
1594109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง6
1595109030สนทนาภาษาจีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์7
1596109050Lead on the brian2
1597109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
15981090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
15991090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
160010910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
1601109100Adolessence to muturity1
16021091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 312
1603109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
1604109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา6
1605109140บทคัดย่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบทไทย / สุทธิจิตต์ จินตยานนท์1
1606109150คู่มือการชี้สองสถาน1
16071091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
16081091520Bootleg1
16091091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
1610109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
16111091640Green Research [journal]1
16121091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
16131091670แก้จน [วารสาร]1
1614109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
16151091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
16161091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
1617109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
1618109190Basic guide to hospital public relations1
161910920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
1620109200Advanced marketing strategy : phenomena analysis and decisions / by Glen L. Urban and Steven H. Star1
1621109210เรียนภาษาจีนจากภาพ5
1622109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง8
1623109230McGraw-Hill series in finance1
1624109250Study guide for psychology applied to teaching / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
1625109260Uncertainly in economics : reading and exercises / edited by Peter Diamond and Michael Rothschild1
16261092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
1627109270มาตรการทางกฎหมาย เรื่องการป้องกันภยันตราย / อำนวย อินทุภูติ2
16281092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
16291092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
16301092770เคล็ดลับในครัว 21
16311092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
16321092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
1633109280the library of communication technique1
16341092800The best of vietnamese food3
1635109290Economic theory, econometrics and mathematical economics1
163610930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ2
1637109300China A B C1
1638109310The Thai marine shrimp industry / Suporn Srisukson1
1639109320The role of research and extension in Thai rice production / Patamawadee Pochanukul1
16401093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
1641109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
16421093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
16431093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
16441093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
16451093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
16461093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
16471093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
16481093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
1649109350สายธารแห่งความคิด / โดย ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท, บรรณาธิการ1
16501093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
16511093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
1652109360Basic marketing / by E. Jerome McCarthy and William D. Perreault1
1653109370Gower handbook of quality management / edited by Dennis Lock and David J. Smith1
1654109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
1655109390The Kent international business series4
165610940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 5
1657109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
1658109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
1659109420Theories of economic growth and development / Irma Adelman3
16601094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
1661109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
16621094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์2
1663109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
16641094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
16651094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16661094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16671094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
1668109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
1669109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
16701094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
1671109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
16721094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
1673109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
16741094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 4
167510950Our beloved King1
1676109500A brief guide to buddhist meditation centres in Thailand2
16771095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1678109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
16791095100จินตนา ยศสุนทร.1
16801095140Supervision report... / Bank of Thailand3
16811095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
1682109530Mass media in the information age / by Thomas M. Pasquer...[et.al]1
16831095380Worterbuch deutsch-Thai1
1684109540Technical mathematics / Henrry Lewis1
1685109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1686109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1687109570Legal almance series2
1688109580Perspectives on trade and development / Anne O. Krueger1
1689109600เด็กเร่ร่อน1
1690109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1691109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
16921096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1693109630Festivals of Thailand1
16941096300Annual report... / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization2
1695109640Tourism : an ecumenical concern1
1696109650Crash course : the instant M.B.A. / Suzanne Lainson1
1697109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1698109670ตำราการทำอาหารญี่ปุ่น / โดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ และ สิริพันุ์ จุลกรังคะ1
1699109680ตำราการทำอาหารอบ1
1700109690How hot a manager are you?2
17011096990IELTS : Practice Tests3
170210970จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด6
1703109700ยุทธการขจัดคู่แข่งในสำนักงาน / เย่จีฉี ; แปลโดย ชุมพล พูนยิ่ง2
17041097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
17051097190Living Company1
1706109720Basic skills in electricity and electronics3
1707109730Applied numberical analysis / by Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheathey1
1708109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
17091097480รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1710109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
17111097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1712109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1713109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
17141097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1715109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
17161097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
17171097870บุญเป็นต้นทางแห่งกุศล1
1718109790Taxation and income distribution in Thailand : a case study for 1981 / Pichit Likitkijsomboon1
17191097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
172010980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์13
1721109800The Kent international business series6
17221098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
1723109810Cutting loose : making the transition from employee to entrepreneur / by Thomas A. Easton and Ralph W. Conant2
1724109820Sage yearbooks in politics and public policy2
17251098220Business E-mail2
17261098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
1727109840Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson2
17281098410Annual report.... 13
1729109850Communication for management and business / by Norman B. Sigband and Arthur H. Bell1
1730109860Economics / by Martin Bronfenbrenner ; Werner Sichel and Wayland Gardner2
17311098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1732109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1733109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1734109890Executive compensation a total pay perspective / Bruce R. Ellig4
173510990องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์12
1736109900Economic theories of development : an analysis of competing paradingms / Diana Hunt1
1737109910The challenge of free trade / Alan Oxley1
1738109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
17391099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1740109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
17411099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1742109940Macroeconomics / by Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus1
1743109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1744109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1745109970Issues in management accounting / edited by David Ashton, Trevor Hopper and Robert W. Scapens1
1746109980Advances in business financial management / edited by Philip L. Cooley1
1747109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1748110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
17491100A dictionary of sociology / edited by G. Duncan Mitchell1
175011000The current bank10
1751110000International algebra for college students / by Karl J. Smith and Patrick J. Boyle1
1752110010Basic technical mathematics with calculus1
1753110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
17541100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
17551100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
17561100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1757110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1758110040Chinese conversation for tourist2
17591100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1760110050Varieties of written English / Michael N. Long1
17611100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
17621100510ECT journal [journal]1
17631100520Energy Plus [วารสาร]1
17641100540จุลนิติ [วารสาร]1
1765110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell2
1766110070Store choice store location and market analysis / Neil Wrigley1
1767110080The management of international advertising : a handbook and guide for professionals / Erdener Kaynak1
1768110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan2
1769110100The handbook of convertibles / Simon R. McGuire1
1770110120Finance growth and stability / Karel Jansen1
1771110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber2
17721101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1773110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne4
17741101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
17751101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
1776110150Dichotomics of the mind : a systems science model of the mind and personality / Walter Lowen2
17771101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
17781101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
17791101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1780110160Mahidol university : annual research abstracts and bibliography of non formal publications 19871
1781110180The laser printer handbook / David Myers2
17821101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
17831101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1784110190Inventory theory and consumer behavior1
1785110200The impact of the minimum wage on reginal labor markets / Ronald J. Krumm2
17861102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
17871102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
1788110210Sydicated loans : a handbook for banker and borrower / Stanley Hurn1
1789110220Pension fund investment management : a handbook for sponsors and their advisors / edited by Frank J. Fabozzi1
17901102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
1791110240Computer and information systems / by T.J. 0'Leary and Brian K. Williams1
17921102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1793110250Supervision focus on inotruction / by Don M. Beach and Judy Reinhartz1
1794110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1795110270nineteen and eighty four / George Orwell1
1796110280Research in the sociology of organizations / edited by Nancy Ditomaso and Samuel B. Bacharach1
1797110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
17981102910Home & decor [journal]1
17991102920Life and home [journal]1
180011030การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1801110300Managing creativity / John J. Kao1
1802110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1803110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล2
1804110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1805110350Sales management people and profit / James M. Comer1
1806110360Foundation of mulitinational financial management / Alan C. Shapiro2
1807110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1808110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1809110390Say the word / by Diane Hall and Mark Foley1
181011040การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1811110400Cookery : an introduction / by Victor Ceserani and Ronald Kinton1
1812110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1813110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1814110430The big deal / Saxon Menne1
18151104370สภาอุตสาหกรรมฯ [วารสาร]1
1816110440Business information technology series1
18171104410Technical Guide of Calligraphy1
18181104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
18191104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
18201104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
18211104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
18221104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
18231104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1824110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
18251104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18261104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18271104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
18281104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
18291104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
1830110460Financial reporting using computer graphics / Irwin M. Jarett2
18311104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18321104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18331104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1834110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1835110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1836110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1837110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1838110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1839110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
18401105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
18411105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
18421105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
1843110540การวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2520-25291
1844110550ทวนความหลังก่อนประกาศนโยบายประชากร1
18451105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
18461105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
18471105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 2
1848110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1849110580American public finance / by William J. Shultz and C. Lowell Harriss1
18501105890The Thailand business forecast report [journal]1
1851110590Industrialization and employment in developing countries : a comparative study / Kanhaya L. Gupta1
185211060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา24
1853110600Introduction to risk management and insurance / Mark S. Dorfman1
1854110610Thinking finance : everything managers need to know about finance and accounting / by Joel G. Siegel and Jae K. Shim1
1855110620Kiplinger's sure to cut your taxes / Kevin McCormally1
1856110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
18571106330ดิสโคลสเชอร์ร้อนพยาบาท [แผ่นวีดิทัศน์]2
18581106340Executive decision [Videodisc]2
18591106350ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี2
18601106360นรกระฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
18611106370In cold blood [Videodisc] = คู่ฆ่าสัญชาติญาณโหด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Jonathan Kaplan3
1862110640Labor economics : a comparative text / Robert F. Elliott1
18631106410แบ็ทแมน รีเทิร์นส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่า2
18641106470อันเดอร์ซีจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ยุทธการยึดด่วนนรก2
18651106490ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
1866110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
18671106500เจาะเวลาหาอดีต 3 [แผ่นวีดิทัศน์]2
18681106520Detonator death train [Videodisc] = นรกโหด หยุดมันไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David S. Jackson2
18691106570ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกอภินิหารครูเสด2
1870110660Computers in today's world / Ralph M. Stair1
1871110670A guide to hotels & restaurants in Great Britain & Ireland 19762
1872110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
187311070การบัญชีเกี่ยวกับการขายเฉพาะอย่าง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1874110700แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น1
1875110720Econometrics : theory and applications / Sukesh K. Ghosh1
1876110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1877110740Managing for peak performance / Alan Weiss1
1878110750Communications in travel and taurism / Shelagh Snell and Jeft Carpenter1
1879110760Charting your goals / by Dan Dahl and Randolph Sykes1
1880110770The complete financial guide to the 1990s / Gary L. Klott1
1881110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1882110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
18831107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
188411080คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรมโรงงานและประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ4
1885110800Auditing today / Emile Woolf1
1886110810Markting hospitality / Tom Powers2
1887110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1888110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
1889110840Production and operations management : a life cycle approach / by Richard B. Chase and Nicholas J. Aquilanos1
18901108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3
18911108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1892110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
1893110870รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8
18941108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1895110890ศิลปะเด็ก : ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ3
18961108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
189711090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
1898110900Communicating in business / by David N. Bateman and Norman B. Sigband1
18991109020Hundred Islands of Thailand1
1900110910Essentials of accounting / Robert N. Anthony2
1901110920Trading in options on futures / James T. Colburn1
19021109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
1903110940New dimensions IV. / edited by Robert Silverberg1
19041109440Fashion restaurant of China1
1905110950Modern English in action / Henry I. Christ2
19061109570TESOL quarterly [journal]1
19071109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1908110960Constitution makers on constitution making / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
1909110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1910110980Tourist atlas of guangdong province1
1911110990Guide-book to Beijing1
19121110The illustrated encyclopedia of mankind20
191311100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1914111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1915111010Zhong guo wen hua shi san bai ti3
1916111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
19171110210Saving capitalism from the capitalists : unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity / Raghuram G. Rajan and Lui1
1918111030อุตสาหกรรมไร้สารพิษ : ความจริงหรือความฝัน1
19191110320Concise world Atlas1
19201110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
1921111040อาหารจานเดียว / โดย จรูญศรี พลเวียง ; สุดาพร ทิมฤกษ์ และ อัจฉรี คงเลิศมงคล1
19221110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1923111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
19241110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
19251110680Study in Australia and New Zealand with CP guidebook... 3
1926111070Understanding futurology2
1927111080เขมรแตก [สงครามชายแดน] / ชลิต ณ นคร1
19281110890Computers & industrial engineering [journal]1
1929111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
19301110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
19311110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
193211110ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและธนาคาร / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ8
1933111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์2
1934111110Kong yi ji / Lu Xun2
1935111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1936111130Kan tu du gu shi5
1937111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1938111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1939111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1940111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
19411111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
19421111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1943111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1944111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
19451111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
194611120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1947111200Supplementary Chinese Greader1
1948111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1949111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1950111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
19511112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
19521112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1953111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
19541112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
19551112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1956111260Chinese for the beginners5
1957111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1958111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
19591112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
196011130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์32
1961111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying2
1962111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi2
1963111320Cheng da fa shi / Ping Heng2
1964111330Real estate investment and taxation / by Stephen D. Messmer...other1
1965111340The glendower legacy / Thomas Gifford1
1966111350Harrap's easy English3
1967111360Idioms4
1968111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai2
19691113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1970111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
197111140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
1972111400Graphic English I6
19731114060Eyewitness guides1
1974111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ4
19751114190แอฟริกาแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ [จุลสาร]1
1976111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
19771114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
19781114320รุ่งอรุณของมนุษยชาติ [จุลสาร]1
1979111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1980111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1981111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1982111470Dong5
19831114760พอเพียง [จุลสาร]1
19841114790สาระน่ารู้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ [จุลสาร]1
1985111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su2
1986111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su2
19871114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
198811150การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด / สุนทรี จรูญ20
1989111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su2
1990111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su2
19911115100ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา [จุลสาร]1
1992111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su2
19931115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1994111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1995111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1996111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
19971115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1998111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian2
19991115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
20001115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
20011115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
20021115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
20031115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
20041115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
2005111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
200611160ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ นภาพร ขันธนภา4
2007111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini2
20081116050สวยงามตามแต่ง2
20091116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
2010111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
20111116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
2012111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
2013111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
2014111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
2015111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
20161116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
20171116560Foto video [journal]1
20181116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3
20191116590Silvicultral research report... 2
2020111660สัญญาอนุญาโตตุลาการ / เสาวนีย์ อัศวโรจน์1
20211116600รายงานประจำปี... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา1
20221116610รายงานประจำปี ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1
20231116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
2024111670การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย / มยุรี จามิกรานนท์2
20251116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
20261116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
20271116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
2028111680การวิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่าง ปี พ.ศ.2481-2485 / ปอ ธัชชัย1
20291116840Bangkok-breathing1
20301116850Bangkok-an inspiration1
2031111690พฤติกรรมผู้นำองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต การประปาส่วนภูมิภาค / เลิศ ไชยณรงค์1
2032111700การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท / กัลยา ถึงแก้ว1
2033111710การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย / ชาลินี นิธินันทน์1
2034111720การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร / นงพงา บุญเปี่ยม1
2035111730การศึกษาการจัดการของการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย / ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล1
20361117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
2037111740การบริหารงานบุคคลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สีหนาท สวนแก้ว1
2038111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
2039111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
2040111750การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ไพโรจน์ นวานุช1
2041111760การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ศิระ น้ามังคละกุล1
2042111770ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร / ชัยยุทธ ชิโนกุล1
2043111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
20441117820ภาษาญี่ปุ่น 3
20451117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
20461117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
2047111790Tang shi da guan1
