No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
1100คู่มือการสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft frontpage / เคอรี เอ เลห์โต และ ดับบลิว เบรทท์ โพรอนสกี้; เรียบเรียงโดย สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล2
21000Who's who in the Bible1
3100000The insider's guide to the financial services revolution / Alan Gart1
4100020Money and banking / Ivan C. Johnson and William W. Robert2
5100030Financial conglomerates : the new phenomenon / James Maycock1
6100040Modern money and banking / by Roger LeRoy Miller and Robert W. Pulsinelli1
71000420QuickPC [journal]1
81000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
9100060Financial institutions / by Peter S. Rose and Donald R. Fraser1
101000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
11100090Modern Banking / R.S. Sayers1
1210010Research in Labor Economics2
13100100Money banking and the macroeconomy / Douglas Vickers1
141001030EAQ [journal]1
151001040Educational management administration & leadership [journal]1
16100110American enterprise institute series on trade in services2
17100120Financial markets / by John H. Wood and Norma L. Wood1
18100130Electronic banking / by Allen H. Lipis ; Thomas R. Marschall and Jan H. Linker1
19100140Planning for future market events using data processing support / Jerome Svigals2
20100150Financial modeling using Lotus 1-2-3 / Charles W. Kyd1
21100160Cases in bank management / by Benton E. Gup and Charles O. Meiburg1
221001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
231001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
241001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
25100180Commercial bank management : text and readings / John A. Haslem1
26100190The effective bank director / Don Wright2
271001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
28100200Personnel management in banking / Donald B. Summers1
29100210The emerging power of Japanese money / Aron Viner1
30100230Commercial banks amid the financial revolution : developing a competitive strategy / Eduard Ballarin1
31100240Management policies for commercial banks / by Howard D. Crosse and George H. Hempel1
32100250Commercial bank management / by Frank P. Johnson and Richard D. Johnson2
33100260Commercial banking / by Edward W. Reed...[et al.]1
34100280Commercial bank financial management / Joseph F. Sinkey1
351002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
36100300Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
37100310Wiley professional banking and finance series2
38100320International banking in theory and practice / by Yoon S. Park and Jack Zwick1
39100330Multinationals : bank and corporation relationships / by Olivier Pastre1
401003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
41100340Emerging risk in international banking / P.N. Snowden1
42100350Strategic planning in international banking / edited by Paolo Savona and George Sutija1
43100360Investing in development / by Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert1
44100360045th anniversary of Thai-German cooperation King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok1
45100370Implications of regulation on bank expansion : a simulation analysis / George S. Oldfield1
46100380Principles of bank operations / Harold Wallgren1
47100390Developing new banking products / by R. Eric Reidenbach and M. Ray Grubbs1
481003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
491003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
501003970Guru Inform [journal]1
5110040การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย บุญเลิศ ถึกวิถาน, และโสภณ ทรงเจริญและนาฏยา (อธิคมนันทะ) โล่ธุวาชัย4
52100400Commercial lending basics / Edward K. Gill1
53100410Lending packages for small & medium-sized companies / by Malcolm Robbie, Neil Coulbeck and Tim Moulds2
54100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
551004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
561004220Pladao office [CD-ROM]2
57100430Financial institutions and markets in Southeast Asia1
581004300MenuX guide graphic2
59100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
601004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
61100450Money in disequilibrium / Douglas Gale1
62100460Money in equilibrium / Douglas Gale1
63100470Money madness : the psychology of saving, spending, loving, and hating money / by Herb Goldberg and Robert J. Lewis1
6410050หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช5
65100500Monetary policy and public finance / G.C. Hockley1
66100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
67100520Monetary economics and financial markets / Paul A. Meyer1
681005210คาเลนดาร์ เกิร์ลส์ ขบวนการแม่บ้านหัวใจนู้ด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Nigel Cole2
69100530Money / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
70100540The economics of natural resource use / by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler1
711005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC2
721005430Economic use of gas-fired boiler plant3
731005440Economic use of coal-fired boiler plant2
741005450Energy audits for industry2
751005460Energy audits for building2
761005470Steam3
771005480Compressed air and energy use2
781005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
79100550Planning games / Martin Wynn1
801005500Economic use of electricity in industry2
811005510The economic use of refrigertion plant2
821005520Economic management and good lighting practices2
831005530Waste avoidance measures3
841005540Process plant insulation and fuel efficiency2
851005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC2
861005560Energy management training2
871005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
881005580Managing people managing energy2
891005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
90100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
911005600Heat recovery from air compressors2
921005610Energy savings with electric motors and daves2
931005620Burners and their controls4
941005630Energy savings in industrial water pumping systems2
951005640Reducing electricity use in injection moulding3
961005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
971005670Commercial refrigeration plant : energy efficent operation and maintence2
981005680Industrial cooling water systems3
991005690Managing energy use minimising running costs of office equipment and related air-conditioning2
100100570Rural resource management / by Paul J. Cloke and Chris C. Park1
1011005700Introducing information systems for energy management3
1021005710Waste heat recovery from high temperature gas streams2
1031005720Waste heat recovery in the process industries2
104100580Asian energy problems2
105100590Energy and the way we live1
106100600Energy economics and the environment / by Russel Mills ; Arun N. Toke and Susan Mills1
1071006020รายงานผลการวิจัย ธุรกิจรัฐและคอร์รัปชั่น 2
108100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
1091006110PC Today [journal]1
1101006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
111100620Industrial sociology : the sociology of work organizations / by Delbert C. Miller and William H. Form1
112100630The causes of industrial disorder / Ian Maitland1
113100640Labor management relations / Daniel Quinn Mills1
1141006490ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 31 มี.ค. 25461
1151006540พัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่บรรณาธิการโดย / สรัญญา โภคาสัย1
116100660Optimizing human resources : readings in individual and organization development / Edited by Gordon L. Lippitt , Leslie E. This and Robert G. Bidwell2
117100670Developments in labour market analysis / Caroline Joll...[et al.]1
1181006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education8
119100680Labor supply / Mark R. Killingsworth1
120100690Disorganized capitalism : contemporary transformations of work and politics / Claus Offe1
121100710Microprocessors manpower and society1
122100720Job creation in America / David L. Birch1
123100730New technology and industrial change / by Benson and John Lloyd1
124100740Migration of Asian workers to the Arab world / edited by Godfrey Gunatilleke1
125100750How to beat unemployment / Richard Layard2
1261007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
12710080การบัญชีธุรกิจ / สุภาวดี เจริญทรัพย์8
128100810Guide to apprenticeship programs / William F. Shanahan2
1291008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
130100820There's a job for you in / Leonard Corwen1
1311008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
132100830Designing careers / Norman C. Gysbers1
1331008390Jeducation guide book... 7
134100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
1351008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์2
1361008450วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพ.ศ.2546-2551 / กระทรวงมหาดไทย1
137100850loyd D. Musolf1
138100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
1391008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
140100880Labor relations / by Arthur A. Sloane and Fred Witney1
1411008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
142100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
14310090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล8
144100900Collective bargaining by objectives : a positive approach / Reed C. Richardson1
145100920Financial markets and institutions / Robert D. Auerbach1
1461009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
147100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
148100950Money the financial system, and monetary policy / Thomas F. Cargill1
1491009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
1501009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
151100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
152100980The economics of corporate finance / Seymour Friedland1
1531009940Good Lawyer and the Art of Law2
1541010How to live with life2
155101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
156101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
157101020Money and the economy / John J. Klein1
1581010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
159101040Money and banking / Dudley G. Luckett2
1601010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
1611010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
1621010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
163101060New perspectives on the financial system / edited by Laurence Harris...others1
164101070Principles of money banking and financial markets / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
1651010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
166101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
1671010800Organizational research method [journal]1
1681010810Evaluation review [journal]1
169101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose5
17010110The internal auditing4
171101100The money market / Marcia Stigum1
172101110Introduction to money and banking / Richard S. Thorn1
173101120Personal money management / by Thomas E. Bailard ; David L. Biehl and Ronald W. Kaiser6
174101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
175101140Moneywise / Mimi Brien1
176101150Personal finance / Jerome B. Cohen2
177101170Personal finance / Lawrence J. Gitman1
178101190Personal financial planning / by G. Victor Hallman and Jerry S. Rosenbloom1
17910120ภาวะเงินเฟ้อกับการบัญชี5
180101200Personal business management / by Herbert M. Jelley ; Robert O. Herrmann and David K. Graf1
181101210Planning your financial future / H. Stanley Jones1
182101220Strategy for personal finance / by Larry R. Lang and Thomas H. Gillespie1
183101230Your financial planning kit / by Darrell Neil Jerome Norling ; Karen M. Hess and Karen K. Nystrom1
184101240The financial advisory / Milton Pierce1
185101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
186101260The Reston guide to no-load financial planning / Dorlene V. Shane2
187101270Managing personal finance / by Holley H. Ulbrich and T. Bruce Yandle5
188101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
189101290Institutions observed / Larry Gostin2
1901012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
19110130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
192101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
193101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
1941013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
195101320Fraud and deceit : how to stop being ripped off / by John W. Suthers and Gary L. Shupp1
1961013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
197101330Rural public services : international comparisons1
1981013320การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
1991013370เทคนิคและคำถามในการเข้าสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลสายนักบริหาร / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
200101340Safety at work : the limits of self-regulation / by Sandra Dawson...[et al.]1
2011013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
202101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
2031013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
204101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
205101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
206101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
207101380West's criminal justice series1
2081013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
209101390Criminal and civil investigation handbook1
2101013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
21110140บัญชีต้นทุน4
212101400Introduction to private security / by Karen M. Hess and Henry M. Wrobleski1
213101410The complete guide to security / Martin Clifford illustrated by T.R. Emrick and Kevin Caddell edited by Jim Rounds2
2141014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
215101420Housing policy and economic power / Michael Ball1
2161014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
217101430Demand-side management : concepts and methods / by Clark W. Gellings and John H. Chamberlin1
2181014300ชีวิตคือการลงทุน1
2191014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
2201014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
2211014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
222101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
223101450The political economy of environmental protection / by Horst Siebert and Ariane Berthoin Antal1
224101460The environment and Marxism-Leninism : the Soviet and East German experience / Joan DeBardeleben1
225101470Funeral director's financial handbook / by Movt C. Plowe and Rudolph C. Kemppainen1
2261014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
227101480Handbook of municipal waste management systems planning and practice / Barbara J. Stevens1
228101490Sanitation for foodservice workers / by Treva M. Richardson and Wade R. Nicodemus1
2291014980รายการประทีปปริทรรศน์1
23010150Computer auditing4
231101500Industrial foodservice and cafeteria management / Mickey Warner1
2321015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
2331015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
234101510Food as a human right / edited by Asbjorn Eide...others1
235101520Criminal justice in America / Peter C. Kratcoski and Donald B. Walker1
236101530Criminal justice series1
2371015380SCI mag [journal]1
238101540Explaining crime / Gwynn Nettler1
2391015460เกษตรท่องเที่ยว1
240101550Criminology / Richard Quinney2
241101560Power crime and mystification / Steven Box1
242101570First born / John Katzenbach1
243101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
244101590The Equity Funding papers / Lee J. Seidler ; Frederick Andrews and Marc J. Epstein1
2451015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
24610160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง18
247101600แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรื่องคิดเป็น / อุ่นตา นพคุณ3
248101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
2491016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
250101620Find a safe place / by Alex Lazzarino and E. Kent Hayes1
251101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
2521016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
2531016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
254101640The prevention of crime and delinquency / Alan R. Coffey1
255101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
256101660History of British criminology1
2571016680Decision making science1
2581016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
259101670Foundations of law enforcement and criminal justice / by Robert G. Caldwell and William Nardini2
2601016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
261101680Correctional institutions1
2621016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2631016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2641016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2651016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
2661016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
2671016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
2681016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
2691016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
270101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
27110170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 4
272101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
273101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
274101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
2751017330ร่มพยอม [วารสาร]1
2761017360ธนบัตรไทย1
277101750Social insurance & economic security.2
278101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
2791017630เรียนรู้กับชุมชน1
280101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
2811017710Music for reading pleasure [CD-ROM]1
2821017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
2831017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2841017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2851017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2861017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2871017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
288101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
2891017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2901017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2911017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2921017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2931017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2941017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2951017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
2961017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
2971017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
298101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
2991017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3001017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3011017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
3021017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
3031017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
30410180คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี / ศิริพร สาเกทอง6
305101800Teaching and personality / David Fontana1
306101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
3071018130ภาษา Java3
308101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
309101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
3101018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
311101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
312101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
3131018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
314101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
3151018600The best romantic resort and spa in Asia1
3161018610Best beach resort in Asia1
3171018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
3181018680The best private resort and hotel in Thailand1
319101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
320101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
321101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
32210190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง5
323101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred2
324101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
3251019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
3261019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
327101920Fundamentals of individual appraisal / by Bruce Shertzer and James D Linden1
328101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
329101940Producing instructional systems / A.J. Romiszowski1
330101950How to take a test / John E. Dobbin1
331101960More games trainers play : experiential learning exercises / by Edward E. Scannell and John W. Newstrom1
332101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
3331019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
334101980Coping with the mass media / edited by Joseph F. Littell2
3351019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
336101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
3371020Man, myth and magic12
338102000The Little, Brown microcomputer bookshelf1
3391020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
3401020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
3411020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
3421020190Traveler's gift1
343102020Making college out off / Adele Scheele2
3441020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
345102030Education of exceptional learners / by Frank M. Hewett and Steven R. Fprmess1
3461020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
347102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
3481020490London / contributor by Michael Leapman2
349102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
3501020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
3511020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
3521020520Let's go travel guide1
3531020530Let's Go : Europe1
3541020540A Let's Go : Germany1
3551020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
3561020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
3571020570Bangkok : city guide1
3581020580Paris : city guide1
3591020590East Timor / Tony Wheeler1
360102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
3611020600Beijing / Damian Harper1
3621020610Melbourne : city guide1
3631020620Cape Town / Simon Richmond1
3641020630New York city : city guide1
3651020650Best of San Francisco / China Williams1
3661020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
367102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
368102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
3691020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
3701020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
3711020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
3721020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
373102090Milner's young men : the Kindergarten in Edwardian imperial affairs / Walter Nimocks2
3741020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
3751020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
37610210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี4
377102100Ekwall reading inventory / Eldon E. Ekwall1
3781021040ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มเจ็ด1
3791021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
3801021080Trade and economic indices of Thailand1
381102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith3
382102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
3831021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
384102120Making language work / Diana M.R. Hutchcroft1
385102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
386102150Adults as learners / K. Patricia Cross1
3871021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
388102160Educating learners of all ages / edited by Elinor Greenberg ; Kathleen M.O, Donnell and William Bergouist2
389102170Patterns of learning / Cyril O. Houle1
390102180Graduate record examination aptitude test / David R. Turner1
3911021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
392102190The growth of the international economy / by A.G. Kenwood and A.L. Lougheed1
3931021970คลื่นสังหาร Dealy wave [ซีดี-รอม]1
39410220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่6
395102200Coping in college : successful strategies / Luis R. Nieves1
3961022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
397102210Barron's guide to the "new" law school admission test, LSAT / by Jerry Bobrow...others1
398102220Southeast Asian University / T.H. Silcock1
399102230Rethinking college responsibilities for values / edited by Mary Louise McBee2
400102240Graduate Management Admission Test3
401102250Policing liberal society / Steve Uglow1
4021022680Bruce Peren's open source series1
403102270Balance of payments policy / B.J. Cohen1
404102290Theory of money / by W.T. Newlyn and R.P. Bootle1
405102300Readings in monetary theory1
406102310กฎหมายและระเบียบการในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง เล่ม 2 / รวบรวมโดยกรมมหาดไทย1
4071023850Solid foods1
4081023870JPEG 2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Achary, Ping - Sing Tsai1
40910240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร3
410102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
4111024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
412102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
4131024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
4141024640Designer and the grid2
415102470Exchange rate management under uncertainty / edited by Jagdeep S. Bhandari1
4161024770Twelve monkeys [Videodisc]2
41710247808 MM. [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher2
418102480Foreign exchange markets in the United States / Roger M. Kubarych1
4191024840The five senses [Videodisc]2
420102490Up & running / H. Dines Hansen1
4211024900Stolen hearts [Videodisc]2
4221024920เดอะฟูจิทิฟ ขึ้นทำเนียบจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4231024930จูแมนจี้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4241024940Casino [Videodisc]3
4251024970เพลิงเจ็บกระหน่ำแหลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
42610250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 6
427102500The primary market for municipal debt : bidding rules and the cost of long-term borrowing / by Gerald O. Bierwag1
428102510Efficiency in the municipal bond market : the use of tax exempt financing for "private" purposes / edited by George G. Kaufman1
4291025190Easter is [Videodisc]1
4301025220สุภาพบุรุษหัวใจทมิฬ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4311025230เส้นทางตายสาย 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
4321025240สั่งฆ่าทายาทมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4331025250นิวเคลียร์มหาวินาศถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์]3
4341025260ครีเอเจอร์ มฤตยูสยองพันธุ์ผสม [แผ่นวีดิทัศน์]3
435102530Research in real estate / edited by C.F. Sirmans2
4361025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
437102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
4381025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
4391025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
440102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
441102560The Basic investor's library1
442102570Money market funds / Bernard Seligman1
443102580The handbook of commodity cycles : a window on time / Jacob Bernstein1
444102590Market wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager1
4451025940Annual report.... 9
4461025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 13
44710260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
448102600The unlisted securities market / by John Cucksey and David Medland1
4491026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
450102610The gift of Acabar1
4511026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 6
4521026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
4531026260Tieca guide to international education... 5
4541026280Towards success2
455102630Futures markets / Darrell Duffie1
4561026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
4571026350เพื่อความสุขใจ / วศิน อินทะสระ1
458102640Commodity market money management / Fred Gehm1
459102650Getting started in futures / Todd Lofton1
4601026570สุขภาพคนไทย 2559 : ตายดีวิถีที่เลือกได้ 12
461102660Inside the financial futures markets / by Mark Powers and David Vogel2
462102680Speculative markets / Sarkis J. Khoury1
4631026820Chinese Business space1
4641026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
4651026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
466102700The options manual / Gary L. Gastineau1
4671027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
468102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
469102730ASEAN-Japan relations investment1
470102740Doing deals : investment banks at work / by Robert G. Eccles and Dwight B. Crane2
471102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
472102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
473102770Portfolio analysis / by Jack Clark Francis and Stephen H. Archer1
4741027770Special effects photography / David Daye1
4751027790The Pra-lighting1
4761027800Pro - lighting1
4771027810The Pro - lighting1
4781027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
479102790Investing in the future / by Kiril Sokoloff, Joseph E. Laird and Thomas H. Mack1
4801027940มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ2
48110280สมเด็จฯและงานศิลปาชีพ / พิสุทธิ์ ภักดีภูวนารถ, บรรณาธิการ2
482102800Managing pension schemes / Norman Toulson1
483102810The diamond book : a practical guide for successful investing / Michael Freeman8
484102820Financial invasion of the U.S.A. / Earl H. Fry1
485102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
486102840New forms of international investment in developing countries / Charles Oman1
487102850The multinational enterprise / Thomas G. Parry1
4881028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
489102860International trade and investment / Franklin R. Root1
490102870International investments / Bruno Solnik1
4911028720สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย ปี... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
4921028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
4931028770ชี้อนาคตธุรกิจอสังหาฯ 25471
494102880Doing business in Thailand3
495102890Setting up in Thailand : a guide for investors2
49610290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
497102900International investing made easy : proven money-making strategies with as little as $5000 / Martin J. Pring1
498102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling2
4991029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ2
500102920Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
501102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
502102940Investments / by Herbert E. Dougall and Francis J. Corrigan2
503102950What's next? : how to prepare yourself for the crash of '89 and profit in the 1990's / Paul Emil Erdman1
5041029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
505102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk3
5061029650Loy series1
5071029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
508102970Investment principles / Timothy E. Johnson1
5091029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
510102980Investment principles / Timothy E. Johnson1
5111029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
512102990The Complete guide to investment opportunities1
5131029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies2
5141030Buddhism in Thai life2
51510300คู่มือประกอบการศึกษา หลักการบัญชี22
516103000Investment management theory and application / Sarkis J. Khoury1
517103010Management of investments / Jack Clark Francis5
518103020How to profit from the money revolution / Wayne F. Nelson3
519103030Successful investing1
520103040Mindtraps : mastering the inner world of investing / Roland Barach1
521103050Contemporary real estate : theory and practice / by Gaylon E. Greer and Michael D. Farrell1
522103060Modern real estate principles / William M. Shenkel3
523103070Residential mortgage lending / Marshall W. Dennis1
5241030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
5251030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
5261030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 2
527103080Real estate finance / C.F. Sirmans1
5281030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
5291030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
53010310หลักการบัญชี / โดย ธนชัย ยมจินดา...[และคนอื่นๆ] 21
531103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
532103120The Dow Jones-Irwin guide to interest / Lawrence R. Rosen2
5331031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
5341031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 8
535103130Winning the interest rate game : a guide to debt options / edited by Frank J. Fabozzi1
536103140The Handbook of financial futures1
537103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2
5381031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
5391031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
540103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
5411031670รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ... ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และค2
5421031680เรียนตามอำเภอใจกับพี่นางฟ้าปลาทอง / มณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์1
5431031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 75
544103170The conomics of work and pay / Albert Rees1
5451031700ปุญญาอนุสรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์แก้ว ณ วัดสระแก้วปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ป่านเจ้าคุณพ่อราชพร คุณสาโร1
5461031720A-Z travel... / editor Don Ross1
5471031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
548103180Property management handbook1
5491031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
5501031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร3
551103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
55210320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย10
553103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
554103210Computerizing your real estate office / Robert Irwin1
555103220Marketing real estate / William M. Shenkel1
556103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
5571032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
5581032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
559103240The geopolitics of energy / by Melvin Conant and Fern Racine Gold1
5601032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
561103250It's in your power / by Stuart Diamond and Paul S. Lorris1
562103260Economics of the resource-exporting country : intertemporal theory of supply and trade / Horst Siebert1
5631032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 2
5641032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
56510330AC1034
566103300Financial structures and monetary policies in Southeast Asia / by S.Y. Lee and Y.C. Jao2
567103310Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
568103320Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
5691033450The history encyclopedia / Simon Adams1
570103350The paper economy / David T. Bazelon1
571103360Military-civilian relations in South-East Asia / edited by Zakaria Haji Ahmad and Harold Crouch2
5721033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
5731033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
5741033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25492
575103410Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
576103420Modern portfolio theory and investment analysis / by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber1
5771034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
5781034260Business & Society [journal]1
579103440ศึกสายเลือด / ว. ณ เมืองลุง7
5801034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
581103450Investments : analysis and management / Jack Clark Francis1
5821034500Lionheart : a journey of the human spirit1
583103460Modern investments and security analysis / by Russell J. Fuller and James L. Farrell1
5841034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
585103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
586103480The intelligent investor / Benjamin Graham1
58710350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง23
5881035000MM Machine Market [วารสาร] 1
5891035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
5901035080Ministry of Industry... 5
591103510Investments : an introduction / Herbert B. Mayo1
5921035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
593103520Modern developments in investment management1
5941035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
5951035240Late night love moods [CD-ROM]2
596103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
5971035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
598103550Readings in investment management / edited by Frank J. Fabozzi2
599103560Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly3
600103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
601103580Modern portfolio theory / by Andrew Rudd and Henry K. Clasing1
602103590Investments / William F. Sharpe1
60310360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
604103600Investments / William F. Sharpe1
605103610Venture capital / A. David Silver1
606103630Special situation investing : Brian J.1
607103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell3
608103680The money masters / John Train1
609103690Capital markets and institutions / by Herbert E. Dougall and Jack E. Gaumnitz1
61010370ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
6111037050Journal of ecotourism [journal]1
612103710Financial services : insiders' views of the future / edited by Mark Color and Ellis Ratner1
6131037160Cisco networding academy program CCNA... 2
614103720The three Rs of investing : return risk and relativity / Austin S. Donnelly3
6151037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
6161037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
6171037560Issues in Accounting Education [journal]1
6181037570Accounting Horizons [journal]1
6191037580The Accounting review [journal]1
620103760The S/B stock market ratio : profiting from legal insider trading / Edwin A. Buck1
6211037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
622103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
623103790Super stocks / Kenneth L. Fisher1
6241037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
6251037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
6261037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
6271037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
6281037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
62910380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]1
630103800Don't sell stocks on Monday / Yale Hirsch1
6311038060ผลการดำเนินงานประจำปี ... / คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ2
632103810การใช้สื่อการสอน / โดย บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณนาภู4
6331038100Payment systems report... 13
6341038120รายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2
6351038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
6361038150Thailand science and technology profile... 4
637103820การใช้สื่อการสอน / บุญเหลือ ทองเอี่ยม4
6381038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
6391038220สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม2
6401038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
6411038240พระเจ้ามีจริงหรือ2
6421038250The new testament recovery version2
643103830โรงเรียนกับชุมชน / สุภรณ์ ศรีพหล... [และคนอื่น ๆ]2
6441038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
6451038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
6461038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
647103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]2
6481038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
6491038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 6
650103850วิธีการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / อุไร ถาวรายุศม์1
651103860ประสบการณ์วิชาชีพ1
652103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู4
653103900Law and Justice : essay in honor of Robert S. Rankin / edited by Carl Beck1
6541039170Journal of operations management [journal]1
655103920ED413 4
6561039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
