No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
1100คู่มือการสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft frontpage / เคอรี เอ เลห์โต และ ดับบลิว เบรทท์ โพรอนสกี้; เรียบเรียงโดย สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล2
21000Who's who in the Bible1
3100000The insider's guide to the financial services revolution / Alan Gart1
4100020Money and banking / Ivan C. Johnson and William W. Robert2
5100030Financial conglomerates : the new phenomenon / James Maycock1
6100040Modern money and banking / by Roger LeRoy Miller and Robert W. Pulsinelli1
71000420QuickPC [journal]1
81000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
9100060Financial institutions / by Peter S. Rose and Donald R. Fraser1
101000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
11100090Modern Banking / R.S. Sayers1
1210010Research in Labor Economics2
13100100Money banking and the macroeconomy / Douglas Vickers1
141001030EAQ [journal]1
151001040Educational management administration & leadership [journal]1
16100110American enterprise institute series on trade in services2
17100120Financial markets / by John H. Wood and Norma L. Wood1
18100130Electronic banking / by Allen H. Lipis ; Thomas R. Marschall and Jan H. Linker1
19100140Planning for future market events using data processing support / Jerome Svigals2
20100150Financial modeling using Lotus 1-2-3 / Charles W. Kyd1
211001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
221001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
231001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
24100180Commercial bank management : text and readings / John A. Haslem1
25100190The effective bank director / Don Wright2
261001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
27100200Personnel management in banking / Donald B. Summers1
28100210The emerging power of Japanese money / Aron Viner1
29100230Commercial banks amid the financial revolution : developing a competitive strategy / Eduard Ballarin1
30100240Management policies for commercial banks / by Howard D. Crosse and George H. Hempel1
31100250Commercial bank management / by Frank P. Johnson and Richard D. Johnson2
32100260Commercial banking / by Edward W. Reed...[et al.]1
33100280Commercial bank financial management / Joseph F. Sinkey1
341002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
35100300Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
36100310Wiley professional banking and finance series2
37100320International banking in theory and practice / by Yoon S. Park and Jack Zwick1
38100330Multinationals : bank and corporation relationships / by Olivier Pastre1
391003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
40100340Emerging risk in international banking / P.N. Snowden1
41100350Strategic planning in international banking / edited by Paolo Savona and George Sutija1
42100360Investing in development / by Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert1
43100360045th anniversary of Thai-German cooperation King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok1
44100370Implications of regulation on bank expansion : a simulation analysis / George S. Oldfield1
45100380Principles of bank operations / Harold Wallgren1
46100390Developing new banking products / by R. Eric Reidenbach and M. Ray Grubbs1
471003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
481003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
491003970Guru Inform [journal]1
5010040การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย บุญเลิศ ถึกวิถาน, และโสภณ ทรงเจริญและนาฏยา (อธิคมนันทะ) โล่ธุวาชัย4
51100400Commercial lending basics / Edward K. Gill1
52100410Lending packages for small & medium-sized companies / by Malcolm Robbie, Neil Coulbeck and Tim Moulds2
53100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
541004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
551004220Pladao office [CD-ROM]2
56100430Financial institutions and markets in Southeast Asia1
571004300MenuX guide graphic2
58100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
591004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
60100450Money in disequilibrium / Douglas Gale1
61100460Money in equilibrium / Douglas Gale1
62100470Money madness : the psychology of saving, spending, loving, and hating money / by Herb Goldberg and Robert J. Lewis1
6310050หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช5
64100500Monetary policy and public finance / G.C. Hockley1
65100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
66100520Monetary economics and financial markets / Paul A. Meyer1
671005210คาเลนดาร์ เกิร์ลส์ ขบวนการแม่บ้านหัวใจนู้ด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Nigel Cole2
68100530Money / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
69100540The economics of natural resource use / by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler1
701005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC2
711005430Economic use of gas-fired boiler plant3
721005440Economic use of coal-fired boiler plant2
731005450Energy audits for industry2
741005460Energy audits for building2
751005470Steam3
761005480Compressed air and energy use2
771005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
78100550Planning games / Martin Wynn1
791005500Economic use of electricity in industry2
801005510The economic use of refrigertion plant2
811005520Economic management and good lighting practices2
821005530Waste avoidance measures3
831005540Process plant insulation and fuel efficiency2
841005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC2
851005560Energy management training2
861005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
871005580Managing people managing energy2
881005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
89100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
901005600Heat recovery from air compressors2
911005610Energy savings with electric motors and daves2
921005620Burners and their controls4
931005630Energy savings in industrial water pumping systems2
941005640Reducing electricity use in injection moulding3
951005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
961005670Commercial refrigeration plant : energy efficent operation and maintence2
971005680Industrial cooling water systems3
981005690Managing energy use minimising running costs of office equipment and related air-conditioning2
99100570Rural resource management / by Paul J. Cloke and Chris C. Park1
1001005700Introducing information systems for energy management3
1011005710Waste heat recovery from high temperature gas streams2
1021005720Waste heat recovery in the process industries2
103100580Asian energy problems2
104100590Energy and the way we live1
105100600Energy economics and the environment / by Russel Mills ; Arun N. Toke and Susan Mills1
1061006020รายงานผลการวิจัย ธุรกิจรัฐและคอร์รัปชั่น 2
107100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
1081006110PC Today [journal]1
1091006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
110100620Industrial sociology : the sociology of work organizations / by Delbert C. Miller and William H. Form1
111100630The causes of industrial disorder / Ian Maitland1
112100640Labor management relations / Daniel Quinn Mills1
1131006490ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 31 มี.ค. 25461
1141006540พัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่บรรณาธิการโดย / สรัญญา โภคาสัย1
115100660Optimizing human resources : readings in individual and organization development / Edited by Gordon L. Lippitt , Leslie E. This and Robert G. Bidwell2
116100670Developments in labour market analysis / Caroline Joll...[et al.]1
1171006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education8
118100680Labor supply / Mark R. Killingsworth1
119100690Disorganized capitalism : contemporary transformations of work and politics / Claus Offe1
120100710Microprocessors manpower and society1
121100720Job creation in America / David L. Birch1
122100730New technology and industrial change / by Benson and John Lloyd1
123100740Migration of Asian workers to the Arab world / edited by Godfrey Gunatilleke1
124100750How to beat unemployment / Richard Layard2
1251007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
12610080การบัญชีธุรกิจ / สุภาวดี เจริญทรัพย์8
127100810Guide to apprenticeship programs / William F. Shanahan2
1281008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
129100820There's a job for you in / Leonard Corwen1
1301008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
131100830Designing careers / Norman C. Gysbers1
1321008390Jeducation guide book... 7
133100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
1341008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์2
1351008450วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพ.ศ.2546-2551 / กระทรวงมหาดไทย1
136100850loyd D. Musolf1
137100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
1381008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
139100880Labor relations / by Arthur A. Sloane and Fred Witney1
1401008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
141100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
14210090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล8
1431009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
144100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
145100950Money the financial system, and monetary policy / Thomas F. Cargill1
1461009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
1471009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
148100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
149100980The economics of corporate finance / Seymour Friedland1
1501009940Good Lawyer and the Art of Law2
1511010How to live with life2
152101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
153101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
154101020Money and the economy / John J. Klein1
1551010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
156101040Money and banking / Dudley G. Luckett2
1571010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
1581010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
1591010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
160101060New perspectives on the financial system / edited by Laurence Harris...others1
161101070Principles of money banking and financial markets / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
1621010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
163101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
1641010800Organizational research method [journal]1
1651010810Evaluation review [journal]1
166101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose5
16710110The internal auditing4
168101110Introduction to money and banking / Richard S. Thorn1
169101120Personal money management / by Thomas E. Bailard ; David L. Biehl and Ronald W. Kaiser6
170101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
171101140Moneywise / Mimi Brien1
172101170Personal finance / Lawrence J. Gitman1
173101190Personal financial planning / by G. Victor Hallman and Jerry S. Rosenbloom1
17410120ภาวะเงินเฟ้อกับการบัญชี5
175101200Personal business management / by Herbert M. Jelley ; Robert O. Herrmann and David K. Graf1
176101210Planning your financial future / H. Stanley Jones1
177101220Strategy for personal finance / by Larry R. Lang and Thomas H. Gillespie1
178101230Your financial planning kit / by Darrell Neil Jerome Norling ; Karen M. Hess and Karen K. Nystrom1
179101240The financial advisory / Milton Pierce1
180101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
181101260The Reston guide to no-load financial planning / Dorlene V. Shane2
182101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
183101290Institutions observed / Larry Gostin2
1841012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
18510130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
186101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
187101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
1881013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
189101320Fraud and deceit : how to stop being ripped off / by John W. Suthers and Gary L. Shupp1
1901013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
191101330Rural public services : international comparisons1
1921013320การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
1931013370เทคนิคและคำถามในการเข้าสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลสายนักบริหาร / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
194101340Safety at work : the limits of self-regulation / by Sandra Dawson...[et al.]1
1951013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
196101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
1971013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
198101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
199101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
200101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
201101380West's criminal justice series1
2021013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
203101390Criminal and civil investigation handbook1
2041013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
20510140บัญชีต้นทุน4
206101400Introduction to private security / by Karen M. Hess and Henry M. Wrobleski1
207101410The complete guide to security / Martin Clifford illustrated by T.R. Emrick and Kevin Caddell edited by Jim Rounds2
2081014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
209101420Housing policy and economic power / Michael Ball1
2101014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
211101430Demand-side management : concepts and methods / by Clark W. Gellings and John H. Chamberlin1
2121014300ชีวิตคือการลงทุน1
2131014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
2141014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
2151014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
216101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
217101450The political economy of environmental protection / by Horst Siebert and Ariane Berthoin Antal1
218101460The environment and Marxism-Leninism : the Soviet and East German experience / Joan DeBardeleben1
219101470Funeral director's financial handbook / by Movt C. Plowe and Rudolph C. Kemppainen1
2201014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
221101480Handbook of municipal waste management systems planning and practice / Barbara J. Stevens1
222101490Sanitation for foodservice workers / by Treva M. Richardson and Wade R. Nicodemus1
2231014980รายการประทีปปริทรรศน์1
22410150Computer auditing4
225101500Industrial foodservice and cafeteria management / Mickey Warner1
2261015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
2271015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
228101510Food as a human right / edited by Asbjorn Eide...others1
229101520Criminal justice in America / Peter C. Kratcoski and Donald B. Walker1
230101530Criminal justice series1
2311015380SCI mag [journal]1
232101540Explaining crime / Gwynn Nettler1
2331015460เกษตรท่องเที่ยว1
234101550Criminology / Richard Quinney2
235101560Power crime and mystification / Steven Box1
236101570First born / John Katzenbach1
237101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
238101590The Equity Funding papers / Lee J. Seidler ; Frederick Andrews and Marc J. Epstein1
2391015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
24010160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง18
241101600แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรื่องคิดเป็น / อุ่นตา นพคุณ3
242101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
2431016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
244101620Find a safe place / by Alex Lazzarino and E. Kent Hayes1
245101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
2461016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
2471016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
248101640The prevention of crime and delinquency / Alan R. Coffey1
249101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
250101660History of British criminology1
2511016680Decision making science1
2521016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
253101670Foundations of law enforcement and criminal justice / by Robert G. Caldwell and William Nardini2
2541016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
255101680Correctional institutions1
2561016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2571016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2581016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2591016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
2601016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
2611016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
2621016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
2631016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
264101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
26510170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 4
266101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
267101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
268101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
2691017330ร่มพยอม [วารสาร]1
2701017360ธนบัตรไทย1
271101750Social insurance & economic security.2
272101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
2731017630เรียนรู้กับชุมชน1
274101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
2751017710Music for reading pleasure [CD-ROM]1
2761017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
2771017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2781017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2791017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2801017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2811017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
282101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
2831017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2841017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2851017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2861017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2871017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2881017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2891017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2901017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
2911017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
292101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
2931017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
2941017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
2951017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
2961017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
2971017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
29810180คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี / ศิริพร สาเกทอง6
299101800Teaching and personality / David Fontana1
300101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
3011018130ภาษา Java3
302101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
303101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
3041018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
305101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
306101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
3071018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
308101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
3091018600The best romantic resort and spa in Asia1
3101018610Best beach resort in Asia1
3111018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
3121018680The best private resort and hotel in Thailand1
313101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
314101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
315101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
31610190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง5
317101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred2
318101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
3191019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
3201019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
321101920Fundamentals of individual appraisal / by Bruce Shertzer and James D Linden1
322101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
323101940Producing instructional systems / A.J. Romiszowski1
324101950How to take a test / John E. Dobbin1
325101960More games trainers play : experiential learning exercises / by Edward E. Scannell and John W. Newstrom1
326101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
3271019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
328101980Coping with the mass media / edited by Joseph F. Littell2
3291019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
330101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
3311020Man, myth and magic12
332102000The Little, Brown microcomputer bookshelf1
3331020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
3341020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
3351020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
3361020190Traveler's gift1
337102020Making college out off / Adele Scheele2
3381020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
339102030Education of exceptional learners / by Frank M. Hewett and Steven R. Fprmess1
3401020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
341102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
3421020490London / contributor by Michael Leapman2
343102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
3441020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
3451020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
3461020520Let's go travel guide1
3471020530Let's Go : Europe1
3481020540A Let's Go : Germany1
3491020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
3501020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
3511020570Bangkok : city guide1
3521020580Paris : city guide1
3531020590East Timor / Tony Wheeler1
354102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
3551020600Beijing / Damian Harper1
3561020610Melbourne : city guide1
3571020620Cape Town / Simon Richmond1
3581020630New York city : city guide1
3591020650Best of San Francisco / China Williams1
3601020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
361102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
362102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
3631020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
3641020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
3651020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
3661020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
367102090Milner's young men : the Kindergarten in Edwardian imperial affairs / Walter Nimocks2
3681020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
3691020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
37010210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี4
371102100Ekwall reading inventory / Eldon E. Ekwall1
3721021040ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มเจ็ด1
3731021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
3741021080Trade and economic indices of Thailand1
375102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith3
376102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
3771021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
378102120Making language work / Diana M.R. Hutchcroft1
379102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
380102150Adults as learners / K. Patricia Cross1
3811021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
382102160Educating learners of all ages / edited by Elinor Greenberg ; Kathleen M.O, Donnell and William Bergouist2
383102170Patterns of learning / Cyril O. Houle1
384102180Graduate record examination aptitude test / David R. Turner1
3851021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
386102190The growth of the international economy / by A.G. Kenwood and A.L. Lougheed1
3871021970คลื่นสังหาร Dealy wave [ซีดี-รอม]1
38810220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่6
389102200Coping in college : successful strategies / Luis R. Nieves1
3901022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
391102210Barron's guide to the "new" law school admission test, LSAT / by Jerry Bobrow...others1
392102220Southeast Asian University / T.H. Silcock1
393102230Rethinking college responsibilities for values / edited by Mary Louise McBee2
394102240Graduate Management Admission Test3
395102250Policing liberal society / Steve Uglow1
3961022680Bruce Peren's open source series1
397102270Balance of payments policy / B.J. Cohen1
398102290Theory of money / by W.T. Newlyn and R.P. Bootle1
399102300Readings in monetary theory1
400102310กฎหมายและระเบียบการในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง เล่ม 2 / รวบรวมโดยกรมมหาดไทย1
4011023850Solid foods1
4021023870JPEG 2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Achary, Ping - Sing Tsai1
40310240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร2
404102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
4051024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
406102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
4071024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
4081024640Designer and the grid2
409102470Exchange rate management under uncertainty / edited by Jagdeep S. Bhandari1
4101024770Twelve monkeys [Videodisc]2
41110247808 MM. [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher2
412102480Foreign exchange markets in the United States / Roger M. Kubarych1
4131024840The five senses [Videodisc]2
414102490Up & running / H. Dines Hansen1
4151024900Stolen hearts [Videodisc]2
4161024920เดอะฟูจิทิฟ ขึ้นทำเนียบจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4171024930จูแมนจี้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4181024940Casino [Videodisc]3
4191024970เพลิงเจ็บกระหน่ำแหลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
42010250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 1
421102500The primary market for municipal debt : bidding rules and the cost of long-term borrowing / by Gerald O. Bierwag1
422102510Efficiency in the municipal bond market : the use of tax exempt financing for "private" purposes / edited by George G. Kaufman1
4231025190Easter is [Videodisc]1
4241025220สุภาพบุรุษหัวใจทมิฬ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4251025230เส้นทางตายสาย 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
4261025240สั่งฆ่าทายาทมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4271025250นิวเคลียร์มหาวินาศถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์]3
4281025260ครีเอเจอร์ มฤตยูสยองพันธุ์ผสม [แผ่นวีดิทัศน์]3
429102530Research in real estate / edited by C.F. Sirmans2
4301025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
431102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
4321025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
4331025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
434102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
435102560The Basic investor's library1
436102570Money market funds / Bernard Seligman1
437102580The handbook of commodity cycles : a window on time / Jacob Bernstein1
438102590Market wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager1
4391025940Annual report.... 9
4401025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 13
44110260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
442102600The unlisted securities market / by John Cucksey and David Medland1
4431026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
444102610The gift of Acabar1
4451026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 6
4461026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
4471026260Tieca guide to international education... 5
4481026280Towards success2
449102630Futures markets / Darrell Duffie1
4501026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
4511026350เพื่อความสุขใจ / วศิน อินทะสระ1
452102640Commodity market money management / Fred Gehm1
453102650Getting started in futures / Todd Lofton1
4541026570สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 13
455102660Inside the financial futures markets / by Mark Powers and David Vogel2
456102680Speculative markets / Sarkis J. Khoury1
4571026820Chinese Business space1
4581026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
4591026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
460102700The options manual / Gary L. Gastineau1
4611027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
462102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
463102730ASEAN-Japan relations investment1
464102740Doing deals : investment banks at work / by Robert G. Eccles and Dwight B. Crane2
465102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
466102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
467102770Portfolio analysis / by Jack Clark Francis and Stephen H. Archer1
4681027770Special effects photography / David Daye1
4691027790The Pra-lighting1
4701027800Pro - lighting1
4711027810The Pro - lighting1
4721027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
473102790Investing in the future / by Kiril Sokoloff, Joseph E. Laird and Thomas H. Mack1
4741027940มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ2
47510280สมเด็จฯและงานศิลปาชีพ / พิสุทธิ์ ภักดีภูวนารถ, บรรณาธิการ2
476102800Managing pension schemes / Norman Toulson1
477102810The diamond book : a practical guide for successful investing / Michael Freeman8
478102820Financial invasion of the U.S.A. / Earl H. Fry1
479102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
480102840New forms of international investment in developing countries / Charles Oman1
481102850The multinational enterprise / Thomas G. Parry1
4821028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
483102860International trade and investment / Franklin R. Root1
484102870International investments / Bruno Solnik1
4851028720สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย ปี... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
4861028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
4871028770ชี้อนาคตธุรกิจอสังหาฯ 25471
488102880Doing business in Thailand3
489102890Setting up in Thailand : a guide for investors2
49010290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
491102900International investing made easy : proven money-making strategies with as little as $5000 / Martin J. Pring1
492102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling2
4931029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ2
494102920Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
495102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
496102940Investments / by Herbert E. Dougall and Francis J. Corrigan2
497102950What's next? : how to prepare yourself for the crash of '89 and profit in the 1990's / Paul Emil Erdman1
4981029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
499102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk3
5001029650Loy series1
5011029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
502102970Investment principles / Timothy E. Johnson1
5031029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
504102980Investment principles / Timothy E. Johnson1
5051029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
506102990The Complete guide to investment opportunities1
5071029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies2
5081030Buddhism in Thai life2
50910300คู่มือประกอบการศึกษา หลักการบัญชี22
510103000Investment management theory and application / Sarkis J. Khoury1
511103010Management of investments / Jack Clark Francis5
512103020How to profit from the money revolution / Wayne F. Nelson3
513103030Successful investing1
514103040Mindtraps : mastering the inner world of investing / Roland Barach1
515103050Contemporary real estate : theory and practice / by Gaylon E. Greer and Michael D. Farrell1
516103060Modern real estate principles / William M. Shenkel3
517103070Residential mortgage lending / Marshall W. Dennis1
5181030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
5191030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
5201030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 2
521103080Real estate finance / C.F. Sirmans1
5221030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
5231030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
52410310หลักการบัญชี / โดย ธนชัย ยมจินดา...[และคนอื่นๆ] 21
525103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
526103120The Dow Jones-Irwin guide to interest / Lawrence R. Rosen2
5271031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
5281031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 8
529103130Winning the interest rate game : a guide to debt options / edited by Frank J. Fabozzi1
530103140The Handbook of financial futures1
531103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2
5321031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
5331031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
534103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
5351031680เรียนตามอำเภอใจกับพี่นางฟ้าปลาทอง / มณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์1
5361031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 75
537103170The conomics of work and pay / Albert Rees1
5381031700ปุญญาอนุสรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์แก้ว ณ วัดสระแก้วปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ป่านเจ้าคุณพ่อราชพร คุณสาโร1
5391031720A-Z travel... / editor Don Ross1
5401031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
541103180Property management handbook1
5421031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
5431031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร3
544103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
54510320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย10
546103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
547103210Computerizing your real estate office / Robert Irwin1
548103220Marketing real estate / William M. Shenkel1
549103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
5501032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
5511032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
552103240The geopolitics of energy / by Melvin Conant and Fern Racine Gold1
5531032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
554103250It's in your power / by Stuart Diamond and Paul S. Lorris1
555103260Economics of the resource-exporting country : intertemporal theory of supply and trade / Horst Siebert1
5561032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 2
5571032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
55810330AC1034
559103300Financial structures and monetary policies in Southeast Asia / by S.Y. Lee and Y.C. Jao2
560103310Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
561103320Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
5621033450The history encyclopedia / Simon Adams1
563103350The paper economy / David T. Bazelon1
564103360Military-civilian relations in South-East Asia / edited by Zakaria Haji Ahmad and Harold Crouch2
5651033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
5661033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
5671033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25492
568103410Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
569103420Modern portfolio theory and investment analysis / by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber1
5701034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
5711034260Business & Society [journal]1
572103440ศึกสายเลือด / ว. ณ เมืองลุง7
5731034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
574103450Investments : analysis and management / Jack Clark Francis1
5751034500Lionheart : a journey of the human spirit1
576103460Modern investments and security analysis / by Russell J. Fuller and James L. Farrell1
5771034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
578103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
579103480The intelligent investor / Benjamin Graham1
58010350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง23
5811035000MM Machine Market [วารสาร] 1
5821035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
5831035080Ministry of Industry... 5
584103510Investments : an introduction / Herbert B. Mayo1
5851035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
586103520Modern developments in investment management1
5871035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
5881035240Late night love moods [CD-ROM]2
589103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
5901035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
591103550Readings in investment management / edited by Frank J. Fabozzi2
592103560Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly3
593103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
594103580Modern portfolio theory / by Andrew Rudd and Henry K. Clasing1
595103590Investments / William F. Sharpe1
59610360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
597103600Investments / William F. Sharpe1
598103610Venture capital / A. David Silver1
599103630Special situation investing : Brian J.1
600103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell3
601103680The money masters / John Train1
602103690Capital markets and institutions / by Herbert E. Dougall and Jack E. Gaumnitz1
60310370ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
6041037050Journal of ecotourism [journal]1
605103710Financial services : insiders' views of the future / edited by Mark Color and Ellis Ratner1
6061037160Cisco networding academy program CCNA... 2
607103720The three Rs of investing : return risk and relativity / Austin S. Donnelly3
6081037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
6091037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
6101037560Issues in Accounting Education [journal]1
6111037570Accounting Horizons [journal]1
6121037580The Accounting review [journal]1
613103760The S/B stock market ratio : profiting from legal insider trading / Edwin A. Buck1
6141037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
615103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
616103790Super stocks / Kenneth L. Fisher1
6171037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
6181037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
6191037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
6201037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
6211037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
62210380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]1
623103800Don't sell stocks on Monday / Yale Hirsch1
6241038060ผลการดำเนินงานประจำปี ... / คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ2
625103810การใช้สื่อการสอน / โดย บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณนาภู4
6261038100Payment systems report... 13
6271038120รายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2
6281038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
6291038150Thailand science and technology profile... 4
630103820การใช้สื่อการสอน / บุญเหลือ ทองเอี่ยม4
6311038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
6321038220สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม2
6331038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
6341038240พระเจ้ามีจริงหรือ2
6351038250The new testament recovery version2
636103830โรงเรียนกับชุมชน / สุภรณ์ ศรีพหล... [และคนอื่น ๆ]2
6371038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
6381038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
6391038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
640103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]2
6411038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
6421038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 6
643103850วิธีการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / อุไร ถาวรายุศม์1
644103860ประสบการณ์วิชาชีพ1
645103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู4
646103900Law and Justice : essay in honor of Robert S. Rankin / edited by Carl Beck1
6471039170Journal of operations management [journal]1
648103920ED413 4
6491039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
6501039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
651103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์4
6521039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
6531039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
654103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ8
655103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
6561039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
657103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
658103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง6
659103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
660103990รายการการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการศึกษา : ระยะสิ้นสุดโครงการ2
6611040The way of the Budda1
66210400คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี / โดย วราวุธ เครือสินธุ์...[และคนอื่น ๆ]12
663104000หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 เคล็ดลับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ดวงจิต คำวงษา2
