</
No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11000Who's who in the Bible1
21000420QuickPC [journal]1
31000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
41000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
510010Research in Labor Economics1
61001030EAQ [journal]1
71001040Educational management administration & leadership [journal]1
81001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
91001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
101001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
111001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
121002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
131003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
141003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
151003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
161003970Guru Inform [journal]1
17100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
181004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
191004220Pladao office [CD-ROM]2
201004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
21100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
221005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC1
231005430Economic use of gas-fired boiler plant2
241005440Economic use of coal-fired boiler plant1
251005450Energy audits for industry2
261005460Energy audits for building2
271005470Steam3
281005480Compressed air and energy use1
291005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
301005500Economic use of electricity in industry2
311005510The economic use of refrigertion plant2
321005520Economic management and good lighting practices2
331005530Waste avoidance measures2
341005540Process plant insulation and fuel efficiency1
351005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC1
361005560Energy management training2
371005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
381005580Managing people managing energy1
391005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
40100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
411005600Heat recovery from air compressors1
421005610Energy savings with electric motors and daves2
431005630Energy savings in industrial water pumping systems2
441005640Reducing electricity use in injection moulding1
451005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
461005680Industrial cooling water systems2
471005700Introducing information systems for energy management1
481005720Waste heat recovery in the process industries2
491006020รายงานผลการวิจัย ธุรกิจรัฐและคอร์รัปชั่น 2
50100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
511006110PC Today [journal]1
521006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
531006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education7
541007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
551008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
561008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
571008390Jeducation guide book... 7
58100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
591008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์1
60100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
611008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
621008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
63100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
641009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
65100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
661009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
671009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
68100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
691009940Good Lawyer and the Art of Law2
701010How to live with life2
71101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
72101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
731010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
741010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
751010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
761010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
771010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
78101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
791010800Organizational research method [journal]1
801010810Evaluation review [journal]1
81101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose1
82101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
83101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
841012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
85101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
861013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
871013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
881013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
89101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
901013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
91101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
921013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
931013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
9410140บัญชีต้นทุน4
951014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
961014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 16
971014300ชีวิตคือการลงทุน1
981014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
991014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
1001014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
1011014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
1021014980รายการประทีปปริทรรศน์1
10310150Computer auditing2
1041015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
1051015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
1061015380SCI mag [journal]1
1071015460เกษตรท่องเที่ยว1
108101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
1091015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
11010160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง7
111101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
1121016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
113101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
1141016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
1151016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
1161016680Decision making science1
1171016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
1181016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1191016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1201016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1211016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1221016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
1231016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
1241016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
1251016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
1261016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
127101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
12810170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 2
129101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
1301017330ร่มพยอม [วารสาร]1
1311017360ธนบัตรไทย1
132101750Social insurance & economic security.1
133101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
1341017630เรียนรู้กับชุมชน1
135101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
1361017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
1371017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1381017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
1391017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1401017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1411017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
142101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
1431017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1441017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1451017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1461017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1471017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1481017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1491017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1501017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
1511017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
152101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
1531017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
1541017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
1551017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
1561017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
1571017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
158101800Teaching and personality / David Fontana1
159101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
1601018130ภาษา Java3
161101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
1621018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
163101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
1641018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1651018600The best romantic resort and spa in Asia1
1661018610Best beach resort in Asia1
1671018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
1681018680The best private resort and hotel in Thailand1
169101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
170101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
171101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
17210190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
173101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred1
174101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
1751019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
1761019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
177101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
178101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
1791019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
1801019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
181101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
1821020Man, myth and magic12
1831020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
1841020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
1851020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
1861020190Traveler's gift1
1871020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
1881020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
189102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
1901020490London / contributor by Michael Leapman2
191102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
1921020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
1931020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
1941020520Let's go travel guide1
1951020530Let's Go : Europe1
1961020540A Let's Go : Germany1
1971020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
1981020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
1991020570Bangkok : city guide1
2001020580Paris : city guide1
2011020590East Timor / Tony Wheeler1
202102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
2031020600Beijing / Damian Harper1
2041020610Melbourne : city guide1
2051020620Cape Town / Simon Richmond1
2061020630New York city : city guide1
2071020650Best of San Francisco / China Williams1
2081020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
209102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
210102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
2111020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
2121020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
2131020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
2141020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
2151020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
2161020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
21710210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี2
2181021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
219102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith1
220102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
2211021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
222102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
2231021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
2241021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
22510220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่3
2261022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
227102240Graduate Management Admission Test1
228102250Policing liberal society / Steve Uglow1
2291022680Bruce Peren's open source series1
2301023850Solid foods1
23110240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร2
232102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
2331024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
2341024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
2351024640Designer and the grid2
23610250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 1
2371025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
238102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
2391025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
2401025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
241102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
242102560The Basic investor's library1
2431025940Annual report.... 2
2441025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
24510260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
2461026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
2471026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 6
2481026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
2491026280Towards success2
250102630Futures markets / Darrell Duffie1
2511026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
2521026570สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 13
2531026820Chinese Business space1
2541026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
2551026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
2561027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
257102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
2581027770Special effects photography / David Daye1
2591027790The Pra-lighting1
2601027800Pro - lighting1
2611027810The Pro - lighting1
2621027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
2631028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
2641028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
265102880Doing business in Thailand1
26610290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
2671029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ1
2681029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
2691029650Loy series1
2701029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
2711029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
2721029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
2731029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies1
2741030Buddhism in Thai life1
2751030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
2761030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
2771030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 1
2781030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
2791030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
2801031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
2811031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 2
282103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา1
2831031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
2841031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
285103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
2861031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 72
2871031720A-Z travel... / editor Don Ross1
2881031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
2891031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
2901031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร2
291103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
29210320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย3
293103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
2941032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
2951032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
2961032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
2971032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 1
2981032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
29910330AC1034
3001033450The history encyclopedia / Simon Adams1
3011033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
3021033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
3031033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25491
3041034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
3051034260Business & Society [journal]1
3061034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
3071034500Lionheart : a journey of the human spirit1
3081034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
309103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
31010350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
3111035000MM Machine Market [วารสาร] 1
3121035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
3131035080Ministry of Industry... 1
3141035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
3151035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
316103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
3171035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
318103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
319103590Investments / William F. Sharpe1
32010360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
321103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell1
3221037050Journal of ecotourism [journal]1
3231037160Cisco networding academy program CCNA... 2
3241037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
3251037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
3261037560Issues in Accounting Education [journal]1
3271037570Accounting Horizons [journal]1
3281037580The Accounting review [journal]1
3291037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
330103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
3311037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
3321037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
3331037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
3341037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
3351037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
33610380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]1
3371038100Payment systems report... 2
3381038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
3391038150Thailand science and technology profile... 4
3401038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
3411038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
3421038240พระเจ้ามีจริงหรือ1
3431038250The new testament recovery version2
3441038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
3451038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
3461038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
347103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
3481038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
3491038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 3
350103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู2
3511039170Journal of operations management [journal]1
3521039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
3531039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
354103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์2
3551039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
3561039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
357103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ1
358103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
3591039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
360103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
361103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง1
362103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
3631040The way of the Budda1
364104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
3651040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
366104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย2
3671040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
368104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
369104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
3701040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
371104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
3721040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
3731040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
3741040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
375104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
3761040900International translation [Videodisc]1
3771040910Senshu University [Videodisc]1
37810410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค2
379104100การประกันชีวิต1
3801041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
3811041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
382104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช6
383104130Principles of insurance8
384104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า2
3851041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
3861041540Pocket PC Magz [journal]1
387104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]4
388104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม1
3891041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร2
3901041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism1
3911041930Environmental report... 1
3921041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์1
3931042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
3941042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
395104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
396104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
3971042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
3981042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
3991042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
4001042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
401104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ3
4021042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
4031043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
4041043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
405104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
4061043200Rice...Thai cultural life2
4071043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
4081044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
4091044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
4101044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
4111044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
4121044460หมากรุกไทย5
4131044720กฎหมายลักษณะพยาน2
4141044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
4151044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
4161044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ2
4171045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
4181045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
4191045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
4201045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
4211045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
4221045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
4231045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
4241045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
4251045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
426104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 2
427104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
4281046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
4291046410UK universities, colleges and schools handbook... 1
4301046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
4311046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
4321046610The exclusive house 20041
43310470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง2
434104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
4351047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
436104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
437104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
438104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
439104780The republic of China on Taiwan today1
440104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel1
4411047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
442104800The concise oxford dictionary of quotations1
4431048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
4441048070Difficult conversations : how to discuss what matters most2
445104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
446104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
4471048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 1
4481048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 61
449104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
450104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต3
451104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
452104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา1
453104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
4541049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
455104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
456104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล2
4571049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
458104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์1
459104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
4601049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 2
4611049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
462104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
4631049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
4641050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
46510500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์2
466105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี2
4671050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)2
4681050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 2
4691050070ศึกวิรุญจำบัง1
4701050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 25529
4711050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
4721050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
4731050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
4741050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
475105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
476105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
4771050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
47810510การบัญชี8
479105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
4801051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
481105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร1
4821051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
483105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
484105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 3
485105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
486105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham1
487105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright1
4881052240Research summary report... 3
489105230The exotic cookery collection1
490105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
491105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
4921052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
493105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
494105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร1
4951052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
4961052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
49710530การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์3
4981053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
4991053320Le Francais dans Le monde [journal]1
500105340Laws and regulations in Thai bureaucracy3
501105370LA 2033
502105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ2
5031053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
5041053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
50510540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง6
5061054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
507105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
508105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น1
5091054510CLEO [journal]1
5101054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์1
5111054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
5121054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
5131054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
5141055040กุสุมา รักษมณี 602
515105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย1
516105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
517105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
518105580Man in his working environment a workers'education manual2
5191055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
5201055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
52110560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 8
522105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
5231056010สถิติจราจร ปี... 3
5241056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
525105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์3
5261056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
527105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
528105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ3
529105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม1
5301056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
531105690This reader on corruption4
5321057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
533105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา7
5341057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
5351057110You'll never walk alone1
5361057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are1
5371057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
538105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines1
539105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
540105830Encyclopedia of Asian history4
5411058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
5421058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
5431058790Cupit publishing1
544105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
5451058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
546105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
5471059050Everyman's library2
548105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
5491059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
5501059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
5511059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
552105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ2
5531059330Last Samuri1
5541059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
5551059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
5561059460Merchant of venice1
5571059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
558105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 6
5591059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
5601059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
5611059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
5621059560Moulin rouge!1
5631059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
564105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
5651059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
566105980Artech House mobile communications series1
5671059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
5681059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
5691059940Oedipus the King1
570106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล7
5711060070Applause acting servies1
572106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
5731060240Tragedes... / William Shakespeare2
5741060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
575106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน1
5761060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
5771060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
5781060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
579106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
580106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
581106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ1
582106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก1
5831061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
5841061760Out of home magazine year book... 7
5851061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
5861061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
5871061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
5881061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
5891061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
5901061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
591106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 2
5921062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
5931062160HWM [journal]1
5941062440ชุดอนาคตโลก1
5951062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
596106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 6
5971062720Arsenal player by player / Joe Rose1
5981062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
5991062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
6001062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
601106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2
602106293072nd Birthday of Her Majesty1
603106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
604106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน2
6051063760Comnow [journal]1
606106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน1
607106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่3
6081063950Ecotourism series 2
609106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ1
610106460ถนนสู่เอ็มบีเอ3
611106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
612106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล1
6131064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
61410650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส1
615106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
6161065250Print regional design annual... : America's National design competition2
617106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
618106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
619106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
6201066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
6211066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
622106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
6231066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
624106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
625106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
6261066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
6271067200Handbook in starting and managing your own business2
628106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
6291067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
6301067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
6311067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
632106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind1
633106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
634106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
6351067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
6361067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
6371067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
638106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
639106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า2
6401068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
641106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี2
642106860สำนวนอังกฤษ6
6431068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
6441068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
6451068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
6461068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
647106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
6481069050Applied participatory action research2
649106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ1
650106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
651106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello1
6521069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
6531069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
65410698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
6551070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
656107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
6571070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
6581070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
6591070270การดำเนินคดีในศาล 2
6601070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
6611070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
662107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others1
6631070420Fine Arts [journal]1
664107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
665107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
6661070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
6671070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
668107090Impact / Jane Revell1
669107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
670107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
671107130Tian Han wen ju / Tian Han6
6721071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
673107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
674107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
6751071580Communicating in English4
676107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
677107170Jia / Ba Jin1
678107180Ku nan / Sha Ding1
679107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
68010720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ2
681107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
6821072020รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี.../ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 2
683107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
684107220Chun feng chen zui de wan shang2
685107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
686107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
687107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
688107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
689107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
690107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
6911073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
692107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25291
693107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
69410740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์1
695107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ1
696107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
69710746070 อาชีพ / ไทยน้อย1
698107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
69910750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง2
700107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
7011075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
702107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
7031075800IEEE transactions on education [journal]1
7041075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
705107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
70610760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา1
707107600Recits1