6571039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
658103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์4
6591039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
6601039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
661103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ8
662103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
6631039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
664103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
665103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง6
666103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
667103990รายการการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการศึกษา : ระยะสิ้นสุดโครงการ2
6681040The way of the Budda1
66910400คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี / โดย วราวุธ เครือสินธุ์...[และคนอื่น ๆ]12
670104000หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 เคล็ดลับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ดวงจิต คำวงษา2
671104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
672104030การสร้างข้อสอบภาษาต่างประเทศ / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
6731040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
674104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย4
6751040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
676104050สารบบจำแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาการจัดจำพวกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คู่มือ 1 : พุทธิปริเขต / เบนจามิน เอส บลูม...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย อุทุมพร1
677104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
678104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
6791040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
680104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
6811040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
6821040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
6831040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
684104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
6851040900International translation [Videodisc]1
6861040910Senshu University [Videodisc]1
68710410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค4
688104100การประกันชีวิต3
6891041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
6901041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
691104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช7
692104130Principles of insurance8
693104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า8
6941041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
6951041540Pocket PC Magz [journal]1
696104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]6
697104170Microsoft FrontPage 97 unleashed / William R. Staneck...[et al]1
698104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม2
6991041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร3
7001041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism2
701104190คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-25301
7021041930Environmental report... 3
7031041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์2
704104200Education and the signi ficance of life2
7051042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
7061042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
707104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
708104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
7091042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
7101042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
7111042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
712104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
713104280การศึกษาไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์1
7141042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
715104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ9
7161042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
7171043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
7181043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
719104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
720104320มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอันเกิดจากวัตถุมีพิษ / กมลทิพย์ คติการ1
7211043200Rice...Thai cultural life2
722104330หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร / ทัศนัย ชัยมงคล1
723104340กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า / มานะ พิทยาภรณ์1
724104350การรับมรดกแทนที่ / ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี1
725104360กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย ศึกษาในแง่ปัญหาตามตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ / ศิรินันท์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์1
726104370มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้น / ฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์1
727104380อาวัล / ธนวัฒน์ เนติโพธิ์1
7281043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
729104390การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา / กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์1
73010440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]2
731104400การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1
7321044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
733104410ดอกเบี้ย / มัลลิกา ลับไพรี1
734104420สัญญาจะซื้อจะขาย / สมนึก พานิช1
7351044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
736104430ขายฝาก / สุนันท์ ชัยชูสอน1
7371044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
7381044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
739104440ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี / ทูนใจ ศรีวังผล1
7401044460หมากรุกไทย6
741104450การเกิดและผลบังคับของสัญญาประกันชีวิต / วารุณี อินทปสาธน์1
742104460ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / เถกิงศักดิ์ คำสุระ5
743104470ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี / ศิริพงษ์ เหลืองสุวรรณ1
7441044720กฎหมายลักษณะพยาน2
7451044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
746104480การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย / มานิตย์ สุธาพร1
7471044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
7481044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
749104490บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด1
750104500องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน / ลาวัลย์ หอนพรัตน์1
751104510หลักการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา / ก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ1
7521045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
7531045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
754104530Understanding corporate bonds / Harold Kerzner1
7551045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
7561045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
7571045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
7581045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
7591045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
7601045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
7611045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
762104540The handbook of employee stock ownership plans / Gerald Kalish1
763104560Communication in action : teaching the language arts / Dorothy Grant Homing2
764104570Data base management / by Fred R. McFadden and Jeffrey A. Hoffer1
765104590ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / สุมาลี อารยางกูร1
766104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 8
767104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
768104620การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล / อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์2
7691046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
770104630ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง / ไกวัล ชุ่มวัฒนะ1
7711046410UK universities, colleges and schools handbook... 2
7721046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
7731046440รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 11
7741046450รายงานผลงานการวิจัยประจำปี... 1
7751046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
776104650สัญญากับการสมรส / ปิยะนุช โปตะวณิช1
777104660ความเป็นโมฆะของการสมรส / สันทัด ศ.ศิวณิช1
7781046610The exclusive house 20041
779104670สัญญาก่อนสมรส / สุพจน์ ณ บางช้าง1
780104680การเพิกถอนการสมรสและการขาดการสมรส / กมล พัชราวนิช1
781104690ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา / นรินทร์ จอมบดินทร์1
78210470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง20
783104710Management control systems / by Robert N. Anthony ; John Dearden and Norton M. Bedford1
784104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
7851047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
786104730Sage studies in community mental health2
787104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
788104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
789104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
790104770Financial accounting / by Walter B.Meigs and Robert F.Meigs6
791104780The republic of China on Taiwan today3
792104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel2
7931047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
794104800The concise oxford dictionary of quotations2
7951048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
7961048050บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี1
7971048070Difficult conversations : how to discuss what matters most3
798104810A programmer's view of the intel 432 system / Elliott I.Organick1
799104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
8001048220Annual thesis abstracts academic year... 4
801104830Survey of accounting / by Gary L.Schugart...[et al.]2
802104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
803104850Marketing handbook / edited by Michael J.Thomas1
8041048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 2
8051048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 62
806104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
807104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต4
808104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
809104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา2
810104900รายงานสถานภาพการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พ.ศ. 25302
811104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
8121049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
813104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
814104930ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา... / โดย มยุรี จารุปาณ... [และคนอื่น ๆ] 18
815104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล14
816104950นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว3
8171049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
818104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์2
819104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
8201049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 3
8211049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
822104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
8231049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
8241050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
82510500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์8
826105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี4
8271050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)3
8281050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 4
8291050070ศึกวิรุญจำบัง1
8301050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 255210
831105010รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสถานีตำรวจนครบาลทดลอง3
832105020การพิสูจน์หลักฐาน / พงศกรณ์ ชูเวช6
833105030จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา / ลัดดา กิติวิภาต10
834105040จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา / ศิรินันท์ ดำรงผล10
8351050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
836105050คิด / เสาวณีย์ เทพหัตถี2
8371050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
8381050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
8391050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
840105070รัฐประศาสนศาสตร์ / กุศล หมีเทศ4
841105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
842105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
8431050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
84410510การบัญชี8
845105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
8461051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
847105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร12
848105120คู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ 48
8491051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
850105130จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช10
851105140จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค1
852105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
853105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 12
854105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
855105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham5
856105190The political impact of mass media / Colin Seymour-Ure2
857105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright2
858105220Modern working capital management / Frederick C. Scherr1
8591052240Research summary report... 3
860105230The exotic cookery collection1
861105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
862105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
8631052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
864105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
865105270การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์8
866105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร13
867105290การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ / นิติ ผดุงชัย1
8681052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
8691052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
87010530การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์3
871105300การจัดการอาคารชุด / ประเสริฐ เขมรัตน์2
8721053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
873105320เช่าช่วง / ประมูล สรรกำเนิด1
874105330ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจำนำสิทธิ / ดาววิภา ปาลิยะประภา1
8751053320Le Francais dans Le monde [journal]1
876105340Laws and regulations in Thai bureaucracy36
877105360กฎหมายปิดปาก / พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล1
878105370LA 20330
879105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ30
880105390Law and social change30
8811053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
8821053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
88310540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง15
8841054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
885105420Designing self-instructional materials for the health care professions2
886105430การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / บุญเลิศ นาคแก้ว4
887105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
888105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น9
8891054510CLEO [journal]1
8901054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์1
8911054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
8921054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
893105490The University and the city8
8941054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
89510550So you think you can manage?4
8961055040กุสุมา รักษมณี 602
897105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย2
898105520ทำเนียบโรงเรียนราษฎร์ในพระนครและธนบุรี1
899105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
900105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
901105580Man in his working environment a workers'education manual2
9021055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
903105590การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / จำรูญ ยาสมุทร8
9041055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
90510560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 21
906105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
9071056010สถิติจราจร ปี... 3
9081056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
909105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์8
9101056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
911105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
912105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
913105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม2
914105680คู่มือวิชาการประกันภัย3
9151056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
916105690This reader on corruption4
91710570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 12
9181057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
919105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา11
9201057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
9211057110You'll never walk alone1
922105720อาชญากรรมในเขตเมือง / วีระพงษ์ บุญโญภาส21
9231057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are3
924105730Management / by Randall B.Dunham and Jon L.Pierce1
9251057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
926105740Infatrends : profiting from your information resources / by Donald A.Marchand and Forest W.Horton2
927105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines4
928105770Word processing and information systems : a practical approach to concepts / Marilyn K.Popyk2
929105780Turbo language essentials : a programmer's reference / by Keith Weiskamp ; Namir Shammas and Ron Pronk1
930105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
931105800แสงโลก / อาเธอร์ ซี คล้าก แปลโดย ชัยคุปต์1
932105810Newsletter publishing with pagemaker macintosh edition / by Frederic E.Davis ; John A.Barry and Martin L.W.Hall2
933105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
934105830Encyclopedia of Asian history4
935105840New direct marketing : how to implement a profit driven marketing strategy1
936105850The price system and resource allocation / Richard H. Leftwich1
937105870The political economy of price controls : the swedish experience 1970-1987 / Lars Jonung1
9381058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
9391058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
9401058790Cupit publishing1
941105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
9421058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
943105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
94410590การบริหารและการพัฒนาองค์การ / โดย ปธาน สุวรรณมงคล...[และคนอื่น ๆ]18
9451059050Everyman's library2
946105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
9471059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
9481059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
9491059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
950105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ12
9511059330Last Samuri1
9521059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
9531059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
9541059460Merchant of venice1
9551059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
956105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 19
9571059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
9581059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
9591059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
9601059560Moulin rouge!1
9611059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
962105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
9631059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
964105980Artech House mobile communications series1
9651059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
966105990การฝึกสอนและการนิเทศการฝึกสอน / เฉลิม มลิลา4
9671059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
9681059940Oedipus the King1
969106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล14
9701060070Applause acting servies1
971106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
9721060240Tragedes... / William Shakespeare2
9731060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
974106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน2
9751060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
9761060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
977106040โรงเรียนนกหวิด / ประวิทย์ จำปาทอง1
9781060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
979106050การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อการใช้นวกรรมในการเรียนการสอน1
980106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
981106070รายงานการสัมมนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
982106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
983106090การพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ปัญหาและทางออก / ประกอบ คุปรัตน์ และ ปนัดดา มณีโรจน์, บรรณาธิการ3
984106100การฝึกหัดครูปัญหาและโอกาส / ธีระ สุมิตร2
985106110บนเส้นทางความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ2
986106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ2
987106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก4
988106140ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์8
9891061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
990106150ประวัติศาสตร์การศึกษา / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์5
9911061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
992106160การประชุมเสนอผลงาน ประสบการณ์ นิทรรศการภาพเขียนโครงการประชุมปฎิบัติการภาพเขียนเยาวชนอาเซียน2
9931061760Out of home magazine year book... 7
9941061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
995106180Using discounted cash flow in investment appraisal / M.G. Wright1
9961061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
9971061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
998106190โสตวัสดุเบื้องต้น / โดย โสภาพรรณ นามวงศ์ และ สุขสวัสดิ์ ภาษิต2
9991061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
10001061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
10011061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
1002106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 10
1003106210หลักการแนะแนว : วัฒนา พัชราวนิช1
10041062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
10051062160HWM [journal]1
1006106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์4
10071062440ชุดอนาคตโลก1
1008106260โรงเรียนแบบเสรี / จอห์น โฮลท์ ; แปลโดย ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์ เรซ2
10091062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
1010106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 7
10111062720Arsenal player by player / Joe Rose1
1012106280การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ์1
10131062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
10141062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
10151062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
1016106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5
10171062910การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ปี 2543-2547 / สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่1
1018106293072nd Birthday of Her Majesty1
1019106310การแนะแนวเบื้องต้น / คมเพชร ฉัตรศุภกุล3
1020106320หลักการแนะแนวเบื้องต้น / โดย ทองเรียน อมรัชกุล...คนอื่น ๆ2
1021106330การแนะแนว / บัวทอง สว่างโสภากุล2
1022106340ตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์2
1023106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
1024106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน4
1025106370เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา18
10261063750Deadly Sins [Videodisc]2
10271063760Comnow [journal]1
10281063770Titanic [Videodisc]3
10291063780คู่มหากาฬหั่นนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10301063790ซาบรีนา หัวใจรักของเธอเลือกเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
1031106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน10
10321063890Assassins [Videodise] = แอสแซสรินส์ มหาประลัยตัดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] Directed by Puichard Danner 2
1033106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่6
10341063950Ecotourism series 2
10351063990ราปา. นุย สุดขอบฟ้าข้าคื่อผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1036106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ4
10371064080Dead man walking [Videodisc] 2
1038106410การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา1
10391064100ไต่ดิ่งขยี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10401064110ผู้หญิงบานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์]2
10411064130The scarlet letter [Videodisc] / Directed by Roland Joffe2
10421064140คู่กรรม [แผ่นวีดีทัศน์] กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนิพนธ์ ผิวเณร2
10431064150Litte Buddha [Videodisc]2
10441064160คนเหล็ก 2029 [แผ่นวีดิทัศน์]2
10451064170Sudden death [Videodisc]2
10461064180The usual suspects [Videodisc] = ปล้นไม่ให้จับได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Bryan Singer2
10471064190อพอลโล 13 ผ่าวิกฤติอวกาศ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1048106420คู่มือการจัดประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
10491064200The Juror [videodisc]2
10501064210วิกฤติไวรัสสูบนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10511064230Father of the bride [Videodisc] : Part II2
10521064240Mary reilly [Videodisc]2
10531064250Up close & personal [Videodisc]2
10541064260The professional [Videodisc]2
10551064270องค์กรซ่อนเงื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
10561064280โชว์เกิรล์ หยุดหัวใจคนทั้งโลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
10571064290Dark side romance [Videodisc]2
1058106430การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2
10591064300Babe [Videodisc]2
1060106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 4
1061106460ถนนสู่เอ็มบีเอ6
10621064680The Mahout [Videodisc]2
1063106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
1064106480การพัฒนาบริการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา1
1065106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
10661064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
106710650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส6
1068106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
1069106510นิสิตนักศึกษา : หลักการแนวปฏิบัติและปัญหา / โดย พรชุลี อาชวอำรุง...[และคนอื่นๆ] 10
10701065250Print regional design annual... : America's National design competition2
1071106540คุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้ใช้และผู้สอน / ปนัดดา โสมวงศ์, บรรณาธิการ2
1072106550บัณฑิตทางธุรกิจที่ตลาดต้องการ1
1073106560สรุปการสัมมนาคณาจารย์ทางการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 41
1074106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1075106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
1076106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
107710660องค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์2
1078106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์2
1079106610การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / โดย สวัสดิ์ จงกล...[และคนอื่นๆ] 8
10801066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
1081106620การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม / อารมณ์ ฉนวนจิตร4
10821066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
10831066390Bangkok & Vicinity A to Z Atlas1
1084106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
10851066400แผนที่ทางหลวง 6 ภาคท่องเที่ยวทั่วไทย1
10861066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
1087106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
1088106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
1089106680Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel1
1090106690Cities and economic development : from the down of history to the present / Paul Bairoch1
10911066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
1092106700How to tour China : newest Comprehensive guidebook of China1
1093106710Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel1
1094106720The moral manager / Charence C. Walton1
10951067200Handbook in starting and managing your own business2
1096106730The gift economy / David Cheal1
10971067360รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา... 3
1098106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
10991067420การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
11001067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
11011067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
11021067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
1103106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind2
1104106760Investing at a discount : saving on commissions, management fees and costs / Mark Coler1
1105106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
1106106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
11071067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
11081067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
11091067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
1110106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
1111106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า10
11121068160Intel new technology guide1
1113106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท4
11141068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
1115106830ภาษาอังกฤษสำหรับครู / โดย พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ]10
1116106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี2
1117106850หลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล1
1118106860สำนวนอังกฤษ10
11191068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
1120106870กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / โดยประไพศรี สงวนวงศ์ และ อรสา กุมารี ปุกหุต5
11211068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
11221068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
1123106880พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอน 2 เรื่องศาสตร์และศิลปในการสอนภาษา / สันทนา สุธาดารัตน์4
11241068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
1125106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
11261069057 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน6
1127106900การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย1
11281069050Applied participatory action research2
1129106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ4
1130106920ปัญหาการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เริ่มเรียน / พัฒน์ น้อยแสงศรี6
1131106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
1132106950Commonsense computer security : your practical guide to preventing accidental and deliberate electronic data loss / Martin R. Smith1
1133106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello2
1134106970Dynamics of supercale 4 / by John W. Yu and David Harrison2
11351069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
11361069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
1137106980Quantitative methods for business students / Garham Pervan1
113810698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
11391070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
1140107000Integrated optics : design and modeling / Reinhard Marz1
1141107010Financial investment / Howard Griffiths1
1142107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
11431070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
11441070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
11451070270การดำเนินคดีในศาล 2
1146107030Understanding the new economy / Alfred L. Malabre1
11471070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
11481070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
1149107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others2
11501070420Fine Arts [journal]1
1151107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
1152107060Quantitative international investing / Brian R. Bruce1
1153107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
11541070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
11551070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
1156107080What every supervisor should know : the complete guide to supervisory management / Lester R. Bittel and John W. Newstrom1
1157107090Impact / Jane Revell1
1158107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis6
1159107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
1160107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
1161107130Tian Han wen ju / Tian Han6
11621071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
1163107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
1164107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
11651071580Communicating in English4
1166107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
1167107170Jia / Ba Jin2
1168107180Ku nan / Sha Ding1
1169107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
117010720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ6
1171107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
11721072020รายงานประจำปี... 2
1173107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
1174107220Chun feng chen zui de wan shang2
1175107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
1176107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
1177107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
1178107260การอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
1179107270การลงทุนในการศึกษาและอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.1
1180107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
1181107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
118210730หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ / จุมพล สวัสดิยากร20
1183107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
1184107310ความเป็นผู้นำเป้าหมาย และอำนาจในสถาบันอุดมศึกษา / ประกอบ คุปรัตน์, บรรณาธิการ4
11851073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
1186107320มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง1
11871073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
1188107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25292
1189107350แผนแม่บท1
1190107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
1191107380การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 51
1192107390Sociology of delinguency1
119310740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์5
1194107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
1195107410สหพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1
1196107420วิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น1
1197107430สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2527 และรุ่นปีการศึกษา 25281
1198107440ตัวอย่างข้อสอบพร้อมด้วยคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม2
1199107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
120010746070 อาชีพ / ไทยน้อย2
1201107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์3
1202107480โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียน : ระยะที่ 1 / มาลี นิสสัยสุข1
1203107490เอกสารการอบรมงานอนามัยโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู2
120410750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง6
1205107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
12061075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
1207107530รายงานการวิจัยโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2529 ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
1208107560นโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาว 25223
1209107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
12101075800IEEE transactions on education [journal]1
12111075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
1212107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
121310760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา5
1214107600Recits1
1215107610Economics and medical research / Burton A.Weisbrod8
12161076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
12171076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
1218107620Corporate strategy in action : the strategy process in British road services / Geoffrey Lewis1
1219107630Soy protein and national food policy / edited by F.H.Schwarz2
1220107640Trump surviving at the top / by Donald T.Trump and Charles Leerhsen1
1221107650Setting up & operating a business in Japan / Helen Thian1
12221076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
12231076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
1224107670The economics of technical change and international trade / by Giovanni Dosi ; Keeth Pavitt and Luc Soete1
1225107680Low pay, occupational mobility, and minimum-wage policy in British / David Metcalf2
12261076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
122710770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1228107700Dynamics of excel IBM PC edition / by John W.Yu and Catherine Demers2
12291077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
1230107730The library in America : a celebration in words and pictures / Paul Dickson1
1231107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
1232107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
12331077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
12341077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา3
12351077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1236107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
1237107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
1238107780Think twice before you accept that job / Richard J.Thain1
1239107790The McGraw-Hill training series1
124010780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา4
1241107800Developing new financial products / Gary H.Raddon1
1242107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
12431078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
1244107830Fundamentals of technical mathematics with calculus / Arthur D.Kramer1
12451078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
12461078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
12471078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
12481078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
12491078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
12501078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
12511078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
12521078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
12531078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
1254107840The journalist and the murderer / Janet Malcolm1
12551078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
12561078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
12571078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
12581078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
12591078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
12601078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
12611078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
12621078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
12631078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
12641078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
12651078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
12661078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
12671078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
12681078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
12691078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
12701078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
12711078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
12721078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
12731078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
1274107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
12751078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
12761078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
1277107890Crimial law and procedure2
1278107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
12791079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
12801079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ9
1281107920The Russian revolution / Robert Goldston1
12821079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 2
1283107940A killing wind : inside union carbide and the phopal catastrophe / Dan Kurzman1
12841079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1285107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
1286107970Innovative employing communication : new approaches to improving trust, teamwork and performance / Alvie L.Smith1
1287107980Information systems in management / James A.Senn1
1288107990Public policy issues for management / Rogene A.Buchholz1
12891080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
129010800พจนานุกรมพุทธศาสตร์ / พระราชวรมุนี [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
1291108000Business and Society / Donna J.Wood1
12921080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
1293108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