664104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
665104030การสร้างข้อสอบภาษาต่างประเทศ / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
6661040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
667104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย4
6681040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
669104050สารบบจำแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาการจัดจำพวกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คู่มือ 1 : พุทธิปริเขต / เบนจามิน เอส บลูม...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย อุทุมพร1
670104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
671104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
6721040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
673104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
6741040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
6751040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
6761040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
677104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
6781040900International translation [Videodisc]1
6791040910Senshu University [Videodisc]1
68010410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค4
681104100การประกันชีวิต1
6821041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
6831041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
684104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช7
685104130Principles of insurance8
686104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า8
6871041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
6881041540Pocket PC Magz [journal]1
689104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]6
690104170Microsoft FrontPage 97 unleashed / William R. Staneck...[et al]1
691104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม2
6921041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร3
6931041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism2
694104190คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-25301
6951041930Environmental report... 3
6961041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์2
697104200Education and the signi ficance of life2
6981042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
6991042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
700104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
701104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
7021042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
7031042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
7041042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
705104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
706104280การศึกษาไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์1
7071042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
708104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ9
7091042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
7101043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
7111043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
712104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
7131043200Rice...Thai cultural life2
7141043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
71510440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]2
7161044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
7171044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
7181044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
7191044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
7201044460หมากรุกไทย6
7211044720กฎหมายลักษณะพยาน2
7221044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
7231044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
7241044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
7251045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
7261045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
727104530Understanding corporate bonds / Harold Kerzner1
7281045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
7291045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
7301045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
7311045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
7321045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
7331045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
7341045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
735104540The handbook of employee stock ownership plans / Gerald Kalish1
736104560Communication in action : teaching the language arts / Dorothy Grant Homing2
737104570Data base management / by Fred R. McFadden and Jeffrey A. Hoffer1
738104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 8
739104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
7401046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
741104630ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง / ไกวัล ชุ่มวัฒนะ1
7421046410UK universities, colleges and schools handbook... 2
7431046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
7441046440รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 11
7451046450รายงานผลงานการวิจัยประจำปี... 1
7461046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
7471046610The exclusive house 20041
74810470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง20
749104710Management control systems / by Robert N. Anthony ; John Dearden and Norton M. Bedford1
750104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
7511047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
752104730Sage studies in community mental health2
753104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
754104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
755104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
756104770Financial accounting / by Walter B.Meigs and Robert F.Meigs6
757104780The republic of China on Taiwan today3
758104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel2
7591047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
760104800The concise oxford dictionary of quotations2
7611048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
7621048050บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี1
7631048070Difficult conversations : how to discuss what matters most3
764104810A programmer's view of the intel 432 system / Elliott I.Organick1
765104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
7661048220Annual thesis abstracts academic year... 4
767104830Survey of accounting / by Gary L.Schugart...[et al.]2
768104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
769104850Marketing handbook / edited by Michael J.Thomas1
7701048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 2
7711048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 62
772104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
773104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต3
774104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
775104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา2
776104900รายงานสถานภาพการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พ.ศ. 25302
777104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
7781049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
779104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
780104930ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา... / โดย มยุรี จารุปาณ... [และคนอื่น ๆ] 18
781104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล2
782104950นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว3
7831049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
784104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์2
785104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
7861049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 3
7871049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
788104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
7891049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
7901050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
79110500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์8
792105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี4
7931050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)3
7941050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 2
7951050070ศึกวิรุญจำบัง1
7961050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 255210
797105010รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสถานีตำรวจนครบาลทดลอง3
798105030จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา / ลัดดา กิติวิภาต10
799105040จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา / ศิรินันท์ ดำรงผล10
8001050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
801105050คิด / เสาวณีย์ เทพหัตถี2
8021050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
8031050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
8041050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
805105070รัฐประศาสนศาสตร์ / กุศล หมีเทศ4
806105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
807105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
8081050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
80910510การบัญชี8
810105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
8111051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
812105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร12
813105120คู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ 48
8141051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
815105130จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช10
816105140จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค1
817105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
818105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 12
819105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
820105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham5
821105190The political impact of mass media / Colin Seymour-Ure2
822105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright2
823105220Modern working capital management / Frederick C. Scherr1
8241052240Research summary report... 3
825105230The exotic cookery collection1
826105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
827105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
8281052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
829105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
830105270การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์8
831105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร1
8321052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
8331052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
83410530การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์3
8351053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
8361053320Le Francais dans Le monde [journal]1
837105340Laws and regulations in Thai bureaucracy36
838105370LA 20330
839105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ30
840105390Law and social change30
8411053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
8421053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
84310540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง15
8441054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
845105420Designing self-instructional materials for the health care professions2
846105430การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / บุญเลิศ นาคแก้ว4
847105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
848105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น9
8491054510CLEO [journal]1
8501054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์1
8511054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
8521054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
8531054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
85410550So you think you can manage?4
8551055040กุสุมา รักษมณี 602
856105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย2
857105520ทำเนียบโรงเรียนราษฎร์ในพระนครและธนบุรี1
858105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
859105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
860105580Man in his working environment a workers'education manual2
8611055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
8621055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
86310560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 21
864105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
8651056010สถิติจราจร ปี... 3
8661056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
867105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์8
8681056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
869105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
870105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
871105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม2
872105680คู่มือวิชาการประกันภัย3
8731056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
874105690This reader on corruption4
87510570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 12
8761057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
877105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา11
8781057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
8791057110You'll never walk alone1
880105720อาชญากรรมในเขตเมือง / วีระพงษ์ บุญโญภาส21
8811057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are3
882105730Management / by Randall B.Dunham and Jon L.Pierce1
8831057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
884105740Infatrends : profiting from your information resources / by Donald A.Marchand and Forest W.Horton2
885105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines4
886105770Word processing and information systems : a practical approach to concepts / Marilyn K.Popyk2
887105780Turbo language essentials : a programmer's reference / by Keith Weiskamp ; Namir Shammas and Ron Pronk1
888105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
889105800แสงโลก / อาเธอร์ ซี คล้าก แปลโดย ชัยคุปต์1
890105810Newsletter publishing with pagemaker macintosh edition / by Frederic E.Davis ; John A.Barry and Martin L.W.Hall2
891105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
892105830Encyclopedia of Asian history4
893105840New direct marketing : how to implement a profit driven marketing strategy1
894105850The price system and resource allocation / Richard H. Leftwich1
895105870The political economy of price controls : the swedish experience 1970-1987 / Lars Jonung1
8961058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
8971058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
8981058790Cupit publishing1
899105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
9001058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
901105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
90210590การบริหารและการพัฒนาองค์การ / โดย ปธาน สุวรรณมงคล...[และคนอื่น ๆ]18
9031059050Everyman's library2
904105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
9051059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
9061059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
9071059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
908105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ12
9091059330Last Samuri1
9101059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
9111059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
9121059460Merchant of venice1
9131059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
914105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 19
9151059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
9161059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
9171059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
9181059560Moulin rouge!1
9191059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
920105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
9211059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
922105980Artech House mobile communications series1
9231059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
924105990การฝึกสอนและการนิเทศการฝึกสอน / เฉลิม มลิลา4
9251059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
9261059940Oedipus the King1
927106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล14
9281060070Applause acting servies1
929106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
9301060240Tragedes... / William Shakespeare2
9311060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
932106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน2
9331060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
9341060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
935106040โรงเรียนนกหวิด / ประวิทย์ จำปาทอง1
9361060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
937106050การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อการใช้นวกรรมในการเรียนการสอน1
938106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
939106070รายงานการสัมมนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
940106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
941106090การพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ปัญหาและทางออก / ประกอบ คุปรัตน์ และ ปนัดดา มณีโรจน์, บรรณาธิการ3
942106100การฝึกหัดครูปัญหาและโอกาส / ธีระ สุมิตร2
943106110บนเส้นทางความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ2
944106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ2
945106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก1
946106140ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์8
9471061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
948106150ประวัติศาสตร์การศึกษา / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์5
9491061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
9501061760Out of home magazine year book... 7
9511061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
952106180Using discounted cash flow in investment appraisal / M.G. Wright1
9531061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
9541061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
955106190โสตวัสดุเบื้องต้น / โดย โสภาพรรณ นามวงศ์ และ สุขสวัสดิ์ ภาษิต2
9561061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
9571061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
9581061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
959106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 10
960106210หลักการแนะแนว : วัฒนา พัชราวนิช1
9611062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
9621062160HWM [journal]1
963106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์4
9641062440ชุดอนาคตโลก1
965106260โรงเรียนแบบเสรี / จอห์น โฮลท์ ; แปลโดย ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์ เรซ2
9661062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
967106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 7
9681062720Arsenal player by player / Joe Rose1
969106280การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ์1
9701062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
9711062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
9721062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
973106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5
974106293072nd Birthday of Her Majesty1
975106310การแนะแนวเบื้องต้น / คมเพชร ฉัตรศุภกุล3
976106320หลักการแนะแนวเบื้องต้น / โดย ทองเรียน อมรัชกุล...คนอื่น ๆ2
977106330การแนะแนว / บัวทอง สว่างโสภากุล2
978106340ตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์2
979106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
980106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน4
981106370เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา18
9821063750Deadly Sins [Videodisc]2
9831063760Comnow [journal]1
9841063770Titanic [Videodisc]3
9851063780คู่มหากาฬหั่นนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
9861063790ซาบรีนา หัวใจรักของเธอเลือกเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
987106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน10
9881063890Assassins [Videodise] = แอสแซสรินส์ มหาประลัยตัดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] Directed by Puichard Danner 2
989106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่3
9901063950Ecotourism series 2
9911063990ราปา. นุย สุดขอบฟ้าข้าคื่อผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์]2
992106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ1
9931064080Dead man walking [Videodisc] 2
994106410การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา1
9951064100ไต่ดิ่งขยี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
9961064110ผู้หญิงบานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์]2
9971064130The scarlet letter [Videodisc] / Directed by Roland Joffe2
9981064140คู่กรรม [แผ่นวีดีทัศน์] กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนิพนธ์ ผิวเณร2
9991064150Litte Buddha [Videodisc]2
10001064160คนเหล็ก 2029 [แผ่นวีดิทัศน์]2
10011064170Sudden death [Videodisc]2
10021064180The usual suspects [Videodisc] = ปล้นไม่ให้จับได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Bryan Singer2
10031064190อพอลโล 13 ผ่าวิกฤติอวกาศ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1004106420คู่มือการจัดประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
10051064200The Juror [videodisc]2
10061064210วิกฤติไวรัสสูบนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10071064230Father of the bride [Videodisc] : Part II2
10081064240Mary reilly [Videodisc]2
10091064250Up close & personal [Videodisc]2
10101064260The professional [Videodisc]2
10111064270องค์กรซ่อนเงื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
10121064280โชว์เกิรล์ หยุดหัวใจคนทั้งโลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10131064290Dark side romance [Videodisc]2
1014106430การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2
10151064300Babe [Videodisc]2
1016106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 4
1017106460ถนนสู่เอ็มบีเอ3
10181064680The Mahout [Videodisc]2
1019106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
1020106480การพัฒนาบริการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา1
1021106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล1
10221064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
102310650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส6
1024106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
1025106510นิสิตนักศึกษา : หลักการแนวปฏิบัติและปัญหา / โดย พรชุลี อาชวอำรุง...[และคนอื่นๆ] 10
10261065250Print regional design annual... : America's National design competition2
1027106540คุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้ใช้และผู้สอน / ปนัดดา โสมวงศ์, บรรณาธิการ2
1028106550บัณฑิตทางธุรกิจที่ตลาดต้องการ1
1029106560สรุปการสัมมนาคณาจารย์ทางการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 41
1030106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1031106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
1032106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
103310660องค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์2
1034106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์2
1035106610การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / โดย สวัสดิ์ จงกล...[และคนอื่นๆ] 8
10361066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
1037106620การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม / อารมณ์ ฉนวนจิตร4
10381066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
10391066390Bangkok & Vicinity A to Z Atlas1
1040106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
10411066400แผนที่ทางหลวง 6 ภาคท่องเที่ยวทั่วไทย1
10421066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
1043106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
1044106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
1045106680Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel1
1046106690Cities and economic development : from the down of history to the present / Paul Bairoch1
10471066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
1048106700How to tour China : newest Comprehensive guidebook of China1
1049106710Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel1
1050106720The moral manager / Charence C. Walton1
10511067200Handbook in starting and managing your own business2
1052106730The gift economy / David Cheal1
10531067360รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา... 3
1054106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
10551067420การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
10561067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
10571067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
10581067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
1059106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind2
1060106760Investing at a discount : saving on commissions, management fees and costs / Mark Coler1
1061106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
1062106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
10631067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
10641067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
10651067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
1066106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
1067106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า10
10681068160Intel new technology guide1
1069106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท4
10701068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
1071106830ภาษาอังกฤษสำหรับครู / โดย พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ]10
1072106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี2
1073106850หลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล1
1074106860สำนวนอังกฤษ10
10751068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
1076106870กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / โดยประไพศรี สงวนวงศ์ และ อรสา กุมารี ปุกหุต5
10771068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
10781068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
1079106880พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอน 2 เรื่องศาสตร์และศิลปในการสอนภาษา / สันทนา สุธาดารัตน์4
10801068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
1081106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
10821069057 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน6
1083106900การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย1
10841069050Applied participatory action research2
1085106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ4
1086106920ปัญหาการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เริ่มเรียน / พัฒน์ น้อยแสงศรี6
1087106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
1088106950Commonsense computer security : your practical guide to preventing accidental and deliberate electronic data loss / Martin R. Smith1
1089106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello2
1090106970Dynamics of supercale 4 / by John W. Yu and David Harrison2
10911069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
10921069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
1093106980Quantitative methods for business students / Garham Pervan1
109410698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
10951070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
1096107000Integrated optics : design and modeling / Reinhard Marz1
1097107010Financial investment / Howard Griffiths1
1098107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
10991070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
11001070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
11011070270การดำเนินคดีในศาล 2
11021070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
11031070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
1104107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others2
11051070420Fine Arts [journal]1
1106107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
1107107060Quantitative international investing / Brian R. Bruce1
1108107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
11091070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
11101070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
1111107080What every supervisor should know : the complete guide to supervisory management / Lester R. Bittel and John W. Newstrom1
1112107090Impact / Jane Revell1
1113107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis6
1114107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
1115107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
1116107130Tian Han wen ju / Tian Han6
11171071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
1118107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
1119107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
11201071580Communicating in English4
1121107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
1122107170Jia / Ba Jin2
1123107180Ku nan / Sha Ding1
1124107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
112510720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ6
1126107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
11271072020รายงานประจำปี... 2
1128107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
1129107220Chun feng chen zui de wan shang2
1130107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
1131107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
1132107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
1133107260การอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
1134107270การลงทุนในการศึกษาและอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.1
1135107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
1136107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
113710730หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ / จุมพล สวัสดิยากร20
1138107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
1139107310ความเป็นผู้นำเป้าหมาย และอำนาจในสถาบันอุดมศึกษา / ประกอบ คุปรัตน์, บรรณาธิการ4
11401073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
1141107320มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง1
11421073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
1143107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25292
1144107350แผนแม่บท1
1145107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
1146107380การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 51
1147107390Sociology of delinguency1
114810740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์1
1149107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
1150107410สหพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1
1151107420วิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น1
1152107430สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2527 และรุ่นปีการศึกษา 25281
1153107440ตัวอย่างข้อสอบพร้อมด้วยคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม2
1154107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
115510746070 อาชีพ / ไทยน้อย2
1156107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์3
1157107480โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียน : ระยะที่ 1 / มาลี นิสสัยสุข1
1158107490เอกสารการอบรมงานอนามัยโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู2
115910750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง6
1160107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
11611075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
1162107530รายงานการวิจัยโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2529 ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
1163107560นโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาว 25223
1164107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
11651075800IEEE transactions on education [journal]1
11661075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
1167107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
116810760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา1
1169107600Recits1
1170107610Economics and medical research / Burton A.Weisbrod8
11711076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
11721076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
1173107620Corporate strategy in action : the strategy process in British road services / Geoffrey Lewis1
1174107640Trump surviving at the top / by Donald T.Trump and Charles Leerhsen1
1175107650Setting up & operating a business in Japan / Helen Thian1
11761076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
11771076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
1178107670The economics of technical change and international trade / by Giovanni Dosi ; Keeth Pavitt and Luc Soete1
1179107680Low pay, occupational mobility, and minimum-wage policy in British / David Metcalf2
11801076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
118110770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1182107700Dynamics of excel IBM PC edition / by John W.Yu and Catherine Demers2
11831077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
1184107730The library in America : a celebration in words and pictures / Paul Dickson1
1185107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
1186107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
11871077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
11881077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา3
11891077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1190107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
1191107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
1192107780Think twice before you accept that job / Richard J.Thain1
1193107790The McGraw-Hill training series1
119410780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา4
1195107800Developing new financial products / Gary H.Raddon1
1196107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
11971078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
1198107830Fundamentals of technical mathematics with calculus / Arthur D.Kramer1
11991078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
12001078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
12011078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
12021078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
12031078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
12041078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
12051078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
12061078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
12071078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
1208107840The journalist and the murderer / Janet Malcolm1
12091078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
12101078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
12111078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
12121078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
12131078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
12141078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
12151078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
12161078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
12171078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
12181078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
12191078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
12201078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
12211078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
12221078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
12231078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
12241078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
12251078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
12261078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
12271078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
1228107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
12291078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
12301078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
1231107890Crimial law and procedure2
1232107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
12331079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
12341079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ9
1235107920The Russian revolution / Robert Goldston1
12361079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 2
1237107940A killing wind : inside union carbide and the phopal catastrophe / Dan Kurzman1
12381079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1239107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
1240107970Innovative employing communication : new approaches to improving trust, teamwork and performance / Alvie L.Smith1
1241107980Information systems in management / James A.Senn1
1242107990Public policy issues for management / Rogene A.Buchholz1
12431080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
124410800พจนานุกรมพุทธศาสตร์ / พระราชวรมุนี [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
1245108000Business and Society / Donna J.Wood1
12461080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
1247108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
12481080120เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ 3
12491080130เอกสารงบประมาณฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ... 3
12501080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
1251108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
1252108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
12531080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)8
1254108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
12551080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
12561080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
12571080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
12581080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
1259108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
12601080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
12611080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
1262108070Management science : an introduction / K. Rosoe Davis ; Patrick G. McKeown and Terry R. Rakes5
1263108080The Pelican Guide to English Literature1
12641080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
1265108100รูดซิปสมอง มองการบริหารแบบ วาย เค เค [YKK] / ทาดาโอะ โยชิดะ แปลโดย สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร6
1266108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม2
12671081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
12681081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
1269108130Poverty and the minimum wage / Donald O. Parsons2
1270108140Real estate problem loans : workout strategies and proceddures / Thomas A. Myers1
1271108150Chinese Through Listening 21
12721081570บทคัดย่อการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.1
1273108160Chinese through literning1
12741081640Annual report.... 2
12751081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
12761081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
12771081680แผนฯ 12... สู่การขับเคลื่อน 5
1278108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern5
1279108190Using structured design : how to make programs simple, changeable, flexible and reusable / Wagne P. Stevens1
128010820ศัพท์แรงงาน1
1281108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
1282108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
12831082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 3
1284108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
1285108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
12861082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
1287108250ความจริงของแผ่นดิน2
12881082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
1289108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
12901082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
12911082610สิงหไกรภพ1
12921082630ไกรทอง1
12931082640พระอภัยมณี1
12941082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
12951082660คาวี1
12961082670อุณรุท1
12971082680สังข์ศิลป์ชัย1
1298108270ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธิ์4
12991082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น1
13001082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
13011082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
13021082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
1303108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก4
13041082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
1305108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
1306108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์4
1307108330การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2520 / โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี...คนอื่น ๆ1
1308108340English in news4
1309108350Expressive English4
13101083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
1311108360Thai national identity2
1312108370English conversation for Thai students1
1313108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
1314108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 4
13151083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
131610840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
1317108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
13181084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
1319108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง7
1320108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
1321108440ชุดปูพื้นโทเฟิล2
13221084420DK eyewitness top 10 travel guides2
1323108450Vocabulary2
1324108460Wonderful Thailand2