20481117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi2
204911180ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / โดย กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ บรรจง อยู่ทอง14
2050111800Poems of Su Zhou1
2051111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
2052111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
2053111830Chun tian de wu / Ai Wu1
20541118380Auditing and assurance handbook... 2
2055111840Green hills of Africa / Ernest Hemingway1
2056111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
2057111860Governing Britain : a guide book to political institution / by A.H. Hanson and Malcolm Walles1
2058111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
2059111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
20601118830โปรแกรมโหลดฟรี1
2061111890Accounting information systems / Edward Lee Summers2
20621118910การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี / อุกฤษฏ์ ตันทสุทธานนท์1
206311190คู่มือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร8
2064111900The complete travel marketing handbook : 37 thirty three industry experts share their secrets / edited by Andrew Vladimir1
20651119010Crucible1
20661119070New playwrights : the best plays of ... 3
2067111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
2068111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
20691119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
2070111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
20711119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
20721119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
2073111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
2074111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
2075111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
2076111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
20771119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
20781119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
2079111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
20801119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
2081111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
20821120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
208311200The start-up entrepreneur4
2084112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
2085112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
2086112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
2087112020010th Anniversary Mai stock focus 7
2088112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
20891120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
2090112040Ba jin lun2
20911120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
2092112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
2093112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
20941120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
20951120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
20961120680ผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี... สาขาปรัชญารางวัลชมเชยและผลงานวิจัยดีเด่นทุนอุดหนุนวิจัยมก. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 20 สถาบันวิจัยและพัฒนาส1
2097112070Song jiang / Wang Sha Tang3
20981120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
2099112080Cha hua fu / Yang Shu1
21001120830รางวัลผลงานวิจัยเกียรติบัตรและการได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ / อรไท ผลดี1
2101112090Yu wen gu dai wen xue2
2102112100Gu dian wen xue2
21031121050มจธ.กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2548 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
21041121100ที่ระลึกพิธีทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1
21051121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
2106112120Qian jia shi1
21071121230พ่อให้เจ้าทั้งชีวิต / หลวงปู่พุทธะอิสระ1
21081121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
2109112130Si shu du ben / Ming Shan1
21101121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2111112140Bei jing ren / Cao yu1
21121121440หุ่นนิ่ง1
21131121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
21141121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
21151121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
21161121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
2117112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
21181121500กนก นารี กบี่ คช1
21191121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
21201121540รายงานประจำปี... / โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา1
2121112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
2122112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
21231121770รายงานประจำปี... / วิทยาลัยอิสลามยะลา1
2124112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
21251121810Sharing is great1
21261121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์26
21271121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
21281121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
2129112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
21301121940โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค : สรุปสำหรับผู้บริหาร = Micro-Banking development : executive summary / [ผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์]1
21311121960Ruamkatanya foundation1
21321121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
213311220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ10
2134112200Chun yu / Ba Jin1
21351122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
21361122030ธรรมะเพื่อความรู้แจ้ง1
2137112210Jia / Ba Jin2
21381122120Zapp : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham and Jeff Cox1
2139112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
21401122200สวนเบญจกิติ1
21411122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
2142112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
21431122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
21441122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น7
21451122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
21461122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
21471122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
2148112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
2149112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
21501122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
21511122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
2152112260Du Shi niang / Feng Meng Long5
21531122600Annual report.... 4
2154112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
2155112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
2156112290English for tourist police 4
215711230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
2158112300LA 463 (S)10
2159112310การใช้ถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ / กำธร กำประเสริฐ10
21601123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
2161112320Overseas students' companion to English studies2
21621123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์2
2163112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
2164112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
21651123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
21661123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
2167112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
2168112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
21691123740Casein micelle structure : a concise review1
2170112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
2171112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
217211240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ3
2173112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
21741124000Thailand food stats... 1
2175112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
21761124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
21771124160Prevention of HIV/AIDS among migrant workers in Thailand (PHAMIT) : the baseline survey 2004 / Aphichat Chamratrithirong, Wathinee Boonchalaksi and Pa1
2178112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
21791124250เหลียวหลัง แลหน้า / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
21801124280กฟผ.สัญจร / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1
2181112430Chun5
21821124330รายงานประจำปี... / บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [มหาชน]2
21831124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 3
2184112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
21851124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
21861124430รายงานประจำปี... / บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 1
21871124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
21881124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
21891124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
2190112450Xia5
21911124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
21921124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
21931124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
21941124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร... 5
2195112460Qiu5
21961124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
2197112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
21981124730Collected short plays of thanton wilder... 2
2199112480Qing nian shu xin / He Chao2
22001124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
22011124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
2202112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
22031124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
22041124960รายงานประจำปี... / บริษัท ไทย เศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
220511250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
2206112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
2207112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
22081125180Golf digest Thailand [journal]1
2209112520Bibliographical series4
22101125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
22111125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
2212112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
22131125420รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 1
22141125480Annual report.... 1
22151125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
2216112550AEI studies4
22171125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
22181125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
22191125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
22201125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
22211125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
22221125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
22231125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
22241125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
2225112560How to use the business library with sources of business information / by H. Webster Johnson ; Antony J. Faria and Ernest L. Maier2
22261125600รายงานประจำปี... / บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)1
22271125610รายงานประจำปี... / บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1
22281125660รายงานประจำปี... / บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)1
2229112570Burn out2
22301125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
2231112580Environmental stress and behavioural adaptation2
22321125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
2233112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison2
22341125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
22351125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
223611260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
2237112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์8
22381126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
2239112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา4
2240112620สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4
2241112630HE 445 6
22421126340Cream cheese products : a review1
2243112640Chang yong zi zi tie4
2244112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
2245112660เบ้งเฮ็ก / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
22461126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
22471126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
2248112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
22491126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
22501126750คู่มือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง2
22511126810จันทร์กระจ่างฟ้า1
22521126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
22531126850รายงานประจำปี... / บริษัทซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1
22541126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
2255112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
2256112700อาหารว่างของไทย1
22571127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2258112710พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์1
2259112720เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน / สุดาศิริ มัทวพันธุ์2
22601127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
22611127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
22621127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
22631127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
2264112740สังสรรค์ศิลป / น. ณ ปากน้ำ2
22651127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
22661127420ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
22671127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
22681127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
22691127480รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.... 11
22701127490Annual report.... 2
2271112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
22721127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
22731127510Miss Universe 20051
22741127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
22751127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
2276112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
2277112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
2278112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
2279112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
22801127930William Goldman's the temple of gold1
228111280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย4
2282112800กำลังใจในโลกกว้าง / จอห์น ดับเบิ้ลยู การ์ดเนอร์ แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต2
22831128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
2284112810ประชากรและการวางแผนครอบครัว / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ ภัสสร ลิมานนท์, บรรณาธิการ1
2285112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
2286112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม6
22871128350คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 [จุลสาร] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
2288112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
2289112850อาหารรสเด็ด1
2290112860ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล2
22911128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
22921128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
2293112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
22941128730ชุดสารพัดรส3
22951128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
2296112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
22971128800Best of Japanese cooking3
22981128810Step-by-step illustrated cookbook3
22991128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
2300112890Creative time management1
23011128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
23021128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
23031128930Annual report... / National Library Board Singapore1
23041128960History of Thai civillization1
23051128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
230611290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร2
23071129030รายงานประจำปี... / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2
23081129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
23091129070Mars [journal]1
23101129080A-Star [journal]1
2311112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน2
2312112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
23131129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2
2314112960การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ / บัญชา พันธจารุนิธิ1
23151129600วาดการ์ตูน... 4
2316112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
2317112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์2
23181129840รายงานประจำปี... / บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน). 3
23191129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
2320112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
23211129950ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา... 1
23221130The best of life1
232311300รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย / โดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ...[และคนอื่นๆ]23
2324113000ผลกระทบต่ออัตราการตายของเด็กและทารก : กรณีหมู่บ้านสวนป่าและนอกหมู่บ้านสวนป่า / กรรณิการ์ ปิยะธนวงศ์1
23251130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
23261130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
2327113010การบริหารงานวิจัย1
23281130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
2329113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ5
23301130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
23311130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23321130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23331130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
23341130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
2335113030การพัฒนาการจัดการแนวการวิจัยกึ่งทดลองในการฝึกอบรม / วุฒิชัย จำนงค์2
23361130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
2337113040เกร็ดความรู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ในวัฏจักร์ (สารคดีส่งเสริมภูมิรู้-ภูมิธรรม) / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
2338113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
23391130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
2340113070บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร4
23411130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
2342113080คู่มือปฏิบัติการบริหารงานบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล2
2343113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
234411310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา4
2345113100การตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์การดับเพลิงสำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สมชาย เตียทะสินธิ์1
2346113110ฟ้องซ้ำในคดีอาญา / กิตติพงษ์ ศิริโรจน์1
23471131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
2348113130คำอธิบายภาพล้อคนในโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งสวนโมกขพลารามไชยา วัดธารน้ำไหล / เขมนันท์, ผู้บรรยาย2
23491131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
2350113140ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / พนม พงษ์ไพบูลย์2
23511131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
2352113160รายงานสภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา1
2353113170Teamwork2
2354113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
23551131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
235611320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา4
2357113200คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต / พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะรัตนรังษี1
23581132010EN 101 3
23591132110รายงานประจำปี... / บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1
23601132120Annual report... / Asian Property Development Public Company Limited1
2361113220การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อร้านสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 / บุญช่วย วาณิชยชาติ1
2362113230การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร / ทิพากร รังคสิริ1
2363113240ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคเหนือในประเทศไทย / ธวัช วีระศิริวัฒน์1
23641132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
2365113250การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย / สุขสรรค์ ศิลปกุล1
23661132540LW 4013
2367113260การออกแบบและสร้างชุดรับส่งข้อมูลเชิงเลขที่ใช้แสงอินฟราเรดส่งผ่านบรรยากาศ / ฉัตรชัย พงษ์มาลา1
23681132600Annual report... / Kiatnakin Bank Public Company Limited1
2369113270การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์ / วิวัฒน์ สุทธินาค1
2370113280ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูล / สุวิทย์ นาคพีระยุทธ์1
237111330คู่มือบริหารธุรกิจ6
2372113300การศึกษาแนวโน้มของการประยุกต์ในแนวความคิดทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม1
23731133030Dome [journal]1
23741133090ชุดทะเล1
2375113310การศึกษาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธุรกิจโรงแรมขั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดา มัตตัญญูกูล1
23761133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
23771133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
2378113320หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประกอบการพิจารณากำหนดอัตราอากรขาเข้า เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ / ปรียา ชัยพานิช1
23791133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
23801133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
2381113330การศึกษาการบริหารเงินสดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ไกรวัลย์ ครองพิทยา1
23821133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
2383113340การประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง / มยุรี อัศดรวงศ์ไพศาล1
23841133400รายงานประจำปี... / บริษัท เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
23851133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
23861133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
23871133620โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่... ปีการศึกษา... / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2
23881133650Identity of Andaman1
23891133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
23901133710The Coad series1
2391113380ต้นทุนการดำเนินงานและผลตอบแทนของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย / เอมอร ปิณฑวิรุจน์1
23921133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
23931133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
239411340หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง / ประโชค ชุมพล8
23951134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
23961134270พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2
23971134310รายงานประจำปี... / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
23981134320Annual report.... 1
23991134330รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ1
24001134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
24011134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
2402113440การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจังหวัดระหว่าง พ.ศ.2518-2522 / สุดาสมร สีมันตร1
24031134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 10
24041134490Annual report.... 1
2405113450การศึกษาการวิเคราะห์กำลังคนของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง / กฤษฎากรณ์ รื่นนารีนารถ1
24061134510Niveau debutant3
24071134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
24081134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
24091134570รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 2
24101134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson3
2411113460การตลาดยาสีฟันในเขตกรุงเทพมหานคร / ดิเรก ลือสัตย์1
24121134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24131134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
24141134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
24151134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]3
2416113470การศึกษาบทบาทของตลาดซื้อคืนและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินของประเทศไทย / วิทยา สรรพโรจน์พัฒนา1
24171134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]3
24181134740เอกสารหมายเลข 8 โครงการวิจัยรหัส 12008313 (127.2.44)1
24191134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
24201134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel3
2421113480การตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริลักษณ์ ลีลาเลิศโสภณ1
24221134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
24231134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo3
24241134870lancelot / Chretien de Troyes1
24251134880Deux ans de vacances / Jules Verne1
24261134890Robin des bois / Alexandre Dumas1
2427113490ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร / พรชัย ปิยะเกศิน1
24281134980Reflets 2 : cahier d' exercises3
2429113500การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทขนมปังกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร / ยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล1
24301135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24311135010Reflets 3 : casier'd exercices3
24321135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 3
24331135080Taxi! 3 : cahier d' exercices3
24341135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 3
2435113510การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร / ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา1
24361135110Taxi! 3 : guide pedagogique3
24371135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ5
2438113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
24391135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6
2440113530การศึกษาการตลาดยางยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2520-2526 / พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ1
24411135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
2442113540ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้กิจการตัวแทนโฆษณา / จิตตเสน วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ1
2443113550ผลของการวิจารณ์ผลิตภัณฑิ์ที่โฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อการเลือกชนิดอาหารของเด็ก / นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์2
24441135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
2445113560ผลของการโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง "ตาวิเศษ" ที่มีต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น / ประภาพรรณ อุ่นอบ1
24461135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
2447113570การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ / อนงค์ ก้องประวัติ1
2448113580ผลกระทบของการควบคุมการโฆษณาของรัฐ ต่อการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทย / ประธาน พงศ์ประยูร1
2449113590การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / ธนะศักดิ์ รอดเมฆ1
2450113600การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเปลือก : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเม่าในหมู่บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุจี พงศ์เพ็ง1
24511136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises3
24521136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
24531136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
24541136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
24551136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield3
2456113620PH215 8
24571136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin3
24581136220Affaires.com : guide pedagogique1
24591136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
24601136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
24611136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
24621136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
24631136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
2464113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย6
24651136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
24661136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
24671136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
24681136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
2469113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก8
24701136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo3
24711136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
24721136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux3
24731136470Niveau intermediaise3
2474113660ฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุพัฒน์ ราชณรงค์10
2475113670เกาะพะงัน1
24761136710รูม [วารสาร]1
24771136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์2
2478113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
2479113690PH 103 10
248011370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี10
2481113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์10
2482113710Physics for entertainment book I1
2483113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร8
2484113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์6