7081076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
7091076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
7101076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
7111076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
7121076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
71310770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา2
7141077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
715107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
716107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
7171077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
7181077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา1
7191077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
720107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
721107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
72210780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา1
7231078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
7241078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
7251078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
7261078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
7271078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
7281078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
7291078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
7301078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
7311078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
7321078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
7331078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
7341078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
7351078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
7361078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
7371078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
7381078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
7391078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
7401078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
7411078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
7421078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
7431078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
7441078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
7451078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
7461078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
7471078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
7481078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
7491078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
7501078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
751107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
7521078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
7531078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
754107890Crimial law and procedure1
755107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
7561079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
7571079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ9
758107920The Russian revolution / Robert Goldston1
7591079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 2
7601079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
761107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
762107980Information systems in management / James A.Senn1
7631080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
7641080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
765108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
7661080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
767108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
768108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
7691080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)1
770108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
7711080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
7721080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
7731080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
7741080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
775108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
7761080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
7771080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
778108080The Pelican Guide to English Literature1
7791080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
780108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม1
7811081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
7821081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
783108150Chinese Through Listening 21
784108160Chinese through literning1
7851081640Annual report.... 1
7861081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
7871081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
7881081680แผนฯ 12... สู่การขับเคลื่อน 2
789108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern1
79010820ศัพท์แรงงาน1
791108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
792108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
7931082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2
794108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
795108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
7961082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
797108250ความจริงของแผ่นดิน1
798108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
7991082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
8001082610สิงหไกรภพ1
8011082630ไกรทอง1
8021082640พระอภัยมณี1
8031082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
8041082660คาวี1
8051082670อุณรุท1
8061082680สังข์ศิลป์ชัย1
8071082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น1
8081082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
8091082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
8101082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
811108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก3
8121082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
813108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
814108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์2
815108350Expressive English2
8161083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
817108360Thai national identity2
818108370English conversation for Thai students1
819108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
820108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 2
8211083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
82210840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
823108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
8241084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
825108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง6
826108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
8271084420DK eyewitness top 10 travel guides2
828108450Vocabulary1
829108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
8301084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
831108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
832108510Structure1
833108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์1
834108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา1
8351085930จีนไทย [วารสาร] 1
8361085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
83710860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
8381086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
839108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ2
8401086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
8411086150Vichaiyut Newsletter [Journal] 1
842108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
843108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
8441086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
845108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
8461086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 2
847108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
8481087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
849108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
850108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
851108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
8521087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
853108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์1
8541087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ1
8551087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์6
8561087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต6
8571087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์14
858108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
8591088000การบัญชีชั้นสูง 2 / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 5
8601088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]3
8611088030The... household socie-economic survey : Northeastern region1
862108840English for guided tours2
8631088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
864108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
8651088690English vocaburary for lawyers series2
8661088980Unseen paradise1
867108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
868108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
869108920CN1028
870108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
871108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล2
872108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 13
8731089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
8741089620Agchigrafik1
8751089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
8761089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
877108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ2
878108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
879108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
8801089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
88110900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
882109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 5
8831090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
884109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
885109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง5
886109050Lead on the brian2
887109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
8881090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
8891090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
89010910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
8911091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 32
892109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
893109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา1
894109150คู่มือการชี้สองสถาน1
8951091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
8961091520Bootleg1
8971091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
898109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
8991091640Green Research [journal]1
9001091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
901109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
9021091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
9031091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
904109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
905109190Basic guide to hospital public relations1
90610920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
907109210เรียนภาษาจีนจากภาพ4
908109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง6
9091092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
9101092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
9111092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
9121092770เคล็ดลับในครัว 21
9131092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
9141092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
915109280the library of communication technique1
9161092800The best of vietnamese food3
91710930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ1
918109300China A B C1
9191093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
920109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
9211093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
9221093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
9231093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
9241093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
9251093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
9261093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
9271093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
9281093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
9291093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
930109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
93110940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 3
932109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
9331094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
934109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
9351094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์1
936109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
9371094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
9381094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
9391094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
940109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
941109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
9421094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
943109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
9441094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
945109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
9461094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 2
94710950Our beloved King1
9481095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
949109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
9501095100จินตนา ยศสุนทร.1
9511095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
9521095380Worterbuch deutsch-Thai1
953109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
954109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
955109570Legal almance series1
956109600เด็กเร่ร่อน1
957109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
958109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
9591096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
960109630Festivals of Thailand1
961109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
962109680ตำราการทำอาหารอบ1
963109690How hot a manager are you?2
9641096990IELTS : Practice Tests3
9651097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
9661097190Living Company1
967109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
968109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
9691097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
970109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider1
971109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
9721097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
973109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
9741097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
9751097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
97610980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
977109800The Kent international business series1
9781098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
9791098220Business E-mail2
9801098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
9811098410Annual report.... 2
9821098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
983109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
984109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
985109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
9861099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
987109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
9881099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
989109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
990109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
991109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
992110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
993110010Basic technical mathematics with calculus1
994110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
9951100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
9961100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
9971100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
998110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
999110040Chinese conversation for tourist2
10001100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1001110050Varieties of written English / Michael N. Long1
10021100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
10031100510ECT journal [journal]1
10041100520Energy Plus [วารสาร]1
10051100540จุลนิติ [วารสาร]1
1006110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell1
1007110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan1
10081101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
10091101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
10101101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
10111101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
10121101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
10131101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1014110180The laser printer handbook / David Myers2
10151101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
10161101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1017110190Inventory theory and consumer behavior1
10181102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
10191102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
10201102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
10211102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1022110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1023110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
10241102910Home & decor [journal]1
10251102920Life and home [journal]1
1026110300Managing creativity / John J. Kao1
1027110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1028110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล1
1029110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1030110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1031110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1032110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1033110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1034110430The big deal / Saxon Menne1
1035110440Business information technology series1
10361104410Technical Guide of Calligraphy1
10371104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
10381104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
10391104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
10401104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
10411104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
10421104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1043110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
10441104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10451104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10461104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
10471104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
10481104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
10491104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10501104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
10511104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1052110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1053110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1054110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1055110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1056110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1057110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
10581105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
10591105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
10601105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
10611105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
10621105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
10631105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 1
1064110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1065110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
1066110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
1067110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1068110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
10691107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
1070110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
10711108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1
10721108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1073110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
10741108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
10751108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
107611090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
10771109020Hundred Islands of Thailand1
10781109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
10791109440Fashion restaurant of China1
1080110950Modern English in action / Henry I. Christ1
10811109570TESOL quarterly [journal]1
10821109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1083110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1084110980Tourist atlas of guangdong province1
1085110990Guide-book to Beijing1
10861110The illustrated encyclopedia of mankind20
1087111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1088111010Zhong guo wen hua shi san bai ti1
1089111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
10901110320Concise world Atlas1
10911110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
10921110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1093111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
10941110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
10951110890Computers & industrial engineering [journal]1
1096111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
10971110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
10981110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
1099111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์1
1100111110Kong yi ji / Lu Xun2
1101111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1102111130Kan tu du gu shi1
1103111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1104111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1105111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1106111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
11071111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
11081111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1109111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1110111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
11111111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
1112111200Supplementary Chinese Greader1
1113111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1114111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1115111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
11161112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
11171112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1118111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
11191112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
11201112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1121111260Chinese for the beginners5
1122111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1123111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
11241112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
112511130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์1
1126111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying1
1127111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi1
1128111320Cheng da fa shi / Ping Heng1
1129111350Harrap's easy English3
1130111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai1
11311113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1132111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
113311140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
11341114060Eyewitness guides1
1135111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ1
1136111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
11371114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
1138111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1139111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1140111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1141111470Dong5
1142111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su1
1143111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su1
11441114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
1145111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su1
1146111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su1
1147111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su1
11481115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1149111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1150111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1151111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
11521115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1153111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian1
11541115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
11551115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
11561115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
11571115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
11581115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
11591115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1160111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
1161111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini1
11621116050สวยงามตามแต่ง2
11631116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
1164111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
11651116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
1166111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
1167111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
1168111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
1169111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
11701116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
11711116560Foto video [journal]1
11721116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2
11731116590Silvicultral research report... 2
11741116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
11751116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
11761116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
11771116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
11781116840Bangkok-breathing1
11791116850Bangkok-an inspiration1
11801117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
1181111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
1182111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
1183111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
11841117820ภาษาญี่ปุ่น 3
11851117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
11861117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
1187111790Tang shi da guan1
11881117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi1
1189111800Poems of Su Zhou1
1190111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
1191111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
1192111830Chun tian de wu / Ai Wu1
11931118380Auditing and assurance handbook... 2
1194111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
1195111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
1196111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
11971119010Crucible1
11981119070New playwrights : the best plays of ... 3
1199111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
1200111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
12011119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
1202111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
12031119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
12041119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
1205111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
1206111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
1207111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
1208111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
12091119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
12101119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
1211111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
12121119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
1213111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
12141120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
121511200The start-up entrepreneur4
1216112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
1217112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
1218112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
1219112020010th Anniversary Mai stock focus 6
1220112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
12211120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
1222112040Ba jin lun2
12231120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
1224112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
1225112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
12261120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
12271120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
1228112070Song jiang / Wang Sha Tang3
12291120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
1230112080Cha hua fu / Yang Shu1
1231112090Yu wen gu dai wen xue2
1232112100Gu dian wen xue2
12331121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
1234112120Qian jia shi1
12351121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
1236112130Si shu du ben / Ming Shan1
12371121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
1238112140Bei jing ren / Cao yu1
12391121440หุ่นนิ่ง1
12401121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
12411121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
12421121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
12431121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
1244112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
12451121500กนก นารี กบี่ คช1
12461121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
1247112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
1248112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
1249112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
12501121810Sharing is great1
12511121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1
12521121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
12531121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
1254112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
12551121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
125611220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ6
1257112200Chun yu / Ba Jin1
12581122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
1259112210Jia / Ba Jin2
1260112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
12611122200สวนเบญจกิติ1
12621122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
1263112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
12641122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
12651122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
12661122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
12671122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
12681122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
1269112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
1270112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
12711122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
12721122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
1273112260Du Shi niang / Feng Meng Long2
1274112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
1275112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
1276112290English for tourist police 1
127711230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
1278112300LA 463 (S)2
12791123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
1280112320Overseas students' companion to English studies2
12811123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์3
1282112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
1283112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
12841123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
12851123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
1286112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
1287112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
12881123740Casein micelle structure : a concise review1
1289112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
1290112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
129111240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ1
1292112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
12931124000Thailand food stats... 1
1294112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
12951124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
1296112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
1297112430Chun5
12981124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 1
1299112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
13001124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
13011124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
13021124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
13031124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
1304112450Xia5
13051124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
13061124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
13071124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
13081124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 31 6
1309112460Qiu5
13101124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
1311112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
13121124730Collected short plays of thanton wilder... 2
1313112480Qing nian shu xin / He Chao2
13141124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
13151124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
1316112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
13171124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
131811250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
1319112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
1320112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
13211125180Golf digest Thailand [journal]1
1322112520Bibliographical series4
13231125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
13241125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
1325112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
13261125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
1327112550AEI studies1
13281125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
13291125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
13301125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
13311125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
13321125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
13331125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
13341125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
13351125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
1336112570Burn out2
13371125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
1338112580Environmental stress and behavioural adaptation2
13391125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
1340112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison1
13411125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
13421125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
134311260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
1344112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
13451126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
1346112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา2
13471126340Cream cheese products : a review1
1348112640Chang yong zi zi tie4
1349112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
13501126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
13511126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
1352112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
13531126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
13541126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
13551126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
1356112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
1357112700อาหารว่างของไทย1
13581127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
13591127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
13601127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
13611127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
13621127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
13631127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
13641127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
13651127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
13661127490รายงานประจำปี ... / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3
1367112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
13681127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
13691127510Miss Universe 20051
13701127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
13711127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
1372112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
1373112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
1374112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
1375112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
137611280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย1
13771128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
1378112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
1379112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
13801128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
13811128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
1382112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
13831128730ชุดสารพัดรส3
13841128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
1385112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
13861128800Best of Japanese cooking3
13871128810Step-by-step illustrated cookbook3
13881128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
1389112890Creative time management1
13901128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
13911128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
13921128960History of Thai civillization1
13931128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
139411290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร1
13951129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
13961129070Mars [journal]1
13971129080A-Star [journal]1
1398112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน1
1399112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
14001129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ1
14011129600วาดการ์ตูน... 4
1402112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
1403112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์1
14041129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
1405112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
14061130The best of life1
14071130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
14081130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
14091130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
1410113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ2
14111130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
14121130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
14131130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