12941080120เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ 3
12951080130เอกสารงบประมาณฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ... 3
12961080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
1297108020Theeconomics of Crime : an econometric investigation of crimes in Thailand / Phonlasak Vangvivatna1
1298108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
1299108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
13001080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)8
1301108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
13021080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
13031080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
13041080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
13051080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
1306108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
13071080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
13081080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
1309108070Management science : an introduction / K. Rosoe Davis ; Patrick G. McKeown and Terry R. Rakes5
1310108080The Pelican Guide to English Literature1
13111080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
1312108100รูดซิปสมอง มองการบริหารแบบ วาย เค เค [YKK] / ทาดาโอะ โยชิดะ แปลโดย สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร6
1313108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม2
13141081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
13151081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
1316108130Poverty and the minimum wage / Donald O. Parsons2
1317108140Real estate problem loans : workout strategies and proceddures / Thomas A. Myers1
1318108150Chinese Through Listening 21
13191081570บทคัดย่อการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.1
1320108160Chinese through literning1
13211081640Annual report.... 2
13221081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
13231081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
13241081680แผนฯ 12... สู่การขับเคลื่อน 13
1325108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern5
1326108190Using structured design : how to make programs simple, changeable, flexible and reusable / Wagne P. Stevens1
132710820ศัพท์แรงงาน1
1328108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
1329108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
13301082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 3
1331108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
1332108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
13331082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
1334108250ความจริงของแผ่นดิน2
13351082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
1336108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
13371082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
13381082610สิงหไกรภพ1
13391082630ไกรทอง1
13401082640พระอภัยมณี1
13411082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
13421082660คาวี1
13431082670อุณรุท1
13441082680สังข์ศิลป์ชัย1
1345108270ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธิ์4
13461082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น1
13471082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
13481082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
13491082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
1350108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก4
13511082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
1352108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
1353108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์4
1354108330การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2520 / โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี...คนอื่น ๆ1
1355108340English in news4
1356108350Expressive English4
13571083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
1358108360Thai national identity2
1359108370English conversation for Thai students1
1360108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
1361108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 4
13621083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
136310840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
1364108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
13651084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
1366108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง7
1367108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
1368108440ชุดปูพื้นโทเฟิล2
13691084420DK eyewitness top 10 travel guides2
1370108450Vocabulary2
1371108460Wonderful Thailand2
13721084650Terminatior 2 [Videodisc] : Judement day = คนเหล็ก 2029 ภาค 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by James Cameron 3
13731084660เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์]3
13741084670Lenin the train [Videodisc]3
13751084700Mighty Joe Young [Videodisc]2
13761084730เซเว่น [แผ่นวีดิทัศน์]2
13771084760ประธานาธิบดีโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์]3
13781084790The quest [Videodisc] : Go the distance / Directed by Jean-Claude Van Damme2
1379108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
13801084810สตาร์เกท [แผ่นวีดิทัศน์]2
13811084820พั้ลพ์ ฟิคชั่น เขย่าชีพจรเกินเดือด [แผ่นวีดิทัศน์]3
13821084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
1383108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
138410850วิดีโอเทป1
1385108500การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทวิลักษณ์ในการพัฒนาชนบทไทย : กรณีเฉพาะจีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น / บุญทัน ดอกไธสง2
1386108510Structure2
13871085180In Country [Videodisc] / Directed by Norman Jewison2
1388108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์4
13891085200Tycus [Videodisc] / Directed by John Putch2
1390108550การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ2
1391108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา1
1392108580ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน / สมยศ จันทรสมบัติ1
13931085930จีนไทย [วารสาร] 1
13941085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
139510860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
13961086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
1397108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ4
13981086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
13991086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
1400108620ดรรชนีไมโครฟิล์ม 2514-2524 เล่ม 1 อักษร ก / โดย พวงเพ็ชร รื่นเริง และ อรุณี ตุลยนิษกะ2
1401108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
1402108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
1403108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
1404108660ปัญหากฎหมายอาญา4
1405108670ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิด โดยข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี 2530 / เกื้อ วงศ์บุญสิน1
14061086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
1407108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
1408108690หลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ / รวบรวมโดย บุญเลียบ เนิดน้อย2
14091086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 3
141010870รวมย่อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 4 มาตรา 88 ถึง มาตรา 130 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน 3
1411108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
14121087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
1413108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
1414108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
1415108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
1416108780Vocabulary building4
14171087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
1418108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์6
14191087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ2
14201087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
14211087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต6
14221087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์14
142310880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร16
1424108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
14251088000การบัญชีชั้นสูง 2 / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 6
14261088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]8
14271088020นักโทษประหาร / แสง จันทร์งาม2
14281088030The... household socie-economic survey : Northeastern region2
1429108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์4
1430108820How to excel in business journalism / R.J. Venkateswaran1
1431108830การศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้องการของวงการธุรกิจไทย / บังอร สว่างวโรรส5
1432108840English for guided tours6
1433108850The banker's desk book / Richard B. Miller1
14341088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
1435108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
14361088690English vocaburary for lawyers series2
1437108890The complete guide to closed-and funds : finding value in today's stock market / by Frank Cappiells ; W. Douglas Dent and Peter W. Madlent1
14381088980Unseen paradise1
143910890ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.25312
1440108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
1441108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
1442108920CN10240
1443108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
1444108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล3
1445108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 14
14461089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
1447108960เรียนพูดภาษาจีน / วายจิง เจ เยาเปา วอง1
14481089620Agchigrafik1
14491089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
14501089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
1451108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ9
1452108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
1453108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
14541089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
145510900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
1456109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 7
14571090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
1458109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
1459109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง6
1460109050Lead on the brian2
1461109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
14621090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
14631090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
146410910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
1465109100Adolessence to muturity1
14661091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 312
1467109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
1468109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา6
1469109140บทคัดย่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบทไทย / สุทธิจิตต์ จินตยานนท์1
1470109150คู่มือการชี้สองสถาน1
14711091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
14721091520Bootleg1
14731091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
1474109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
14751091640Green Research [journal]1
14761091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
1477109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
14781091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
14791091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
1480109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
1481109190Basic guide to hospital public relations1
148210920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
1483109200Advanced marketing strategy : phenomena analysis and decisions / by Glen L. Urban and Steven H. Star1
1484109210เรียนภาษาจีนจากภาพ5
1485109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง8
1486109250Study guide for psychology applied to teaching / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
14871092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
1488109270มาตรการทางกฎหมาย เรื่องการป้องกันภยันตราย / อำนวย อินทุภูติ2
14891092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
14901092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
14911092770เคล็ดลับในครัว 21
14921092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
14931092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
1494109280the library of communication technique1
14951092800The best of vietnamese food3
1496109290Economic theory, econometrics and mathematical economics1
149710930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ2
1498109300China A B C1
1499109310The Thai marine shrimp industry / Suporn Srisukson1
1500109320The role of research and extension in Thai rice production / Patamawadee Pochanukul1
15011093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
1502109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
15031093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
15041093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
15051093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
15061093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
15071093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
15081093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
15091093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
1510109350สายธารแห่งความคิด / โดย ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท, บรรณาธิการ1
15111093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
15121093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
1513109360Basic marketing / by E. Jerome McCarthy and William D. Perreault1
1514109370Gower handbook of quality management / edited by Dennis Lock and David J. Smith1
1515109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
1516109390The Kent international business series4
151710940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 5
1518109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
1519109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
1520109420Theories of economic growth and development / Irma Adelman2
15211094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
1522109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
15231094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์2
1524109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
15251094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
15261094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
15271094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
15281094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
1529109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
1530109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
15311094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
1532109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
15331094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
1534109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
15351094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 4
153610950Our beloved King1
1537109500A brief guide to buddhist meditation centres in Thailand2
15381095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1539109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
15401095100จินตนา ยศสุนทร.1
15411095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
1542109530Mass media in the information age / by Thomas M. Pasquer...[et.al]1
15431095380Worterbuch deutsch-Thai1
1544109540Technical mathematics / Henrry Lewis1
1545109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1546109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1547109570Legal almance series2
1548109580Perspectives on trade and development / Anne O. Krueger1
1549109600เด็กเร่ร่อน1
1550109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1551109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
15521096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1553109630Festivals of Thailand1
1554109640Tourism : an ecumenical concern1
1555109650Crash course : the instant M.B.A. / Suzanne Lainson1
1556109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1557109670ตำราการทำอาหารญี่ปุ่น / โดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ และ สิริพันุ์ จุลกรังคะ1
1558109680ตำราการทำอาหารอบ1
1559109690How hot a manager are you?2
15601096990IELTS : Practice Tests3
156110970จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด6
1562109700ยุทธการขจัดคู่แข่งในสำนักงาน / เย่จีฉี ; แปลโดย ชุมพล พูนยิ่ง2
15631097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
15641097190Living Company1
1565109720Basic skills in electricity and electronics3
1566109730Applied numberical analysis / by Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheathey1
1567109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
15681097480รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1569109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
15701097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1571109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1572109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
15731097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1574109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
15751097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
15761097870บุญเป็นต้นทางแห่งกุศล1
1577109790Taxation and income distribution in Thailand : a case study for 1981 / Pichit Likitkijsomboon1
15781097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
157910980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์13
1580109800The Kent international business series6
15811098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
1582109810Cutting loose : making the transition from employee to entrepreneur / by Thomas A. Easton and Ralph W. Conant2
1583109820Sage yearbooks in politics and public policy2
15841098220Business E-mail2
15851098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
1586109840Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson2
15871098410Annual report.... 2
1588109850Communication for management and business / by Norman B. Sigband and Arthur H. Bell1
1589109860Economics / by Martin Bronfenbrenner ; Werner Sichel and Wayland Gardner2
15901098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1591109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1592109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1593109890Executive compensation a total pay perspective / Bruce R. Ellig4
159410990องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์12
1595109910The challenge of free trade / Alan Oxley1
1596109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
15971099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1598109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
15991099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1600109940Macroeconomics / by Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus1
1601109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1602109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1603109970Issues in management accounting / edited by David Ashton, Trevor Hopper and Robert W. Scapens1
1604109980Advances in business financial management / edited by Philip L. Cooley1
1605109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1606110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
16071100A dictionary of sociology / edited by G. Duncan Mitchell1
160811000The current bank10
1609110000International algebra for college students / by Karl J. Smith and Patrick J. Boyle1
1610110010Basic technical mathematics with calculus1
1611110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
16121100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
16131100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
16141100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1615110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1616110040Chinese conversation for tourist2
16171100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1618110050Varieties of written English / Michael N. Long1
16191100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
16201100510ECT journal [journal]1
16211100520Energy Plus [วารสาร]1
16221100540จุลนิติ [วารสาร]1
1623110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell2
1624110070Store choice store location and market analysis / Neil Wrigley1
1625110080The management of international advertising : a handbook and guide for professionals / Erdener Kaynak1
1626110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan2
1627110100The handbook of convertibles / Simon R. McGuire1
1628110120Finance growth and stability / Karel Jansen1
1629110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber2
16301101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1631110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne4
16321101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
16331101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
1634110150Dichotomics of the mind : a systems science model of the mind and personality / Walter Lowen2
16351101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
16361101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
16371101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1638110160Mahidol university : annual research abstracts and bibliography of non formal publications 19871
1639110180The laser printer handbook / David Myers2
16401101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
16411101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1642110190Inventory theory and consumer behavior1
1643110200The impact of the minimum wage on reginal labor markets / Ronald J. Krumm2
16441102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
16451102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
1646110210Sydicated loans : a handbook for banker and borrower / Stanley Hurn1
1647110220Pension fund investment management : a handbook for sponsors and their advisors / edited by Frank J. Fabozzi1
16481102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
1649110240Computer and information systems / by T.J. 0'Leary and Brian K. Williams1
16501102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1651110250Supervision focus on inotruction / by Don M. Beach and Judy Reinhartz1
1652110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1653110270nineteen and eighty four / George Orwell1
1654110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
16551102910Home & decor [journal]1
16561102920Life and home [journal]1
165711030การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1658110300Managing creativity / John J. Kao1
1659110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1660110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล1
1661110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1662110350Sales management people and profit / James M. Comer1
1663110360Foundation of mulitinational financial management / Alan C. Shapiro2
1664110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1665110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1666110390Say the word / by Diane Hall and Mark Foley1
166711040การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1668110400Cookery : an introduction / by Victor Ceserani and Ronald Kinton1
1669110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1670110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1671110430The big deal / Saxon Menne1
1672110440Business information technology series1
16731104410Technical Guide of Calligraphy1
16741104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
16751104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
16761104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
16771104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
16781104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
16791104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1680110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
16811104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16821104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16831104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
16841104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
16851104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
1686110460Financial reporting using computer graphics / Irwin M. Jarett2
16871104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16881104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
16891104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1690110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1691110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1692110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1693110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1694110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1695110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
16961105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
16971105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
16981105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
1699110540การวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2520-25291
1700110550ทวนความหลังก่อนประกาศนโยบายประชากร1
17011105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
17021105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
17031105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 2
1704110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1705110580American public finance / by William J. Shultz and C. Lowell Harriss1
1706110590Industrialization and employment in developing countries : a comparative study / Kanhaya L. Gupta1
170711060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา24
1708110600Introduction to risk management and insurance / Mark S. Dorfman1
1709110610Thinking finance : everything managers need to know about finance and accounting / by Joel G. Siegel and Jae K. Shim1
1710110620Kiplinger's sure to cut your taxes / Kevin McCormally1
1711110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
17121106330ดิสโคลสเชอร์ร้อนพยาบาท [แผ่นวีดิทัศน์]2
17131106340Executive decision [Videodisc]2
17141106350ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี2
17151106360นรกระฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
17161106370In cold blood [Videodisc] = คู่ฆ่าสัญชาติญาณโหด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Jonathan Kaplan3
17171106410แบ็ทแมน รีเทิร์นส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่า2
17181106470อันเดอร์ซีจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ยุทธการยึดด่วนนรก2
17191106490ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
1720110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
17211106500เจาะเวลาหาอดีต 3 [แผ่นวีดิทัศน์]2
17221106520Detonator death train [Videodisc] = นรกโหด หยุดมันไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David S. Jackson2
17231106570ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกอภินิหารครูเสด2
1724110660Computers in today's world / Ralph M. Stair1
1725110670A guide to hotels & restaurants in Great Britain & Ireland 19762
1726110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
172711070การบัญชีเกี่ยวกับการขายเฉพาะอย่าง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1728110700แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น1
1729110720Econometrics : theory and applications / Sukesh K. Ghosh1
1730110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1731110740Managing for peak performance / Alan Weiss1
1732110750Communications in travel and taurism / Shelagh Snell and Jeft Carpenter1
1733110760Charting your goals / by Dan Dahl and Randolph Sykes1
1734110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1735110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
17361107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
173711080คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรมโรงงานและประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ4
1738110800Auditing today / Emile Woolf1
1739110810Markting hospitality / Tom Powers2
1740110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1741110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
1742110840Production and operations management : a life cycle approach / by Richard B. Chase and Nicholas J. Aquilanos1
17431108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3
17441108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1745110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
1746110870รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8
17471108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1748110890ศิลปะเด็ก : ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ3
17491108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
175011090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
1751110900Communicating in business / by David N. Bateman and Norman B. Sigband1
17521109020Hundred Islands of Thailand1
1753110910Essentials of accounting / Robert N. Anthony2
17541109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
1755110940New dimensions IV. / edited by Robert Silverberg1
17561109440Fashion restaurant of China1
1757110950Modern English in action / Henry I. Christ2
17581109570TESOL quarterly [journal]1
17591109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1760110960Constitution makers on constitution making / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
1761110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1762110980Tourist atlas of guangdong province1
1763110990Guide-book to Beijing1
17641110The illustrated encyclopedia of mankind20
176511100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1766111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1767111010Zhong guo wen hua shi san bai ti3
1768111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
1769111030อุตสาหกรรมไร้สารพิษ : ความจริงหรือความฝัน1
17701110320Concise world Atlas1
17711110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
1772111040อาหารจานเดียว / โดย จรูญศรี พลเวียง ; สุดาพร ทิมฤกษ์ และ อัจฉรี คงเลิศมงคล1
17731110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1774111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
17751110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
17761110680Study in Australia and New Zealand with CP guidebook... 3
1777111070Understanding futurology2
1778111080เขมรแตก [สงครามชายแดน] / ชลิต ณ นคร1
17791110890Computers & industrial engineering [journal]1
1780111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
17811110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
17821110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
178311110ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและธนาคาร / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ8
1784111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์2
1785111110Kong yi ji / Lu Xun2
1786111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1787111130Kan tu du gu shi5
1788111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1789111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1790111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1791111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
17921111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
17931111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1794111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1795111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
17961111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
179711120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1798111200Supplementary Chinese Greader1
1799111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1800111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1801111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
18021112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
18031112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1804111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
18051112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
18061112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1807111260Chinese for the beginners5
1808111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1809111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
18101112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
181111130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์32
1812111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying2
1813111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi2
1814111320Cheng da fa shi / Ping Heng2
1815111330Real estate investment and taxation / by Stephen D. Messmer...other1
1816111340The glendower legacy / Thomas Gifford1
1817111350Harrap's easy English3
1818111360Idioms4
1819111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai2
18201113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1821111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
182211140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
1823111400Graphic English I6
18241114060Eyewitness guides1
1825111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ4
1826111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
18271114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
1828111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1829111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1830111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1831111470Dong5
1832111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su2
1833111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su2
18341114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
183511150การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด / สุนทรี จรูญ20
1836111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su2
1837111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su2
1838111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su2
18391115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1840111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1841111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1842111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
18431115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1844111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian2
18451115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
18461115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
18471115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
18481115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
18491115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
18501115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1851111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
185211160ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ นภาพร ขันธนภา4
1853111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini2
18541116050สวยงามตามแต่ง2
18551116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
1856111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
18571116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
1858111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
1859111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
1860111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
1861111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
18621116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
18631116560Foto video [journal]1
18641116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3
18651116590Silvicultral research report... 2
1866111660สัญญาอนุญาโตตุลาการ / เสาวนีย์ อัศวโรจน์1
18671116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
1868111670การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย / มยุรี จามิกรานนท์2
18691116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
18701116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
18711116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
1872111680การวิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่าง ปี พ.ศ.2481-2485 / ปอ ธัชชัย1
18731116840Bangkok-breathing1
18741116850Bangkok-an inspiration1
1875111690พฤติกรรมผู้นำองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต การประปาส่วนภูมิภาค / เลิศ ไชยณรงค์1
1876111700การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท / กัลยา ถึงแก้ว1
1877111710การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย / ชาลินี นิธินันทน์1
1878111720การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร / นงพงา บุญเปี่ยม1
1879111730การศึกษาการจัดการของการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย / ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล1
18801117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
1881111740การบริหารงานบุคคลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สีหนาท สวนแก้ว1
1882111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
1883111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
1884111750การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ไพโรจน์ นวานุช1
1885111760การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ศิระ น้ามังคละกุล1
1886111770ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร / ชัยยุทธ ชิโนกุล1
1887111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
18881117820ภาษาญี่ปุ่น 3
18891117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
18901117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
1891111790Tang shi da guan1
18921117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi2
189311180ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / โดย กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ บรรจง อยู่ทอง14
1894111800Poems of Su Zhou1
1895111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
1896111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
1897111830Chun tian de wu / Ai Wu1
18981118380Auditing and assurance handbook... 2
1899111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
1900111860Governing Britain : a guide book to political institution / by A.H. Hanson and Malcolm Walles1
1901111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
1902111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
19031118830โปรแกรมโหลดฟรี1
1904111890Accounting information systems / Edward Lee Summers2
19051118910การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี / อุกฤษฏ์ ตันทสุทธานนท์1
190611190คู่มือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร8
1907111900The complete travel marketing handbook : 37 thirty three industry experts share their secrets / edited by Andrew Vladimir1
19081119010Crucible1
19091119070New playwrights : the best plays of ... 3
1910111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
1911111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
19121119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
1913111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
19141119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
19151119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
1916111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
1917111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
1918111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
1919111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
19201119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
19211119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
1922111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
19231119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
1924111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
19251120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
192611200The start-up entrepreneur4
1927112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
1928112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
1929112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
1930112020010th Anniversary Mai stock focus 6
1931112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
19321120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
1933112040Ba jin lun2
19341120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
1935112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
1936112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
19371120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
19381120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
19391120680ผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี... สาขาปรัชญารางวัลชมเชยและผลงานวิจัยดีเด่นทุนอุดหนุนวิจัยมก. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 20 สถาบันวิจัยและพัฒนาส1
1940112070Song jiang / Wang Sha Tang3
19411120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
1942112080Cha hua fu / Yang Shu1
19431120830รางวัลผลงานวิจัยเกียรติบัตรและการได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ / อรไท ผลดี1
1944112090Yu wen gu dai wen xue2
1945112100Gu dian wen xue2
19461121050มจธ.กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2548 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
