No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
1100คู่มือการสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft frontpage / เคอรี เอ เลห์โต และ ดับบลิว เบรทท์ โพรอนสกี้; เรียบเรียงโดย สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล2
21000Who's who in the Bible1
3100000The insider's guide to the financial services revolution / Alan Gart1
4100010Money and banking / by Ivan C. Johnson and William W. Roberts1
5100020Money and banking / Ivan C. Johnson and William W. Robert2
6100030Financial conglomerates : the new phenomenon / James Maycock1
7100040Modern money and banking / by Roger LeRoy Miller and Robert W. Pulsinelli1
81000420QuickPC [journal]1
91000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
10100060Financial institutions / by Peter S. Rose and Donald R. Fraser1
11100080Money banking and economic analysis / Thomas D. Simpson1
121000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
13100090Modern Banking / R.S. Sayers1
1410010Research in Labor Economics2
15100100Money banking and the macroeconomy / Douglas Vickers1
161001030EAQ [journal]1
171001040Educational management administration & leadership [journal]1
181001060จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร) [วารสาร]1
19100110American enterprise institute series on trade in services2
20100120Financial markets / by John H. Wood and Norma L. Wood1
21100130Electronic banking / by Allen H. Lipis ; Thomas R. Marschall and Jan H. Linker1
22100140Planning for future market events using data processing support / Jerome Svigals2
23100150Financial modeling using Lotus 1-2-3 / Charles W. Kyd1
24100160Cases in bank management / by Benton E. Gup and Charles O. Meiburg2
251001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
261001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
27100170Handbook for banking strategy1
281001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
29100180Commercial bank management : text and readings / John A. Haslem1
30100190The effective bank director / Don Wright2
311001910รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น5
321001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
33100200Personnel management in banking / Donald B. Summers1
34100210The emerging power of Japanese money / Aron Viner1
35100220Financial institutions markets and money / by David S. Kidwell and Richard L. Peterson1
36100230Commercial banks amid the financial revolution : developing a competitive strategy / Eduard Ballarin1
37100240Management policies for commercial banks / by Howard D. Crosse and George H. Hempel1
38100250Commercial bank management / by Frank P. Johnson and Richard D. Johnson2
39100260Commercial banking / by Edward W. Reed...[et al.]1
40100270Commercial bank financial management in the financial-services industry / Joseph F. Sinkey1
41100280Commercial bank financial management / Joseph F. Sinkey1
421002800เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้1
431002820Explorer map1
44100290Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
451002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
46100300Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
47100310Wiley professional banking and finance series2
48100320International banking in theory and practice / by Yoon S. Park and Jack Zwick1
49100330Multinationals : bank and corporation relationships / by Olivier Pastre1
501003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
51100340Emerging risk in international banking / P.N. Snowden1
52100350Strategic planning in international banking / edited by Paolo Savona and George Sutija1
53100360Investing in development / by Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert1
54100360045th anniversary of Thai-German cooperation King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok1
551003690รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด1
56100370Implications of regulation on bank expansion : a simulation analysis / George S. Oldfield1
571003710รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร2
58100380Principles of bank operations / Harold Wallgren1
591003820รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏสงขลา1
60100390Developing new banking products / by R. Eric Reidenbach and M. Ray Grubbs1
611003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
621003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
631003970Guru Inform [journal]1
6410040การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย บุญเลิศ ถึกวิถาน, และโสภณ ทรงเจริญและนาฏยา (อธิคมนันทะ) โล่ธุวาชัย4
65100400Commercial lending basics / Edward K. Gill1
66100410Lending packages for small & medium-sized companies / by Malcolm Robbie, Neil Coulbeck and Tim Moulds2
671004110คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1
68100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
691004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
701004220Pladao office [CD-ROM]2
71100430Financial institutions and markets in Southeast Asia1
721004300MenuX guide graphic2
73100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
741004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
75100450Money in disequilibrium / Douglas Gale1
76100460Money in equilibrium / Douglas Gale1
77100470Money madness : the psychology of saving, spending, loving, and hating money / by Herb Goldberg and Robert J. Lewis1
7810050หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช5
79100500Monetary policy and public finance / G.C. Hockley1
80100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
81100520Monetary economics and financial markets / Paul A. Meyer1
821005210คาเลนดาร์ เกิร์ลส์ ขบวนการแม่บ้านหัวใจนู้ด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Nigel Cole2
83100530Money / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
84100540The economics of natural resource use / by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler1
851005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC2
861005430Economic use of gas-fired boiler plant3
871005440Economic use of coal-fired boiler plant2
881005450Energy audits for industry2
891005460Energy audits for building2
901005470Steam3
911005480Compressed air and energy use2
921005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
93100550Planning games / Martin Wynn1
941005500Economic use of electricity in industry2
951005510The economic use of refrigertion plant2
961005520Economic management and good lighting practices2
971005530Waste avoidance measures3
981005540Process plant insulation and fuel efficiency2
991005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC2
1001005560Energy management training2
1011005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
1021005580Managing people managing energy2
1031005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
104100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
1051005600Heat recovery from air compressors2
1061005610Energy savings with electric motors and daves2
1071005620Burners and their controls4
1081005630Energy savings in industrial water pumping systems2
1091005640Reducing electricity use in injection moulding3
1101005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
1111005670Commercial refrigeration plant : energy efficent operation and maintence2
1121005680Industrial cooling water systems3
1131005690Managing energy use minimising running costs of office equipment and related air-conditioning2
114100570Rural resource management / by Paul J. Cloke and Chris C. Park1
1151005700Introducing information systems for energy management3
1161005710Waste heat recovery from high temperature gas streams2
1171005720Waste heat recovery in the process industries2
118100580Asian energy problems2
119100590Energy and the way we live1
120100600Energy economics and the environment / by Russel Mills ; Arun N. Toke and Susan Mills1
1211006020Businessmen government and corruption1
1221006060Asean economic bulletin : Thailand : economic challenges and the road ahead / edited by Suthipand Chirathivat and Sakulrat Montreevat1
123100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
1241006110PC Today [journal]1
1251006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
126100620Industrial sociology : the sociology of work organizations / by Delbert C. Miller and William H. Form1
127100630The causes of industrial disorder / Ian Maitland1
128100640Labor management relations / Daniel Quinn Mills1
1291006480คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา... / สถาบันราชภัฎภูเก็ต2
1301006490ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 31 มี.ค. 25461
1311006540พัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่บรรณาธิการโดย / สรัญญา โภคาสัย1
132100660Optimizing human resources : readings in individual and organization development / Edited by Gordon L. Lippitt , Leslie E. This and Robert G. Bidwell2
133100670Developments in labour market analysis / Caroline Joll...[et al.]1
1341006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education6
135100680Labor supply / Mark R. Killingsworth1
136100690Disorganized capitalism : contemporary transformations of work and politics / Claus Offe1
137100700Modelling the labour market / edited by Michael Beenstock1
138100710Microprocessors manpower and society1
1391007170Annual report... / National Synchrotron Research Center2
140100720Job creation in America / David L. Birch1
141100730New technology and industrial change / by Benson and John Lloyd1
142100740Migration of Asian workers to the Arab world / edited by Godfrey Gunatilleke1
143100750How to beat unemployment / Richard Layard2
1441007620เนื้อหามีภาคภาษาอังกฤษประกอบ1
145100780Employee benefits / by Burton T. Beam and John J. McFadden1
1461007890จดหมายข่าวเอ็มเทค [วารสาร]1
147100790Pension planning / Everett T. Allen, Joseph J. Melone and Jerry S. Rosenbloom1
1481007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
14910080การบัญชีธุรกิจ / สุภาวดี เจริญทรัพย์8
150100800Women in management / Bette Ann Stead1
151100810Guide to apprenticeship programs / William F. Shanahan2
1521008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
153100820There's a job for you in / Leonard Corwen1
1541008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
155100830Designing careers / Norman C. Gysbers1
1561008390Jeducation guide book... 7
157100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
1581008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์2
1591008450วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพ.ศ.2546-2551 / กระทรวงมหาดไทย1
160100850loyd D. Musolf1
161100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
1621008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
163100880Labor relations / by Arthur A. Sloane and Fred Witney1
1641008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
165100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
16610090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล8
167100900Collective bargaining by objectives : a positive approach / Reed C. Richardson2
168100910Labor problems in Southeast Asia / Virginia Thompson1
169100920Financial markets and institutions / Robert D. Auerbach2
1701009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
171100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
172100940Contemporary issues in money and banking : essays in honour of Stephen Frowen / edited by Philip Arestis1
173100950Money the financial system, and monetary policy / Thomas F. Cargill1
1741009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
175100960คุณาวุฒิ1
1761009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
177100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
178100980The economics of corporate finance / Seymour Friedland1
179100990Fixed income securities.1
1801009940Good Lawyer and the Art of Law2
1811010How to live with life2
182101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
183101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
184101020Money and the economy / John J. Klein1
185101030The financial system / by J.O. Light and William L. White1
1861010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
187101040Money and banking / Dudley G. Luckett2
1881010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
1891010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
1901010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
191101060New perspectives on the financial system / edited by Laurence Harris...others1
192101070Principles of money banking and financial markets / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
1931010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
194101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
1951010800Organizational research method [journal]1
1961010810Evaluation review [journal]1
197101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose5
19810110The internal auditing4
199101100The money market / Marcia Stigum2
200101110Introduction to money and banking / Richard S. Thorn1
201101120Personal money management / by Thomas E. Bailard ; David L. Biehl and Ronald W. Kaiser6
202101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
203101140Moneywise / Mimi Brien1
204101150Personal finance / Jerome B. Cohen4
205101160Financial planning can make you rich and 33 case histories to prove it / by Loren Dunton1
206101170Personal finance / Lawrence J. Gitman1
207101180Financial planning handbook / Harold W. Gourgues1
208101190Personal financial planning / by G. Victor Hallman and Jerry S. Rosenbloom1
20910120ภาวะเงินเฟ้อกับการบัญชี5
210101200Personal business management / by Herbert M. Jelley ; Robert O. Herrmann and David K. Graf1
211101210Planning your financial future / H. Stanley Jones1
212101220Strategy for personal finance / by Larry R. Lang and Thomas H. Gillespie1
213101230Your financial planning kit / by Darrell Neil Jerome Norling ; Karen M. Hess and Karen K. Nystrom1
214101240The financial advisory / Milton Pierce1
215101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
216101260The Reston guide to no-load financial planning / Dorlene V. Shane2
217101270Managing personal finance / by Holley H. Ulbrich and T. Bruce Yandle6
218101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
2191012880Mobile Mag [journal]1
220101290Institutions observed / Larry Gostin2
2211012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
22210130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
223101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
224101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
2251013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
226101320Fraud and deceit : how to stop being ripped off / by John W. Suthers and Gary L. Shupp1
2271013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
228101330Rural public services : international comparisons1
2291013320การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
2301013370เทคนิคและคำถามในการเข้าสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลสายนักบริหาร / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
231101340Safety at work : the limits of self-regulation / by Sandra Dawson...[et al.]1
2321013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
233101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
2341013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
235101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
236101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
237101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
238101380West's criminal justice series1
2391013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
240101390Criminal and civil investigation handbook1
2411013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
24210140บัญชีต้นทุน4
243101400Introduction to private security / by Karen M. Hess and Henry M. Wrobleski1
244101410The complete guide to security / Martin Clifford illustrated by T.R. Emrick and Kevin Caddell edited by Jim Rounds2
2451014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
246101420Housing policy and economic power / Michael Ball1
2471014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
248101430Demand-side management : concepts and methods / by Clark W. Gellings and John H. Chamberlin1
2491014300ชีวิตคือการลงทุน1
2501014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
2511014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
2521014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
253101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
254101450The political economy of environmental protection / by Horst Siebert and Ariane Berthoin Antal1
255101460The environment and Marxism-Leninism : the Soviet and East German experience / Joan DeBardeleben1
256101470Funeral director's financial handbook / by Movt C. Plowe and Rudolph C. Kemppainen1
2571014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
258101480Handbook of municipal waste management systems planning and practice / Barbara J. Stevens1
259101490Sanitation for foodservice workers / by Treva M. Richardson and Wade R. Nicodemus1
2601014980รายการประทีปปริทรรศน์1
26110150Computer auditing4
262101500Industrial foodservice and cafeteria management / Mickey Warner1
2631015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
2641015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
265101510Food as a human right / edited by Asbjorn Eide...others1
266101520Criminal justice in America / Peter C. Kratcoski and Donald B. Walker1
267101530Criminal justice series1
2681015380SCI mag [journal]1
269101540Explaining crime / Gwynn Nettler1
2701015460เกษตรท่องเที่ยว1
271101550Criminology / Richard Quinney2
2721015510MICE magazine [journal]1
273101560Power crime and mystification / Steven Box1
274101570First born / John Katzenbach1
275101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
276101590The Equity Funding papers / Lee J. Seidler ; Frederick Andrews and Marc J. Epstein1
2771015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
27810160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง18
279101600แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรื่องคิดเป็น / อุ่นตา นพคุณ3
280101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
2811016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
282101620Find a safe place / by Alex Lazzarino and E. Kent Hayes1
283101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
2841016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
2851016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
286101640The prevention of crime and delinquency / Alan R. Coffey1
287101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
2881016540Annual report.... 3
289101660History of British criminology1
2901016680Decision making science1
2911016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
292101670Foundations of law enforcement and criminal justice / by Robert G. Caldwell and William Nardini2
2931016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
294101680Correctional institutions1
2951016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2961016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2971016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
2981016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
2991016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
3001016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
3011016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
3021016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
303101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
30410170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 4
305101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
3061017090Annual report... / BankThai Public Company Limited1
307101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
3081017130Annual report... / Siam City Bank11
309101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
3101017330ร่มพยอม [วารสาร]1
3111017340Annual report.... 1
3121017360ธนบัตรไทย1
313101750Social insurance & economic security.2
314101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
3151017630เรียนรู้กับชุมชน1
316101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
3171017710Music for reading pleasure [CD-ROM]1
3181017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
3191017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3201017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
3211017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3221017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3231017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
324101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
3251017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3261017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3271017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3281017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3291017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3301017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3311017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3321017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
3331017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
334101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
3351017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3361017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3371017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
3381017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
3391017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
34010180คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี / ศิริพร สาเกทอง6
341101800Teaching and personality / David Fontana1
342101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
3431018130ภาษา Java3
344101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
3451018220รายงานประจำปีงบประมาณ... 8
346101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
3471018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
348101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
349101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
3501018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
351101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
3521018600The best romantic resort and spa in Asia1
3531018610Best beach resort in Asia1
3541018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
3551018680The best private resort and hotel in Thailand1
356101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
357101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
358101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
35910190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง5
360101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred2
361101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
3621019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
3631019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
364101920Fundamentals of individual appraisal / by Bruce Shertzer and James D Linden1
365101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
366101940Producing instructional systems / A.J. Romiszowski1
367101950How to take a test / John E. Dobbin1
368101960More games trainers play : experiential learning exercises / by Edward E. Scannell and John W. Newstrom1
369101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
3701019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
371101980Coping with the mass media / edited by Joseph F. Littell2
3721019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
373101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
3741020Man, myth and magic12
375102000The Little, Brown microcomputer bookshelf1
3761020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
377102010Development and management of counseling programs and guidance services / by Robert L. Gibson ; Marianne H. Mitchell and Robert E. Higgins1
3781020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
3791020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
3801020190Traveler's gift1
381102020Making college out off / Adele Scheele2
3821020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
383102030Education of exceptional learners / by Frank M. Hewett and Steven R. Fprmess1
3841020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
385102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
3861020490London / contributor by Michael Leapman2
387102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
3881020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
3891020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
3901020520Let's go travel guide1
3911020530Let's Go : Europe1
3921020540A Let's Go : Germany1
3931020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
3941020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
3951020570Bangkok : city guide1
3961020580Paris : city guide1
3971020590East Timor / Tony Wheeler1
398102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
3991020600Beijing / Damian Harper1
4001020610Melbourne : city guide1
4011020620Cape Town / Simon Richmond1
4021020630New York city : city guide1
4031020650Best of San Francisco / China Williams1
4041020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
405102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
406102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
4071020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
4081020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
4091020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
4101020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
411102090Milner's young men : the Kindergarten in Edwardian imperial affairs / Walter Nimocks2
4121020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
4131020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
41410210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี4
415102100Ekwall reading inventory / Eldon E. Ekwall1
4161021040ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มเจ็ด1
4171021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
4181021080Trade and economic indices of Thailand1
4191021090รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) 4
420102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith3
421102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
4221021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
423102120Making language work / Diana M.R. Hutchcroft1
424102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
425102150Adults as learners / K. Patricia Cross1
4261021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
427102160Educating learners of all ages / edited by Elinor Greenberg ; Kathleen M.O, Donnell and William Bergouist2
428102170Patterns of learning / Cyril O. Houle1
429102180Graduate record examination aptitude test / David R. Turner1
4301021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
431102190The growth of the international economy / by A.G. Kenwood and A.L. Lougheed1
4321021970คลื่นสังหาร Dealy wave [ซีดี-รอม]1
43310220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่6
434102200Coping in college : successful strategies / Luis R. Nieves1
4351022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
436102210Barron's guide to the "new" law school admission test, LSAT / by Jerry Bobrow...others1
437102220Southeast Asian University / T.H. Silcock1
438102230Rethinking college responsibilities for values / edited by Mary Louise McBee2
439102240Graduate Management Admission Test3
440102250Policing liberal society / Steve Uglow1
4411022680Bruce Peren's open source series1
442102270Balance of payments policy / B.J. Cohen1
443102280The demand for money / David E.W. Laidler1
444102290Theory of money / by W.T. Newlyn and R.P. Bootle1
445102300Readings in monetary theory1
446102310กฎหมายและระเบียบการในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง เล่ม 2 / รวบรวมโดยกรมมหาดไทย1
447102360Theories of inflation / Helmut Frisch1
4481023850Solid foods1