13251084650Terminatior 2 [Videodisc] : Judement day = คนเหล็ก 2029 ภาค 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by James Cameron 3
13261084660เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์]3
13271084670Lenin the train [Videodisc]3
13281084700Mighty Joe Young [Videodisc]2
13291084730เซเว่น [แผ่นวีดิทัศน์]2
13301084760ประธานาธิบดีโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์]3
13311084790The quest [Videodisc] : Go the distance / Directed by Jean-Claude Van Damme2
1332108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
13331084810สตาร์เกท [แผ่นวีดิทัศน์]2
13341084820พั้ลพ์ ฟิคชั่น เขย่าชีพจรเกินเดือด [แผ่นวีดิทัศน์]3
13351084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
1336108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
133710850วิดีโอเทป1
1338108500การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทวิลักษณ์ในการพัฒนาชนบทไทย : กรณีเฉพาะจีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น / บุญทัน ดอกไธสง2
1339108510Structure2
13401085180In Country [Videodisc] / Directed by Norman Jewison2
1341108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์4
13421085200Tycus [Videodisc] / Directed by John Putch2
1343108550การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ2
1344108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา1
13451085930จีนไทย [วารสาร] 1
13461085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
134710860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
13481086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
1349108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ4
13501086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
13511086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
1352108620ดรรชนีไมโครฟิล์ม 2514-2524 เล่ม 1 อักษร ก / โดย พวงเพ็ชร รื่นเริง และ อรุณี ตุลยนิษกะ2
1353108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
1354108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
1355108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
1356108660ปัญหากฎหมายอาญา4
1357108670ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิด โดยข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี 2530 / เกื้อ วงศ์บุญสิน1
13581086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
1359108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
1360108690หลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ / รวบรวมโดย บุญเลียบ เนิดน้อย2
13611086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 3
136210870รวมย่อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 4 มาตรา 88 ถึง มาตรา 130 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน 3
1363108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
13641087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
1365108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
1366108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
1367108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
1368108780Vocabulary building4
13691087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
1370108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์6
13711087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ2
13721087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
13731087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต6
13741087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์14
137510880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร16
1376108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
13771088000การบัญชีชั้นสูง 2 / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 6
13781088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]8
13791088020นักโทษประหาร / แสง จันทร์งาม2
13801088030The... household socie-economic survey : Northeastern region2
1381108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์4
1382108820How to excel in business journalism / R.J. Venkateswaran1
1383108830การศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้องการของวงการธุรกิจไทย / บังอร สว่างวโรรส5
1384108840English for guided tours6
1385108850The banker's desk book / Richard B. Miller1
13861088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
1387108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
13881088690English vocaburary for lawyers series2
1389108890The complete guide to closed-and funds : finding value in today's stock market / by Frank Cappiells ; W. Douglas Dent and Peter W. Madlent1
13901088980Unseen paradise1
139110890ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.25312
1392108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
1393108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
1394108920CN10240
1395108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
1396108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล3
1397108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 14
13981089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
1399108960เรียนพูดภาษาจีน / วายจิง เจ เยาเปา วอง1
14001089620Agchigrafik1
14011089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
14021089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
1403108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ9
1404108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
1405108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
14061089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
140710900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
1408109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 7
14091090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
1410109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
1411109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง6
1412109050Lead on the brian2
1413109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
14141090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
14151090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
141610910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
1417109100Adolessence to muturity1
14181091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 312
1419109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
1420109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา1
1421109140บทคัดย่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบทไทย / สุทธิจิตต์ จินตยานนท์1
1422109150คู่มือการชี้สองสถาน1
14231091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
14241091520Bootleg1
14251091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
1426109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
14271091640Green Research [journal]1
14281091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
1429109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
14301091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
14311091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
1432109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
1433109190Basic guide to hospital public relations1
143410920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
1435109200Advanced marketing strategy : phenomena analysis and decisions / by Glen L. Urban and Steven H. Star1
1436109210เรียนภาษาจีนจากภาพ5
1437109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง8
14381092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
1439109270มาตรการทางกฎหมาย เรื่องการป้องกันภยันตราย / อำนวย อินทุภูติ2
14401092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
14411092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
14421092770เคล็ดลับในครัว 21
14431092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
14441092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
1445109280the library of communication technique1
14461092800The best of vietnamese food3
1447109290Economic theory, econometrics and mathematical economics1
144810930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ2
1449109300China A B C1
14501093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
1451109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
14521093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
14531093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
14541093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
14551093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
14561093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
14571093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
14581093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
1459109350สายธารแห่งความคิด / โดย ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท, บรรณาธิการ1
14601093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
14611093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
1462109360Basic marketing / by E. Jerome McCarthy and William D. Perreault1
1463109370Gower handbook of quality management / edited by Dennis Lock and David J. Smith1
1464109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
1465109390The Kent international business series4
146610940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 5
1467109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
1468109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
14691094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
1470109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
14711094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์2
1472109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
14731094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
14741094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
14751094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
14761094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
1477109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
1478109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
14791094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
1480109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
14811094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
1482109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
14831094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 4
148410950Our beloved King1
1485109500A brief guide to buddhist meditation centres in Thailand2
14861095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1487109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
14881095100จินตนา ยศสุนทร.1
14891095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
1490109530Mass media in the information age / by Thomas M. Pasquer...[et.al]1
14911095380Worterbuch deutsch-Thai1
1492109540Technical mathematics / Henrry Lewis1
1493109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1494109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1495109570Legal almance series2
1496109580Perspectives on trade and development / Anne O. Krueger1
1497109600เด็กเร่ร่อน1
1498109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1499109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
15001096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1501109630Festivals of Thailand1
1502109640Tourism : an ecumenical concern1
1503109650Crash course : the instant M.B.A. / Suzanne Lainson1
1504109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1505109670ตำราการทำอาหารญี่ปุ่น / โดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ และ สิริพันุ์ จุลกรังคะ1
1506109680ตำราการทำอาหารอบ1
1507109690How hot a manager are you?2
15081096990IELTS : Practice Tests3
150910970จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด6
1510109700ยุทธการขจัดคู่แข่งในสำนักงาน / เย่จีฉี ; แปลโดย ชุมพล พูนยิ่ง2
15111097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
15121097190Living Company1
1513109720Basic skills in electricity and electronics3
1514109730Applied numberical analysis / by Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheathey1
1515109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
15161097480รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1517109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
15181097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1519109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1520109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
15211097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1522109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
15231097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
15241097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
152510980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์13
1526109800The Kent international business series6
15271098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
1528109810Cutting loose : making the transition from employee to entrepreneur / by Thomas A. Easton and Ralph W. Conant2
1529109820Sage yearbooks in politics and public policy2
15301098220Business E-mail2
15311098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
1532109840Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson2
15331098410Annual report.... 2
1534109850Communication for management and business / by Norman B. Sigband and Arthur H. Bell1
1535109860Economics / by Martin Bronfenbrenner ; Werner Sichel and Wayland Gardner2
15361098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1537109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1538109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1539109890Executive compensation a total pay perspective / Bruce R. Ellig4
154010990องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์12
1541109910The challenge of free trade / Alan Oxley1
1542109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
15431099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1544109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
15451099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1546109940Macroeconomics / by Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus1
1547109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1548109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1549109970Issues in management accounting / edited by David Ashton, Trevor Hopper and Robert W. Scapens1
1550109980Advances in business financial management / edited by Philip L. Cooley1
1551109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1552110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
15531100A dictionary of sociology / edited by G. Duncan Mitchell1
155411000The current bank10
1555110000International algebra for college students / by Karl J. Smith and Patrick J. Boyle1
1556110010Basic technical mathematics with calculus1
1557110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
15581100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
15591100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
15601100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1561110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1562110040Chinese conversation for tourist2
15631100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1564110050Varieties of written English / Michael N. Long1
15651100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
15661100510ECT journal [journal]1
15671100520Energy Plus [วารสาร]1
15681100540จุลนิติ [วารสาร]1
1569110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell2
1570110070Store choice store location and market analysis / Neil Wrigley1
1571110080The management of international advertising : a handbook and guide for professionals / Erdener Kaynak1
1572110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan2
1573110100The handbook of convertibles / Simon R. McGuire1
1574110120Finance growth and stability / Karel Jansen1
1575110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber2
15761101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1577110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne4
15781101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
15791101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
1580110150Dichotomics of the mind : a systems science model of the mind and personality / Walter Lowen2
15811101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
15821101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
15831101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1584110160Mahidol university : annual research abstracts and bibliography of non formal publications 19871
1585110180The laser printer handbook / David Myers2
15861101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
15871101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1588110190Inventory theory and consumer behavior1
1589110200The impact of the minimum wage on reginal labor markets / Ronald J. Krumm2
15901102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
15911102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
1592110210Sydicated loans : a handbook for banker and borrower / Stanley Hurn1
1593110220Pension fund investment management : a handbook for sponsors and their advisors / edited by Frank J. Fabozzi1
15941102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
1595110240Computer and information systems / by T.J. 0'Leary and Brian K. Williams1
15961102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1597110250Supervision focus on inotruction / by Don M. Beach and Judy Reinhartz1
1598110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1599110270nineteen and eighty four / George Orwell1
1600110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
16011102910Home & decor [journal]1
16021102920Life and home [journal]1
160311030การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1604110300Managing creativity / John J. Kao1
1605110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1606110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล1
1607110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1608110350Sales management people and profit / James M. Comer1
1609110360Foundation of mulitinational financial management / Alan C. Shapiro2
1610110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1611110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1612110390Say the word / by Diane Hall and Mark Foley1
161311040การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1614110400Cookery : an introduction / by Victor Ceserani and Ronald Kinton1
1615110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1616110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1617110430The big deal / Saxon Menne1
1618110440Business information technology series1
16191104410Technical Guide of Calligraphy1
16201104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
16211104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
16221104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
16231104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
16241104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
16251104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1626110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
16271104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16281104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16291104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
16301104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
16311104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
1632110460Financial reporting using computer graphics / Irwin M. Jarett2
16331104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16341104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16351104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1636110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1637110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1638110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1639110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1640110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1641110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
16421105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
16431105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
16441105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
1645110540การวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2520-25291
1646110550ทวนความหลังก่อนประกาศนโยบายประชากร1
16471105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
16481105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
16491105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 2
1650110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1651110580American public finance / by William J. Shultz and C. Lowell Harriss1
1652110590Industrialization and employment in developing countries : a comparative study / Kanhaya L. Gupta1
165311060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา24
1654110600Introduction to risk management and insurance / Mark S. Dorfman1
1655110610Thinking finance : everything managers need to know about finance and accounting / by Joel G. Siegel and Jae K. Shim1
1656110620Kiplinger's sure to cut your taxes / Kevin McCormally1
1657110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
16581106330ดิสโคลสเชอร์ร้อนพยาบาท [แผ่นวีดิทัศน์]2
16591106340Executive decision [Videodisc]2
16601106350ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี2
16611106360นรกระฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
16621106370In cold blood [Videodisc] = คู่ฆ่าสัญชาติญาณโหด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Jonathan Kaplan3
16631106410แบ็ทแมน รีเทิร์นส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่า2
16641106470อันเดอร์ซีจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ยุทธการยึดด่วนนรก2
16651106490ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
1666110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
16671106500เจาะเวลาหาอดีต 3 [แผ่นวีดิทัศน์]2
16681106520Detonator death train [Videodisc] = นรกโหด หยุดมันไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David S. Jackson2
16691106570ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกอภินิหารครูเสด2
1670110660Computers in today's world / Ralph M. Stair1
1671110670A guide to hotels & restaurants in Great Britain & Ireland 19762
1672110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
167311070การบัญชีเกี่ยวกับการขายเฉพาะอย่าง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1674110700แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น1
1675110720Econometrics : theory and applications / Sukesh K. Ghosh1
1676110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1677110740Managing for peak performance / Alan Weiss1
1678110750Communications in travel and taurism / Shelagh Snell and Jeft Carpenter1
1679110760Charting your goals / by Dan Dahl and Randolph Sykes1
1680110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1681110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
16821107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
168311080คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรมโรงงานและประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ4
1684110800Auditing today / Emile Woolf1
1685110810Markting hospitality / Tom Powers2
1686110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1687110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
1688110840Production and operations management : a life cycle approach / by Richard B. Chase and Nicholas J. Aquilanos1
16891108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3
16901108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1691110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
1692110870รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8
16931108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
16941108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
169511090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
1696110900Communicating in business / by David N. Bateman and Norman B. Sigband1
16971109020Hundred Islands of Thailand1
1698110910Essentials of accounting / Robert N. Anthony2
16991109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
1700110940New dimensions IV. / edited by Robert Silverberg1
17011109440Fashion restaurant of China1
1702110950Modern English in action / Henry I. Christ2
17031109570TESOL quarterly [journal]1
17041109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1705110960Constitution makers on constitution making / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
1706110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1707110980Tourist atlas of guangdong province1
1708110990Guide-book to Beijing1
17091110The illustrated encyclopedia of mankind20
171011100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1711111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1712111010Zhong guo wen hua shi san bai ti3
1713111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
1714111030อุตสาหกรรมไร้สารพิษ : ความจริงหรือความฝัน1
17151110320Concise world Atlas1
17161110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
1717111040อาหารจานเดียว / โดย จรูญศรี พลเวียง ; สุดาพร ทิมฤกษ์ และ อัจฉรี คงเลิศมงคล1
17181110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1719111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
17201110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
17211110680Study in Australia and New Zealand with CP guidebook... 3
1722111070Understanding futurology2
1723111080เขมรแตก [สงครามชายแดน] / ชลิต ณ นคร1
17241110890Computers & industrial engineering [journal]1
1725111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
17261110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
17271110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
172811110ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและธนาคาร / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ8
1729111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์2
1730111110Kong yi ji / Lu Xun2
1731111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1732111130Kan tu du gu shi5
1733111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1734111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1735111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1736111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
17371111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
17381111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1739111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1740111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
17411111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
174211120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1743111200Supplementary Chinese Greader1
1744111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1745111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1746111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
17471112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
17481112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1749111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
17501112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
17511112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1752111260Chinese for the beginners5
1753111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1754111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
17551112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
175611130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์32
1757111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying2
1758111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi2
1759111320Cheng da fa shi / Ping Heng2
1760111330Real estate investment and taxation / by Stephen D. Messmer...other1
1761111340The glendower legacy / Thomas Gifford1
1762111350Harrap's easy English3
1763111360Idioms4
1764111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai2
17651113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1766111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
176711140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
1768111400Graphic English I6
17691114060Eyewitness guides1
1770111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ4
1771111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
17721114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
1773111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1774111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1775111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1776111470Dong5
1777111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su2
1778111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su2
17791114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
178011150การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด / สุนทรี จรูญ20
1781111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su2
1782111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su2
1783111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su2
17841115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1785111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1786111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1787111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
17881115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1789111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian2
17901115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
17911115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
17921115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
17931115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
17941115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
17951115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1796111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
179711160ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ นภาพร ขันธนภา4
1798111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini2
17991116050สวยงามตามแต่ง2
18001116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
1801111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
18021116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
1803111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
1804111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
1805111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
1806111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
18071116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
18081116560Foto video [journal]1
18091116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3
18101116590Silvicultral research report... 2
18111116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
18121116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
18131116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
18141116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
18151116840Bangkok-breathing1
18161116850Bangkok-an inspiration1
18171117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
1818111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
1819111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
1820111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
18211117820ภาษาญี่ปุ่น 3
18221117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
18231117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
1824111790Tang shi da guan1
18251117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi2
182611180ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / โดย กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ บรรจง อยู่ทอง14
1827111800Poems of Su Zhou1
1828111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
1829111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
1830111830Chun tian de wu / Ai Wu1
18311118380Auditing and assurance handbook... 2
1832111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
1833111860Governing Britain : a guide book to political institution / by A.H. Hanson and Malcolm Walles1
1834111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
1835111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
18361118830โปรแกรมโหลดฟรี1
1837111890Accounting information systems / Edward Lee Summers2
18381118910การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี / อุกฤษฏ์ ตันทสุทธานนท์1
183911190คู่มือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร8
1840111900The complete travel marketing handbook : 37 thirty three industry experts share their secrets / edited by Andrew Vladimir1
18411119010Crucible1
18421119070New playwrights : the best plays of ... 3
1843111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
1844111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
18451119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
1846111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
18471119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
18481119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
1849111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
1850111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
1851111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
1852111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
18531119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
18541119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
1855111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
18561119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
1857111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
18581120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
185911200The start-up entrepreneur4
1860112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
1861112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
1862112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
1863112020010th Anniversary Mai stock focus 6
1864112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
18651120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
1866112040Ba jin lun2
18671120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
1868112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
1869112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
18701120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
18711120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
18721120680ผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี... สาขาปรัชญารางวัลชมเชยและผลงานวิจัยดีเด่นทุนอุดหนุนวิจัยมก. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 20 สถาบันวิจัยและพัฒนาส1
1873112070Song jiang / Wang Sha Tang3
18741120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
1875112080Cha hua fu / Yang Shu1
18761120830รางวัลผลงานวิจัยเกียรติบัตรและการได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ / อรไท ผลดี1
1877112090Yu wen gu dai wen xue2
1878112100Gu dian wen xue2
18791121050มจธ.กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2548 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
18801121100ที่ระลึกพิธีทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1
18811121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
1882112120Qian jia shi1
18831121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
1884112130Si shu du ben / Ming Shan1
18851121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
1886112140Bei jing ren / Cao yu1
18871121440หุ่นนิ่ง1
18881121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
18891121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
18901121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
18911121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
1892112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
18931121500กนก นารี กบี่ คช1
18941121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
1895112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
1896112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
1897112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
18981121810Sharing is great1
18991121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3
19001121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
19011121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
1902112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
19031121940โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค : สรุปสำหรับผู้บริหาร = Micro-Banking development : executive summary / [ผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์]1
19041121960Ruamkatanya foundation1
19051121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
190611220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ10
1907112200Chun yu / Ba Jin1
19081122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
1909112210Jia / Ba Jin2
19101122120Zapp : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham and Jeff Cox1
1911112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
19121122200สวนเบญจกิติ1
19131122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
1914112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
19151122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
19161122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
19171122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
19181122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
19191122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
1920112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
1921112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
19221122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
19231122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
1924112260Du Shi niang / Feng Meng Long5
1925112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
1926112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
1927112290English for tourist police 1
192811230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
1929112300LA 463 (S)10
1930112310การใช้ถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ / กำธร กำประเสริฐ10
19311123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
1932112320Overseas students' companion to English studies2
19331123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์3
1934112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
1935112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
19361123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
19371123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
1938112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
1939112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
19401123740Casein micelle structure : a concise review1
1941112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
1942112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
194311240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ3
1944112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
19451124000Thailand food stats... 1
1946112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
19471124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
19481124160Prevention of HIV/AIDS among migrant workers in Thailand (PHAMIT) : the baseline survey 2004 / Aphichat Chamratrithirong, Wathinee Boonchalaksi and Pa1
1949112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
19501124250เหลียวหลัง แลหน้า / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
19511124280กฟผ.สัญจร / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1
1952112430Chun5
19531124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 3
1954112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
19551124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
19561124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
19571124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
19581124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
1959112450Xia5
19601124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
19611124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
19621124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
19631124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 31 6
1964112460Qiu5
19651124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
1966112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
19671124730Collected short plays of thanton wilder... 2
1968112480Qing nian shu xin / He Chao2
19691124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
19701124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
1971112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
19721124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
197311250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
1974112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
1975112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
19761125180Golf digest Thailand [journal]1
1977112520Bibliographical series4
19781125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
19791125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
1980112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
19811125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
1982112550AEI studies4
19831125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
19841125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
19851125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
19861125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
19871125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
19881125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
19891125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
19901125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
1991112560How to use the business library with sources of business information / by H. Webster Johnson ; Antony J. Faria and Ernest L. Maier2
1992112570Burn out2
19931125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