2485113760คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม / อธิณัฏฐ์ พรมศิริ1
2486113770การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ / ธนิต ทองธัญญะ1
24871137760เพื่อศิษย์รักของครู [จุลสาร] / สุชาดา ถิระวัฒน์1
2488113780การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียงของวิทยาลัยครูเทพสตรี / จำเนียน สุขหลาย1
2489113790การศึกษาสถานภาพความต้องการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / อนงค์วรรณ ยั่งยืน1
2490113800ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธร1
24911138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
2492113810การเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร / สุภมนัส ภารพบ1
24931138170รายงานประจำปี... / บริษัทเอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1
24941138190รายงานประจำปี... / บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด [มหาชน]2
2495113820การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย / 1
24961138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา10
2497113830การนำเสนอระบบการใช้โทรศัทพ์เพื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วาสนา ทวีกุลทรัพย์1
2498113840การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ / สุทธิ พิกุลศิริ1
2499113850การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู / กันตยา เพิ่มผล1
2500113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
25011138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2502113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร12
25031138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
25041138780บ้านดีสี่ทิศ1
25051138790Annual report.... 5
2506113900อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า / ดนัย สถิตธนาวุฒิ1
25071139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
25081139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
25091139080รายงานประจำปี... / บริษัท บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด [มหาชน]2
25101139090รายงานประจำปี... / บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) 6
2511113910การใช้กลยุทธทางการตลาดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ศรีสุภา สหชัยเสรี1
25121139100รายงานประจำปี... / บริษัท นครไทย สตริปมิล จำกัด (มหาชน)3
2513113920การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย / ชิต ปุริโสดม1
25141139230รายงานประจำปี... / บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)1
25151139240รายงานประจำปี... / บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1
25161139250Annual report.... 4
25171139280Annual report.... 1
25181139290Annual report 2004 / Tipco Asphalt Public Company Limited2
2519113930การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า / วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา1
25201139300Annual report.... 3
25211139310Annual report... / True Coporation Public Company Limited2
25221139320Annual report... / Siam panich leasing public company limited1
25231139350Annual report... / Siam City Cement Public Company Limited2
25241139370Annual report 2004 / Srithai Superware Public Company Limited1
2525113940Small business entrepreneurs in Asia and Europe : towards a comparative perspective / Edited by Mario Rutten and Carol Upadhya1
2526113950ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ / เจิมจันทน์ ทองวิวัฒน์1
2527113970ระบบการตลาดของมะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย / ชัชวาล สำเร็จประสงค์1
25281139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
2529113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
2530113990Accounting in socialist countries / edited by Derek T. Baily1
25311140Images of Thailand1
253211400องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
2533114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
25341140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
25351140080อนุสรณ์เนื่องในโอกาสงานฌาปนกิจศพ นายพันเลิศ สุทธภักติ ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง [เอกมัย] เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547 / พันเลิศ สุทธภั1
2536114010The book of business money and power / by Michael Kidron and Rondld Segal1
25371140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]4
25381140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2539114020The international dimensions of business6
25401140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
25411140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
25421140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
25431140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
2544114030eight zero eight six/eight zero eight eight 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite2
25451140300รายงานกิจกรรมศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี พ.ศ.2543-2548 / ศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเลียม1
25461140360บูรณาการสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมไทย : รายงานประจำปี... 2
25471140370Innovation from research honed toward society1
25481140390Adman awards & symposium... 2
2549114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
25501140580Cognition and instruction [journal]1
2551114060The irregular economy : the underground economy and the "black" labour market / Bruno Dallago1
2552114070Thailand in figures... 7
2553114080Contemporary labor economics / by Campbell R. McConnell and Stanley L.Brue4
25541140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
25551140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
2556114090New approaches to social science history6
255711410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี10
2558114100Fiscal policy, economic adjustment and financial markets / edited by Mario Monti1
2559114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
25601141150สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ระยอง = Statistical reports of changwat... : Rayong / สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง1
2561114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
25621141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25631141240อัลเทอร์เนทีฟ เมดิซีน = Alternative Medicine [วารสาร]1
25641141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
25651141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
25661141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
25671141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
25681141290ทะเลสาบพระจันทร์... / โสภาค สุวรรณ2
2569114130The institutional investor series in finance1
25701141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
25711141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
25721141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
25731141330Wallpapers [journal]1
25741141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25751141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
25761141360พรานทะเล... / โสภาค สุวรรณ2
25771141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
25781141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25791141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
2580114140Study guide management / Joe G. Thomas2
25811141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
25821141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
25831141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
2584114150Management / Ricky W. Griffin2
2585114160The second world war / Winston Churchill9
2586114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
2587114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
25881141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
2589114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
2590114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
2591114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
2592114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
2593114240Approaches to audiences : a reader / edited by Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath and Olga Linne1
2594114250Marketing management and information technology / Keith Fletcher1
2595114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
25961142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
25971142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
2598114270Handbook of library training practice volume 2 / edited by Ray Prytherch1
25991142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
2600114280Specialized accounting systems / Henry Heaton Baily1
2601114290Contemporary investments / by James P. Hoban ; Gene W. Hoban and Carleane Creviston1
26021142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
26031142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
260411430กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาชญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ขุนวรกิจโกศล [ถวิล ระวังภัย]1
2605114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
26061143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
26071143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
26081143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
26091143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
26101143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
26111143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
26121143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
26131143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
26141143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
26151143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
2616114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
26171143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
26181143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
26191143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
26201143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
26211143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
26221143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26231143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
2624114320Local infrastructure investment in rural America / edited by Thomas G. Johnson ; Brady J. Deaton and Eduardo Segarra4
26251143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26261143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
26271143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26281143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26291143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
26301143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
2631114330Chinese Through Listening 31
26321143330รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 1
2633114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
2634114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
2635114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
2636114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
26371143730กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับหลวง, ฉบับพิมพ์ มธก. และฉบับแก้ไขปรับปรุง1
2638114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์11
2639114390EN101 (s)10
264011440สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ / หลวงสิทธิสยามการ1
2641114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
2642114410Theart of conversation book one1
2643114430แบบจำลองทางการเงินของระบบเศรษฐกิจไทย / สุชาดา เสือสกุล1
26441144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
2645114440การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงานของผู้บริหารระดับกลาง / โกวิท สุขาภิรมย์ 1
2646114450การจัดสรรค์และพัฒนากำลังคนในการบริหารงานภาษีอากรของกรมสรรพากร / นฤมล นาคศรีชุ่ม1
2647114460ประมวลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน1
2648114470การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด และบริษัทล็อกซเล่ย์อุตสาหกรรมรองเท้า จำกัด / กร1
2649114480การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / ธวัช ชีวสุวิทย์1
26501144960Computer game1
26511144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
265211450การเงินธุรกิจและการภาษีอากร / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ]48
2653114500การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / อัญชลี มังตรีสวรรค์1
2654114510การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานฝึกอบรมระหว่างองค์การของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย / วิโรจน์ สิทธิพลากุล2
2655114520การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสินค้าคงคลังในประเทศไทย / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์1
2656114530การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสารธุรกิจภาษาไทย / ชื่นจิตต์ บัญญัติศุภศิล1
26571145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
2658114550ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานคร / จักรพันธ์ โพธินาม1
2659114560การศึกษาการดำเนินงานของกิจการขนาดใหญ่ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / สุเนตร กัลยาณสันต์1
26601145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ3
2661114570การศึกษาปัญหาและแนวโน้มทางด้านการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร / บุญธรรม สิริกุตตา1
2662114580บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย1
2663114590พุทธปรัชญาในนวนิยายของแฮร์มัน เอสเส / พรรณี บุตรบำรุง2
266411460การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร, พัชรี อมรทัตพงษ์ และ เสถียร เตชะบรรณะปัญญา22
2665114600การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร / สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล1
26661146070Biological science... / Scott Freeman1
2667114610การเสื่อมอำนาจทางการเมืองของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2416-2435 : ศึกษากรณีขุนนางตระกูลบุนนาค / ชลธิชา บุนนาค2
26681146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
2669114620ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและผลตอบแทนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง / สุนันทา จินดาโรจนกุล3
26701146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
2671114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
2672114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
26731146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
2674114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
26751146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
26761146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
2677114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
26781146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์1
26791146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
2680114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
2681114680Er tong wen xue xuan1
2682114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
268311470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.10
2684114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
2685114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
2686114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
2687114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
2688114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
2689114750Easy Chinese read2
2690114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
2691114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
26921147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
2693114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
26941147810Theory into practice [journal]1
2695114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
269611480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร8
2697114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
26981148000Notre dame series on quantitative methods1
2699114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
2700114820International trade : new patterns of trade, production and investment / Nigel Grimwade1
2701114830The regulation of financial markets in the 1990s / David Gowland1
27021148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
27031148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
27041148380Textile digest [journal]1
2705114840Organizational behavior / by David A. Kobb, Irwind M.Rubin and Joyce Osland1
27061148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
2707114850Macroeconomic problems and policies of income distribution / by Paul Davidson and Jan Kregel1
27081148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
2709114860Investments / Gary Smith1
2710114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
2711114880International economics / by Steven Husted and Michael Melvin1
2712114890Samadhi / Mouni Sadhu1
271311490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล8
2714114900A survey of contemporary economics : volume II / edited by Bernard F.Haley1
27151149060สุขสาระ [วารสาร]1
2716114910Comparative economic systems / Heing Kohler1
27171149180ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ [จุลสาร]1
2718114920The micro economy today / Bradley R.Schiller1
27191149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
27201149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
27211149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
27221149270Give & volunteer guide2
2723114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
27241149300Annual report.... 2
27251149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
27261149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
27271149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
2728114940Segregation / Robert Penn Warren1
2729114950Snow falcon / Craig Thomas1
27301149560ความรู้ทั่วไปทางการคลัง : ฉบับปรับปรุง / อรัญ ธรรมโน2
2731114960The torrents of spring / Ernest Hemingway1
27321149630โครงการศูนย์บริการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ2
2733114970Winner take nothing / Ernest Hemingway2
27341149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple1
27351149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2736114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 11
2737114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
2738115000The stranger / Albert Camus ; translated by Stuart Gilbert1
2739115010Winsburg, Ohio / Sherwood Anderson1
2740115020Economic development / Charles P.Kindleberger1
2741115030Topaze / Marcel Pagnol1
27421150300University physics with modern physics4
2743115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
2744115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
2745115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
27461150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
27471150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
27481150650Kids Insight1
27491150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
2750115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
27511150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
27521150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
27531150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
27541150760The Pippin teacher's library1
27551150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
27561150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
27571150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
2758115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
275911510Beginning Chinese / John DeFrancis2
2760115100โลกวิทยาศาสตร์1
2761115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]5
27621151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
27631151150Taiwan Panorama [journal]1
2764115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
2765115130เคมีฟิสิกส์ 3 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
27661151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
2767115140ฟิสิกส์สถิติและความร้อน / มนตรี แย้มวงษ์6
2768115150เทอร์มัลฟิสิกส์ตอนที่ 1 : ภาคเทอร์โมไดนามิกดั้งเดิม / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
2769115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช4
2770115180Economics for managers / Geraint Johnes1
27711151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
2772115190New directions in post-keynesian economics / edited by John Pheby1
277311520การเงินธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก และ สุมาลี จิวะมิตร10
2774115210คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 / วิชัย ธรานนท์4
27751152140Annual report... / Siam Future Development Public Company Limited1
2776115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
2777115230CH233 (H)4
27781152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
27791152440รายงานประจำปี... / บริษัทสยาม ทู ยู จำกัด (มหาชน) 1
2780115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล4
27811152580Creating light... / Jerry Yarnell1
2782115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์3
27831152620International design yearbook ... 1
27841152650Visual communication [journal]1
27851152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
2786115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์3
27871152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
27881152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
27891152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
2790115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
27911152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
27921152950Windows IT Pro [journal]1
279311530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์6
2794115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
2795115310How to become an effective speaker1
2796115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
2797115330The way of the heart / Henri J.M. Nouwen1
2798115340Command the morning / Pearl S.Buck1
2799115350Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson1
2800115360AEI symposia ; 82D4
2801115370Conquer your debt : how to solve your credit problems / William Kent Brunette1
28021153790The best of MBA world guide... 2
2803115380Selected accounting/auditing statements 1990 for tafe1
28041153810สุดยอดสินค้าไทยในตลาดโลกมุสลิม1
28051153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
2806115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
280711540การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / วาสนา สิงหโกวินท์6
28081154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
2809115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
2810115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
2811115430Athletes / by Joe Wilder...others2
2812115450Broadcasting in America : a survey of electronic media / by Sydney W. Head and Christopher H. Sterling1
2813115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย13
2814115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
2815115470การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525 / ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์2
2816115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
28171154830บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี (พ.ศ.2542-2548) : 12 ประเด็นห่วงใยตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... [และคนอื่น ๆ]1
2818115490โครงสร้างตลาด ราคา และการส่งออกไก่เนื้อในประเทศไทย / สาธิต เกิดลาภผล1
28191154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
28201154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
28211154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
28221154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
2823115500ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป / อารีรัตน์ เหรียญมงคล1
28241155020Standards of English for occupations2
28251155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
28261155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
2827115505050 ปี ราชมงคลภาคใต้ = 50th anniversary of Rajamangala Songkhla / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
28281155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
2829115510การตลาดเพื่อการส่งออกผลผลิตประมงของไทย / รัชมาศ โชติศุภราช1
28301155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment12
28311155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
28321155170สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : สุโขทัย = Statistical reports of changwat... : Sukhothai / สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย1
28331155180สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ราชบุรี = Statistical reports of changwat... : Ratchaburi / สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี1
2834115520การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าเครื่องจักรกลในประเทศไทย / สุเทพ บูรณะคุณากรณ์2
28351155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
2836115530The export marketing of canned fruit to the middle east countries1
28371155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
28381155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28391155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
28401155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
28411155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
28421155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
2843115540การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออกของธนาคารแห่งประเทศไทย / กิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์2
28441155400สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28451155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 2
28461155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
28471155450หลวงตาสอนเด็ก : อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
28481155480Annual report... / The Post Publishing Public Company Limited4
28491155490Annual report... / PTT Exploration and Production Public Company Limited1
2850115550การชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย / ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล1
28511155500Annual report... / Bank of Asia Public Company Limited2
28521155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
2853115560การบริหารงานบุคคลของบริษัทการบินไทย / วาสนา เกื้อกูล1
28541155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
2855115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
2856115570การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ในประเทศไทยในอนาคต / นิตย์ ฝ่าม1
28571155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
28581155720Fashion... 2
28591155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2860115580อุปสงค์ต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย / ราชัน ลิ้มประเสริฐ2
28611155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
28621155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
28631155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
28641155860Beyond expectations 11
28651155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
2866115590PH4216
28671155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
28681155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 8
28691155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
28701156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
28711156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
28721156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
28731156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
2874115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
2875115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
28761156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
28771156280รายงานประจำปี... / บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 1
2878115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
2879115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
2880115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
28811156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.8
2882115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
28831156640สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ภูเก็ต = Statistical reports of changwat... : Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต1
28841156650ชานพระศรี / เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง [เพ็ง เพ็ญกุล]2
2885115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
28861156720บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]1
28871156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
2888115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
2889115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
2890115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
28911157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
2892115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
2893115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
2894115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
2895115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
2896115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
2897115760Ni ren shi zhe xie zi ma / Mu Zi Jun2
2898115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
28991157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
2900115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
2901115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