14141130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
14151130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
14161130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
1417113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
14181130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
14191130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
1420113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
142111310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา2
14221131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
14231131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
14241131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
1425113170Teamwork2
1426113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
14271131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
142811320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา1
14291132010EN 101 3
14301132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
14311132540LW 4013
14321133030Dome [journal]1
14331133090ชุดทะเล1
14341133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
14351133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
14361133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
14371133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
14381133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
14391133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
14401133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
14411133650Identity of Andaman1
14421133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
14431133710Practical guide to enterprise2
14441133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
14451133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
14461134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
14471134320Annual report.... 1
14481134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
14491134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
14501134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 2
14511134510Niveau debutant3
14521134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
14531134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
14541134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson1
14551134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
14561134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
14571134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
14581134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]1
14591134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]1
14601134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
14611134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel2
14621134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
14631134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo1
14641134870lancelot / Chretien de Troyes1
14651134980Reflets 2 : cahier d' exercises1
14661135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon1
14671135010Reflets 3 : casier'd exercices1
14681135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 1
14691135080Taxi! 3 : cahier d' exercices1
14701135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 1
14711135110Taxi! 3 : guide pedagogique1
14721135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ3
1473113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
14741135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6
14751135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
14761135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor1
14771135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
14781136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises1
14791136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]1
14801136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse1
14811136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
14821136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield2
1483113620PH215 2
14841136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin2
14851136220Affaires.com : guide pedagogique1
14861136250Alex et zoe : cahier d' activites 21
14871136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson1
14881136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson2
14891136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson1
14901136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson1
1491113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย2
14921136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
14931136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
14941136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
14951136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
1496113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก3
14971136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo1
14981136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement1
14991136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux1
15001136470Niveau intermediaise3
1501113670เกาะพะงัน1
15021136710รูม [วารสาร]1
15031136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์1
1504113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
1505113690PH 103 4
150611370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี1
1507113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์5
1508113710Physics for entertainment book I1
1509113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร2
1510113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
15111138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
15121138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
1513113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ1
15141138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1515113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร3
15161138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
15171138780บ้านดีสี่ทิศ1
15181139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
15191139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
15201139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
1521113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
15221140Images of Thailand1
15231140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
15241140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]3
15251140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
1526114020The international dimensions of business1
15271140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
15281140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
15291140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
15301140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
15311140370Innovation from research honed toward society1
15321140390Adman awards & symposium... 1
1533114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
15341140580Cognition and instruction [journal]1
15351140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
15361140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
153711410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี2
1538114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
1539114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
15401141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
15411141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
15421141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
15431141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
15441141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
15451141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
15461141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
15471141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
15481141330Wallpapers [journal]1
15491141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
15501141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
15511141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
15521141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
15531141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
15541141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
15551141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
15561141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
1557114160The second world war / Winston Churchill9
1558114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
1559114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
15601141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
1561114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
1562114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
1563114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
1564114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
1565114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
15661142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
15671142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
15681142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
15691142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
15701142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
1571114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
15721143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
15731143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
15741143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
15751143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
15761143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
15771143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
15781143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
15791143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
15801143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
15811143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
1582114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
15831143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
15841143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
15851143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
15861143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
15871143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
15881143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15891143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15901143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15911143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
15921143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15931143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
15941143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
15951143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
1596114330Chinese Through Listening 31
1597114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
1598114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
1599114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
1600114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
1601114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์1
1602114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
1603114410Theart of conversation book one1
16041144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
16051144960Computer game1
16061144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
16071145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
16081145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ1
16091146070Biological science... / Scott Freeman1
16101146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
16111146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
1612114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
1613114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
16141146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
1615114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
16161146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
16171146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
1618114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
16191146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์2
16201146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
1621114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
1622114680Er tong wen xue xuan1
1623114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
1624114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
1625114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
1626114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
1627114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
1628114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
1629114750Easy Chinese read2
1630114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
1631114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
16321147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
1633114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
16341147810Theory into practice [journal]1
1635114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
163611480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร4
1637114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
16381148000Notre dame series on quantitative methods1
1639114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
16401148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
16411148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
16421148380Textile digest [journal]1
16431148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
16441148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
1645114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
164611490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล2
16471149060สุขสาระ [วารสาร]1
16481149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
16491149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
16501149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
16511149270Give & volunteer guide2
1652114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
16531149300Annual report.... 1
16541149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
16551149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
16561149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
16571149560การคลัง 4
16581149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple3
16591149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
1660114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 4
1661114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
1662115030Topaze / Marcel Pagnol1
16631150300University physics with modern physics5
1664115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
1665115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
16661150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
16671150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
16681150650Kids Insight1
16691150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
1670115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
16711150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
16721150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
16731150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
16741150760The Pippin teacher's library1
16751150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
16761150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
16771150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
1678115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
167911510Beginning Chinese / John DeFrancis2
1680115100โลกวิทยาศาสตร์1
1681115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]3
16821151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
16831151150Taiwan Panorama [journal]1
1684115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
16851151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
1686115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช2
16871151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
1688115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
1689115230CH233 (H)4
16901152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
1691115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล2
16921152580Creating light... / Jerry Yarnell1
1693115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์1
16941152620International design yearbook ... 1
16951152650Visual communication [journal]1
16961152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
16971152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
16981152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
16991152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
1700115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
17011152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
17021152950Windows IT Pro [journal]1
170311530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์1
1704115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
1705115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
17061153790The best of MBA world guide... 2
17071153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
1708115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
17091154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
1710115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
1711115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers1
1712115430Athletes / by Joe Wilder...others2
1713115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย4
1714115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
1715115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
17161154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
17171154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
17181154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
17191155020Standards of English for occupations2
17201155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
17211155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
17221155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
17231155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment5
17241155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
17251155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
17261155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
17271155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
17281155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
17291155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
17301155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
17311155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
17321155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 1
17331155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
17341155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
17351155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
1736115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
17371155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
17381155720Fashion... 1
17391155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
17401155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
17411155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
17421155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
17431155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
1744115590PH4212
17451155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
17461155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
17471155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
17481156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
17491156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
17501156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
17511156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
1752115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
1753115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
17541156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
1755115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
1756115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
1757115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
17581156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.1
1759115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
1760115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
17611156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
1762115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
1763115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
1764115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
17651157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
1766115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
1767115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
1768115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
1769115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
1770115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
1771115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
17721157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
1773115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
1774115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
17751157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
17761158036 small business mistakes and how to correct them2
17771158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
1778115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish1
17791158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
17801158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
17811158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
17821158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
17831158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
17841158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล1
17851158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
17861158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
1787115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
17881158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
1789115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
17901158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
1791115890Elements basic 9 3 dimensions1
1792115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin1
1793115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
17941159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
1795115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
1796115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman2
17971159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
1798115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ2
17991159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
18001160The new far east : seven nations of Asia1
1801116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
18021160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
1803116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
1804116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
1805116030Divine comedy1
1806116040The odyssey1
18071160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
1808116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
1809116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
18101160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
1811116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
181211607002 giant civilize of Asia India-China1
18131160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
1814116080A quick course Chinese language primer1
18151160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
18161160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
18171160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
1818116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
1819116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
1820116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
18211161310Journal of Science and Technology Mahasarakham University [Journal] 1
18221161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
1823116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
18241161620mots [journal] 1
18251161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
18261161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
18271161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
1828116180Essays and journal1
18291161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
1830116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
18311161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
1832116200Elements basic 8 2 dimensions1
18331162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
1834116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
18351162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
1836116230100 World's great letters1
1837116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา4
18381162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
18391162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
18401162670นาคราชา... / แรบบิท1
18411162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
1842116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
18431163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18441163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18451163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18461163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18471163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18481163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
184911631037 โรคของคนวัยทำงาน2
18501163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18511163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18521163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
18531163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
18541163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
1855116340MA113 (H) 1
18561163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
1857116350แคลคูลัส 11
1858116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร2
1859116370Introduction to calculus2
1860116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
18611163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
18621163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
1863116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ1
18641163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
186511640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
1866116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
18671164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
18681164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
18691164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
18701164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
18711164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
18721164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
1873116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 12
18741164100The International communication Gazette [journal]1
18751164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
1876116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 1
1877116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 1
1878116440MA111 (S) 1
18791164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
18801164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
18811164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
18821164610Speech 2003-20052
18831164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
18841165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
18851165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
18861165060รายงานประจำปีการศึกษา... 3
18871165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
1888116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
18891165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
18901165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
18911165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
18921165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
18931165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
18941165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
18951165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
18961165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
18971165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
1898116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
18991166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
1900116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
19011166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา2
190211669901 อาชีพ 30 บาท1
19031167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
19041167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
19051167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
19061167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
19071167040น้ำจิ้ม1
19081167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
1909116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
19101167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
1911116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
19121167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
19131167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
19141167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25481
19151167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 5
191611675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)1
19171167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
19181167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
1919116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
19201167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
19211167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
19221167630Walailak journal of science and technology [journal]1
19231167640Focus Bangkok [journal]1
1924116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ1
1925116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
1926116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
1927116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
19281168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
1929116820CH3234
19301168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
1931116830CH 221 [H]3
1932116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ3
19331168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
19341168460Annual report.... 3
19351168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
1936116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา2
1937116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
1938116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
1939116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
1940116890ED319 (S)1
1941116910GY1033
19421169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
19431169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
1944116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย2
19451169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
19461169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
1947116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์5
1948116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์1
19491169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
19501169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
1951116960ZO4221
1952116970Our atmosphere3
1953116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค1
1954116990MT1031
19551169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
195611700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์2
19571170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
1958117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
1959117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย2
19601170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
19611170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
1962117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ3
1963117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล2
19641170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
1965117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
1966117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที1
1967117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
19681170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
1969117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)1
1970117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
19711170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
19721170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
19731170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
197411710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
1975117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
19761171190Study in Holland... 1
1977117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
19781171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
19791171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
1980117140ชีววิทยา4
19811171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
19821171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
19831171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
1984117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
1985117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง3
1986117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop2
19871172110English in business / R. S. Schiffrin1
19881172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
19891172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
19901172200Software engineering... / Dines Bjorner3
19911172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
19921172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
19931172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
19941172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
1995117230Biology / Helena Curtis1
1996117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
19971172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
19981172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
1999117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
2000117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ3
2001117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
20021172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
20031172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
20041172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
20051172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2006117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
20071172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
20081172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
20091172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
20101173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
20111173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
20121173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
20131173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
20141173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
20151173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
2016117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
20171173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
20181173370Thai Commerce [journal]1
20191173400วัดพระแท่นดงรัง2
20201173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
20211173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
20221173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2023117360CH1032
2024117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
20251173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
2026117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
2027117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์5
20281174110The manager and the organization / Eric Moonman1
20291174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
20301174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
20311174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
20321174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
20331174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
2034117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 1
20351174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
20361174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
20371174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
20381174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
20391174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
20401174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
20411174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
20421174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
2043117450เคมีพื้นฐาน2
20441174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
20451174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
2046117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์3
2047117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก4
20481174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
20491174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
20501174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
2051117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช2
20521174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
20531174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
20541174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
2055117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin1
20561175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
2057117520Modern English in action / Henry I. Christ1
20581175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
2059117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin1
20601175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
20611175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
20621175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
2063117540Modern English in action / Henry I. Christ1
20641175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
2065117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
20661175530มือปืน2
20671175560Thai Nakorn ไทยนคร1
20681175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
20691175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
2070117570Wiley service management series1
20711175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
20721175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
20731175770จังหวัดนครนายก1
2074117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey1
2075117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
207611760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]2
2077117600Wiley professional restaurateur guides2
20781176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
2079117620Triumphs / by William K. Durr...others1
2080117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff1
20811176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
20821176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
2083117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
20841176410Toledo imperial city1
208511764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
20861176480The way to Santiago1
2087117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch1
20881176500ปฏิทินศาสนา9
20891176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
2090117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
20911176610English for your business career / Alan R. Beesley3
20921176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
2093117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
2094117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
20951176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
20961177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
20971177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
20981177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
2099117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
21001177710Supreme court of Thailand1
21011177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