19471121100ที่ระลึกพิธีทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1
19481121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
1949112120Qian jia shi1
19501121230พ่อให้เจ้าทั้งชีวิต / หลวงปู่พุทธะอิสระ1
19511121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
1952112130Si shu du ben / Ming Shan1
19531121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
1954112140Bei jing ren / Cao yu1
19551121440หุ่นนิ่ง1
19561121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
19571121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
19581121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
19591121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
1960112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
19611121500กนก นารี กบี่ คช1
19621121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
1963112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
1964112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
1965112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
19661121810Sharing is great1
19671121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3
19681121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
19691121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
1970112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
19711121940โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค : สรุปสำหรับผู้บริหาร = Micro-Banking development : executive summary / [ผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์]1
19721121960Ruamkatanya foundation1
19731121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
197411220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ10
1975112200Chun yu / Ba Jin1
19761122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
19771122030ธรรมะเพื่อความรู้แจ้ง1
1978112210Jia / Ba Jin2
19791122120Zapp : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham and Jeff Cox1
1980112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
19811122200สวนเบญจกิติ1
19821122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
1983112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
19841122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
19851122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
19861122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
19871122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
19881122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
1989112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
1990112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
19911122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
19921122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
1993112260Du Shi niang / Feng Meng Long5
1994112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
1995112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
1996112290English for tourist police 1
199711230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
1998112300LA 463 (S)10
1999112310การใช้ถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ / กำธร กำประเสริฐ10
20001123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
2001112320Overseas students' companion to English studies2
20021123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์3
2003112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
2004112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
20051123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
20061123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
2007112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
2008112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
20091123740Casein micelle structure : a concise review1
2010112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
2011112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
201211240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ3
2013112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
20141124000Thailand food stats... 1
2015112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
20161124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
20171124160Prevention of HIV/AIDS among migrant workers in Thailand (PHAMIT) : the baseline survey 2004 / Aphichat Chamratrithirong, Wathinee Boonchalaksi and Pa1
2018112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
20191124250เหลียวหลัง แลหน้า / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
20201124280กฟผ.สัญจร / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1
2021112430Chun5
20221124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 3
2023112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
20241124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
20251124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
20261124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
20271124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
2028112450Xia5
20291124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
20301124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
20311124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
20321124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 31 6
2033112460Qiu5
20341124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
2035112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
20361124730Collected short plays of thanton wilder... 2
2037112480Qing nian shu xin / He Chao2
20381124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
20391124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
2040112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
20411124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
204211250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
2043112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
2044112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
20451125180Golf digest Thailand [journal]1
2046112520Bibliographical series4
20471125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
20481125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
2049112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
20501125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
2051112550AEI studies4
20521125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
20531125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
20541125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
20551125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
20561125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
20571125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
20581125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
20591125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
2060112560How to use the business library with sources of business information / by H. Webster Johnson ; Antony J. Faria and Ernest L. Maier2
2061112570Burn out2
20621125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
2063112580Environmental stress and behavioural adaptation2
20641125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
2065112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison2
20661125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
20671125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
206811260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
2069112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์8
20701126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
2071112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา4
2072112620สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4
2073112630HE 445 6
20741126340Cream cheese products : a review1
2075112640Chang yong zi zi tie4
2076112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
2077112660เบ้งเฮ็ก / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
20781126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
20791126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
2080112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
20811126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
20821126750คู่มือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง2
20831126810จันทร์กระจ่างฟ้า1
20841126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
20851126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
2086112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
2087112700อาหารว่างของไทย1
20881127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2089112710พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์1
2090112720เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน / สุดาศิริ มัทวพันธุ์2
20911127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
20921127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
20931127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
20941127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
2095112740สังสรรค์ศิลป / น. ณ ปากน้ำ2
20961127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
20971127420ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
20981127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
20991127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
21001127490Annual report.... 3
2101112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
21021127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
21031127510Miss Universe 20051
21041127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
21051127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
2106112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
2107112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
2108112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
2109112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
211011280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย4
2111112800กำลังใจในโลกกว้าง / จอห์น ดับเบิ้ลยู การ์ดเนอร์ แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต2
21121128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
2113112810ประชากรและการวางแผนครอบครัว / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ ภัสสร ลิมานนท์, บรรณาธิการ1
2114112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
2115112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม6
2116112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
2117112850อาหารรสเด็ด1
2118112860ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล2
21191128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
21201128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
2121112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
21221128730ชุดสารพัดรส3
21231128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
2124112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
21251128800Best of Japanese cooking3
21261128810Step-by-step illustrated cookbook3
21271128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
2128112890Creative time management1
21291128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
21301128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
21311128960History of Thai civillization1
21321128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
213311290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร2
21341129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
21351129070Mars [journal]1
21361129080A-Star [journal]1
2137112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน2
2138112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
21391129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2
2140112960การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ / บัญชา พันธจารุนิธิ1
21411129600วาดการ์ตูน... 4
2142112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
2143112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์2
21441129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
2145112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
21461130The best of life1
214711300รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย / โดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ...[และคนอื่นๆ]23
2148113000ผลกระทบต่ออัตราการตายของเด็กและทารก : กรณีหมู่บ้านสวนป่าและนอกหมู่บ้านสวนป่า / กรรณิการ์ ปิยะธนวงศ์1
21491130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
21501130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
2151113010การบริหารงานวิจัย1
21521130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
2153113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ5
21541130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
21551130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
21561130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
21571130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
21581130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
2159113030การพัฒนาการจัดการแนวการวิจัยกึ่งทดลองในการฝึกอบรม / วุฒิชัย จำนงค์2
21601130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
2161113040เกร็ดความรู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ในวัฏจักร์ (สารคดีส่งเสริมภูมิรู้-ภูมิธรรม) / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
2162113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
21631130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
2164113070บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร4
21651130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
2166113080คู่มือปฏิบัติการบริหารงานบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล2
2167113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
216811310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา4
2169113100การตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์การดับเพลิงสำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สมชาย เตียทะสินธิ์1
2170113110ฟ้องซ้ำในคดีอาญา / กิตติพงษ์ ศิริโรจน์1
21711131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
2172113130คำอธิบายภาพล้อคนในโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งสวนโมกขพลารามไชยา วัดธารน้ำไหล / เขมนันท์, ผู้บรรยาย2
21731131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
2174113140ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / พนม พงษ์ไพบูลย์2
21751131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
2176113160รายงานสภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา1
2177113170Teamwork2
2178113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
21791131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
218011320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา4
2181113200คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต / พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะรัตนรังษี1
21821132010EN 101 3
2183113220การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อร้านสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 / บุญช่วย วาณิชยชาติ1
2184113230การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร / ทิพากร รังคสิริ1
2185113240ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคเหนือในประเทศไทย / ธวัช วีระศิริวัฒน์1
21861132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
2187113250การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย / สุขสรรค์ ศิลปกุล1
21881132540LW 4013
2189113260การออกแบบและสร้างชุดรับส่งข้อมูลเชิงเลขที่ใช้แสงอินฟราเรดส่งผ่านบรรยากาศ / ฉัตรชัย พงษ์มาลา1
2190113270การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์ / วิวัฒน์ สุทธินาค1
2191113280ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูล / สุวิทย์ นาคพีระยุทธ์1
219211330คู่มือบริหารธุรกิจ6
2193113300การศึกษาแนวโน้มของการประยุกต์ในแนวความคิดทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม1
21941133030Dome [journal]1
21951133090ชุดทะเล1
2196113310การศึกษาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธุรกิจโรงแรมขั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดา มัตตัญญูกูล1
21971133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
21981133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
2199113320หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประกอบการพิจารณากำหนดอัตราอากรขาเข้า เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ / ปรียา ชัยพานิช1
22001133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
22011133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
2202113330การศึกษาการบริหารเงินสดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ไกรวัลย์ ครองพิทยา1
22031133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
2204113340การประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง / มยุรี อัศดรวงศ์ไพศาล1
22051133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
22061133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
22071133620โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่... ปีการศึกษา... / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2
22081133650Identity of Andaman1
22091133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
22101133710The Coad series2
2211113380ต้นทุนการดำเนินงานและผลตอบแทนของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย / เอมอร ปิณฑวิรุจน์1
22121133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
22131133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
221411340หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง / ประโชค ชุมพล8
22151134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
22161134310รายงานประจำปี... / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
22171134320Annual report.... 1
22181134330รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ1
22191134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
22201134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
2221113440การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจังหวัดระหว่าง พ.ศ.2518-2522 / สุดาสมร สีมันตร1
22221134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 1
2223113450การศึกษาการวิเคราะห์กำลังคนของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง / กฤษฎากรณ์ รื่นนารีนารถ1
22241134510Niveau debutant3
22251134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
22261134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
22271134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson3
2228113460การตลาดยาสีฟันในเขตกรุงเทพมหานคร / ดิเรก ลือสัตย์1
22291134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
22301134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
22311134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
22321134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]3
2233113470การศึกษาบทบาทของตลาดซื้อคืนและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินของประเทศไทย / วิทยา สรรพโรจน์พัฒนา1
22341134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]3
22351134740เอกสารหมายเลข 8 โครงการวิจัยรหัส 12008313 (127.2.44)1
22361134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
22371134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel3
2238113480การตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริลักษณ์ ลีลาเลิศโสภณ1
22391134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
22401134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo3
22411134870lancelot / Chretien de Troyes1
2242113490ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร / พรชัย ปิยะเกศิน1
22431134980Reflets 2 : cahier d' exercises3
2244113500การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทขนมปังกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร / ยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล1
22451135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
22461135010Reflets 3 : casier'd exercices3
22471135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 3
22481135080Taxi! 3 : cahier d' exercices3
22491135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 3
2250113510การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร / ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา1
22511135110Taxi! 3 : guide pedagogique3
22521135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ5
2253113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
22541135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์5
2255113530การศึกษาการตลาดยางยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2520-2526 / พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ1
22561135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
2257113540ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้กิจการตัวแทนโฆษณา / จิตตเสน วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ1
2258113550ผลของการวิจารณ์ผลิตภัณฑิ์ที่โฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อการเลือกชนิดอาหารของเด็ก / นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์2
22591135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
2260113560ผลของการโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง "ตาวิเศษ" ที่มีต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น / ประภาพรรณ อุ่นอบ1
22611135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
2262113570การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ / อนงค์ ก้องประวัติ1
2263113580ผลกระทบของการควบคุมการโฆษณาของรัฐ ต่อการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทย / ประธาน พงศ์ประยูร1
2264113590การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / ธนะศักดิ์ รอดเมฆ1
2265113600การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเปลือก : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเม่าในหมู่บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุจี พงศ์เพ็ง1
22661136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises3
22671136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
22681136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
22691136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
22701136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield3
2271113620PH215 8
22721136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin3
22731136220Affaires.com : guide pedagogique1
22741136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
22751136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
22761136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
22771136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
22781136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
2279113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย6
22801136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
22811136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
22821136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
22831136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
2284113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก8
22851136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo3
22861136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
22871136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux3
22881136470Niveau intermediaise3
2289113660ฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุพัฒน์ ราชณรงค์10
2290113670เกาะพะงัน1
22911136710รูม [วารสาร]1
22921136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์2
2293113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
2294113690PH 103 10
229511370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี10
2296113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์9
2297113710Physics for entertainment book I1
2298113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร8
2299113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์5
2300113760คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม / อธิณัฏฐ์ พรมศิริ1
2301113770การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ / ธนิต ทองธัญญะ1
2302113780การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียงของวิทยาลัยครูเทพสตรี / จำเนียน สุขหลาย1
2303113790การศึกษาสถานภาพความต้องการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / อนงค์วรรณ ยั่งยืน1
2304113800ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธร1
23051138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
2306113810การเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร / สุภมนัส ภารพบ1
2307113820การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย / 1
23081138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
2309113830การนำเสนอระบบการใช้โทรศัทพ์เพื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วาสนา ทวีกุลทรัพย์1
2310113840การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ / สุทธิ พิกุลศิริ1
2311113850การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู / กันตยา เพิ่มผล1
2312113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
23131138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2314113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร12
23151138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
23161138780บ้านดีสี่ทิศ1
2317113900อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า / ดนัย สถิตธนาวุฒิ1
23181139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
23191139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
2320113910การใช้กลยุทธทางการตลาดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ศรีสุภา สหชัยเสรี1
2321113920การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย / ชิต ปุริโสดม1
2322113930การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า / วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา1
2323113940Small business entrepreneurs in Asia and Europe : towards a comparative perspective / Edited by Mario Rutten and Carol Upadhya1
2324113950ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ / เจิมจันทน์ ทองวิวัฒน์1
2325113970ระบบการตลาดของมะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย / ชัชวาล สำเร็จประสงค์1
23261139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
2327113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
2328113990Accounting in socialist countries / edited by Derek T. Baily1
23291140Images of Thailand1
233011400องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
2331114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
23321140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
2333114010The book of business money and power / by Michael Kidron and Rondld Segal1
23341140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]4
23351140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2336114020The international dimensions of business6
23371140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
23381140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
23391140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
23401140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
2341114030eight zero eight six/eight zero eight eight 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite2
23421140360บูรณาการสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมไทย : รายงานประจำปี... 2
23431140370Innovation from research honed toward society1
23441140390Adman awards & symposium... 2
2345114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
23461140580Cognition and instruction [journal]1
2347114070Thailand in figures... 7
2348114080Contemporary labor economics / by Campbell R. McConnell and Stanley L.Brue4
23491140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
23501140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
2351114090New approaches to social science history6
235211410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี10
2353114100Fiscal policy, economic adjustment and financial markets / edited by Mario Monti1
2354114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
23551141150สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ระยอง = Statistical reports of changwat... : Rayong / สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง1
2356114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
23571141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
23581141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
23591141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
23601141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
23611141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
2362114130The institutional investor series in finance1
23631141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
23641141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
23651141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
23661141330Wallpapers [journal]1
23671141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
23681141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
23691141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
23701141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
23711141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
2372114140Study guide management / Joe G. Thomas2
23731141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
23741141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
23751141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
2376114150Management / Ricky W. Griffin2
2377114160The second world war / Winston Churchill9
2378114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
2379114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
23801141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
2381114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
2382114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
2383114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
2384114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
2385114240Approaches to audiences : a reader / edited by Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath and Olga Linne1
2386114250Marketing management and information technology / Keith Fletcher1
2387114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
23881142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
23891142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
23901142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
2391114280Specialized accounting systems / Henry Heaton Baily1
2392114290Contemporary investments / by James P. Hoban ; Gene W. Hoban and Carleane Creviston1
23931142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
23941142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
239511430กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาชญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ขุนวรกิจโกศล [ถวิล ระวังภัย]1
2396114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
23971143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
23981143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
23991143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
24001143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
24011143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
24021143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
24031143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
24041143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
24051143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
24061143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
2407114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
24081143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
24091143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
24101143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
24111143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
24121143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
24131143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
24141143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
2415114320Local infrastructure investment in rural America / edited by Thomas G. Johnson ; Brady J. Deaton and Eduardo Segarra4
24161143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
24171143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
24181143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
24191143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
24201143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
24211143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
2422114330Chinese Through Listening 31
2423114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
2424114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
2425114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
2426114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
24271143730กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับหลวง, ฉบับพิมพ์ มธก. และฉบับแก้ไขปรับปรุง1
2428114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์11
2429114390EN101 (s)10
243011440สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ / หลวงสิทธิสยามการ1
2431114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
2432114410Theart of conversation book one1
2433114430แบบจำลองทางการเงินของระบบเศรษฐกิจไทย / สุชาดา เสือสกุล1
24341144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
2435114440การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงานของผู้บริหารระดับกลาง / โกวิท สุขาภิรมย์ 1
2436114450การจัดสรรค์และพัฒนากำลังคนในการบริหารงานภาษีอากรของกรมสรรพากร / นฤมล นาคศรีชุ่ม1
2437114460ประมวลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน1
2438114470การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด และบริษัทล็อกซเล่ย์อุตสาหกรรมรองเท้า จำกัด / กร1
2439114480การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / ธวัช ชีวสุวิทย์1
24401144960Computer game1
24411144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
244211450การเงินธุรกิจและการภาษีอากร / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ]48
2443114500การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / อัญชลี มังตรีสวรรค์1
2444114510การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานฝึกอบรมระหว่างองค์การของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย / วิโรจน์ สิทธิพลากุล2
2445114520การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสินค้าคงคลังในประเทศไทย / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์1
2446114530การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสารธุรกิจภาษาไทย / ชื่นจิตต์ บัญญัติศุภศิล1
24471145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
2448114550ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานคร / จักรพันธ์ โพธินาม1
2449114560การศึกษาการดำเนินงานของกิจการขนาดใหญ่ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / สุเนตร กัลยาณสันต์1
24501145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ3
2451114570การศึกษาปัญหาและแนวโน้มทางด้านการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร / บุญธรรม สิริกุตตา1
2452114580บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย1
2453114590พุทธปรัชญาในนวนิยายของแฮร์มัน เอสเส / พรรณี บุตรบำรุง2
245411460การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร, พัชรี อมรทัตพงษ์ และ เสถียร เตชะบรรณะปัญญา22
2455114600การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร / สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล1
24561146070Biological science... / Scott Freeman1
2457114610การเสื่อมอำนาจทางการเมืองของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2416-2435 : ศึกษากรณีขุนนางตระกูลบุนนาค / ชลธิชา บุนนาค2
24581146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
2459114620ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและผลตอบแทนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง / สุนันทา จินดาโรจนกุล3
24601146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
2461114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
2462114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
24631146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
2464114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
24651146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
24661146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
2467114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
24681146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์2
24691146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
2470114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
2471114680Er tong wen xue xuan1
2472114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
247311470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.10
2474114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
2475114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
2476114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
2477114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
2478114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
2479114750Easy Chinese read2
2480114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
2481114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
24821147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
2483114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
24841147810Theory into practice [journal]1
2485114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
248611480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร8
2487114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
24881148000Notre dame series on quantitative methods1
2489114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
2490114820International trade : new patterns of trade, production and investment / Nigel Grimwade1
2491114830The regulation of financial markets in the 1990s / David Gowland1
24921148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
24931148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
24941148380Textile digest [journal]1
2495114840Organizational behavior / by David A. Kobb, Irwind M.Rubin and Joyce Osland1
24961148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
2497114850Macroeconomic problems and policies of income distribution / by Paul Davidson and Jan Kregel1
24981148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
2499114860Investments / Gary Smith1
2500114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
2501114880International economics / by Steven Husted and Michael Melvin1
2502114890Samadhi / Mouni Sadhu1
250311490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล8
25041149060สุขสาระ [วารสาร]1
2505114920The micro economy today / Bradley R.Schiller1
25061149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
25071149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
25081149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
25091149270Give & volunteer guide2
2510114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
25111149300Annual report.... 1
25121149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
25131149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
25141149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
2515114940Segregation / Robert Penn Warren1
2516114950Snow falcon / Craig Thomas1
25171149560ความรู้ทั่วไปทางการคลัง : ฉบับปรับปรุง / อรัญ ธรรมโน3
2518114960The torrents of spring / Ernest Hemingway1
25191149630โครงการศูนย์บริการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ2
2520114970Winner take nothing / Ernest Hemingway1
25211149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple1
25221149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2523114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 11
2524114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
2525115010Winsburg, Ohio / Sherwood Anderson1
2526115020Economic development / Charles P.Kindleberger1
2527115030Topaze / Marcel Pagnol1
25281150300University physics with modern physics5
2529115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
2530115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
2531115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
25321150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
25331150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
25341150650Kids Insight1
25351150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
2536115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
25371150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
25381150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
25391150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
25401150760The Pippin teacher's library1
25411150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
25421150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
25431150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
2544115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
254511510Beginning Chinese / John DeFrancis2
2546115100โลกวิทยาศาสตร์1
2547115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]5
25481151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
25491151150Taiwan Panorama [journal]1
2550115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
2551115130เคมีฟิสิกส์ 3 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
25521151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
2553115140ฟิสิกส์สถิติและความร้อน / มนตรี แย้มวงษ์6
2554115150เทอร์มัลฟิสิกส์ตอนที่ 1 : ภาคเทอร์โมไดนามิกดั้งเดิม / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
2555115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช4
2556115180Economics for managers / Geraint Johnes1
25571151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
255811520การเงินธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก และ สุมาลี จิวะมิตร10
2559115210คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 / วิชัย ธรานนท์4
2560115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
2561115230CH233 (H)4
25621152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