29021157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
29031158036 small business mistakes and how to correct them4
2904115800Offensive strategy : forging a new competitiveness in the fires of head-to-head competition / Lee Tom Perry1
29051158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
2906115810Organizations : theory and design / by Arthur G. Bedeian and Raymond F. Zammuto1
2907115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish2
29081158220การศึกษาบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร1
29091158240Directory of agencies and positions Department of Provincial Administraton Ministry of Intarior... 2
29101158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
29111158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
2912115830Political behavior / Alfred de Garzia1
29131158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
29141158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
29151158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
29161158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล2
2917115840วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
2918115850ท่องไปในโลกกว้าง นำชมสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก / โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน1
29191158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
29201158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
2921115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
29221158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
2923115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
29241158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
2925115890Elements basic 9 3 dimensions1
2926115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin2
2927115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
2928115940รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3
2929115950ชีววิทยา / สวง บุณยวณิชย์4
29301159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
2931115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
2932115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman4
29331159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
2934115980Proceedings final seminar under the CIDA Thailand landsat project2
2935115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ7
29361159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
29371160The new far east : seven nations of Asia1
293811600การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่น ๆ]12
2939116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
29401160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
2941116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
2942116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
2943116030Divine comedy1
2944116040The odyssey1
29451160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
2946116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
2947116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
29481160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
2949116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
295011607002 giant civilize of Asia India-China1
29511160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
2952116080A quick course Chinese language primer1
29531160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
2954116090The complete negotiator / Gerard I. Nierenberg1
29551160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
29561160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
2957116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
2958116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
2959116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
29601161310วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [วารสาร] 1
2961116140The autobiography of Benjamin Franklin / Benjanim Franklin1
29621161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
2963116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
2964116160ตำราเรียนพูดไทย-จีน / หวัง ลี่ เจิน2
29651161620mots [journal] 1
29661161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
29671161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
2968116170Vocabulary programming method4
29691161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
2970116180Essays and journal1
29711161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
29721161810Macromedia Dream Weaver 8 ฉบับมือใหม่หัดสร้างเว็บ / นายเน็ตไฮสปีด1
2973116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
29741161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2975116200Elements basic 8 2 dimensions1
29761162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
2977116210Marketing today / Gordon Oliver1
2978116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
29791162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
2980116230100 World's great letters1
2981116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา30
29821162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
2983116250สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย / นิตย์ รื่นรมย์4
29841162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
2985116260การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / วินิจฉัย รังสิธนานนท์1
29861162670นาคราชา... / แรบบิท1
2987116270การศึกษาการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในประเทศไทย / พิมลพร เอื้อวิริยะไชยกุล1
2988116280การวิเคราะห์ตลาดรถจักรยานยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จินตนา อริยสัจจากร1
2989116290ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / อุไรวรรณ ศฤงคาร์นนต์1
29901162930Annual report.... 1
29911162970President's report prince of Songkla university... 1
29921162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
299311630การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ5
2994116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
29951163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29961163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29971163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29981163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29991163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30001163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
300111631037 โรคของคนวัยทำงาน2
30021163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30031163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30041163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30051163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
30061163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
3007116320แคลคูลัสขั้นสูง / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล4
3008116340MA113 (H) 1
30091163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
3010116350แคลคูลัส 14
3011116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร6
3012116370Introduction to calculus6
3013116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์7
30141163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
30151163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
3016116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ9
30171163940วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน = Buddhist temples and the existence of local handicrafts / นิสาพร วัฒนศัพท์1
30181163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
301911640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
3020116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์4
30211164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
30221164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
30231164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
30241164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
30251164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
30261164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
3027116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 14
30281164100The International communication Gazette [journal]1
30291164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
3030116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 4
3031116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4
3032116440MA111 (S) 4
30331164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
3034116450ความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ำมันพืชในเขตกรุงเทพมหานคร / ปัญญา สุขสมอรรถ1
30351164510โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel [ระยะที่ 2] / ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์...[และคนอื่น ๆ]1
30361164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
30371164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
3038116460ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ2
30391164600ODA loan report... / Japan Bank for international cooperation3
30401164610Speech 2003-20052
3041116470ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอกที่ผลิตภายในประเทศ / ศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์1
30421164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
3043116490ความต้องการและวิธีการแสวงหาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมของกรุงเทพมหานคร / พรเพ็ญ จักษ์ตรีมงคล2
30441164920รายงานประจำปี... / บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1
304511650การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ13
3046116500การตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาคกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบช่วงระหว่างปี พ.ศ.2505-2519 และหลังปี พ.ศ.2519 / สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์1
30471165010รายงานประจำปี.../บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน). 6
30481165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
30491165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
30501165060รายงานประจำปีการศึกษา... 10
3051116510การศึกษาเปรียบเทียบในการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลของบริษัทการค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร / นพดล จรัสศรี1
30521165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
30531165160Annual report.... 2
3054116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
30551165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
3056116520การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง / โสภาพรรณ ลุลิตานนท์1
30571165200รายงานประจำปี... / บริษัทพลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 2
30581165220รายงานประจำปี... / บริษัทกันยง อิเลคทริก จำกัด (มหาชน)1
30591165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
30601165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
30611165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
3062116530การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง / สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์1
30631165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
3064116540การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / ประณีต วัฒนโพธิดิษฐ์2
30651165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
30661165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
3067116550การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย / สมชาย มิตรประเสริฐสุข1
3068116560การศึกษาการจัดทำการวิเคราะห์งานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย / ศิริพร เฉลิมบรรพชน1
30691165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
30701165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
3071116570การบริหารงานลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคล / นินนาท หุยประเสริฐ1
30721165740รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 1
3073116580การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การของกรุงเทพมหานคร / สุพพตา สาตรพันธุ์1
3074116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
3075116590การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / อัญชลี อนุกูล1
307611660การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ6
3077116600การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารยาของพื้นที่ยากจน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ปกติของจังหวัดสุรินทร์ / วรจิตร อังคสิทธิ์1
30781166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
3079116610การประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลที่มีต่อภาวะเจริญพันธ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 / ปัทมา วัชโรทัย1
3080116620ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อการประกันการเจ็บป่วยในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร / บุญยนันท์ คลังทรัพย์1
3081116630ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัย และนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา / กานดา พูลลาภทวี1
3082116650ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย / สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์1
3083116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
3084116660การควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / สม1
3085116670เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น15
30861166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา1
3087116690CH 3344
308811669901 อาชีพ 30 บาท1
30891167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
30901167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
30911167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
30921167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
30931167040น้ำจิ้ม1
30941167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
3095116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
30961167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
3097116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
30981167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
3099116730เคมีอนินทรีย์ / แน่งน้อย ลิมปอมร4
31001167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
31011167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25482
3102116740เคมีอนินทรีย์ / มาลี ตั้งสถิตรกุลชัย4
3103116750เคมีอนินทรีย์ / สุนทรี เบญจวงศ์กุลชัย4
31041167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 8
310511675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)2
31061167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
31071167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
3108116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
31091167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
31101167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
31111167630Walailak journal of science and technology [journal]1
31121167640Focus Bangkok [journal]1
3113116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ6
3114116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
311511680การบัญชีบริหาร / สุภาพร [พรนภา] หะยะมิน6
3116116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
3117116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
31181168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
3119116820CH3234
31201168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
3121116830CH 221 [H]4
3122116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ4
31231168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
31241168460Annual report.... 3
31251168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
31261168480รายงานประจำปี... / วิทยุการบินแห่งประเทศไทย4
3127116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา6
31281168500Annual report... / Aeronautical Radio of Thailand4
3129116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
3130116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
3131116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
3132116890ED319 (S)4
31331168960น้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ [จุลสาร]1
3134116910GY1038
31351169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
31361169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
3137116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย4
31381169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
31391169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3140116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์8
3141116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์2
31421169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
31431169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
3144116960ZO4224
3145116970Our atmosphere6
3146116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค2
3147116990MT10310
31481169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
31491169990รูปแบบชีวิตและการให้คำปรึกษาอาชีพ / นันทา สู้รักษา1
31501170Corpus almanac of Canada1
315111700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์25
31521170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
3153117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
3154117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย6
31551170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
31561170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3157117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ6
3158117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล4
31591170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
3160117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3161117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที4
3162117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
31631170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
3164117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)2
3165117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
31661170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
31671170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
31681170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
316911710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
3170117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
31711171110รายงานประจำปี... / บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)4
31721171190Study in Holland... 1
3173117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
31741171350Annual report... / Glow Energy Public Company Limited1
31751171360รายงานประจำปี... / บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 1
31761171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
31771171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
3178117140ชีววิทยา4
31791171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
31801171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
31811171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
31821171490รายงานประจำปี... / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์1
3183117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
3184117170ชีววิทยา / ไอฟอร์ อีแวนส์ แปลโดย พุฒิพงศ์ วรวุฒิ1
3185117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง6
318611720การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน / วิไลวรรณ ทองประยูร12
3187117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
3188117210International finance : the markets and financial management of multinational business / Maurice D. Levi1
31891172110English in business / R. S. Schiffrin1
31901172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
31911172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
3192117220Management principles and practices / David H. Holt1
31931172200Software engineering... / Dines Bjorner3
31941172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
31951172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
31961172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
31971172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
3198117230Biology / Helena Curtis2
3199117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
32001172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
3201117250Media power / David L. Altheide3
32021172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
3203117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
32041172590Annual review... 2
3205117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ10
32061172650Annual report.... 7
3207117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
32081172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
32091172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
32101172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
32111172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3212117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
32131172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
32141172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
32151172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
321611730การเงินธุรกิจ / อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุสุมา เวชชบูล10
3217117300Sage focus edition2
32181173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
32191173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
32201173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
3221117310Comparative resource allocation : politics, performance and policy priorities / edited by Alexander J. Groth and Larry L. Wade2
32221173110จุลสารวิจัย : 50 ปี ราชมงคลภาคใต้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
32231173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3224117314020 ปี ทีดีอาร์ไอ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
32251173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
32261173160รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกินดีอยู่ดีของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง1
32271173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
3228117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman2
32291173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
32301173310The Boss News [journal]1
32311173370Thai Commerce [journal]1
3232117340Introductory accouting : principles and practice / Ronald J. Maxwell1
32331173400วัดพระแท่นดงรัง2
32341173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
32351173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
32361173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3237117360CH10310
3238117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
32391173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
324011740การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร / โดย สุนทรี จรูญ และ พูนทรัพย์ รามนัฎ8
3241117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3242117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์8
32431174110The manager and the organization / Eric Moonman1
32441174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
32451174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
32461174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
32471174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
32481174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
3249117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 6
32501174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
32511174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
32521174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
32531174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
32541174360โครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล1
32551174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
32561174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
32571174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
32581174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
3259117450เคมีพื้นฐาน6
32601174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
32611174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
3262117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์6
3263117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก8
32641174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
32651174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
32661174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
3267117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช6
32681174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
32691174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
32701174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
327111750Report of the children and youth survey... 1
3272117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin2
32731175140Soccer unites the world [จุลสาร]1
32741175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
3275117520Modern English in action / Henry I. Christ2
32761175220ตราตั้งพระราชทาน [จุลสาร]1
32771175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
3278117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin2
32791175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
32801175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
32811175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
3282117540Modern English in action / Henry I. Christ2
32831175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
32841175480สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์1
32851175490Annual report.... 1
3286117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
32871175500Annual report.... 4
32881175530มือปืน2
32891175560Thai Nakorn ไทยนคร1
3290117560Controlling and analyzing costs in food service operations / James Keiser1
32911175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
32921175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
3293117570Wiley service management series1
32941175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
32951175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
32961175770จังหวัดนครนายก1
3297117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey2
3298117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
329911760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]6
3300117600Wiley professional restaurateur guides2
3301117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter2
33021176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
3303117620Triumphs / by William K. Durr...others2
3304117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff4
33051176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
33061176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
3307117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
33081176410Toledo imperial city1
330911764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
33101176480The way to Santiago1
3311117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch2
33121176500ปฏิทินศาสนา9
33131176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
3314117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
33151176610English for your business career / Alan R. Beesley3
33161176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
3317117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
3318117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
3319117690The making of managers / Robert Heller1
33201176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
3321117700The corporate social challenge : Cases and commentaries / Frederick D. Sturdivant2
33221177070Annual report.... 2
33231177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
3324117720Economic ideas and issues : a systematic approach to critical thinking / Jerry Evensky1
33251177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
33261177230รายงานประจำปี... / บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)4
33271177260รายงานประจำปี... / บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)1
33281177270รายงานประจำปี... / บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 1
33291177290รายงานประจำปี... / บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1
3330117730C : the complete reference / Herbert Schildt1
33311177300รายงานประจำปี... / บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)2
33321177320รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1
3333117740Business government and public policy : concepts and practices / by Dan Bertozzi and Lee B. Burgunder1
3334117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
33351177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
3336117760International economics / Peter H. Lindert1
3337117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
33381177700Annual report... / GFPT Public Company Limited1
33391177710Supreme court of Thailand1
33401177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
33411177730Annual report... / Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited2
33421177740Annual report... / Finansa Public Company Limited2
33431177750Annual report... / Lanna Resources Public Company Limited1
33441177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
33451177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
3346117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
3347117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 494
33481177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