4491023870JPEG 2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Achary, Ping - Sing Tsai1
45010240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร5
451102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
4521024000รายงานประจำปี... / บริษัท ลานนารี ซอร์สเซล จำกัด (มหาชน) 3
4531024030รายงานประจำปี... / บริษัทอกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2
4541024040รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1
4551024070Annual report.... 3
4561024080Annual report.... 5
4571024100รายงานประจำปี ... = Annual Report ... / บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน). 2
4581024110รายงานประจำปี... / บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
4591024160รายงานประจำปี... / บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2
4601024180Annual report.... 1
4611024200รายงานประจำปี... / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]2
4621024230Annual report... / Berli Jucker Public Company Limited4
4631024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
464102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
4651024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
466102460The foreign exchange handbook / Julian Walmsley1
4671024640Designer and the grid2
468102470Exchange rate management under uncertainty / edited by Jagdeep S. Bhandari1
4691024770Twelve monkeys [Videodisc]2
47010247808 MM. [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher2
471102480Foreign exchange markets in the United States / Roger M. Kubarych1
4721024840The five senses [Videodisc]2
473102490Up & running / H. Dines Hansen1
4741024900Stolen hearts [Videodisc]2
4751024920เดอะฟูจิทิฟ ขึ้นทำเนียบจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4761024930จูแมนจี้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4771024940Casino [Videodisc]3
4781024970เพลิงเจ็บกระหน่ำแหลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
47910250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 10
480102500The primary market for municipal debt : bidding rules and the cost of long-term borrowing / by Gerald O. Bierwag1
481102510Efficiency in the municipal bond market : the use of tax exempt financing for "private" purposes / edited by George G. Kaufman1
4821025190Easter is [Videodisc]1
483102520Fundamentals of real estate investment / by Austin J. Jaffe and C.F. Sirmans1
4841025220สุภาพบุรุษหัวใจทมิฬ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4851025230เส้นทางตายสาย 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
4861025240สั่งฆ่าทายาทมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4871025250นิวเคลียร์มหาวินาศถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์]3
4881025260ครีเอเจอร์ มฤตยูสยองพันธุ์ผสม [แผ่นวีดิทัศน์]3
489102530Research in real estate / edited by C.F. Sirmans2
4901025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
491102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
4921025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
4931025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
494102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
495102560The Basic investor's library1
496102570Money market funds / Bernard Seligman1
497102580The handbook of commodity cycles : a window on time / Jacob Bernstein1
4981025880พิธีประสาทปริญญาบัตร / มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1
499102590Market wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager1
5001025940Annual report.... 7
5011025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 13
50210260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
503102600The unlisted securities market / by John Cucksey and David Medland1
5041026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
5051026030Annual report.../ School of Renewable Energy Technology Naresuan University1
5061026070พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ... / มหาวิทยาลัยรังสิต1
507102610The gift of Acabar1
5081026140รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2
5091026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 12
510102620Seasonal concepts in futures trading / Jacob Bernstein1
5111026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10
5121026260Tieca guide to international education... 5
5131026280Towards success2
514102630Futures markets / Darrell Duffie1
5151026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
5161026350เพื่อความสุขใจ / วศิน อินทะสระ1
517102640Commodity market money management / Fred Gehm1
518102650Getting started in futures / Todd Lofton1
5191026570สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา... / ข้าวปลาสิของจริง! 11
520102660Inside the financial futures markets / by Mark Powers and David Vogel2
521102680Speculative markets / Sarkis J. Khoury1
5221026820Chinese Business space1
5231026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
5241026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
525102700The options manual / Gary L. Gastineau1
5261027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
527102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
528102730ASEAN-Japan relations investment1
529102740Doing deals : investment banks at work / by Robert G. Eccles and Dwight B. Crane2
530102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
531102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
532102770Portfolio analysis / by Jack Clark Francis and Stephen H. Archer1
5331027770Special effects photography / David Daye1
5341027790The Pra-lighting1
535102780สมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากรประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม / สมคิด โชติกวณิชย์2
5361027800Pro - lighting1
5371027810The Pro - lighting1
5381027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
539102790Investing in the future / by Kiril Sokoloff, Joseph E. Laird and Thomas H. Mack1
5401027930รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว2
5411027940มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ2
54210280สมเด็จฯและงานศิลปาชีพ / พิสุทธิ์ ภักดีภูวนารถ, บรรณาธิการ2
543102800Managing pension schemes / Norman Toulson1
544102810The diamond book : a practical guide for successful investing / Michael Freeman8
545102820Financial invasion of the U.S.A. / Earl H. Fry1
546102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
547102840New forms of international investment in developing countries / Charles Oman1
548102850The multinational enterprise / Thomas G. Parry1
5491028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
550102860International trade and investment / Franklin R. Root1
551102870International investments / Bruno Solnik1
5521028720สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย ปี... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
5531028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
5541028770ชี้อนาคตธุรกิจอสังหาฯ 25471
555102880Doing business in Thailand3
556102890Setting up in Thailand : a guide for investors2
55710290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
558102900International investing made easy : proven money-making strategies with as little as $5000 / Martin J. Pring1
559102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling2
5601029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ2
561102920Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
562102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
563102940Investments / by Herbert E. Dougall and Francis J. Corrigan2
564102950What's next? : how to prepare yourself for the crash of '89 and profit in the 1990's / Paul Emil Erdman1
5651029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
566102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk3
5671029650Loy series1
5681029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
569102970Investment principles / Timothy E. Johnson1
5701029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
571102980Investment principles / Timothy E. Johnson1
5721029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
573102990The Complete guide to investment opportunities1
5741029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies2
5751030Buddhism in Thai life2
57610300คู่มือประกอบการศึกษา หลักการบัญชี22
577103000Investment management theory and application / Sarkis J. Khoury1
578103010Management of investments / Jack Clark Francis5
579103020How to profit from the money revolution / Wayne F. Nelson3
580103030Successful investing1
581103040Mindtraps : mastering the inner world of investing / Roland Barach1
582103050Contemporary real estate : theory and practice / by Gaylon E. Greer and Michael D. Farrell1
583103060Modern real estate principles / William M. Shenkel3
584103070Residential mortgage lending / Marshall W. Dennis1
5851030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
5861030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
5871030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 2
588103080Real estate finance / C.F. Sirmans1
5891030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
5901030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
5911030960รายงานประจำปี... / บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 2
5921030970รายงานประจำปี... / บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2
5931030990รายงานประจำปี... / บริษัททิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
59410310หลักการบัญชี / โดย ธนชัย ยมจินดา...[และคนอื่นๆ] 21
5951031000รายงานประจำปี... / บริษัทซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
5961031010รายงานประจำปี... / บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)6
5971031050Annual report.... 2
5981031080รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 2
5991031090รายงานประจำปี... / บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)6
600103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
6011031100รายงานประจำปี... / บริษัทวโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 4
6021031110Annual report.... 2
6031031130รายงานประจำปี... /c บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)1
6041031190รายงานประจำปี ... / สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
605103120The Dow Jones-Irwin guide to interest / Lawrence R. Rosen2
6061031240SUT research annual report... 4
6071031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
6081031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 8
609103130Winning the interest rate game : a guide to debt options / edited by Frank J. Fabozzi1
6101031330ตำราจู้จี้1
611103140The Handbook of financial futures1
612103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2
6131031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
6141031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
615103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
6161031670รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ... ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และค2
6171031680เรียนตามอำเภอใจกับพี่นางฟ้าปลาทอง / มณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์1
6181031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 75
619103170The conomics of work and pay / Albert Rees1
6201031700ปุญญาอนุสรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์แก้ว ณ วัดสระแก้วปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ป่านเจ้าคุณพ่อราชพร คุณสาโร1
6211031720A-Z travel... / editor Don Ross1
6221031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
623103180Property management handbook1
6241031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
6251031830รายงานประจำปี... / บริษัทจี สตีล จำกัด (มหาชน)1
6261031850อาจารย์ศิริพงษ์ในความทรงจำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ มนัส กันตวิรุฒ2
6271031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร3
628103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
62910320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย10
630103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
631103210Computerizing your real estate office / Robert Irwin1
632103220Marketing real estate / William M. Shenkel1
633103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
6341032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
6351032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
636103240The geopolitics of energy / by Melvin Conant and Fern Racine Gold1
6371032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
638103250It's in your power / by Stuart Diamond and Paul S. Lorris1
639103260Economics of the resource-exporting country : intertemporal theory of supply and trade / Horst Siebert1
640103270An introduction to monetary theory and policy / Dwayne Wrightsman1
6411032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 11
6421032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
64310330AC1034
644103300Financial structures and monetary policies in Southeast Asia / by S.Y. Lee and Y.C. Jao2
645103310Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
646103320Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
6471033450The history encyclopedia / Simon Adams1
648103350The paper economy / David T. Bazelon1
649103360Military-civilian relations in South-East Asia / edited by Zakaria Haji Ahmad and Harold Crouch2
6501033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
6511033840อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ตุ้ย บุษบก ณ เมรุวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. นครปฐม 21 กันยายน 25472
6521033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
6531033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25492
654103400Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
6551034090OCLC Annual report... / Online Computer Library Center1
656103410Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
657103420Modern portfolio theory and investment analysis / by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber1
6581034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
6591034260Business & Society [journal]1
660103440ศึกสายเลือด / ว. ณ เมืองลุง7
6611034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
662103450Investments : analysis and management / Jack Clark Francis1
6631034500Lionheart : a journey of the human spirit1
664103460Modern investments and security analysis / by Russell J. Fuller and James L. Farrell1
6651034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
666103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
667103480The intelligent investor / Benjamin Graham1
668103490Investment markets : gaining the performance advantage / by Roger G. Ibbotson and Gary P. Brinson1
66910350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง23
670103500Investments / by Nancy L. Jacob and R. Richardson Pettit1
6711035000MM Machine Market [วารสาร] 1
6721035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
6731035080Ministry of Industry... 5
674103510Investments : an introduction / Herbert B. Mayo1
6751035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
676103520Modern developments in investment management1
6771035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
6781035240Late night love moods [CD-ROM]2
679103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
6801035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
681103550Readings in investment management / edited by Frank J. Fabozzi2
682103560Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly3
683103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
684103580Modern portfolio theory / by Andrew Rudd and Henry K. Clasing1
685103590Investments / William F. Sharpe1
68610360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
687103600Investments / William F. Sharpe1
688103610Venture capital / A. David Silver1
689103630Special situation investing : Brian J.1
690103640The theory of finance / by Eugene F. Fama and Merton H. Miller1
691103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell3
692103680The money masters / John Train1
693103690Capital markets and institutions / by Herbert E. Dougall and Jack E. Gaumnitz1
69410370ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
695103700The life insurance investment advisor / by Ben G. Baldwin and William G.1
6961037050Journal of ecotourism [journal]1
697103710Financial services : insiders' views of the future / edited by Mark Color and Ellis Ratner1
6981037160Cisco networding academy program CCNA... 2
699103720The three Rs of investing : return risk and relativity / Austin S. Donnelly3
7001037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
701103730Security analysis and portfolio management / by Donald E. Fischer and Ronald J. Jordan1
7021037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
703103750Options futures and other derivative securities / John Hull1
7041037560Issues in Accounting Education [journal]1
7051037570Accounting Horizons [journal]1
7061037580The Accounting review [journal]1
707103760The S/B stock market ratio : profiting from legal insider trading / Edwin A. Buck1
7081037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
709103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
710103790Super stocks / Kenneth L. Fisher1
7111037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
7121037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
7131037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
7141037940ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ [เป็นกรณีพิเศษ] คุณพ่อชุบ วงศ์จตุรภัทร ณ เมรุวัดเสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 4 ม1
7151037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
7161037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
71710380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]13
718103800Don't sell stocks on Monday / Yale Hirsch1
7191038060ผลการดำเนินงานประจำปี ... / คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ2
720103810การใช้สื่อการสอน / โดย บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณนาภู4
7211038100Payment systems report... 13
7221038120รายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2
7231038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
7241038150Thailand science and technology profile... 4
725103820การใช้สื่อการสอน / บุญเหลือ ทองเอี่ยม4
7261038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
7271038220สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม2
7281038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
7291038240พระเจ้ามีจริงหรือ2
7301038250The new testament recovery version2
7311038260อัตชีวประวัติและบทประพันธ์ของอาจารย์ภิญโญ ณ นคร : พร้อมประวัติย่อและงานภาษาไทยของอาจารย์หลวงสำเร็จวรรณกิจ / ภิญโญ ณ นคร2
7321038290รายงานประจำปี... / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)1
733103830โรงเรียนกับชุมชน / สุภรณ์ ศรีพหล... [และคนอื่น ๆ]2
7341038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
7351038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
7361038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
737103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]2
7381038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
7391038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 6
740103850วิธีการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / อุไร ถาวรายุศม์1
741103860ประสบการณ์วิชาชีพ1
742103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู4
743103900Law and Justice : essay in honor of Robert S. Rankin / edited by Carl Beck1
744103910อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ / จรูญ เฉลิมเตียรณ1
7451039170Journal of operations management [journal]1
746103920ED413 4
7471039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
7481039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
749103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์4
7501039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
7511039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
752103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ8
753103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
7541039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
755103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
756103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง6
757103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
758103990รายการการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการศึกษา : ระยะสิ้นสุดโครงการ2
7591040The way of the Budda1
76010400คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี / โดย วราวุธ เครือสินธุ์...[และคนอื่น ๆ]12
761104000หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 เคล็ดลับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ดวงจิต คำวงษา2
762104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
763104030การสร้างข้อสอบภาษาต่างประเทศ / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
7641040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
765104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย4
7661040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
767104050สารบบจำแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาการจัดจำพวกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คู่มือ 1 : พุทธิปริเขต / เบนจามิน เอส บลูม...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย อุทุมพร1
768104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
769104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
7701040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
771104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
7721040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
7731040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
7741040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
775104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
7761040900International translation [Videodisc]1
7771040910Senshu University [Videodisc]1
77810410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค4
779104100การประกันชีวิต3
780104110ดูหนังดูละคร / ปราณประมูล2
7811041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
7821041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
783104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช7
784104130Principles of insurance8
785104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า8
7861041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
7871041540Pocket PC Magz [journal]1
788104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]6
789104170Microsoft FrontPage 97 unleashed / William R. Staneck...[et al]1
790104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม2
7911041820สรุปผลการดำเนินงานประจำปี... / บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด1
7921041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร3
7931041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism2
794104190คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-25301
7951041930Environmental report... 3
7961041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์2
797104200Education and the signi ficance of life2
7981042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
7991042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
800104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
801104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
8021042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
8031042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
8041042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
805104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
806104280การศึกษาไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์1
8071042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
808104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ9
8091042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
8101043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
8111043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
812104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
813104320มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอันเกิดจากวัตถุมีพิษ / กมลทิพย์ คติการ1
8141043200Rice...Thai cultural life2
815104330หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร / ทัศนัย ชัยมงคล1
816104340กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า / มานะ พิทยาภรณ์1
817104350การรับมรดกแทนที่ / ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี1
818104360กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย ศึกษาในแง่ปัญหาตามตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ / ศิรินันท์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์1
819104370มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้น / ฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์1
820104380อาวัล / ธนวัฒน์ เนติโพธิ์1
8211043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
822104390การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา / กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์1
82310440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]2
824104400การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1
8251044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
826104410ดอกเบี้ย / มัลลิกา ลับไพรี1
827104420สัญญาจะซื้อจะขาย / สมนึก พานิช1
8281044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
829104430ขายฝาก / สุนันท์ ชัยชูสอน1
8301044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
8311044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
832104440ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี / ทูนใจ ศรีวังผล1
8331044460หมากรุกไทย10
834104450การเกิดและผลบังคับของสัญญาประกันชีวิต / วารุณี อินทปสาธน์1
835104460ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / เถกิงศักดิ์ คำสุระ5
836104470ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี / ศิริพงษ์ เหลืองสุวรรณ1
8371044720กฎหมายลักษณะพยาน2
8381044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
839104480การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย / มานิตย์ สุธาพร1
8401044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
8411044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
842104490บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด1
843104500องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน / ลาวัลย์ หอนพรัตน์1
844104510หลักการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา / ก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ1
8451045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
8461045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
847104530Understanding corporate bonds / Harold Kerzner1
8481045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
8491045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
8501045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
8511045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
8521045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
8531045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
8541045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
855104540The handbook of employee stock ownership plans / Gerald Kalish1
856104550Global financial services / by Roy C.Smith and Ingo Walter1
857104560Communication in action : teaching the language arts / Dorothy Grant Homing2
858104570Data base management / by Fred R. McFadden and Jeffrey A. Hoffer1
859104590ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / สุมาลี อารยางกูร1
860104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 8
861104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
862104620การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล / อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์2
8631046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
864104630ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง / ไกวัล ชุ่มวัฒนะ1
8651046410UK universities, colleges and schools handbook... 2
8661046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
8671046440รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 11
8681046450รายงานผลงานการวิจัยประจำปี... 1
8691046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
870104650สัญญากับการสมรส / ปิยะนุช โปตะวณิช1
871104660ความเป็นโมฆะของการสมรส / สันทัด ศ.ศิวณิช1
8721046610The exclusive house 20041
873104670สัญญาก่อนสมรส / สุพจน์ ณ บางช้าง1
874104680การเพิกถอนการสมรสและการขาดการสมรส / กมล พัชราวนิช1