2563115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล4
25641152580Creating light... / Jerry Yarnell1
2565115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์1
25661152620International design yearbook ... 1
25671152650Visual communication [journal]1
25681152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
2569115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์3
25701152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
25711152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
25721152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
2573115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
25741152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
25751152950Windows IT Pro [journal]1
257611530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์6
2577115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
2578115310How to become an effective speaker1
2579115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
2580115330The way of the heart / Henri J.M. Nouwen1
2581115350Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson1
2582115360AEI symposia ; 82D4
25831153790The best of MBA world guide... 2
2584115380Selected accounting/auditing statements 1990 for tafe1
25851153810สุดยอดสินค้าไทยในตลาดโลกมุสลิม1
25861153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
2587115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
258811540การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / วาสนา สิงหโกวินท์6
25891154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
2590115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
2591115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
2592115430Athletes / by Joe Wilder...others2
2593115450Broadcasting in America : a survey of electronic media / by Sydney W. Head and Christopher H. Sterling1
2594115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย13
2595115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
2596115470การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525 / ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์2
2597115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
25981154830บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี (พ.ศ.2542-2548) : 12 ประเด็นห่วงใยตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... [และคนอื่น ๆ]1
2599115490โครงสร้างตลาด ราคา และการส่งออกไก่เนื้อในประเทศไทย / สาธิต เกิดลาภผล1
26001154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
26011154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
26021154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
26031154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
2604115500ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป / อารีรัตน์ เหรียญมงคล1
26051155020Standards of English for occupations2
26061155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
26071155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
2608115505050 ปี ราชมงคลภาคใต้ = 50th anniversary of Rajamangala Songkhla / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
26091155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
2610115510การตลาดเพื่อการส่งออกผลผลิตประมงของไทย / รัชมาศ โชติศุภราช1
26111155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment13
26121155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
26131155170สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : สุโขทัย = Statistical reports of changwat... : Sukhothai / สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย1
26141155180สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ราชบุรี = Statistical reports of changwat... : Ratchaburi / สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี1
2615115520การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าเครื่องจักรกลในประเทศไทย / สุเทพ บูรณะคุณากรณ์2
26161155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
26171155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
26181155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
26191155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
26201155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
26211155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
26221155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
2623115540การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออกของธนาคารแห่งประเทศไทย / กิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์2
26241155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 2
26251155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
26261155450หลวงตาสอนเด็ก : อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
2627115550การชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย / ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล1
26281155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
2629115560การบริหารงานบุคคลของบริษัทการบินไทย / วาสนา เกื้อกูล1
26301155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
2631115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
2632115570การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ในประเทศไทยในอนาคต / นิตย์ ฝ่าม1
26331155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
26341155720Fashion... 2
26351155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2636115580อุปสงค์ต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย / ราชัน ลิ้มประเสริฐ2
26371155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
26381155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
26391155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
26401155860Beyond expectations 11
26411155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
2642115590PH4216
26431155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
26441155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 6
26451155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
26461156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
26471156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
26481156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
26491156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
2650115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
2651115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
26521156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
2653115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
2654115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
2655115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
26561156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.2
2657115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
26581156640สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ภูเก็ต = Statistical reports of changwat... : Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต1
26591156650ชานพระศรี / เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง [เพ็ง เพ็ญกุล]2
2660115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
26611156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
2662115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
2663115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
2664115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
26651157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
2666115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
2667115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
2668115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
2669115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
2670115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
2671115760Ni ren shi zhe xie zi ma / Mu Zi Jun2
2672115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
26731157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
2674115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
2675115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
26761157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
26771158036 small business mistakes and how to correct them4
2678115800Offensive strategy : forging a new competitiveness in the fires of head-to-head competition / Lee Tom Perry1
26791158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
2680115810Organizations : theory and design / by Arthur G. Bedeian and Raymond F. Zammuto1
2681115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish1
26821158220การศึกษาบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร1
26831158240Directory of agencies and positions Department of Provincial Administraton Ministry of Intarior... 2
26841158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
26851158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
2686115830Political behavior / Alfred de Garzia1
26871158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
26881158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
26891158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
26901158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล2
2691115840วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
2692115850ท่องไปในโลกกว้าง นำชมสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก / โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน1
26931158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
26941158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
2695115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
26961158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
2697115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
26981158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
2699115890Elements basic 9 3 dimensions1
2700115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin2
2701115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
2702115940รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3
2703115950ชีววิทยา / สวง บุณยวณิชย์4
27041159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
2705115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
2706115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman4
27071159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
2708115980Proceedings final seminar under the CIDA Thailand landsat project2
2709115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ7
27101159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
27111160The new far east : seven nations of Asia1
271211600การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่น ๆ]12
2713116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
27141160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
2715116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
2716116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
2717116030Divine comedy1
2718116040The odyssey1
27191160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
2720116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
2721116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
27221160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
2723116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
272411607002 giant civilize of Asia India-China1
27251160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
2726116080A quick course Chinese language primer1
27271160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
2728116090The complete negotiator / Gerard I. Nierenberg1
27291160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
27301160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
2731116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
2732116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
2733116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
27341161310Journal of Science and Technology Mahasarakham University [Journal] 1
2735116140The autobiography of Benjamin Franklin / Benjanim Franklin1
27361161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
2737116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
2738116160ตำราเรียนพูดไทย-จีน / หวัง ลี่ เจิน2
27391161620mots [journal] 1
27401161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
27411161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
2742116170Vocabulary programming method4
27431161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
2744116180Essays and journal1
27451161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
27461161810Macromedia Dream Weaver 8 ฉบับมือใหม่หัดสร้างเว็บ / นายเน็ตไฮสปีด1
2747116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
27481161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2749116200Elements basic 8 2 dimensions1
27501162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
2751116210Marketing today / Gordon Oliver1
2752116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
27531162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
2754116230100 World's great letters1
2755116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา30
27561162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
2757116250สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย / นิตย์ รื่นรมย์4
27581162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
2759116260การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / วินิจฉัย รังสิธนานนท์1
27601162670นาคราชา... / แรบบิท1
2761116270การศึกษาการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในประเทศไทย / พิมลพร เอื้อวิริยะไชยกุล1
2762116280การวิเคราะห์ตลาดรถจักรยานยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จินตนา อริยสัจจากร1
2763116290ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / อุไรวรรณ ศฤงคาร์นนต์1
27641162970President's report prince of Songkla university... 1
27651162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
276611630การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ5
2767116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
27681163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27691163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27701163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27711163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27721163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27731163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
277411631037 โรคของคนวัยทำงาน2
27751163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27761163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27771163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
27781163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
27791163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
2780116320แคลคูลัสขั้นสูง / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล4
2781116340MA113 (H) 1
27821163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
2783116350แคลคูลัส 14
2784116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร6
2785116370Introduction to calculus6
2786116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์7
27871163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
27881163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
2789116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ9
27901163940วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน = Buddhist temples and the existence of local handicrafts / นิสาพร วัฒนศัพท์1
27911163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
279211640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
2793116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์4
27941164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
27951164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
27961164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
27971164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
27981164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
27991164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
2800116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 14
28011164100The International communication Gazette [journal]1
28021164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
2803116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 4
2804116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4
2805116440MA111 (S) 4
28061164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
2807116450ความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ำมันพืชในเขตกรุงเทพมหานคร / ปัญญา สุขสมอรรถ1
28081164510โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel [ระยะที่ 2] / ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์...[และคนอื่น ๆ]1
28091164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
28101164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
2811116460ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ2
28121164610Speech 2003-20052
2813116470ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอกที่ผลิตภายในประเทศ / ศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์1
28141164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
2815116490ความต้องการและวิธีการแสวงหาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมของกรุงเทพมหานคร / พรเพ็ญ จักษ์ตรีมงคล2
281611650การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ13
2817116500การตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาคกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบช่วงระหว่างปี พ.ศ.2505-2519 และหลังปี พ.ศ.2519 / สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์1
28181165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
28191165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
28201165060รายงานประจำปีการศึกษา... 11
2821116510การศึกษาเปรียบเทียบในการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลของบริษัทการค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร / นพดล จรัสศรี1
28221165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
2823116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
28241165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
2825116520การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง / โสภาพรรณ ลุลิตานนท์1
28261165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
28271165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
28281165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
2829116530การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง / สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์1
28301165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
2831116540การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / ประณีต วัฒนโพธิดิษฐ์2
28321165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
28331165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
2834116550การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย / สมชาย มิตรประเสริฐสุข1
2835116560การศึกษาการจัดทำการวิเคราะห์งานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย / ศิริพร เฉลิมบรรพชน1
28361165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
28371165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
2838116570การบริหารงานลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคล / นินนาท หุยประเสริฐ1
2839116580การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การของกรุงเทพมหานคร / สุพพตา สาตรพันธุ์1
2840116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
2841116590การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / อัญชลี อนุกูล1
284211660การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ6
2843116600การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารยาของพื้นที่ยากจน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ปกติของจังหวัดสุรินทร์ / วรจิตร อังคสิทธิ์1
28441166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
2845116610การประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลที่มีต่อภาวะเจริญพันธ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 / ปัทมา วัชโรทัย1
2846116620ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อการประกันการเจ็บป่วยในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร / บุญยนันท์ คลังทรัพย์1
2847116630ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัย และนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา / กานดา พูลลาภทวี1
2848116650ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย / สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์1
2849116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
2850116660การควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / สม1
2851116670เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น15
28521166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา1
2853116690CH 3344
285411669901 อาชีพ 30 บาท1
28551167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
28561167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
28571167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
28581167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
28591167040น้ำจิ้ม1
28601167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
2861116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
28621167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
2863116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
28641167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
2865116730เคมีอนินทรีย์ / แน่งน้อย ลิมปอมร4
28661167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
28671167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25482
2868116740เคมีอนินทรีย์ / มาลี ตั้งสถิตรกุลชัย4
2869116750เคมีอนินทรีย์ / สุนทรี เบญจวงศ์กุลชัย4
28701167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 8
287111675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)2
28721167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
28731167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
2874116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
28751167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
28761167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
28771167630Walailak journal of science and technology [journal]1
28781167640Focus Bangkok [journal]1
2879116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ6
2880116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
288111680การบัญชีบริหาร / สุภาพร [พรนภา] หะยะมิน6
2882116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
2883116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
28841168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
2885116820CH3234
28861168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
2887116830CH 221 [H]4
2888116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ4
28891168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
28901168460Annual report.... 4
28911168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
2892116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา6
2893116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
2894116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
2895116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
2896116890ED319 (S)4
2897116910GY1038
28981169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
28991169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
2900116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย4
29011169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
29021169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
2903116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์8
2904116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์2
29051169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
29061169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
2907116960ZO4224
2908116970Our atmosphere6
2909116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค2
2910116990MT10310
29111169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
29121169990รูปแบบชีวิตและการให้คำปรึกษาอาชีพ / นันทา สู้รักษา1
29131170Corpus almanac of Canada1
291411700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์25
29151170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
2916117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
2917117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย6
29181170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
29191170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2920117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ6
2921117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล4
29221170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
2923117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2924117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที4
2925117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
29261170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
2927117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)2
2928117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
29291170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
29301170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
29311170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
293211710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
2933117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
29341171190Study in Holland... 1
2935117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
29361171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
29371171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
2938117140ชีววิทยา4
29391171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
29401171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
29411171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
2942117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
2943117170ชีววิทยา / ไอฟอร์ อีแวนส์ แปลโดย พุฒิพงศ์ วรวุฒิ1
2944117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง6
294511720การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน / วิไลวรรณ ทองประยูร12
2946117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
29471172110English in business / R. S. Schiffrin1
29481172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
29491172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
2950117220Management principles and practices / David H. Holt1
29511172200Software engineering... / Dines Bjorner3
29521172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
29531172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
29541172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
29551172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
2956117230Biology / Helena Curtis2
2957117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
29581172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
2959117250Media power / David L. Altheide2
29601172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
2961117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
2962117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ10
2963117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
29641172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
29651172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
29661172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
29671172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2968117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
29691172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
29701172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
29711172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
297211730การเงินธุรกิจ / อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุสุมา เวชชบูล10
2973117300Sage focus edition2
29741173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
29751173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
29761173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
2977117310Comparative resource allocation : politics, performance and policy priorities / edited by Alexander J. Groth and Larry L. Wade2
29781173110จุลสารวิจัย : 50 ปี ราชมงคลภาคใต้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
29791173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2980117314020 ปี ทีดีอาร์ไอ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
29811173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
29821173160รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกินดีอยู่ดีของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง1
29831173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
2984117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman2
29851173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
29861173370Thai Commerce [journal]1
2987117340Introductory accouting : principles and practice / Ronald J. Maxwell1
29881173400วัดพระแท่นดงรัง2
29891173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
29901173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
29911173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2992117360CH10310
2993117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
29941173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
299511740การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร / โดย สุนทรี จรูญ และ พูนทรัพย์ รามนัฎ8
2996117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2997117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์8
29981174110The manager and the organization / Eric Moonman1
29991174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
30001174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
30011174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
30021174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
30031174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
3004117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 6
30051174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
30061174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
30071174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
30081174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
30091174360โครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล1
30101174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
30111174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
30121174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
30131174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
3014117450เคมีพื้นฐาน6
30151174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
30161174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
3017117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์6
3018117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก8
30191174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
30201174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
30211174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
3022117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช6
30231174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
30241174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
30251174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
302611750Report of the children and youth survey... 1
3027117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin2
30281175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
3029117520Modern English in action / Henry I. Christ2
30301175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
3031117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin2
30321175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
30331175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
30341175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
3035117540Modern English in action / Henry I. Christ1
30361175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
30371175480สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์1
3038117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
30391175530มือปืน2
30401175560Thai Nakorn ไทยนคร1
3041117560Controlling and analyzing costs in food service operations / James Keiser1
30421175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
30431175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
3044117570Wiley service management series1
30451175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
30461175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
30471175770จังหวัดนครนายก1
3048117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey2
3049117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
305011760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]6
3051117600Wiley professional restaurateur guides2
3052117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter2
30531176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
3054117620Triumphs / by William K. Durr...others2
3055117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff4
30561176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
30571176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
3058117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
30591176410Toledo imperial city1
306011764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
30611176480The way to Santiago1
3062117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch2
30631176500ปฏิทินศาสนา9
30641176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
3065117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
30661176610English for your business career / Alan R. Beesley3
30671176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
3068117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
3069117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
3070117690The making of managers / Robert Heller1
30711176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
3072117700The corporate social challenge : Cases and commentaries / Frederick D. Sturdivant2
30731177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
30741177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
3075117740Business government and public policy : concepts and practices / by Dan Bertozzi and Lee B. Burgunder1
3076117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
30771177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
3078117760International economics / Peter H. Lindert1
3079117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
30801177710Supreme court of Thailand1
30811177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
30821177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
30831177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
3084117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
3085117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 494
30861177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
30871177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
30881177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
30891177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
30901177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
30911177920คู่มือชุดความรู้1
30921177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
30931177940คู่มือชุดความรู้1
30941177950คู่มือชุดความรู้1
30951177960คู่มือชุดความรู้1
30961177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
30971177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
30981177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
309911780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์5
3100117800Finance and investment handbook1
31011178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
31021178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
3103117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
3104117820Wordstar 5.0 with updates for wordstar 5.51
3105117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
31061178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
31071178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
31081178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
31091178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
31101178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
31111178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
3112117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
31131178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
3114117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
3115117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
3116117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ4
3117117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ4
3118117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
31191179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
31201179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
31211179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
312211795058 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน3
312311796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
31241179660Chiang Mai1
31251179670Great celebrations for a great king1
31261179680Espana Guia turistica1
3127117970กว่าจะเห็นเป็นโฆษณาฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา2
31281179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
31291179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
3130117990คู่มือโครงสร้างระเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์2
31311179970IT 3033
31321179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
31331180The international relations dictionary / by jack C. Plano and Roy Olton1
313411800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์10
31351180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
31361180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
31371180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
3138118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson4
31391180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
31401180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
31411180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
3142118030Fundamental perspectives on international law1
31431180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
31441180320Planning for local level sustainable tourism development1
31451180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
3146118040การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีต้นทุน / โดย อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ สมชาย ศุภธาดา2
31471180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
31481180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
3149118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
3150118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
3151118070The supreme court / Lawrence Baum1
31521180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย2
3153118080Industrial democracy : strategies for community revitalization / edited by Warner Woodworth ; Christopher meek and William Foote Whyte2
3154118090Courts and judges / edited by James A. Cramer3
31551180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
3156118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
3157118110Van Nostrand Reinhold Data processing series2
3158118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham4
3159118130New York's financial markets : the challenges of globalization / edited by Thierry Noyelle3
3160118140The skeptical economist / Eli Ginzberg2
3161118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
3162118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
3163118170Introductory Chinese3
3164118180CH2336
31651181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
31661181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
31671181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
31681181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
31691181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
3170118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม8
31711181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
31721181920A pearl buck reader2
3173118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3174118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
3175118220ZO3314
3176118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
3177118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์4
3178118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ10
3179118280สุจิปุลิภาษาไทย / ยุพา ส่งศิริ1
3180118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
318111830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ5
3182118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร4
31831183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
3184118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์4
3185118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์4
31861183420เขาและเธอ4
3187118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
3188118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์6
31891183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
31901183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
3191118380พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา [ตอนที่ 1] / ประณีต วิบูลยประพันธ์4
31921183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
31931183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-25342
3194118390มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล2
31951183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
3196118400พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต4
31971184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
3198118410วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์2
31991184150ธรรมสมรส1
32001184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