33491177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
33501177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
33511177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
33521177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
33531177920คู่มือชุดความรู้1
33541177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
33551177940คู่มือชุดความรู้1
33561177950คู่มือชุดความรู้1
33571177960คู่มือชุดความรู้1
33581177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
33591177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
33601177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
336111780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์5
3362117800Finance and investment handbook1
33631178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
33641178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
3365117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
3366117820Wordstar 5.0 with updates for wordstar 5.51
3367117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
33681178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
33691178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
33701178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
33711178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
33721178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
33731178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
3374117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
33751178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
3376117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
3377117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
3378117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ4
3379117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ4
3380117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
33811179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
33821179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
33831179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
338411795058 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน3
338511796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
33861179660Chiang Mai1
33871179670Great celebrations for a great king1
33881179680Espana Guia turistica1
3389117970กว่าจะเห็นเป็นโฆษณาฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา2
33901179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
33911179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
3392117990คู่มือโครงสร้างระเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์2
33931179970IT 3033
33941179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
33951180The international relations dictionary / by jack C. Plano and Roy Olton1
339611800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์10
33971180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
33981180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
33991180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
3400118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson4
34011180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
34021180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
34031180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
3404118030Fundamental perspectives on international law1
34051180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
34061180320Planning for local level sustainable tourism development1
34071180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
34081180380School of travel industry management / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
3409118040การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีต้นทุน / โดย อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ สมชาย ศุภธาดา2
34101180400Strategic plan... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at manoa2
34111180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
34121180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
3413118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
3414118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
34151180650รายงานประจำปี... / บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 1
34161180660รายงานประจำปี... / บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)1
3417118070The supreme court / Lawrence Baum1
34181180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย1
3419118080Industrial democracy : strategies for community revitalization / edited by Warner Woodworth ; Christopher meek and William Foote Whyte2
3420118090Courts and judges / edited by James A. Cramer3
34211180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
3422118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
3423118110Van Nostrand Reinhold Data processing series2
3424118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham4
3425118130New York's financial markets : the challenges of globalization / edited by Thierry Noyelle3
3426118140The skeptical economist / Eli Ginzberg4
3427118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
3428118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
3429118170Introductory Chinese3
3430118180CH2336
34311181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
34321181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
34331181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
34341181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
34351181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
3436118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม8
34371181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
34381181920A pearl buck reader2
3439118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3440118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
3441118220ZO3314
3442118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
3443118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์4
3444118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ10
3445118280สุจิปุลิภาษาไทย / ยุพา ส่งศิริ1
3446118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
344711830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ5
3448118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร4
34491183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
3450118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์4
3451118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์4
34521183420เขาและเธอ4
3453118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
3454118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์6
34551183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
34561183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
3457118380พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา [ตอนที่ 1] / ประณีต วิบูลยประพันธ์4
34581183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
34591183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-25342
3460118390มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล2
34611183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
3462118400พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต4
34631184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
3464118410วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์2
34651184150ธรรมสมรส1
34661184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
3467118420การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ / สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตต์ เรืองศรี4
34681184280ลัทธิเต๋า1
3469118430โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง4
3470118440เทคนิคการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ / โดย สงบ แสงบำรุง และ จำนง พรายแย้มแข3
3471118450การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และ อนุสรณ์ สกุลคู4
34721184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
3473118460ED3714
3474118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
34751184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
3476118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป4
34771184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)2
34781184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
34791184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
34801184890Annual editions : international business 05/061
3481118490คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / ประสาท อิศรปรีดา2
34821184970International investment and securities review... / edited by Lori Nicholson1
34831184980Project finance yearbook... / edited by Michaela Crisell1
348411850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์3
3485118500คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 / มานัส บุญยัง 3
3486118510วุฒิสภา... / วุฒิสภา2
34871185170Treasures of china2
3488118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
34891185200The new method english dictionary/ Michael West1
34901185210Mexico1
34911185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
34921185320สานเสวนาหาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน [จุลสาร]1
3493118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
34941185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
34951185470Smaller home1
3496118550อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์2
3497118560คู่มือคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...คนอื่นๆ1
3498118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา3
34991185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
3500118580คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา5
35011185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
35021185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
3503118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
350411860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
3505118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 8
35061186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
35071186090สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร... 1
3508118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์10
35091186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
3510118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี10
35111186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
35121186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
3513118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น10
3514118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร8
35151186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
3516118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา4
35171186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
3518118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]10
35191186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
3520118680New sources of energy and power23
35211186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
3522118690คู่มือกิน...เที่ยว...และนันทนาการ1
35231186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
35241186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
352511870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย2
3526118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย20
35271187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
3528118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น20
3529118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์21
3530118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]12
35311187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
3532118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์2
35331187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
35341187840หัวไทรสัมพันธ์4
3535118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
35361187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
35371187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
35381187950Au Journal of Management [journal]1
35391187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
35401187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
354111880นโยบายการจัดการของบุคคลของบริษัทระหว่างประเทศไทย / วุฒิชัย จำนงค์8
35421188090Next Space [journal]1
3543118810Kiso Nihongo 112
3544118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
3545118830คู่มือคณิตศาสตร์จีแมท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...[และคนอื่น ๆ]3
3546118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง5
35471188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
3548118850คู่มือจีแมท5
35491188560ยอดพระไตรปิฎก1
3550118860คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิติพิทักษ์ 4
35511188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
3552118870หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ ; นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยากุล5
3553118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์6
3554118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล4
3555118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก8
3556118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
35571189170สมุดภาพนางสาวไทย1
3558118920PH 21210
3559118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An10
35601189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
3561118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
35621189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
35631189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
35641189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
35651189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 3
35661189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)8
3567118960PH2148
35681189610บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข และ ดวงใจ กาญจนศิลป์1
35691189630การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3570118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
35711189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
35721189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
3573118980พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ /วัชรี บูรณสิงห์ 2
35741189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
35751189830ขุนคลัง1
35761189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary3
3577118990สาขาสถิติประยุกต์ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2
35781189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
35791189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
35801189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
35811190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
358211900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์7
3583119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
35841190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
35851190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
35861190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
35871190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
3588119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
35891190150Letterhead and logo design... 1
3590119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
3591119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ6
3592119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
35931190410Thailand's exporters 1978-19791
35941190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
3595119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
35961190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3597119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล10
359811910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์11
3599119100คณิตศาสตร์เบื้องต้น เฉลยแบบฝึกหัด / โดย มานัส บุญยัง และ พันทิพา ตั้งอุทัยศักดิ์5
36001191180History of British theatre... 1
36011191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
3602119120ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ6
3603119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ15
36041191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
36051191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
36061191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
3607119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต3
3608119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์10
36091191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
3610119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์6
36111191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
3612119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
36131191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
36141191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
3615119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม15
36161191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
3617119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
3618119208036 ปีสยามรัฐ1
3619119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
36201192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย4
36211192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
3622119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
3623119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์6
3624119240Graph theory 4
3625119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3626119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง4
36271192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
3628119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง4
3629119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 24
3630119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร4
3631119300College algebra2
3632119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]11
3633119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ12
3634119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล10
36351193310Thailand travel manual 89-901
36361193360Guadalajara1
3637119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร12
36381193400Worship and hymns for all occasions1
3639119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3640119360Number theory 1 4
36411193670Accounting2
36421193680Business law1
3643119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3644119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร4
36451193840Accounting1
3646119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์6
364711940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์4
3648119400ทฤษฎีจำนวน / อำพล ธรรมเจริญ5
3649119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3650119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
3651119430Modern algebra10
36521194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
36531194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
3654119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง4
3655119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู9
3656119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร6
36571194810Suvarnabhumi Airport [จุลสาร]1
3658119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ6
365911950The 30 most common problems in management and how to solve them4
3660119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
36611195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
3662119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
36631195280Knowledge digest... 5
36641195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
3665119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 9
36661195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
3667119540MA4454
36681195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)6
36691195450Annual report.... 7
36701195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
3671119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
3672119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ4
36731195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
36741195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
3675119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 6
36761195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
36771195740พุทธานุภาพ1
36781195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
3679119580แคลคูลัสชั้นสูง 1 / โดย สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
36801195800Buddhism and the intellectual2
3681119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
3682119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
36831196020รายงานประจำปี... 4
36841196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์6
3685119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
3686119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
36871196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย3
36881196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
3689119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ8
36901196240การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
36911196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand9
36921196280Annual report.... 3
3693119630JA1014
36941196300รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 2
36951196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 4
36961196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
3697119640ภาษาจีนระดับสูง 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล4
36981196490The expert's voice in .NET1
3699119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
37001196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
37011196580Computational swarm intelligence1
37021196590Wiley survival guides in engineering and science1
3703119660ภาษาจีนกลาง 8
37041196630The game production handbook / Heather Chandler1
37051196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
3706119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา12
37071196730Around the world1
37081196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
3709119680ภาษาจีน-ไทย 1
3710119690อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย / ตรีศิลป์ บุญขจร ; ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ พรทิพย์ พุกผาสุข, บรรณาธิการ2
37111196930The new road/ Brikshasri A.2
37121196940NX CAE1
37131196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
37141196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
371511970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์7
3716119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
3717119710หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา1
37181197110จีน การเดินทางของหินผาและวารี [จุลสาร]1
37191197130ASEAN statistical yearbook... 1
37201197140China journey of rock and water [จุลสาร]1
37211197250Singapore offical guide1
37221197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง3
3723119730งานนิพน์1
3724119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
3725119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย8
3726119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
3727119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ5
3728119780An introduction to sets, Relations and Function5
3729119790เรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุนทร แสวงผล และ สุดยง โตประเสริฐ4
3730119800เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุดยง โตประเสริฐ และ วรางคณา ร่องมะรุด4
3731119810MA109 [S]4
3732119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร6
37331198240Golden year of Thailand1
3734119830แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ม.ร.ว. พรรคพงษ์สนิท สนิทวงศ์ 16
37351198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3736119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 4
3737119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 6
3738119860แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3739119870แคลคูลัสของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร / วิชัย ชำนิ3
37401198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
3741119880MA 213 4
3742119890MA111 1
374311990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
3744119900เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ วรางคณา ร่องมะรุด4
37451199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
37461199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
3747119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 24
37481199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
3749119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู6
3750119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์10
3751119960แคลคูลัส 1 / โดย สมพร สูตินันทโอภาส...คนอื่นๆ1
37521199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 6
37531199650Office building story1
37541199670Forum'881
3755119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
3756119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ9
37571199920Quality and operations management1
37581199930Management extra1
37591199940Reputation management1
37601199950Chartered management institute open learning programme1
3761120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
37621200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees2
376312000How to double your profits within the year4
3764120000The management of innovation and change series1
37651200020International annual floral art 2005 - 20061
37661200040College of Business Administration4
37671200060JDC corporation2
37681200080Kobe design university3
3769120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส4
37701200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
3771120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล4
3772120040Complex analysis6
3773120050แคลคูลัสชั้นสูง 2 / สุนทร แสวงผล4
3774120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์5
3775120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์6
377612010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ6
3777120100หลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ10
3778120110ST2035
3779120120วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์4
3780120130สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 5
3781120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]5
3782120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
3783120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช12
3784120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส6
37851201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
37861201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
3787120190Mathematician's delight4
37881202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
37891202080Japan1
3790120210The double Helix9
37911202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
37921202300Economic highlights 1978-19791
37931202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
37941202380Malmo : A picture book1
3795120240เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 6
37961202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ4
3797120250เรขาคณิต / มานัส บุญยัง5
37981202500Touch times on those lucky days1
37991202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
38001202540พระบรมราโชวาท1
3801120260ชีวิตและงานนายตำรา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร / ส. พลายน้อย6
3802120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์6
3803120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]21
3804120290เรขาคณิตวิเคราะห์ / สมัย เหล่าวานิชย์6
38051202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
380612030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ20
3807120300พระธรรมเทศนาโดยเสด็จพระราชกุศลงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สุวัณณโชตมหาเถร 25 มีนาคม 2538 / พระธรรมปัญญาบดี1
3808120320Integral calculus17
3809120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ17
38101203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
3811120340เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ20
3812120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ15
38131203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
38141203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
3815120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี6
38161203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
38171203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
38181203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
3819120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล21
38201203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
3821120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 12
3822120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น13
38231204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
38241204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
3825120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ11
38261204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
3827120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา12
3828120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ10
38291204460ESL and applied linguistics professional series1
38301204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
3831120450การเขียนภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]14