875104690ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา / นรินทร์ จอมบดินทร์1
87610470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง20
877104700Hornbook Series1
878104710Management control systems / by Robert N. Anthony ; John Dearden and Norton M. Bedford1
879104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
8801047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
881104730Sage studies in community mental health2
882104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
883104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
884104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
885104770Financial accounting / by Walter B.Meigs and Robert F.Meigs6
886104780The republic of China on Taiwan today3
887104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel2
8881047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
889104800The concise oxford dictionary of quotations2
8901048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
8911048050บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี1
8921048070Difficult conversations : how to discuss what matters most3
893104810A programmer's view of the intel 432 system / Elliott I.Organick1
894104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
8951048220Annual thesis abstracts academic year... 4
896104830Survey of accounting / by Gary L.Schugart...[et al.]2
897104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
898104850Marketing handbook / edited by Michael J.Thomas1
8991048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 2
9001048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 62
901104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
902104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต4
903104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
904104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา2
905104900รายงานสถานภาพการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พ.ศ. 25302
906104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
9071049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
908104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
909104930ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา... / โดย มยุรี จารุปาณ... [และคนอื่น ๆ] 18
910104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล14
911104950นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว3
9121049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
913104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์2
914104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
9151049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 3
9161049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
917104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
9181049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
9191050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
92010500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์8
921105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี4
9221050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)3
9231050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 4
9241050070ศึกวิรุญจำบัง1
9251050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 255210
926105010รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสถานีตำรวจนครบาลทดลอง3
927105020การพิสูจน์หลักฐาน / พงศกรณ์ ชูเวช6
928105030จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา / ลัดดา กิติวิภาต10
929105040จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา / ศิรินันท์ ดำรงผล10
9301050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
931105050คิด / เสาวณีย์ เทพหัตถี2
9321050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
9331050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
9341050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
935105070รัฐประศาสนศาสตร์ / กุศล หมีเทศ4
936105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
937105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
9381050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
93910510การบัญชี8
940105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
9411051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
942105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร12
943105120คู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ 48
9441051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
945105130จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช10
946105140จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค1
947105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
948105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 12
949105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
950105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham5
951105190The political impact of mass media / Colin Seymour-Ure2
952105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright2
953105220Modern working capital management / Frederick C. Scherr1
9541052240Research summary report... 3
955105230The exotic cookery collection1
956105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
957105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
9581052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
959105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
960105270การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์8
961105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร13
9621052860Kasetsart university international programs ... / The International Affairs Division, Kasetsart University2
963105290การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ / นิติ ผดุงชัย1
9641052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
9651052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
96610530คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน2] / โสมนัส ณ บางช้าง8
967105300การจัดการอาคารชุด / ประเสริฐ เขมรัตน์2
9681053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
969105320เช่าช่วง / ประมูล สรรกำเนิด1
970105330ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจำนำสิทธิ / ดาววิภา ปาลิยะประภา1
9711053320Le Francais dans Le monde [journal]1
972105340Laws and regulations in Thai bureaucracy36
973105360กฎหมายปิดปาก / พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล1
974105370LA 20330
975105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ30
976105390Law and social change30
9771053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
9781053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
97910540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง15
9801054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
981105420Designing self-instructional materials for the health care professions2
982105430การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / บุญเลิศ นาคแก้ว4
983105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
984105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น9
9851054510CLEO [journal]1
9861054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
9871054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
9881054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
989105490The University and the city8
9901054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
99110550So you think you can manage?4
9921055040กุสุมา รักษมณี 602
993105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย2
994105520ทำเนียบโรงเรียนราษฎร์ในพระนครและธนบุรี1
995105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
996105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
997105580Man in his working environment a workers'education manual2
9981055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
999105590การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / จำรูญ ยาสมุทร8
10001055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
100110560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 21
1002105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
10031056010สถิติจราจร ปี... 9
10041056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
1005105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์8
10061056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
1007105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
1008105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
1009105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม2
1010105680คู่มือวิชาการประกันภัย3
10111056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
1012105690This reader on corruption4
101310570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 12
10141057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
1015105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา11
10161057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
10171057110You'll never walk alone1
1018105720อาชญากรรมในเขตเมือง / วีระพงษ์ บุญโญภาส21
10191057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are3
1020105730Management / by Randall B.Dunham and Jon L.Pierce1
10211057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
1022105740Infatrends : profiting from your information resources / by Donald A.Marchand and Forest W.Horton2
1023105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines4
1024105770Word processing and information systems : a practical approach to concepts / Marilyn K.Popyk2
1025105780Turbo language essentials : a programmer's reference / by Keith Weiskamp ; Namir Shammas and Ron Pronk1
1026105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
1027105800แสงโลก / อาเธอร์ ซี คล้าก แปลโดย ชัยคุปต์1
1028105810Newsletter publishing with pagemaker macintosh edition / by Frederic E.Davis ; John A.Barry and Martin L.W.Hall2
1029105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
1030105830Encyclopedia of Asian history4
1031105840New direct marketing : how to implement a profit driven marketing strategy1
1032105850The price system and resource allocation / Richard H. Leftwich1
1033105870The political economy of price controls : the swedish experience 1970-1987 / Lars Jonung1
10341058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
10351058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
10361058790Cupit publishing1
1037105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
10381058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
1039105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
104010590การบริหารและการพัฒนาองค์การ / โดย ปธาน สุวรรณมงคล...[และคนอื่น ๆ]18
10411059050Everyman's library2
1042105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
10431059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
10441059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
10451059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
10461059280QA News [journal]1
1047105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ12
10481059330Last Samuri1
10491059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
10501059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
10511059460Merchant of venice1
10521059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
1053105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 19
10541059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
10551059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
10561059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
10571059560Moulin rouge!1
10581059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
1059105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
10601059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
1061105980Artech House mobile communications series1
10621059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
1063105990การฝึกสอนและการนิเทศการฝึกสอน / เฉลิม มลิลา4
10641059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
10651059940Oedipus the King1
1066106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล14
10671060070Applause acting servies1
1068106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
10691060240Tragedes... / William Shakespeare2
10701060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
1071106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน2
10721060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
10731060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
1074106040โรงเรียนนกหวิด / ประวิทย์ จำปาทอง1
10751060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
1076106050การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อการใช้นวกรรมในการเรียนการสอน1
1077106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
1078106070รายงานการสัมมนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
1079106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
1080106090การพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ปัญหาและทางออก / ประกอบ คุปรัตน์ และ ปนัดดา มณีโรจน์, บรรณาธิการ3
1081106100การฝึกหัดครูปัญหาและโอกาส / ธีระ สุมิตร2
1082106110บนเส้นทางความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ2
1083106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ2
1084106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก4
1085106140ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์8
10861061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
1087106150ประวัติศาสตร์การศึกษา / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์5
10881061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
1089106160การประชุมเสนอผลงาน ประสบการณ์ นิทรรศการภาพเขียนโครงการประชุมปฎิบัติการภาพเขียนเยาวชนอาเซียน2
10901061760Out of home magazine year book... 7
10911061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
1092106180Using discounted cash flow in investment appraisal / M.G. Wright1
10931061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
10941061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
1095106190โสตวัสดุเบื้องต้น / โดย โสภาพรรณ นามวงศ์ และ สุขสวัสดิ์ ภาษิต2
10961061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
10971061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
10981061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
1099106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 10
1100106210หลักการแนะแนว : วัฒนา พัชราวนิช1
11011062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
11021062160HWM [journal]1
1103106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์4
11041062440ชุดอนาคตโลก1
1105106260โรงเรียนแบบเสรี / จอห์น โฮลท์ ; แปลโดย ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์ เรซ2
11061062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
1107106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 7
11081062720Arsenal player by player / Joe Rose1
1109106280การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ์1
1110106282019841
11111062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
11121062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
11131062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
11141062890Annual report.... 11
1115106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5
11161062910การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ปี 2543-2547 / สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่1
1117106293072nd Birthday of Her Majesty1
1118106310การแนะแนวเบื้องต้น / คมเพชร ฉัตรศุภกุล3
1119106320หลักการแนะแนวเบื้องต้น / โดย ทองเรียน อมรัชกุล...คนอื่น ๆ2
1120106330การแนะแนว / บัวทอง สว่างโสภากุล2
1121106340ตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์2
1122106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
1123106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน4
1124106370เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา18
11251063750Deadly Sins [Videodisc]2
11261063760Comnow [journal]1
11271063770Titanic [Videodisc]3
11281063780คู่มหากาฬหั่นนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11291063790ซาบรีนา หัวใจรักของเธอเลือกเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
1130106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน10
11311063890Assassins [Videodise] = แอสแซสรินส์ มหาประลัยตัดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] Directed by Puichard Danner 2
1132106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่6
11331063950Ecotourism series 2
11341063990ราปา. นุย สุดขอบฟ้าข้าคื่อผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1135106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ4
11361064080Dead man walking [Videodisc] 2
1137106410การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา1
11381064100ไต่ดิ่งขยี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11391064110ผู้หญิงบานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์]2
11401064130The scarlet letter [Videodisc] / Directed by Roland Joffe2
11411064140คู่กรรม [แผ่นวีดีทัศน์] กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนิพนธ์ ผิวเณร2
11421064150Litte Buddha [Videodisc]2
11431064160คนเหล็ก 2029 [แผ่นวีดิทัศน์]2
11441064170Sudden death [Videodisc]2
11451064180The usual suspects [Videodisc] = ปล้นไม่ให้จับได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Bryan Singer2
11461064190อพอลโล 13 ผ่าวิกฤติอวกาศ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1147106420คู่มือการจัดประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
11481064200The Juror [videodisc]2
11491064210วิกฤติไวรัสสูบนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11501064230Father of the bride [Videodisc] : Part II2
11511064240Mary reilly [Videodisc]2
11521064250Up close & personal [Videodisc]2
11531064260The professional [Videodisc]2
11541064270องค์กรซ่อนเงื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
11551064280โชว์เกิรล์ หยุดหัวใจคนทั้งโลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11561064290Dark side romance [Videodisc]2
1157106430การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2
11581064300Babe [Videodisc]2
1159106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 4
1160106460ถนนสู่เอ็มบีเอ6
11611064680The Mahout [Videodisc]2
1162106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
1163106480การพัฒนาบริการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา1
1164106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
11651064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
116610650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส6
1167106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
1168106510นิสิตนักศึกษา : หลักการแนวปฏิบัติและปัญหา / โดย พรชุลี อาชวอำรุง...[และคนอื่นๆ] 10
11691065250Print regional design annual... : America's National design competition2
1170106540คุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้ใช้และผู้สอน / ปนัดดา โสมวงศ์, บรรณาธิการ2
1171106550บัณฑิตทางธุรกิจที่ตลาดต้องการ1
1172106560สรุปการสัมมนาคณาจารย์ทางการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 41
1173106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1174106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
1175106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
117610660องค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์2
1177106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์2
1178106610การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / โดย สวัสดิ์ จงกล...[และคนอื่นๆ] 8
11791066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
1180106620การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม / อารมณ์ ฉนวนจิตร4
11811066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
11821066390Bangkok & Vicinity A to Z Atlas1
1183106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
11841066400แผนที่ทางหลวง 6 ภาคท่องเที่ยวทั่วไทย1
11851066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
1186106650The age of the economist / Daniel R. Fusfeld1
1187106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
1188106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
1189106680Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel1
1190106690Cities and economic development : from the down of history to the present / Paul Bairoch1
11911066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
1192106700How to tour China : newest Comprehensive guidebook of China1
1193106710Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel1
1194106720The moral manager / Charence C. Walton1
11951067200Handbook in starting and managing your own business2
1196106730The gift economy / David Cheal1
11971067360รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา... 3
1198106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
11991067420การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
12001067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12011067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12021067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
1203106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind2
1204106760Investing at a discount : saving on commissions, management fees and costs / Mark Coler1
1205106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
1206106780Investment concepts-analysis-strategy / Robert C. Radcliffe1
1207106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
12081067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
12091067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
12101067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
1211106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
1212106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า10
12131068160Intel new technology guide1
1214106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท4
12151068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
1216106830ภาษาอังกฤษสำหรับครู / โดย พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ]10
1217106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
1218106850หลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล1
1219106860สำนวนอังกฤษ10
12201068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
1221106870กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / โดยประไพศรี สงวนวงศ์ และ อรสา กุมารี ปุกหุต5
12221068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
12231068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
1224106880พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอน 2 เรื่องศาสตร์และศิลปในการสอนภาษา / สันทนา สุธาดารัตน์4
12251068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
1226106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
12271069057 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน6
1228106900การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย1
12291069050Applied participatory action research2
1230106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ4
1231106920ปัญหาการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เริ่มเรียน / พัฒน์ น้อยแสงศรี6
1232106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
1233106950Commonsense computer security : your practical guide to preventing accidental and deliberate electronic data loss / Martin R. Smith1
1234106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello2
1235106970Dynamics of supercale 4 / by John W. Yu and David Harrison2
12361069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
12371069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
1238106980Quantitative methods for business students / Garham Pervan1
123910698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
12401070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
1241107000Integrated optics : design and modeling / Reinhard Marz1
1242107010Financial investment / Howard Griffiths1
1243107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
12441070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
12451070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
12461070270การดำเนินคดีในศาล 2
1247107030Understanding the new economy / Alfred L. Malabre2
12481070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
12491070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
1250107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others2
12511070420Fine Arts [journal]1
12521070430Tropical [journal]1
1253107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
1254107060Quantitative international investing / Brian R. Bruce1
1255107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
12561070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
12571070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
1258107080What every supervisor should know : the complete guide to supervisory management / Lester R. Bittel and John W. Newstrom1
1259107090Impact / Jane Revell1
1260107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis6
1261107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
1262107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
1263107130Tian Han wen ju / Tian Han6
12641071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
1265107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
1266107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
12671071580Communicating in English4
1268107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
1269107170Jia / Ba Jin2
1270107180Ku nan / Sha Ding1
1271107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
127210720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ6
1273107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
12741072020รายงานประจำปี... 8
12751072090รายงานประจำปี... / บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)2
1276107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
12771072110รายงานประจำปี... / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).5
1278107220Chun feng chen zui de wan shang2
1279107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
1280107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
1281107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
1282107260การอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
1283107270การลงทุนในการศึกษาและอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.1
1284107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
1285107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
128610730หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ / จุมพล สวัสดิยากร20
1287107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
1288107310ความเป็นผู้นำเป้าหมาย และอำนาจในสถาบันอุดมศึกษา / ประกอบ คุปรัตน์, บรรณาธิการ4
12891073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
1290107320มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง1
12911073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
1292107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25292
1293107350แผนแม่บท1
1294107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
1295107380การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 51
1296107390Sociology of delinguency1
129710740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์6
1298107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
1299107410สหพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1
1300107420วิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น1
1301107430สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2527 และรุ่นปีการศึกษา 25281
1302107440ตัวอย่างข้อสอบพร้อมด้วยคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม2
1303107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
130410746070 อาชีพ / ไทยน้อย2
1305107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์3
1306107480โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียน : ระยะที่ 1 / มาลี นิสสัยสุข1
1307107490เอกสารการอบรมงานอนามัยโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู2
130810750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง6
1309107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
13101075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
1311107530รายงานการวิจัยโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2529 ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
1312107560นโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาว 25223
1313107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
13141075800IEEE transactions on education [journal]1
13151075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
1316107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
131710760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1318107600Recits1
1319107610Economics and medical research / Burton A.Weisbrod8