21021177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
21031177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
2104117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
2105117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 491
21061177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
21071177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
21081177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
21091177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
21101177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
21111177920คู่มือชุดความรู้1
21121177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
21131177940คู่มือชุดความรู้1
21141177950คู่มือชุดความรู้1
21151177960คู่มือชุดความรู้1
21161177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
21171177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
21181177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
211911780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์1
21201178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
21211178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
2122117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
2123117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
21241178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
21251178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
21261178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
21271178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
21281178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
21291178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
2130117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
21311178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
2132117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
2133117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
2134117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ1
2135117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ1
2136117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
21371179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
21381179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
21391179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
214011796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
21411179660Chiang Mai1
21421179670Great celebrations for a great king1
21431179680Espana Guia turistica1
21441179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
21451179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
21461179970IT 3033
21471179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
214811800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์2
21491180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
21501180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
21511180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
21521180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
21531180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
21541180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
21551180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
21561180320Planning for local level sustainable tourism development1
21571180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
21581180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
2159118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
2160118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
2161118070The supreme court / Lawrence Baum1
21621180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย2
2163118090Courts and judges / edited by James A. Cramer1
21641180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
2165118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
2166118110Van Nostrand Reinhold Data processing series1
2167118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham2
2168118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
2169118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
2170118170Introductory Chinese3
2171118180CH2334
21721181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
21731181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
21741181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
21751181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
21761181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
2177118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม4
21781181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
21791181920A pearl buck reader2
2180118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2181118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
2182118220ZO3311
2183118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
2184118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
2185118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ2
2186118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
218711830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ3
2188118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
21891183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
2190118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์2
21911183420เขาและเธอ4
2192118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
2193118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์2
21941183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
21951183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
21961183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
21971183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 2
21981183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
21991184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
22001184150ธรรมสมรส1
22011184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
22021184280ลัทธิเต๋า1
22031184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
2204118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
22051184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
2206118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป2
22071184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)1
22081184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
22091184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
22101184890Annual editions : international business 05/061
221111850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์1
22121185170Treasures of china2
2213118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
22141185200The new method english dictionary/ Michael West1
22151185210Mexico1
22161185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
2217118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
22181185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
22191185470Smaller home1
2220118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา2
22211185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
22221185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
22231185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
222411860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
2225118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 1
22261186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
2227118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์4
22281186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
2229118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี6
22301186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
22311186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
2232118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น5
2233118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร4
22341186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
2235118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา2
22361186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
2237118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]2
22381186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
2239118680New sources of energy and power13
22401186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
22411186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
22421186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
224311870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย1
2244118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย5
22451187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
2246118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น2
2247118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์1
2248118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]6
22491187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
2250118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์1
22511187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
22521187840หัวไทรสัมพันธ์4
2253118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
22541187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
22551187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
22561187950AU Journal of Management [journal] 1
22571187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
22581187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
22591188090Next Space [journal]1
2260118810Kiso Nihongo 15
2261118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
2262118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง3
22631188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
2264118850คู่มือจีแมท2
22651188560ยอดพระไตรปิฎก1
22661188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
2267118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
2268118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล1
2269118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก5
2270118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch2
22711189170สมุดภาพนางสาวไทย1
2272118920PH 2123
2273118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An8
22741189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
2275118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
22761189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
22771189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
22781189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
22791189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 7
22801189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)1
2281118960PH2141
2282118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
22831189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
22841189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
22851189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
22861189830ขุนคลัง1
22871189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary1
22881189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
22891189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
22901189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
22911190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
229211900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์5
2293119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
22941190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
22951190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
22961190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
22971190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
2298119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล3
22991190150Letterhead and logo design... 1
2300119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล4
2301119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ4
2302119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
23031190410Thailand's exporters 1978-19791
23041190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
2305119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ3
23061190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2307119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
230811910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์2
23091191180History of British theatre... 1
23101191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
2311119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ2
23121191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
23131191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
23141191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
2315119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต2
2316119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์2
23171191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
2318119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์3
23191191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
2320119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
23211191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
23221191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
2323119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม2
23241191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
2325119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
2326119208036 ปีสยามรัฐ1
2327119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
23281192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย1
23291192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
2330119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร1
2331119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
2332119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
2333119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง1
23341192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
2335119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง2
2336119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 21
2337119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร1
2338119300College algebra2
2339119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]2
2340119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ3
2341119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล2
23421193310Thailand travel manual 89-901
23431193360Guadalajara1
2344119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร3
23451193400Worship and hymns for all occasions1
2346119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล2
2347119360Number theory 1 3
23481193670Accounting2
23491193680Business law1
2350119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2351119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร2
23521193840Accounting1
2353119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์2
235411940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์1
2355119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2356119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
2357119430Modern algebra1
23581194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
23591194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
2360119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง2
2361119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู4
2362119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
2363119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ2
236411950The 30 most common problems in management and how to solve them3
2365119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
23661195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
2367119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
23681195280Knowledge digest... 4
23691195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
2370119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 2
23711195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
23721195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)1
23731195450Annual report.... 1
23741195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
2375119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
2376119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ2
23771195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
23781195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
2379119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 3
23801195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
23811195740พุทธานุภาพ1
23821195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
23831195800Buddhism and the intellectual1
2384119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
2385119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
23861196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์4
2387119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
2388119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
23891196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2
23901196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
2391119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ6
23921196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand2
23931196280Annual report.... 1
2394119630JA1011
23951196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 3
23961196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
23971196490The expert's voice in .NET1
2398119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
23991196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
24001196580Computational swarm intelligence1
24011196590Wiley survival guides in engineering and science1
2402119660ภาษาจีนกลาง 2
24031196630The game production handbook / Heather Chandler1
24041196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
2405119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา7
24061196730Around the world1
24071196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
2408119680ภาษาจีน-ไทย 1
24091196930The new road/ Brikshasri A.2
24101196940NX CAE1
24111196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
24121196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
241311970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์2
2414119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
24151197130ASEAN statistical yearbook... 1
24161197250Singapore offical guide1
24171197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง1
2418119730งานนิพน์1
2419119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
2420119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย6
2421119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
2422119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ4
2423119780An introduction to sets, Relations and Function2
2424119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร2
24251198240Golden year of Thailand1
24261198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
2427119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 1
2428119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 1
24291198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
2430119880MA 213 2
2431119890MA111 1
243211990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
24331199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
24341199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
2435119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 3
24361199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
2437119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู3
2438119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์2
2439119960แคลคูลัส 1 / สมพร สูตินันทโอภาส...[และคนอื่นๆ] 1
24401199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 3
24411199650Office building story1
24421199670Forum'881
2443119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
2444119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ3
24451199920Quality and operations management1
24461199930Management extra1
24471199940Reputation management1
24481199950Chartered management institute open learning programme1
2449120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
24501200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees1
245112000How to double your profits within the year4
2452120000The management of innovation and change series1
24531200020International annual floral art 2005 - 20061
24541200040College of Business Administration4
24551200060JDC corporation2
24561200080Kobe design university3
2457120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส1
24581200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
2459120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล2
2460120040Complex analysis3
2461120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์3
2462120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์3
246312010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
2464120110ST2031
2465120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]1
2466120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
2467120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช2
2468120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส2
24691201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
24701201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
24711202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
24721202080Japan1
2473120210The double Helix5
24741202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
24751202300Economic highlights 1978-19791
24761202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
24771202380Malmo : A picture book1
24781202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ3
24791202500Touch times on those lucky days1
24801202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
24811202540พระบรมราโชวาท1
2482120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์2
2483120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]3
24841202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
248512030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ1
2486120320Integral calculus1
2487120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ2
24881203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
2489120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ3
24901203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
24911203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
2492120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี5
24931203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
24941203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
24951203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
2496120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล4
24971203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
2498120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 2
2499120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น2
25001204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
25011204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
2502120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ6
25031204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
2504120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา1
2505120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ2
25061204460ESL and applied linguistics professional series1
25071204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
2508120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา2
2509120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 22
25101204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
25111204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
2512120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
25131204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
25141204920Communication research statistics / John C. Reinard1
25151204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
2516120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์7
2517120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์3
2518120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ1
25191205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
25201205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri1
25211205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th1
25221205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา1
25231205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe1
25241205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the1
2525120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ2
25261205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban1
25271205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 1
25281205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us1
25291205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล1
25301205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์1
25311205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
25321205940Thailand photo contest1
25331205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
25341205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
253512060การวางแผนงบประมาณ1
2536120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]1
2537120610Science in the world around us1
25381206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
25391206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
25401206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
25411206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
2542120624040 Years of Commonwealth1
25431206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
25441206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
2545120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์2
25461206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 2
25471206460100 ปี ศรีบูรพา1
2548120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
25491206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
2550120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
25511206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
25521206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
25531206990คู่มือการเขียนตำรา1
2554120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล1
25551207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
25561207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
25571207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
25581207120คู่มือรักตนเอง1
25591207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
25601207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
25611207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
2562120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
25631207280LW 2294
25641207590GE 1292
25651207630Background in British and American literature2
25661207650EN 3012
2567120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
25681207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
25691207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
2570120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์3
25711207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr1
25721207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์2
25731207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations1
2574120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
2575120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
2576120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต2
25771208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
2578120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์1
2579120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
25801208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 1
25811208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม1
25821208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la1
25831208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
25841208380Journal of Mekong Societies [journal]1
25851208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession1
2586120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
25871208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic1
25881208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 1
25891208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr1
25901208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส1
25911208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์1
25921208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล1
25931208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ1
25941208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 1
25951208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur1
25961208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์1
25971208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi1
25981208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working1
25991208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด2
26001208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont1
26011208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns1
26021208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch1
26031208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand1
2604120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
26051208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]2
26061208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin1
26071208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 1
26081208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon2
26091208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 1
26101208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson2
26111208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
26121208730Reflets 1 : cahier d' exercises1
26131208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
26141208750Alex et zoe : cahier d' activites 32
26151208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
26161208780Journal of management sciences [journal]1
26171208790ธรรมจักร [วารสาร]1
2618120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
26191208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
26201208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
26211208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino2
26221208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand1
26231208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 1
26241208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
26251208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
26261208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
2627120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]5
26281209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
26291209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
26301209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
26311209070Green Line [journal]1
26321209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
2633120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
2634120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
2635120930Analysis of variance : applied to research3
26361209300The houses of parliament / Maurice Bond1
26371209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
26381209360Ishikawa1
26391209370Development loans for private institutions of higher education1
26401209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
26411209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
26421209490Who's Who in Thailand... 3
2643120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์2
26441209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
26451209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
2646120960ST2132
26471209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
2648120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล2
26491209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
26501209750คุณธรรม [วารสาร]1
26511209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ.2530-2534 1
26521209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
2653120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
26541209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
26551210The dictionary of modern economics1
2656121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์1
26571210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
26581210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
2659121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี3
26601210100Hotel and tourism training institute2
26611210440New family guide book1
2662121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล1
26631210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
26641210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
2665121070MR3712
26661210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano2
2667121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร1
2668121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
2669121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
2670121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ1
2671121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ5
2672121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา3
2673121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร3
2674121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร2
26751211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
2676121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย2
2677121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
267812120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ1
2679121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 2
2680121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล2
2681121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล2
26821212230Longman dictionary of contemporary English22
2683121230ST3313
26841212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
2685121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
26861212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
2687121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน1
26881212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
26891212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
2690121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
269112130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
2692121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
26931213100Journal of education and social development [journal]1
26941213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ1
26951213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ1
26961213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 1
26971213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou1
26981213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ1
26991213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล1
27001213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน1
27011213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ1
27021213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป1
27031213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn1
27041213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation1
27051213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร1
27061213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana1
27071213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case1
27081213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ1
27091213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report1
27101213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร1
27111213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and1
27121213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar1
27131213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta1
27141213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a1
27151213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC1
27161213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข1
27171213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์1
27181213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 1
27191213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 1
27201213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee1
27211213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and1
27221213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t1
27231213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
27241213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
2725121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก2
27261213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
27271213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
27281213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
27291213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
27301213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
27311213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
27321213660A development of thermal comfort calculator program1
27331213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
27341213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
27351213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
27361213720Annual research report... 2
27371213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
27381213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
27391213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
274012140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์1
27411214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
2742121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
2743121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์1
27441214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2745121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
2746121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
27471214310คำพิพากษาฎีกา34
27481214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
27491214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27501214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27511214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27521214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27531214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27541214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27551214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
27561214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27571214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
27581214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
27591214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
2760121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
2761121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์1
2762121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร3
2763121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 4
27641215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
2765121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ3
27661215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
2767121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
2768121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์4
27691215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
27701215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
2771121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 1
27721215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
27731215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
2774121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา5
27751215610Thailand research expo... 10
2776121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 1
27771215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
27781215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
27791216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
27801216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
2781121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
2782121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer1
27831216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
2784121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen1
2785121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
2786121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen1
27871216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
2788121690Communications in business / Walter Wdlls1
2789121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