3832120460สมการเชิงอนุพันธ์ / นิตย์ รื่นรมย์4
3833120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา4
3834120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 24
38351204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
38361204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
3837120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
38381204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
38391204920Communication research statistics / John C. Reinard1
38401204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
3841120500แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง8
3842120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์14
3843120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์8
3844120544010 โรคร้ายพึงระวัง [จุลสาร]1
3845120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ4
38461205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
3847120570Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ8
38481205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri3
38491205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th3
38501205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา3
38511205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe3
38521205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the3
3853120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ5
38541205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban3
38551205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 3
38561205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us3
38571205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล3
38581205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์3
3859120590คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ...[และคนอื่น ๆ] 16
38601205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
38611205940Thailand photo contest1
38621205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
38631205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
386412060การวางแผนงบประมาณ11
3865120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]10
3866120610Science in the world around us10
38671206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
38681206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
3869120620การอนุมานเชิงสถิติ / สุชาดา กีระนันทน์6
38701206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
38711206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
3872120624040 Years of Commonwealth1
38731206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
38741206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
3875120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์4
3876120640สถิติไร้พารามิเตอร์ / ทวี รื่นจินดา8
38771206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
38781206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 3
38791206440ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
38801206460100 ปี ศรีบูรพา1
3881120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
38821206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
3883120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3884120670โครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล2
38851206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
38861206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
38871206990คู่มือการเขียนตำรา1
388812070การบริหารเงินทุนธุรกิจ / โดย พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ เกรียงศักดิ์ ขันธนภา12
3889120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล6
38901207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
38911207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
38921207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
38931207120คู่มือรักตนเอง1
38941207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
38951207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
38961207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
3897120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
38981207280LW 2294
3899120730To sir with love1
3900120750ชุดวรรณกรรมคลาสสิคร่วมสมัย1
39011207590GE 1292
39021207630Background in British and American literature2
39031207650EN 3012
3904120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
39051207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
39061207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
3907120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์4
39081207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr3
39091207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์3
39101207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations3
3911120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
3912120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
3913120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต7
39141208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
3915120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์5
3916120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
39171208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 3
39181208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม3
39191208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la3
39201208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
39211208380Journal of Mekong Societies [journal]1
39221208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession3
3923120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
39241208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic3
39251208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 3
39261208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr3
39271208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส3
39281208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์3
39291208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล3
39301208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ3
39311208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 3
39321208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur3
39331208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์3
3934120850รวมสาระความรู้เพื่อการอ่านตีความ2
39351208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi3
39361208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working3
39371208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด3
39381208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont3
39391208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns3
39401208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch3
39411208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
3942120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ5
39431208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
39441208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
39451208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 3
39461208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon3
39471208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 3
3948120870เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง / มนตรี พิริยะกุล8
39491208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39501208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39511208730Reflets 1 : cahier d' exercises3
39521208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
39531208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
39541208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
39551208780Journal of management sciences [journal]1
39561208790ธรรมจักร [วารสาร]1
3957120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
39581208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
39591208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
39601208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
39611208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
39621208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 3
39631208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
39641208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
39651208980เกิดมาเป็นครูบีซีซี1
39661208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
396712090การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ16
3968120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]6
39691209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
39701209040The Farnell in one Catalogue... / Farnell in on2
39711209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
39721209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
39731209070Green Line [journal]1
39741209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
3975120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน7
3976120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
3977120930Analysis of variance : applied to research6
39781209300The houses of parliament / Maurice Bond1
39791209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
39801209360Ishikawa1
39811209370Development loans for private institutions of higher education1
39821209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3983120940วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน4
39841209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
39851209490Who's who in Thailand3
3986120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์4
39871209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
39881209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
3989120960ST2135
39901209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
3991120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล4
39921209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
39931209750คุณธรรม [วารสาร]1
39941209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก พ.ศ.2530-25341
39951209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
3996120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล6
39971209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
39981210The dictionary of modern economics1
399912100การประเมินบุคคล / เกศินี หงสนันทน์12
4000121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์4
40011210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
40021210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
4003121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี4
40041210100Hotel and tourism training institute2
40051210320The United States [จุลสาร]1
4006121040สถิติพื้นฐาน /พรรณทิพย์ ม้ามณี 4
40071210400คู่มือประหยัดไฟฟ้า [จุลสาร]1
40081210410โรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [จุลสาร]1
40091210420โรงไฟฟ้าพลังความร้อน [จุลสาร]1
40101210440New family guide book1
4011121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล16
40121210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
40131210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
40141210630กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่มที่... / ชิงไห่1
4015121070MR3714
40161210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
4017121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร2
4018121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
401912110101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์7
4020121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
4021121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ2
4022121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ10
4023121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา6
4024121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร12
4025121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร9
40261211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
4027121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย4
4028121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์5
402912120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ6
4030121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 5
4031121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล7
4032121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล6
40331212230Longman dictionary of contemporary English22
4034121230ST3318
4035121240ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ] 12
40361212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
4037121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
4038121260ไทยศึกษา : การใช้ภาษา / โดย นววรรณ พันธุเมธา... คนอื่นๆ4
40391212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
4040121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน2
40411212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
40421212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
4043121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
404412130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
4045121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
4046121310ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ6
40471213100Journal of education and social development [journal]1
40481213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ3
40491213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ3
40501213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 3
40511213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou3
4052121320รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ / จิตร ภูมิศักดิ์6
40531213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ3
40541213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล3
40551213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน3
40561213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ3
40571213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป3
40581213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn3
40591213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation3
40601213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร3
40611213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana3
4062121330วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก, บรรณาธิการ4
40631213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case3
40641213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ3
40651213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report3
40661213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร3
40671213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and3
40681213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar3
40691213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta3
40701213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a3
40711213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC3
40721213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข3
40731213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์3
4074121350แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์4
40751213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 3
40761213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 3
40771213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee3
40781213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and3
40791213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t3
40801213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
40811213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
4082121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก6
40831213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
40841213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
40851213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
40861213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
40871213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
40881213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
40891213660A development of thermal comfort calculator program1
40901213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
40911213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
4092121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
40931213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
40941213710รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1
40951213720Annual research report... 2
40961213780รายงานประจำปีการศึกษา... / โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ1
40971213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
40981213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
40991213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
410012140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์12
4101121400ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
41021214040รายงานประจำปี... / สำนักงบประมาณ1
41031214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
4104121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
4105121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์4
41061214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4107121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
4108121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
41091214310คำพิพากษาฎีกา34
41101214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
4111121440นิทรรศการลานนา 1
41121214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41131214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
4114121450ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง1
41151214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41161214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41171214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41181214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41191214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
41201214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41211214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
41221214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41231214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
4124121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล4
4125121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์2
4126121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร4
4127121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 17
41281214950The Bangkok residents' attitude on short message service (SMS) showing on television news programs1
4129121500คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / โดย ศักดา บุญโต...[และคนอื่นๆ] 12
41301215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
4131121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ25
41321215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
4133121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
4134121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์31
41351215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
41361215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
4137121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 20
41381215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
41391215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
4140121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา16
41411215610Thailand research expo... 12
4142121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 15
41431215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
4144121580Sage commtext series2
41451215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
4146121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg2
414712160การสัมภาษณ์ในงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4148121600Latin American politics and development / edited by Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline2
41491216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
41501216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
4151121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
4152121620Business computing for small contractors / Gary Grout2
41531216260หอยขมดึกดำบรรพ์อายุ 13 ล้านปี [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
4154121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer2
4155121640Innovation : creativity techniques for hospitality managers / by Florence Berger and Dennis H. Ferguson1
41561216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
4157121650Introduction to hotel and restaurant management : a book of reading / Robert A. Brymer1
4158121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen4
4159121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
4160121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen4
41611216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
4162121690Communications in business / Walter Wdlls1
416312170เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร / สมิต สัชฌุกร10
4164121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4165121710Competence in communication : a multidisciplinary approach / edited by Robert N. Bostrom4
41661217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
41671217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
4168121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
4169121730Pascal programming and problem solving / by Sanford Leestma and Larry Nyhoff2
41701217350IMF in Focus [journal]1
41711217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
4172121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
4173121750Life the science of biology / by William K. Purves and Gordon H. Orians1
41741217580RT 3052
4175121760Fiscal policy essays in honour of Cedric Sandford / edited by David Collard1
41761217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
41771217610LA 3022
41781217660รายงานประจำปี... 2
41791217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
41801217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
4181121770Production operations management text and cases / Terry Hill2
41821217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
418312177203 ปี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 1 ตุลาคม 45-10 มีนคม 48 / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย1
41841217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
41851217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
4186121780Sage Criminal justice system annuals1
41871217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
41881217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์2
4189121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko2
41901217970นิทรรศการศิลป1
419112180Employment manual10
4192121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
41931218090Marketing hall of fame... 1
4194121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
41951218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
41961218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
4197121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
41981218280ประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร [จุลสาร] / ธิดา สาระยา1
4199121830Supervision in the hospitality industry / Jack E. Miller and Mary Porter1
4200121840Innopac acquistions module2
42011218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
4202121850Commodore 64 TM basics / Ann Harris1
4203121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short2
4204121870Money and capital markets the financial system in the economy / Peter S. Rose4
4205121880Contemporary personal finance / by Louis E. Boone and David L. Kurtz2
42061218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
420712188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
4208121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
4209121890Modern English in action / Henry I. Christ2
42101218900Massage therapy1
42111218910Thai traditional massage1
42121218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
4213121900Market research and analysis / Donald R. Lehmann1
42141219000การบริหารทางจิต1
42151219060ธรรมทายาท4
42161219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
4217121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
4218121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
4219121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
42201219300รายงานประจำปี... / บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)2
4221121940Advances in political science6
4222121950Sage criminal justice systems annuals2
4223121960Structured cobol Jundamentals and style / Tyler Welburn2
42241219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
4225121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake2
42261219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
42271219720Annual report... / CAT Telecom Public Company Limited2
42281219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
4229121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron2
42301219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
4231121990Inventory of marriage and family literature volume VIII / edited by David H. Olson and Roxanne Markoff2
42321219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
42331219990เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ? [จุลสาร]2
42341220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
4235122000Policy and performance : agricultural and rural development in post-independence India / P.R. Dubhashi2
4236122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
42371220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
4238122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare2
42391220200Accounting1
42401220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
4241122030The Complete guide to buying, sellling and investing undeveloped land / James J. Sheerin1
4242122040Borzoi book in law and American society4
42431220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
4244122050คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร6
4245122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4246122070สรีรวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4247122080สรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหาร / วิทยา สุริยาภณานนท์4
42481220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
4249122090BO3544
4250122100สัณฐานวิทยาของพืช / ยุพา วรยศ4
42511221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
4252122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
42531221110แบบวิทยา1
42541221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
4255122120สวนหลวง ร.9 3
4256122140BO353 (H)4
42571221480TTIS Thailand trade buyer's guide : SEEDS... 1
4258122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
4259122160010th SIIT anniversary1
42601221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
42611221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
4262122170Pathogenic bacteria6
42631221700วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเศรษฐกิจ / สถาบันบัณฑิตพัฒน1
42641221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
42651221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
42661221780วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์1
42671221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
4268122180MI311 (H)4
42691221810Study in the Holland... 1
42701221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
4271122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล4
42721221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล1
4273122200ZO4114
4274122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
4275122220สรีรวิทยาของสัตว์ / ยงยศ มนต์เสรีนุสรณ์4
42761222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
4277122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์4
42781222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
42791222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
42801222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
4281122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์4
42821222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
42831222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
4284122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร8
42851222510รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 1
42861222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
42871222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
4288122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
4289122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
42901222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
42911222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
4292122280การบัญชีธุรกิจแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร2
429312230ใครดี-ใครได้ / เกวิน เคนเนดี้ ; แปลโดย กริช สืบสนธิ์4
4294122300คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย สมบุญ ศิริโสภณา และ ประสาน บุญเสริม 22
42951223040เหรียญนวมหาราช1
42961223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
42971223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
4298122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25
42991223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
43001223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
4301122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
43021223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