13201076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
13211076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
1322107620Corporate strategy in action : the strategy process in British road services / Geoffrey Lewis1
1323107630Soy protein and national food policy / edited by F.H.Schwarz2
1324107640Trump surviving at the top / by Donald T.Trump and Charles Leerhsen1
1325107650Setting up & operating a business in Japan / Helen Thian1
13261076560รายงานประจำปี... / สำนักงานอัยการสูงสุด1
1327107660Across the river and into the trees / Ernest Hemingway1
13281076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
13291076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
1330107670The economics of technical change and international trade / by Giovanni Dosi ; Keeth Pavitt and Luc Soete1
1331107680Low pay, occupational mobility, and minimum-wage policy in British / David Metcalf2
13321076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
133310770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1334107700Dynamics of excel IBM PC edition / by John W.Yu and Catherine Demers2
13351077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
1336107710A guide to Asian stock markets / Robert Lloyd George1
1337107720Power in organizations / Jeffrey Pfeffer1
1338107730The library in America : a celebration in words and pictures / Paul Dickson1
1339107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
1340107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
13411077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
13421077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา3
13431077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1344107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
1345107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
1346107780Think twice before you accept that job / Richard J.Thain1
1347107790The McGraw-Hill training series1
134810780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา4
1349107800Developing new financial products / Gary H.Raddon1
1350107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
13511078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
1352107830Fundamentals of technical mathematics with calculus / Arthur D.Kramer1
13531078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
13541078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13551078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
13561078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
13571078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
13581078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
13591078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13601078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
13611078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
1362107840The journalist and the murderer / Janet Malcolm1
13631078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
13641078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13651078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13661078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13671078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
13681078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
13691078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
13701078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
13711078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13721078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
1373107850The presidents of the United States / Maxim Ethan Armbruster1
13741078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
13751078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
13761078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
13771078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
13781078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
13791078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
13801078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
13811078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
13821078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
1383107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
1384107860Borland Wiley higher education series2
13851078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
13861078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
1387107880Bond risk analysis : a guide to duration and convexity / Livingston G.Douglas1
1388107890Crimial law and procedure2
1389107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
13901079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
13911079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ10
1392107920The Russian revolution / Robert Goldston1
13931079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 6
13941079210Annual report... / The Stock Exchange of Thailand9
1395107940A killing wind : inside union carbide and the phopal catastrophe / Dan Kurzman1
13961079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1397107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
13981079600นครนายก : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
13991079610กรุงเทพมหานคร : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14001079620เพชรบุรี : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14011079630หัวหิน-ชะอำ : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14021079640พังงา : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14031079650ภูเก็ต : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14041079680Chiang Rai : ideal map [จุลสาร]1
14051079690Chiang Mai : ideal map [จุลสาร]1
1406107970Innovative employing communication : new approaches to improving trust, teamwork and performance / Alvie L.Smith1
14071079720Phuket : ideal map [จุลสาร]1
1408107980Information systems in management / James A.Senn1
1409107990Public policy issues for management / Rogene A.Buchholz1
14101080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
141110800พจนานุกรมพุทธศาสตร์ / พระราชวรมุนี [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
1412108000Business and Society / Donna J.Wood1
14131080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
1414108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
14151080120เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ 3
14161080130เอกสารงบประมาณฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ... 3
14171080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
1418108020Theeconomics of Crime : an econometric investigation of crimes in Thailand / Phonlasak Vangvivatna1
1419108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
1420108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
14211080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)8
1422108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
14231080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
14241080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
14251080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
14261080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
1427108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
14281080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
14291080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
1430108070Management science : an introduction / K. Rosoe Davis ; Patrick G. McKeown and Terry R. Rakes5
1431108080The Pelican Guide to English Literature1
14321080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
1433108090Economic planning and democracy / Firmin Oules ; Translated by R.H. Barry1
1434108100รูดซิปสมอง มองการบริหารแบบ วาย เค เค [YKK] / ทาดาโอะ โยชิดะ แปลโดย สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร6
1435108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม2
14361081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
14371081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
1438108130Poverty and the minimum wage / Donald O. Parsons2
1439108140Real estate problem loans : workout strategies and proceddures / Thomas A. Myers1
1440108150Chinese Through Listening 21
14411081570บทคัดย่อการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.1
1442108160Chinese through literning1
14431081640Annual report.... 15
14441081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
14451081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
14461081680Annual report.... 12
1447108170The Japan that can say no / Shintaro Ishihara translated by Frank Baldwin1
1448108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern5
1449108190Using structured design : how to make programs simple, changeable, flexible and reusable / Wagne P. Stevens1
145010820ศัพท์แรงงาน1
1451108200UNIX for programmers : an introduction / Daniel Farkas2
1452108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
14531082160ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
1454108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
14551082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 4
1456108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
1457108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
14581082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
1459108250ความจริงของแผ่นดิน2
14601082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
1461108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
14621082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
14631082610สิงหไกรภพ1
14641082630ไกรทอง1
14651082640พระอภัยมณี1
14661082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
14671082660คาวี1
14681082670อุณรุท1
14691082680สังข์ศิลป์ชัย1
1470108270ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธิ์4
14711082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น2
14721082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
14731082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
14741082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
1475108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก4
14761082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
1477108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
1478108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์4
1479108330การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2520 / โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี...คนอื่น ๆ1
1480108340English in news4
1481108350Expressive English4
14821083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
1483108360Thai national identity2
1484108370English conversation for Thai students1
1485108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
1486108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 4
14871083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
148810840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
1489108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
14901084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
1491108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง7
1492108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
1493108440ชุดปูพื้นโทเฟิล2
14941084420DK eyewitness top 10 travel guides2
1495108450Vocabulary2
1496108460Wonderful Thailand2
14971084650Terminatior 2 [Videodisc] : Judement day = คนเหล็ก 2029 ภาค 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by James Cameron 3
14981084660เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์]3
14991084670Lenin the train [Videodisc]3
15001084700Mighty Joe Young [Videodisc]2
15011084730เซเว่น [แผ่นวีดิทัศน์]2
15021084760ประธานาธิบดีโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์]3
15031084790The quest [Videodisc] : Go the distance / Directed by Jean-Claude Van Damme2
1504108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
15051084810สตาร์เกท [แผ่นวีดิทัศน์]2
15061084820พั้ลพ์ ฟิคชั่น เขย่าชีพจรเกินเดือด [แผ่นวีดิทัศน์]3
15071084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
1508108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
150910850วิดีโอเทป1
1510108500การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทวิลักษณ์ในการพัฒนาชนบทไทย : กรณีเฉพาะจีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น / บุญทัน ดอกไธสง2
1511108510Structure2
15121085180In Country [Videodisc] / Directed by Norman Jewison2
1513108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์4
15141085200Tycus [Videodisc] / Directed by John Putch2
1515108550การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ2
1516108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา2
1517108580ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน / สมยศ จันทรสมบัติ1
15181085900Knowledge today [journal]1
15191085930จีนไทย [วารสาร] 1
15201085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
152110860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
15221086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
1523108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ4
15241086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
15251086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
1526108620ดรรชนีไมโครฟิล์ม 2514-2524 เล่ม 1 อักษร ก / โดย พวงเพ็ชร รื่นเริง และ อรุณี ตุลยนิษกะ2
1527108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
1528108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
1529108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
1530108660ปัญหากฎหมายอาญา4
1531108670ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิด โดยข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี 2530 / เกื้อ วงศ์บุญสิน1
15321086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
1533108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
1534108690หลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ / รวบรวมโดย บุญเลียบ เนิดน้อย2
15351086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 3
153610870รวมย่อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 4 มาตรา 88 ถึง มาตรา 130 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน 3
1537108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
15381087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
1539108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
1540108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
1541108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
1542108780Vocabulary building4
15431087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
1544108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์6
15451087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ2
15461087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
15471087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต5
15481087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์13
154910880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร16
1550108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
15511088000การบัญชีชั้นสูง 2 = Advanced accounting / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 5
15521088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]8
15531088020นักโทษประหาร / แสง จันทร์งาม2
15541088030The... household socie-economic survey : Northeastern region2
1555108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์4
1556108820How to excel in business journalism / R.J. Venkateswaran1
1557108830การศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้องการของวงการธุรกิจไทย / บังอร สว่างวโรรส5
1558108840English for guided tours6
1559108850The banker's desk book / Richard B. Miller1
15601088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
1561108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
15621088690English vocaburary for lawyers series2
1563108870The essence of the economy / by Joseph G. Nellis and David Parker1
1564108880Super banking : innovative management strategies [that work] / Richard B. Miller1
1565108890The complete guide to closed-and funds : finding value in today's stock market / by Frank Cappiells ; W. Douglas Dent and Peter W. Madlent1
15661088980Unseen paradise1
156710890ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.25312
1568108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
1569108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
1570108920CN10240
1571108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
1572108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล3
1573108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 14
15741089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
1575108960เรียนพูดภาษาจีน / วายจิง เจ เยาเปา วอง1
15761089620Agchigrafik1
15771089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
15781089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
1579108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ9
1580108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
1581108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
15821089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
158310900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
1584109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 7
15851090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
1586109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
1587109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง6
1588109030สนทนาภาษาจีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์7
1589109050Lead on the brian2
1590109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
15911090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
15921090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
159310910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
1594109100Adolessence to muturity1
15951091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 312
1596109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
1597109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา6
1598109140บทคัดย่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบทไทย / สุทธิจิตต์ จินตยานนท์1
1599109150คู่มือการชี้สองสถาน1
16001091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
16011091520Bootleg1
16021091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
1603109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
16041091640Green Research [journal]1
16051091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
16061091670แก้จน [วารสาร]1
1607109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
16081091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
16091091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
1610109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
1611109190Basic guide to hospital public relations1
161210920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
1613109200Advanced marketing strategy : phenomena analysis and decisions / by Glen L. Urban and Steven H. Star1
1614109210เรียนภาษาจีนจากภาพ5
1615109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง8
1616109230McGraw-Hill series in finance1
1617109250Study guide for psychology applied to teaching / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
1618109260Uncertainly in economics : reading and exercises / edited by Peter Diamond and Michael Rothschild1
16191092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
1620109270มาตรการทางกฎหมาย เรื่องการป้องกันภยันตราย / อำนวย อินทุภูติ2
16211092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
16221092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
16231092770เคล็ดลับในครัว 21
16241092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
16251092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
1626109280the library of communication technique1
16271092800The best of vietnamese food3
1628109290Economic theory, econometrics and mathematical economics1
162910930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ2
1630109300China A B C1
1631109310The Thai marine shrimp industry / Suporn Srisukson1
1632109320The role of research and extension in Thai rice production / Patamawadee Pochanukul1
16331093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
1634109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
16351093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
16361093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
16371093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
16381093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
16391093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
16401093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
16411093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
1642109350สายธารแห่งความคิด / โดย ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท, บรรณาธิการ1
16431093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
16441093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
1645109360Basic marketing / by E. Jerome McCarthy and William D. Perreault1
1646109370Gower handbook of quality management / edited by Dennis Lock and David J. Smith1
1647109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
1648109390The Kent international business series4
164910940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 5
1650109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
1651109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
1652109420Theories of economic growth and development / Irma Adelman3
16531094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
1654109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
16551094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์2
1656109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
16571094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
16581094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16591094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16601094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
1661109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
1662109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
16631094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
1664109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
16651094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
1666109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
16671094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 4
166810950Our beloved King1
1669109500A brief guide to buddhist meditation centres in Thailand2
16701095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1671109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
16721095100จินตนา ยศสุนทร.1
16731095140Supervision report... / Bank of Thailand3
16741095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
1675109530Mass media in the information age / by Thomas M. Pasquer...[et.al]1
16761095380Worterbuch deutsch-Thai1
1677109540Technical mathematics / Henrry Lewis1
1678109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1679109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1680109570Legal almance series2
1681109580Perspectives on trade and development / Anne O. Krueger1
1682109600เด็กเร่ร่อน1
1683109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1684109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
16851096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1686109630Festivals of Thailand1
16871096300Annual report... / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization2
1688109640Tourism : an ecumenical concern1
1689109650Crash course : the instant M.B.A. / Suzanne Lainson1
1690109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1691109670ตำราการทำอาหารญี่ปุ่น / โดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ และ สิริพันุ์ จุลกรังคะ1
1692109680ตำราการทำอาหารอบ1
1693109690How hot a manager are you?2
16941096990IELTS : Practice Tests3
169510970จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด6
1696109700ยุทธการขจัดคู่แข่งในสำนักงาน / เย่จีฉี ; แปลโดย ชุมพล พูนยิ่ง2
16971097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
16981097190Living Company1
1699109720Basic skills in electricity and electronics3
1700109730Applied numberical analysis / by Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheathey1
1701109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
17021097480รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1703109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
17041097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1705109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1706109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
17071097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1708109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
17091097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
17101097870บุญเป็นต้นทางแห่งกุศล1
1711109790Taxation and income distribution in Thailand : a case study for 1981 / Pichit Likitkijsomboon1
17121097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
171310980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์13
1714109800The Kent international business series6
17151098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
1716109810Cutting loose : making the transition from employee to entrepreneur / by Thomas A. Easton and Ralph W. Conant2
1717109820Sage yearbooks in politics and public policy2
17181098220Business E-mail2
17191098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
1720109840Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson2
17211098410Annual report.... 13
1722109850Communication for management and business / by Norman B. Sigband and Arthur H. Bell1
1723109860Economics / by Martin Bronfenbrenner ; Werner Sichel and Wayland Gardner2
17241098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1725109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1726109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1727109890Executive compensation a total pay perspective / Bruce R. Ellig4
172810990องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์12
1729109900Economic theories of development : an analysis of competing paradingms / Diana Hunt1
1730109910The challenge of free trade / Alan Oxley1
1731109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
17321099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1733109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
17341099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1735109940Macroeconomics / by Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus1
1736109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1737109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1738109970Issues in management accounting / edited by David Ashton, Trevor Hopper and Robert W. Scapens1
1739109980Advances in business financial management / edited by Philip L. Cooley1
1740109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1741110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
17421100A dictionary of sociology / edited by G. Duncan Mitchell1
174311000The current bank10
1744110000International algebra for college students / by Karl J. Smith and Patrick J. Boyle1
1745110010Basic technical mathematics with calculus1
1746110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
17471100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
17481100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
17491100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1750110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1751110040Chinese conversation for tourist2
17521100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1753110050Varieties of written English / Michael N. Long1
17541100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
17551100510ECT journal [journal]1
17561100520Energy Plus [วารสาร]1
17571100540จุลนิติ [วารสาร]1
1758110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell2
1759110070Store choice store location and market analysis / Neil Wrigley1
1760110080The management of international advertising : a handbook and guide for professionals / Erdener Kaynak1
1761110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan2
1762110100The handbook of convertibles / Simon R. McGuire1
1763110120Finance growth and stability / Karel Jansen1
1764110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber2
17651101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1766110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne4