27901217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
27911217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
2792121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
27931217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
2794121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
27951217580RT 3052
27961217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
27971217610LA 3022
27981217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
27991217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
28001217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
28011217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
28021217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
2803121780Sage Criminal justice system annuals1
28041217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
28051217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์1
2806121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko1
28071217970นิทรรศการศิลป1
2808121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
28091218090Marketing hall of fame... 1
2810121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
28111218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
2812121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
28131218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
2814121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short1
28151218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
281612188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
2817121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
2818121890Modern English in action / Henry I. Christ1
28191218900Massage therapy1
28201218910Thai traditional massage1
28211218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
28221219000การบริหารทางจิต1
28231219060ธรรมทายาท4
28241219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
2825121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
2826121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
2827121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
2828121950Sage criminal justice systems annuals1
28291219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
2830121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake1
28311219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
28321219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
2833121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron1
28341219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
28351219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
28361220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
28371220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
28381220200Accounting1
28391220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
2840122040Borzoi book in law and American society1
28411220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
28421220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
2843122090BO3542
28441221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
2845122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
28461221110แบบวิทยา1
28471221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
2848122120สวนหลวง ร.9 3
2849122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
2850122160010th SIIT anniversary1
28511221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
28521221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
2853122170Pathogenic bacteria4
28541221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
28551221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
28561221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
28571221810Study in the Holland... 1
28581221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
2859122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล1
28601221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
2861122200ZO4112
2862122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
28631222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
2864122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์2
28651222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
28661222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
28671222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
2868122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์2
28691222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
28701222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
2871122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร2
28721222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
28731222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
2874122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
28751222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
28761222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
28771223040เหรียญนวมหาราช1
28781223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
28791223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
2880122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์1
28811223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
28821223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
2883122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]6
28841223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
28851223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
28861223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
28871223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 4
28881223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
2889122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์1
2890122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต2
2891122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย2
2892122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์2
289312240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี1
2894122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
28951224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
28961224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
28971224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
28981224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
28991224120ประเสริฐ บุญสม1
29001224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
29011224230เจริญ คันธวงศ์2
29021224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
29031224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
2904122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์2
2905122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด1
29061224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
29071224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ3
2908122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 2
2909122470Hua yu jiao xue zhi yin12
29101224760คนหลายโศลก1
29111224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
29121224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
2913122490English through picture4
2914122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี7
29151225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
29161225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 1
2917122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
29181225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
29191225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
2920122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
29211225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
29221225890State in Burma1
29231225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
29241225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
29251226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
29261226200ผ่ามาร์กอส2
2927122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang9
2928122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
29291226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University9
29301226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
29311226460New party fun book laughter and fun for everyone1
2932122650Qi miao de zhong guo zi1
2933122660Xi zi tie4
2934122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
29351226760Journal of Humanities [journal]1
2936122680Ci shu yu yu yan6
29371226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
2938122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da5
293912270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต1
29401227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
29411227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
2942122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
2943122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา2
29441227410โคตรโกงลำใย1
29451227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
29461227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
29471227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 3
2948122760PH3141
29491227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์1
29501227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
29511227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
29521227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
295312280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี2
2954122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
2955122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
29561228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
2957122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
29581228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
29591228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
29601228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7
2961122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
29621228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
29631228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม1
29641228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
29651228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
29661228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ1
29671228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
29681228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
2969122880BI1132
29701228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
2971122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
29721228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
2973122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
2974122910CH3522
29751229160รายงานประจำปี... / คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2
2976122920CH3511
29771229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
29781229250MK 2012
29791229300ว่ายน้ำ1
29801229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 1
2981122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
29821229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
29831229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
29841229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
29851229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
2986122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์3
29871230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher1
2988123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
29891230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
29901230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
2991123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
29921230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 10
2993123030ZO301(s) 2
2994123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
2995123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ1
29961230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
299712309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
299812310GM 4134
2999123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย2
30001231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1
30011231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
3002123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร2
30031231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
30041231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
30051231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
3006123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา4
30071231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
30081231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
3009123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 3
30101231730Cittradharma2
3011123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล1
3012123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
30131231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
3014123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร2
30151232190100 years Thailand-Japan relations1
30161232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
30171232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
3018123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 2
30191232740Packaging eco-design strategies2
30201232880รายงานประชาชน ประจำปี... 4
302112330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
3022123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์3
30231233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
30241233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
30251233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
30261233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
3027123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
3028123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
30291233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
3030123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี3
3031123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
3032123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
30331233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
30341233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
3035123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
30361233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
30371233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3038123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ1
3039123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]2
30401234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
30411234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
30421234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
30431234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
30441234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
30451234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
30461234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
3047123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์3
3048123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 4
3049123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 2
30501234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
30511234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
30521234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
30531234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 1
30541234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
3055123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
30561234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
30571234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
30581235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
30591235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
30601235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
30611235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
30621235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
30631235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
30641236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
3065123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
30661236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
30671236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
30681236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
3069123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
30701236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
30711236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
30721236490Annual report... / TOT Public Company Limited2
30731236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
30741236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
30751236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
30761236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
30771236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
30781237080ASEAN documents series 1967-19863
30791237110Training handbook for job-placement1
3080123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
30811237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 1
30821237290ด้วยพระบารมี2
30831237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
3084123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
3085123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell1
30861237870Annual report.... 1
308712380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์1
3088123800Marketing management1
3089123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
3090123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
30911238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 3
309212382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
3093123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England1
30941238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
30951238370The university and international relations1
30961238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
3097123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม3
30981238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
30991238690You read therefore we are1
3100123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
3101123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
31021238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
31031238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
3104123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
31051239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
3106123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
31071239530รายงานประจำปี... / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 3
31081239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
31091239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
31101239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
31111239760ABAC graduate directory 19851
31121239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
31131240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
311412400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์4
31151240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
31161240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
31171240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
31181240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
31191240370Korean dance and music1
31201240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
31211240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
3122124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
312312410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
31241241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
3125124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White1
3126124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
3127124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
31281241720Thai films... 2
31291241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
31301241760Thailand's economic outlook... 9
31311241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
3132124180Advertising careers / Jan Greenberg1
31331241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1
31341241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
31351241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
31361241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
3137124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
31381241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
31391241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
314012420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
3141124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
31421242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
31431242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
3144124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis1
3145124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
31461242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
3147124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson1
31481242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
31491242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
31501242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
31511242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
3152124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray1
31531242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
3154124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown1
3155124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi1
31561242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
31571242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
315812430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
31591243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3160124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
31611243340ปากพนังอนุสรณ์28
3162124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
31631243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
31641243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
31651243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
3166124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
31671243950นวนิยายรัก1
31681244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
3169124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
31701244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
31711244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
31721244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
31731244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
31741244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
3175124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
3176124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
31771244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
317812450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ9
3179124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
31801245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
3181124510All about PR / Roger Haywood2
3182124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
3183124530M&E handbooks series1
31841245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
3185124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
31861245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
31871245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
31881245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
31891245840รพี'371
31901245940พี่น้องโอคอนเบล1
31911245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
31921246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
31931246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
31941246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
31951246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
3196124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
31971246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
31981246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
3199124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
32001246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
3201124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
32021246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
3203124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ1
32041247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
32051247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
3206124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
32071247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
3208124720Proceeding third congress1
32091247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
32101247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
32111247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
32121247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2
3213124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
32141247450Last chance for Thailand wildlife1
32151247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
32161247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
3217124760Packaging designs three1
32181247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
3219124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty1
32201247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
32211247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
32221247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
322312480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน1
3224124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
3225124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
32261248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
3227124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
3228124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
32291248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
32301248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
32311248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
32321248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
32331248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
32341248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
32351248770ทาส1
32361248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
32371249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
32381249240MSU research digest [journal] 1
32391249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3240124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
32411249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
3242124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
3243124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
32441249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
3245124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
32461249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
32471249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
32481250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
32491250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
3250125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
32511250110Colony of Singapore annual report ... 9
32521250120Iran1
3253125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
32541250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
32551250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
32561250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
3257125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
32581250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3259125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
32601250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
32611250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32621250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
3263125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
32641251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
32651251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
32661251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3267125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
3268125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
3269125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
32701251490เปาบุ้นจิ้น2
3271125150Old bridges of bangkok2
3272125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ2
32731251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
32741251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
327512520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 3
3276125210Putting the one minute manager to work2
32771252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
32781252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
3279125230How to live with a neurotic wife2
3280125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
32811252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
32821252650มหาเวชสันดรชาดก1
3283125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์1
3284125290Up organization2
32851253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
3286125330The Japanese way of doing business1
3287125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ1
3288125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ1
3289125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
3290125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
32911254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
3292125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
32931254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559 17
32941254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
32951254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
32961254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
32971254810This is germany1
3298125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
32991256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
33001256310พระราชกรณียกิจ... 3
33011256550The book of knowledge annual4
3302125660The Ultimate secrets of total confidence1
33031256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
3304125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ1
33051256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
33061256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33071256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33081256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33091256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33101256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3311125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์1
33121257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33131257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
33141257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
33151257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33161257130The Arabian nights1
33171257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
33181257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
3319125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
33201257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
3321125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
33221257410Federation of Malaya annual report3
33231257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
3324125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย1
33251257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
33261257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
3327125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก2
33281257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
33291257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3330125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี2
33311257970One hundred great lives1
33321257990Friendly siam1
3333125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
3334125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
33351258300Great photographs of world war II1
33361258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3337125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
33381258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
33391258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
33401258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
33411258560ความสุขนิรันดร์1
33421258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
3343125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
33441258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
33451258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
3346125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
33471258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
33481258860Reader's digest condence books2
3349125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks1
33501258900As it happened / C.R.Attlu1
33511258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
335212590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 2
33531259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
3354125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr1
33551259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
3356125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์2
3357125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
33581259320The light of truth / Ven Lokanatha1
33591259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
33601259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
3361125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein1
33621259430A Outline of america economics1
3363125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา2
33641259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
33651259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
3366125980Profit secrets for small business4
33671259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33681259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33691259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
33701259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
33711260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
33721260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
33731260060Of mice and men / John Steinbeck1
33741260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33751260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3376126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
33771260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33781260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
33791260130Royal school series1
33801260140ราชินยานุสสาวรีย์2
33811260170The pearl / John Steinbeck1
33821260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
33831260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
33841260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
33851260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
33861260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
3387126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา3
33881260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
33891260380Madame Tussaud's1
33901260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
33911260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
3392126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]2
33931260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
33941260520Madame Tussaud's1
33951260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
3396126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
33971260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
3398126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
33991260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
3400126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
34011260940Nymphenburg1
3402126110Our own worst enemy3
34031261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
34041261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
34051261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
3406126120The art of being an executive3
3407126140นิฮงญิง / แรม2
34081261440Sarawak : Annula report... 1
34091261520Secrets and stories of the war4
34101261540Building construction2
34111261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
34121261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
34131261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
3414126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 4
3415126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
34161261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
3417126190Bernard meltzer's guidance for living1
3418126200มิติพิศวง1
3419126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
34201262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
34211262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
34221262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
3423126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
34241262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
34251262480Construction specifications of the Asphalt institute1
34261262510Geographers' famous guide to London and around London1
34271262520London : A visitors guide to London for the year 19651
34281262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
34291262620All Rome 100 fotocolor1
34301262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
34311262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
34321262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
34331262780The handbook of India1
34341262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
34351262830National museum of archaeology Athens1
34361262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
34371263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
34381263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
34391263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
34401263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
34411263270Special english : The department store1
3442126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
34431263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
34441263470Madrid1
34451263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
3446126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
34471263600Jack's reference book for home and office1
34481263740Why you should be a socialist / John Strachey1
34491263760American government / Peter Woll1
3450126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ1
34511263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
345212640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์2
3453126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
3454126410The rules of success3
34551264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
34561264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
34571264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
3458126418060 ปี หมอโอภาส1
34591264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
34601264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
34611264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
34621264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
3463126430Krishnamurti's jounal1
3464126440Strategy in handling people2
34651264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
34661264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
34671264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
34681264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
34691264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
34701264640Schonbrunn palace1
34711264670Thai Chamber of Commerce directory5
34721264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
34731264770The London planetarium / H.C. King1
3474126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์1
3475126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
34761264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
34771264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
347812650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม2
34791265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
34801265130I choose peace / Konni Zilliacus1
34811265170The great ideas today1
34821265180Vistas of Thailand1
3483126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