1994112580Environmental stress and behavioural adaptation2
19951125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
1996112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison2
19971125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
19981125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
199911260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
2000112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์8
20011126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
2002112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา4
2003112620สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4
2004112630HE 445 6
20051126340Cream cheese products : a review1
2006112640Chang yong zi zi tie4
2007112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
2008112660เบ้งเฮ็ก / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
20091126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
20101126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
2011112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
20121126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
20131126750คู่มือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง2
20141126810จันทร์กระจ่างฟ้า1
20151126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
20161126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
2017112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
2018112700อาหารว่างของไทย1
20191127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2020112710พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์1
20211127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
20221127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
20231127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
20241127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
2025112740สังสรรค์ศิลป / น. ณ ปากน้ำ2
20261127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
20271127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
20281127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
20291127490Annual report.... 3
2030112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
20311127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
20321127510Miss Universe 20051
20331127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
20341127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
2035112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
2036112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
2037112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
2038112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
203911280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย4
2040112800กำลังใจในโลกกว้าง / จอห์น ดับเบิ้ลยู การ์ดเนอร์ แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต2
20411128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
2042112810ประชากรและการวางแผนครอบครัว / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ ภัสสร ลิมานนท์, บรรณาธิการ1
2043112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
2044112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม6
2045112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
2046112850อาหารรสเด็ด1
2047112860ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล2
20481128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
20491128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
2050112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
20511128730ชุดสารพัดรส3
20521128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
2053112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
20541128800Best of Japanese cooking3
20551128810Step-by-step illustrated cookbook3
20561128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
2057112890Creative time management1
20581128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
20591128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
20601128960History of Thai civillization1
20611128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
206211290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร2
20631129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
20641129070Mars [journal]1
20651129080A-Star [journal]1
2066112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน2
2067112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
20681129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2
20691129600วาดการ์ตูน... 4
2070112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
2071112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์2
20721129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
2073112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
20741130The best of life1
207511300รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย / โดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ...[และคนอื่นๆ]23
20761130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
20771130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
2078113010การบริหารงานวิจัย1
20791130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
2080113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ5
20811130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
20821130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
20831130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
20841130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
20851130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
2086113030การพัฒนาการจัดการแนวการวิจัยกึ่งทดลองในการฝึกอบรม / วุฒิชัย จำนงค์2
20871130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
2088113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
20891130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
2090113070บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร4
20911130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
2092113080คู่มือปฏิบัติการบริหารงานบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล2
2093113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
209411310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา4
20951131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
2096113130คำอธิบายภาพล้อคนในโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งสวนโมกขพลารามไชยา วัดธารน้ำไหล / เขมนันท์, ผู้บรรยาย2
20971131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
2098113140ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / พนม พงษ์ไพบูลย์2
20991131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
2100113160รายงานสภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา1
2101113170Teamwork2
2102113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
21031131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
210411320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา4
2105113200คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต / พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะรัตนรังษี1
21061132010EN 101 3
21071132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
21081132540LW 4013
210911330คู่มือบริหารธุรกิจ6
21101133030Dome [journal]1
21111133090ชุดทะเล1
21121133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
21131133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
21141133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
21151133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
21161133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
21171133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
21181133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
21191133650Identity of Andaman1
21201133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
21211133710Practical guide to enterprise2
21221133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
21231133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
212411340หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง / ประโชค ชุมพล8
21251134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
21261134310รายงานประจำปี... / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
21271134320Annual report.... 1
21281134330รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ1
21291134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
21301134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
21311134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 1
21321134510Niveau debutant3
21331134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
21341134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
21351134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson3
21361134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
21371134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
21381134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
21391134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]3
21401134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]3
21411134740เอกสารหมายเลข 8 โครงการวิจัยรหัส 12008313 (127.2.44)1
21421134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
21431134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel3
21441134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
21451134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo3
21461134870lancelot / Chretien de Troyes1
21471134980Reflets 2 : cahier d' exercises3
21481135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
21491135010Reflets 3 : casier'd exercices3
21501135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 3
21511135080Taxi! 3 : cahier d' exercices3
21521135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 3
21531135110Taxi! 3 : guide pedagogique3
21541135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ5
2155113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
21561135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์5
21571135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
21581135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
21591135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
21601136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises3
21611136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
21621136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
21631136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
21641136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield3
2165113620PH215 8
21661136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin3
21671136220Affaires.com : guide pedagogique1
21681136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
21691136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
21701136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
21711136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
21721136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
2173113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย6
21741136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
21751136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
21761136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
21771136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
2178113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก8
21791136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo3
21801136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
21811136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux3
21821136470Niveau intermediaise3
2183113660ฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุพัฒน์ ราชณรงค์10
2184113670เกาะพะงัน1
21851136710รูม [วารสาร]1
21861136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์2
2187113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
2188113690PH 103 10
218911370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี10
2190113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์5
2191113710Physics for entertainment book I1
2192113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร8
2193113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
21941138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
21951138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
2196113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
21971138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2198113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร12
21991138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
22001138780บ้านดีสี่ทิศ1
22011139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
22021139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
2203113940Small business entrepreneurs in Asia and Europe : towards a comparative perspective / Edited by Mario Rutten and Carol Upadhya1
22041139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
2205113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
2206113990Accounting in socialist countries / edited by Derek T. Baily1
22071140Images of Thailand1
220811400องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
2209114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
22101140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
2211114010The book of business money and power / by Michael Kidron and Rondld Segal1
22121140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]4
22131140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2214114020The international dimensions of business6
22151140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
22161140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
22171140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
22181140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
2219114030eight zero eight six/eight zero eight eight 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite2
22201140360บูรณาการสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมไทย : รายงานประจำปี... 2
22211140370Innovation from research honed toward society1
22221140390Adman awards & symposium... 2
2223114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
22241140580Cognition and instruction [journal]1
2225114070Thailand in figures... 7
2226114080Contemporary labor economics / by Campbell R. McConnell and Stanley L.Brue4
22271140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
22281140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
2229114090New approaches to social science history6
223011410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี10
2231114100Fiscal policy, economic adjustment and financial markets / edited by Mario Monti1
2232114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
22331141150สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ระยอง = Statistical reports of changwat... : Rayong / สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง1
2234114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
22351141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
22361141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
22371141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
22381141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
22391141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
2240114130The institutional investor series in finance1
22411141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
22421141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
22431141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
22441141330Wallpapers [journal]1
22451141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
22461141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
22471141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
22481141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
22491141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
2250114140Study guide management / Joe G. Thomas2
22511141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
22521141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
22531141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
2254114150Management / Ricky W. Griffin2
2255114160The second world war / Winston Churchill9
2256114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
2257114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
22581141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
2259114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
2260114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
2261114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
2262114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
2263114240Approaches to audiences : a reader / edited by Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath and Olga Linne1
2264114250Marketing management and information technology / Keith Fletcher1
2265114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
22661142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
22671142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
22681142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
2269114280Specialized accounting systems / Henry Heaton Baily1
2270114290Contemporary investments / by James P. Hoban ; Gene W. Hoban and Carleane Creviston1
22711142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
22721142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
227311430กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาชญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ขุนวรกิจโกศล [ถวิล ระวังภัย]1
2274114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
22751143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
22761143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
22771143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
22781143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
22791143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
22801143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
22811143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
22821143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
22831143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
22841143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
2285114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
22861143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
22871143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
22881143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
22891143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
22901143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
22911143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
22921143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
2293114320Local infrastructure investment in rural America / edited by Thomas G. Johnson ; Brady J. Deaton and Eduardo Segarra4
22941143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
22951143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
22961143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
22971143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
22981143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
22991143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
2300114330Chinese Through Listening 31
2301114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
2302114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
2303114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
2304114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
23051143730กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับหลวง, ฉบับพิมพ์ มธก. และฉบับแก้ไขปรับปรุง1
2306114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์11
2307114390EN101 (s)10
230811440สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ / หลวงสิทธิสยามการ1
2309114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
2310114410Theart of conversation book one1
23111144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
2312114460ประมวลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน1
23131144960Computer game1
23141144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
231511450การเงินธุรกิจและการภาษีอากร / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ]48
23161145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
23171145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ1
231811460การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร, พัชรี อมรทัตพงษ์ และ เสถียร เตชะบรรณะปัญญา22
23191146070Biological science... / Scott Freeman1
23201146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
23211146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
2322114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
2323114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
23241146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
2325114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
23261146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
23271146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
2328114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
23291146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์2
23301146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
2331114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
2332114680Er tong wen xue xuan1
2333114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
233411470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.10
2335114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
2336114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
2337114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
2338114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
2339114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
2340114750Easy Chinese read2
2341114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
2342114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
23431147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
2344114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
23451147810Theory into practice [journal]1
2346114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
234711480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร8
2348114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
23491148000Notre dame series on quantitative methods1
2350114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
2351114820International trade : new patterns of trade, production and investment / Nigel Grimwade1
2352114830The regulation of financial markets in the 1990s / David Gowland1
23531148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
23541148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
23551148380Textile digest [journal]1
2356114840Organizational behavior / by David A. Kobb, Irwind M.Rubin and Joyce Osland1
23571148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
2358114850Macroeconomic problems and policies of income distribution / by Paul Davidson and Jan Kregel1
23591148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
2360114860Investments / Gary Smith1
2361114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
2362114880International economics / by Steven Husted and Michael Melvin1
2363114890Samadhi / Mouni Sadhu1
236411490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล8
23651149060สุขสาระ [วารสาร]1
2366114920The micro economy today / Bradley R.Schiller1
23671149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
23681149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
23691149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
23701149270Give & volunteer guide2
2371114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
23721149300Annual report.... 1
23731149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
23741149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
23751149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
2376114940Segregation / Robert Penn Warren1
2377114950Snow falcon / Craig Thomas1
23781149560การคลัง 4
2379114960The torrents of spring / Ernest Hemingway1
23801149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple3
23811149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2382114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 11
2383114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
2384115010Winsburg, Ohio / Sherwood Anderson1
2385115020Economic development / Charles P.Kindleberger1
2386115030Topaze / Marcel Pagnol1
23871150300University physics with modern physics5
2388115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
2389115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
2390115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
23911150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
23921150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
23931150650Kids Insight1
23941150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
2395115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
23961150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
23971150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
23981150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
23991150760The Pippin teacher's library1
24001150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
24011150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
24021150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
2403115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
240411510Beginning Chinese / John DeFrancis2
2405115100โลกวิทยาศาสตร์1
2406115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]5
24071151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
24081151150Taiwan Panorama [journal]1
2409115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
2410115130เคมีฟิสิกส์ 3 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
24111151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
2412115140ฟิสิกส์สถิติและความร้อน / มนตรี แย้มวงษ์6
2413115150เทอร์มัลฟิสิกส์ตอนที่ 1 : ภาคเทอร์โมไดนามิกดั้งเดิม / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
2414115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช4
2415115180Economics for managers / Geraint Johnes1
24161151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
241711520การเงินธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก และ สุมาลี จิวะมิตร10
2418115210คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 / วิชัย ธรานนท์4
2419115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
2420115230CH233 (H)4
24211152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
2422115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล4
24231152580Creating light... / Jerry Yarnell1
2424115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์1
24251152620International design yearbook ... 1
24261152650Visual communication [journal]1
24271152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
2428115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์3
24291152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
24301152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
24311152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
2432115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
24331152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
24341152950Windows IT Pro [journal]1
243511530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์6
2436115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
2437115310How to become an effective speaker1
2438115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
2439115330The way of the heart / Henri J.M. Nouwen1
2440115350Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson1
2441115360AEI symposia ; 82D4
24421153790The best of MBA world guide... 2
2443115380Selected accounting/auditing statements 1990 for tafe1
24441153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
2445115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
244611540การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / วาสนา สิงหโกวินท์6
24471154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
2448115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
2449115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
2450115430Athletes / by Joe Wilder...others2
2451115450Broadcasting in America : a survey of electronic media / by Sydney W. Head and Christopher H. Sterling1
2452115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย13
2453115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
2454115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
24551154830บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี (พ.ศ.2542-2548) : 12 ประเด็นห่วงใยตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... [และคนอื่น ๆ]1
24561154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
24571154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
24581154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
24591154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
24601155020Standards of English for occupations2
24611155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
24621155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
2463115505050 ปี ราชมงคลภาคใต้ = 50th anniversary of Rajamangala Songkhla / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
24641155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
24651155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment13
24661155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
24671155170สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : สุโขทัย = Statistical reports of changwat... : Sukhothai / สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย1
24681155180สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ราชบุรี = Statistical reports of changwat... : Ratchaburi / สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี1
24691155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
24701155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
24711155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
24721155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
24731155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
24741155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
24751155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
24761155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 2
24771155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
24781155450หลวงตาสอนเด็ก : อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
24791155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
24801155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
2481115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
24821155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
24831155720Fashion... 2
24841155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
24851155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
24861155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
24871155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
24881155860Beyond expectations 11
24891155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
2490115590PH4216
24911155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
24921155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
24931155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
24941156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
24951156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
24961156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
24971156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
2498115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
2499115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
25001156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
2501115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
2502115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
2503115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
25041156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.2
2505115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
25061156640สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ภูเก็ต = Statistical reports of changwat... : Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต1
25071156650ชานพระศรี / เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง [เพ็ง เพ็ญกุล]2
2508115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
25091156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
2510115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
2511115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
2512115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
25131157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
2514115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
2515115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
2516115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
2517115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
2518115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
2519115760Ni ren shi zhe xie zi ma / Mu Zi Jun2
2520115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
25211157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
2522115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
2523115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
25241157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
25251158036 small business mistakes and how to correct them4
2526115800Offensive strategy : forging a new competitiveness in the fires of head-to-head competition / Lee Tom Perry1
25271158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
2528115810Organizations : theory and design / by Arthur G. Bedeian and Raymond F. Zammuto1
2529115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish1
25301158220การศึกษาบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร1
25311158240Directory of agencies and positions Department of Provincial Administraton Ministry of Intarior... 2
25321158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
25331158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
2534115830Political behavior / Alfred de Garzia1
25351158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
25361158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
25371158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
25381158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล2
2539115840วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
2540115850ท่องไปในโลกกว้าง นำชมสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก / โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน1
25411158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
25421158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
2543115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
25441158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
2545115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
25461158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
2547115890Elements basic 9 3 dimensions1
2548115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin2
2549115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
2550115940รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3
2551115950ชีววิทยา / สวง บุณยวณิชย์4
25521159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
2553115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
2554115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman4
25551159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
2556115980Proceedings final seminar under the CIDA Thailand landsat project2
2557115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ7
25581159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
25591160The new far east : seven nations of Asia1
256011600การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่น ๆ]12
2561116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
25621160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
2563116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
2564116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
2565116030Divine comedy1
2566116040The odyssey1
25671160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
2568116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
2569116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
25701160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
2571116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
257211607002 giant civilize of Asia India-China1
25731160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
2574116080A quick course Chinese language primer1
25751160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
2576116090The complete negotiator / Gerard I. Nierenberg1
25771160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
25781160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
2579116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
2580116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
2581116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
25821161310Journal of Science and Technology Mahasarakham University [Journal] 1
2583116140The autobiography of Benjamin Franklin / Benjanim Franklin1
25841161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
2585116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
2586116160ตำราเรียนพูดไทย-จีน / หวัง ลี่ เจิน2
25871161620mots [journal] 1
25881161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
25891161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
2590116170Vocabulary programming method4
25911161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
2592116180Essays and journal1
25931161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
25941161810Macromedia Dream Weaver 8 ฉบับมือใหม่หัดสร้างเว็บ / นายเน็ตไฮสปีด1
2595116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
25961161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2597116200Elements basic 8 2 dimensions1
25981162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
2599116210Marketing today / Gordon Oliver1
2600116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
26011162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
2602116230100 World's great letters1
2603116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา30
26041162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
2605116250สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย / นิตย์ รื่นรมย์4
26061162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
26071162670นาคราชา... / แรบบิท1
26081162970President's report prince of Songkla university... 1
26091162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
261011630การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ5
2611116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
26121163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26131163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26141163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26151163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26161163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26171163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
261811631037 โรคของคนวัยทำงาน2
26191163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26201163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26211163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
26221163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
26231163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
2624116320แคลคูลัสขั้นสูง / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล4
2625116340MA113 (H) 1
26261163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
2627116350แคลคูลัส 14
2628116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร6
2629116370Introduction to calculus6
2630116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์7
26311163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
26321163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
2633116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ9
26341163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
263511640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
2636116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์4
26371164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
26381164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
26391164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
26401164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
26411164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
26421164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
2643116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 14
26441164100The International communication Gazette [journal]1
26451164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
2646116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 4
2647116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4
2648116440MA111 (S) 4
26491164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
26501164510โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel [ระยะที่ 2] / ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์...[และคนอื่น ๆ]1
26511164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
26521164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
26531164610Speech 2003-20052
26541164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
265511650การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ13
26561165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
26571165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
26581165060รายงานประจำปีการศึกษา... 12
26591165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
2660116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
26611165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
26621165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
26631165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
26641165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