17671101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
17681101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
1769110150Dichotomics of the mind : a systems science model of the mind and personality / Walter Lowen2
17701101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
17711101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
17721101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1773110160Mahidol university : annual research abstracts and bibliography of non formal publications 19871
1774110180The laser printer handbook / David Myers2
17751101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
17761101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1777110190Inventory theory and consumer behavior1
1778110200The impact of the minimum wage on reginal labor markets / Ronald J. Krumm2
17791102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
17801102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
1781110210Sydicated loans : a handbook for banker and borrower / Stanley Hurn1
1782110220Pension fund investment management : a handbook for sponsors and their advisors / edited by Frank J. Fabozzi1
17831102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
1784110240Computer and information systems / by T.J. 0'Leary and Brian K. Williams1
17851102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1786110250Supervision focus on inotruction / by Don M. Beach and Judy Reinhartz1
1787110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1788110270nineteen and eighty four / George Orwell1
1789110280Research in the sociology of organizations / edited by Nancy Ditomaso and Samuel B. Bacharach1
1790110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
17911102910Home & decor [journal]1
17921102920Life and home [journal]1
179311030การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1794110300Managing creativity / John J. Kao1
1795110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1796110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล2
1797110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1798110350Sales management people and profit / James M. Comer1
1799110360Foundation of mulitinational financial management / Alan C. Shapiro2
1800110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1801110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1802110390Say the word / by Diane Hall and Mark Foley1
180311040การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1804110400Cookery : an introduction / by Victor Ceserani and Ronald Kinton1
1805110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1806110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1807110430The big deal / Saxon Menne1
18081104370สภาอุตสาหกรรมฯ [วารสาร]1
1809110440Business information technology series1
18101104410Technical Guide of Calligraphy1
18111104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
18121104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
18131104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
18141104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
18151104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
18161104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1817110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
18181104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18191104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18201104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
18211104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
18221104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
1823110460Financial reporting using computer graphics / Irwin M. Jarett2
18241104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18251104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18261104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1827110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1828110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1829110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1830110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1831110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1832110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
18331105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
18341105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
18351105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
1836110540การวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2520-25291
1837110550ทวนความหลังก่อนประกาศนโยบายประชากร1
18381105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
18391105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
18401105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 2
1841110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1842110580American public finance / by William J. Shultz and C. Lowell Harriss1
1843110590Industrialization and employment in developing countries : a comparative study / Kanhaya L. Gupta1
184411060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา24
1845110600Introduction to risk management and insurance / Mark S. Dorfman1
1846110610Thinking finance : everything managers need to know about finance and accounting / by Joel G. Siegel and Jae K. Shim1
1847110620Kiplinger's sure to cut your taxes / Kevin McCormally1
1848110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
18491106330ดิสโคลสเชอร์ร้อนพยาบาท [แผ่นวีดิทัศน์]2
18501106340Executive decision [Videodisc]2
18511106350ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี2
18521106360นรกระฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
18531106370In cold blood [Videodisc] = คู่ฆ่าสัญชาติญาณโหด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Jonathan Kaplan3
1854110640Labor economics : a comparative text / Robert F. Elliott1
18551106410แบ็ทแมน รีเทิร์นส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่า2
18561106470อันเดอร์ซีจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ยุทธการยึดด่วนนรก2
18571106490ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
1858110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
18591106500เจาะเวลาหาอดีต 3 [แผ่นวีดิทัศน์]2
18601106520Detonator death train [Videodisc] = นรกโหด หยุดมันไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David S. Jackson2
18611106570ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกอภินิหารครูเสด2
1862110660Computers in today's world / Ralph M. Stair1
1863110670A guide to hotels & restaurants in Great Britain & Ireland 19762
1864110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
186511070การบัญชีเกี่ยวกับการขายเฉพาะอย่าง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1866110700แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น1
1867110720Econometrics : theory and applications / Sukesh K. Ghosh1
1868110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1869110740Managing for peak performance / Alan Weiss1
1870110750Communications in travel and taurism / Shelagh Snell and Jeft Carpenter1
1871110760Charting your goals / by Dan Dahl and Randolph Sykes1
1872110770The complete financial guide to the 1990s / Gary L. Klott1
1873110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1874110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
18751107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
187611080คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรมโรงงานและประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ4
1877110800Auditing today / Emile Woolf1
1878110810Markting hospitality / Tom Powers2
1879110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1880110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
1881110840Production and operations management : a life cycle approach / by Richard B. Chase and Nicholas J. Aquilanos1
18821108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3
18831108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1884110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
1885110870รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8
18861108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1887110890ศิลปะเด็ก : ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ3
18881108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
188911090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
1890110900Communicating in business / by David N. Bateman and Norman B. Sigband1
18911109020Hundred Islands of Thailand1
1892110910Essentials of accounting / Robert N. Anthony2
1893110920Trading in options on futures / James T. Colburn1
18941109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
1895110940New dimensions IV. / edited by Robert Silverberg1
18961109440Fashion restaurant of China1
1897110950Modern English in action / Henry I. Christ2
18981109570TESOL quarterly [journal]1
18991109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1900110960Constitution makers on constitution making / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
1901110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1902110980Tourist atlas of guangdong province1
1903110990Guide-book to Beijing1
19041110The illustrated encyclopedia of mankind20
190511100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1906111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1907111010Zhong guo wen hua shi san bai ti3
1908111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
19091110210Saving capitalism from the capitalists : unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity / Raghuram G. Rajan and Lui1
1910111030อุตสาหกรรมไร้สารพิษ : ความจริงหรือความฝัน1
19111110320Concise world Atlas1
19121110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
1913111040อาหารจานเดียว / โดย จรูญศรี พลเวียง ; สุดาพร ทิมฤกษ์ และ อัจฉรี คงเลิศมงคล1
19141110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1915111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
19161110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
19171110680Study in Australia and New Zealand with CP guidebook... 3
1918111070Understanding futurology2
1919111080เขมรแตก [สงครามชายแดน] / ชลิต ณ นคร1
19201110890Computers & industrial engineering [journal]1
1921111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
19221110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
19231110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
192411110ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและธนาคาร / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ8
1925111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์2
1926111110Kong yi ji / Lu Xun2
1927111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1928111130Kan tu du gu shi5
1929111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1930111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1931111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1932111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
19331111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
19341111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1935111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1936111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
19371111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
193811120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1939111200Supplementary Chinese Greader1
1940111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1941111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1942111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
19431112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
19441112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1945111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
19461112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
19471112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1948111260Chinese for the beginners5
1949111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1950111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
19511112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
195211130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์32
1953111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying2
1954111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi2
1955111320Cheng da fa shi / Ping Heng2
1956111330Real estate investment and taxation / by Stephen D. Messmer...other1
1957111340The glendower legacy / Thomas Gifford1
1958111350Harrap's easy English3
1959111360Idioms4
1960111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai2
19611113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1962111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
196311140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
1964111400Graphic English I6
19651114060Eyewitness guides1
1966111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ4
19671114190แอฟริกาแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ [จุลสาร]1
1968111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
19691114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
19701114320รุ่งอรุณของมนุษยชาติ [จุลสาร]1
1971111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1972111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1973111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1974111470Dong5
19751114760พอเพียง [จุลสาร]1
19761114790สาระน่ารู้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ [จุลสาร]1
1977111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su2
1978111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su2
19791114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
198011150การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด / สุนทรี จรูญ20
1981111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su2
1982111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su2
19831115100ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา [จุลสาร]1
1984111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su2
19851115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1986111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1987111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1988111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
19891115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1990111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian2
19911115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
19921115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
19931115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
19941115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
19951115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
19961115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1997111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
199811160ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ นภาพร ขันธนภา4
1999111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini2
20001116050สวยงามตามแต่ง2
20011116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
2002111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
20031116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
2004111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
2005111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
2006111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
2007111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
20081116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
20091116560Foto video [journal]1
20101116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3
20111116590Silvicultral research report... 2
2012111660สัญญาอนุญาโตตุลาการ / เสาวนีย์ อัศวโรจน์1
20131116600รายงานประจำปี... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา1
20141116610รายงานประจำปี ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1
20151116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
2016111670การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย / มยุรี จามิกรานนท์2
20171116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
20181116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
20191116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
2020111680การวิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่าง ปี พ.ศ.2481-2485 / ปอ ธัชชัย1
20211116840Bangkok-breathing1
20221116850Bangkok-an inspiration1
2023111690พฤติกรรมผู้นำองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต การประปาส่วนภูมิภาค / เลิศ ไชยณรงค์1
2024111700การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท / กัลยา ถึงแก้ว1
2025111710การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย / ชาลินี นิธินันทน์1
2026111720การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร / นงพงา บุญเปี่ยม1
2027111730การศึกษาการจัดการของการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย / ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล1
20281117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
2029111740การบริหารงานบุคคลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สีหนาท สวนแก้ว1
2030111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
2031111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
2032111750การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ไพโรจน์ นวานุช1
2033111760การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ศิระ น้ามังคละกุล1
2034111770ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร / ชัยยุทธ ชิโนกุล1
2035111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
20361117820ภาษาญี่ปุ่น 3
20371117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
20381117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
2039111790Tang shi da guan1
20401117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi2
204111180ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / โดย กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ บรรจง อยู่ทอง14
2042111800Poems of Su Zhou1
2043111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
2044111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
2045111830Chun tian de wu / Ai Wu1
20461118380Auditing and assurance handbook... 2
2047111840Green hills of Africa / Ernest Hemingway1
2048111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
2049111860Governing Britain : a guide book to political institution / by A.H. Hanson and Malcolm Walles1
2050111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
2051111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
20521118830โปรแกรมโหลดฟรี1
2053111890Accounting information systems / Edward Lee Summers2
20541118910การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี / อุกฤษฏ์ ตันทสุทธานนท์1
205511190คู่มือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร8
2056111900The complete travel marketing handbook : 37 thirty three industry experts share their secrets / edited by Andrew Vladimir1
20571119010Crucible1
20581119070New playwrights : the best plays of ... 3
2059111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
2060111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
20611119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
2062111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
20631119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
20641119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
2065111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
2066111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
2067111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
2068111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
20691119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
20701119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
2071111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
20721119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
2073111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
20741120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
207511200The start-up entrepreneur4
2076112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
2077112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
2078112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
2079112020010th Anniversary Mai stock focus 7
2080112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
20811120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
2082112040Ba jin lun2
20831120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
2084112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
2085112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
20861120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
20871120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
20881120680ผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี... สาขาปรัชญารางวัลชมเชยและผลงานวิจัยดีเด่นทุนอุดหนุนวิจัยมก. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 20 สถาบันวิจัยและพัฒนาส1
2089112070Song jiang / Wang Sha Tang3
20901120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
2091112080Cha hua fu / Yang Shu1
20921120830รางวัลผลงานวิจัยเกียรติบัตรและการได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ / อรไท ผลดี1
2093112090Yu wen gu dai wen xue2
2094112100Gu dian wen xue2
20951121050มจธ.กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2548 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
20961121100ที่ระลึกพิธีทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1
20971121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
2098112120Qian jia shi1
20991121230พ่อให้เจ้าทั้งชีวิต / หลวงปู่พุทธะอิสระ1
21001121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
2101112130Si shu du ben / Ming Shan1
21021121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2103112140Bei jing ren / Cao yu1
21041121440หุ่นนิ่ง1
21051121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
21061121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
21071121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
21081121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
2109112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
21101121500กนก นารี กบี่ คช1
21111121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
21121121540รายงานประจำปี... / โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา1
2113112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
2114112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
21151121770รายงานประจำปี... / วิทยาลัยอิสลามยะลา1
2116112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
21171121810Sharing is great1
21181121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์26
21191121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
21201121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
2121112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
21221121940โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค : สรุปสำหรับผู้บริหาร = Micro-Banking development : executive summary / [ผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์]1
21231121960Ruamkatanya foundation1
21241121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
212511220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ10
2126112200Chun yu / Ba Jin1
21271122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
21281122030ธรรมะเพื่อความรู้แจ้ง1
2129112210Jia / Ba Jin2
21301122120Zapp : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham and Jeff Cox1
2131112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
21321122200สวนเบญจกิติ1
21331122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
2134112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
21351122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
21361122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
21371122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
21381122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
21391122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
2140112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
2141112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
21421122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
21431122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
2144112260Du Shi niang / Feng Meng Long5
21451122600Annual report.... 4
2146112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
2147112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
2148112290English for tourist police 4
214911230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
2150112300LA 463 (S)10
2151112310การใช้ถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ / กำธร กำประเสริฐ10
21521123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
2153112320Overseas students' companion to English studies2
21541123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์2
2155112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
2156112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
21571123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
21581123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
2159112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
2160112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
21611123740Casein micelle structure : a concise review1
2162112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
2163112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
216411240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ3
2165112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
21661124000Thailand food stats... 1
2167112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
21681124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
21691124160Prevention of HIV/AIDS among migrant workers in Thailand (PHAMIT) : the baseline survey 2004 / Aphichat Chamratrithirong, Wathinee Boonchalaksi and Pa1
2170112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
21711124250เหลียวหลัง แลหน้า / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
21721124280กฟผ.สัญจร / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1
2173112430Chun5
21741124330รายงานประจำปี... / บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [มหาชน]2
21751124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 3
2176112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
21771124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
21781124430รายงานประจำปี... / บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 1
21791124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
21801124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
21811124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
2182112450Xia5
21831124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
21841124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
21851124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
21861124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร... 5
2187112460Qiu5
21881124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
2189112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
21901124730Collected short plays of thanton wilder... 2
2191112480Qing nian shu xin / He Chao2
21921124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
21931124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
2194112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
21951124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
21961124960รายงานประจำปี... / บริษัท ไทย เศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
219711250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
2198112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
2199112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
22001125180Golf digest Thailand [journal]1
2201112520Bibliographical series4
22021125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
22031125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
2204112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
22051125420รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 1
22061125480Annual report.... 1
22071125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
2208112550AEI studies4
22091125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
22101125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
22111125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
22121125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
22131125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