34841265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
3485126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
34861265410The dalton English course / John Eades1
34871265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
34881265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
3489126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
34901265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
3491126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
34921265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
34931265860Buddha Jayanti1
34941265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
3495126590The Karamzov brothers2
34961265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
34971265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
34981266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3499126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
3500126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
3501126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
35021266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
35031266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
350412670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
35051267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
35061267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
35071267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
35081267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
3509126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
35101267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
35111267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
3512126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ1
35131267960รายงานประจำปี... 1
351412680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
35151268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
35161268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
35171268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
35181268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
35191268260Annual report.... 1
3520126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
35211268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
3522126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
35231269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
3524126920ชีวิตธุรกิจ1
3525126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์1
3526126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร1
35271269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
35281269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
3529126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
35301269720Cooperatives in Thailand1
35311269750Thai international postgraduate programme... 1
35321269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
35331269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
35341269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์3
35351269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
35361269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
35371270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
35381270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
35391270110เปลวเทียน3
35401270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
35411270180Buddhism answer the marxist challenge1
35421270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
35431270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
35441270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
35451270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
3546127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
35471270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
35481270330Buddhism in India1
35491270380The Reader's digest keepsake1
35501270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
35511270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
3552127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์16
35531270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
35541270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
35551270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
3556127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
35571270770โป้วยข่วงหรือยันต์แปด / นวรัตน์ เลขะกุล1
35581270850กลอนสุภาษิต เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ / บ.ช.เขมาภิรัต1
355912710จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ1
3560127100ย่อหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ2
3561127120บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ ; แปลโดย สิน วิภาสุ1
35621271230Testing programs, special services, instructional activities at educational testing service : 1969-19701
35631271260Programme of the coronation of his majestry Vajiravudh, King of Siam1
35641271330ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย / บรรณาธิการโดย รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง1
3565127150Breaking the secretary barrier2
35661271580นิทรรศการผลงานศิลป์ปี... คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์65
35671271610เอกสาร 2
35681271620จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร 6
3569127170เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์2
35701271740รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 3
3571127180ชีวิตกับความตายสัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม : อาคิระ คุโรซาวา / สนานจิตต์ ปางสพาน1
3572127190อาคิระ คูโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา1
35731271980พจนานุกรมคำใหม่ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3
357412720ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม2
3575127200ศิลปะการชกมวยสากล / สุนทร กายประสิทธิ์1
35761272090เศรษฐกิจพอเพียง2
3577127210พูดให้ได้ดังใจคิด / โดย ยูยีน แอลิก และ ยีน อาร์ ฮอเล็ส ; แปลโดย ดนัย ตุลาบดี1
3578127220ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจแต่โบราณถึง พ.ศ. 2399 / ชัย เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ2
3579127230แผนที่และคู่มือการใช้ถนนกรุงเทพมหานคร1
35801272390พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ.2535-2538 ล้ำ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.25381
3581127240Comparative economic system / Martin C. Schnitzer1
3582127250Managing human resources in the hospitality industry / David Wheelhouse1
35831272530International education... 3
35841272540รายงานประจำปี... / สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
35851272570Annual report.... 1
35861272580Annual report.... 2
3587127260Professional food and beverage service / Hrayr Berberoglu1
35881272600Global education1
3589127261010th Anniversary of Interior Vision1
35901272650เพื่อนครับอย่าเพิ่งท้อ / ศุกชัย คุ้มครองเล็ก1
35911272700Identity : the exhibition of arts & design3
35921272770งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 351
35931272780รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง และ วรวิชญ์ โสตถิพันธุ์1
35941272790รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (ปี 2545-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
35951272810Annual report.... 1
35961272840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 2
35971272860ศรัทธามหาชัย'50 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
3598127300Productions & invention / by Donald W. Fogatty, John H. Blackstone and Thomas R. Hoffmann1
3599127310The entrepreneurial organization / John J. Kao1
36001273230การระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน1
36011273270หมวดป๊อป / อารียา ชุมสาย1
3602127340Accounting : Text and cases / by Robert N. Anthony and James S. Reece1
36031273450กัลยาณิวัฒนาลัย1
3604127360Organizational communication : the essence of effective management / Phillip V. Lewis1
36051273670ทะลึ่ง : หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ จารุวรรณ วงศ์สว่าง1
3606127370Handbook of product cost estimating and pricing / Thomas S. Dudick1
36071273820นิวแมติคเบื้องต้น1
36081273840International labour cooperation2
36091273850สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... 4
36101273900Thai Arbitration Institute (TAI) : administering excellence and due process1
361112740หนังสือสามก๊กดีอย่างไร / มงคลชัย เหมริด2
3612127400Employee benefit planning / by Jerry S. Rosebloom and G. Victor Hallman1
36131274020ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา4
36141274030วารสารสกรีน [วารสาร]1
36151274070Thailand and the world bank partners in progress1
36161274110รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 [พ.ศ.2530-2534]1
3617127430Rules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer1
36181274350คำจากครู1
3619127450The professional housekeeper / by Madelin Schneider and Georgina Jucker1
36201274660ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3
36211274790พระมหากษัตริย์ไทย1
3622127490090 ปี ลูกเสือไทย1
36231274920พพ.809 : หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง2
362412750สอนให้เป็นอัจฉริยะ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล2
3625127500Hospitality industry / Michael M. Coltman1
36261275030Thailand annual report on alcohol... 1
36271275040Sawasdee holidays... 1
36281275080แถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กลุ่มประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี1
36291275100สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภาคการเกษตรจังหวัดตาก / นงเยาว์ เนาวรัตน์, โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์1
3630127520Food and culture in American : a nutrition handbook / by Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher2
3631127530Intermediate microeconomics : theory and applications / Heinz Kohler1
3632127540The consultant's problem-solving workbook / Ron Tepper1
3633127550เทศกาลและประเพณีไทย1
3634127560ฉลาดได้อีก2
3635127570สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 72
3636127580ประเพณีเรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย / เสฐียรโกเศศ1
36371275810Global perspectives on higher education1
36381275840Summary results 24th universiade Bangkok 20071
36391275850Bangkok Post economic review year-end 20072
36401275860การศึกษาระบบท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน / มนัส ชัยสวัสดิ์, ปิยนาถ อภิธรรมบัณฑิต และ1
364112760ชุดบริหาร-พัฒนาคุณภาพ6
3642127600ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
3643127610ลัทธิธรรมเนียมแซยิค พระเจนจีนอักษร ประเพณีทำบุญวันเกิด / ส. พลายน้อย2
36441276160รวมสุดยอดยูทิลิตี้ : สำหรับคนไอที 2003 / สวรรณ์ ขุนพิลึก1
3645127620มรรยาทงาม / ผกาวดี อุตตโมทย์2
36461276270ธรรม...ที่นำไปสู่ความหลุดพ้น16
3647127630เดือนสิบ 30 / ประหยัด เกษม, บรรณาธิการ1
3648127640หลักภาษาไทยฉบับสนุก / ธนู บุณยรัตพันธุ์1
36491276460Signage systems & information graphics : a professional sourcebook / Andreas Uebele 2
3650127650ภาษาต่างประเทศในไทย / บรรจบ พันธุเมธา1
3651127670หลักภาษาไทย / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
36521276780ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ.2548-2551 = The criminal code translated Thai-English up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ว commenta2
36531276800คู่มือไปโรงพัก2
3654127690ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วราพันธุ์1
36551276990คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง... [และคน4
365612770Yan zhen qing kaishu linmo jie xi / Li Fu1
3657127700อักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์2
36581277150การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. : โครงการความร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. ปีบัญชี... 4
3659127720จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ / เจษฎ์ ปรีชานนท์2
36601277480โครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน1
3661127750ภาษาเพื่อการสื่อสาร / โดย สวนิต ยมาภัย...[และคนอื่นๆ] 1
36621277670เอกสารดำเนินการเชิดชูคนดีอีสาน ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ1
36631277690เชิญชมอเมริกา1
36641277750รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2
36651277760รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)1
3666127790วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / โดย วิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]4
3667127810พลังงานกับชีวิต / วิจิตร คงพูล11
3668127820วิทยาศาสตร์กับสังคม / โดย สมพงษ์ ใจดี...[และคนอื่น ๆ]3
3669127830สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา6
3670127840เอกสารการสอนชุดวิชา 203022
36711278680Trade policy review of Thailand : the WTO secretariat reports, volume two : 2003-20072
3672127870การศึกษาทางไกล / วิจิตร ศรีสอ้าน1
36731278780บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม... 16
36741278850สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / สำ1
36751278880น้ำเซาะทราย เล่ม... / กฤษณา อโศกสิน2
36761279020เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า = Brahmin Temple-Giant Swing / สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร1
36771279170อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต = International conventions against corruption / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณํฐว1
36781279180Dhurakijpundit university bulletin : Graduate studies / Dhurakijpundit University6
3679127930พัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ1
3680127950บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า1
3681127960The music of His Majesty king Bhumibol Adulyadej / compiled by Tanin Kraivixien1
3682127970Concise encyclopedia of interior design / A. Allen Dizik1
3683127980Katsu Kimura's paekaging Rikuyo-Sha1
3684127990Party I table decorations / by Suzie Major ; Koren Lansdown and Susy Smith1
36851280The McGraw-Hill dictionary of modern economics1
3686128000Beef Cookbook1
3687128010Chocolate1
36881280140คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ2
36891280150คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท1
36901280230ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ2
3691128040Breakfast and Grunches1
36921280440คลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด2
36931280450รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) / คณะกรรมาธิการการคลัง การธ1
36941280490กฎหมาย5
36951280500National trade estimate of Thailand : the USTR reports / Rangsun Thanapornphun, editor.1
36961280510Foreign trade statistics of ASIA and the Pacific 1996-2000 / Economic and Social commission for Asia and the Pacific1
3697128070สำนวนไทย / รวบรวมโดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์1
36981280750ฝันแล้วรวย / โหรอโยธยา1
3699128080สิบสองนักษ์ตร / ส. พลายน้อย2
37001280810โรคริดสีดวงทวารหนัก อาหารเป็นพิษ ความอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คัมภีร์ มัลลิกะมาส1
3701128090นิทานไทย ชุดที่ 3 / แปลก สนธิรักษ์1
370212810100 ปี พระยาอนุมานราชธน1
3703128100วิเคราะห์สารัตถะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
37041281040รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่1
3705128110ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / แปลโดย ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ2
3706128120ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษไทย / แปลโดย วันทิพย์ สินสูงสุด2
3707128130มณีวาทะ / เมย์ทิวา2
37081281380บรรษัทภิบาล เครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 1
37091281390สมุดปกเขียวรักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง1
3710128140สุภาษิตจีน / แปลโดย เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
37111281440ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro : เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์1
3712128150ผญาภาษิต / ประสาร ทองภักดี4
37131281540ชีวิตและผลงานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2541) / บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์1
37141281560ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ... 3
37151281570ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
37161281580ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย1
3717128160ไขภาษิตโบราณอีสาน / ปรีชา พิณทอง2
37181281910หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.../ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.1
37191281930พจนานุกรมราชาศัพท์ / เอกรัตน์ อุดมพร1
37201281970ขับรถได้ ใช้รถเป็น / แทนไท อ.ตระกูล1
372112820ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา2
3722128210ปทานุกรมคำพังเพยจีนวันละคำ / เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
372312821105 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานประจำปี... / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
37241282120Buddhist Graduates' Dissertation... 2
37251282380ผลการสำรวจงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
37261282390การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา... 2
37271282410รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อ "ศิลปาชีพ"1
37281282420รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 1
37291282440Follow-up study of graduates, Dhurakijpundit University... 1
37301282540กุญแจทองของการบริหารธุรกิจ1
37311282590Corporate social responsibility special report : towards two decades of TISCO reforestation1
37321282600รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / สำนักเลขาธิากรนายกรัฐมนตรี2
37331282610Population projections for Thailand... 1
37341282690เพื่อนธรรม / อัณณพ ชูบำรุง1
3735128277010 ปี วนเกษตร / บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม... [และคนอื่น ๆ]1
37361282810ปริญญาโท 10 สาขาแห่งอนาคต1
3737128300Tourist atlas of china / by Jin Fu and Liu Lian1
37381283070ตามรอยจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
37391283090วิ.แพ่ง มหัศจรรย์... 2
37401283140Measures for sufficiently law enforcement process of National anti-corruption1
3741128315030 มุมสวน... 1
37421283190Personality and Communication Skills Development Center : PCDC 2
37431283200สรวยศิลป์-ศิลปินเหนือ Lanna Contemporary Art2
37441283260เดอะไวท์โรด generation ภาค 3 เล่ม... = The white road : generation / ดร. ป๊อบ4
3745128340เครียดได้ก็หายได้ / ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; แปลโดย กิติมา อมรทัต1
3746128350ผู้หญิงสไตล์นี้สิมีเสน่ห์ / ศันสนีย์ & กรีนแอ๊ปเปิ้ล1
3747128360ทักษะการให้คำปรึกษาจุลภาค / วัชรี ธุวธรรม1
3748128370Out of Africa1
3749128380นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม / รวบรวมโดย วาเร้น จี. เฟรนซ์ และ วอลเตอร์ อี. คิดด์ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี1
3750128390การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นิพนธ์ พัวพงศกร2
375112840ชีวิตจำลอง / จำลอง ศรีเมือง2
3752128400คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท / ภาสกร ชุณหอุไร1
37531284040ลดความอ้วนด้วยตัวเอง (ภายใน 7 วัน) / พณิชา จีวะพงษ์1
37541284050108 เคล็ดลับสำหรับผิวสวย / บรรณาธิการ สุกัญญา ดวงจำปา1
37551284080ก้าวยาวไกลสไตล์ผู้หญิงทำงาน / วาปี1
3756128430การบริหารครบวงจร / วิรัช สงวนวงศ์วาน1
37571284340ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
37581284440การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ1
3759128450Tactics : the art and science fo success2
37601284590สมุนไพรไทยทางทันตกรรม / มัลลิกา ศิริรัตน์... [และคนอื่น ๆ]1
37611284690ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เล่ม... 5
3762128470เถ้าแก่อินเตอร์ : เส้นทางสร้างตัวสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง / ดนัย ตุลาบดี2
3763128480องค์การและการจัดการ / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์2
37641284840ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ... 2
37651284860กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
37661284910เมื่อเราบวช / พระธรรมโกศาจารย์1
37671284920คำพิพากษาคดีประทุษฐร้ายในหลวงรัชกาลที่ 8 และคำอุทธรณ์ นายชิต สิงหเสนี / ฟัก ณ สงขลา1
37681284930ท่องขุมนรก3
37691284950หลักรัฐศาสตร์ / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์1
3770128500กฎหมายประกันสังคม 2535 ปีแห่งการฝ่าฟันจนฝันเป็นจริง / นิคม จันทรวิทุร2
3771128520Strengthening business competitive advantage through innovative human resources management1
3772128530เรียนสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ / รวบรวมโดย พิชญ์ มกรพันธุ์2
37731285340คำสอนของแม่1
37741285350พุทโธโลยี : ยากแท้แต่ไม่เคย หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สอนการเจริญพระกรรมฐาน ด้วยสติปัฎฐาน 4 / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)1
377512853601 ปี ผลงานกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงคมนาคม2
37761285370ข้อเสนอจากการเมืองภาคประชาชนถึงพรรคการเมือง : 12 นโยบายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข2
3777128540Data management : an organizational perspective / Richard T. Watson1
37781285440บริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงาน ปี... / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2
37791285450สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพช่องปาก / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2
3780128550The new realities / Peter F. Drucker1
37811285520เติมไฟสร้างฝันกับงานประกันชีวิต1
37821285560ปั้นขี้ให้เป็นครีเอทีฟ / กิตติกร อนุเธียร1
37831285600กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนัก3
37841285610คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม / สิทธิพร ขจรณติยุทธ1
3785128570Essential grammar in use / Raymond Murphy1
3786128580Executive information system : from proposal through implementation / Wayne C. Burkan1
37871285950The forbidden city [Digital videodisc]3
3788128600The actor at work / Robert Benedetti1
37891286190สิ่งพิมพ์ สกศ.2
3790128620Motivation in advertising / Pierre Martineau1
37911286300รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 2
37921286320ธรรมประทีป 9 / ไชยทรง จันทรอารีย์2
37931286330Study in Australia... 2
37941286590หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพ ตอนผู้พิชิตโลกร้อน1
3795128660080 นวัตกรรมทางสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์1
37961286610ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบำนาญ = Workshop on pension schems ระหว่างวันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว1
37971286670Situation of the Thai elderly... 4
3798128670Theory and policy in political economy : essay in pricing distribution and growth / edited by Philip Aeestis and Yiannis Kitromilides1
3799128680Black lether series1
3800128690Urban economics / by Edwin S. Mills and Bruce W. Hamilton1
38011287090 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย : อเล็กซานเดอร์ อ. คาร์ตซาวา1
38021287150ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์2
38031287190City life 3 : 360 living in vibrant community / บริษัท แอล. พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
3804128730การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / ปริญ ลักษิตานนท์4
38051287370ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาคประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก1
38061287380วิกฤตอาหารกับอธิปไตยด้านอาหาร1
38071287430รายงานสถานการณ์เด็ก พ.ศ. ... 2
38081287470น้ำมัน : ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่ได้ลอง / สิทธา ลิขิตนุกูล2
3809128750ชุดกิจกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
38101287550คู่มือการเลี้ยงปลาสวยงาม / บรรณาธิการโดย อำนวยพร บุญจำรัส1
38111287590Follow-up, evalution and development social oning project by a realm of Dhurakij Pundit University a model hospitality and safety community Soi Pracha3
38121287660เอกสารลำดับที่ 1/25511
38131287670คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.... 1
3814128770key concepts in communication1
38151287730นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-25561
3816128800เทคนิคการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล / โดย อุดม พิมพา และ สมเกียรติ อักษรส่ง1
3817128810ชุดการบริหารแบบไม่เปลืองเวลา2
3818128820ฮ่องกงใหม่ 1997 / ป. วัชราภรณ์3
3819128830ชำแหละสงครามจิตวิทยาสำนักงาน / โตโค คากายาคิ แปลเป็นภาษาจีนโดย หลินจิ้นฮุย แปลเป็นภาษาไทยโดย แสงมิตร แผ่นสำเร็จ1
3820128840ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
3821128850การเล่นกีฬาเปตอง / สมจิตร ทองประดับ2
38221288590สรุปรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... 1
3823128860ประวัติศิลปะตะวันตก / อัศนีย์ ชูอรุณ1
38241288610รายงานประจำปี... / กระทรวงพลังงาน 3
3825128870คู่มือคนออฟฟิศ / หลี่มู่ แปลโดย ทิภาพร ปานทิพย์2
3826128880คู่มือคอนโดมิเนียม2
3827128890Speak the language of success1
382812890ภรรยายุคใหม่ / หยงจื่อ แปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา2
3829128900วัดสุวรรณาราม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
3830128910เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรม ในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล1
3831128920กฎหมายกับการเมือง / พูนศักดิ์ วรรณพงษ์1
38321289200Gloden jubilee : the fiftieth anniversary celebrations of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne1
3833128930A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyady of Thailand2
38341289370พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช1
3835128940ชุดกิจกรรมฝาผนังไทย1
38361289430โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี... 2
38371289440สี่แผ่นดิน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช5
3838128950วัดใหม่เทพนิมิตร / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
38391289540ขยะสร้างคนสร้างชาติ / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า2
38401289560ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ1
38411289580ตี๋หัวลำโพง / วิลเลี่ยม วู1
3842128960วัดมัชฌิมาวาส / ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
38431289960พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต2
384412900ประมวลศัพท์การบริหารงานบุคคล3
3845129000CNN the inside story 2
3846129010ภาษาและการโปรแกรมซี [C] / ไบรอัน ดับบลิว เคอร์นิกแฮน และ เดนนิส เอม. ริตซี ; แปลโดย วิทยา วัชระวิทยากุล1
3847129020The master-key to riches1
38481290300Classic modern contemporary tropical home office 4
38491290350ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ2
3850129040การเมืองนอกกฎหมาย / รุ้งฟ้า1
38511290480รวมสารพัดเทคนิคการใช้งาน Notebook / มานิตย์ กริ่งรัมย์1
38521290490พจนานุกรม ไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา1
3853129050คนสร้างงาน1
38541290620ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร1
3855129070ชุดวรรณกรรมไทย1
38561290780รู้จักภาษาอิตาเลียน / ชัตสุณี สินธุสิงห์1
38571290790คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง / แคทลียา ท้วมประถม2
38581290840Sourcing in China : how-to1
38591290890ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. อาญา 5
3860129090ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอด / กฤษณะ กฤตมโนรถ2
386112910คุณพ่อพระสารประเสริฐ / ศรีวรรณ ศยามานนท์1
38621291070ลุยธุรกิจเดอะซีรีส์1
38631291090คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
3864129110ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย2
38651291140กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์... [และคนอื่น ๆ]1
38661291180ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38671291190ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38681291200ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38691291210ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38701291220ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38711291230ชุดธรรมะสำหรับครู 1
38721291240ชุดธรรมะสำหรับครู 2
387312914014 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน ; แปลโดย พลวัต1
3874129150คอนกรีตเสริมเหล็ก / สมปอง สง่าแสง2
3875129160เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน / มาลา คำจันทร์2
38761291670From your friend : 110 years of relations between Thailand and Russia / Project of the Royal Thai Embassy, Moscow1
38771291720All about penisons : the German statutory pension insurance at a glance1
38781291730ระบบบำนาญและวิธีรับบำนาญของนานาประเทศ / ฉันทนา บุญอาจ และ กัญญนี มีเพียร1
3879129180เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสีย / วิทยา เพียรวิจิตร7
38801291830รักอันตราย / วสี เสาวรส1
3881129200พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ / สุดารา สุจฉายา แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
38821292020The National Police Act B.E.2547 translated Thai-English1
38831292030ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1
38841292060เทคนิคสอบสัมภาษณ์แอร์และสจ๊วต1
38851292080คู่มือสอบ อบต. ช่างโยธา-วิศวกรโยธา ระดับ 1,2,31
3886129210วัดทองธรรมชาติ / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล1
38871292100ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน / กิตติพงษ์ สุวรรณราช1
38881292130ยอดมนตรา / รวบรวมโดย พระสงบ จิตธรรม1
38891292210สวัสดีปีใหม่ 2517 / ท. เลียงพิบูลย์1
38901292260คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
3891129230วรรณกรรมสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์3
38921292300คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ [ซีดี-รอม] : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
38931292370คู่มือเตรียมสอบข้าราชการนักพัฒนาชุมชน 31
38941292380AccOffice 91
38951292390คู่มือเตรียมสอบเทศบาล-อบต.-ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 31
3896129240สถิติศาสตร์สำหรับครู /ประคอง กรรณสูต 1
38971292470The power of photography by Chow Chongmankhong / เชาว์ จงมั่นคง1
38981292520การทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือน / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ และ ผุสดี สายชนะพันธ์1
38991292540ลุงคำตัน ชีวิต/อุดมการณ์/ความหวัง / ทันพงษ์ รัศนานนท์, บรรณาธิการ1
3900129260ปรัชญาเบื้องต้น [ปรัชญา 101] / โดย บุญมี แท่นแก้ว ; สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และ ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน4
39011292620I.C.I. เจ้าพ่อแห่งประดิษฐกรรม / แครอล เคนเนดี้ ; นำชัย ศรีสัชนาลัย, แปลและเรียบเรียง1
39021292650ช่างหัว (it) มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล1
39031292670บ้านต่างแนวคิดเพื่อชีวิตไร้ขีดจำกัด.2
3904129270ประชุมนิทาน / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4
39051292710คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย1
39061292720ยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม1
39071292740รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
3908129280ตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสาน2
39091292810สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้าขาว หรือทรราชย์2
3910129283055 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทุกหัวใจ เพื่อทุกครอบครัว1
39111292880เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.... 1
3912129290เชิดชูเกียรตินายสาร สาระทัศนานันท์1
39131292910Proceedings of Ramkhamhaeng University research corference... 2
3914129300วรรณกรรมไทยรามัญจากตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จันทร์ศรี สุปัญญากร1
39151293000งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจำปี... 1
39161293010คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
39171293040กฎแห่งกรรม1
3918129310ชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีน1
39191293190เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว1
3920129320นิทานและการเล่านิทาน / เอกรินทร์ สุนทรพงศ์1
39211293200ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-25541
39221293210ปฎิรูปตำรวจ...เป็นมาและเป็นไป : สรุปข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1
39231293240พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) พระเกจิอาจารย์ 108 ของประเทศไทย รวบรวมเมื่อฉลอง 25 พุทธศัตวรรษ องค์ที่ 381
39241293250โรงเรียนธรรมพัฒนาศึกษา (สาขาโพธิ์ตาก)1
39251293280สรุปผลงานของวุฒิสภาในรอบ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2551) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
3926129330เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อ. สายสุวรรณ4
39271293380งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี... 1
3928129340หิโตปเทศ / เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป2
39291293400มูลนิธิชัยพัฒนา = The Chaipattana Foundation / มูลนิธิชัยพัฒนา1
3930129350The little black book of project management / Michael C. Thomsett1
3931129360Management information system readings and cases a managerial perspective / by Anarew C. Boynton and Robert W. Zmud1
39321293610Sufficiency tourism : new paradigm in global context1
39331293790ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก1
393412940พูดอย่างผู้นำ / ดนัย ตุลาบดี, ผู้แปล2
3935129400นิค [NIC] เขตปลอดโสเภณี1
39361294080ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี1
39371294090การขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
39381294330รายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัด้ด้านต่างๆ ประจำปี... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
39391294430ทำเนียบการวิจัย... สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรม4
39401294590ชุมนุมว่านยาและไม้มงคล / รังว่านปากช่อง1
39411294630วารสารทักษิณ / สมาคมชาวปักษ์ใต้5
39421294690อนุสรณ์ชุมนุมชาวจังหวัดชุมพร7
3943129470Management accounting / Ray H. Garrison1
39441294840Annual of International Thai Tourism Journal... 8
39451294890แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / อวีว่า อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และ แอน แคทริน ชไนเดอร์1
39461294900มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน2
3947129500J. Ranade IBM series1
39481295010รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี... : พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) 3
394912951205 ทศวรรษแหล่งการเรียนรู้...สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จนำคุณค่าสู่สังคม / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1
39501295140คู่มือการประกอบการค้าและทำการลงทุนในกัมพูชา1
3951129520Fundamentals of databases / by Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe1
39521295220Violence in the mist : in the name of justice / Supara Janchifah1
3953129530Entrepreneurial behavior / Barbara J. Bird1
39541295470Critical success factors in effective project implementation2
3955129550How to design & deliver a speech / Leon Fletcher1
3956129560Readings in English 21
3957129570Dr. Lee Teng-hui : president of the republic of China1
3958129580คำแปลมาตรฐานและร่างมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศบางฉบับ1
3959129590Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation1
3960129600Thai etiquette2
39611296000พุทธตรัส-นัย เจ้าแห่งยมโลก มหากรุณาปริหสูตร / สมณะ จั๋งชวง ; แปลโดย วิเชียร เพ็ชรพรประภาส1
39621296010สุขาวดียุหสูตร / วิเชียร เผ็ชรพรประภาส, ผู้แปล.1
39631296060วารสารรวมบทความทางวิชาการ ความเป็นผู้นำทางการศึกษา เล่ม... 2
39641296090รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ... / ไพรวัลย์ สังขพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
3965129620Cambridge handbooks for language teachers1
3966129627015 ปี คลินิคมูลนิธิศรี รัตนโกสินทร์ / มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในอุปถัมภ์ของวัดสุทธาราม1
39671296280ทำเนียบโครงการวิจัย ปี... : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
39681296290ที่ระลึกในงานเฉลิมขวัญวันมงคล "วิมลฉัตร" พระชันษา 84 ปี 27 มิถุนายน 2548 / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ1
39691296320เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา.1
39701296390Theme work / อมราพร สังข์ทอง และ อนุตร มหัทธนรักษ์2
3971129640Copyright : interpreting the law for libraries and archives / Graham P. Cornish1
39721296440Learning through traveling / by Tourism Authority of Thailand1
39731296470การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 1
39741296490รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2544-2550 / มหาวิทยาลัยแม่โจ้2
39751296520มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค / รังสรรค์ แสงสุข... [และคนอื่น ๆ]1
39761296780สะดุดหนามตุ๊ด / นที ธีระโรจนพงษ์1
39771296790Science magic with Physics1
39781296870เรือชนะคลื่น'... 1
3979129690VNR tourism and commercial recreation series1
39801297160In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana / Thanong Khanthong, Editor1
39811297190รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จังหวัดภูเก็ต1
398212972405 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา1
3983129730Handbook of international credit management / edited by Brian W. Clarke1
39841297380ครุฑพระราชทาน1
39851297420ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี... 5
39861297430Electrical safety handbook : for technician and safety officer2
39871297440Electrical installation handbook : skills development and training program for technicians and electricians2
3988129750Reading : advanced / by Brian Tomlinson and Rod Ellis1
39891297520Book Awards... 11
3990129760Business law / by Ronald A. Anderson ; Ivan Fox and David P. Twomey1
3991129770Listening : advanced / by Jane Revell and Barry Breary1
39921297770Creative engine / Wang Shaoqiang, editor ; Olivia Krystle, Translation1
39931297990Character training with 3ds max / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม และ พีรพล อริยรัตนา1
3994129820สนทนาภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ / แปลโดย สุภาพร ประเสิรฐแสงเจริญ1
39951298410คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น / พุทธทาสภิกขุ1
39961298420Supplementary materials English grammar and use 1 LA 3012
39971298430English for public administration LA 221 & LA 2222
39981298450เอกสารคำสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์2
39991298460Reading and writing LA 3422
4000129850จัดกระเป๋าอย่างมืออาชีพ / คริส อีวัตต์ แปลโดย ไรเรือง2
40011298650กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน : เหลียวหลัง แลหน้า ผลงานในรอบ 6 เดือน1
40021298720กายบริหารแกว่งแขนและการดื่มน้ำเพื่อ...ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ1
40031298730เปิดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต เล่ม... 1
40041298740คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง1
4005129880Mass media mass culture : an introduction / Stan Le Roy Wilson1
40061298830รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน2
40071298890ลดหย่อนสูง 1 ล้านบาท1
40081298960ผลการดำเนินงาน 12 เดือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
40091299060คู่คิดเอสเอ็มอี1
4010129910Readings in English 11
40111299170พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม... - ธันวาคม... 2
40121299180รชดาภิเษก เปน ตู้ทองของการเล่าเรียน : รวมศึกษานุกรม ทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง1
40131299190กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวั1
40141299200อนุสรณ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. 1
40151299210Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her royal h1
40161299220สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา / บรรณาธิการ ดร.สมชาย สุรชาตรี1
40171299230หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พฤศจิกายน พุทธศั1
40181299280การบริหารสถาบันอุดมศึกษา1
4019129930Finance and accounting for nonfinancial managers / William G. Droms1
40201299430สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... / คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2550 สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา3
40211299460OM 3041
40221299490Thai Textile Merchants Association directory... 5
40231299840พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่... ประจำปี.../ วิทยาลัยอิสลามยะลา1
40241299860Trade policy review of the USA : the WTO secretariat report... / Rangsun Thanapornpun, editor4
4025130Concise encyclopedia of information technology / Adrian V. Stokes1
40261300Fielding's economy europe / by Joseph Allen Raff and Judy Raff1
4027130000การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
4028130010ต้นไม้ ชุดที่ 2 : พืช ผักที่เป็นอาหารและยา2
4029130020การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
40301300230พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทร1
4031130040การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่... 1
40321300770ลครพูดเรื่อง ต้อนรับลูก / เปอร์ล ฮัมเฟรย์1
4033130080Global marketing / Douglas F. Lamont1
4034130090ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว / โดย พรทิพย์ สุขะกุล ; พวงเล็ก ศิริทวี และ แสงจันท์ [บุณยบรรณานนท์] พุทธิเจริญรัตน์1
4035130100ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / เล่าชวนหัว1
4036130110มรดกแผ่นดิน / เสนอ นิลเดช1
40371301110พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 133 ตัวอย่างการยุทธ์ / ซุนวู ; อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล1
4038130120ประสบการณ์และความคิดของ บุญชนะ อัตถากร / บุญชนะ อัตถากร1
40391301250โคตรโกงสุวรรณภูมิ / คเณส ฉมารักษ์กุล1
40401301260การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล5
40411301350A miscellany of civil procedure law1