26651165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
26661165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
26671165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
26681165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
26691165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
2670116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
267111660การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ6
26721166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
2673116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
2674116670เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น15
26751166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา2
2676116690CH 3344
267711669901 อาชีพ 30 บาท1
26781167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
26791167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
26801167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
26811167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
26821167040น้ำจิ้ม1
26831167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
2684116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
26851167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
2686116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
26871167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
2688116730เคมีอนินทรีย์ / แน่งน้อย ลิมปอมร4
26891167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
26901167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25482
2691116740เคมีอนินทรีย์ / มาลี ตั้งสถิตรกุลชัย4
2692116750เคมีอนินทรีย์ / สุนทรี เบญจวงศ์กุลชัย4
26931167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 8
269411675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)2
26951167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
26961167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
2697116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
26981167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
26991167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
27001167630Walailak journal of science and technology [journal]1
27011167640Focus Bangkok [journal]1
2702116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ6
2703116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
270411680การบัญชีบริหาร / สุภาพร [พรนภา] หะยะมิน6
2705116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
2706116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
27071168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
2708116820CH3234
27091168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
2710116830CH 221 [H]4
2711116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ4
27121168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
27131168460Annual report.... 3
27141168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
2715116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา6
2716116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
2717116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
2718116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
2719116890ED319 (S)4
2720116910GY1038
27211169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
27221169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
2723116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย4
27241169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
27251169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
2726116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์8
2727116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์2
27281169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
27291169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
2730116960ZO4224
2731116970Our atmosphere6
2732116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค2
2733116990MT10310
27341169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
27351169990รูปแบบชีวิตและการให้คำปรึกษาอาชีพ / นันทา สู้รักษา1
27361170Corpus almanac of Canada1
273711700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์25
27381170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
2739117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
2740117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย6
27411170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
27421170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2743117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ6
2744117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล4
27451170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
2746117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2747117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที4
2748117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
27491170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
2750117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)2
2751117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
27521170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
27531170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
27541170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
275511710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
2756117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
27571171190Study in Holland... 1
2758117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
27591171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
27601171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
2761117140ชีววิทยา4
27621171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
27631171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
27641171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
2765117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
2766117170ชีววิทยา / ไอฟอร์ อีแวนส์ แปลโดย พุฒิพงศ์ วรวุฒิ1
2767117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง6
276811720การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน / วิไลวรรณ ทองประยูร12
2769117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
27701172110English in business / R. S. Schiffrin1
27711172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
27721172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
2773117220Management principles and practices / David H. Holt1
27741172200Software engineering... / Dines Bjorner3
27751172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
27761172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
27771172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
27781172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
2779117230Biology / Helena Curtis2
2780117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
27811172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
27821172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
2783117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
2784117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ10
2785117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
27861172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
27871172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
27881172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
27891172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2790117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
27911172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
27921172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
27931172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
279411730การเงินธุรกิจ / อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุสุมา เวชชบูล10
2795117300Sage focus edition2
27961173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
27971173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
27981173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
2799117310Comparative resource allocation : politics, performance and policy priorities / edited by Alexander J. Groth and Larry L. Wade2
28001173110จุลสารวิจัย : 50 ปี ราชมงคลภาคใต้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
28011173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2802117314020 ปี ทีดีอาร์ไอ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
28031173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
28041173160รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกินดีอยู่ดีของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง1
28051173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
2806117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman2
28071173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
28081173370Thai Commerce [journal]1
2809117340Introductory accouting : principles and practice / Ronald J. Maxwell1
28101173400วัดพระแท่นดงรัง2
28111173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
28121173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
28131173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2814117360CH10310
2815117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
28161173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
281711740การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร / โดย สุนทรี จรูญ และ พูนทรัพย์ รามนัฎ8
2818117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2819117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์8
28201174110The manager and the organization / Eric Moonman1
28211174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
28221174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
28231174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
28241174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
28251174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
2826117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 6
28271174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
28281174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
28291174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
28301174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
28311174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
28321174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
28331174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
28341174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
2835117450เคมีพื้นฐาน6
28361174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
28371174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
2838117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์6
2839117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก8
28401174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
28411174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
28421174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
2843117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช6
28441174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
28451174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
28461174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
284711750Report of the children and youth survey... 1
2848117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin2
28491175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
2850117520Modern English in action / Henry I. Christ2
28511175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
2852117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin2
28531175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
28541175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
28551175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
2856117540Modern English in action / Henry I. Christ1
28571175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
2858117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
28591175530มือปืน2
28601175560Thai Nakorn ไทยนคร1
2861117560Controlling and analyzing costs in food service operations / James Keiser1
28621175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
28631175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
2864117570Wiley service management series1
28651175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
28661175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
28671175770จังหวัดนครนายก1
2868117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey2
2869117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
287011760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]6
2871117600Wiley professional restaurateur guides2
2872117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter2
28731176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
2874117620Triumphs / by William K. Durr...others2
2875117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff4
28761176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
28771176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
2878117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
28791176410Toledo imperial city1
288011764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
28811176480The way to Santiago1
2882117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch2
28831176500ปฏิทินศาสนา9
28841176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
2885117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
28861176610English for your business career / Alan R. Beesley3
28871176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
2888117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
2889117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
2890117690The making of managers / Robert Heller1
28911176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
2892117700The corporate social challenge : Cases and commentaries / Frederick D. Sturdivant2
28931177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
28941177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
2895117740Business government and public policy : concepts and practices / by Dan Bertozzi and Lee B. Burgunder1
2896117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
28971177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
2898117760International economics / Peter H. Lindert1
2899117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
29001177710Supreme court of Thailand1
29011177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
29021177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
29031177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
2904117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
2905117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 494
29061177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
29071177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
29081177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
29091177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
29101177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
29111177920คู่มือชุดความรู้1
29121177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
29131177940คู่มือชุดความรู้1
29141177950คู่มือชุดความรู้1
29151177960คู่มือชุดความรู้1
29161177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
29171177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
29181177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
291911780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์5
2920117800Finance and investment handbook1
29211178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
29221178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
2923117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
2924117820Wordstar 5.0 with updates for wordstar 5.51
2925117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
29261178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
29271178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
29281178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
29291178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
29301178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
29311178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
2932117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
29331178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
2934117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
2935117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
2936117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ4
2937117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ4
2938117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
29391179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
29401179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
29411179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
294211795058 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน3
294311796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
29441179660Chiang Mai1
29451179670Great celebrations for a great king1
29461179680Espana Guia turistica1
2947117970กว่าจะเห็นเป็นโฆษณาฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา2
29481179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
29491179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
2950117990คู่มือโครงสร้างระเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์2
29511179970IT 3033
29521179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
29531180The international relations dictionary / by jack C. Plano and Roy Olton1
295411800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์10
29551180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
29561180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
29571180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
2958118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson4
29591180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
29601180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
29611180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
2962118030Fundamental perspectives on international law1
29631180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
29641180320Planning for local level sustainable tourism development1
29651180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
2966118040การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีต้นทุน / โดย อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ สมชาย ศุภธาดา2
29671180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
29681180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
2969118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
2970118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
2971118070The supreme court / Lawrence Baum1
29721180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย2
2973118080Industrial democracy : strategies for community revitalization / edited by Warner Woodworth ; Christopher meek and William Foote Whyte2
2974118090Courts and judges / edited by James A. Cramer3
29751180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
2976118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
2977118110Van Nostrand Reinhold Data processing series2
2978118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham4
2979118130New York's financial markets : the challenges of globalization / edited by Thierry Noyelle3
2980118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
2981118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
2982118170Introductory Chinese3
2983118180CH2336
29841181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
29851181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
29861181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
29871181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
29881181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
2989118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม8
29901181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
29911181920A pearl buck reader2
2992118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2993118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
2994118220ZO3314
2995118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
2996118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์4
2997118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ10
2998118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
299911830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ5
3000118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร4
30011183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
3002118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์4
3003118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์4
30041183420เขาและเธอ4
3005118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
3006118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์6
30071183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
30081183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
3009118380พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา [ตอนที่ 1] / ประณีต วิบูลยประพันธ์4
30101183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
30111183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-25342
3012118390มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล2
30131183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
3014118400พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต4
30151184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
3016118410วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์2
30171184150ธรรมสมรส1
30181184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
3019118420การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ / สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตต์ เรืองศรี4
30201184280ลัทธิเต๋า1
3021118440เทคนิคการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ / โดย สงบ แสงบำรุง และ จำนง พรายแย้มแข3
3022118450การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และ อนุสรณ์ สกุลคู4
30231184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
3024118460ED3714
3025118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
30261184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
3027118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป4
30281184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)2
30291184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
30301184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
30311184890Annual editions : international business 05/061
3032118490คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / ประสาท อิศรปรีดา2
30331184980Project finance yearbook... / edited by Michaela Crisell1
303411850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์3
3035118500คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 / มานัส บุญยัง 3
3036118510วุฒิสภา... / วุฒิสภา2
30371185170Treasures of china2
3038118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
30391185200The new method english dictionary/ Michael West1
30401185210Mexico1
30411185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
3042118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
30431185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
30441185470Smaller home1
3045118550อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์2
3046118560คู่มือคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...คนอื่นๆ1
3047118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา3
30481185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
3049118580คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา5
30501185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
30511185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
3052118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
305311860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
3054118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 8
30551186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
30561186090สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร... 1
3057118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์10
30581186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
3059118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี10
30601186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
30611186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
3062118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น10
3063118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร8
30641186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
3065118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา4
30661186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
3067118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]10
30681186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
3069118680New sources of energy and power23
30701186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
3071118690คู่มือกิน...เที่ยว...และนันทนาการ1
30721186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
30731186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
307411870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย2
3075118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย5
30761187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
3077118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น20
3078118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์21
3079118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]12
30801187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
3081118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์2
30821187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
30831187840หัวไทรสัมพันธ์4
3084118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
30851187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
30861187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
30871187950AU Journal of Management [journal] 1
30881187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
30891187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
309011880นโยบายการจัดการของบุคคลของบริษัทระหว่างประเทศไทย / วุฒิชัย จำนงค์8
30911188090Next Space [journal]1
3092118810Kiso Nihongo 112
3093118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
3094118830คู่มือคณิตศาสตร์จีแมท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...[และคนอื่น ๆ]3
3095118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง5
30961188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
3097118850คู่มือจีแมท2
30981188560ยอดพระไตรปิฎก1
3099118860คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิติพิทักษ์ 4
31001188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
3101118870หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ ; นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยากุล5
3102118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์6
3103118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล4
3104118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก8
3105118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
31061189170สมุดภาพนางสาวไทย1
3107118920PH 21210
3108118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An10
31091189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
3110118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
31111189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
31121189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
31131189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
31141189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 3
31151189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)8
3116118960PH2148
31171189610บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข และ ดวงใจ กาญจนศิลป์1
31181189630การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3119118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
31201189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
31211189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
3122118980พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ /วัชรี บูรณสิงห์ 2
31231189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
31241189830ขุนคลัง1
31251189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary3
3126118990สาขาสถิติประยุกต์ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2
31271189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
31281189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
31291189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
31301190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
313111900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์7
3132119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
31331190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
31341190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
31351190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
31361190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
3137119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
31381190150Letterhead and logo design... 1
3139119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
3140119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ6
3141119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
31421190410Thailand's exporters 1978-19791
31431190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
3144119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
31451190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3146119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล10
314711910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์11
3148119100คณิตศาสตร์เบื้องต้น เฉลยแบบฝึกหัด / โดย มานัส บุญยัง และ พันทิพา ตั้งอุทัยศักดิ์5
31491191180History of British theatre... 1
31501191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
3151119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ2
31521191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
31531191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
31541191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
3155119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต3
3156119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์10
31571191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
3158119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์6
31591191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
3160119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
31611191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
31621191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
3163119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม15
31641191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
3165119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
3166119208036 ปีสยามรัฐ1
3167119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
31681192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย4
31691192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
3170119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร1
3171119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์6
3172119240Graph theory 4
3173119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3174119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง4
31751192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
3176119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง4
3177119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 24
3178119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร1
3179119300College algebra2
3180119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]11
3181119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ12
3182119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล10
31831193310Thailand travel manual 89-901
31841193360Guadalajara1
3185119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร12
31861193400Worship and hymns for all occasions1
3187119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3188119360Number theory 1 4
31891193670Accounting2
31901193680Business law1
3191119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3192119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร4
31931193840Accounting1
3194119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์6
319511940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์4
3196119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3197119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
3198119430Modern algebra1
31991194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
32001194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
3201119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง4
3202119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู4
3203119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
3204119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ2
320511950The 30 most common problems in management and how to solve them4
3206119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
32071195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
3208119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
32091195280Knowledge digest... 5
32101195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
3211119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 9
32121195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
3213119540MA4454
32141195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)6
32151195450Annual report.... 2
32161195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
3217119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
3218119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ4
32191195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
32201195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
3221119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 6
32221195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
32231195740พุทธานุภาพ1
32241195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
3225119580แคลคูลัสชั้นสูง 1 / โดย สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
32261195800Buddhism and the intellectual2
3227119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
3228119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
32291196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์6
3230119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
3231119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
32321196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2
32331196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
3234119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ8
32351196240การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
32361196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand10
32371196280Annual report.... 1
3238119630JA1014
32391196300รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 2
32401196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 4
32411196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
3242119640ภาษาจีนระดับสูง 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล4
32431196490The expert's voice in .NET1
3244119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
32451196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
32461196580Computational swarm intelligence1
32471196590Wiley survival guides in engineering and science1
3248119660ภาษาจีนกลาง 8
32491196630The game production handbook / Heather Chandler1
32501196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
3251119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา12
32521196730Around the world1
32531196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
3254119680ภาษาจีน-ไทย 1
3255119690อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย / ตรีศิลป์ บุญขจร ; ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ พรทิพย์ พุกผาสุข, บรรณาธิการ2
32561196930The new road/ Brikshasri A.2
32571196940NX CAE1
32581196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
32591196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
326011970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์7
3261119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
3262119710หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา1
32631197130ASEAN statistical yearbook... 1
32641197250Singapore offical guide1
32651197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง3
3266119730งานนิพน์1
3267119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
3268119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย8
3269119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
3270119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ4
3271119780An introduction to sets, Relations and Function2
3272119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร6
32731198240Golden year of Thailand1
3274119830แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ม.ร.ว. พรรคพงษ์สนิท สนิทวงศ์ 16
32751198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3276119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 4
3277119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 6
3278119870แคลคูลัสของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร / วิชัย ชำนิ3
32791198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
3280119880MA 213 4
3281119890MA111 1
328211990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
3283119900เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ วรางคณา ร่องมะรุด4
32841199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
32851199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
3286119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 24
32871199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
3288119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู6
3289119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์10
3290119960แคลคูลัส 1 / สมพร สูตินันทโอภาส...[และคนอื่นๆ] 1
32911199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 6
32921199650Office building story1
32931199670Forum'881
3294119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
3295119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ9
32961199920Quality and operations management1
32971199930Management extra1
32981199940Reputation management1
32991199950Chartered management institute open learning programme1
3300120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
33011200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees2
330212000How to double your profits within the year4
3303120000The management of innovation and change series1
33041200020International annual floral art 2005 - 20061
33051200040College of Business Administration4
33061200060JDC corporation2
33071200080Kobe design university3
3308120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส4
33091200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
3310120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล4
3311120040Complex analysis6
3312120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์5
3313120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์6
331412010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ6
3315120100หลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ10
3316120110ST2035
3317120120วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์4
3318120130สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 5
3319120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]5
3320120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
3321120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช12
3322120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส6
33231201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
33241201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
3325120190Mathematician's delight4
33261202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
33271202080Japan1
3328120210The double Helix9
33291202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
33301202300Economic highlights 1978-19791
33311202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
33321202380Malmo : A picture book1
3333120240เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 6
33341202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ3
3335120250เรขาคณิต / มานัส บุญยัง5
33361202500Touch times on those lucky days1
33371202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
33381202540พระบรมราโชวาท1
3339120260ชีวิตและงานนายตำรา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร / ส. พลายน้อย6
3340120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์6
3341120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]21
33421202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
334312030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ20
3344120320Integral calculus1
3345120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ17
33461203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
3347120340เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ20
3348120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ15
33491203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
33501203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
3351120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี6
33521203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
33531203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
33541203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
3355120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล21
33561203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
3357120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 12
3358120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น13
33591204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
33601204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
3361120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ11
33621204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
3363120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา12