22141125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
22151125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
22161125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
2217112560How to use the business library with sources of business information / by H. Webster Johnson ; Antony J. Faria and Ernest L. Maier2
22181125600รายงานประจำปี... / บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)1
22191125610รายงานประจำปี... / บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1
22201125660รายงานประจำปี... / บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)1
2221112570Burn out2
22221125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
2223112580Environmental stress and behavioural adaptation2
22241125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
2225112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison2
22261125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
22271125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
222811260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
2229112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์8
22301126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
2231112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา4
2232112620สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4
2233112630HE 445 6
22341126340Cream cheese products : a review1
2235112640Chang yong zi zi tie4
2236112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
2237112660เบ้งเฮ็ก / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
22381126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
22391126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
2240112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
22411126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
22421126750คู่มือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง2
22431126810จันทร์กระจ่างฟ้า1
22441126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
22451126850รายงานประจำปี... / บริษัทซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1
22461126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
2247112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
2248112700อาหารว่างของไทย1
22491127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2250112710พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์1
2251112720เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน / สุดาศิริ มัทวพันธุ์2
22521127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
22531127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
22541127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
22551127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
2256112740สังสรรค์ศิลป / น. ณ ปากน้ำ2
22571127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
22581127420ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
22591127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
22601127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
22611127480รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.... 11
22621127490Annual report.... 2
2263112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
22641127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
22651127510Miss Universe 20051
22661127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
22671127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
2268112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
2269112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
2270112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
2271112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
22721127930William Goldman's the temple of gold1
227311280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย4
2274112800กำลังใจในโลกกว้าง / จอห์น ดับเบิ้ลยู การ์ดเนอร์ แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต2
22751128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
2276112810ประชากรและการวางแผนครอบครัว / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ ภัสสร ลิมานนท์, บรรณาธิการ1
2277112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
2278112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม6
22791128350คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 [จุลสาร] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
2280112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
2281112850อาหารรสเด็ด1
2282112860ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล2
22831128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
22841128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
2285112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
22861128730ชุดสารพัดรส3
22871128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
2288112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
22891128800Best of Japanese cooking3
22901128810Step-by-step illustrated cookbook3
22911128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
2292112890Creative time management1
22931128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
22941128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
22951128930Annual report... / National Library Board Singapore1
22961128960History of Thai civillization1
22971128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
229811290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร2
22991129030รายงานประจำปี... / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2
23001129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
23011129070Mars [journal]1
23021129080A-Star [journal]1
2303112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน2
2304112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
23051129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2
2306112960การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ / บัญชา พันธจารุนิธิ1
23071129600วาดการ์ตูน... 4
2308112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
2309112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์2
23101129840รายงานประจำปี... / บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน). 3
23111129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
2312112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
23131129950ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา... 1
23141130The best of life1
231511300รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย / โดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ...[และคนอื่นๆ]23
2316113000ผลกระทบต่ออัตราการตายของเด็กและทารก : กรณีหมู่บ้านสวนป่าและนอกหมู่บ้านสวนป่า / กรรณิการ์ ปิยะธนวงศ์1
23171130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
23181130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
2319113010การบริหารงานวิจัย1
23201130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
2321113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ5
23221130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
23231130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23241130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23251130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
23261130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
2327113030การพัฒนาการจัดการแนวการวิจัยกึ่งทดลองในการฝึกอบรม / วุฒิชัย จำนงค์2
23281130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
2329113040เกร็ดความรู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ในวัฏจักร์ (สารคดีส่งเสริมภูมิรู้-ภูมิธรรม) / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
2330113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
23311130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
2332113070บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร4
23331130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
2334113080คู่มือปฏิบัติการบริหารงานบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล2
2335113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
233611310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา4
2337113100การตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์การดับเพลิงสำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สมชาย เตียทะสินธิ์1
2338113110ฟ้องซ้ำในคดีอาญา / กิตติพงษ์ ศิริโรจน์1
23391131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
2340113130คำอธิบายภาพล้อคนในโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งสวนโมกขพลารามไชยา วัดธารน้ำไหล / เขมนันท์, ผู้บรรยาย2
23411131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
2342113140ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / พนม พงษ์ไพบูลย์2
23431131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
2344113160รายงานสภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา1
2345113170Teamwork2
2346113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
23471131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
234811320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา4
2349113200คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต / พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะรัตนรังษี1
23501132010EN 101 3
23511132110รายงานประจำปี... / บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1
23521132120Annual report... / Asian Property Development Public Company Limited1
2353113220การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อร้านสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 / บุญช่วย วาณิชยชาติ1
2354113230การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร / ทิพากร รังคสิริ1
2355113240ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคเหนือในประเทศไทย / ธวัช วีระศิริวัฒน์1
23561132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
2357113250การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย / สุขสรรค์ ศิลปกุล1
23581132540LW 4013
2359113260การออกแบบและสร้างชุดรับส่งข้อมูลเชิงเลขที่ใช้แสงอินฟราเรดส่งผ่านบรรยากาศ / ฉัตรชัย พงษ์มาลา1
23601132600Annual report... / Kiatnakin Bank Public Company Limited1
2361113270การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์ / วิวัฒน์ สุทธินาค1
2362113280ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูล / สุวิทย์ นาคพีระยุทธ์1
236311330คู่มือบริหารธุรกิจ6
2364113300การศึกษาแนวโน้มของการประยุกต์ในแนวความคิดทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม1
23651133030Dome [journal]1
23661133090ชุดทะเล1
2367113310การศึกษาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธุรกิจโรงแรมขั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดา มัตตัญญูกูล1
23681133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
23691133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
2370113320หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประกอบการพิจารณากำหนดอัตราอากรขาเข้า เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ / ปรียา ชัยพานิช1
23711133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
23721133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
2373113330การศึกษาการบริหารเงินสดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ไกรวัลย์ ครองพิทยา1
23741133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
2375113340การประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง / มยุรี อัศดรวงศ์ไพศาล1
23761133400รายงานประจำปี... / บริษัท เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
23771133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
23781133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
23791133620โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่... ปีการศึกษา... / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2
23801133650Identity of Andaman1
23811133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
23821133710The Coad series1
2383113380ต้นทุนการดำเนินงานและผลตอบแทนของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย / เอมอร ปิณฑวิรุจน์1
23841133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
23851133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
238611340หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง / ประโชค ชุมพล8
23871134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
23881134270พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2
23891134310รายงานประจำปี... / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
23901134320Annual report.... 1
23911134330รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ1
23921134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
23931134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
2394113440การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจังหวัดระหว่าง พ.ศ.2518-2522 / สุดาสมร สีมันตร1
23951134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 10
23961134490Annual report.... 1
2397113450การศึกษาการวิเคราะห์กำลังคนของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง / กฤษฎากรณ์ รื่นนารีนารถ1
23981134510Niveau debutant3
23991134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
24001134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
24011134570รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 2
24021134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson3
2403113460การตลาดยาสีฟันในเขตกรุงเทพมหานคร / ดิเรก ลือสัตย์1
24041134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24051134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
24061134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
24071134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]3
2408113470การศึกษาบทบาทของตลาดซื้อคืนและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินของประเทศไทย / วิทยา สรรพโรจน์พัฒนา1
24091134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]3
24101134740เอกสารหมายเลข 8 โครงการวิจัยรหัส 12008313 (127.2.44)1
24111134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
24121134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel3
2413113480การตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริลักษณ์ ลีลาเลิศโสภณ1
24141134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
24151134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo3
24161134870lancelot / Chretien de Troyes1
24171134880Deux ans de vacances / Jules Verne1
24181134890Robin des bois / Alexandre Dumas1
2419113490ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร / พรชัย ปิยะเกศิน1
24201134980Reflets 2 : cahier d' exercises3
2421113500การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทขนมปังกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร / ยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล1
24221135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24231135010Reflets 3 : casier'd exercices3
24241135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 3
24251135080Taxi! 3 : cahier d' exercices3
24261135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 3
2427113510การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร / ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา1
24281135110Taxi! 3 : guide pedagogique3
24291135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ5
2430113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
24311135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6
2432113530การศึกษาการตลาดยางยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2520-2526 / พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ1
24331135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
2434113540ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้กิจการตัวแทนโฆษณา / จิตตเสน วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ1
2435113550ผลของการวิจารณ์ผลิตภัณฑิ์ที่โฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อการเลือกชนิดอาหารของเด็ก / นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์2
24361135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
2437113560ผลของการโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง "ตาวิเศษ" ที่มีต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น / ประภาพรรณ อุ่นอบ1
24381135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
2439113570การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ / อนงค์ ก้องประวัติ1
2440113580ผลกระทบของการควบคุมการโฆษณาของรัฐ ต่อการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทย / ประธาน พงศ์ประยูร1
2441113590การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / ธนะศักดิ์ รอดเมฆ1
2442113600การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเปลือก : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเม่าในหมู่บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุจี พงศ์เพ็ง1
24431136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises3
24441136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
24451136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
24461136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
24471136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield3
2448113620PH215 8
24491136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin3
24501136220Affaires.com : guide pedagogique1
24511136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
24521136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
24531136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
24541136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
24551136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
2456113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย6
24571136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
24581136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
24591136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
24601136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
2461113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก8
24621136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo3
24631136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
24641136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux3
24651136470Niveau intermediaise3
2466113660ฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุพัฒน์ ราชณรงค์10
2467113670เกาะพะงัน1
24681136710รูม [วารสาร]1
24691136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์2
2470113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
2471113690PH 103 10
247211370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี10
2473113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์10
2474113710Physics for entertainment book I1
2475113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร8
2476113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์6
2477113760คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม / อธิณัฏฐ์ พรมศิริ1
2478113770การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ / ธนิต ทองธัญญะ1
24791137760เพื่อศิษย์รักของครู [จุลสาร] / สุชาดา ถิระวัฒน์1
2480113780การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียงของวิทยาลัยครูเทพสตรี / จำเนียน สุขหลาย1
2481113790การศึกษาสถานภาพความต้องการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / อนงค์วรรณ ยั่งยืน1
2482113800ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธร1
24831138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
2484113810การเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร / สุภมนัส ภารพบ1
24851138170รายงานประจำปี... / บริษัทเอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1
24861138190รายงานประจำปี... / บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด [มหาชน]2
2487113820การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย / 1
24881138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา10
2489113830การนำเสนอระบบการใช้โทรศัทพ์เพื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วาสนา ทวีกุลทรัพย์1
2490113840การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ / สุทธิ พิกุลศิริ1
2491113850การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู / กันตยา เพิ่มผล1
2492113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
24931138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2494113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร12
24951138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
24961138780บ้านดีสี่ทิศ1
24971138790Annual report.... 5
2498113900อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า / ดนัย สถิตธนาวุฒิ1
24991139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
25001139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
25011139080รายงานประจำปี... / บริษัท บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด [มหาชน]2
25021139090รายงานประจำปี... / บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) 6
2503113910การใช้กลยุทธทางการตลาดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ศรีสุภา สหชัยเสรี1
25041139100รายงานประจำปี... / บริษัท นครไทย สตริปมิล จำกัด (มหาชน)3
2505113920การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย / ชิต ปุริโสดม1
25061139230รายงานประจำปี... / บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)1
25071139240รายงานประจำปี... / บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1
25081139250Annual report.... 4
25091139280Annual report.... 1
25101139290Annual report 2004 / Tipco Asphalt Public Company Limited2
2511113930การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า / วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา1
25121139300Annual report.... 3
25131139310Annual report... / True Coporation Public Company Limited2
25141139320Annual report... / Siam panich leasing public company limited1
25151139350Annual report... / Siam City Cement Public Company Limited2
25161139370Annual report 2004 / Srithai Superware Public Company Limited1
2517113940Small business entrepreneurs in Asia and Europe : towards a comparative perspective / Edited by Mario Rutten and Carol Upadhya1
2518113950ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ / เจิมจันทน์ ทองวิวัฒน์1
2519113970ระบบการตลาดของมะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย / ชัชวาล สำเร็จประสงค์1
25201139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
2521113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
2522113990Accounting in socialist countries / edited by Derek T. Baily1
25231140Images of Thailand1
252411400องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
2525114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
25261140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
25271140080อนุสรณ์เนื่องในโอกาสงานฌาปนกิจศพ นายพันเลิศ สุทธภักติ ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง [เอกมัย] เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547 / พันเลิศ สุทธภั1
2528114010The book of business money and power / by Michael Kidron and Rondld Segal1
25291140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]4
25301140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2531114020The international dimensions of business6
25321140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
25331140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
25341140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
25351140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
2536114030eight zero eight six/eight zero eight eight 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite2
25371140300รายงานกิจกรรมศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี พ.ศ.2543-2548 / ศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเลียม1
25381140360บูรณาการสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมไทย : รายงานประจำปี... 2
25391140370Innovation from research honed toward society1
25401140390Adman awards & symposium... 2
2541114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
25421140580Cognition and instruction [journal]1
2543114060The irregular economy : the underground economy and the "black" labour market / Bruno Dallago1
2544114070Thailand in figures... 7
2545114080Contemporary labor economics / by Campbell R. McConnell and Stanley L.Brue4
25461140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
25471140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
2548114090New approaches to social science history6
254911410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี10
2550114100Fiscal policy, economic adjustment and financial markets / edited by Mario Monti1
2551114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
25521141150สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ระยอง = Statistical reports of changwat... : Rayong / สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง1
2553114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
25541141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25551141240อัลเทอร์เนทีฟ เมดิซีน = Alternative Medicine [วารสาร]1
25561141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
25571141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
25581141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
25591141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
25601141290ทะเลสาบพระจันทร์... / โสภาค สุวรรณ2
2561114130The institutional investor series in finance1
25621141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
25631141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
25641141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
25651141330Wallpapers [journal]1
25661141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25671141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
25681141360พรานทะเล... / โสภาค สุวรรณ2
25691141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
25701141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
25711141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
2572114140Study guide management / Joe G. Thomas2
25731141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
25741141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
25751141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
2576114150Management / Ricky W. Griffin2
2577114160The second world war / Winston Churchill9
2578114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
2579114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
25801141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
2581114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
2582114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
2583114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
2584114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
2585114240Approaches to audiences : a reader / edited by Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath and Olga Linne1
2586114250Marketing management and information technology / Keith Fletcher1
2587114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
25881142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
25891142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
2590114270Handbook of library training practice volume 2 / edited by Ray Prytherch1
25911142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
2592114280Specialized accounting systems / Henry Heaton Baily1
2593114290Contemporary investments / by James P. Hoban ; Gene W. Hoban and Carleane Creviston1
25941142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
25951142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
259611430กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาชญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ขุนวรกิจโกศล [ถวิล ระวังภัย]1
2597114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
25981143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
25991143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
26001143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
26011143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
26021143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
26031143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
26041143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
26051143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
26061143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
26071143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
2608114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
26091143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
26101143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
26111143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
26121143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
26131143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
26141143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26151143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
2616114320Local infrastructure investment in rural America / edited by Thomas G. Johnson ; Brady J. Deaton and Eduardo Segarra4