40421301360เกร็ดกฎหมายวิ.อาญา : ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2552 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่1
4043130140สามฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์ราชันย์ / จำลอง สาลีสังข์1
40441301430สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตกอัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / สุรินทร์ หิรัญบูรณะ1
4045130150Buying more house for less money : how to make sure you get your money's worth / Ceil Lohman1
40461301710คู่มืออาหารเสริมรายได้สำหรับประกอบอาชีพ / กองบรรณาธิการเพชรกะรัต1
40471301880ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย = Thailand cultural center / กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ2
4048130190Introductory algebra : an interactive apprach / by Linda Pulsinelli and Patricia Hooper1
404913020คนเพลงและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / เอนก นาวิกมูล3
4050130200A lasting peace2
4051130220ประวัติชีวิตและผลงาน 5 นักเขียน 1 คีตกวี / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ1
4052130230The believer and the powers that are / John T. Noonan1
4053130250สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม1
40541302750นโยบายและกรอบทิศทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40551302760รายงานประจำปี 2548 จังหวัดสุโขทัย1
40561302840Alcoholism alcoholisten / โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ2
405713030หลักพืชศาสตร์ / สุรพล มนัสเสรี1
40581303050รัฐธรรมนูญของเรา1
40591303060ร่มเกล้าชาวใต้... / สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์1
40601303070ผู้นำที่พึงปรารถนาของสังคมไทย / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์6
40611303140ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. แพ่ง เล่ม 7 5
40621303180แผนปฏิบัติงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40631303190ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ฉบับร่าง) / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40641303210โบราณสถานวังสีเทา หมู่ที่ 7 บ้านสีทา ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / สุนิสา มั่นคง1
40651303230คำถาม-คำตอบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
40661303340USA. : Its geography and growth 1
40671303380ทำเนียบบัณฑิต / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
40681303460Vision of the Dhamma : a collection of buddhist writings in English / Bhikkhu P.A. Payutto3
4069130353062 years of the Bangkok post the achievers1
4070130360Marketing / by Carl McDaneil and William R. Darden1
4071130390Management / by Romon J. Aldag and Timothy M. Stearns1
40721303910Cost down... 6
407313040Adult education: foundation of practic1
4074130400Principles of accounting / by Eric G. Flamholtz ; Diana Troik Flamhottz and Michael A. Diamond1
4075130422010 นิทานเซ็น1
40761304300ชุมนุมนิสิตหญิง 25093
40771304490เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม... 6
4078130460StreetSmart marketing / by Jeff Slutsky and Mare Slutsky1
4079130470การถ่ายภาพกลางคืน / ชุลีพร เกษโกวิท1
4080130490Applied problem analysis / Jeanette A. Griver1
4081130500World’s largest market : a business guide to Europe, 19921
40821305100พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25471
40831305120Bangkok tourist guide2
40841305140สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549 / สำนักงานศาลปกครอง3
40851305220มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม ... / สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
4086130530Marketing concepts and strategies / by William M. Pride and O. C. Ferrell1
4087130550Business / by William M. Pride ; Robert J. Hughes and Jack R. Kapoor2
4088130560Thailand : a short history / David K. Wyatt1
40891305770ร่างประมวลกฎหมายอาญา1
4090130580Public speaking : today and tomorrow / by Ethel C. Glenn and Sandra H. Forman1
40911305920ทางสายใหม่ / เชวง เดชะไกศยะ1
409213060อยากก้าวล้ำนำหน้ามาทางนี้ เสรี วงษ์มณฑา 1
4093130600Analysis for marketing planning : by Donald R. Lehmann and Russell S. Winer1
40941306020Tricks of welfare1
4095130610Strategic choices supermacy, surival, or sayonara / by Kenneth I. Primozic ; Edward A. Primozic and Joe Leben1
4096130620Business policy : administrative, strategic, and constituency issuess / by Curtis E. Tate ; Marilyne L. Taylor and Frank S. Hoy1
40971306220สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยาทางการแพทย์ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / กิตติ ไชยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] 6
40981306260เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม... 3
40991306290เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
41001306320เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เล่ม... 2
41011306470เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน (เคล็ดลับ)1
41021306550เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ (เคล็ดลับ) ภาค 21
41031306580เจาะหลัก-ฎีกา วิ.อาญา (เคล็ดลับ)1
41041306590เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจทันสมัย ภาค 2 / The Justice Group, ผู้รวบรวม1
41051306750รวยลัด เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ ขายตรง1
41061306770Best of OTOP the golden catalogue2
4107130680Human relation for the hospitality industry / by Robert J. Martin and Donald E. Lundberg1
41081306800บันทึกความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น2
41091306830การบริหารสถาบันอุดมศึกษ1
41101306860ข้อมูลพื้นฐานและแนวยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2547-2551 / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย2
41111307090เอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก1
41121307160ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สุภัทรดิศ ดิศกุล1
4113130730อุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย1
41141307310Encouragement of local people's participation in coastal rehabilitation through non-government organizations : a case study in Andaman project1
41151307380รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.... : เชียงราย = Provincial statistical report... : Chiang Rai / สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ1
4116130740ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท / สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, บรรณาธิการ1
4117130750รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
4118130750028 ตัวอย่างร่วมเรียนรู้ประยุกต์ใช้ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
41191307540หนังสือชุดของขวัญจากใจ1
41201307590เส้นทางแม่ฟ้าหลวง / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์2
41211307710ศรีสมเด็จ'521
41221307770คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มฉบับ 3 สนามสอบ / รชฏ เจริญฉ่ำ1
41231307830สร้าง web application ด้วย Dreamweaver Ultradev / พุทธิชา ขุนหอม และ เอกรัตน์ อุ่นยัง1
41241307890รวมบทความพิเศษ ปี... / พงศ์พัฒน์ คุโรวาท2
4125130790Analysis and design of business information systems / Robert A. Saldarini1
41261307900รายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ... / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ1
41271307950Insight guides Bangkok1
41281307960Insight guides Portugai1
412913080จากปัญญาขงเบ้งว่าด้วยชมรมขุนพล / แปลโดย ทำนุ นวยุค2
4130130820Tax concepts for decision making / by William A. Raabe and James E. Parker1
4131130830Comprehensive business law : principles and cases / Daniel V. Davidson...[et al.] 1
41321308300น้ำข้าวกล้องงอก สูตร"ขึ้นโต๊ะเสวย"1
4133130850Property / by kenneth Miller and Peter Robson1
4134130860Japan in the global community2
4135130870bottom up marketing2
41361308940หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 1 รายวิชา ศ.01331
41371308950หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 2 รายวิชา ศ.01341
4138130900คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ / โดย วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น...[และคนอื่น ๆ] 4
4139130910ฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลาน : อัตชีวประวัติจอมพลประภาส จารุเสถียร / ประภาส จารุเสถียร1
41401309240การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / ฟิลลิป อาร์ คาเทโอรา และ จอห์น แอล เกรแฮม ; สันติธร ภูริภักดี... [และคนอื่น ๆ], แปล8
41411309260ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี3
4142130930เตรียมสมัครสอบและสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสและสจ๊วต / เรียบเรียงโดย นิทัศน์ โบกขรณี และ Julia1
4143130940ครบเครื่องเรื่องคนคน / วิทยา นาควัชระ2
41441309420ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 4
41451309490กอล์ฟ กูรู เล่ม... / พิษณุ นิลกลัด1
4146130950เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรม / พิภพ เล้าประจง2
4147130960การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนเพื่อใช้วางแผนหากำไร / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์1
41481310Dictionary of banking and finance1
414913100ศิลปะแห่งการแปล / ส. ศิวรักษ์2
4150131000ธุดงค์ข้ามแดน / กิตติญาโณภิกขุ3
4151131010การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล / โดย ชัยวุฒิ จันมา และ พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง1
41521310480Tourist guide : Island of Singapore / Singapore Travel Service1
41531310570ภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-25552
41541310580Your 1954 stars / Katina Theodossiou1
4155131060คดีภาษีอากร 1
41561310670Bulletin 1969-19711
41571310690ศิลปะหลอมรวมใจ6
4158131070ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล1
41591310720การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมกับบทบาทของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ / เกษม วัฒนชัย1
41601310760Making instructional design decisions... 2
4161131080ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์2
4162131090คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม / พูลพงษ์ บุญพราหมณ์2
4163131100สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า2
4164131120Introductory economics / Marilu Hurt McCarty1
41651311320อ่านก่อนตายก่อนจะเสียดายที่ไม่ได้อ่าน1
4166131150ไคเซ็น : กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่น = Kaizen / มาซาเอกิ อิไม ; วัฒนา พัฒนพงศ์, ผู้แปล 4
4167131170ชุดเจาะกึ๋นญี่ปุ่น เล่ม2
4168131180Doing business with the Japanese2
41691312110รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.3
41701312170The Singapore Improvement Trust1
41711312190Indiana university bulletin 1971-721
4172131220คู่มือศึกษากฎหมายประมวลรัษฎากร : 80 ปัญหากฎหมายภาษีอากร / สุเมธ ศิริคุณโชติ2
41731312210Report of the financial adviser upon the budget of the Kingdom of Siam19
4174131230พูดบรรลุจุดหมายได้ใน 30 วินาที / ไมโล โอ. แฟรงค์ แปลโดย บุญยิ่ง ฉัตราธรรม2
4175131240ชุดศาสนากับชีวิต1
4176131250your erroneous zone1
4177131260ฮ่องกง : สมรภูมินี้ไม่มียอมแพ้ / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
41781312640ร้อยคนร้อยคม : ฉบับสมบูรณ์ / ทศ คณนาพร3
4179131270ประชากรผู้สูงอายุไทย : ลักษณะทางประชากรและสังคมจากแหล่งข้อมูลทางการ / โดย นภาพร ชโยวรรณ ; จอห์น โนเดล และ ศิริวรรณ ศิริบุญ1
4180131280วิชาที่ฮาร์วาร์ด ไม่ยอมสอน = What they don't teach you at Harvard Business School / มาร์ก เอช แมกคอร์แม็ก ; แปลโดย สิริ ปรีชญกุล1
41811312810ประมวลผลงานของคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 1
4182131290จิตวิทยาในการขาย / เอลเมอร์ แปลโดย สุกิจ พลับจ่าง1
41831313370การสหกรณ์ในประเทศไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์1
41841313390Thai ways of life and the rivers2
41851313400กรมพลาธิการทหารบก1
41861313410สร้างโอกาสในวิกฤตเลือกเรียนให้ดียังมีงาน (ดีๆ) ทำ... 1
41871313550บันทึกคนเดินทาง2
4188131360Electronic media guides1
41891313650หนังสือรวบบทความประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันจันทร์ที่ 16 มีน1
41901313700Trade policy review of Japan : The Japan Government report. 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor.1
41911313710Trade policy review of Japan : The WTO secretariat reports, 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor1
41921313960เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอน2
4193131400Mutual fund fact book1
4194131420Acting with style / by John Harrop and Sabin R. Epstein1
41951314310One show design vol... 2
41961314350Best P.O.P. design1
41971314380Package and P.O.P. structures / Dhairya1
41981314570ความตกลงการค้าเสรี (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)2
4199131480เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : ข้อสอบ / โดย จินตนา สมทรัพย์...[และคนอื่นๆ] 2
420013150ชุดเคหะเศรษฐศาสตร์2
4201131500คำพังเพยสุภาษิตสุนทรภู่และสุภาษิตสอนหญิง สอนชาย / รวบรวมโดย ศูนย์เก้า2
4202131520Leadership and the one minute manager2
42031315340nu dou shi / Hnang guan za zhishe1
4204131540การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด / ณรงค์ ป้อมบุบผา2
42051315420Microsoft office Access 2007 [Digital videodisc] 1
42061315450เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ 2
4207131550หลักการทำสาระสังเขป / วลัยพร เหมะรัชตะ2
42081315550รวมด้วยฮวงจุ้ย / คฑา ชินบัญชร1
4209131570ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ และการคำนวนการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1
42101315980Annual report.... 1
4211131600How to improve your basketball5
42121316030Thai Orchilds Magazine3
42131316100เพลส แอนด์ ไพรซ์... 4
42141316160ทำเนียบผลการวิจัยกรมอนามัย... / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2
42151316200เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 4
42161316230คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข2
4217131630วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / จีรพรรณ กุลดิลก3
42181316300ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน / อดิศักดิ์ ตันตาปกุล1
42191316410พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
42201316460English-Thai dictionary of food engineering Directory of food processing and packaging machinery2
42211316540จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช... / นันทกา พลชัย, บรรณาธิการ ; สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2
42221316590โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Value creation ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็1
42231316660ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ... 1
42241316810การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย1
42251316820การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.... 2
42261316830การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... 1
42271316840Shui hu zhuan1
4228131700Advertising design in Japan vol. 252
4229131730Newspaper design 31
4230131740File structures : a conceptual toolkit / by Michael J. Folk and Bill Zoellick1
42311317410สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / จิตกร บุษบา, บรรณาธิการ1
42321317520การชำระหนี้ หนี้เงิน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ / สนิท สนั่นศิลป์1
4233131770ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 / พิพัฒน์ ชูวรเวช1
4234131780ตำนานไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2231 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อาณัฐชัย รัตตกุล1
4235131800คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ / นงเยาวดี พัฒนาวงศ์ธรรม2
4236131840ความดันโลหิตสูง / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
4237131850พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย / สาลิน วิรบุตร์, บรรณาธิการ1
4238131860เทคนิคสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส / พีซี (SPSS / PC) / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กร2
42391318650ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย1
4240131870การวิเคราะห์เชิงสถิติ [กับ มินิเท็บ=Minitab] / วีรานันท์ พงศาภักดี2
42411318710Li Taibai quan ji3
42421318730Xi Yun Ji / Wu Chen'en1
4243131880ภาษาไทยที่สือมวลชนอาจใช้พลาด(สนั่น ปัทมะทิน)6
42441318830Mau dun san wen xuan ji / Lin Na... [et al.]1
4245131890การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา1
4246131900ข้อมูลและบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับการเกิด1
4247131920คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ4
42481319300Shi ji vol... / Si ma quian2
4249131940Wages2
42501319440Mottoes on Chinese traditional virtues2
4251131950เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก / กำชัย ลายสมิต, บรรณาธิการ2
4252131960มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ1
42531319750Study in China1
4254131990การจำลองแบบปัญหา / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ2
42551320Dictionary of finance and investment terms / by John Downes and Jordan Elliot Goodman1
425613200สามชีวิตบนเกาะน้อย / ธีโอคอร์ เทย์เล่อร์ ; แปลโดย เจตน์ เจริญโท1
425713200080 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย3
4258132020คู่มือปฏิบัติการภาพถ่ายขาวดำ / โดย นวลจันทร์ เถระพัฒน์ ; สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และ พรทวี พึ่งรัศมี2
42591320307 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล2
42601320380พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
4261132050การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ / โดย พิภพ เล้าประจง และ มานพ ศรีตุลยโชติ4
4262132060เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มณีศรี พันธุลาภ2
4263132070Design management : a handbook of issues and methods / edited by Mark Oakley1
42641320750Li bai cheng 1 / Yao Lei Yin2
42651320760Li bai cheng 2 / Yao Lei Yin3
4266132080Hotel front office management / James A. Bardi1
426713210Don quixote U.S.A.1
4268132100A contemporary rhetoric / Maxine Hairston1
42691321110ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน1
4270132160Express yourself in written English / Frederick H. O'Connor1
42711321610ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน3
42721321630ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน4
42731321750การใช้สีสังเคราะห์2
42741321770Chris unseen... / คริสโตเฟอร์ ไรท์ 2
42751321810ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม2
42761321840การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์5
42771321870รายงานประจำปี... / บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1
42781321900Postgraduate and doctoral programs prospectus graduate studies... 1
42791321960สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ... 1
428013220เคล็ดลับบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น กลวิธี เนชั่นแนล ฮอนด้า บุกอเมริกา / ชิโอซาวา ชิเกรุ ; แปลโดย ต่อพงษ์ บุญเลิศ 1
4281132200Commerce letter example / Bi Zhao Yi1
42821322020ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2
42831322050คู่มือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ์ / พระมหานิรุตต์ ฐิตสวโร1
42841322080ค่าจ้างขั้นต่ำกับแรงงานไทย / เมธินี พงษ์ประภาพันธ์1
4285132210Gone with the wind1
4286132240Legal environment of business government regulation and public policy analysis / Henry N. Butter1
42871322580Hanyu chuji jiaocheng = Elementary Chinese course / Chief editor Deng Yi... [et al]2
4288132260Maintenance handbook for hotels, motels, and resorts / by Alan T. Stutts and Frank D. Borsenik1
42891322690SME directory 20101
42901322720สรุปผลงาน 10 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รุ่งเรือง สายพวรรณ์, บรรณาธิการ1
42911322750ฝ่าวิกฤตด้วย CSR1
42921322790เอกสารเผยแพร่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
42931322890จดหมายจากโชรสเบอรี่2
42941322940การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = The study of "Promotion of gender mainstreaming for development by1
4295132320The Koreans / Elizabeth K. Lee1
42961323310ยอดคน / อรวรรณ1
42971323360ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก... 3
42981323510The Royal treasury of story and song part 1 doors of gold1
42991323520Collins' School Series1
4300132360Computer aided architechtural design / William J. Mitchell1
43011323680วารสารไทยคดีศึกษา [วารสาร]1
43021323700รัฐประศาสนศาสตร์3
43031323750งานรื่นเริงประจำปี ... 3
43041323840H C P activities report ... 2
43051323880คุณธรรมและจริยธรรม / ไสว สุทธิพิทักษ์1
4306132390Basic / Samuel L. Marateck1
430713239804 ทศวรรษนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ3
430813240เสฐียรโกเศศตามทัศนของส. ศิวรักษ์ / ส. ศิวรักษ์2
4309132400Decision support and expert systems : by William E. Leigh and Michael E. Doherty1
43101324060พระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข / สมศักดิ์ จิราพร... [และคนอื่น ๆ]1
43111324100แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2545-2549 / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี1
43121324120ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการ / จัดทำโดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล1
43131324190หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหา1
43141324250การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์... [และคนอื่น ๆ]5
43151324260Filming in Thailand guide book / Thailand Film Office1
43161324310Unexplanined series1
43171324320The Universe / Iain Nicolson1
43181324330Big bang / Heather Couper and Nigel Henbest1
4319132440Business sponsorship / Caroline Gillies1
43201324480Food safety a guide to prevents contaminants and toxins1
4321132460Broadcast writing : principles and practice / Roger L. Walters1
43221324620รอบรู้เรื่องยากและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม... 1
4323132480The Suan Pakkad palace collection / by Subhadradis Diskul...other photographed by Chusak Warapitak1
43241324970การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.25421
432513250ภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ฮานส์ ไดเอทร์ช1
4326132530Group processes for adult education / by Paul Bergevin and Dwight Morris1
43271325590ตราสารมูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]2
4328132560Listen for it1
43291325680หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) [จุลสาร]1
4330132580Documentary credits / Raymond Jack1
4331132590เทคนิคการถ่ายภาพนู้ด1
433213260The great depression of 19902
4333132600Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4334132610The new Cambridge English course / by Michael Swan and Catherine Walter1
43351326120Educational administration and management1
43361326130อนุสรณ์วันครบ 84 ปี แห่ง ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]1
43371326200Congratuations to Her Majesty the Queen on her birthday [จุลสาร]1
4338132630Data and computer communications / William Stallings1
43391326360พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 [จุลสาร]1
43401326370องค์การส.ป.อ.คือรากฐานพลังแห่งชาติ [จุลสาร]1
43411326410สูจิบัตรชมรมนิสิตนักศึกษาชาวปักษ์ใต้ 5 มหาวิทยาลัย รายการดนตรีรีวิวช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ [จุลสาร]1
43421326480มองลึกเข้าไปในกทม. รวบรวมบทความน่าคิดของ เริง เอกราชจากสยามรัฐ [จุลสาร]1
4343132660Better business letters : a self instructional book to develop skill in writing / by James M. Reid and Anne Silleck1
43441326660เอกสารชุดมองด้านใน1
43451326730Hong Kong night life and shopping [จุลสาร]1
4346132680Breakthrough / by J. C. Richards and M. N. Long2
43471326840The first golden gift book of Prince Charles and Princess Anne [จุลสาร]1
43481326850The Royal tour of Kenya [จุลสาร]1
43491326870Museum of Meshed [จุลสาร] / H. Samadi1
4350132690Marketing corporate image : the company as your number one product / by James R. Gregory and Jack G. Wiechmann1
43511326920Franklin D. Roosevelt's little white house and museum [จุลสาร]1
43521326960The silver harvest of the norwegian fjords จุลสาร]1
435313270กิจการอวกาศโซเวียต / คนเดิม, บรรณาธิการ2
43541327080Reader's digest teasers and tests1
43551327110Japan shopping guide map [จุลสาร]1
43561327120Slough, windsor, maidenhead [จุลสาร]1
43571327140Thailand [จุลสาร]1
4358132720The Oxford dictionary of quotations1
4359132770Making money in Japanese stocks 2
436013280ลาว : 10 ปีหลังปฏิวัติ / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นรนิติ เศรษฐบุตร และ สุจิตต์ วงษ์เทศ2
4361132800ปวงปรัชญาจีน / ฟื้น ดอกบัว1
4362132820Communicative English for hotel personnel / Kanitta Utawanit1
43631328290Key concepts in Chinese philosophy / Zhang Dainian ; translated and edited by Edmund Ryden4
4364132830Statislical methods / by Herbert Arkin and Raywond R. Colton1
43651328820หานเฟย : หลักการบริหารคนที่จิ๋นซีฮ่องเต้นำมาใช้ในการสร้างมหาอาณาจักร1
43661328890Money Pro แผนการเงิน แผนชีวิต / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ2
4367132890Developing a professional sales force managers / David A. Stumm1
4368132900CAD/CAM theory and practice / Ibrahim1
43691329040วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนา / กล้า ทองขาว, บรรณาธิการ4
4370132910Longman practice tests for the TOEFL / Deborah Phillips1
43711329320"Jia ting" cong shu1
43721329370รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). 1
4373132940การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์1
43741329400พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550. พรรคการเมือง พ.ศ.2550. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิส1
43751329430กฎหมายที่ควรรู้1
43761329440ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญเรียงตามลำดับมาตราตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปี พ.ศ.2522 รวม 45 ปี / อุทัย ศุภนิตย์1
43771329470Anna and the King ในประเทศไทย1
43781329490นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์2
43791329560Ramkhamhaeng University / editor, Rampai Sirimanakul, M. Sharman1
4380132960Organizing and implementing the marketing effort text and cases / Frank V. Cespedes1
43811329701990 British design and art direction / edited by Edward Booth-Clibborn1
43821329730วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี1
43831329810รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย2
43841329840Thai Tapioca Starch Association... 4
43851329890คัมภีร์ Freeware1
43861329930รัฐสภาปริทัศน์ : พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน / อัจฉราฉวี นิ่มศิริ, บรรณาธิการ1
43871329960แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 22
438813300มารยาทไทย5
4389133000Criminal law / L. B. Curzon1
43901330020รายงานการคลังท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี... / สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3
43911330060ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม... / รวบรวมโดย กัญจนา ดีวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]3
43921330100คำชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / กระทรวงศึกษาธิการ1
43931330140ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เล่ม... / รวบรวมโดย สุรพล สายพานิช [และคนอื่น ๆ] 2
43941330220Soil series in Northeastern of Thailand for mulberry cultivation1
43951330240Study work live in AUS and NZ with CP guidebook... 1
43961330290เบิกบานในธรรม 1
4397133030Entrepreneurship : starting a new business / by Robert L. Anderson and John S. Dunkelberg1
43981330340Greg Norman's 100 instant golf lessons1
43991330380การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-สื่อสารสำหรับอาคาร / ชายชาญ โพธิสาร2
4400133040Cases in financial management / by I. M. Pandey and Ramesh Bhat1
44011330410Quick Start Education : หุ้น2
44021330440จากป้าหมอ / สุมาลี นิมมานนิตย์1
4403133051084 พรรณไม้ถวายในหลวง1
4404133070Sociocybernetics paradexes : observation control and evolution of self steering systems / edited by Felix Geyer and Johannes Van der Zouwen1
44051331000พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551) / สำนักงานศาลปกครอง2
44061331050พระพุทธชินราช1
4407133140ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก / บุญร่วม เทียมจันทร์2
4408133160ข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐานในทางบัญชี-การเงินและการจัดทำเอกสารประกอบการบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย2
4409133170การกระทำและการไม่กระทำในกฎหมายอาญา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ1
44101331990ขายดี by แก้จน [วารสาร]1
4411133200การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / ทองใบ สุดชารี2
4412133220การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน / สมชาย ชูชาติ1
44131332210โครงการศึกษาทบทวนเพื่อการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ [ซีดี-รอม]1
4414133230พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย / ประเวศ วะสี1
44151332400วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) [วารสาร]1
44161332420วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
44171332430วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [วารสาร]1
4418133260ศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น / แปลโดย เสฐียร พันธรังษี1
44191332910พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
442013330กระบวนพยุหยาตรา : ประวัติและพระราชพิธี / โดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์2
44211333000คู่มือแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน / ฝ่ายวิจัยและพัฒ1
4422133310He who rides a tiger1
4423133320พล.ต.อ. พระพินิจชนคดีกับแผนการปลงพระชนม์ / สัจจา วาที2
4424133340ประมวลภาพพระปิยมหาราช / เอนก นาวิกมูล1
4425133350ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ / โดย พรชุลีย์ นิลวิเศษ...คนอื่น ๆ2
44261333670100 จานเด็ดคนดัง / จัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1
44271333680รัตนโกสินทร์ที่กินถิ่นอร่อย / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ และนิตยสาร1
4428133370แรงจูงใจในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / สุนันท์ สุขสมบูรณ์1
4429133390ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ / มนัส สุวรรณ1
44301333940National conference proceeding... 2
44311333950MBA world guide... 1
44321333980หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก 3
44331333990โครงการ One Stop Services2
443413340The instant economist2
44351334010ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี... / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; จารุวรรณ แสงจันทร์, บรรณาธิการ 3
44361334060ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท2
44371334080ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / อารยา พิบูลนครินทร์1
4438133410วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1
44391334120มนุษย์นิวเคลียร์ / ธนู แก้วโอภาส1
4440133430สังคมวิทยาว่าด้วยกลุ่มขนาดเล็ก / ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล1
44411334340รวมกฎหมายกีฬามวย / สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สำนักงานกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย1
44421334360การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอ2
4443133440สร้างบริการให้เป็นเลิศ = The complete guide to customer service / ลินดา เอ็ม. แลช ; แปลโดย ปลายฝัน สุขารมย์ 2
44441334430เสน่ห์ผูกมิตรพิชิตใจ / ศศวรรณ มงคลภาพ1
44451334500เลดี้กับจอมพญามาร / เกวลิน, แปล1
44461334520บัลลังก์รักฟาโรห์ / เกษวดี, ผู้แปล1
44471334560ความรู้ความสามารถทั่วไป1
4448133460นอสตราดามุสกับไทย / สัมฤทธิ์ ทองอินทร์1
44491334600นักพัฒนาชุมชน1
44501334610เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ1
44511334620ปลัดอำเภอ1
44521334630ข้าราชการวิศวกรโยธา1
44531334640ข้าราชการวิเคราะห์นโยบายและแผน1
44541334650เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน1
44551334660คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP Academy1
44561334670คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP ACADEMY1
44571334680นักพัฒนาการท่องเที่ยว1
44581334690นายช่างโยธา1
44591334700เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม1
44601334730ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
44611334740ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
4462133480กฎหมายเพื่อคนพิการ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, บรรณาธิการ1
44631334800ปลัดอำเภอ1
44641334820เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม1
44651334890คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
4466133490ฮิปปีอัสใหญ่ บทสนทนาของเพลโตว่าด้วยความงาม / แปลและอธิบายความโดย กีรติ บุญเจือ1
4467133500กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร1
44681335260Design / จัดทำโดย ทีมงาน Design1
4469133530ชุดฝึกอบรมหลักสูตร1
4470133534050 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
4471133540คุยกันฉันคอมพิวเตอร์ / นิตยา กาญจนะวรรณ2
44721335420คู่มือสำหรับรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์1
44731335440คู่มือกฎหมายอิสลามและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
44741335460Thailand research expo... 1
44751335580ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด1
44761335630ปาพจน์ฉบับฆราวาสชั้นเลิศ1
44771335640ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตชายแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ2
44781335700ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใ1
44791335710กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ฉบับไทย-อังกฤษ / รัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์... [และคนอื่น ๆ]1
44801335780วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [วารสาร]1
4481133591070 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
44821335920แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) กรุงเทพมหานคร แห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 2
44831335990สร้างสรรค์สร้างไทย2
44841336060บทความปฏิบัติธรรม : มาปฏิบัติธรรมได้อะไรมากกว่าที่คิด / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
44851336070กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม1
44861336080Research in English : how to learn and how to teach1
44871336090Fact book Thailand - Cambodia border issues : the area adjacent to the Temple of Phra Viharn and other areas, including the Temples of Ta Muen and Ta 1
4488133610Animal Farm1
44891336120The report Thailand... / Oxford Business Group1
44901336130Bangkok zogzag / Yvonne Bohwongprasert... [et al.] ; Peerawat Jariyasombat, editor1
4491133620รายงานการเงิน / เกษรี ณรงค์เดช1
4492133630คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย / ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1
44931336580แบบจำลองที่เหมือนเพื่อนคู่คิด = Our companion modelling approach / แปลโดย อิงอร เทรบุยส์1
4494133660กำพืดมนุษย์ / ป. จาตุพนธ์1
4495133670การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
44961336740ความสำเร็จในชีวิต สัญญา ธรรมศักดิ์ : คนของแผ่นดิน1
44971336810ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม... 1
4498133690ชุดสุดยอดกลยุทธ์1
44991336930Basic kanji book vol.1 / Chieko Kano... [et al.]1
45001336960Kanji 1000 plus1
450113370คือนักปราชญ์ : ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต / โดยจำนงค์ ทองประเสริฐ... [และคนอื่น ๆ] 1
45021337030นิทานธรรมนิบาตชาดก 11
45031337050พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์1
45041337140เลสาบเรา... / วิวัฒน์ สุทธวิภากร... [และคนอื่น ๆ]9
45051337190อาลัยประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ (พ.ศ.2453-2540) / ประสิทธิ์ ลุลิตานนท์1
4506133720การพัฒนาเกษตรของประเทศไทย / ไพรัช กฤษณมิษ1
45071337200ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทย ภาค 2 และศุลกากรภิวัฒน์เพื่อรองรับโลกการค้าเสรี 3
45081337250เรียนปริญญาโทที่ไหนดี1
45091337280มีท้องจะร้องหาใคร / วิโรจน์ ถิรคุณ1
45101337350สุดยอดพลังชีวิต / เฉก ธนะสิริ1
4511133748056 ครอบครัวกับบ้านคือลมหายใจของชีวิต1
45121337490ฟาร์มสัตว์ ฟาร์ม (ความ) สุข / สุพิตา วรุณปิติกุล ; บรรณาธิการโดย ยุทธนา วรุณปิติกุล1
4513133750กรุงศรีอยุธยาในเอกสารหลักฐานสเปน = The Philippine Islands / แปลโดย จันทร์ฉาย ภัคอธิคม1
45141337520เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง5
45151337560ยกกระบัตร / สำนักงานอัยการสูงสุด1
4516133760การประเมินผลทางการศึกษา / อำนวย เลิศชยันตี1
45171337640รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา... / วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
45181337660ตามรอยพ่อหลวง1
45191337670ราชินีมูลนิธิ1
4520133770The six-figure women (and how to be one)1
452113377001st grad academic conference1
45221337730การถ่ายโอน Journal link ไปยังองค์กรใหม่ กรณีศึกษาเรื่องการทดลองเข้าใช้และการบอกรับฐานข้อมูล Synergy ในรูปภาคีห้องสมุด / สุกัญญา สุนทรส... [และคนอื่น ๆ1
45231337780Annual report.... 2
45241337880เพียงความตั้งใจ1
4525133790ข้าราชการระดับบริหาร / สมศักดิ์ ชูโต1
4526133810สามก๊กฉบับเดินดิน1
45271338120เล่นเงินให้รวยอย่างเหนือชั้น / จรัสพล ธนพัทธกุล2
4528133820ศิลปะร่วมสมัยจดหมายเหตุ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ2
45291338250100 มุมมองใหม่ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 2 : เมืองแห่งชีวิตมหานครแห่งความหลากหลาย1
45301338280ปฏิบัติการ"พลเมือง"ปฏิรูปชีวิต"พลแมว" / อภิญญา ตันทวีวงศ์1
4531133840บทบาทของที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจชาวต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2411-2475 / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม1
4532133870ทะเลสาบอาถรรพณ์ = Gateway to oblivion / ฮิวจ์ เอฟ. โคเครน ; แปลโดย บรรยง บุญฤทธิ์1
4533133910คำฟ้องคำให้การในคดีแพ่ง2
4534133920การตีความสัญญาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล2
4535133940การใช้กระและกะพร้อมทั้งความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25252
4536133950ทุบกรุสมบัติราชครูชาติชาย ประมาณ กร2
4537133960whole brian thinking1
45381339690Thailand & Business Review [journal]1
45391339740การพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ : กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอและนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย1
45401339750บทสรุปการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) ระยะครึ่งแผน1
45411339760เอกสารกลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา1
4542133980ศึกษาสภาพการมีงานทำของนักศึกษานิด้า รุ่น 2527 / อำไพ บุณยินทุ1
45431339800ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ / ตวงพล ถนอมสิงหะ... [และคนอื่น ๆ]1
45441339820หัวหิน ศิลป์ ศรีสรรค์ / ชมรมพิทักษ์หัวหิน1
45451339840การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / เสถียร คามีศักดิ์1
4546133990งานแข่งขันฝีมือช่างแห่ง-ชางหแงชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 25342
45471339910รายงานสถานการณ์โคนม ปี... 3
45481340Macmillan dictionary of international finance / Julian, Walmley1
4549134000เอบราแฮม ลิงคอล์น / สุนันทา ต่างใจ 1
45501340040องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ [ซีดี-รอม] : นายจิรัส อาจณรงค์ / มานพ วิสุทธิแพทย์1
4551134010ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
45521340120เก็บไว้ด้วยปลายพู่กัน / ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์2
45531340180สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี / สมิทธ์ ถนอมศาสนะ และ ปฤณ เทพนรินทร์, ผู้เรียบเรียง2
4554134020ปรีดีหนี / สุพจน์ ด่านตระกูล1
45551340200รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย... 4
4556134021017 ปี พฤษภาฯ ยังฆ่าประชาชน (ไม่หมด) / สันต์ หัตถีรัตน์1
45571340280ระลึกถึง อ.วิทยา1
45581340290กบถแผ่นดิน : ปฏิบัติการยึด NBT รูปแบบสงครามกองโจรของกลุ่มพันธมิตรทำลายประชาธิปไตย / สมยศ พฤกษาเกษมสุข2
45591340300ตุลาการรัฐประหาร : หายนะประเทศไทย.4
45601340330พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ถวิลวดี บุรีกุล1
45611340350พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ1
45621340370Investigative journalism ข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน2
4563134040ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล1
45641340480เห็ดหลินจือในการรักษาโรค / สาธิต ไทยทัตกุล1
45651340490รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี... / รัตนา จันทร์ศรี, ผู้เรียบเรียง1
4566134060A funny thing happened on the way to the boardroom1
4567134070Macros menus and miracles for lotus 1-2-3 / E. Michael Lunsford1
45681340700รอยยิ้มของในหลวง / ภาณุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ1
4569134090Managing the international business environment : case in political and country risk / Charles R. Kennedy1
45701340940ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง1
457113410Operations management : decision making in the operations function / Roger G. Schroeder1
45721341040เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 3
45731341050การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาคศรีนิมิต1
45741341060การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต1
4575134110Lan protocol handbook / Mark A. Miller1
45761341110เอกสารคำสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว 4
45771341180English for science -1 / Gerald Wayne Williams, editor1
45781341190English for business communication -1 / Win Naing Soe... [et al.]1
45791341200English for accountants -1 / Win Naing Soe1
45801341210English for public administration-1 / Jaratsri Thepphaya1
45811341220Public speaking / Elish Pangiraj1
45821341230Background in British and American literature / Elish Panjiraj and Daisy Imperial1
45831341440โดมในดวงใจ [ซีดี-รอม] : รวมเพลงธรรมศาสตร์1