3364120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ10
33651204460ESL and applied linguistics professional series1
33661204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
3367120450การเขียนภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]14
3368120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา2
3369120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 24
33701204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
33711204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
3372120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
33731204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
33741204920Communication research statistics / John C. Reinard1
33751204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
3376120500แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง8
3377120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์14
3378120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์8
3379120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ1
33801205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
3381120570Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ8
33821205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri3
33831205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th3
33841205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา3
33851205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe3
33861205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the3
3387120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ5
33881205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban3
33891205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 3
33901205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us3
33911205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล3
33921205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์3
3393120590คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ...[และคนอื่น ๆ] 16
33941205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
33951205940Thailand photo contest1
33961205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
33971205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
339812060การวางแผนงบประมาณ11
3399120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]10
3400120610Science in the world around us1
34011206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
34021206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
34031206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
34041206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
3405120624040 Years of Commonwealth1
34061206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
34071206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
3408120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์4
3409120640สถิติไร้พารามิเตอร์ / ทวี รื่นจินดา8
34101206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
34111206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 3
34121206440ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
34131206460100 ปี ศรีบูรพา1
3414120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
34151206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
3416120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3417120670โครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล2
34181206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
34191206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
34201206990คู่มือการเขียนตำรา1
342112070การบริหารเงินทุนธุรกิจ / โดย พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ เกรียงศักดิ์ ขันธนภา12
3422120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล1
34231207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
34241207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
34251207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
34261207120คู่มือรักตนเอง1
34271207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
34281207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
34291207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
3430120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
34311207280LW 2294
34321207590GE 1292
34331207630Background in British and American literature2
34341207650EN 3012
3435120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
34361207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
34371207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
3438120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์4
34391207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr3
34401207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์3
34411207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations3
3442120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
3443120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
3444120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต7
34451208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
3446120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์5
3447120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
34481208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 3
34491208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม3
34501208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la3
34511208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
34521208380Journal of Mekong Societies [journal]1
34531208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession3
3454120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
34551208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic3
34561208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 3
34571208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr3
34581208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส3
34591208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์3
34601208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล3
34611208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ3
34621208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 3
34631208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur3
34641208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์3
3465120850รวมสาระความรู้เพื่อการอ่านตีความ2
34661208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi3
34671208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working3
34681208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด2
34691208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont3
34701208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns3
34711208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch3
34721208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
3473120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ5
34741208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
34751208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
34761208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 3
34771208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon3
34781208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 3
3479120870เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง / มนตรี พิริยะกุล8
34801208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
34811208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
34821208730Reflets 1 : cahier d' exercises3
34831208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
34841208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
34851208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
34861208780Journal of management sciences [journal]1
34871208790ธรรมจักร [วารสาร]1
3488120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
34891208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
34901208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
34911208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
34921208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
34931208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 3
34941208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
34951208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
34961208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
349712090การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ16
3498120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]6
34991209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
35001209040The Farnell in one Catalogue... / Farnell in on2
35011209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
35021209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
35031209070Green Line [journal]1
35041209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
3505120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
3506120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
3507120930Analysis of variance : applied to research6
35081209300The houses of parliament / Maurice Bond1
35091209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
35101209360Ishikawa1
35111209370Development loans for private institutions of higher education1
35121209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
35131209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
35141209490Who's Who in Thailand... 3
3515120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์4
35161209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
35171209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
3518120960ST2135
35191209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
3520120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล4
35211209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
35221209750คุณธรรม [วารสาร]1
35231209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก พ.ศ.2530-25341
35241209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
3525120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล6
35261209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
35271210The dictionary of modern economics1
352812100การประเมินบุคคล / เกศินี หงสนันทน์12
3529121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์1
35301210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
35311210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
3532121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี4
35331210100Hotel and tourism training institute2
3534121040สถิติพื้นฐาน /พรรณทิพย์ ม้ามณี 4
35351210440New family guide book1
3536121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล16
35371210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
35381210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
3539121070MR3714
35401210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
3541121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร2
3542121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
354312110101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์7
3544121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
3545121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ1
3546121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ10
3547121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา6
3548121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร3
3549121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร2
35501211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
3551121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย4
3552121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์5
355312120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ6
3554121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 5
3555121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล7
3556121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล6
35571212230Longman dictionary of contemporary English22
3558121230ST3318
3559121240ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ] 12
35601212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
3561121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
3562121260ไทยศึกษา : การใช้ภาษา / โดย นววรรณ พันธุเมธา... คนอื่นๆ4
35631212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
3564121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน1
35651212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
35661212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
3567121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
356812130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
3569121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
3570121310ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ6
35711213100Journal of education and social development [journal]1
35721213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ3
35731213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ3
35741213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 3
35751213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou1
3576121320รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ / จิตร ภูมิศักดิ์6
35771213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ3
35781213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล3
35791213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน3
35801213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ3
35811213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป3
35821213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn3
35831213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation3
35841213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร3
35851213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana3
3586121330วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก, บรรณาธิการ4
35871213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case3
35881213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ3
35891213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report3
35901213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร3
35911213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and3
35921213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar3
35931213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta3
35941213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a3
35951213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC3
35961213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข3
35971213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์3
3598121350แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์4
35991213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 3
36001213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 3
36011213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee3
36021213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and3
36031213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t3
36041213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
36051213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
3606121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก6
36071213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
36081213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
36091213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
36101213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
36111213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
36121213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
36131213660A development of thermal comfort calculator program1
36141213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
36151213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
3616121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
36171213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
36181213710รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1
36191213720Annual research report... 2
36201213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
36211213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
36221213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
362312140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์12
3624121400ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
36251214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
3626121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
3627121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์4
36281214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3629121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
3630121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
36311214310คำพิพากษาฎีกา34
36321214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
3633121440นิทรรศการลานนา 1
36341214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36351214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
3636121450ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง1
36371214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36381214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36391214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36401214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36411214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
36421214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36431214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
36441214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
36451214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
3646121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล4
3647121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์2
3648121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร4
3649121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 17
3650121500คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / โดย ศักดา บุญโต...[และคนอื่นๆ] 12
36511215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
3652121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ25
36531215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
3654121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
3655121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์31
36561215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
36571215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
3658121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 20
36591215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
36601215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
3661121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา5
36621215610Thailand research expo... 10
3663121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 1
36641215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
3665121580Sage commtext series2
36661215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
3667121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg2
366812160การสัมภาษณ์ในงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
3669121600Latin American politics and development / edited by Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline2
36701216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
36711216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
3672121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
3673121620Business computing for small contractors / Gary Grout2
3674121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer2
3675121640Innovation : creativity techniques for hospitality managers / by Florence Berger and Dennis H. Ferguson1
36761216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
3677121650Introduction to hotel and restaurant management : a book of reading / Robert A. Brymer1
3678121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen4
3679121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
3680121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen4
36811216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
3682121690Communications in business / Walter Wdlls1
368312170เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร / สมิต สัชฌุกร10
3684121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
3685121710Competence in communication : a multidisciplinary approach / edited by Robert N. Bostrom4
36861217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
36871217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
3688121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
3689121730Pascal programming and problem solving / by Sanford Leestma and Larry Nyhoff2
36901217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
3691121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
3692121750Life the science of biology / by William K. Purves and Gordon H. Orians1
36931217580RT 3052
3694121760Fiscal policy essays in honour of Cedric Sandford / edited by David Collard1
36951217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
36961217610LA 3022
36971217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
36981217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
3699121770Production operations management text and cases / Terry Hill2
37001217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
370112177203 ปี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 1 ตุลาคม 45-10 มีนคม 48 / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย1
37021217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
37031217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
3704121780Sage Criminal justice system annuals1
37051217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
37061217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์1
3707121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko2
37081217970นิทรรศการศิลป1
370912180Employment manual10
3710121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
37111218090Marketing hall of fame... 1
3712121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
37131218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
37141218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
3715121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
3716121830Supervision in the hospitality industry / Jack E. Miller and Mary Porter1
3717121840Innopac acquistions module2
37181218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
3719121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short2
3720121880Contemporary personal finance / by Louis E. Boone and David L. Kurtz2
37211218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
372212188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
3723121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
3724121890Modern English in action / Henry I. Christ2
37251218900Massage therapy1
37261218910Thai traditional massage1
37271218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
3728121900Market research and analysis / Donald R. Lehmann1
37291219000การบริหารทางจิต1
37301219060ธรรมทายาท4
37311219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
3732121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
3733121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
3734121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
3735121940Advances in political science6
3736121950Sage criminal justice systems annuals2
3737121960Structured cobol Jundamentals and style / Tyler Welburn2
37381219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
3739121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake2
37401219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
37411219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
3742121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron2
37431219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
3744121990Inventory of marriage and family literature volume VIII / edited by David H. Olson and Roxanne Markoff2
37451219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
37461220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
3747122000Policy and performance : agricultural and rural development in post-independence India / P.R. Dubhashi2
3748122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
37491220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
3750122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare2
37511220200Accounting1
37521220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
3753122030The Complete guide to buying, sellling and investing undeveloped land / James J. Sheerin1
3754122040Borzoi book in law and American society4
37551220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
3756122050คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร6
3757122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
3758122070สรีรวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
3759122080สรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหาร / วิทยา สุริยาภณานนท์4
37601220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
3761122090BO3544
3762122100สัณฐานวิทยาของพืช / ยุพา วรยศ4
37631221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
3764122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
37651221110แบบวิทยา1
37661221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
3767122120สวนหลวง ร.9 3
3768122140BO353 (H)4
3769122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
3770122160010th SIIT anniversary1
37711221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
37721221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
3773122170Pathogenic bacteria6
37741221700วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเศรษฐกิจ / สถาบันบัณฑิตพัฒน1
37751221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
37761221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
37771221780วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์1
37781221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
3779122180MI311 (H)4
37801221810Study in the Holland... 1
37811221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
3782122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล4
37831221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
3784122200ZO4114
3785122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
3786122220สรีรวิทยาของสัตว์ / ยงยศ มนต์เสรีนุสรณ์4
37871222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
3788122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์4
37891222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
37901222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
37911222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
3792122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์4
37931222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
37941222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
3795122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร8
37961222510รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 1
37971222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
37981222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
3799122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
3800122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
38011222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
38021222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
3803122280การบัญชีธุรกิจแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร2
380412230ใครดี-ใครได้ / เกวิน เคนเนดี้ ; แปลโดย กริช สืบสนธิ์4
3805122300คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย สมบุญ ศิริโสภณา และ ประสาน บุญเสริม 22
38061223040เหรียญนวมหาราช1
38071223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
38081223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
3809122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์1
38101223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
38111223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
3812122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
38131223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
38141223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
38151223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
38161223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 9
38171223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
3818122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์1
3819122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต10
3820122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย2
3821122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์2
382212240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี11
3823122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
38241224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
38251224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
38261224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
38271224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
38281224120ประเสริฐ บุญสม1
38291224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
38301224230เจริญ คันธวงศ์2
38311224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
38321224340สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ปี / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย1
38331224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
3834122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์4
3835122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด4
38361224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
38371224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ7
3838122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 15
38391224660กระทรวงแรงงาน ปี... / กระทรวงแรงงาน1
3840122470Hua yu jiao xue zhi yin12
38411224760คนหลายโศลก1
38421224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
38431224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
3844122490English through picture12
384512250ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
3846122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
38471225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
38481225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 2
3849122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
38501225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
38511225610แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'501
38521225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
3853122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
38541225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
38551225890State in Burma1
38561225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
38571225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
38581226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
38591226200ผ่ามาร์กอส2
3860122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang10
3861122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
38621226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University10
38631226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
38641226460New party fun book laughter and fun for everyone1
3865122650Qi miao de zhong guo zi1
3866122660Xi zi tie4
3867122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
38681226760Journal of Humanities [journal]1
3869122680Ci shu yu yu yan6
38701226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
3871122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da6
387212270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต9
3873122700ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์13
3874122710ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์10
38751227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
3876122720ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน / โดย กัญจนา สินธวานนท์ , วิภาวรรณ ทองโสภิต และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์12
38771227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
3878122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
3879122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา4
38801227410โคตรโกงลำใย1
38811227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
38821227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
3883122750PH314(H)3
38841227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 8
3885122760PH3144
38861227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์3
3887122770คู่มืออิเลคโทรนิค 2 / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ4
3888122780คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
38891227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
38901227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
3891122790อีเล็คโทรนิคส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
38921227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
389312280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี6
3894122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
3895122810ฟิสิกส์ยุคใหม่ / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ สิริชัย ประเสริฐวงศ์2
3896122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
3897122830Reactor physics4
38981228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
3899122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
39001228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
39011228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
39021228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7
3903122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
39041228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
39051228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม2
39061228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
39071228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
39081228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ1
39091228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
39101228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
3911122880BI1134
39121228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
3913122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
39141228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
39151228990Child watch... 1
3916122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
3917122910CH3524
39181229160รายงานประจำปี... 2
3919122920CH3514
39201229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
39211229250MK 2012
3922122930อิมมูนโนวิทยา / บุญทา วรินทร์รักษ์4
39231229300ว่ายน้ำ1
39241229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 2
3925122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
39261229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
39271229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
39281229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
39291229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
3930122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์4
39311230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher2
3932123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
39331230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
39341230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
3935123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
39361230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 10
3937123030ZO301(s) 4
3938123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
3939123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ2
3940123070พันธุศาสตร์พื้นฐาน / มุกดา [คูหิรัญ] ณัฏฐสมบูรณ์2
3941123090จุลชีววิทยา / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์7
39421230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
394312309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
394412310GM 41318
3945123110MI211 [S]4
3946123120Virology4
3947123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย4
39481231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร7
39491231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
3950123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร4
39511231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
3952123150Food microbiology4
39531231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
39541231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
3955123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา6
39561231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
39571231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
3958123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 10
39591231730Cittradharma2
3960123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล1
39611231850หลักการและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีและการลงรายการ ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว (Lao agricultural database) / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
39621231860การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 1
39631231870การใช้โปรแกรม WebAGRIS ในการสืบค้นและบันทึกสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล และ ถิรนันท์ ดำรงค์สอน1
3964123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
39651231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
3966123190ST209 (H) 1
3967123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร2
3968123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
39691232190100 years Thailand-Japan relations1
39701232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
39711232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
3972123250ชีวสถิติ ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3973123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 4
3974123270แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ /สุทธิชัย โง้วศิริ 19
39751232740Packaging eco-design strategies2
3976123280แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ 4
39771232880รายงานประชาชน ประจำปี... 13
397812330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ6
3979123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์12
39801233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
39811233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
3982123310แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 /กมล เอกไทยเจริญ 9
39831233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
39841233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
3985123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ15
3986123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
39871233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
3988123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี14
3989123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์10
3990123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
39911233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
39921233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
3993123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
39941233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
39951233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3996123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ1
3997123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]10
39981234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
39991234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
40001234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
40011234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
40021234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
40031234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
40041234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
4005123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์22
4006123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 20
4007123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 21
40081234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
40091234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
40101234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
40111234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 3
40121234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
4013123480วิทยาศาสตร์ 2 / โดย วิชัย หโยดม...[และคนอื่น ๆ]24
4014123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
40151234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
40161234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
4017123500แผนที่ทางหลวงประเทศไทย 76 จังหวัด1
40181235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
40191235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
40201235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
4021123530สิงคโปร์ : ตัวอย่างสังคมสรรพภาษา / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
40221235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
4023123570โครงสร้างภาษาอังกฤษ / มธุรส วิสุทธิกุล10
40241235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
40251235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
4026123580รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย / 25291
4027123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์2
4028123600เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
40291236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
4030123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
40311236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
4032123620พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอนที่ 1 เรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ / จิราภา งามลักษณ์4
4033123630คู่มือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / สุวรรณา ตรีมาศ3
40341236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
40351236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
4036123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
40371236380ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.... / สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์4
4038123640Advertising : its role in modern marketing / S.Watson Dunn1
40391236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
40401236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