26171143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26181143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
26191143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26201143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26211143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
26221143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
2623114330Chinese Through Listening 31
26241143330รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 1
2625114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
2626114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
2627114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
2628114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
26291143730กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับหลวง, ฉบับพิมพ์ มธก. และฉบับแก้ไขปรับปรุง1
2630114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์11
2631114390EN101 (s)10
263211440สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ / หลวงสิทธิสยามการ1
2633114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
2634114410Theart of conversation book one1
2635114430แบบจำลองทางการเงินของระบบเศรษฐกิจไทย / สุชาดา เสือสกุล1
26361144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
2637114440การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงานของผู้บริหารระดับกลาง / โกวิท สุขาภิรมย์ 1
2638114450การจัดสรรค์และพัฒนากำลังคนในการบริหารงานภาษีอากรของกรมสรรพากร / นฤมล นาคศรีชุ่ม1
2639114460ประมวลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน1
2640114470การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด และบริษัทล็อกซเล่ย์อุตสาหกรรมรองเท้า จำกัด / กร1
2641114480การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / ธวัช ชีวสุวิทย์1
26421144960Computer game1
26431144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
264411450การเงินธุรกิจและการภาษีอากร / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ]48
2645114500การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / อัญชลี มังตรีสวรรค์1
2646114510การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานฝึกอบรมระหว่างองค์การของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย / วิโรจน์ สิทธิพลากุล2
2647114520การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสินค้าคงคลังในประเทศไทย / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์1
2648114530การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสารธุรกิจภาษาไทย / ชื่นจิตต์ บัญญัติศุภศิล1
26491145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
2650114550ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานคร / จักรพันธ์ โพธินาม1
2651114560การศึกษาการดำเนินงานของกิจการขนาดใหญ่ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / สุเนตร กัลยาณสันต์1
26521145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ3
2653114570การศึกษาปัญหาและแนวโน้มทางด้านการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร / บุญธรรม สิริกุตตา1
2654114580บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย1
2655114590พุทธปรัชญาในนวนิยายของแฮร์มัน เอสเส / พรรณี บุตรบำรุง2
265611460การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร, พัชรี อมรทัตพงษ์ และ เสถียร เตชะบรรณะปัญญา22
2657114600การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร / สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล1
26581146070Biological science... / Scott Freeman1
2659114610การเสื่อมอำนาจทางการเมืองของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2416-2435 : ศึกษากรณีขุนนางตระกูลบุนนาค / ชลธิชา บุนนาค2
26601146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
2661114620ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและผลตอบแทนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง / สุนันทา จินดาโรจนกุล3
26621146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
2663114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
2664114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
26651146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
2666114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
26671146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
26681146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
2669114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
26701146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์1
26711146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
2672114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
2673114680Er tong wen xue xuan1
2674114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
267511470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.10
2676114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
2677114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
2678114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
2679114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
2680114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
2681114750Easy Chinese read2
2682114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
2683114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
26841147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
2685114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
26861147810Theory into practice [journal]1
2687114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
268811480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร8
2689114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
26901148000Notre dame series on quantitative methods1
2691114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
2692114820International trade : new patterns of trade, production and investment / Nigel Grimwade1
2693114830The regulation of financial markets in the 1990s / David Gowland1
26941148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
26951148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
26961148380Textile digest [journal]1
2697114840Organizational behavior / by David A. Kobb, Irwind M.Rubin and Joyce Osland1
26981148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
2699114850Macroeconomic problems and policies of income distribution / by Paul Davidson and Jan Kregel1
27001148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
2701114860Investments / Gary Smith1
2702114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
2703114880International economics / by Steven Husted and Michael Melvin1
2704114890Samadhi / Mouni Sadhu1
270511490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล8
2706114900A survey of contemporary economics : volume II / edited by Bernard F.Haley1
27071149060สุขสาระ [วารสาร]1
2708114910Comparative economic systems / Heing Kohler1
27091149180ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ [จุลสาร]1
2710114920The micro economy today / Bradley R.Schiller1
27111149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
27121149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
27131149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
27141149270Give & volunteer guide2
2715114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
27161149300Annual report.... 2
27171149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
27181149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
27191149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
2720114940Segregation / Robert Penn Warren1
2721114950Snow falcon / Craig Thomas1
27221149560ความรู้ทั่วไปทางการคลัง : ฉบับปรับปรุง / อรัญ ธรรมโน2
2723114960The torrents of spring / Ernest Hemingway1
27241149630โครงการศูนย์บริการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ2
2725114970Winner take nothing / Ernest Hemingway2
27261149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple1
27271149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2728114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 11
2729114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
2730115000The stranger / Albert Camus ; translated by Stuart Gilbert1
2731115010Winsburg, Ohio / Sherwood Anderson1
2732115020Economic development / Charles P.Kindleberger1
2733115030Topaze / Marcel Pagnol1
27341150300University physics with modern physics4
2735115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
2736115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
2737115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
27381150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
27391150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
27401150650Kids Insight1
27411150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
2742115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
27431150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
27441150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
27451150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
27461150760The Pippin teacher's library1
27471150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
27481150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
27491150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
2750115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
275111510Beginning Chinese / John DeFrancis2
2752115100โลกวิทยาศาสตร์1
2753115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]5
27541151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
27551151150Taiwan Panorama [journal]1
2756115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
2757115130เคมีฟิสิกส์ 3 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
27581151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
2759115140ฟิสิกส์สถิติและความร้อน / มนตรี แย้มวงษ์6
2760115150เทอร์มัลฟิสิกส์ตอนที่ 1 : ภาคเทอร์โมไดนามิกดั้งเดิม / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
2761115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช4
2762115180Economics for managers / Geraint Johnes1
27631151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
2764115190New directions in post-keynesian economics / edited by John Pheby1
276511520การเงินธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก และ สุมาลี จิวะมิตร10
2766115210คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 / วิชัย ธรานนท์4
27671152140Annual report... / Siam Future Development Public Company Limited1
2768115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
2769115230CH233 (H)4
27701152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
27711152440รายงานประจำปี... / บริษัทสยาม ทู ยู จำกัด (มหาชน) 1
2772115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล4
27731152580Creating light... / Jerry Yarnell1
2774115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์3
27751152620International design yearbook ... 1
27761152650Visual communication [journal]1
27771152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
2778115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์3
27791152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
27801152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
27811152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
2782115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
27831152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
27841152950Windows IT Pro [journal]1
278511530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์6
2786115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
2787115310How to become an effective speaker1
2788115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
2789115330The way of the heart / Henri J.M. Nouwen1
2790115340Command the morning / Pearl S.Buck1
2791115350Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson1
2792115360AEI symposia ; 82D4
2793115370Conquer your debt : how to solve your credit problems / William Kent Brunette1
27941153790The best of MBA world guide... 2
2795115380Selected accounting/auditing statements 1990 for tafe1
27961153810สุดยอดสินค้าไทยในตลาดโลกมุสลิม1
27971153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
2798115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
279911540การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / วาสนา สิงหโกวินท์6
28001154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
2801115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
2802115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
2803115430Athletes / by Joe Wilder...others2
2804115450Broadcasting in America : a survey of electronic media / by Sydney W. Head and Christopher H. Sterling1
2805115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย13
2806115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
2807115470การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525 / ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์2
2808115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
28091154830บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี (พ.ศ.2542-2548) : 12 ประเด็นห่วงใยตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... [และคนอื่น ๆ]1
2810115490โครงสร้างตลาด ราคา และการส่งออกไก่เนื้อในประเทศไทย / สาธิต เกิดลาภผล1
28111154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
28121154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
28131154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
28141154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
2815115500ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป / อารีรัตน์ เหรียญมงคล1
28161155020Standards of English for occupations2
28171155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
28181155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
2819115505050 ปี ราชมงคลภาคใต้ = 50th anniversary of Rajamangala Songkhla / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
28201155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
2821115510การตลาดเพื่อการส่งออกผลผลิตประมงของไทย / รัชมาศ โชติศุภราช1
28221155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment12
28231155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
28241155170สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : สุโขทัย = Statistical reports of changwat... : Sukhothai / สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย1
28251155180สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ราชบุรี = Statistical reports of changwat... : Ratchaburi / สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี1
2826115520การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าเครื่องจักรกลในประเทศไทย / สุเทพ บูรณะคุณากรณ์2
28271155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
2828115530The export marketing of canned fruit to the middle east countries1
28291155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
28301155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28311155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
28321155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
28331155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
28341155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
2835115540การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออกของธนาคารแห่งประเทศไทย / กิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์2
28361155400สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28371155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 2
28381155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
28391155450หลวงตาสอนเด็ก : อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
28401155480Annual report... / The Post Publishing Public Company Limited4
28411155490Annual report... / PTT Exploration and Production Public Company Limited1
2842115550การชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย / ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล1
28431155500Annual report... / Bank of Asia Public Company Limited2
28441155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
2845115560การบริหารงานบุคคลของบริษัทการบินไทย / วาสนา เกื้อกูล1
28461155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
2847115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
2848115570การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ในประเทศไทยในอนาคต / นิตย์ ฝ่าม1
28491155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
28501155720Fashion... 2
28511155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2852115580อุปสงค์ต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย / ราชัน ลิ้มประเสริฐ2
28531155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
28541155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
28551155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
28561155860Beyond expectations 11
28571155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
2858115590PH4216
28591155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
28601155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 8
28611155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
28621156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
28631156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
28641156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
28651156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
2866115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
2867115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
28681156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
28691156280รายงานประจำปี... / บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 1
2870115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
2871115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
2872115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
28731156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.8
2874115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
28751156640สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ภูเก็ต = Statistical reports of changwat... : Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต1
28761156650ชานพระศรี / เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง [เพ็ง เพ็ญกุล]2
2877115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
28781156720บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]1
28791156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
2880115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
2881115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
2882115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
28831157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
2884115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
2885115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
2886115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
2887115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
2888115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
2889115760Ni ren shi zhe xie zi ma / Mu Zi Jun2
2890115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
28911157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
2892115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
2893115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
28941157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
28951158036 small business mistakes and how to correct them4
2896115800Offensive strategy : forging a new competitiveness in the fires of head-to-head competition / Lee Tom Perry1
28971158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
2898115810Organizations : theory and design / by Arthur G. Bedeian and Raymond F. Zammuto1
2899115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish2
29001158220การศึกษาบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร1
29011158240Directory of agencies and positions Department of Provincial Administraton Ministry of Intarior... 2
29021158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
29031158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
2904115830Political behavior / Alfred de Garzia1
29051158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
29061158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
29071158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
29081158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล2
2909115840วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
2910115850ท่องไปในโลกกว้าง นำชมสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก / โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน1
29111158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
29121158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
2913115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
29141158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
2915115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
29161158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
2917115890Elements basic 9 3 dimensions1
2918115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin2
2919115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
2920115940รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3
2921115950ชีววิทยา / สวง บุณยวณิชย์4
29221159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
2923115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
2924115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman4
29251159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
2926115980Proceedings final seminar under the CIDA Thailand landsat project2
2927115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ7
29281159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
29291160The new far east : seven nations of Asia1
293011600การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่น ๆ]12
2931116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
29321160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
2933116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
2934116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
2935116030Divine comedy1
2936116040The odyssey1
29371160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
2938116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
2939116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
29401160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
2941116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
294211607002 giant civilize of Asia India-China1
29431160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
2944116080A quick course Chinese language primer1
29451160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
2946116090The complete negotiator / Gerard I. Nierenberg1
29471160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
29481160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
2949116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
2950116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
2951116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
29521161310วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [วารสาร] 1
2953116140The autobiography of Benjamin Franklin / Benjanim Franklin1
29541161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
2955116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
2956116160ตำราเรียนพูดไทย-จีน / หวัง ลี่ เจิน2
29571161620mots [journal] 1
29581161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
29591161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
2960116170Vocabulary programming method4
29611161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
2962116180Essays and journal1
29631161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
29641161810Macromedia Dream Weaver 8 ฉบับมือใหม่หัดสร้างเว็บ / นายเน็ตไฮสปีด1
2965116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
29661161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2967116200Elements basic 8 2 dimensions1
29681162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
2969116210Marketing today / Gordon Oliver1
2970116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
29711162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
2972116230100 World's great letters1
2973116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา30
29741162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
2975116250สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย / นิตย์ รื่นรมย์4
29761162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
2977116260การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / วินิจฉัย รังสิธนานนท์1
29781162670นาคราชา... / แรบบิท1
2979116270การศึกษาการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในประเทศไทย / พิมลพร เอื้อวิริยะไชยกุล1
2980116280การวิเคราะห์ตลาดรถจักรยานยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จินตนา อริยสัจจากร1
2981116290ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / อุไรวรรณ ศฤงคาร์นนต์1
29821162930Annual report.... 1
29831162970President's report prince of Songkla university... 1
29841162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
298511630การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ5
2986116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
29871163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29881163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29891163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29901163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29911163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29921163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
299311631037 โรคของคนวัยทำงาน2
29941163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29951163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29961163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
29971163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
29981163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
2999116320แคลคูลัสขั้นสูง / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล4
3000116340MA113 (H) 1
30011163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
3002116350แคลคูลัส 14
3003116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร6
3004116370Introduction to calculus6
3005116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์7
30061163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
30071163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
3008116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ9
30091163940วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน = Buddhist temples and the existence of local handicrafts / นิสาพร วัฒนศัพท์1
30101163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
301111640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
3012116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์4
30131164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
30141164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
30151164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
30161164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
30171164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
30181164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
3019116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 14
30201164100The International communication Gazette [journal]1
30211164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
3022116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 4
3023116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4
3024116440MA111 (S) 4
30251164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
3026116450ความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ำมันพืชในเขตกรุงเทพมหานคร / ปัญญา สุขสมอรรถ1
30271164510โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel [ระยะที่ 2] / ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์...[และคนอื่น ๆ]1
30281164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
30291164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
3030116460ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ2
30311164600ODA loan report... / Japan Bank for international cooperation3
30321164610Speech 2003-20052
3033116470ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอกที่ผลิตภายในประเทศ / ศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์1
30341164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
3035116490ความต้องการและวิธีการแสวงหาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมของกรุงเทพมหานคร / พรเพ็ญ จักษ์ตรีมงคล2
30361164920รายงานประจำปี... / บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1
303711650การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ13