3201118420การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ / สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตต์ เรืองศรี4
32021184280ลัทธิเต๋า1
3203118430โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง4
3204118440เทคนิคการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ / โดย สงบ แสงบำรุง และ จำนง พรายแย้มแข3
3205118450การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และ อนุสรณ์ สกุลคู4
32061184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
3207118460ED3714
3208118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
32091184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
3210118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป4
32111184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)2
32121184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
32131184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
32141184890Annual editions : international business 05/061
3215118490คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / ประสาท อิศรปรีดา2
32161184980Project finance yearbook... / edited by Michaela Crisell1
321711850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์3
3218118500คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 / มานัส บุญยัง 3
3219118510วุฒิสภา... / วุฒิสภา2
32201185170Treasures of china2
3221118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
32221185200The new method english dictionary/ Michael West1
32231185210Mexico1
32241185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
3225118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
32261185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
32271185470Smaller home1
3228118550อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์2
3229118560คู่มือคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...คนอื่นๆ1
3230118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา3
32311185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
3232118580คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา5
32331185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
32341185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
3235118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
323611860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
3237118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 8
32381186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
32391186090สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร... 1
3240118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์10
32411186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
3242118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี10
32431186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
32441186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
3245118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น10
3246118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร8
32471186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
3248118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา4
32491186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
3250118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]10
32511186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
3252118680New sources of energy and power23
32531186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
3254118690คู่มือกิน...เที่ยว...และนันทนาการ1
32551186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
32561186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
325711870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย2
3258118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย18
32591187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
3260118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น20
3261118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์21
3262118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]12
32631187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
3264118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์2
32651187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
32661187840หัวไทรสัมพันธ์4
3267118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
32681187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
32691187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
32701187950AU Journal of Management [journal] 1
32711187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
32721187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
327311880นโยบายการจัดการของบุคคลของบริษัทระหว่างประเทศไทย / วุฒิชัย จำนงค์8
32741188090Next Space [journal]1
3275118810Kiso Nihongo 112
3276118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
3277118830คู่มือคณิตศาสตร์จีแมท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...[และคนอื่น ๆ]3
3278118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง5
32791188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
3280118850คู่มือจีแมท5
32811188560ยอดพระไตรปิฎก1
3282118860คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิติพิทักษ์ 4
32831188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
3284118870หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ ; นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยากุล5
3285118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์6
3286118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล4
3287118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก8
3288118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
32891189170สมุดภาพนางสาวไทย1
3290118920PH 21210
3291118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An10
32921189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
3293118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
32941189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
32951189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
32961189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
32971189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 3
32981189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)8
3299118960PH2148
33001189610บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข และ ดวงใจ กาญจนศิลป์1
33011189630การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3302118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
33031189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
33041189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
3305118980พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ /วัชรี บูรณสิงห์ 2
33061189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
33071189830ขุนคลัง1
33081189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary3
3309118990สาขาสถิติประยุกต์ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2
33101189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
33111189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
33121189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
33131190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
331411900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์7
3315119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
33161190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
33171190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
33181190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
33191190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
3320119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
33211190150Letterhead and logo design... 1
3322119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
3323119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ6
3324119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
33251190410Thailand's exporters 1978-19791
33261190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
3327119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
33281190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3329119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล10
333011910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์11
3331119100คณิตศาสตร์เบื้องต้น เฉลยแบบฝึกหัด / โดย มานัส บุญยัง และ พันทิพา ตั้งอุทัยศักดิ์5
33321191180History of British theatre... 1
33331191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
3334119120ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ6
3335119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ14
33361191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
33371191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
33381191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
3339119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต3
3340119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์10
33411191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
3342119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์6
33431191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
3344119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
33451191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
33461191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
3347119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม15
33481191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
3349119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
3350119208036 ปีสยามรัฐ1
3351119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
33521192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย4
33531192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
3354119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร1
3355119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์6
3356119240Graph theory 4
3357119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3358119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง4
33591192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
3360119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง4
3361119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 24
3362119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร3
3363119300College algebra2
3364119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]11
3365119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ12
3366119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล10
33671193310Thailand travel manual 89-901
33681193360Guadalajara1
3369119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร12
33701193400Worship and hymns for all occasions1
3371119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3372119360Number theory 1 4
33731193670Accounting2
33741193680Business law1
3375119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3376119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร4
33771193840Accounting1
3378119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์6
337911940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์4
3380119400ทฤษฎีจำนวน / อำพล ธรรมเจริญ5
3381119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3382119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
3383119430Modern algebra8
33841194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
33851194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
3386119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง4
3387119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู8
3388119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร5
3389119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ5
339011950The 30 most common problems in management and how to solve them4
3391119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
33921195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
3393119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
33941195280Knowledge digest... 5
33951195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
3396119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 9
33971195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
3398119540MA4454
33991195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)6
34001195450Annual report.... 2
34011195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
3402119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
3403119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ4
34041195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
34051195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
3406119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 6
34071195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
34081195740พุทธานุภาพ1
34091195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
3410119580แคลคูลัสชั้นสูง 1 / โดย สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
34111195800Buddhism and the intellectual2
3412119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
3413119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
34141196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์6
3415119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
3416119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
34171196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2
34181196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
3419119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ8
34201196240การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
34211196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand10
34221196280Annual report.... 1
3423119630JA1014
34241196300รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 2
34251196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 4
34261196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
3427119640ภาษาจีนระดับสูง 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล4
34281196490The expert's voice in .NET1
3429119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
34301196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
34311196580Computational swarm intelligence1
34321196590Wiley survival guides in engineering and science1
3433119660ภาษาจีนกลาง 8
34341196630The game production handbook / Heather Chandler1
34351196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
3436119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา12
34371196730Around the world1
34381196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
3439119680ภาษาจีน-ไทย 1
3440119690อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย / ตรีศิลป์ บุญขจร ; ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ พรทิพย์ พุกผาสุข, บรรณาธิการ2
34411196930The new road/ Brikshasri A.2
34421196940NX CAE1
34431196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
34441196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
344511970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์7
3446119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
3447119710หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา1
34481197130ASEAN statistical yearbook... 1
34491197250Singapore offical guide1
34501197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง3
3451119730งานนิพน์1
3452119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
3453119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย8
3454119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
3455119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ4
3456119780An introduction to sets, Relations and Function2
3457119790เรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุนทร แสวงผล และ สุดยง โตประเสริฐ3
3458119800เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุดยง โตประเสริฐ และ วรางคณา ร่องมะรุด4
3459119810MA109 [S]4
3460119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร6
34611198240Golden year of Thailand1
3462119830แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ม.ร.ว. พรรคพงษ์สนิท สนิทวงศ์ 16
34631198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3464119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 4
3465119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 6
3466119860แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3467119870แคลคูลัสของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร / วิชัย ชำนิ3
34681198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
3469119880MA 213 4
3470119890MA111 1
347111990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
3472119900เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ วรางคณา ร่องมะรุด4
34731199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
34741199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
3475119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 24
34761199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
3477119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู6
3478119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์10
3479119960แคลคูลัส 1 / สมพร สูตินันทโอภาส...[และคนอื่นๆ] 1
34801199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 6
34811199650Office building story1
34821199670Forum'881
3483119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
3484119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ9
34851199920Quality and operations management1
34861199930Management extra1
34871199940Reputation management1
34881199950Chartered management institute open learning programme1
3489120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
34901200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees2
349112000How to double your profits within the year4
3492120000The management of innovation and change series1
34931200020International annual floral art 2005 - 20061
34941200040College of Business Administration4
34951200060JDC corporation2
34961200080Kobe design university3
3497120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส4
34981200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
3499120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล4
3500120040Complex analysis6
3501120050แคลคูลัสชั้นสูง 2 / สุนทร แสวงผล4
3502120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์5
3503120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์6
350412010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ6
3505120100หลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ10
3506120110ST2035
3507120120วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์4
3508120130สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 5
3509120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]5
3510120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
3511120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช12
3512120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส6
35131201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
35141201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
3515120190Mathematician's delight4
35161202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
35171202080Japan1
3518120210The double Helix9
35191202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
35201202300Economic highlights 1978-19791
35211202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
35221202380Malmo : A picture book1
3523120240เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 6
35241202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ3
3525120250เรขาคณิต / มานัส บุญยัง5
35261202500Touch times on those lucky days1
35271202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
35281202540พระบรมราโชวาท1
3529120260ชีวิตและงานนายตำรา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร / ส. พลายน้อย6
3530120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์6
3531120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]21
3532120290เรขาคณิตวิเคราะห์ / สมัย เหล่าวานิชย์6
35331202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
353412030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ20
3535120320Integral calculus15
3536120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ17
35371203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
3538120340เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ20
3539120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ15
35401203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
35411203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
3542120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี6
35431203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
35441203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
35451203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
3546120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล21
35471203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
3548120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 12
3549120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น13
35501204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
35511204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
3552120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ11
35531204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
3554120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา12
3555120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ10
35561204460ESL and applied linguistics professional series1
35571204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
3558120450การเขียนภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]14
3559120460สมการเชิงอนุพันธ์ / นิตย์ รื่นรมย์4
3560120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา3
3561120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 24
35621204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
35631204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
3564120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
35651204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
35661204920Communication research statistics / John C. Reinard1
35671204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
3568120500แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง8
3569120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์14
3570120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์8
3571120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ1
35721205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
3573120570Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ8
35741205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri3
35751205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th3
35761205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา3
35771205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe3
35781205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the3
3579120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ5
35801205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban3
35811205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 3
35821205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us3
35831205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล3
35841205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์3
3585120590คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ...[และคนอื่น ๆ] 16
35861205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
35871205940Thailand photo contest1
35881205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
35891205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
359012060การวางแผนงบประมาณ11
3591120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]10
3592120610Science in the world around us10
35931206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
35941206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
3595120620การอนุมานเชิงสถิติ / สุชาดา กีระนันทน์6
35961206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
35971206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
3598120624040 Years of Commonwealth1
35991206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
36001206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
3601120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์4
3602120640สถิติไร้พารามิเตอร์ / ทวี รื่นจินดา8
36031206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
36041206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 3
36051206440ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
36061206460100 ปี ศรีบูรพา1
3607120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
36081206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
3609120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3610120670โครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล2
36111206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
36121206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
36131206990คู่มือการเขียนตำรา1
361412070การบริหารเงินทุนธุรกิจ / โดย พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ เกรียงศักดิ์ ขันธนภา12
3615120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล3
36161207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
36171207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
36181207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
36191207120คู่มือรักตนเอง1
36201207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
36211207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
36221207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
3623120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
36241207280LW 2294
36251207590GE 1292
36261207630Background in British and American literature2
36271207650EN 3012
3628120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
36291207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
36301207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
3631120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์4
36321207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr3
36331207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์3
36341207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations3
3635120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
3636120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
3637120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต7
36381208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
3639120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์5
3640120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
36411208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 3
36421208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม3
36431208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la3
36441208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
36451208380Journal of Mekong Societies [journal]1
36461208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession3
3647120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
36481208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic3
36491208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 3
36501208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr3
36511208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส3
36521208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์3
36531208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล3
36541208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ3
36551208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 3
36561208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur3
36571208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์3
3658120850รวมสาระความรู้เพื่อการอ่านตีความ2
36591208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi3
36601208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working3
36611208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด2
36621208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont3
36631208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns3
36641208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch3
36651208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
3666120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ5
36671208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
36681208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
36691208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 3
36701208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon3
36711208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 3
3672120870เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง / มนตรี พิริยะกุล8
36731208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
36741208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
36751208730Reflets 1 : cahier d' exercises3
36761208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
36771208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
36781208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
36791208780Journal of management sciences [journal]1
36801208790ธรรมจักร [วารสาร]1
3681120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
36821208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
36831208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
36841208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
36851208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
36861208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 3
36871208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
36881208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
36891208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
369012090การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ16
3691120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]6
36921209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
36931209040The Farnell in one Catalogue... / Farnell in on2
36941209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
36951209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
36961209070Green Line [journal]1
36971209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
3698120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
3699120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
3700120930Analysis of variance : applied to research6
37011209300The houses of parliament / Maurice Bond1
37021209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
37031209360Ishikawa1
37041209370Development loans for private institutions of higher education1
37051209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3706120940วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน4
37071209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
37081209490Who's who in Thailand3
3709120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์4
37101209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
37111209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
3712120960ST2135
37131209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
3714120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล4
37151209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
37161209750คุณธรรม [วารสาร]1
37171209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก พ.ศ.2530-25341
37181209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
3719120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล6
37201209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
37211210The dictionary of modern economics1
372212100การประเมินบุคคล / เกศินี หงสนันทน์12
3723121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์3
37241210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
37251210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
3726121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี4
37271210100Hotel and tourism training institute2
3728121040สถิติพื้นฐาน /พรรณทิพย์ ม้ามณี 4
37291210440New family guide book1
3730121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล16
37311210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
37321210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
37331210630กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่มที่... / ชิงไห่1
3734121070MR3714
37351210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
3736121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร2
3737121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
373812110101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์7
3739121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
3740121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ1
3741121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ10
3742121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา6
3743121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร9
3744121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร7
37451211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
3746121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย4
3747121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์5
374812120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ6
3749121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 5
3750121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล7
3751121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล6
37521212230Longman dictionary of contemporary English22
3753121230ST3318
3754121240ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ] 12
37551212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
3756121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
3757121260ไทยศึกษา : การใช้ภาษา / โดย นววรรณ พันธุเมธา... คนอื่นๆ4
37581212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
3759121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน2
37601212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
37611212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
3762121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
376312130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
3764121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
3765121310ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ6
37661213100Journal of education and social development [journal]1
37671213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ3
37681213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ3
37691213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 3
37701213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou1
3771121320รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ / จิตร ภูมิศักดิ์6
37721213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ3
37731213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล3
37741213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน3
37751213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ3
37761213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป3
37771213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn3
37781213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation3
37791213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร3
37801213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana3
3781121330วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก, บรรณาธิการ4
37821213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case3
37831213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ3
37841213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report3
37851213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร3
37861213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and3
37871213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar3
37881213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta3
37891213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a3
37901213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC3
37911213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข3
37921213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์3
3793121350แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์4
37941213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 3
37951213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 3
37961213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee3
37971213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and3
37981213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t3
37991213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
38001213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
3801121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก6
38021213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
38031213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
38041213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
38051213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
38061213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
38071213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
38081213660A development of thermal comfort calculator program1
38091213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
38101213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
3811121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
38121213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
38131213710รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1
38141213720Annual research report... 2
38151213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
38161213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
38171213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
381812140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์12
3819121400ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
38201214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
3821121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
3822121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์4
38231214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3824121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
3825121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
38261214310คำพิพากษาฎีกา34
38271214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
3828121440นิทรรศการลานนา 1
38291214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38301214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
3831121450ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง1
38321214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38331214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38341214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38351214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38361214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
38371214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38381214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
38391214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
38401214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
3841121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล4
3842121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์2
3843121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร4
3844121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 17
38451214950The Bangkok residents' attitude on short message service (SMS) showing on television news programs1
3846121500คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / โดย ศักดา บุญโต...[และคนอื่นๆ] 12
38471215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
3848121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ25
38491215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
3850121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
3851121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์31
38521215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
38531215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
3854121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 20
38551215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
38561215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
3857121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา15
38581215610Thailand research expo... 10
3859121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 15
38601215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
3861121580Sage commtext series2
38621215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
3863121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg2
386412160การสัมภาษณ์ในงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
3865121600Latin American politics and development / edited by Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline2
38661216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
38671216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
3868121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
3869121620Business computing for small contractors / Gary Grout2
3870121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer2
3871121640Innovation : creativity techniques for hospitality managers / by Florence Berger and Dennis H. Ferguson1
38721216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
3873121650Introduction to hotel and restaurant management : a book of reading / Robert A. Brymer1
3874121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen4
3875121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
3876121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen4
38771216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
3878121690Communications in business / Walter Wdlls1
387912170เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร / สมิต สัชฌุกร10
3880121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
3881121710Competence in communication : a multidisciplinary approach / edited by Robert N. Bostrom4
38821217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