40411236490Annual report... / TOT Public Company Limited11
4042123650Advance in marketing and public policy / edited by Paul N. Bloom1
40431236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
40441236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
40451236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
4046123660Advance in international marketing : a research annual / edited by S. Tamer Cavusgil1
4047123670Advances in business marketting / edited by Arch G. Woodside3
4048123680Inside retail sales promotion and advertising / by Harry Spitzer and F. Richard Schwartz1
40491236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
4050123690Making the local news : local journalism in context / edited by Bob Franklin and David Murphy1
40511236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
405212370Win-win negotiating turning conflic into agreement4
40531237080ASEAN documents series 1967-19863
4054123710เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : แบบฝึกปฏิบัติ2
40551237110Training handbook for job-placement1
4056123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
40571237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 3
40581237290ด้วยพระบารมี2
4059123730Reading in marketing management : from the European journal of marketing / edited by Gordon E. Greenley and David Shipley1
40601237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
4061123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
4062123750Marketing today / David J. Rachman1
4063123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell4
4064123770Preface to marketing management5
4065123780Perspectives in marketing / edited by J. Barry Mason and Hazel F.Ezell1
40661237870Annual report.... 1
4067123790Successful marketing for the small business / Dave Patten1
406812380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์7
4069123800Marketing management1
4070123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
4071123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
40721238230Strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand... 1
40731238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 5
407412382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
4075123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England2
40761238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
40771238370The university and international relations1
4078123840Retail buying / by Jay Diamond and Gerald Pintel1
40791238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
4080123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
40811238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
40821238690You read therefore we are1
4083123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
4084123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich3
4085123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
40861238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
40871238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
408812390มนุษยสัมพันธ์ / โยธิน ศันสนยุทธ7
4089123900The environment of international banking / Charles W. Hultman1
4090123910The management of luck / John Burke1
4091123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
4092123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
40931239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
4094123940Political questions : political philosophy from Plato to Rowls / Larry Arnhart1
4095123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
40961239500ครบรอบ 64 ปี กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข1
40971239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 2
40981239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
40991239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
41001239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
4101123970The origins of democratic thinking : the invention of polities in classical Athens / Cynthia Farrar1
41021239760ABAC graduate directory 19851
4103123980เศรษฐมิติ : แบบฝึกปฏิบัติ / บุญช่วย ศรีคำพร...คนอื่น ๆ 2
41041239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
4105123990ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกหัดปฎิบัติ / กระมล ทองธรรมชาติ2
41061240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
410712400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์8
41081240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
41091240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
41101240070สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาการพิจารณาคดีต่อเนื่องเกิดผลกระทบต่อสังคมกระบวนยุติธรรมหรือไม่อย่างไร1
4111124010Tourism today : a geographical analysis / Douglas Pearce1
41121240110ผลงาน 20 ปี เอ็มเทค = 20 mtec / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
41131240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
4114124020A guide to commercial artificial intelligence / Wendy B. Rauch-Hindin1
41151240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
4116124030MBAs on the fast track : the career mobility of young managers / Phyllis A. Wallace1
41171240370Korean dance and music1
4118124040Budgeting and budgetary control / G.P. Jakhotiya1
41191240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
41201240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
4121124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
4122124060ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย2
4123124070ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4124124080ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน : แบบฝึกปฏิบัติ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...คนอื่น ๆ2
4125124090ระบบการเมืองเปรียบเทียบ : แบบฝึกปฏิบัตติ2
412612410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ8
4127124100ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
41281241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
4129124110พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4130124120การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน : แบบฝึกปฏิบัติ / กิติมา สุรสนธิ...คนอื่น ๆ4
4131124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White2
4132124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
4133124150Advertising / by John S.Wright; Willis L. Winter and Sherilyn K. Zeigler1
4134124160Advertising / by John S. Wright and Daniel S. Warner1
4135124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
4136124170How to become an advertising man / James Webb Young1
41371241720Thai films... 2
41381241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
41391241760Thailand's economic outlook... 9
41401241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
4141124180Advertising careers / Jan Greenberg1
41421241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน4
41431241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
41441241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
41451241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
4146124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
41471241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
41481241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
414912420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
4150124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
41511242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
41521242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
4153124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
4154124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
41551242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
4156124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
41571242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
4158124240The Secrets of successful low-budget advertising / Patrick Quinn1
41591242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
4160124250Advertising / James S Norris1
41611242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
41621242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4163124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray2
41641242630ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 1
41651242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
4166124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown2
4167124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi2
4168124290Advertising for modern retailers / Shirley F. Milton1
41691242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
41701242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
417112430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
4172124310Advertising graphics / William Bockus H1
4173124320Big sales from small spaces / Norman King1
41741243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4175124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
41761243340ปากพนังอนุสรณ์28
4177124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
4178124350Media planning : a practical guide / Jim Surmanek2
41791243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
41801243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
4181124360Eicoff on broadcast direct marketing / Al Eicoff1
4182124370Broadcast and cable selling / Charles Warner1
41831243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
4184124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
41851243950นวนิยายรัก1
418612440กำไรลูกเดียว / จอห์น ฟินตัน ; แปลโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
4187124400Advertising financial products and services / Alec Benn1
41881244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
4189124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
4190124420The emergency public relations manual / Alan B. Bernstein1
41911244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
41921244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
4193124430Advertising : the process and pratice / Jack Engel1
41941244350Half-Year research paper... 1
41951244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
4196124440Cases in advertising and communications management / Stephen A. Greyser1
4197124450Schaum's outline of theory and problems of advertising / Herbert F. Holtje1
41981244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
4199124460ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์2
42001244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
4201124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
4202124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
42031244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
4204124490The advertising and promotion challenge / Leonard M.Lodish1
420512450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ20
4206124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
42071245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
4208124510All about PR / Roger Haywood2
4209124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
4210124530M&E handbooks series1
4211124540Public relations : principles, cases and problems / by H. Frazier Moore and Frank B.Kalupa1
4212124550Wadsworth series in mass communication1
42131245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
4214124560This is PR : the realities of public relations / by Doug Newson and Alan Scott1
4215124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
4216124580The practice of public ralations / edited by Wilfred Howard1
42171245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
42181245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
42191245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
42201245840รพี'371
42211245940พี่น้องโอคอนเบล1
42221245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
4223124600Successful media relations / Judith Ridgway1
42241246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
42251246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
4226124610The management of public relations : analysis and planning external relations / Robert D. Ross1
42271246110รายงานประจำปี... / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
42281246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
4229124620Public relations management : a casebook / Roymond Simon1
42301246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4231124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
42321246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
42331246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
4234124650New technology and public relations / edited by Kalman B.Druck, Merton Fiur and Don Bates1
4235124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
4236124670How to make big improvements in the small PR shop / compiled by R.Keith Moore1
42371246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
4238124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
42391246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
4240124690Professional public relations and political power / Stanley Kelley2
424112470การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน7
4242124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ2
42431247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
42441247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
4245124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
42461247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
4247124720Proceeding third congress1
42481247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
42491247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
4250124730Computer control of manufacturing system / Yoram Koren1
42511247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
42521247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2
4253124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
42541247450Last chance for Thailand wildlife1
42551247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
42561247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
4257124760Packaging designs three1
42581247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
4259124770Antacid : a southeast Asia advertising management simulation / by Kenneth Mays and Tasman Smith2
4260124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty3
42611247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
4262124790Guide to advertising / Mubaraq Ishak1
42631247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
42641247950แผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ... / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม1
42651247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
426612480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน6
4267124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
4268124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
42691248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
4270124830The practice of advertising / edited by Norman A.Hart and James O'Connor2
4271124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
4272124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
42731248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
4274124860How to advertise / by kenneth Roman and Jane Maas1
42751248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
42761248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
4277124870Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy2
42781248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
42791248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
42801248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
42811248770ทาส1
4282124880Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy1
42831248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
4284124890Kleppner's advertising procedure / by J.Thomas Russell ; Glenn Verrill and W.Ronald Lane2
4285124900Essentials of advertising strategy / by Don E.Schultz and Stanley I.Tannenbaum4
4286124910The 100 greatest advertisements / Julian Lewis Watkins1
4287124920Advertising / William M.Weilbacher4
42881249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
42891249240MSU research digest [journal] 1
4290124930Advertising : principles and practice / by William Wells ; John Burnett and Sandra Moriarty2
42911249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4292124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
42931249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
4294124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
4295124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
42961249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
4297124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
4298124990Publicity and public relations guide for business / Bruce A.Brough1
42991249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
43001249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
43011250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
430212500แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ / วุฒิชัย จำนงค์3
4303125000Inside public relations1
43041250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
4305125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
43061250110Colony of Singapore annual report ... 9
43071250120Iran1
4308125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
43091250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
43101250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
4311125030Contemporary political ideologies : movements and regimes / Roy C.Macridis1
43121250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
4313125040The radio station / by Michael C. Keith and Joseph M. Krause1
4314125050Business data communications / David A.Stamper1
4315125060Management information system : stralegy and action / Charles Parker1
4316125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
43171250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4318125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
43191250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
43201250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43211250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
4322125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
43231251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
43241251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43251251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4326125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
4327125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
4328125130Direct marketing management / by Mary Lou Roberts and Paul D.Berger1
4329125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
43301251490เปาบุ้นจิ้น2
4331125150Old bridges of bangkok2
4332125160ปีเยาวชนสากล 19852
4333125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ4
4334125180สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ1
43351251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
43361251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
4337125190สังคมศึกษา 4 : แบบฝึกปฏิบัติ2
433812520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 8
4339125210Putting the one minute manager to work12
43401252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
43411252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
4342125230How to live with a neurotic wife10
4343125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ4
43441252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
4345125250หน้านี้ของคุณหนู / บุญเหลือ2
4346125260ชุดบริหาร-ธุรกิจ6
43471252650มหาเวชสันดรชาดก1
4348125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์6
4349125290Up organization7
43501253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
4351125310ถามใจเธอดูก่อน / แปลโดย นันทิยา ศ2
4352125330The Japanese way of doing business6
4353125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ1
4354125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี2
4355125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ2
4356125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
4357125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
4358125390คนเกี่ยวหญ้า / เฉินซัน2
4359125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
43601254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
4361125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
4362125430The ok boss1
43631254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559 29
4364125440How to sell anythink to anybody4
4365125450ภมร / กฤษณา อโศกสิน2
4366125460พ่อหม้ายทีเด็ด / กนกเรขา1
43671254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
43681254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
43691254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
43701254810This is germany1
4371125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
437212560องค์การและการบริหาร / จำนงค์ บุญชู1
43731256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
43741256310พระราชกรณียกิจ... 3
4375125650เกาะใน / นิคม รายยวา ภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์2
43761256550The book of knowledge annual4
4377125660The Ultimate secrets of total confidence2
4378125670Think your way to wealth4
43791256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
4380125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ2
43811256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
43821256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43831256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43841256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43851256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43861256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
438712570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร4
4388125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์4
43891257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43901257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
43911257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
43921257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
43931257130The Arabian nights1
4394125720ยิ้มสวย / อนันต์ แจ้งกลีบ1
43951257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
43961257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
4397125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
43981257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
4399125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
44001257410Federation of Malaya annual report3
44011257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
4402125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย5
44031257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
4404125760ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา2
44051257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
4406125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก4
44071257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
44081257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4409125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี3
44101257970One hundred great lives1
44111257990Friendly siam1
4412125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
4413125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
44141258300Great photographs of world war II1
44151258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4416125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
44171258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
4418125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ2
44191258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
44201258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
44211258560ความสุขนิรันดร์1
44221258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
4423125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
4424125870Business1
44251258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
44261258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
4427125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
44281258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
44291258860Reader's digest condence books2
4430125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks6
44311258900As it happened / C.R.Attlu1
44321258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
443312590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 4
4434125900Sovereignty and rebellion : the white kmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp1
44351259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
4436125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr2
44371259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
4438125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์3
4439125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
44401259320The light of truth / Ven Lokanatha1
44411259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
44421259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
4443125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein2
44441259430A Outline of america economics1
4445125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา6
44461259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
44471259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
4448125980Profit secrets for small business4
44491259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
44501259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
44511259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
44521259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
44531260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
445412600ความผิดพลาดของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่2
4455126000แสนดอลลาร์/ปี สตรีนักธุรกิจ / หลุยส์ ไวส์ ; แปลโดย รัศมี สั่งชนะ2
44561260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
44571260060Of mice and men / John Steinbeck1
44581260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
44591260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4460126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
44611260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
44621260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
44631260130Royal school series1
44641260140ราชินยานุสสาวรีย์2
44651260170The pearl / John Steinbeck1
4466126020โปรติอุส บุรุษจอมโหดแห่งยุค / มอร์ริส เวสต์ ; แปลโดย ส.ศิริพร 1
44671260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
44681260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
44691260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
44701260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
44711260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
4472126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา15
44731260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
44741260380Madame Tussaud's1
4475126040ลูกเล่นกลเม็ดการพูดคุยให้สนุก / วีระพล สุวรรณนันต์4
44761260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
44771260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
4478126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]4
44791260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
44801260520Madame Tussaud's1
44811260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
4482126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
44831260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
4484126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
44851260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
4486126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
44871260940Nymphenburg1
448812610นักบริหาร = Up the organization / โรเบิร์ต ทาวน์เส็น ; แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต 8
4489126100Napoleon's life Drama4
4490126110Our own worst enemy4
44911261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
44921261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
44931261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
4494126120The art of being an executive3
4495126130The secrets of closing sales4
4496126140นิฮงญิง / แรม4
44971261440Sarawak : Annula report... 1
4498126150Steps on the stairway2
44991261520Secrets and stories of the war4
45001261540Building construction2
45011261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
45021261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
4503126160เรื่องฮือฮากุ๊กกิ๊กในวงธุรกิจ / แปลโดย กิติศักดิ์ ศิริมูล6
45041261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
4505126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 6
4506126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
45071261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
4508126190Bernard meltzer's guidance for living1
450912620Running the American corporation8
4510126200มิติพิศวง1
4511126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
45121262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
4513126220Principle of management?2
45141262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
4515126230The art of love2
45161262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
4517126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
45181262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
45191262480Construction specifications of the Asphalt institute1
4520126250Status civilization2
45211262510Geographers' famous guide to London and around London1
45221262520London : A visitors guide to London for the year 19651
4523126260No orchids for Miss Blandish1
45241262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
45251262620All Rome 100 fotocolor1
45261262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
4527126270Dragonstar แปลโดย แพร เซี่ยงไฮ้1
45281262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
45291262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
45301262780The handbook of India1
4531126280Holocaust 20002
45321262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
45331262830National museum of archaeology Athens1
4534126290Old to Billy Joe2
45351262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
453612630การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ / โดย จรัส สุวรรณเวลา...[และคนอื่นๆ] 12
4537126300ถึงป่าคอนกรีต / รงค์ วงษ์สวรรค์ 2
45381263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
45391263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
4540126310Snow country2
45411263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
4542126320เกือบสุดมีอขวา / มาลาริน1
45431263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
45441263270Special english : The department store1
4545126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
45461263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
4547126340เมืองนิมิต / มาลัย ชูพินิจ2
45481263470Madrid1
45491263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
4550126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
45511263600Jack's reference book for home and office1
45521263740Why you should be a socialist / John Strachey1
45531263760American government / Peter Woll1
4554126380สังคมศึกษา 1 / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ...คนอื่นๆ1
4555126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ2
45561263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
455712640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์12
4558126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
4559126410The rules of success6
45601264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
45611264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
45621264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
4563126418060 ปี หมอโอภาส1
45641264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
4565126420How to sell your sell6
45661264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
45671264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
45681264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
4569126430Krishnamurti's jounal2
4570126440Strategy in handling people2
45711264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
45721264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
45731264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
4574126450จนตรอกฤาจะออกไม่ได้ / แปลโดย พิพัฒน์ ประสาธ์นสุวรรณ2
4575126460ชุดมิติใหม่ 42
45761264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
45771264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
45781264640Schonbrunn palace1
45791264670Thai Chamber of Commerce directory5
4580126470เปิดหวอรอรัก / ฉัตรวรุณ1
45811264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
45821264770The London planetarium / H.C. King1
4583126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์2
4584126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
45851264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
45861264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
458712650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม24
45881265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
4589126510แผ่นดินชายดง / นิมิตร ภูมิถาวร2
45901265130I choose peace / Konni Zilliacus1
45911265170The great ideas today1
45921265180Vistas of Thailand1
4593126520ท้องนาสะเทือน / นิมิตร ภูมิถาวร2
4594126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
45951265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
4596126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
45971265410The dalton English course / John Eades1
45981265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
45991265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
4600126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
46011265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
4602126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
46031265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
4604126580นรกกวักมือเรียก / ตรีรัตน์ รมณีย์1
46051265860Buddha Jayanti1
46061265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
4607126590The Karamzov brothers2
46081265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
46091265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
46101266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
4611126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
4612126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
4613126650กระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดาร / อึ้งเอ็ง แปลโดย น.นพรัตน์3
4614126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
4615126670Brave men brave ships1
4616126680อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก / สุชีพ ปุญญานุภาพ2
46171266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
4618126690Secret mission Istanbul2
46191266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
462012670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
46211267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
46221267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
4623126720ลำเนาป่า / ศิเรมอร อุณหธูป1
4624126730สมการวัย / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
46251267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
4626126740Kalki2
46271267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
4628126750เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ : แบบฝึกปฏิบัติ / ปัญญา หิรัญรัศมี2
4629126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
4630126760มนุษย์กับสังคม : แบบฝึกปฏิบัติ3
4631126770พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม : แบบฝึกปฏิบัติ2
46321267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
46331267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
4634126780พฤติกรรมเด็ก2
4635126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ2
46361267960รายงานประจำปี... 1
463712680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
46381268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
46391268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
46401268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
46411268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
46421268260Annual report.... 4
4643126840วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / นิพนธ์ ทรายเพชร ... [และคนอื่น ๆ]3
4644126850วิทยาศาสตร์ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / วิชัย หโยดม...คนอื่นๆ3
4645126860ภาษาไทย 6 [การเขียนสำหรับครู] : แบบฝึกปฏิบัติ / ศรีสุดา จริยากุล...คนอื่นๆ2
4646126870อังกฤษ 2000 / วิโรจน์ พานิชกิจ2
4647126880การจัดการงานขนส่งสินค้า : แบบฝึกปฏิบัติ / ประชด ไกรเนตร1
4648126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
46491268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
4650126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
46511269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
4652126920ชีวิตธุรกิจ1
4653126930The effective communicator / John Adair1
4654126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์2
4655126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร2
46561269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
46571269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
4658126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
46591269720Cooperatives in Thailand1
46601269750Thai international postgraduate programme... 1
4661126980อมตะนิยายอ่านให้สนุก / หลวงวิจิตรวาทการ2
4662126990อมตะนิยายอ่านสนุกให้คติ / หลวงวิจิตรวาทการ2
46631269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
46641269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
46651269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์3
46661269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
46671269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
46681270The concise McGraw-Hill dictionary of modern economics1
4669127000ไกลกว่าสายรุ้ง / วาสนา1
46701270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
46711270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
46721270110เปลวเทียน3
46731270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
46741270180Buddhism answer the marxist challenge1
46751270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
4676127020คือรักและหวัง / วัฒน์ วรรลยางกูร1
46771270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
46781270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
46791270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
4680127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
46811270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
46821270330Buddhism in India1
46831270380The Reader's digest keepsake1
4684127040วันสื่อสารแห่งชาติ15
46851270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
46861270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
4687127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์19
46881270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
46891270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
46901270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
4691127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
46921270770โป้วยข่วงหรือยันต์แปด / นวรัตน์ เลขะกุล1
46931270850กลอนสุภาษิต เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ / บ.ช.เขมาภิรัต1
469412710จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ1
4695127100ย่อหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ2
4696127120บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ ; แปลโดย สิน วิภาสุ1
46971271230Testing programs, special services, instructional activities at educational testing service : 1969-19701
46981271260Programme of the coronation of his majestry Vajiravudh, King of Siam1
46991271330ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย / บรรณาธิการโดย รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง1
4700127150Breaking the secretary barrier2
47011271580นิทรรศการผลงานศิลป์ปี... คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์65
47021271610เอกสาร 2
47031271620จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร 6
4704127170เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์2
47051271740รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 4
4706127180ชีวิตกับความตายสัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม : อาคิระ คุโรซาวา / สนานจิตต์ ปางสพาน1
4707127190อาคิระ คูโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา1
47081271980พจนานุกรมคำใหม่ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3
470912720ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม2
4710127200ศิลปะการชกมวยสากล / สุนทร กายประสิทธิ์1
47111272090เศรษฐกิจพอเพียง2
4712127210พูดให้ได้ดังใจคิด / โดย ยูยีน แอลิก และ ยีน อาร์ ฮอเล็ส ; แปลโดย ดนัย ตุลาบดี1
4713127220ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจแต่โบราณถึง พ.ศ. 2399 / ชัย เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ2
4714127230แผนที่และคู่มือการใช้ถนนกรุงเทพมหานคร1
47151272390พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ.2535-2538 ล้ำ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.25381
4716127240Comparative economic system / Martin C. Schnitzer1
4717127250Managing human resources in the hospitality industry / David Wheelhouse1
47181272530International education... 3
47191272540รายงานประจำปี... / สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
47201272560รายงานประจำปี... 2
47211272570Annual report.... 2
47221272580Annual report.... 3
4723127260Professional food and beverage service / Hrayr Berberoglu1
47241272600Global education1
4725127261010th Anniversary of Interior Vision1
47261272650เพื่อนครับอย่าเพิ่งท้อ / ศุกชัย คุ้มครองเล็ก1
4727127270Personnel management and organizational behavior in the hospitality industry / Hrayr Berberoglu1