43031223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
43041223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
4305122340รายงานประจำปี... / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ3
43061223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 9
43071223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
4308122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์2
4309122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต10
4310122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย9
43111223800รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3
4312122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์5
431312240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี11
4314122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
43151224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
43161224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
43171224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
43181224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
43191224120ประเสริฐ บุญสม1
4320122420ไฟฟ้าและแม่เหล็ก / ชำนาญ เต็มเมืองปัก6
43211224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
43221224230เจริญ คันธวงศ์2
43231224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
43241224340สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ปี / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย1
43251224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
4326122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์4
4327122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด4
43281224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
43291224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ7
4330122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 15
43311224660กระทรวงแรงงาน ปี... / กระทรวงแรงงาน1
43321224680Annual report... / Securities and Exchange Commission, Thailand10
4333122470Hua yu jiao xue zhi yin12
43341224760คนหลายโศลก1
43351224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
43361224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
4337122490English through picture12
433812250ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4339122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
43401225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
4341122510การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน / สากุล สร้างบัณฑิตสกุล1
43421225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 2
4343122520ผลของคำร่วมสมัยในโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / เฉลิมชัย ผู้พัฒน์1
4344122540Relationship between backgrounds, working problems and personal reasons of physicians and their selection of working location. 1
4345122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
43461225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
43471225610แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'501
43481225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
4349122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
43501225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
43511225890State in Burma1
4352122590ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / นิตยา รัศมีรัตน์1
43531225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
43541225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
4355122600บทบาทของกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาควบคุมการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยา / ศรีธวัฒน์ อิทธิระวิวงศ์1
4356122610พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ / บุญโปรด หนันชัยบุตร2
43571226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
4358122620การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค / กังวาล เนียมสุวรรณ1
43591226200ผ่ามาร์กอส2
4360122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang10
4361122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
43621226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University10
43631226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
43641226460New party fun book laughter and fun for everyone1
4365122650Qi miao de zhong guo zi1
4366122660Xi zi tie4
4367122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
43681226760Journal of Humanities [journal]1
4369122680Ci shu yu yu yan6
43701226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
4371122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da6
437212270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต9
4373122700ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์13
4374122710ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์10
43751227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
4376122720ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน / โดย กัญจนา สินธวานนท์ , วิภาวรรณ ทองโสภิต และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์12
43771227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
4378122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
4379122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา4
43801227410โคตรโกงลำใย1
43811227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
43821227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
4383122750PH314(H)3
43841227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 8
4385122760PH3144
43861227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์3
4387122770คู่มืออิเลคโทรนิค 2 / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ4
4388122780คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
43891227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
43901227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
4391122790อีเล็คโทรนิคส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
43921227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
439312280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี6
4394122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
4395122800020 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2529-2549 / มหาวิทยาลัยรังสิต2
4396122810ฟิสิกส์ยุคใหม่ / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ สิริชัย ประเสริฐวงศ์2
4397122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
4398122830Reactor physics4
43991228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
44001228380Annual report... / Harvard University Library1
4401122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
44021228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
44031228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
44041228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 6
4405122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
44061228500เมตตากถาและกรุณากถาปกิณณกกถา / พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) 1
44071228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
44081228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม2
44091228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
44101228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
44111228580รายงานประจำปี... / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ1
44121228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ2
44131228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
44141228660รายงานประจำปี... / บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
44151228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
4416122880BI1134
44171228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
4418122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
44191228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
44201228990Child watch... 1
4421122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
44221229060รายงานประจำปี... / บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
44231229070รายงานประจำปี... / บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)1
44241229080Annual report... / General Engineering Public Company Limited1
4425122910CH3524
44261229110รายงานประจำปี... / บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1
44271229160รายงานประจำปี... 2
4428122920CH3514
44291229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
44301229250MK 2011
4431122930อิมมูนโนวิทยา / บุญทา วรินทร์รักษ์4
44321229300ว่ายน้ำ1
44331229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 2
4434122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
44351229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
44361229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
44371229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
44381229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
4439122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์4
44401230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher2
4441123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
44421230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
44431230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
4444123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
44451230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 9
4446123030ZO301(s) 4
4447123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
4448123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ2
4449123070พันธุศาสตร์พื้นฐาน / มุกดา [คูหิรัญ] ณัฏฐสมบูรณ์2
4450123090จุลชีววิทยา / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์7
44511230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
445212309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
445312310GM 41318
4454123110MI211 [S]4
4455123120Virology4
4456123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย4
44571231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร7
44581231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
4459123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร4
44601231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
4461123150Food microbiology4
44621231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
44631231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
4464123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา6
44651231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
44661231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
4467123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 10
44681231730Cittradharma2
4469123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล10
44701231850หลักการและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีและการลงรายการ ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว (Lao agricultural database) / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
44711231860การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 1
44721231870การใช้โปรแกรม WebAGRIS ในการสืบค้นและบันทึกสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล และ ถิรนันท์ ดำรงค์สอน1
4473123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
44741231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
4475123190ST209 (H) 1
4476123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร3
4477123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
44781232190100 years Thailand-Japan relations1
44791232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
4480123230สถิติพื้นฐานเศรษฐกิจและธุรกิจ / อุไรวรรณ เทพเทศ11
44811232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
4482123250ชีวสถิติ ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
4483123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 4
44841232610รายงานประจำปี... / บริษัทยูไนเต็ด ฟลาว์มิลล์ จำกัด (มหาชน) 1
4485123270แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ /สุทธิชัย โง้วศิริ 19
44861232740Packaging eco-design strategies2
4487123280แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ 4
44881232880รายงานประชาชน ประจำปี... 12
448912330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ6
4490123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์12
44911233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
44921233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
4493123310แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 /กมล เอกไทยเจริญ 9
44941233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
44951233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
4496123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ15
4497123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ20
44981233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
4499123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี14
45001233440ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ [Thailand Creative & Design Center : TCDC] ก่อตั้งโดยรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสั1
4501123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์10
4502123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
45031233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
45041233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
4505123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
45061233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
45071233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4508123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ12
4509123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]10
45101234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
45111234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
45121234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
45131234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
45141234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
45151234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
45161234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
4517123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์22
4518123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 20
45191234410รายงานประจำปี... / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5
4520123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 21
45211234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
45221234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
45231234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
45241234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 3
45251234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
4526123480วิทยาศาสตร์ 2 / โดย วิชัย หโยดม...[และคนอื่น ๆ]24
4527123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
45281234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
45291234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
4530123500แผนที่ทางหลวงประเทศไทย 76 จังหวัด1
45311235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
45321235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
45331235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
4534123530สิงคโปร์ : ตัวอย่างสังคมสรรพภาษา / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
45351235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
4536123570โครงสร้างภาษาอังกฤษ / มธุรส วิสุทธิกุล10
45371235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
45381235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
4539123580รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย / 25291
45401235820Annual report.... 1
4541123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์2
4542123600เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
45431236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
4544123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
45451236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
4546123620พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอนที่ 1 เรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ / จิราภา งามลักษณ์4
45471236220การถาม-ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / สิริ กรินชัย1
45481236290Information resources empowerment : enhancing knowledge heritage1
4549123630คู่มือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / สุวรรณา ตรีมาศ3
45501236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
45511236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
4552123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
45531236380ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.... / สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์4
4554123640Advertising : its role in modern marketing / S.Watson Dunn1
45551236400Annual report... / IRPC Public Company Limited1
45561236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
45571236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
45581236490Annual report... / TOT Public Company Limited11
4559123650Advance in marketing and public policy / edited by Paul N. Bloom1
45601236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
45611236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
45621236560รายงานประจำปี... / กระทรวงศึกษาธิการ3
45631236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
4564123660Advance in international marketing : a research annual / edited by S. Tamer Cavusgil1
45651236610รายงานประจำปี... / กรมทรัพยากรธรณี1
4566123670Advances in business marketting / edited by Arch G. Woodside3
4567123680Inside retail sales promotion and advertising / by Harry Spitzer and F. Richard Schwartz1
45681236830การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา = Development of knowledge creation systems using team learn1
45691236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
4570123690Making the local news : local journalism in context / edited by Bob Franklin and David Murphy1
45711236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
457212370Win-win negotiating turning conflic into agreement4
45731237080ASEAN documents series 1967-19863
4574123710เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : แบบฝึกปฏิบัติ2
45751237110Training handbook for job-placement1
4576123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
45771237240รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
45781237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 3
45791237290ด้วยพระบารมี2
4580123730Reading in marketing management : from the European journal of marketing / edited by Gordon E. Greenley and David Shipley1
45811237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
4582123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
4583123750Marketing today / David J. Rachman1
4584123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell4
4585123770Preface to marketing management5
4586123780Perspectives in marketing / edited by J. Barry Mason and Hazel F.Ezell1
45871237870Annual report.... 10
45881237880Annual report.... 10
4589123790Successful marketing for the small business / Dave Patten1
459012380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์7
4591123800Marketing management1
4592123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
4593123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
45941238230Strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand... 1
45951238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 5
459612382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
4597123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England2
45981238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
45991238370The university and international relations1
4600123840Retail buying / by Jay Diamond and Gerald Pintel1
46011238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
4602123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
46031238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
46041238690You read therefore we are1
4605123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
4606123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich3
4607123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
46081238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
46091238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
461012390มนุษยสัมพันธ์ / โยธิน ศันสนยุทธ7
4611123900The environment of international banking / Charles W. Hultman1
4612123910The management of luck / John Burke1
4613123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
4614123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
46151239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
4616123940Political questions : political philosophy from Plato to Rowls / Larry Arnhart1
46171239480การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน [จุลสาร]1
4618123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
46191239500ครบรอบ 64 ปี กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข1
46201239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 13
46211239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
46221239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
46231239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
4624123970The origins of democratic thinking : the invention of polities in classical Athens / Cynthia Farrar1
46251239760ABAC graduate directory 19851
4626123980เศรษฐมิติ : แบบฝึกปฏิบัติ / บุญช่วย ศรีคำพร...คนอื่น ๆ 2
46271239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
4628123990ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกหัดปฎิบัติ / กระมล ทองธรรมชาติ2
46291240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
463012400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์8
46311240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
46321240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
46331240070สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาการพิจารณาคดีต่อเนื่องเกิดผลกระทบต่อสังคมกระบวนยุติธรรมหรือไม่อย่างไร1
46341240080รายงานประจำปี... / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
4635124010Tourism today : a geographical analysis / Douglas Pearce1
46361240110ผลงาน 20 ปี เอ็มเทค = 20 mtec / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
46371240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
4638124020A guide to commercial artificial intelligence / Wendy B. Rauch-Hindin1
46391240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
4640124030MBAs on the fast track : the career mobility of young managers / Phyllis A. Wallace1
46411240370Korean dance and music1
4642124040Budgeting and budgetary control / G.P. Jakhotiya1
46431240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
46441240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
4645124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
4646124060ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย2
4647124070ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4648124080ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน : แบบฝึกปฏิบัติ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...คนอื่น ๆ2
4649124090ระบบการเมืองเปรียบเทียบ : แบบฝึกปฏิบัตติ2
465012410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ8
4651124100ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
46521241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
4653124110พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4654124120การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน : แบบฝึกปฏิบัติ / กิติมา สุรสนธิ...คนอื่น ๆ4
4655124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White2
4656124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
4657124150Advertising / by John S.Wright; Willis L. Winter and Sherilyn K. Zeigler1
4658124160Advertising / by John S. Wright and Daniel S. Warner1
4659124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
4660124170How to become an advertising man / James Webb Young1
46611241720Thai films... 2
46621241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
46631241760Thailand's economic outlook... 9
46641241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
4665124180Advertising careers / Jan Greenberg1
46661241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน7
46671241820รายงานประจำปี... / บริษัทเค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
46681241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
46691241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
46701241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
4671124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
46721241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
46731241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
467412420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
4675124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
46761242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
46771242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
4678124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
4679124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
46801242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
4681124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
46821242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
4683124240The Secrets of successful low-budget advertising / Patrick Quinn1
46841242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
46851242490Pregnancy basic ข้อควรปฏิบัติเพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ [จุลสาร]1
4686124250Advertising / James S Norris1
46871242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
46881242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4689124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray2
46901242630ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 1
46911242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
4692124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown2
4693124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi2
4694124290Advertising for modern retailers / Shirley F. Milton1
46951242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
46961242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
469712430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
4698124300ปัญหาเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุนตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย / จุมพล นันทศิริพล1
4699124310Advertising graphics / William Bockus H1
4700124320Big sales from small spaces / Norman King1
47011243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4702124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
47031243340ปากพนังอนุสรณ์28
4704124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
4705124350Media planning : a practical guide / Jim Surmanek2
47061243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
47071243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
4708124360Eicoff on broadcast direct marketing / Al Eicoff1
4709124370Broadcast and cable selling / Charles Warner1
47101243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
4711124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
47121243950นวนิยายรัก1
471312440กำไรลูกเดียว / จอห์น ฟินตัน ; แปลโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
4714124400Advertising financial products and services / Alec Benn1
47151244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
4716124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
4717124420The emergency public relations manual / Alan B. Bernstein1
47181244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
47191244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
4720124430Advertising : the process and pratice / Jack Engel1
47211244310เทอดพระคุณสองหลวงปู่ : ตอนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา1
47221244350Half-Year research paper... 1
47231244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
4724124440Cases in advertising and communications management / Stephen A. Greyser1
4725124450Schaum's outline of theory and problems of advertising / Herbert F. Holtje1
47261244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
4727124460ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์2
47281244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
4729124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
4730124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
47311244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
4732124490The advertising and promotion challenge / Leonard M.Lodish1
473312450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ20
4734124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
47351245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
4736124510All about PR / Roger Haywood2
4737124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
4738124530M&E handbooks series1
4739124540Public relations : principles, cases and problems / by H. Frazier Moore and Frank B.Kalupa1
4740124550Wadsworth series in mass communication1
47411245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
4742124560This is PR : the realities of public relations / by Doug Newson and Alan Scott1
4743124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
4744124580The practice of public ralations / edited by Wilfred Howard1
47451245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