38831217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
3884121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
3885121730Pascal programming and problem solving / by Sanford Leestma and Larry Nyhoff2
38861217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
3887121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
3888121750Life the science of biology / by William K. Purves and Gordon H. Orians1
38891217580RT 3052
3890121760Fiscal policy essays in honour of Cedric Sandford / edited by David Collard1
38911217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
38921217610LA 3022
38931217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
38941217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
3895121770Production operations management text and cases / Terry Hill2
38961217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
389712177203 ปี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 1 ตุลาคม 45-10 มีนคม 48 / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย1
38981217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
38991217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
3900121780Sage Criminal justice system annuals1
39011217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
39021217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์2
3903121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko2
39041217970นิทรรศการศิลป1
390512180Employment manual10
3906121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
39071218090Marketing hall of fame... 1
3908121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
39091218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
39101218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
3911121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
3912121830Supervision in the hospitality industry / Jack E. Miller and Mary Porter1
3913121840Innopac acquistions module2
39141218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
3915121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short2
3916121870Money and capital markets the financial system in the economy / Peter S. Rose3
3917121880Contemporary personal finance / by Louis E. Boone and David L. Kurtz2
39181218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
391912188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
3920121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
3921121890Modern English in action / Henry I. Christ2
39221218900Massage therapy1
39231218910Thai traditional massage1
39241218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
3925121900Market research and analysis / Donald R. Lehmann1
39261219000การบริหารทางจิต1
39271219060ธรรมทายาท4
39281219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
3929121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
3930121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
3931121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
3932121940Advances in political science6
3933121950Sage criminal justice systems annuals2
3934121960Structured cobol Jundamentals and style / Tyler Welburn2
39351219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
3936121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake2
39371219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
39381219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
3939121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron2
39401219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
3941121990Inventory of marriage and family literature volume VIII / edited by David H. Olson and Roxanne Markoff2
39421219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
39431220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
3944122000Policy and performance : agricultural and rural development in post-independence India / P.R. Dubhashi2
3945122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
39461220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
3947122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare2
39481220200Accounting1
39491220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
3950122030The Complete guide to buying, sellling and investing undeveloped land / James J. Sheerin1
3951122040Borzoi book in law and American society4
39521220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
3953122050คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร6
3954122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
3955122070สรีรวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
3956122080สรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหาร / วิทยา สุริยาภณานนท์4
39571220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
3958122090BO3544
3959122100สัณฐานวิทยาของพืช / ยุพา วรยศ4
39601221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
3961122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
39621221110แบบวิทยา1
39631221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
3964122120สวนหลวง ร.9 3
3965122140BO353 (H)4
39661221480TTIS Thailand trade buyer's guide : SEEDS... 1
3967122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
3968122160010th SIIT anniversary1
39691221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
39701221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
3971122170Pathogenic bacteria6
39721221700วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเศรษฐกิจ / สถาบันบัณฑิตพัฒน1
39731221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
39741221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
39751221780วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์1
39761221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
3977122180MI311 (H)4
39781221810Study in the Holland... 1
39791221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
3980122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล4
39811221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
3982122200ZO4114
3983122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
3984122220สรีรวิทยาของสัตว์ / ยงยศ มนต์เสรีนุสรณ์4
39851222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
3986122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์4
39871222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
39881222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
39891222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
3990122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์4
39911222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
39921222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
3993122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร8
39941222510รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 1
39951222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
39961222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
3997122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
3998122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
39991222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
40001222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
4001122280การบัญชีธุรกิจแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร2
400212230ใครดี-ใครได้ / เกวิน เคนเนดี้ ; แปลโดย กริช สืบสนธิ์4
4003122300คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย สมบุญ ศิริโสภณา และ ประสาน บุญเสริม 22
40041223040เหรียญนวมหาราช1
40051223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
40061223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
4007122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25
40081223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
40091223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
4010122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
40111223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
40121223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
40131223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
40141223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 9
40151223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
4016122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์1
4017122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต10
4018122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย8
4019122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์2
402012240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี11
4021122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
40221224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
40231224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
40241224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
40251224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
40261224120ประเสริฐ บุญสม1
40271224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
40281224230เจริญ คันธวงศ์2
40291224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
40301224340สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ปี / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย1
40311224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
4032122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์4
4033122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด4
40341224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
40351224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ7
4036122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 15
40371224660กระทรวงแรงงาน ปี... / กระทรวงแรงงาน1
4038122470Hua yu jiao xue zhi yin12
40391224760คนหลายโศลก1
40401224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
40411224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
4042122490English through picture12
404312250ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4044122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
40451225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
4046122510การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน / สากุล สร้างบัณฑิตสกุล1
40471225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 2
4048122520ผลของคำร่วมสมัยในโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / เฉลิมชัย ผู้พัฒน์1
4049122540Relationship between backgrounds, working problems and personal reasons of physicians and their selection of working location. 1
4050122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
40511225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
40521225610แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'501
40531225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
4054122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
40551225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
40561225890State in Burma1
4057122590ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / นิตยา รัศมีรัตน์1
40581225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
40591225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
4060122600บทบาทของกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาควบคุมการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยา / ศรีธวัฒน์ อิทธิระวิวงศ์1
4061122610พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ / บุญโปรด หนันชัยบุตร2
40621226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
4063122620การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค / กังวาล เนียมสุวรรณ1
40641226200ผ่ามาร์กอส2
4065122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang10
4066122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
40671226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University10
40681226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
40691226460New party fun book laughter and fun for everyone1
4070122650Qi miao de zhong guo zi1
4071122660Xi zi tie4
4072122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
40731226760Journal of Humanities [journal]1
4074122680Ci shu yu yu yan6
40751226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
4076122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da6
407712270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต9
4078122700ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์13
4079122710ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์10
40801227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
4081122720ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน / โดย กัญจนา สินธวานนท์ , วิภาวรรณ ทองโสภิต และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์12
40821227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
4083122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
4084122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา4
40851227410โคตรโกงลำใย1
40861227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
40871227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
4088122750PH314(H)3
40891227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 8
4090122760PH3144
40911227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์3
4092122770คู่มืออิเลคโทรนิค 2 / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ4
4093122780คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
40941227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
40951227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
4096122790อีเล็คโทรนิคส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
40971227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
409812280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี6
4099122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
4100122800020 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2529-2549 / มหาวิทยาลัยรังสิต2
4101122810ฟิสิกส์ยุคใหม่ / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ สิริชัย ประเสริฐวงศ์2
4102122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
4103122830Reactor physics4
41041228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
4105122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
41061228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
41071228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
41081228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7
4109122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
41101228500เมตตากถาและกรุณากถาปกิณณกกถา / พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) 1
41111228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
41121228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม2
41131228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
41141228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
41151228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ1
41161228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
41171228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
4118122880BI1134
41191228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
4120122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
41211228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
41221228990Child watch... 1
4123122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
4124122910CH3524
41251229160รายงานประจำปี... 2
4126122920CH3514
41271229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
41281229250MK 2012
4129122930อิมมูนโนวิทยา / บุญทา วรินทร์รักษ์4
41301229300ว่ายน้ำ1
41311229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 2
4132122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
41331229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
41341229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
41351229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
41361229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
4137122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์4
41381230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher2
4139123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
41401230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
41411230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
4142123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
41431230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 10
4144123030ZO301(s) 4
4145123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
4146123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ2
4147123070พันธุศาสตร์พื้นฐาน / มุกดา [คูหิรัญ] ณัฏฐสมบูรณ์2
4148123090จุลชีววิทยา / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์7
41491230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
415012309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
415112310GM 41318
4152123110MI211 [S]4
4153123120Virology4
4154123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย4
41551231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร7
41561231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
4157123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร4
41581231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
4159123150Food microbiology4
41601231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
41611231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
4162123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา6
41631231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
41641231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
4165123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 10
41661231730Cittradharma2
4167123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล8
41681231850หลักการและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีและการลงรายการ ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว (Lao agricultural database) / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
41691231860การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 1
41701231870การใช้โปรแกรม WebAGRIS ในการสืบค้นและบันทึกสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล และ ถิรนันท์ ดำรงค์สอน1
4171123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
41721231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
4173123190ST209 (H) 1
4174123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร2
4175123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
41761232190100 years Thailand-Japan relations1
41771232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
4178123230สถิติพื้นฐานเศรษฐกิจและธุรกิจ / อุไรวรรณ เทพเทศ11
41791232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
4180123250ชีวสถิติ ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
4181123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 4
4182123270แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ /สุทธิชัย โง้วศิริ 19
41831232740Packaging eco-design strategies2
4184123280แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ 4
41851232880รายงานประชาชน ประจำปี... 13
418612330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ6
4187123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์12
41881233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
41891233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
4190123310แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 /กมล เอกไทยเจริญ 9
41911233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
41921233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
4193123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ15
4194123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ19
41951233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
4196123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี14
4197123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์10
4198123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
41991233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
42001233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
4201123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
42021233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
42031233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4204123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ11
4205123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]10
42061234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
42071234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
42081234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
42091234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
42101234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
42111234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
42121234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
4213123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์22
4214123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 20
4215123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 21
42161234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
42171234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
42181234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
42191234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 3
42201234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
4221123480วิทยาศาสตร์ 2 / โดย วิชัย หโยดม...[และคนอื่น ๆ]24
4222123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
42231234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
42241234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
4225123500แผนที่ทางหลวงประเทศไทย 76 จังหวัด1
42261235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
42271235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
42281235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
4229123530สิงคโปร์ : ตัวอย่างสังคมสรรพภาษา / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
42301235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
4231123570โครงสร้างภาษาอังกฤษ / มธุรส วิสุทธิกุล10
42321235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
42331235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
4234123580รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย / 25291
4235123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์2
4236123600เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
42371236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
4238123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
42391236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
4240123620พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอนที่ 1 เรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ / จิราภา งามลักษณ์4
42411236220การถาม-ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / สิริ กรินชัย1
4242123630คู่มือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / สุวรรณา ตรีมาศ3
42431236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
42441236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
4245123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
42461236380ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.... / สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์4
4247123640Advertising : its role in modern marketing / S.Watson Dunn1
42481236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
42491236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
42501236490Annual report... / TOT Public Company Limited11
4251123650Advance in marketing and public policy / edited by Paul N. Bloom1
42521236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
42531236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
42541236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
4255123660Advance in international marketing : a research annual / edited by S. Tamer Cavusgil1
4256123670Advances in business marketting / edited by Arch G. Woodside3
4257123680Inside retail sales promotion and advertising / by Harry Spitzer and F. Richard Schwartz1
42581236830การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา = Development of knowledge creation systems using team learn1
42591236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
4260123690Making the local news : local journalism in context / edited by Bob Franklin and David Murphy1
42611236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
426212370Win-win negotiating turning conflic into agreement4
42631237080ASEAN documents series 1967-19863
4264123710เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : แบบฝึกปฏิบัติ2
42651237110Training handbook for job-placement1
4266123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
42671237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 3
42681237290ด้วยพระบารมี2
4269123730Reading in marketing management : from the European journal of marketing / edited by Gordon E. Greenley and David Shipley1
42701237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
4271123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
4272123750Marketing today / David J. Rachman1
4273123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell4
4274123770Preface to marketing management5
4275123780Perspectives in marketing / edited by J. Barry Mason and Hazel F.Ezell1
42761237870Annual report.... 1
4277123790Successful marketing for the small business / Dave Patten1
427812380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์7
4279123800Marketing management1
4280123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
4281123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
42821238230Strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand... 1
42831238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 5
428412382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
4285123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England2
42861238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
42871238370The university and international relations1
4288123840Retail buying / by Jay Diamond and Gerald Pintel1
42891238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
4290123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
42911238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
42921238690You read therefore we are1
4293123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
4294123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich3
4295123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
42961238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
42971238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
429812390มนุษยสัมพันธ์ / โยธิน ศันสนยุทธ7
4299123900The environment of international banking / Charles W. Hultman1
4300123910The management of luck / John Burke1
4301123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
4302123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
43031239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
4304123940Political questions : political philosophy from Plato to Rowls / Larry Arnhart1
4305123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
43061239500ครบรอบ 64 ปี กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข1
43071239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 2
43081239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
43091239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
43101239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
4311123970The origins of democratic thinking : the invention of polities in classical Athens / Cynthia Farrar1
43121239760ABAC graduate directory 19851
4313123980เศรษฐมิติ : แบบฝึกปฏิบัติ / บุญช่วย ศรีคำพร...คนอื่น ๆ 2
43141239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
4315123990ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกหัดปฎิบัติ / กระมล ทองธรรมชาติ2
43161240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
431712400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์8
43181240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
43191240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
43201240070สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาการพิจารณาคดีต่อเนื่องเกิดผลกระทบต่อสังคมกระบวนยุติธรรมหรือไม่อย่างไร1
4321124010Tourism today : a geographical analysis / Douglas Pearce1
43221240110ผลงาน 20 ปี เอ็มเทค = 20 mtec / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
43231240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
4324124020A guide to commercial artificial intelligence / Wendy B. Rauch-Hindin1
43251240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
4326124030MBAs on the fast track : the career mobility of young managers / Phyllis A. Wallace1
43271240370Korean dance and music1
4328124040Budgeting and budgetary control / G.P. Jakhotiya1
43291240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
43301240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
4331124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
4332124060ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย2
4333124070ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4334124080ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน : แบบฝึกปฏิบัติ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...คนอื่น ๆ2
4335124090ระบบการเมืองเปรียบเทียบ : แบบฝึกปฏิบัตติ2
433612410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ8
4337124100ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
43381241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
4339124110พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4340124120การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน : แบบฝึกปฏิบัติ / กิติมา สุรสนธิ...คนอื่น ๆ4
4341124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White2
4342124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
4343124150Advertising / by John S.Wright; Willis L. Winter and Sherilyn K. Zeigler1
4344124160Advertising / by John S. Wright and Daniel S. Warner1
4345124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
4346124170How to become an advertising man / James Webb Young1
43471241720Thai films... 2
43481241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
43491241760Thailand's economic outlook... 9
43501241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
4351124180Advertising careers / Jan Greenberg1
43521241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน4
43531241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
43541241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
43551241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
4356124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
43571241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
43581241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
435912420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
4360124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
43611242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
43621242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
4363124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
4364124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
43651242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
4366124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
43671242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
4368124240The Secrets of successful low-budget advertising / Patrick Quinn1
43691242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
4370124250Advertising / James S Norris1
43711242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
43721242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4373124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray2
43741242630ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 1
43751242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
4376124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown2
4377124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi2
4378124290Advertising for modern retailers / Shirley F. Milton1
43791242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
43801242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
438112430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
4382124300ปัญหาเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุนตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย / จุมพล นันทศิริพล1
4383124310Advertising graphics / William Bockus H1
4384124320Big sales from small spaces / Norman King1
43851243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4386124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
43871243340ปากพนังอนุสรณ์28
4388124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
4389124350Media planning : a practical guide / Jim Surmanek2
43901243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
43911243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
4392124360Eicoff on broadcast direct marketing / Al Eicoff1
4393124370Broadcast and cable selling / Charles Warner1
43941243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
4395124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
43961243950นวนิยายรัก1
439712440กำไรลูกเดียว / จอห์น ฟินตัน ; แปลโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
4398124400Advertising financial products and services / Alec Benn1
43991244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
4400124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
4401124420The emergency public relations manual / Alan B. Bernstein1
44021244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
44031244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
4404124430Advertising : the process and pratice / Jack Engel1
44051244310เทอดพระคุณสองหลวงปู่ : ตอนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา1
44061244350Half-Year research paper... 1
44071244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
4408124440Cases in advertising and communications management / Stephen A. Greyser1
4409124450Schaum's outline of theory and problems of advertising / Herbert F. Holtje1
44101244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
4411124460ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์2
44121244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
4413124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
4414124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
44151244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
4416124490The advertising and promotion challenge / Leonard M.Lodish1
441712450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ20
4418124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
44191245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
4420124510All about PR / Roger Haywood2
4421124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
4422124530M&E handbooks series1
4423124540Public relations : principles, cases and problems / by H. Frazier Moore and Frank B.Kalupa1
4424124550Wadsworth series in mass communication1
44251245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
4426124560This is PR : the realities of public relations / by Doug Newson and Alan Scott1
4427124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
4428124580The practice of public ralations / edited by Wilfred Howard1
44291245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
44301245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
44311245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
44321245840รพี'371
44331245940พี่น้องโอคอนเบล1
44341245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
4435124600Successful media relations / Judith Ridgway1
44361246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
44371246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
4438124610The management of public relations : analysis and planning external relations / Robert D. Ross1
44391246110รายงานประจำปี... / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
44401246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
4441124620Public relations management : a casebook / Roymond Simon1
44421246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4443124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
44441246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
44451246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
4446124650New technology and public relations / edited by Kalman B.Druck, Merton Fiur and Don Bates1
4447124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
4448124670How to make big improvements in the small PR shop / compiled by R.Keith Moore1
44491246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
4450124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
44511246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
4452124690Professional public relations and political power / Stanley Kelley2
445312470การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน7
4454124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ2
44551247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
44561247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
4457124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
44581247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
4459124720Proceeding third congress1
44601247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
44611247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
4462124730Computer control of manufacturing system / Yoram Koren1
44631247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
44641247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2
4465124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
44661247450Last chance for Thailand wildlife1
44671247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
44681247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
4469124760Packaging designs three1
44701247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
4471124770Antacid : a southeast Asia advertising management simulation / by Kenneth Mays and Tasman Smith2
4472124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty3
44731247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
4474124790Guide to advertising / Mubaraq Ishak1
44751247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
44761247950แผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ... / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม1
44771247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
447812480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน6
4479124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
4480124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
44811248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
4482124820ปัญหาการยึดทรัพย์สินเกินส่วนที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชอบ / พิมล แสงพิสิทธิ์1
4483124830The practice of advertising / edited by Norman A.Hart and James O'Connor2
4484124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
4485124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
44861248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
4487124860How to advertise / by kenneth Roman and Jane Maas1
44881248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
44891248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
4490124870Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy2
44911248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
44921248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
44931248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
44941248770ทาส1
4495124880Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy1
44961248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
4497124890Kleppner's advertising procedure / by J.Thomas Russell ; Glenn Verrill and W.Ronald Lane2
4498124900Essentials of advertising strategy / by Don E.Schultz and Stanley I.Tannenbaum4
4499124910The 100 greatest advertisements / Julian Lewis Watkins1
4500124920Advertising / William M.Weilbacher4
45011249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
45021249240MSU research digest [journal] 1
4503124930Advertising : principles and practice / by William Wells ; John Burnett and Sandra Moriarty2
45041249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4505124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
45061249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
4507124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
4508124960มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร1
4509124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
45101249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
4511124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
4512124990Publicity and public relations guide for business / Bruce A.Brough1
45131249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
45141249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
45151250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
451612500แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ / วุฒิชัย จำนงค์3
4517125000Inside public relations1
45181250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
4519125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
45201250110Colony of Singapore annual report ... 9
45211250120Iran1
4522125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
45231250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
45241250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
4525125030Contemporary political ideologies : movements and regimes / Roy C.Macridis1
45261250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
4527125040The radio station / by Michael C. Keith and Joseph M. Krause1
4528125050Business data communications / David A.Stamper1