47281272700Identity : the exhibition of arts & design3
47291272770งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 351
47301272780รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง และ วรวิชญ์ โสตถิพันธุ์1
47311272790รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (ปี 2545-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
47321272810Annual report.... 3
47331272840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 7
47341272860ศรัทธามหาชัย'50 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
4735127290Business cycles and forecasting / by Lloyd M. Valentine and Dennis F. Ellis1
4736127300Productions & invention / by Donald W. Fogatty, John H. Blackstone and Thomas R. Hoffmann1
4737127310The entrepreneurial organization / John J. Kao1
4738127320dBASE in the master reference / by Robin Stark and Mason Sharp1
47391273230การระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน1
47401273270หมวดป๊อป / อารียา ชุมสาย1
4741127330Strategic and critical materials / by L. Harold Bullis and James E. Mielke1
47421273360คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม... 1
4743127340Accounting : Text and cases / by Robert N. Anthony and James S. Reece6
47441273450กัลยาณิวัฒนาลัย1
4745127360Organizational communication : the essence of effective management / Phillip V. Lewis3
47461273670ทะลึ่ง : หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ จารุวรรณ วงศ์สว่าง1
4747127370Handbook of product cost estimating and pricing / Thomas S. Dudick1
47481273750รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี... / คณะวิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
4749127380Marketing in the hospitality industry / Ronald A. Nykiel1
47501273820นิวแมติคเบื้องต้น1
47511273840International labour cooperation2
47521273850สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... 4
47531273900Thai Arbitration Institute (TAI) : administering excellence and due process1
475412740หนังสือสามก๊กดีอย่างไร / มงคลชัย เหมริด4
4755127400Employee benefit planning / by Jerry S. Rosebloom and G. Victor Hallman1
47561274020ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา4
47571274030วารสารสกรีน [วารสาร]1
47581274070Thailand and the world bank partners in progress1
4759127410The antitrust revolution / by edited by John E. Kwoka and Lawrence J. White1
47601274110รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 [พ.ศ.2530-2534]1
4761127420Macroeconomics / by Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer1
4762127430Rules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer1
47631274350คำจากครู1
4764127440Personnel training manual for the hospitality industry / by Jack E. Miller and Mary Walk1
4765127450The professional housekeeper / by Madelin Schneider and Georgina Jucker1
4766127460Data communications for business / by Gerald A. Silver and Myrna L. Silver1
47671274660ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3
4768127470Introduction to financial accounting / by Hirkland A. Wilcox and Joseph G. San Miguel1
47691274790พระมหากษัตริย์ไทย1
4770127490Contemporary issues applied economics / edited by Graham Bird and Heather Bird1
4771127490090 ปี ลูกเสือไทย1
47721274920พพ.809 : หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง2
477312750สอนให้เป็นอัจฉริยะ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล2
4774127500Hospitality industry / Michael M. Coltman1
47751275030Thailand annual report on alcohol... 2
47761275040Sawasdee holidays... 1
47771275080แถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กลุ่มประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี1
47781275100สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภาคการเกษตรจังหวัดตาก / นงเยาว์ เนาวรัตน์, โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์1
4779127520Food and culture in American : a nutrition handbook / by Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher2
4780127530Intermediate microeconomics : theory and applications / Heinz Kohler2
4781127540The consultant's problem-solving workbook / Ron Tepper2
4782127550เทศกาลและประเพณีไทย1
4783127560ฉลาดได้อีก2
4784127570สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 72
4785127580ประเพณีเรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย / เสฐียรโกเศศ1
47861275810Global perspectives on higher education1
47871275840Summary results 24th universiade Bangkok 20071
47881275850Bangkok Post economic review year-end 20072
47891275860การศึกษาระบบท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน / มนัส ชัยสวัสดิ์, ปิยนาถ อภิธรรมบัณฑิต และ1
47901275920รวมวิธีการติดต่อผ่านเน็ต Net2Phone Net2Fax ICQ Chat / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร... [และคนอื่น ๆ]1
479112760ชุดบริหาร-พัฒนาคุณภาพ6
4792127600ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์8
4793127610ลัทธิธรรมเนียมแซยิค พระเจนจีนอักษร ประเพณีทำบุญวันเกิด / ส. พลายน้อย4
47941276160รวมสุดยอดยูทิลิตี้ : สำหรับคนไอที 2003 / สวรรณ์ ขุนพิลึก1
4795127620มรรยาทงาม / ผกาวดี อุตตโมทย์3
47961276270ธรรม...ที่นำไปสู่ความหลุดพ้น18
4797127630เดือนสิบ 30 / ประหยัด เกษม, บรรณาธิการ1
4798127640หลักภาษาไทยฉบับสนุก / ธนู บุณยรัตพันธุ์1
47991276460Signage systems & information graphics : a professional sourcebook / Andreas Uebele 2
4800127650ภาษาต่างประเทศในไทย / บรรจบ พันธุเมธา5
4801127660อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอริสต์ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต2
4802127670หลักภาษาไทย / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์4
48031276780ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ.2548-2551 = The criminal code translated Thai-English up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ว commenta2
4804127680การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง2
48051276800คู่มือไปโรงพัก2
4806127690ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วราพันธุ์2
48071276990คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง... [และคน4
480812770Yan zhen qing kaishu linmo jie xi / Li Fu1
4809127700อักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์2
4810127710อักษรธรรมล้านนา / นัยนา โปร่งธุระ2
48111277150การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. : โครงการความร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. ปีบัญชี... 4
4812127720จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ / เจษฎ์ ปรีชานนท์2
4813127730ภาษากับมวลชนวิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วรพันธุ์9
4814127740การใช้ภาษาไทย / โดย สวนิต ยมาภัย... [และคนอื่นๆ] 20
48151277480โครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน1
4816127750ภาษาเพื่อการสื่อสาร / โดย สวนิต ยมาภัย...[และคนอื่นๆ] 17
4817127760ภาษาไทย 5 การอ่าน / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ]18
48181277670เอกสารดำเนินการเชิดชูคนดีอีสาน ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ1
48191277690เชิญชมอเมริกา1
4820127770ภาษาของเรา / จำนงค์ ทองประเสริฐ22
48211277750รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี3
48221277760รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)1
4823127780วิทยาศาสตร์ 3 / โดย นิคม ทางแดง...[และคนอื่น ๆ]22
4824127790วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / โดย วิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
4825127799030 ปี สานสัมพันธ์ ป.ด.อ. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์2
4826127800เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 18
4827127810พลังงานกับชีวิต / วิจิตร คงพูล11
4828127820วิทยาศาสตร์กับสังคม / โดย สมพงษ์ ใจดี...[และคนอื่น ๆ]30
4829127830สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา33
4830127840เอกสารการสอนชุดวิชา 2030223
4831127860คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6
48321278680Trade policy review of Thailand : the WTO secretariat reports, volume two : 2003-20072
4833127870การศึกษาทางไกล / วิจิตร ศรีสอ้าน1
48341278780บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม... 16
48351278850สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / สำ1
48361278880น้ำเซาะทราย เล่ม... / กฤษณา อโศกสิน2
4837127890ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คนดีที่โลกต้องการ / บุญเกิด งอกคำ9
4838127900สหภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา / [253-]1
48391279020เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า = Brahmin Temple-Giant Swing / สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร1
48401279170อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต = International conventions against corruption / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณํฐว1
48411279180Dhurakijpundit university bulletin : Graduate studies / Dhurakijpundit University7
4842127930พัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ2
4843127940ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา2
4844127950บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า2
48451279590History of mathematics volume... / David Eugene Smith1
4846127960The music of His Majesty king Bhumibol Adulyadej / compiled by Tanin Kraivixien1
4847127970Concise encyclopedia of interior design / A. Allen Dizik1
4848127980Katsu Kimura's paekaging Rikuyo-Sha1
4849127990Party I table decorations / by Suzie Major ; Koren Lansdown and Susy Smith1
48501280The McGraw-Hill dictionary of modern economics2
4851128000Beef Cookbook1
4852128010Chocolate1
48531280140คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ2
48541280150คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท1
4855128020บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา... / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์2
48561280230ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ2
4857128030รายชื่อวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
4858128040Breakfast and Grunches1
48591280440คลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด2
48601280450รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) / คณะกรรมาธิการการคลัง การธ1
48611280490กฎหมาย5
4862128050Contemporary cookery / by Victor Ceserani ; Ronald Kinton and David Foskett1
48631280500National trade estimate of Thailand : the USTR reports / Rangsun Thanapornphun, editor.1
48641280510Foreign trade statistics of ASIA and the Pacific 1996-2000 / Economic and Social commission for Asia and the Pacific1
4865128070สำนวนไทย / รวบรวมโดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์1
48661280750ฝันแล้วรวย / โหรอโยธยา1
4867128080สิบสองนักษ์ตร / ส. พลายน้อย2
48681280810โรคริดสีดวงทวารหนัก อาหารเป็นพิษ ความอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คัมภีร์ มัลลิกะมาส1
4869128090นิทานไทย ชุดที่ 3 / แปลก สนธิรักษ์2
487012810100 ปี พระยาอนุมานราชธน1
4871128100วิเคราะห์สารัตถะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
48721281040รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่1
4873128110ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / แปลโดย ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ3
4874128120ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษไทย / แปลโดย วันทิพย์ สินสูงสุด2
4875128130มณีวาทะ / เมย์ทิวา2
48761281380บรรษัทภิบาล เครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 1
48771281390สมุดปกเขียวรักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง1
4878128140สุภาษิตจีน / แปลโดย เฉลียว เอี่ยมตระกูล6
48791281440ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro : เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์1
4880128150ผญาภาษิต / ประสาร ทองภักดี5
48811281540ชีวิตและผลงานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2541) / บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์1
48821281560ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ... 3
48831281570ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
48841281580ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย1
4885128160ไขภาษิตโบราณอีสาน / ปรีชา พิณทอง2
48861281910หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.../ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.1
48871281930พจนานุกรมราชาศัพท์ / เอกรัตน์ อุดมพร1
48881281970ขับรถได้ ใช้รถเป็น / แทนไท อ.ตระกูล1
488912820ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา2
4890128200บทขยี้อุปสรรคให้แหลกคามืออัตชีวประวัติของเรย์ เอ. คร็อก แห่ง แมคโดนัลด์ / โดย เรย์ เอ. คร็อก และ โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน แปลโดย สถาพร ศรีเมฆ1
48911282050Sustainability report... / Siam Cement Group (SCG)1
4892128210ปทานุกรมคำพังเพยจีนวันละคำ / เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
489312821105 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานประจำปี... / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
48941282120Buddhist Graduates' Dissertation... 2
4895128230ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชน ข้าราชการและผู้นำรัฐบาล / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ1
48961282380ผลการสำรวจงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
48971282390การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา... 2
4898128240การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบายเพื่อการผสมผสาน2
48991282410รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อ "ศิลปาชีพ"1
49001282420รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 1
49011282440Follow-up study of graduates, Dhurakijpundit University... 1
4902128250การรวมเรียงการจัดระบบและการจัดความไม่สอดคล้องในข้อมูล : ประชากรและการพัฒนา2
49031282500รายงานการศึกษา เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับสื่อและความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อของบุตรหลานในระดับอุดมศึกษา1
49041282540กุญแจทองของการบริหารธุรกิจ1
49051282590Corporate social responsibility special report : towards two decades of TISCO reforestation1
49061282600รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / สำนักเลขาธิากรนายกรัฐมนตรี2
49071282610Population projections for Thailand... 2
49081282690เพื่อนธรรม / อัณณพ ชูบำรุง1
4909128270ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ / อุทัย หิรัญโต2
4910128277010 ปี วนเกษตร / บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม... [และคนอื่น ๆ]1
4911128280ภาวะเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัวและการพัฒนาประชากรภาคใต้1
49121282810ปริญญาโท 10 สาขาแห่งอนาคต1
4913128290รายงานผลการสัมมนากรรมการบริหาร-สมาชิกพรรคการเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิ2
491412830รัฐมนตรีมือถึง / คนเดิม2
4915128300Tourist atlas of china / by Jin Fu and Liu Lian1
49161283070ตามรอยจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
49171283090วิ.แพ่ง มหัศจรรย์... 2
4918128310Statistics and data analysis for social workers / by John L. Craft and Lawrence R. Askling2
49191283140Measures for sufficiently law enforcement process of National anti-corruption1
4920128315030 มุมสวน... 1
49211283190Personality and Communication Skills Development Center : PCDC 2
4922128320Mastering netware / Michael L. Harder2
49231283200สรวยศิลป์-ศิลปินเหนือ Lanna Contemporary Art2
49241283260เดอะไวท์โรด generation ภาค 3 เล่ม... = The white road : generation / ดร. ป๊อบ4
4925128340เครียดได้ก็หายได้ / ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; แปลโดย กิติมา อมรทัต1
4926128350ผู้หญิงสไตล์นี้สิมีเสน่ห์ / ศันสนีย์ & กรีนแอ๊ปเปิ้ล1
4927128360ทักษะการให้คำปรึกษาจุลภาค / วัชรี ธุวธรรม1
4928128370Out of Africa1
4929128380นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม / รวบรวมโดย วาเร้น จี. เฟรนซ์ และ วอลเตอร์ อี. คิดด์ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี1
4930128390การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นิพนธ์ พัวพงศกร2
493112840ชีวิตจำลอง / จำลอง ศรีเมือง2
4932128400คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท / ภาสกร ชุณหอุไร2
49331284040ลดความอ้วนด้วยตัวเอง (ภายใน 7 วัน) / พณิชา จีวะพงษ์1
49341284050108 เคล็ดลับสำหรับผิวสวย / บรรณาธิการ สุกัญญา ดวงจำปา1
49351284080ก้าวยาวไกลสไตล์ผู้หญิงทำงาน / วาปี1
4936128410คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยปี 2534-25352
4937128430การบริหารครบวงจร / วิรัช สงวนวงศ์วาน1
49381284340ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
4939128440จิตวิทยาสังคม / โดย โยธิน ศันสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวิน1
49401284440การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ1
4941128450Tactics : the art and science fo success2
49421284590สมุนไพรไทยทางทันตกรรม / มัลลิกา ศิริรัตน์... [และคนอื่น ๆ]1
4943128460Tested sentences that sells4
49441284690ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เล่ม... 11
4945128470เถ้าแก่อินเตอร์ : เส้นทางสร้างตัวสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง / ดนัย ตุลาบดี2
4946128480องค์การและการจัดการ / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์10
49471284840ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ... 2
49481284860กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
4949128490เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน7
49501284910เมื่อเราบวช / พระธรรมโกศาจารย์1
49511284920คำพิพากษาคดีประทุษฐร้ายในหลวงรัชกาลที่ 8 และคำอุทธรณ์ นายชิต สิงหเสนี / ฟัก ณ สงขลา1
49521284930ท่องขุมนรก3
49531284950หลักรัฐศาสตร์ / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์1
495412850เรื่องสั้นของหมอชนิกา / ชนิกา ตู้จินดา1
4955128500กฎหมายประกันสังคม 2535 ปีแห่งการฝ่าฟันจนฝันเป็นจริง / นิคม จันทรวิทุร2
4956128520Strengthening business competitive advantage through innovative human resources management1
4957128530เรียนสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ / รวบรวมโดย พิชญ์ มกรพันธุ์2
49581285340คำสอนของแม่1
49591285350พุทโธโลยี : ยากแท้แต่ไม่เคย หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สอนการเจริญพระกรรมฐาน ด้วยสติปัฎฐาน 4 / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)1
496012853601 ปี ผลงานกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงคมนาคม2
49611285370ข้อเสนอจากการเมืองภาคประชาชนถึงพรรคการเมือง : 12 นโยบายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข2
4962128540Data management : an organizational perspective / Richard T. Watson1
49631285440บริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงาน ปี... / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2
49641285450สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพช่องปาก / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2
4965128550The new realities / Peter F. Drucker1
49661285520เติมไฟสร้างฝันกับงานประกันชีวิต1
49671285560ปั้นขี้ให้เป็นครีเอทีฟ / กิตติกร อนุเธียร1
4968128560สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร1
49691285600กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนัก3
49701285610คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม / สิทธิพร ขจรณติยุทธ1
4971128570Essential grammar in use / Raymond Murphy1
4972128580Executive information system : from proposal through implementation / Wayne C. Burkan1
4973128590Project leadership / by Wendy Briner, Michael Geddes and Colin Hastings1
49741285950The forbidden city [Digital videodisc]3
4975128600The actor at work / Robert Benedetti1
4976128610ความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ 1977 / แปลโดย อำนวย ปะติเส2
49771286190สิ่งพิมพ์ สกศ.2
4978128620Motivation in advertising / Pierre Martineau4
4979128630Organizational behavior : an introductory text / by David A. Buchanan and Andrzej A. Huczynoki1
49801286300รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 2
49811286320ธรรมประทีป 9 / ไชยทรง จันทรอารีย์2
49821286330Study in Australia... 2
4983128640Writing for the mass media / James Glen Stovall1
4984128650The world of the restaurateur / H. Berleroglu1
49851286590หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพ ตอนผู้พิชิตโลกร้อน1
4986128660International dimentions of organizational behavior / Nancy J. Adler1
4987128660080 นวัตกรรมทางสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์1
49881286610ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบำนาญ = Workshop on pension schems ระหว่างวันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว1
49891286670Situation of the Thai elderly... 4
4990128670Theory and policy in political economy : essay in pricing distribution and growth / edited by Philip Aeestis and Yiannis Kitromilides1
4991128680Black lether series1
4992128690Urban economics / by Edwin S. Mills and Bruce W. Hamilton1
49931287090 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย : อเล็กซานเดอร์ อ. คาร์ตซาวา1
4994128700Political analysis : technique and practice / by Louise G. White and Robert P. Clark2
49951287150ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์2
49961287190City life 3 : 360 living in vibrant community / บริษัท แอล. พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
4997128720ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย / โดย นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์ และ เบญจะ เพ็งดิษฐ์11
4998128730การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / ปริญ ลักษิตานนท์20
49991287370ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาคประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก1
50001287380วิกฤตอาหารกับอธิปไตยด้านอาหาร1
5001128740กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้ 1 นิติกรรมและสัญญา / เบญจะ เพ็งดิษฐ์16
50021287430รายงานสถานการณ์เด็ก พ.ศ. ... 2
50031287470น้ำมัน : ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่ได้ลอง / สิทธา ลิขิตนุกูล2
5004128750ชุดกิจกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
50051287550คู่มือการเลี้ยงปลาสวยงาม / บรรณาธิการโดย อำนวยพร บุญจำรัส1
50061287580หลักและศิลปะการถ่ายภาพ / รวบรวมโดย ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ5
50071287590Follow-up, evalution and development social oning project by a realm of Dhurakij Pundit University a model hospitality and safety community Soi Pracha3
5008128760เพื่อความเข้าใจวัฒนธรรม / เอกวิทย์ ณ ถลาง1
50091287660เอกสารลำดับที่ 1/25511
50101287670คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.... 1
5011128770key concepts in communication1
50121287730นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-25561
5013128780วิปริตธรรมวินัยใครกันแน่? / ภูมิพันนา1
5014128790คู่มือพัฒนาความจำ / จินดา จินตนเสรี1
5015128800เทคนิคการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล / โดย อุดม พิมพา และ สมเกียรติ อักษรส่ง1
5016128810ชุดการบริหารแบบไม่เปลืองเวลา2
5017128820ฮ่องกงใหม่ 1997 / ป. วัชราภรณ์3
5018128830ชำแหละสงครามจิตวิทยาสำนักงาน / โตโค คากายาคิ แปลเป็นภาษาจีนโดย หลินจิ้นฮุย แปลเป็นภาษาไทยโดย แสงมิตร แผ่นสำเร็จ2
5019128840ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
5020128850การเล่นกีฬาเปตอง / สมจิตร ทองประดับ2
50211288590สรุปรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... 1
5022128860ประวัติศิลปะตะวันตก / อัศนีย์ ชูอรุณ1
50231288610รายงานประจำปี... / กระทรวงพลังงาน 3
5024128870คู่มือคนออฟฟิศ / หลี่มู่ แปลโดย ทิภาพร ปานทิพย์2
5025128880คู่มือคอนโดมิเนียม2
5026128890Speak the language of success1
502712890ภรรยายุคใหม่ / หยงจื่อ แปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา2
5028128900วัดสุวรรณาราม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
5029128910เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรม ในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล4
50301289120รายงานประจำปี... / สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ1
5031128920กฎหมายกับการเมือง / พูนศักดิ์ วรรณพงษ์1
50321289200Gloden jubilee : the fiftieth anniversary celebrations of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne1
50331289220หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีการศึกษา... 3
5034128930A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyady of Thailand2
50351289370พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช1
5036128940ชุดกิจกรรมฝาผนังไทย1
50371289430โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี... 2
50381289440สี่แผ่นดิน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช5
5039128950วัดใหม่เทพนิมิตร / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
50401289540ขยะสร้างคนสร้างชาติ / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า2
50411289560ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2
50421289580ตี๋หัวลำโพง / วิลเลี่ยม วู1
5043128960วัดมัชฌิมาวาส / ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
5044128980you can work your own miracles1
5045128990หลักการตีความสัญญา / สนิท สนั่นศิลป์1
50461289960พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต2
504712900ประมวลศัพท์การบริหารงานบุคคล5
5048129000CNN the inside story 2
5049129010ภาษาและการโปรแกรมซี [C] / ไบรอัน ดับบลิว เคอร์นิกแฮน และ เดนนิส เอม. ริตซี ; แปลโดย วิทยา วัชระวิทยากุล2
5050129020The master-key to riches2
50511290300Classic modern contemporary tropical home office 4
50521290320Thailand call center... / บรรณาธิการโดย สรวิทย์ บัวศรี2
50531290350ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ2
5054129040การเมืองนอกกฎหมาย / รุ้งฟ้า1
50551290480รวมสารพัดเทคนิคการใช้งาน Notebook / มานิตย์ กริ่งรัมย์1
50561290490พจนานุกรม ไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา1
5057129050คนสร้างงาน1
5058129060สูตรสำเร็จแห่งชีวิต / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
50591290620ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร1
5060129070ชุดวรรณกรรมไทย1
50611290780รู้จักภาษาอิตาเลียน / ชัตสุณี สินธุสิงห์1
50621290790คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง / แคทลียา ท้วมประถม2
50631290840Sourcing in China : how-to1
50641290890ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. อาญา 4
5065129090ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอด / กฤษณะ กฤตมโนรถ3
506612910คุณพ่อพระสารประเสริฐ / ศรีวรรณ ศยามานนท์2
50671291070ลุยธุรกิจเดอะซีรีส์1
50681291090คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
5069129110ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย2
50701291140กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์... [และคนอื่น ๆ]1
50711291180ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50721291190ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50731291200ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50741291210ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50751291220ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50761291230ชุดธรรมะสำหรับครู 1
50771291240ชุดธรรมะสำหรับครู 2
5078129130หลักภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ1
507912914014 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน ; แปลโดย พลวัต2
5080129150คอนกรีตเสริมเหล็ก / สมปอง สง่าแสง2
5081129160เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน / มาลา คำจันทร์2
50821291670From your friend : 110 years of relations between Thailand and Russia / Project of the Royal Thai Embassy, Moscow1
50831291720All about penisons : the German statutory pension insurance at a glance1
50841291730ระบบบำนาญและวิธีรับบำนาญของนานาประเทศ / ฉันทนา บุญอาจ และ กัญญนี มีเพียร1
5085129180เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสีย / วิทยา เพียรวิจิตร7
50861291830รักอันตราย / วสี เสาวรส1
5087129190เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ปัญหาและนโยบายของประเทศกำลังพัฒนา / วรวุฒิ หิรัญรักษ์3
50881291900พระพรหมในความเชื่อและนับถือของคนไทย / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
508912920ในวาจาจงพูดจริง / ธรรมจักร สร้อยพิกุล2
5090129200พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ / สุดารา สุจฉายา แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
50911292020The National Police Act B.E.2547 translated Thai-English1
50921292030ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1
50931292060เทคนิคสอบสัมภาษณ์แอร์และสจ๊วต1
50941292080คู่มือสอบ อบต. ช่างโยธา-วิศวกรโยธา ระดับ 1,2,31
5095129210วัดทองธรรมชาติ / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล1
50961292100ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน / กิตติพงษ์ สุวรรณราช1
50971292130ยอดมนตรา / รวบรวมโดย พระสงบ จิตธรรม1
5098129220การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร4
50991292210สวัสดีปีใหม่ 2517 / ท. เลียงพิบูลย์1
51001292260คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
5101129230วรรณกรรมสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์4
51021292300คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ [ซีดี-รอม] : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
51031292370คู่มือเตรียมสอบข้าราชการนักพัฒนาชุมชน 31
51041292380AccOffice 91
51051292390คู่มือเตรียมสอบเทศบาล-อบต.-ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 31
5106129240สถิติศาสตร์สำหรับครู /ประคอง กรรณสูต 1
51071292430หน่วยงานตำรวจแห่งชาติ : เขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง พ.ศ.2548-25512
51081292470The power of photography by Chow Chongmankhong / เชาว์ จงมั่นคง1
51091292520การทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือน / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ และ ผุสดี สายชนะพันธ์1
51101292540ลุงคำตัน ชีวิต/อุดมการณ์/ความหวัง / ทันพงษ์ รัศนานนท์, บรรณาธิการ1
5111129260ปรัชญาเบื้องต้น [ปรัชญา 101] / โดย บุญมี แท่นแก้ว ; สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และ ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน12
51121292620I.C.I. เจ้าพ่อแห่งประดิษฐกรรม / แครอล เคนเนดี้ ; นำชัย ศรีสัชนาลัย, แปลและเรียบเรียง1
51131292650ช่างหัว (it) มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล1
51141292670บ้านต่างแนวคิดเพื่อชีวิตไร้ขีดจำกัด.2
5115129270ประชุมนิทาน / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว5
51161292710คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย1
51171292720ยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม1
51181292740รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
5119129280ตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสาน2
51201292810สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้าขาว หรือทรราชย์2
5121129283055 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทุกหัวใจ เพื่อทุกครอบครัว1
51221292880เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.... 1
5123129290เชิดชูเกียรตินายสาร สาระทัศนานันท์1
51241292910Proceedings of Ramkhamhaeng University research corference... 2
512512930จิตวิทยาการเล่นหุ้นให้ได้กำไร โรแลนด์ มาราจช์ ; แปลโดย ไสว วิศวานันท์ 1
5126129300วรรณกรรมไทยรามัญจากตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จันทร์ศรี สุปัญญากร1
51271293000งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจำปี... 7
51281293010คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
51291293040กฎแห่งกรรม1
5130129310ชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีน1
51311293190เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว1
5132129320นิทานและการเล่านิทาน / เอกรินทร์ สุนทรพงศ์1
51331293200ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-25541
51341293210ปฎิรูปตำรวจ...เป็นมาและเป็นไป : สรุปข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1
51351293240พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) พระเกจิอาจารย์ 108 ของประเทศไทย รวบรวมเมื่อฉลอง 25 พุทธศัตวรรษ องค์ที่ 381
51361293250โรงเรียนธรรมพัฒนาศึกษา (สาขาโพธิ์ตาก)1
51371293280สรุปผลงานของวุฒิสภาในรอบ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2551) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
5138129330เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อ. สายสุวรรณ4
51391293380งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี... 1
5140129340หิโตปเทศ / เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป2
51411293400มูลนิธิชัยพัฒนา = The Chaipattana Foundation / มูลนิธิชัยพัฒนา1
5142129350The little black book of project management / Michael C. Thomsett1
5143129360Management information system readings and cases a managerial perspective / by Anarew C. Boynton and Robert W. Zmud1
51441293610Sufficiency tourism : new paradigm in global context1
51451293790ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก1
514612940พูดอย่างผู้นำ / ดนัย ตุลาบดี, ผู้แปล4
5147129400นิค [NIC] เขตปลอดโสเภณี2
51481294080ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี1
51491294090การขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
51501294330รายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัด้ด้านต่างๆ ประจำปี... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
5151129440Travel agency accounting procedures / James Poynter1
51521294430ทำเนียบการวิจัย... สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรม4
5153129450Process and practice : a guide to basic writing / Philip Egger1
51541294590ชุมนุมว่านยาและไม้มงคล / รังว่านปากช่อง1
5155129460The travel manager's personnel manual / Laurence Stevens1
51561294630วารสารทักษิณ / สมาคมชาวปักษ์ใต้5
51571294690อนุสรณ์ชุมนุมชาวจังหวัดชุมพร7
5158129470Management accounting / Ray H. Garrison2
5159129480Consular law and practice / Luke T. Lee1
51601294840Annual of International Thai Tourism Journal... 8
51611294890แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / อวีว่า อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และ แอน แคทริน ชไนเดอร์1
51621294901991 international accounting summaries : a guide for interpretation land comparison / complied by Accounting and Auditing Committee of Coopers & Lybr1
51631294900มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน2
5164129500J. Ranade IBM series1
51651295010รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี... : พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) 3
5166129510Computers the user perspective / by Sarah E. Hdutchinson and Stacey C. Sawyer4
516712951205 ทศวรรษแหล่งการเรียนรู้...สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จนำคุณค่าสู่สังคม / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1
51681295140คู่มือการประกอบการค้าและทำการลงทุนในกัมพูชา1
5169129520Fundamentals of databases / by Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe2
51701295220Violence in the mist : in the name of justice / Supara Janchifah1
5171129530Entrepreneurial behavior / Barbara J. Bird1
5172129540Schaum's outline of theory and problems of computers and business / Lawrence S. Orilia4
51731295470Critical success factors in effective project implementation2
5174129550How to design & deliver a speech / Leon Fletcher1
5175129560Readings in English 21
5176129570Dr. Lee Teng-hui : president of the republic of China1
5177129580คำแปลมาตรฐานและร่างมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศบางฉบับ1
5178129590Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation1
517912960The emergency handbook2
5180129600Thai etiquette2
51811296000พุทธตรัส-นัย เจ้าแห่งยมโลก มหากรุณาปริหสูตร / สมณะ จั๋งชวง ; แปลโดย วิเชียร เพ็ชรพรประภาส1
51821296010สุขาวดียุหสูตร / วิเชียร เผ็ชรพรประภาส, ผู้แปล.1
51831296060วารสารรวมบทความทางวิชาการ ความเป็นผู้นำทางการศึกษา เล่ม... 2
51841296090รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ... / ไพรวัลย์ สังขพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
5185129610Oxford supplementary skills1
51861296140ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ฉบับสมบูรณ์ และใต้สามัญสำนึก / พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)1
5187129620Cambridge handbooks for language teachers1
5188129627015 ปี คลินิคมูลนิธิศรี รัตนโกสินทร์ / มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในอุปถัมภ์ของวัดสุทธาราม1
51891296280ทำเนียบโครงการวิจัย ปี... : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
51901296290ที่ระลึกในงานเฉลิมขวัญวันมงคล "วิมลฉัตร" พระชันษา 84 ปี 27 มิถุนายน 2548 / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ1
5191129630Development in dynamic and activity-based approaches to travel analysis / edited by Peter Janes1
51921296320เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา.1
51931296390Theme work / อมราพร สังข์ทอง และ อนุตร มหัทธนรักษ์2
5194129640Copyright : interpreting the law for libraries and archives / Graham P. Cornish1
51951296440Learning through traveling / by Tourism Authority of Thailand1
51961296470การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 7
51971296490รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2544-2550 / มหาวิทยาลัยแม่โจ้2
51981296520มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค / รังสรรค์ แสงสุข... [และคนอื่น ๆ]1
51991296780สะดุดหนามตุ๊ด / นที ธีระโรจนพงษ์1
52001296790Science magic with Physics1
52011296870เรือชนะคลื่น'... 2
5202129690VNR tourism and commercial recreation series1
520312970ทำอย่างไรขายดีทวีสุข / แฟรงค์ เบทเชอร์ แปลโดย วิทวัส4
5204129700Accounting costing and management / Riad Izhar1
52051297160In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana / Thanong Khanthong, Editor1
52061297190รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จังหวัดภูเก็ต4
5207129720525 ways to be a better manager / by Ron Coleman and Giles Barrie1
520812972405 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา1
5209129730Handbook of international credit management / edited by Brian W. Clarke1
52101297380ครุฑพระราชทาน1
5211129740The regulation of monopoly / Roger Sherman1
52121297420ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี... 5
52131297430Electrical safety handbook : for technician and safety officer2
52141297440Electrical installation handbook : skills development and training program for technicians and electricians2
5215129750Reading : advanced / by Brian Tomlinson and Rod Ellis1
52161297520Book Awards... 11
5217129760Business law / by Ronald A. Anderson ; Ivan Fox and David P. Twomey2
5218129770Listening : advanced / by Jane Revell and Barry Breary1
52191297730คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 1
52201297770Creative engine / Wang Shaoqiang, editor ; Olivia Krystle, Translation1
5221129780Cases in accounting ethics and professionalism / Steven M. Mintz1
5222129790Listening : uper-intermediate / Shelagh Rixon1
52231297990Character training with 3ds max / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม และ พีรพล อริยรัตนา1
5224129800Geography of travel and tourism / by Lloyd E. Hudman and Richard H. Jackson1
5225129810The world of the international manager / John Hutton1
5226129820สนทนาภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ / แปลโดย สุภาพร ประเสิรฐแสงเจริญ1
5227129830Portfolio management formulas : matical trading methods for the futures, options, and stock markets / Ralph Vince1
52281298410คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น / พุทธทาสภิกขุ1
52291298420Supplementary materials English grammar and use 1 LA 3012
52301298430English for public administration LA 221 & LA 2222
52311298450เอกสารคำสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์2
52321298460Reading and writing LA 3422
5233129850จัดกระเป๋าอย่างมืออาชีพ / คริส อีวัตต์ แปลโดย ไรเรือง2
52341298650กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน : เหลียวหลัง แลหน้า ผลงานในรอบ 6 เดือน1
52351298720กายบริหารแกว่งแขนและการดื่มน้ำเพื่อ...ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ1
52361298730เปิดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต เล่ม... 1
52371298740คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง1
5238129880Mass media mass culture : an introduction / Stan Le Roy Wilson1
52391298830รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน2
52401298890ลดหย่อนสูง 1 ล้านบาท1
5241129890New Horizons in information retrieval / David Ellis1
52421298960ผลการดำเนินงาน 12 เดือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
524312990ซึซึมิ โยชิอากิ คนญี่ปุ่นที่รวยที่สุดในโลก / หยิวจือ ; แปลโดย สันติ ตั้งรพีพากร 2
5244129900Thailand business basics / edited by Karen Gritzmacher Atkinson1
52451299060คู่คิดเอสเอ็มอี1
5246129910Readings in English 11
52471299170พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม... - ธันวาคม... 2
52481299180รชดาภิเษก เปน ตู้ทองของการเล่าเรียน : รวมศึกษานุกรม ทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง1
52491299190กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวั1
5250129920Communicating with competency / by Lawrence B. Rosenfeld and Roy M. Berko1
52511299200อนุสรณ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. 1
52521299210Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her royal h1
52531299220สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา / บรรณาธิการ ดร.สมชาย สุรชาตรี1
52541299230หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พฤศจิกายน พุทธศั1
52551299280การบริหารสถาบันอุดมศึกษา1
5256129930Finance and accounting for nonfinancial managers / William G. Droms1
52571299430สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... / คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2550 สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา3
52581299460OM 3041
52591299490Thai Textile Merchants Association directory... 7
5260129950Using management games / Chris Elgood1
5261129980The WordPerfect macro experticneil / Neil J Salkind2
52621299840พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่... ประจำปี.../ วิทยาลัยอิสลามยะลา2
52631299860Trade policy review of the USA : the WTO secretariat report... / Rangsun Thanapornpun, editor4
5264130Concise encyclopedia of information technology / Adrian V. Stokes1
52651300Fielding's economy europe / by Joseph Allen Raff and Judy Raff2
5266130000การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
5267130010ต้นไม้ ชุดที่ 2 : พืช ผักที่เป็นอาหารและยา2
5268130020การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
52691300230พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทร1
5270130040การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่... 1
52711300770ลครพูดเรื่อง ต้อนรับลูก / เปอร์ล ฮัมเฟรย์1
5272130080Global marketing / Douglas F. Lamont1
5273130090ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว / โดย พรทิพย์ สุขะกุล ; พวงเล็ก ศิริทวี และ แสงจันท์ [บุณยบรรณานนท์] พุทธิเจริญรัตน์2
527413010คู่มือการดำเนินคดีในศาลแขวงและศาลคดีเด็กและเยาวชน / โดย สมพร พรหมหิตาธรและศรีนิดา พรหมหิตาธร7
5275130100ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / เล่าชวนหัว1
5276130110มรดกแผ่นดิน / เสนอ นิลเดช1
52771301110พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 133 ตัวอย่างการยุทธ์ / ซุนว