47461245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
47471245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
47481245840รพี'371
47491245940พี่น้องโอคอนเบล1
47501245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
4751124600Successful media relations / Judith Ridgway1
47521246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
47531246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
4754124610The management of public relations : analysis and planning external relations / Robert D. Ross1
47551246110รายงานประจำปี... / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
47561246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
4757124620Public relations management : a casebook / Roymond Simon1
47581246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4759124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
47601246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
47611246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
4762124650New technology and public relations / edited by Kalman B.Druck, Merton Fiur and Don Bates1
4763124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
4764124670How to make big improvements in the small PR shop / compiled by R.Keith Moore1
47651246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
4766124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
47671246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
47681246880รายงานประจำปี... / บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน)2
4769124690Professional public relations and political power / Stanley Kelley2
477012470การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน7
4771124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ2
47721247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
47731247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
4774124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
47751247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
4776124720Proceeding third congress1
47771247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
47781247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
4779124730Computer control of manufacturing system / Yoram Koren1
47801247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
47811247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง2
4782124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
47831247450Last chance for Thailand wildlife1
47841247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
47851247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
4786124760Packaging designs three1
47871247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
4788124770Antacid : a southeast Asia advertising management simulation / by Kenneth Mays and Tasman Smith2
4789124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty3
47901247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
4791124790Guide to advertising / Mubaraq Ishak1
47921247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
47931247950แผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ... / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม1
47941247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
479512480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน6
4796124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
4797124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
47981248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
4799124820ปัญหาการยึดทรัพย์สินเกินส่วนที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชอบ / พิมล แสงพิสิทธิ์1
4800124830The practice of advertising / edited by Norman A.Hart and James O'Connor2
4801124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
4802124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
48031248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
48041248560ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทูลเกล้าทูลกระ1
4805124860How to advertise / by kenneth Roman and Jane Maas1
48061248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
48071248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
4808124870Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy2
48091248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
48101248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
48111248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
48121248770ทาส1
4813124880Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy1
48141248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
4815124890Kleppner's advertising procedure / by J.Thomas Russell ; Glenn Verrill and W.Ronald Lane2
4816124900Essentials of advertising strategy / by Don E.Schultz and Stanley I.Tannenbaum4
4817124910The 100 greatest advertisements / Julian Lewis Watkins1
4818124920Advertising / William M.Weilbacher4
48191249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
48201249240MSU research digest [journal] 1
4821124930Advertising : principles and practice / by William Wells ; John Burnett and Sandra Moriarty2
48221249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4823124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
48241249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
48251249480คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1
4826124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
4827124960มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร1
4828124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
48291249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
4830124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
4831124990Publicity and public relations guide for business / Bruce A.Brough1
48321249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
48331249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
48341250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
483512500แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ / วุฒิชัย จำนงค์3
4836125000Inside public relations1
48371250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
4838125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
48391250110Colony of Singapore annual report ... 9
48401250120Iran1
4841125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
48421250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
48431250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
4844125030Contemporary political ideologies : movements and regimes / Roy C.Macridis1
48451250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
4846125040The radio station / by Michael C. Keith and Joseph M. Krause1
4847125050Business data communications / David A.Stamper1
4848125060Management information system : stralegy and action / Charles Parker1
4849125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
48501250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4851125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
48521250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
48531250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
48541250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
48551250960รายงานประจำปี... / บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 1
4856125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
48571251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
48581251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
48591251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4860125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
4861125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
4862125130Direct marketing management / by Mary Lou Roberts and Paul D.Berger1
4863125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
48641251490เปาบุ้นจิ้น2
4865125150Old bridges of bangkok2
4866125160ปีเยาวชนสากล 19852
4867125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ4
4868125180สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ1
48691251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
48701251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
4871125190สังคมศึกษา 4 : แบบฝึกปฏิบัติ2
487212520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 8
4873125210Putting the one minute manager to work12
48741252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
48751252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
4876125230How to live with a neurotic wife10
4877125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ4
48781252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
4879125250หน้านี้ของคุณหนู / บุญเหลือ2
4880125260ชุดบริหาร-ธุรกิจ6
48811252650มหาเวชสันดรชาดก1
4882125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์6
4883125290Up organization7
4884125300วัดของเรา / ทรรศนียา กัลยาณมิตร ภาพประกอบโดย โชติ กัลยาณมิตร4
48851253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
4886125310ถามใจเธอดูก่อน / แปลโดย นันทิยา ศ2
4887125320สองทศวรรษในดงขมิ้น / ไต้ ตามทาง1
4888125330The Japanese way of doing business6
4889125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ3
4890125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี2
4891125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ2
4892125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
4893125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
4894125390คนเกี่ยวหญ้า / เฉินซัน2
4895125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
48961254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
4897125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
4898125430The ok boss1
48991254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555 25
4900125440How to sell anythink to anybody4
4901125450ภมร / กฤษณา อโศกสิน2
4902125460พ่อหม้ายทีเด็ด / กนกเรขา1
49031254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
49041254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
49051254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
4906125470การควบคุมฝ่ายบริหาร / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญฌูสกุล1
4907125480หน้าที่ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง / อรนุช คล่องเชิงศร2
49081254810This is germany1
4909125490การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์ / สุพัตรา คูหากาญจน์1
4910125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
4911125520บทบาทของนิตยสารผู้หญิงในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาสตรี / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
4912125540การศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน / นพพร ปริปุณณะ1
4913125550รูปแบบของห้องสมุดวิทยาลัยครูในอนาคต / กลิ่นประทุม ทองนาค1
4914125560การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันศึกษาวิชาการทหารชั้นของประเทศ / กรรณิการ์ หาญนุสสรณ์2
4915125580พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุมน อยู่สิน1
4916125590ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / ชลลดา วงศ์วิชัย1
491712560องค์การและการบริหาร / จำนงค์ บุญชู1
4918125600การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง / สุภาพร ศรีสัตยากุล1
49191256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
4920125610คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร / พ1
4921125620ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสม1
4922125630ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น / บุษบา สุธีธร1
49231256310พระราชกรณียกิจ... 3
4924125640การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษาของโรงแรมอิมพีเรียล / เชิดชัย นำวิวัฒน์1
4925125650เกาะใน / นิคม รายยวา ภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์2
49261256550The book of knowledge annual4
4927125660The Ultimate secrets of total confidence2
4928125670Think your way to wealth4
49291256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
4930125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ2
49311256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
49321256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49331256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49341256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49351256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49361256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
493712570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร4
4938125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์4
49391257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49401257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
49411257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
49421257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49431257130The Arabian nights1
4944125720ยิ้มสวย / อนันต์ แจ้งกลีบ1
49451257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
49461257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
4947125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
49481257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
4949125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
49501257410Federation of Malaya annual report3
49511257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
4952125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย5
49531257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
4954125760ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา2
49551257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
4956125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก4
49571257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
49581257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4959125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี3
49601257970One hundred great lives1
49611257990Friendly siam1
4962125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
4963125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
49641258300Great photographs of world war II1
49651258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4966125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
49671258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
4968125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ2
49691258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
49701258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
49711258560ความสุขนิรันดร์1
49721258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
4973125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
4974125870Business1
49751258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
49761258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
4977125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
49781258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
49791258860Reader's digest condence books2
4980125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks6
49811258900As it happened / C.R.Attlu1
49821258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
498312590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 4
4984125900Sovereignty and rebellion : the white kmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp1
49851259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
4986125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr2
49871259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
4988125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์3
4989125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
49901259320The light of truth / Ven Lokanatha1
49911259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
49921259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
4993125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein2
49941259430A Outline of america economics1
4995125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา6
49961259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
49971259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
4998125980Profit secrets for small business4
49991259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
50001259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
50011259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
50021259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
50031260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
500412600ความผิดพลาดของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่2
5005126000แสนดอลลาร์/ปี สตรีนักธุรกิจ / หลุยส์ ไวส์ ; แปลโดย รัศมี สั่งชนะ2
50061260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
50071260060Of mice and men / John Steinbeck1
50081260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50091260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
5010126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
50111260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50121260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
50131260130Royal school series1
50141260140ราชินยานุสสาวรีย์2
50151260170The pearl / John Steinbeck1
5016126020โปรติอุส บุรุษจอมโหดแห่งยุค / มอร์ริส เวสต์ ; แปลโดย ส.ศิริพร 1
50171260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
50181260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
50191260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
50201260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
50211260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
5022126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา15
50231260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
50241260380Madame Tussaud's1
5025126040ลูกเล่นกลเม็ดการพูดคุยให้สนุก / วีระพล สุวรรณนันต์4
50261260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
50271260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
5028126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]4
50291260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
50301260520Madame Tussaud's1
50311260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
5032126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
50331260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
5034126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
50351260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
5036126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
50371260940Nymphenburg1
503812610นักบริหาร = Up the organization / โรเบิร์ต ทาวน์เส็น ; แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต 8
5039126100Napoleon's life Drama4
5040126110Our own worst enemy4
50411261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
50421261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
50431261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
5044126120The art of being an executive10
5045126130The secrets of closing sales4
5046126140นิฮงญิง / แรม4
50471261440Sarawak : Annula report... 1
5048126150Steps on the stairway2
50491261520Secrets and stories of the war4
50501261540Building construction2
50511261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
50521261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
5053126160เรื่องฮือฮากุ๊กกิ๊กในวงธุรกิจ / แปลโดย กิติศักดิ์ ศิริมูล8
50541261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
5055126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 6
5056126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
50571261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
5058126190Bernard meltzer's guidance for living1
505912620Running the American corporation8
5060126200มิติพิศวง1
5061126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
50621262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
5063126220Principle of management?2
50641262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
5065126230The art of love2
50661262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
5067126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
50681262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
50691262480Construction specifications of the Asphalt institute1
5070126250Status civilization2
50711262510Geographers' famous guide to London and around London1
50721262520London : A visitors guide to London for the year 19651
5073126260No orchids for Miss Blandish1
50741262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
50751262620All Rome 100 fotocolor1
50761262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
5077126270Dragonstar แปลโดย แพร เซี่ยงไฮ้1
50781262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
50791262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
50801262780The handbook of India1
5081126280Holocaust 20002
50821262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
50831262830National museum of archaeology Athens1
5084126290Old to Billy Joe2
50851262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
508612630การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ / โดย จรัส สุวรรณเวลา...[และคนอื่นๆ] 12
5087126300ถึงป่าคอนกรีต / รงค์ วงษ์สวรรค์ 2
50881263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
50891263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
5090126310Snow country2
50911263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
5092126320เกือบสุดมีอขวา / มาลาริน1
50931263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
50941263270Special english : The department store1
5095126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
50961263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
5097126340เมืองนิมิต / มาลัย ชูพินิจ2
50981263470Madrid1
50991263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
5100126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
51011263600Jack's reference book for home and office1
51021263740Why you should be a socialist / John Strachey1
51031263760American government / Peter Woll1
5104126380สังคมศึกษา 1 / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ...คนอื่นๆ1
5105126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ2
51061263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
510712640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์12
5108126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
5109126410The rules of success6
51101264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
51111264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
51121264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
5113126418060 ปี หมอโอภาส1
51141264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
5115126420How to sell your sell6
51161264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
51171264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
51181264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
5119126430Krishnamurti's jounal2
5120126440Strategy in handling people2
51211264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
51221264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
51231264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
5124126450จนตรอกฤาจะออกไม่ได้ / แปลโดย พิพัฒน์ ประสาธ์นสุวรรณ2
5125126460ชุดมิติใหม่ 42
51261264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
51271264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
51281264640Schonbrunn palace1
51291264670Thai Chamber of Commerce directory5
5130126470เปิดหวอรอรัก / ฉัตรวรุณ1
51311264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
51321264770The London planetarium / H.C. King1
5133126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์2
5134126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
51351264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
51361264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
513712650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม24
51381265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
5139126510แผ่นดินชายดง / นิมิตร ภูมิถาวร2
51401265130I choose peace / Konni Zilliacus1
51411265170The great ideas today1
51421265180Vistas of Thailand1
5143126520ท้องนาสะเทือน / นิมิตร ภูมิถาวร2
5144126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
51451265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
5146126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
51471265410The dalton English course / John Eades1
51481265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
51491265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
5150126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
51511265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
5152126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
51531265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
5154126580นรกกวักมือเรียก / ตรีรัตน์ รมณีย์1
51551265860Buddha Jayanti1
51561265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
5157126590The Karamzov brothers2
51581265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
51591265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
5160126610เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ / พินิจ ศุภมัสดุอังกูร1
51611266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
5162126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
5163126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
5164126650กระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดาร / อึ้งเอ็ง แปลโดย น.นพรัตน์3
5165126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
5166126670Brave men brave ships1
5167126680อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก / สุชีพ ปุญญานุภาพ2
51681266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
5169126690Secret mission Istanbul2
51701266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
517112670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
51721267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
51731267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
5174126720ลำเนาป่า / ศิเรมอร อุณหธูป1
5175126730สมการวัย / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
51761267360รายงานประจำปี... / สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย1
51771267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
5178126740Kalki2
51791267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
5180126750เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ : แบบฝึกปฏิบัติ / ปัญญา หิรัญรัศมี2
5181126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
5182126760มนุษย์กับสังคม : แบบฝึกปฏิบัติ3
5183126770พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม : แบบฝึกปฏิบัติ2
51841267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
51851267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
5186126780พฤติกรรมเด็ก2
5187126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ2
51881267960รายงานประจำปี... 1
518912680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
51901268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
51911268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
51921268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
51931268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
51941268260Annual report.... 4
5195126840วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / นิพนธ์ ทรายเพชร ... [และคนอื่น ๆ]3
5196126850วิทยาศาสตร์ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / วิชัย หโยดม...คนอื่นๆ3
5197126860ภาษาไทย 6 [การเขียนสำหรับครู] : แบบฝึกปฏิบัติ / ศรีสุดา จริยากุล...คนอื่นๆ2
5198126870อังกฤษ 2000 / วิโรจน์ พานิชกิจ2
5199126880การจัดการงานขนส่งสินค้า : แบบฝึกปฏิบัติ / ประชด ไกรเนตร1
5200126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
52011268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
52021268990รายงานประจำปี... / บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)2
5203126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
52041269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
5205126920ชีวิตธุรกิจ1
5206126930The effective communicator / John Adair1
5207126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์2
52081269500ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล [จุลสาร]1
5209126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร2
52101269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
52111269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
5212126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
52131269710Nepal demographic and health survey... 1
52141269720Cooperatives in Thailand1
52151269740UPNG course handbook... 1
52161269750Thai international postgraduate programme... 1
5217126980อมตะนิยายอ่านให้สนุก / หลวงวิจิตรวาทการ2
52181269820รายงานประจำปี... / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ7
5219126990อมตะนิยายอ่านสนุกให้คติ / หลวงวิจิตรวาทการ2
52201269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
52211269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
52221269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2
52231269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
52241269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
52251270The concise McGraw-Hill dictionary of modern economics1
5226127000ไกลกว่าสายรุ้ง / วาสนา1
52271270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
52281270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
5229127010พราวแสงรุ้ง / วาวแพร2
52301270110