4529125060Management information system : stralegy and action / Charles Parker1
4530125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
45311250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4532125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
45331250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
45341250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
45351250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
4536125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
45371251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
45381251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
45391251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4540125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
4541125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
4542125130Direct marketing management / by Mary Lou Roberts and Paul D.Berger1
4543125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
45441251490เปาบุ้นจิ้น2
4545125150Old bridges of bangkok2
4546125160ปีเยาวชนสากล 19852
4547125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ4
4548125180สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ1
45491251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
45501251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
4551125190สังคมศึกษา 4 : แบบฝึกปฏิบัติ2
455212520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 8
4553125210Putting the one minute manager to work12
45541252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
45551252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
4556125230How to live with a neurotic wife10
4557125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ4
45581252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
4559125250หน้านี้ของคุณหนู / บุญเหลือ2
4560125260ชุดบริหาร-ธุรกิจ6
45611252650มหาเวชสันดรชาดก1
4562125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์6
4563125290Up organization7
4564125300วัดของเรา / ทรรศนียา กัลยาณมิตร ภาพประกอบโดย โชติ กัลยาณมิตร4
45651253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
4566125310ถามใจเธอดูก่อน / แปลโดย นันทิยา ศ2
4567125330The Japanese way of doing business6
4568125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ3
4569125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี2
4570125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ2
4571125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
4572125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
4573125390คนเกี่ยวหญ้า / เฉินซัน2
4574125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
45751254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
4576125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
4577125430The ok boss1
45781254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555 27
4579125440How to sell anythink to anybody4
4580125450ภมร / กฤษณา อโศกสิน2
4581125460พ่อหม้ายทีเด็ด / กนกเรขา1
45821254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
45831254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
45841254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
4585125470การควบคุมฝ่ายบริหาร / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญฌูสกุล1
4586125480หน้าที่ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง / อรนุช คล่องเชิงศร2
45871254810This is germany1
4588125490การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์ / สุพัตรา คูหากาญจน์1
4589125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
4590125520บทบาทของนิตยสารผู้หญิงในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาสตรี / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
4591125540การศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน / นพพร ปริปุณณะ1
4592125550รูปแบบของห้องสมุดวิทยาลัยครูในอนาคต / กลิ่นประทุม ทองนาค1
4593125560การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันศึกษาวิชาการทหารชั้นของประเทศ / กรรณิการ์ หาญนุสสรณ์2
4594125580พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุมน อยู่สิน1
4595125590ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / ชลลดา วงศ์วิชัย1
459612560องค์การและการบริหาร / จำนงค์ บุญชู1
4597125600การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง / สุภาพร ศรีสัตยากุล1
45981256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
4599125610คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร / พ1
4600125620ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสม1
4601125630ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น / บุษบา สุธีธร1
46021256310พระราชกรณียกิจ... 3
4603125640การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษาของโรงแรมอิมพีเรียล / เชิดชัย นำวิวัฒน์1
4604125650เกาะใน / นิคม รายยวา ภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์2
46051256550The book of knowledge annual4
4606125660The Ultimate secrets of total confidence2
4607125670Think your way to wealth4
46081256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
4609125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ2
46101256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
46111256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46121256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46131256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46141256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46151256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
461612570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร4
4617125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์4
46181257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46191257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
46201257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
46211257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46221257130The Arabian nights1
4623125720ยิ้มสวย / อนันต์ แจ้งกลีบ1
46241257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
46251257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
4626125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
46271257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
4628125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
46291257410Federation of Malaya annual report3
46301257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
4631125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย5
46321257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
4633125760ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา2
46341257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
4635125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก4
46361257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
46371257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4638125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี3
46391257970One hundred great lives1
46401257990Friendly siam1
4641125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
4642125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
46431258300Great photographs of world war II1
46441258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4645125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
46461258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
4647125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ2
46481258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
46491258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
46501258560ความสุขนิรันดร์1
46511258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
4652125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
4653125870Business1
46541258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
46551258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
4656125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
46571258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
46581258860Reader's digest condence books2
4659125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks6
46601258900As it happened / C.R.Attlu1
46611258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
466212590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 4
4663125900Sovereignty and rebellion : the white kmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp1
46641259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
4665125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr2
46661259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
4667125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์3
4668125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
46691259320The light of truth / Ven Lokanatha1
46701259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
46711259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
4672125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein2
46731259430A Outline of america economics1
4674125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา6
46751259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
46761259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
4677125980Profit secrets for small business4
46781259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
46791259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
46801259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
46811259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
46821260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
468312600ความผิดพลาดของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่2
4684126000แสนดอลลาร์/ปี สตรีนักธุรกิจ / หลุยส์ ไวส์ ; แปลโดย รัศมี สั่งชนะ2
46851260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
46861260060Of mice and men / John Steinbeck1
46871260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46881260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4689126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
46901260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
46911260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
46921260130Royal school series1
46931260140ราชินยานุสสาวรีย์2
46941260170The pearl / John Steinbeck1
4695126020โปรติอุส บุรุษจอมโหดแห่งยุค / มอร์ริส เวสต์ ; แปลโดย ส.ศิริพร 1
46961260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
46971260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
46981260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
46991260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
47001260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
4701126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา15
47021260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
47031260380Madame Tussaud's1
4704126040ลูกเล่นกลเม็ดการพูดคุยให้สนุก / วีระพล สุวรรณนันต์4
47051260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
47061260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
4707126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]4
47081260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
47091260520Madame Tussaud's1
47101260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
4711126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
47121260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
4713126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
47141260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
4715126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
47161260940Nymphenburg1
471712610นักบริหาร = Up the organization / โรเบิร์ต ทาวน์เส็น ; แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต 8
4718126100Napoleon's life Drama4
4719126110Our own worst enemy4
47201261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
47211261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
47221261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
4723126120The art of being an executive3
4724126130The secrets of closing sales4
4725126140นิฮงญิง / แรม4
47261261440Sarawak : Annula report... 1
4727126150Steps on the stairway2
47281261520Secrets and stories of the war4
47291261540Building construction2
47301261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
47311261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
4732126160เรื่องฮือฮากุ๊กกิ๊กในวงธุรกิจ / แปลโดย กิติศักดิ์ ศิริมูล6
47331261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
4734126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 6
4735126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
47361261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
4737126190Bernard meltzer's guidance for living1
473812620Running the American corporation8
4739126200มิติพิศวง1
4740126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
47411262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
4742126220Principle of management?2
47431262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
4744126230The art of love2
47451262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
4746126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
47471262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
47481262480Construction specifications of the Asphalt institute1
4749126250Status civilization2
47501262510Geographers' famous guide to London and around London1
47511262520London : A visitors guide to London for the year 19651
4752126260No orchids for Miss Blandish1
47531262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
47541262620All Rome 100 fotocolor1
47551262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
4756126270Dragonstar แปลโดย แพร เซี่ยงไฮ้1
47571262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
47581262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
47591262780The handbook of India1
4760126280Holocaust 20002
47611262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
47621262830National museum of archaeology Athens1
4763126290Old to Billy Joe2
47641262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
476512630การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ / โดย จรัส สุวรรณเวลา...[และคนอื่นๆ] 12
4766126300ถึงป่าคอนกรีต / รงค์ วงษ์สวรรค์ 2
47671263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
47681263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
4769126310Snow country2
47701263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
4771126320เกือบสุดมีอขวา / มาลาริน1
47721263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
47731263270Special english : The department store1
4774126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
47751263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
4776126340เมืองนิมิต / มาลัย ชูพินิจ2
47771263470Madrid1
47781263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
4779126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
47801263600Jack's reference book for home and office1
47811263740Why you should be a socialist / John Strachey1
47821263760American government / Peter Woll1
4783126380สังคมศึกษา 1 / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ...คนอื่นๆ1
4784126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ2
47851263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
478612640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์12
4787126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
4788126410The rules of success6
47891264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
47901264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
47911264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
4792126418060 ปี หมอโอภาส1
47931264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
4794126420How to sell your sell6
47951264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
47961264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
47971264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
4798126430Krishnamurti's jounal2
4799126440Strategy in handling people2
48001264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
48011264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
48021264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
4803126450จนตรอกฤาจะออกไม่ได้ / แปลโดย พิพัฒน์ ประสาธ์นสุวรรณ2
4804126460ชุดมิติใหม่ 42
48051264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
48061264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
48071264640Schonbrunn palace1
48081264670Thai Chamber of Commerce directory5
4809126470เปิดหวอรอรัก / ฉัตรวรุณ1
48101264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
48111264770The London planetarium / H.C. King1
4812126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์2
4813126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
48141264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
48151264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
481612650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม24
48171265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
4818126510แผ่นดินชายดง / นิมิตร ภูมิถาวร2
48191265130I choose peace / Konni Zilliacus1
48201265170The great ideas today1
48211265180Vistas of Thailand1
4822126520ท้องนาสะเทือน / นิมิตร ภูมิถาวร2
4823126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
48241265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
4825126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
48261265410The dalton English course / John Eades1
48271265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
48281265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
4829126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
48301265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
4831126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
48321265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
4833126580นรกกวักมือเรียก / ตรีรัตน์ รมณีย์1
48341265860Buddha Jayanti1
48351265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
4836126590The Karamzov brothers2
48371265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
48381265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
4839126610เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ / พินิจ ศุภมัสดุอังกูร1
48401266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
4841126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
4842126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
4843126650กระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดาร / อึ้งเอ็ง แปลโดย น.นพรัตน์3
4844126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
4845126670Brave men brave ships1
4846126680อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก / สุชีพ ปุญญานุภาพ2
48471266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
4848126690Secret mission Istanbul2
48491266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
485012670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
48511267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
48521267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
4853126720ลำเนาป่า / ศิเรมอร อุณหธูป1
4854126730สมการวัย / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
48551267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
4856126740Kalki2
48571267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
4858126750เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ : แบบฝึกปฏิบัติ / ปัญญา หิรัญรัศมี2
4859126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
4860126760มนุษย์กับสังคม : แบบฝึกปฏิบัติ3
4861126770พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม : แบบฝึกปฏิบัติ2
48621267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
48631267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
4864126780พฤติกรรมเด็ก2
4865126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ2
48661267960รายงานประจำปี... 1
486712680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
48681268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
48691268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
48701268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
48711268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
48721268260Annual report.... 4
4873126840วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / นิพนธ์ ทรายเพชร ... [และคนอื่น ๆ]3
4874126850วิทยาศาสตร์ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / วิชัย หโยดม...คนอื่นๆ3
4875126860ภาษาไทย 6 [การเขียนสำหรับครู] : แบบฝึกปฏิบัติ / ศรีสุดา จริยากุล...คนอื่นๆ2
4876126870อังกฤษ 2000 / วิโรจน์ พานิชกิจ2
4877126880การจัดการงานขนส่งสินค้า : แบบฝึกปฏิบัติ / ประชด ไกรเนตร1
4878126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
48791268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
4880126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
48811269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
4882126920ชีวิตธุรกิจ1
4883126930The effective communicator / John Adair1
4884126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์2
4885126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร2
48861269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
48871269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
4888126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
48891269720Cooperatives in Thailand1
48901269750Thai international postgraduate programme... 1
4891126980อมตะนิยายอ่านให้สนุก / หลวงวิจิตรวาทการ2
4892126990อมตะนิยายอ่านสนุกให้คติ / หลวงวิจิตรวาทการ2
48931269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
48941269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
48951269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์3
48961269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
48971269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
48981270The concise McGraw-Hill dictionary of modern economics1
4899127000ไกลกว่าสายรุ้ง / วาสนา1
49001270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
49011270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
49021270110เปลวเทียน3
49031270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
49041270180Buddhism answer the marxist challenge1
49051270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
4906127020คือรักและหวัง / วัฒน์ วรรลยางกูร1
49071270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
49081270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
49091270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
4910127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
49111270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
49121270330Buddhism in India1
49131270380The Reader's digest keepsake1
4914127040วันสื่อสารแห่งชาติ15
49151270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
49161270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
4917127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์19
49181270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
4919127060อำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่า / วรพรรณ ชังพิชิต1
49201270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
49211270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
4922127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
49231270770โป้วยข่วงหรือยันต์แปด / นวรัตน์ เลขะกุล1
49241270850กลอนสุภาษิต เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ / บ.ช.เขมาภิรัต1
492512710จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ1
4926127100ย่อหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ2
4927127120บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ ; แปลโดย สิน วิภาสุ1
49281271230Testing programs, special services, instructional activities at educational testing service : 1969-19701
49291271260Programme of the coronation of his majestry Vajiravudh, King of Siam1
49301271330ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย / บรรณาธิการโดย รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง1
4931127150Breaking the secretary barrier2
49321271580นิทรรศการผลงานศิลป์ปี... คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์65
49331271610เอกสาร 2
49341271620จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร 6
4935127170เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์2
49361271740รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 4
4937127180ชีวิตกับความตายสัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม : อาคิระ คุโรซาวา / สนานจิตต์ ปางสพาน1
4938127190อาคิระ คูโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา1
49391271980พจนานุกรมคำใหม่ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3
494012720ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม2
4941127200ศิลปะการชกมวยสากล / สุนทร กายประสิทธิ์1
49421272090เศรษฐกิจพอเพียง2
4943127210พูดให้ได้ดังใจคิด / โดย ยูยีน แอลิก และ ยีน อาร์ ฮอเล็ส ; แปลโดย ดนัย ตุลาบดี1
4944127220ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจแต่โบราณถึง พ.ศ. 2399 / ชัย เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ2
4945127230แผนที่และคู่มือการใช้ถนนกรุงเทพมหานคร1
49461272390พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ.2535-2538 ล้ำ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.25381
4947127240Comparative economic system / Martin C. Schnitzer1
4948127250Managing human resources in the hospitality industry / David Wheelhouse1
49491272530International education... 3
49501272540รายงานประจำปี... / สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
49511272560รายงานประจำปี... 2
49521272570Annual report.... 2
49531272580Annual report.... 3
4954127260Professional food and beverage service / Hrayr Berberoglu1
49551272600Global education1
4956127261010th Anniversary of Interior Vision1
49571272650เพื่อนครับอย่าเพิ่งท้อ / ศุกชัย คุ้มครองเล็ก1
4958127270Personnel management and organizational behavior in the hospitality industry / Hrayr Berberoglu1
49591272700Identity : the exhibition of arts & design3
49601272770งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 351
49611272780รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง และ วรวิชญ์ โสตถิพันธุ์1
49621272790รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (ปี 2545-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
49631272810Annual report.... 3
49641272840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 6
49651272860ศรัทธามหาชัย'50 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
4966127290Business cycles and forecasting / by Lloyd M. Valentine and Dennis F. Ellis1
4967127300Productions & invention / by Donald W. Fogatty, John H. Blackstone and Thomas R. Hoffmann1
4968127310The entrepreneurial organization / John J. Kao1
4969127320dBASE in the master reference / by Robin Stark and Mason Sharp1
49701273230การระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน1
49711273270หมวดป๊อป / อารียา ชุมสาย1
4972127330Strategic and critical materials / by L. Harold Bullis and James E. Mielke1
49731273360คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม... 1
4974127340Accounting : Text and cases / by Robert N. Anthony and James S. Reece6
49751273450กัลยาณิวัฒนาลัย1
4976127350Budgeting : profit planning and control / by Glenn A. Welsch ; Ronald W. Hilton and Paul N. Gordon1
4977127360Organizational communication : the essence of effective management / Phillip V. Lewis3
49781273670ทะลึ่ง : หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ จารุวรรณ วงศ์สว่าง1
4979127370Handbook of product cost estimating and pricing / Thomas S. Dudick1
49801273750รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี... / คณะวิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
4981127380Marketing in the hospitality industry / Ronald A. Nykiel1
49821273820นิวแมติคเบื้องต้น1
49831273840International labour cooperation2
49841273850สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... 4
49851273900Thai Arbitration Institute (TAI) : administering excellence and due process1
498612740หนังสือสามก๊กดีอย่างไร / มงคลชัย เหมริด4
4987127400Employee benefit planning / by Jerry S. Rosebloom and G. Victor Hallman1
49881274020ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา4
49891274030วารสารสกรีน [วารสาร]1
49901274070Thailand and the world bank partners in progress1
4991127410The antitrust revolution / by edited by John E. Kwoka and Lawrence J. White1
49921274110รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 [พ.ศ.2530-2534]1
4993127420Macroeconomics / by Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer1
4994127430Rules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer1
49951274350คำจากครู1
4996127440Personnel training manual for the hospitality industry / by Jack E. Miller and Mary Walk1
4997127450The professional housekeeper / by Madelin Schneider and Georgina Jucker1
4998127460Data communications for business / by Gerald A. Silver and Myrna L. Silver1
49991274660ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3
5000127470Introduction to financial accounting / by Hirkland A. Wilcox and Joseph G. San Miguel1
50011274790พระมหากษัตริย์ไทย1
5002127490Contemporary issues applied economics / edited by Graham Bird and Heather Bird1
5003127490090 ปี ลูกเสือไทย1
50041274920พพ.809 : หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง2
500512750สอนให้เป็นอัจฉริยะ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล2
5006127500Hospitality industry / Michael M. Coltman1
50071275030Thailand annual report on alcohol... 2
50081275040Sawasdee holidays... 1
50091275080แถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กลุ่มประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี1
50101275100สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภาคการเกษตรจังหวัดตาก / นงเยาว์ เนาวรัตน์, โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์1
5011127520Food and culture in American : a nutrition handbook / by Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher2
5012127530Intermediate microeconomics : theory and applications / Heinz Kohler2
5013127540The consultant's problem-solving workbook / Ron Tepper2
5014127550เทศกาลและประเพณีไทย1
5015127560ฉลาดได้อีก2
5016127570สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 72
50171275760ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2
5018127580ประเพณีเรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย / เสฐียรโกเศศ1
50191275810Global perspectives on higher education1
50201275840Summary results 24th universiade Bangkok 20071
50211275850Bangkok Post economic review year-end 20072
50221275860การศึกษาระบบท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน / มนัส ชัยสวัสดิ์, ปิยนาถ อภิธรรมบัณฑิต และ1
50231275920รวมวิธีการติดต่อผ่านเน็ต Net2Phone Net2Fax ICQ Chat / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร... [และคนอื่น ๆ]1
502412760ชุดบริหาร-พัฒนาคุณภาพ6
5025127600ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์8
5026127610ลัทธิธรรมเนียมแซยิค พระเจนจีนอักษร ประเพณีทำบุญวันเกิด / ส. พลายน้อย4
50271276160รวมสุดยอดยูทิลิตี้ : สำหรับคนไอที 2003 / สวรรณ์ ขุนพิลึก1
5028127620มรรยาทงาม / ผกาวดี อุตตโมทย์3
50291276270ธรรม...ที่นำไปสู่ความหลุดพ้น18
5030127630เดือนสิบ 30 / ประหยัด เกษม, บรรณาธิการ1
5031127640หลักภาษาไทยฉบับสนุก / ธนู บุณยรัตพันธุ์1
50321276460Signage systems & information graphics : a professional sourcebook / Andreas Uebele 2
5033127650ภาษาต่างประเทศในไทย / บรรจบ พันธุเมธา5
5034127660อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอริสต์ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต2
5035127670หลักภาษาไทย / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์4
50361276780ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ.2548-2551 = The criminal code translated Thai-English up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ว commenta2
5037127680การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง2
50381276800คู่มือไปโรงพัก2
5039127690ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วราพันธุ์2
50401276990คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง... [และคน4
504112770Yan zhen qing kaishu linmo jie xi / Li Fu1
5042127700อักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์2
5043127710อักษรธรรมล้านนา / นัยนา โปร่งธุระ2
50441277150การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. : โครงการความร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. ปีบัญชี... 4
5045127720จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ / เจษฎ์ ปรีชานนท์2
5046127730ภาษากับมวลชนวิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วรพันธุ์9
5047127740การใช้ภาษาไทย / โดย สวนิต ยมาภัย... [และคนอื่นๆ] 20
50481277480โครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน1
5049127750ภาษาเพื่อการสื่อสาร / โดย สวนิต ยมาภัย...[และคนอื่นๆ] 17
5050127760ภาษาไทย 5 การอ่าน / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ]18
50511277670เอกสารดำเนินการเชิดชูคนดีอีสาน ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ1
50521277690เชิญชมอเมริกา1
5053127770ภาษาของเรา / จำนงค์ ทองประเสริฐ22
50541277750รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี3
50551277760รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)1
5056127780วิทยาศาสตร์ 3 / โดย นิคม ทางแดง...[และคนอื่น ๆ]22
5057127790วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / โดย วิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
5058127799030 ปี สานสัมพันธ์ ป.ด.อ. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์2
5059127800เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 18
5060127810พลังงานกับชีวิต / วิจิตร คงพูล24
5061127820วิทยาศาสตร์กับสังคม / โดย สมพงษ์ ใจดี...[และคนอื่น ๆ]30
5062127830สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา33
5063127840เอกสารการสอนชุดวิชา 2030223
5064127860คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6
50651278680Trade policy review of Thailand : the WTO secretariat reports, volume two : 2003-20072
5066127870การศึกษาทางไกล / วิจิตร ศรีสอ้าน1
50671278780บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม... 16
50681278850สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / สำ1
50691278880น้ำเซาะทราย เล่ม... / กฤษณา อโศกสิน2
5070127890ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คนดีที่โลกต้องการ / บุญเกิด งอกคำ9
5071127900สหภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา / [253-]1
50721279020เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า = Brahmin Temple-Giant Swing / สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร1
50731279170อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต = International conventions against corruption / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณํฐว1
50741279180Dhurakijpundit university bulletin : Graduate studies / Dhurakijpundit University7
5075127930พัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ2
5076127940ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา2
5077127950บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า2
50781279590History of mathematics volume... / David Eugene Smith1
5079127960The music of His Majesty king Bhumibol Adulyadej / compiled by Tanin Kraivixien1
5080127970Concise encyclopedia of interior design / A. Allen Dizik1
5081127980Katsu Kimura's paekaging Rikuyo-Sha1
5082127990Party I table decorations / by Suzie Major ; Koren Lansdown and Susy Smith1
50831280The McGraw-Hill dictionary of modern economics2
5084128000Beef Cookbook1
5085128010Chocolate1
50861280140คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ2
50871280150คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท1
5088128020บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา... / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์2
50891280230ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ2
5090128030รายชื่อวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
5091128040Breakfast and Grunches1
50921280440คลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด2
50931280450รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) / คณะกรรมาธิการการคลัง การธ1
50941280490กฎหมาย5
5095128050Contemporary cookery / by Victor Ceserani ; Ronald Kinton and David Foskett1
50961280500National trade estimate of Thailand : the USTR reports / Rangsun Thanapornphun, editor.1
50971280510Foreign trade statistics of ASIA and the Pacific 1996-2000 / Economic and Social commission for Asia and the Pacific1
5098128070สำนวนไทย / รวบรวมโดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์1
50991280750ฝันแล้วรวย / โหรอโยธยา1
5100128080สิบสองนักษ์ตร / ส. พลายน้อย2
51011280810โรคริดสีดวงทวารหนัก อาหารเป็นพิษ ความอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คัมภีร์ มัลลิกะมาส1
5102128090นิทานไทย ชุดที่ 3 / แปลก สนธิรักษ์2
510312810100 ปี พระยาอนุมานราชธน1
5104128100วิเคราะห์สารัตถะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
51051281040รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่1
5106128110ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / แปลโดย ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ3
5107128120ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษไทย / แปลโดย วันทิพย์ สินสูงสุด2
5108128130มณีวาทะ / เมย์ทิวา2
51091281380บรรษัทภิบาล เครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 1
51101281390สมุดปกเขียวรักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง1
5111128140สุภาษิตจีน / แปลโดย เฉลียว เอี่ยมตระกูล6
51121281440ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro : เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์1
5113128150ผญาภาษิต / ประสาร ทองภักดี5
51141281540ชีวิตและผลงานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2541) / บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์1
51151281560ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ... 3
51161281570ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
51171281580ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย1
5118128160ไขภาษิตโบราณอีสาน / ปรีชา พิณทอง2
51191281910หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.../ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.1
51201281930พจนานุกรมราชาศัพท์ / เอกรัตน์ อุดมพร1
51211281970ขับรถได้ ใช้รถเป็น / แทนไท อ.ตระกูล1
512212820ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา2
5123128200บทขยี้อุปสรรคให้แหลกคามืออัตชีวประวัติของเรย์ เอ. คร็อก แห่ง แมคโดนัลด์ / โดย เรย์ เอ. คร็อก และ โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน แปลโดย สถาพร ศรีเมฆ1
51241282050Sustainability report... / Siam Cement Group (SCG)1
5125128210ปทานุกรมคำพังเพยจีนวันละคำ / เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
512612821105 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานประจำปี... / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
51271282120Buddhist Graduates' Dissertation... 2
5128128230ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชน ข้าราชการและผู้นำรัฐบาล / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ1
51291282380ผลการสำรวจงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
51301282390การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา... 2
5131128240การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบายเพื่อการผสมผสาน2
51321282410รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อ "ศิลปาชีพ"1
51331282420รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 1
51341282440Follow-up study of graduates, Dhurakijpundit University... 1
5135128250การรวมเรียงการจัดระบบและการจัดความไม่สอดคล้องในข้อมูล : ประชากรและการพัฒนา2
51361282500รายงานการศึกษา เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับสื่อและความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อของบุตรหลานในระดับอุดมศึกษา1
51371282540กุญแจทองของการบริหารธุรกิจ1
51381282590Corporate social responsibility special report : towards two decades of TISCO reforestation1
51391282600รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / สำนักเลขาธิากรนายกรัฐมนตรี2
51401282610Population projections for Thailand... 2
51411282690เพื่อนธรรม / อัณณพ ชูบำรุง1
5142128270ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ / อุทัย หิรัญโต2
5143128277010 ปี วนเกษตร / บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม... [และคนอื่น ๆ]1
5144128280ภาวะเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัวและการพัฒนาประชากรภาคใต้1
51451282810ปริญญาโท 10 สาขาแห่งอนาคต1
5146128290รายงานผลการสัมมนากรรมการบริหาร-สมาชิกพรรคการเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิ2
514712830รัฐมนตรีมือถึง / คนเดิม2
5148128300Tourist atlas of china / by Jin Fu and Liu Lian1
51491283070ตามรอยจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
51501283090วิ.แพ่ง มหัศจรรย์... 2
5151128310Statistics and data analysis for social workers / by John L. Craft and Lawrence R. Askling2
51521283140Measures for sufficiently law enforcement process of National anti-corruption1
5153128315030 มุมสวน... 1
51541283190Personality and Communication Skills Development Center : PCDC 2
5155128320Mastering netware / Michael L. Harder2
51561283200สรวยศิลป์-ศิลปินเหนือ Lanna Contemporary Art2
51571283260เดอะไวท์โรด generation ภาค 3 เล่ม... = The white road : generation / ดร. ป๊อบ4
5158128340เครียดได้ก็หายได้ / ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; แปลโดย กิติมา อมรทัต1
5159128350ผู้หญิงสไตล์นี้สิมีเสน่ห์ / ศันสนีย์ & กรีนแอ๊ปเปิ้ล1
5160128360ทักษะการให้คำปรึกษาจุลภาค / วัชรี ธุวธรรม1
5161128370Out of Africa1
5162128380นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม / รวบรวมโดย วาเร้น จี. เฟรนซ์ และ วอลเตอร์ อี. คิดด์ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี1
5163128390การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นิพนธ์ พัวพงศกร2
516412840ชีวิตจำลอง / จำลอง ศรีเมือง2
5165128400คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท / ภาสกร ชุณหอุไร2
51661284040ลดความอ้วนด้วยตัวเอง (ภายใน 7 วัน) / พณิชา จีวะพงษ์1