45841341450มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา1
4585134150เศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายเกลือสินเธาว์ ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2531/2532 / สุขุม เครือวรรณ1
4586134160เด็กและเยาวชนเร่ร่อนจรจัด : สภาพปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข / โดย สุนันทา เสียงไทย ; สุนทรี รสสุธาธรรม และ ขัตติยา กรรณสูต2
4587134170การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย / จุรี ตาปนานนท์1
45881341930Neuland : the future of German graphic design1
4589134220อนามัยแม่และเด็ก / วิไล วัฒนะ3
45901342250การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้เลี้ยงไส้เดือนไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษ1
45911342260การผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะคหกรรมศาสตร์1
45921342270โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45931342280โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
45941342290โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
4595134230โลกทีปนี / พระธรรมธีรราชมหามุนี [วิลาศ ญาณวโร]1
45961342300โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45971342310โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
45981342380สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Self-learning media of basic mathematical / ศศิธร อนันตโสภณ 1
45991342390การพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาการเงินธุรกิจโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ภาคเรียนที่ 2/2550 / ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย2
4600134250ยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย1
46011342550รายงานการสำรวจข้อมูลทางมานุษยวิทยาของชุมชนในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก [ซีดี-รอม]1
4602134260วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท , ปิยวรรณ เจริญลาภ และ ไพศาล ไวศยไพบูลย์1
460313430The Japan of today3
4604134310เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า สหพันธ์รัฐมลายา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์2
46051343110รับประกันการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อังกฤษ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์2
46061343220การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอลฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม / จัดทำโดย คณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
46071343250รายงานประจำปี... / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)2
46081343430ข้อมูลทุนพัฒนาบุคลากรในสถาบันสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีการศึกษา... 1
4609134370แลไปข้างหน้าประชาธิปไตย1
46101343750Bloomberg Businessweek [journal]1
46111343780ความมหัศจรรย์ของอัลกรุอาน / ไรน่าน อรุณรังษี1
46121343790ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการดำเนินงานในระยะที่สอง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 2548-2551 / วัชรา ริ้วไพบูลย์, โอปอล์ ประภาวดี1
4613134380ตำรา-เอกสาร1
46141343800บทความประกอบชีวประวัติของฉลบชลัยย์ พลางกูร1
46151343810พระของประชาชน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
46161343820การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ... 7
46171343890รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ1
4618134390ไซเตสกับการแบนกล้วยไม้ / รวบรวมโดย สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ2
4619134400Anderson's pathology / edited by John M. Kissane1
46201344050Tropical forestry change in a changing world volume ... 11
4621134410การหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี / สตีเฟน เฮสส์ แปลโดย วิทยา สุจริตธนารักษ์1
4622134430ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ เดือน คำดี 1
46231344310มาตรฐานระบบสายสัญญาณสื่อสารสำหรับอาคารสำนักงาน / สมบัติ อนันตรัมพร1
4624134440การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / ชาญชัย อาจินสมาจาร1
46251344430แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
46261344540คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ซีดี-รอม] / อดิธร อนันตโสภณ2
46271344580วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [วารสาร] 1
4628134460สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย / รวบรวมโดย ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์1
46291344620รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน... [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)3
4630134470ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต / กนก จันทร์ขจร1
46311344930สนุกกับนิสัยรักการอ่าน [ซีดี-รอม] / ครรชิต มนูญผล1
4632134500การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ / โดย กุศล ศรีอุทัย, สุขุมาล พัฒนเศรษฐนนท์ และ มาลีวัล เลิศสาครศิริ1
46331345090กูเกิล เอิร์ธ [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว ; Google earth [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว1
4634134540อัญมณีแห่งวรรณกรรมไทย / พิทยา ว่องกุล1
46351345400หลวงพ่อสอนปฏิบัติวิปัสสนา [แผ่นวีดิทัศน์] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)2
4636134550ยาสมุนไพรกับโรคในประเทศเขตร้อนและวิธีใช้บำบัดรักษา / ชลอ อุทกภาชน์1
4637134560การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว / โดย ชลินทร์ อมรธรรม...คนอื่น ๆ2
4638134600วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ทำกินในป่า / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ1
4639134610ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล และ มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย1
4640134630เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชนครินทร์2
46411346370ความรัก / อมรา มลิลา1
4642134640สาระสำคัญและบทวิเคราะห์พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / นิคม จันทรวิทุร, บรรณาธิการ2
4643134650บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
46441346550นโยบายพระกู้ชาติ1
46451346580ฉลาดทำบุญ / พระชาย วรธมฺโม และ พระไพศาล วิสาโล2
46461346590ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income ho2
4647134660สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม / ศรีศักร วัลลิโภดม1
46481346690ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ภาคใต้ตอนบน / ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์... [และคนอื่น ๆ] 1
4649134670เก็งกำไรแบบชาวสวิส / แม็กซ์ กันเธอร์ แปลโดย พันธุมดี เกตะวันดี2
46501346750สถิติงานวิจัย... ห้องสมุดงานวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หน่วยงานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญและหัวเรื่อง / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจั2
4651134680ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 131
46521346970เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม... 2
465313470Advertising annual... 2
4654134700ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง2
4655134710กำแพงเพชร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต1
4656134730สามก๊กฉบับคนเดินดิน1
4657134740Being happy1
4658134750วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องดื่มและเมนูอาหาร / ขวัญแก้ว วัชโรทัย5
4659134760แด่หนุ่มสาว / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พจนา จันทรสันติ1
4660134790คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบัน ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / จำนงค์ บุญชู1
4661134800Marketing strategy / O. C. Ferrell...[et al]1
4662134810ประเพณีนานาชาติ / โดย สินี เต็มสงสัย และ พิชัย รัตนประทีป1
46631348140คู่มือการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good practice1
46641348160โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา... 1
46651348170คู่มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข1
4666134830หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำนย่อ4
4667134840พจนานุกรมศัพท์ป่าไม้ [สาขาวนผลิตภัณฑ์] ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
46681348470Story of Zhuang Zi1
46691348580คิด [วารสาร]1
4670134870More people of our time2
4671134880พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
46721348800แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย : พ.ศ.2551-พ.ศ.25551
4673134890ชุดอาหารเสริม1
467413490Mosaic1
46751349150เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEs / สมพร กิตติโสภากูร1
46761349260ปฏิจจสมุปบาท : หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ / พุทธทาสภิกขุ1
4677134930ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วีระ สกุลทับ, บรรณาธิการ2
46781349340MBA ว่าด้วยกลยุทธ์1
46791349400ก้าวสู่สุดยอดก่อนอายุสามสิบ / ม. อึ้งอรุณ1
4680134950Bluegressiggy1
46811349560ท็อปเท็น1
46821349570DevProConnections [journal]1
4683134958010 ภาพยนตร์เก่าแก่ของไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
4684134960สารานุกรมไทย เล่ม... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 51
46851349610กฎหมายมหาชน.2
46861349620TCI Annual report... 1
4687134963010 วังโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4688134970วัดช่องนนทรี / โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล 1
4689134971010 บ้านทรงไทยภาคกลาง [แผ่นวีดิทัศน์]2
46901349730ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า / บรรณาธิการ วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และ ปฐมทัศน์ จิระเดชะ2
46911349750Annual report.... 1
4692134980ท่องสวิสคิดถึงสเปน / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์1
46931349820รวมบทความงานวิชาการประจำปี ปี พ.ศ.... / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
46941349870รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี... และแนวโน้ม ปี... 3
46951349880รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 3
4696134990ประมวลศัพท์ 6ศาสนา / ปิ่น มุทุกันต์1
4697134990010 รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
46981349930ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับทุกคนเสียงของเราที่ได้ยินบนแผ่นดินไทย1
46991349940รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
47001349950แสตมป์ [แผ่นวีดิทัศน์] 1
47011349980ตะเกียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
47021349990กวนข้าวทิพย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
47031350International finance handbook / edited by Abraham M. George Irn H. Giddy2
4704135000รัฐธรรมนูญของเรา / ชาติ ชับเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา3
47051350010หมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]1
47061350020มีดอรัญญิก [แผ่นวีดิทัศน์]1
47071350090J career guide book... 1
4708135010ถนนไปสู่ญี่ปุ่น / ธัญญา ผลอนันต์2
47091350140หนังใหญ่วัดขนอน [แผ่นวีดิทัศน์]1
47101350150ความรู้คือประทีป1
47111350160ของเล่นสังกะสี สีสันแห่งกาลเวลา [แผ่นวีดิทัศน์]1
47121350180พระที่นั่งวิมานเมฆ พระวิมานแห่งความทรงจำ [แผ่นวีดิทัศน์]1
47131350190ศาลพระภูมิ [แผ่นวีดิทัศน์]1
4714135020เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย = De l'Esprit des Lois / บารอน ชาลส์ เดอะ เซอะกงดาต์ มงเตสกิเออ ; แปลโดย วิภาวรรณ ตุวยานนท์ 2
47151350200พลังงานหมุนเวียนความหวังและทางออก [แผ่นวีดิทัศน์]1
47161350210การผ่าตัดด้วยกล้องส่อง1
47171350220กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน-นายหน้า / ชัยพรว์ ธนถาวรกิตติ์2
47181350230การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร2
47191350260คู่มือมหาวิทยาลัยใน USA4
47201350310รวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี... 3
4721135040หน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์ คนดีและคุณสมบัติพิเศษของนักบริหาร / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ] เรียบเรียงโดย เขมกะ1
47221350460เอเชีย ฟู้ด เบฟเวอเรจ ไทยแลนด์ [วารสาร] 1
47231350910รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 3 4
47241350930นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ / ดวงมณี เลาวกุล และ เอื้อมพร พิชัยสนิธ2
4725135097016 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง / กรมการจัดหางาน1
4726135100ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 52
4727135140กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เพื่อการปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภาพของงาน / โตโย โตโยซาวา ; แปลโดย ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์3
47281351480BIOTEC Central Research Unit : research profile1
4729135150พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / ตาเกยิโร โทมีต้า1
4730135180ความเฉื่อยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ / ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์1
473113520The economics of missing markets, information,and games / edited by Frank Hahn1
4732135200สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ1
4733135230ระเบียบงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535) / รวบรวมโดย วิชาญ ธรรมสุจริต1
4734135270พระอัจฉริยลักษณ์ด้านภาษาศาสตร์ของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์1
47351352830มนต์พิธีแปล / พระครูอรุณธรรมรังษี, รวบรวม1
47361352860ปฏิวัติ วัฒนธรรม / ประมวล รุจนเสรี1
47371352950คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 2
4738135300การประชุมทางวิชาการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย6
4739135308040 ปี PMAT บนเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไทย / ดิลก ถือกล้า, บรรณาธิการ1
4740135310โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี / ภัสสร ลิมานนท์1
47411353180หอมทวนลม / ระพี สาคริก ; เรียบเรียง ประภาภัทร นิยม ; แปล สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ และชลลดา ทองทวี1
47421353240สถิติข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... 1
4743135340บันทึกทองท้ายฎีกาและชี้ขาดความเห็นแย้งในประมวลกฎหมายอาญา / จิตติ เจริญฉ่ำ5
4744135360TACT Awards... 2
4745135370การกำหนดส่วนเหลื่อมขายปลีกของสินค้าเกษตรกรรมบางชนิดในประเทศไทย / ดารณี อัศวาณิชย์1
47461353730She hui lan pi shu15
47471353780Stories of Chinese culture - a bilingual series11
4748135390การจำแนกแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา / วิไล วงศ์สืบชาติ1
47491354080Thai population journal [journal]1
4750135430แนวทางการสอนการเขียนระดับอุดมศึกษา2
4751135440การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน / โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน ; แคเรน ออฟเพนไฮม์ เมสัน และ มินจา คิมโชว์1
4752135470การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต = Liability and life insurance / โดย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์......[และคนอื่นๆ] 4
4753135480สุภาษิตนานาชาติและคำพังเพย คำอุปมา สำนวน / รวบรวมโดย สัจจา1
4754135500ยุทธศิลป์จิ๋นซี : ศาสตร์แห่งการบริหารสำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการ / โดย ทองแถม นาถจำนง และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม3
4755135510วาทะปราชญ์และกวีวจนสุภาษิตล้ำค่าของนานาอัจฉริยเมธี / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
4756135540T. E. T. teacher effectiveness trainign2
47571355550ผู้อภิวัฒน์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4758135560การใช้ประโยชน์ของเสีย 1
475913560Simulation modeling and Simnet / Hamdy A.Taha1
4760135620องค์การสหประชาชาติ / มานพ เมฆประยูรทอง1
4761135640แสตมป์ไทยและประวัติไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 / ประกายเพ็ชร อินทุโศภณ1
4762135650เสียงจากเจ้าของประเทศ / รวบรวมโดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช1
4763135660Thai radical discourse the real face of Thai feudalism today1
4764135710ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เล่ม 22
47651357200สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
47661357220สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
47671357230สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
47681357240สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
4769135730มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก / สุวรรณา สถาอานันท์2
47701357360คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา... 1
47711357370ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
4772135740ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่น= Textiles for teens / Marcella Howard Ellett ; แปลโดย นวลแข ปาลิวนิช 2
47731357470คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1
47741357500การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... / กลุ่มพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศ1
4775135760ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ / โดย ก่อเกียรติ เก่งสกุล และ บุญเจริญ ศิริเนาวกุล2
4776135770ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ1
47771357780Lun yu bie cai... / Nan Huaijin3
47781357830Srinakharinwirot science journal [journal]1
47791357840Journal of fine arts [วารสาร]1
47801357880BrandAge Essential [journal]1
47811357970ชีวิตในเก้าทศวรรษ / เฉลียว ทองอุไทย1
47821357990ศิลปะกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง / มหาวิทยาลัยมหิดล1
47831358000โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา2
47841358050เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 : กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน1
47851358130การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน / วาณี คำดี3
4786135820คมวาทีในพงศาวดารจีน / แปลโดย ศุภนิมิต1
4787135830เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี1
4788135850แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
47891358550ความรักอันใด...รักนั้นยั่งยืน / นงนาท สนธิสุวรรณ1
47901358610พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ พ.ศ.2547 / สภาวิชาชีพบัญชี1
47911358620เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / อุษา บิ้กกิ้นส์,ชลาลัย พงษ์ศิริ และสาโรจน์ ไวยคงคา2
4792135870จากภาษีการค้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม / จงรัก ระรวยทรง3
479313590My years with general motors / Alfred P.Sloan1
4794135900เหนือจอมพลยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก1
4795135920การใช้อวัจนภาษาในการสื่อสาร / กิติมา สุรสนธิ1
4796135940ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 / รัชนี ปิยะมาวดี1
4797135960คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา / สุษม ศุภนิตย์4
4798135970การบริหารงานแบบญี่ปุ่นในประเทศไทย / จุฑา เทียนไทย2
4799135990แนวทางซามูไร หัวใจการบริหารแบบญี่ปุ่น / ทนง ลำใย2
48001360Encyclopedia of banking and finance / rev. and enlarged by F.L. Garcia2
4801136010ระบบงานรัฐสภาไทย1
4802136020สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / โดย สรชัย พิศาลบุตร...[และคนอื่น ๆ]2
4803136040รำลึก 5 ปีพฤษภาประชาธรรมการชำระประวัติศาสตร์ของประชาชน1
4804136060หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชน / เมตตา กฤตวิทย์1
480513610Industrial insurance and loss prevention / RCN Shukla1
4806136110ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม.../ โดย อรุณี หรดาล...[และคนอื่นๆ] 2
48071361150ชีวจิต [วารสาร] 1
48081361170Inno Mag [journal]1
48091361190Technology promotion [journal]1
4810136120วิเคราะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท / ปัญญา บริสุทธิ์2
4811136130มนุษย์กับสัตว์ / ยูริ มิทริเยฟ แปลโดย ธรรมนูญ โรจนบุรานนท์2
4812136140ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 43
48131361450วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [วารสาร] 1
4814136150พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก1
48151361670MM Electronics [journal]1
4816136170ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ / โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และ แพทรีเซีย แน่นหนา1
4817136180ศิลปของผู้นำ / วิลเลี่ยม เอ. โคเฮน ; แปลโดย จรัสรัตน์ ทอไชยรวี2
4818136190รายงานผลการปฎิบัติงานของบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 31
481913620Let's talk quality / Philip B.Crosby1
4820136220การพยากรณ์กำลังแรงงานของประเทศไทย / ปิยะวดี แตงสุวรรณ1
4821136240พัฒนาการวรรณคดีไทย / โดย มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์...คนอื่น ๆ6
48221362460ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาไทย (เรียงความ) : คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศสนศาสตร์ / รวบรวมโดย สุพ1
4823136250President Ho Chi Minh1
48241362520วช. : สนับสนุนงานวิจัยไม้ดอกเพื่องานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 / สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และ พีชณิตดา ธารานุกูล, บรรณาธ1
48251362540เลสาบบ้านเรา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
4826136260การวางแผนการควบคุมและการวิจัยทางการเงิน / โดย เชาว์ โรจนแสง...คนอื่น ๆ2
48271362620พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)2
4828136270เจ้าพ่อเจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค1
48291362720DSI annual report... 1
4830136280วิธีปฏิบัติตนให้มีอายุยืน / กรณ์กิจ มุทิรางกูร1
4831136290คอมพิวเตอร์กับบัตรรายการ / สุมน ชูประสิทธิ์ 4
4832136340วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ / แคน สาริกา1
4833136380การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / โดย แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม...[และคนอื่น ๆ]3
48341363870เสียงเรียกจากลุ่มเล [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
48351363890Annual report.... 1
4836136390ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์ ; สงวน สุทธีเลิศอรุณ และ ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์2
48371363910นิราศเมืองนนท์ [ซีดี-รอม]1
48381363940ธรรมเทศนาพุทธทาสภิกขุ [ซีดี-รอม] / พุทธทาสภิกขุ1
48391363990ของดีมีอยู่ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48401364000สัตว์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48411364010พฤกษานานาพรรณ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48421364030สำรับไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]2
48431364040กีฬาคือยาวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48441364050พืชสมุนไพร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48451364070สุขภาพและความงาม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48461364080พิพิธภัณฑ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
48471364090ทำงานแล้ว เรียนมหาวิทยาลัยภาคสมทบที่ไหนดี? / สุชาติ สุภาพ1
48481364120ศูนย์กลางการพิมพ์สกรีนมาตรฐานระดับ ASEAN = Screen printing valley / สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย1
48491364130Asean travelling guide book... 2
48501364140การบริหารโครงการ / สำราญ ทองเล็ก2
4851136420คู่มือการบัญชีอิมปอร์ตและเอ็กซปอร์ต (ส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก) / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ2
48521364220พุทธอัศจรรย์ เล่ม ... / อารยะ (อริยะ) หวังทวีวิทย์ 3
48531364330รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 2
48541364340Annual report.... 1
48551364390Thailand ICT market... and outlook... 4
48561364460A step of unity forward : collaborative tourism approaches of ASEAN one destination / Therdchai Choibamroong, editor1
48571364480Prime investment information in Cambodia (Provinces-cities) / The Council of the Development of Cambodia1
4858136450มาตรฐานการวางระบบบัญชี-พร้อมปัญหา-คำวินิจฉัยกรมสรรพากร1
48591364500Annual report ... 1
48601364550วงเวียนกรรมของสัตว์โลก / แปลและเรียบเรียงโดย บัญชา ศิริไกร1
48611364570รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย (พ.ศ. 2548-2552) / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ ; สถาพร วชิ2
4862136460เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ / ณรงค์ โฉมเฉลา, บรรณาธิการ1
48631364660คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน2
4864136470หลักกฏหมายแพ่งทั่วไป / นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์. 2
48651364700หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทานประจำปี... สถาบันพระปกเกล้า1
48661364730All Murcia1
48671364750ชี้ช่องรวย directory... 2
48681364760ทำงานอย่างไรจึงรุ่งโรจน์1
48691364780ความสำเร็จของผู้หญิงยุคใหม่ = Success without tears / ราเชล นิลสัน ; ศศิกานต์ อัครพงศ์, เรียบเรียง1
4870136480108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
48711364810Annual report on conditions of manufacturing industries... 1
48721364830ประมวลภารกิจและผลงานนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ในรอบ 6 เดือน (22 ธันวาคม 2551 - 21 มิถุนายน 2552) / พฤฒิชัย ดำรงรัตน์1
48731364850AC 204/200-3121
48741364880ทฤษฎีการบัญชี 200-337 (AC 306). เอกสารประกอบการสอนวิชา / ขาบธัช ปัญจมะวัต3
4875136490สู่สังคมคนทำงานอย่างผู้ชนะ / แปลโดย วิวัฒน์ ธรรมโกมุท1
48761364910การประเมินตนเอง1
48771365090รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. ... / ประพจน์ เภตรากาศ และ รัชนีจันทร์เกษ, บรรณาธิการ1
4878136510หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
48791365100Annual report.... 2
48801365120รายงานกิจการเทศบาลนครนครศรีอยุธยา (ปี 2543-2546) / เทศบาลนคร นครศรีอยุธยา1
48811365140รายงานประจำปี... / กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม1
48821365180พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน [ซีดี-รอม] : เนื่องในงานทำบุญวันเกิดอายุครบ 84 ปี พระเทพเมธาภรณ์ (ทองดี อนาวิโล สังข์เอียด)1
48831365190รวมฮิต คลื่นวัฒนธรรม [ซีดี-รอม] : กิจกรรมมหากุศล รวมพลคนรักพระพุทธศาสนา1
48841365210ธรรมบรรณาการมูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา [ซีดี-รอม] / พระมหาจันลา ตันบัวลี และ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ1
48851365220ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2 [ซีดี-รอม] : คดีโลกคดีธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)1
4886136530แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 15
48871365310ร้อยธัมมรส สหัสนัย : จาริก 45 พรรษา เล่ม... / พรชัย เจริญดำรงเกียรติ, พรทิพา ดวงทวีทอง และวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา2
4888136570Live TVG an inside look at directing and producing / Tony Verna1
48891365790หมู่บ้านประชาธิปไตย [ซีดี-รอม]1
48901365890นารีผล [ซีดี-รอม] / สุทัสสา อ่อนค้อม3
4891136590Thai inageries of Suwanbhumi / M. C. Chand Chirayn Rajani1
48921365910Developer [CD-ROM]1
4893136593057 เคล็ดลับเสริมมงคลแก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
48941365990บุญญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวันทนา ทิพวัลย์1
489513660McGrew-Hill Series in Management1
4896136600Understanding movies / Louis Giannetti1
48971366050Supervision report... and developments in the Thai banking system in the first half of... 4
48981366080การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.1
48991366170Liu jin yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Oxford Speeches / Jiang Tao and Me1
49001366180Ha fu yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Harvard Speeches / Jiang Tao and Men1
49011366190Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Peking Speeches1
4902136620Daytime television programming / Marilyn J. Matelski1
49031366200Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Yale Speeches1
49041366210Magic chinese [CD-ROM]1
49051366220Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
49061366230Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
49071366240Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
49081366250Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
49091366260Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
49101366270A hundred gems of ancient chinese poetry [CD-ROM]1
49111366280Chiness intermediate course [CD-ROM]4
49121366290Reading music [CD-ROM]1
4913136630China's historical sites / edited by Zu Youyi1
49141366300Chinese music classics of the 20th century [CD-ROM]1
49151366310Reading music [CD-ROM]1
49161366320Gu zheng [CD-ROM]1
49171366330Xin fa zhan xin kuai yue [Digital videodisc] / Wen Chang Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao3
49181366340Liaoning University [Digital videodisc] / Liaoning University1
49191366350Top selections of China' s local operas [Digital videodisc]2
49201366370พลังผลักดันความสำเร็จมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
49211366380Wu zhi feng hua [Videodics]1
49221366390Qing ge zhong shi lao de hao [Videodisc]2
4923136640The do's & taboos of international trade : a small business primer / Roger E. Axtell1
49241366430Just another magazine [journal]1
49251366520สื่อไทยกับความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม / สภาวิชาชีพชาววิทยุและโทรทัศน์ไทย1
49261366540รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านไทยคดีศึกษา1
49271366560นิทานธรรมบท / ปุ้ย แสงฉาย, รวบรวม1
49281366690The magic of Bangsaen / งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ1
49291366700TISCO CSR report... 3
49301366760แสงเทียนส่องธรรม / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)1
4931136680The ministry of justice Thai and centenary 1892-19922
49321366800International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill3
49331366840The eagle & the elephant : Thai-American relations since 1833 book... / Ministry of Foreign Affairs2
49341366930พระคุณพ่อ พระคุณแม่ / กรุณา สุวรรณวัฒนะ, รวบรวม1
49351366970เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม... / จตุพล ณ อิลลินนอยส์1
49361366980ข่าวต่างประเทศ2
493713670A question of business / by Curtis W. Page and Charles J.Selden1
4938136700Alternative scriptwriting writing beyond the rules / by Ken Dancyger and Jeft Rush1
4939136710สรุปวิชากฎหมาย4
49401367170พระแม่ฟ้าคู่พระบารมี / กระทรวงคมนาคม1
49411367180คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก / สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย2
4942136720การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาปาสคาล / สานิตย์ กายาผาด1
49431367320Gross provincial products of Nonthaburi... 1
49441367380รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เรื่อง ค1
4945136750การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ / โดย อวยพร พานิช...คนอื่น ๆ4
49461367580Thailand's report on the implementation of the optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitut1
49471367620วารสารการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย [วารสาร]1
49481367630วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ [วารสาร]1
49491367640Saint John's MBA Journal [journal]1
49501367650ทิศไท [วารสาร]1
49511367700เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ1
49521367740How to act smart & cool2
4953136780ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา 2533 / กรรัตน์ เปล่งขำ2
49541367800สิบ อ. ชะลอความแก่ / อนุมงคล ศิริเวทิน2
49551367820นำความรู้สู่การปฏิบัติ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
49561367980ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
49571368020รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (รายงานประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
49581368030National Conference on Human Resources... 2
49591368070ฌาน / ทมยันตี4
49601368080พิสดารร้อยแปดวงการ / อุดร จารุรัตน์2
49611368260การสนับสนุนเพื่อขยายผลต่อยอดและสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์1
49621368270Home Builder Association's Membership... 1
4963136840หลักการบัญชีขั้นต้น 2 / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์2
49641368440วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [วารสาร]1
49651368460Journal of hospitality marketing & management [journal]1
4966136850เคล็ดลับชิงตลาดล้านล้านบาทรัสเซียกับซีไอเอส / ชัยณรงค์ ชวนะธิต 1
4967136860ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
49681368640CISA review questions, answers & explanations manual... 1
4969136890แนวคิดมาร์กซิสต์กับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนาประเทศโลกที่สาม / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม2
497013690Economics / by Paul A. Samuelson and William D.Nardhaus1
4971136910เตรียมสอบโทบริหารธุรกิจ1
49721369280รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4
4973136929075 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง" / กระทรวงมหาดไทย2
4974136940เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์การ์ตูนและภาพยนตร์แอคชั่น / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์2
4975136970นิติปรัชญา / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล2
49761369890รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1
4977136990017 ปี กรมการจัดหางาน [ซีดี-รอม] : คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย / กรมการจัดหางาน1
49781369940รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / กระทรวงการต่างประเทศ3
49791369960มวยไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
49801369970ชีวิตไม่สิ้นหวัง1
49811370Thailand company information... 1
4982137000How to close every sales1
49831370010ปลดบ่วงชีวิตพิชิตกรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4984137020หาเสียงโดยไม่เสี่ยงตะราง / ตราสามดวง2
4985137030โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหา / เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ1
4986137050ชุดบริหารแบบไม่เปลืองเวลา v 32
4987137060กรุงเทพศตวรรษ 21 / ชัยวัฒน์ คุประตกุล1
4988137080ร้อยกรองฉลองกรุง / ธนู บุญยรัตพันธุ์1
49891370800พุทธฤทธิ์ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร : คาถามหาเมตตาหลวง / ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์1
49901370850ปัญหาภาษีสรรพากร1
4991137090แรงงานไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า / นิคม จันทรวิทุร2
4992137100Pioneer, Go home!1
49931371020ประมวลบทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เล่มที่... ปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่4
49941371050ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ... [ซีดี-รอม]1
4995137110ศิลปะการเขียนเรียงความ / ชัยนันท์ นันทพันธ์2
49961371140หลักสูตรการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร [ซีดี-รอม]1
49971371160เพลงคาถาชินบัญชร เพลงคาถาพาหุง [ซีดี-รอม] / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
49981371220เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่นยุค IT [แผ่นวีดิทัศน์]3
49991371260จับตาเศรษฐกิจผนึกพลังกระตุ้นตลาดสิ่งพิมพ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
50001371270โครงการ To be number one กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร [แผ่นวีดิทัศน์]1
50011371280ละครจินตภาพ ประกอบแสง-เสียง เรื่อง เกาะเกร็ด ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวมอญ [แผ่นวีดิทัศน์]1
50021371300โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
50031371400โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Technology unlimited for better life [Digital videodisc]1
5004137150อยู่อย่างเชน / ละเอียด ศิลาน้อย1
50051371620International education... / Simon Kind, editor2
5006137170วันการพิมพ์ไทย2
5007137190พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน...คนอื่น ๆ2
50081371920มหาวัสตุอวทาน เล่ม... 3
50091371990การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่... ประจำปีการศึกษา... / คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
501013720Corporations law and policy materials and problems / by Lewis D.Solomon, Russell B. Stevenson and Donald E. Schwartz1
50111372030รายงานผลการศึกษาและจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2
50121372070สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาค2
50131372110คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... 10
50141372170ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / The Justice Group, ผู้รวบรวม 1
50151372180ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล / คมวัชร เอี้ยงอ่อง, บรรณาธิการ1
5016137230ผู้จัดการ : ฉบับพิเศษรวมเรื่องราวการบริหาร1
50171372320สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
50181372330Computer arts Thailand [journal]1
50191372340Computer arts project Thailand [journal]1
50201372470ผลการดำเนินงาน ปี... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1
50211372500Facts and figures academic year... 2
50221372530ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และชัย วิศิษฏ์สรอรรถ, รวบรวม2
50231372580ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และ ชัย วิศิษฏ์1
50241372590ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ / โดม วิศิษฏ์สรอรรถ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ และชัย วิศิษฏ์สรอรรถ, รวบรวม1
5025137260จิตเวชศาสตร์ / ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ4
50261372630คู่มือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก / ประทีป ดวงเดือน... [และคนอื่น ๆ]1
50271372640คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... / สุรวี ศุนาลัย และ ศศิธร มะกล่ำทอง2
50281372650โครงการวิจัยสถาบัน รายงานการสำรวจ การติดตามการทำงานของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่สำเร็จการศึกษา ปี1
50291372680รายงานวิจัย เรื่อง การสำรวจสถานการณ์การใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ. ... 1
50301372690Synergy report... 1
5031137270จิตรกรรมร่วมสมัย / อัศนีย์ ชูอรุณ1
50321372770แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปีพ.ศ. ... 1
50331372780สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. ... / ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ และ สุวัฒนา ไพรแก่น 1
50341372810รายงานประจำปี... / คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน2
5035137290The essence of information systems / by Chris Edwards, John Ward and Andy Bytheway1
503613730Human resources and personnel management / by William B. Werther and Keilh Davis1
5037137300Financial management / George A. Aragon1
50381373160Poiret / Harold Koda and Andrew Bolton 1
50391373260รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาทบทวนเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ1
5040137340Customer first : a startegy for quality service / Denis Walker1
50411373460บันทึกประวัติศาสตร์การประกันภัยไทย1
5042137350Fundamentals of marketing / by William J. Stanton, Michael J. Etzel and Bruce J. Walker1
50431373560รวมผลงานวิชาการ ประจำปี... / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
5044137370Introduction to environmental law / Harold Hickok1
50451373710แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่... 7
50461374300เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร เรื่อง "พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย" โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์4
5047137440กฎหมายลักษณะพยาน / สรพล สุขทรรศนีย์2
5048137450กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ1
50491374550บทความวิชาการ / ธานี วรภัทร์2
50501374580รวมผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี... / จัดทำโดย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1
5051137460คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทโบราณสถาน / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร2
50521374660หลักการ กฎหมาย และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 4
50531374690Cost estimating handbook electrical & mechanical system2
5054137470คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลกรณีตัวอย่างเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี2
5055137510คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ1
5056137520Industrial marketing strategy / Frederick E. Webster1
50571375390พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
505813755109 ปี ศาลปกครอง...แห่งความเชื่อมั่น / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง2
50591375730ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไป สำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (General standard for food additive : GSFA)1
50601375830เสียงสนทนาธรรม [ซีดี-รอม]2
50611375920การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากเสน่ห์แห่งความเป็นไทย 6
5062137600คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
50631376060มหาวิทยาลัยบูรพาในรอบ 8 ปี (2545-2552) 1
50641376100โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศกัมพูชา : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ1
50651376120รายงานผลการดำเนินงาน ปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1
50661376180ลูกทะเล 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : คนค้นหาด(เลน)1
50671376450ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล1
50681376460ออมสินสร้างงานเสริมอาชีพ / สำนักพัฒนาสังคมและชุมชน สายกิจกรรมชุมชน 2
50691376680หลักทัณฑวิทยา : หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์ / นัทธี จิตสว่าง 2
50701376800เศรษฐกิจพอเพียงแนวปรมัตถ์1
50711376820ความเข้าใจในเรื่องนิพพาน / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
50721376830บนเส้นทางที่สร้างทำ / กรมทางหลวงชนบท 1
50731376840บนเส้นทางที่สร้างทำ / กรมทางหลวงชนบท 1
50741376980รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามและตรวจสอบนโยบายต่างประเทศของไทย / คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 1
50751376990Energy statistics of Thailand... 10
507613770Managing human resources : productivity, quality of work life, profits / Wayne F. Cascio1
5077137700Marketing tourism apractical guide / by Alan Jefferson and Leonard Lickarish1
5078137720the elements of public speaking / Joseph A. Devito1
5079137730The travel man1
5080137740The Centennial of His Royal Highness Prince Wan Waithayakorn Krommun Naradhip Bongsprabandh / H. R. H. Wan Waithayakorn2
5081137760Filmmaking foundations / Jerry Bloedow1
5082137770The new cambridge English course / by Michael Swan and Catherine Walter1
5083137780The total business plan how to write, rewrite and revise / Patrick D. O'Hara1
5084137815079 ปี สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2472-25511
50851378160GIT Annual report... 2