3038116500การตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาคกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบช่วงระหว่างปี พ.ศ.2505-2519 และหลังปี พ.ศ.2519 / สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์1
30391165010รายงานประจำปี.../บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน). 6
30401165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
30411165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
30421165060รายงานประจำปีการศึกษา... 10
3043116510การศึกษาเปรียบเทียบในการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลของบริษัทการค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร / นพดล จรัสศรี1
30441165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
30451165160Annual report.... 2
3046116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
30471165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
3048116520การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง / โสภาพรรณ ลุลิตานนท์1
30491165200รายงานประจำปี... / บริษัทพลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 2
30501165220รายงานประจำปี... / บริษัทกันยง อิเลคทริก จำกัด (มหาชน)1
30511165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
30521165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
30531165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
3054116530การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง / สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์1
30551165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
3056116540การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / ประณีต วัฒนโพธิดิษฐ์2
30571165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
30581165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
3059116550การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย / สมชาย มิตรประเสริฐสุข1
3060116560การศึกษาการจัดทำการวิเคราะห์งานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย / ศิริพร เฉลิมบรรพชน1
30611165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
30621165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
3063116570การบริหารงานลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคล / นินนาท หุยประเสริฐ1
30641165740รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 1
3065116580การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การของกรุงเทพมหานคร / สุพพตา สาตรพันธุ์1
3066116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
3067116590การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / อัญชลี อนุกูล1
306811660การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ6
3069116600การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารยาของพื้นที่ยากจน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ปกติของจังหวัดสุรินทร์ / วรจิตร อังคสิทธิ์1
30701166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
3071116610การประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลที่มีต่อภาวะเจริญพันธ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 / ปัทมา วัชโรทัย1
3072116620ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อการประกันการเจ็บป่วยในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร / บุญยนันท์ คลังทรัพย์1
3073116630ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัย และนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา / กานดา พูลลาภทวี1
3074116650ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย / สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์1
3075116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
3076116660การควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / สม1
3077116670เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น15
30781166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา1
3079116690CH 3344
308011669901 อาชีพ 30 บาท1
30811167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
30821167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
30831167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
30841167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
30851167040น้ำจิ้ม1
30861167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
3087116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
30881167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
3089116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
30901167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
3091116730เคมีอนินทรีย์ / แน่งน้อย ลิมปอมร4
30921167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
30931167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25482
3094116740เคมีอนินทรีย์ / มาลี ตั้งสถิตรกุลชัย4
3095116750เคมีอนินทรีย์ / สุนทรี เบญจวงศ์กุลชัย4
30961167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 8
309711675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)2
30981167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
30991167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
3100116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
31011167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
31021167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
31031167630Walailak journal of science and technology [journal]1
31041167640Focus Bangkok [journal]1
3105116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ6
3106116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
310711680การบัญชีบริหาร / สุภาพร [พรนภา] หะยะมิน6
3108116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
3109116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
31101168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
3111116820CH3234
31121168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
3113116830CH 221 [H]4
3114116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ4
31151168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
31161168460Annual report.... 3
31171168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
31181168480รายงานประจำปี... / วิทยุการบินแห่งประเทศไทย4
3119116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา6
31201168500Annual report... / Aeronautical Radio of Thailand4
3121116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
3122116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
3123116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
3124116890ED319 (S)4
31251168960น้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ [จุลสาร]1
3126116910GY1038
31271169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
31281169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
3129116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย4
31301169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
31311169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3132116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์8
3133116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์2
31341169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
31351169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
3136116960ZO4224
3137116970Our atmosphere6
3138116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค2
3139116990MT10310
31401169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
31411169990รูปแบบชีวิตและการให้คำปรึกษาอาชีพ / นันทา สู้รักษา1
31421170Corpus almanac of Canada1
314311700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์25
31441170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
3145117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
3146117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย6
31471170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
31481170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3149117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ6
3150117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล4
31511170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
3152117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3153117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที4
3154117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
31551170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
3156117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)2
3157117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
31581170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
31591170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
31601170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
316111710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
3162117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
31631171110รายงานประจำปี... / บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)4
31641171190Study in Holland... 1
3165117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
31661171350Annual report... / Glow Energy Public Company Limited1
31671171360รายงานประจำปี... / บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 1
31681171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
31691171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
3170117140ชีววิทยา4
31711171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
31721171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
31731171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
31741171490รายงานประจำปี... / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์1
3175117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
3176117170ชีววิทยา / ไอฟอร์ อีแวนส์ แปลโดย พุฒิพงศ์ วรวุฒิ1
3177117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง6
317811720การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน / วิไลวรรณ ทองประยูร12
3179117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
3180117210International finance : the markets and financial management of multinational business / Maurice D. Levi1
31811172110English in business / R. S. Schiffrin1
31821172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
31831172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
3184117220Management principles and practices / David H. Holt1
31851172200Software engineering... / Dines Bjorner3
31861172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
31871172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
31881172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
31891172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
3190117230Biology / Helena Curtis2
3191117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
31921172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
3193117250Media power / David L. Altheide3
31941172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
3195117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
31961172590Annual review... 2
3197117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ10
31981172650Annual report.... 7
3199117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
32001172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
32011172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
32021172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
32031172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3204117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
32051172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
32061172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
32071172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
320811730การเงินธุรกิจ / อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุสุมา เวชชบูล10
3209117300Sage focus edition2
32101173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
32111173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
32121173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
3213117310Comparative resource allocation : politics, performance and policy priorities / edited by Alexander J. Groth and Larry L. Wade2
32141173110จุลสารวิจัย : 50 ปี ราชมงคลภาคใต้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
32151173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3216117314020 ปี ทีดีอาร์ไอ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
32171173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
32181173160รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกินดีอยู่ดีของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง1
32191173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
3220117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman2
32211173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
32221173310The Boss News [journal]1
32231173370Thai Commerce [journal]1
3224117340Introductory accouting : principles and practice / Ronald J. Maxwell1
32251173400วัดพระแท่นดงรัง2
32261173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
32271173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
32281173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3229117360CH10310
3230117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
32311173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
323211740การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร / โดย สุนทรี จรูญ และ พูนทรัพย์ รามนัฎ8
3233117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3234117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์8
32351174110The manager and the organization / Eric Moonman1
32361174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
32371174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
32381174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
32391174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
32401174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
3241117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 6
32421174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
32431174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
32441174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
32451174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
32461174360โครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล1
32471174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
32481174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
32491174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
32501174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
3251117450เคมีพื้นฐาน6
32521174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
32531174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
3254117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์6
3255117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก8
32561174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
32571174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
32581174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
3259117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช6
32601174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
32611174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
32621174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
326311750Report of the children and youth survey... 1
3264117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin2
32651175140Soccer unites the world [จุลสาร]1
32661175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
3267117520Modern English in action / Henry I. Christ2
32681175220ตราตั้งพระราชทาน [จุลสาร]1
32691175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
3270117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin2
32711175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
32721175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
32731175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
3274117540Modern English in action / Henry I. Christ2
32751175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
32761175480สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์1
32771175490Annual report.... 1
3278117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
32791175500Annual report.... 4
32801175530มือปืน2
32811175560Thai Nakorn ไทยนคร1
3282117560Controlling and analyzing costs in food service operations / James Keiser1
32831175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
32841175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
3285117570Wiley service management series1
32861175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
32871175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
32881175770จังหวัดนครนายก1
3289117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey2
3290117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
329111760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]6
3292117600Wiley professional restaurateur guides2
3293117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter2
32941176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
3295117620Triumphs / by William K. Durr...others2
3296117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff4
32971176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
32981176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
3299117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
33001176410Toledo imperial city1
330111764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
33021176480The way to Santiago1
3303117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch2
33041176500ปฏิทินศาสนา9
33051176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
3306117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
33071176610English for your business career / Alan R. Beesley3
33081176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
3309117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
3310117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
3311117690The making of managers / Robert Heller1
33121176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
3313117700The corporate social challenge : Cases and commentaries / Frederick D. Sturdivant2
33141177070Annual report.... 2
33151177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
3316117720Economic ideas and issues : a systematic approach to critical thinking / Jerry Evensky1
33171177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
33181177230รายงานประจำปี... / บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)4
33191177260รายงานประจำปี... / บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)1
33201177270รายงานประจำปี... / บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 1
33211177290รายงานประจำปี... / บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1
3322117730C : the complete reference / Herbert Schildt1
33231177300รายงานประจำปี... / บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)2
33241177320รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1
3325117740Business government and public policy : concepts and practices / by Dan Bertozzi and Lee B. Burgunder1
3326117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
33271177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
3328117760International economics / Peter H. Lindert1
3329117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
33301177700Annual report... / GFPT Public Company Limited1
33311177710Supreme court of Thailand1
33321177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
33331177730Annual report... / Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited2
33341177740Annual report... / Finansa Public Company Limited2
33351177750Annual report... / Lanna Resources Public Company Limited1
33361177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
33371177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
3338117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
3339117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 494
33401177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
33411177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
33421177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
33431177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
33441177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
33451177920คู่มือชุดความรู้1
33461177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
33471177940คู่มือชุดความรู้1
33481177950คู่มือชุดความรู้1
33491177960คู่มือชุดความรู้1
33501177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
33511177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
33521177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
335311780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์5
3354117800Finance and investment handbook1
33551178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
33561178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
3357117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
3358117820Wordstar 5.0 with updates for wordstar 5.51
3359117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
33601178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
33611178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
33621178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
33631178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
33641178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
33651178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
3366117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
33671178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
3368117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
3369117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
3370117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ4
3371117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ4
3372117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
33731179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
33741179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
33751179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
337611795058 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน3
337711796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
33781179660Chiang Mai1
33791179670Great celebrations for a great king1
33801179680Espana Guia turistica1
3381117970กว่าจะเห็นเป็นโฆษณาฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา2
33821179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
33831179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
3384117990คู่มือโครงสร้างระเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์2
33851179970IT 3033
33861179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
33871180The international relations dictionary / by jack C. Plano and Roy Olton1
338811800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์10
33891180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
33901180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
33911180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
3392118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson4
33931180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
33941180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
33951180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
3396118030Fundamental perspectives on international law1
33971180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
33981180320Planning for local level sustainable tourism development1
33991180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
34001180380School of travel industry management / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
3401118040การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีต้นทุน / โดย อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ สมชาย ศุภธาดา2
34021180400Strategic plan... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at manoa2
34031180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
34041180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
3405118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
3406118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
34071180650รายงานประจำปี... / บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 1
34081180660รายงานประจำปี... / บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)1
3409118070The supreme court / Lawrence Baum1
34101180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย1
3411118080Industrial democracy : strategies for community revitalization / edited by Warner Woodworth ; Christopher meek and William Foote Whyte2
3412118090Courts and judges / edited by James A. Cramer3
34131180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
3414118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
3415118110Van Nostrand Reinhold Data processing series2
3416118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham4
3417118130New York's financial markets : the challenges of globalization / edited by Thierry Noyelle3
3418118140The skeptical economist / Eli Ginzberg4
3419118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
3420118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
3421118170Introductory Chinese3
3422118180CH2336
34231181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
34241181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
34251181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
34261181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
34271181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
3428118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม8
34291181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
34301181920A pearl buck reader2
3431118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3432118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
3433118220ZO3314
3434118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
3435118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์4
3436118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ10
3437118280สุจิปุลิภาษาไทย / ยุพา ส่งศิริ1
3438118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
343911830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ5
3440118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร4
34411183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
3442118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์4
3443118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์4
34441183420เขาและเธอ4
3445118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
3446118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์6
34471183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
34481183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
3449118380พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา [ตอนที่ 1] / ประณีต วิบูลยประพันธ์4
34501183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
34511183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-25342
3452118390มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล2
34531183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
3454118400พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต4
34551184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
3456118410วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์2
34571184150ธรรมสมรส1
34581184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
3459118420การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ / สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตต์ เรืองศรี4
34601184280ลัทธิเต๋า1
3461118430โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง4
3462118440เทคนิคการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ / โดย สงบ แสงบำรุง และ จำนง พรายแย้มแข3
3463118450การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และ อนุสรณ์ สกุลคู4
34641184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
3465118460ED3714
3466118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
34671184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
3468118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป4
34691184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)2
34701184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
34711184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
34721184890Annual editions : international business 05/061
3473118490คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / ประสาท อิศรปรีดา2
34741184970International investment and securities review... / edited by Lori Nicholson1
34751184980Project finance yearbook... / edited by Michaela Crisell1
347611850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์3
3477118500คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 / มานัส บุญยัง 3
3478118510วุฒิสภา... / วุฒิสภา2
34791185170Treasures of china2
3480118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
34811185200The new method english dictionary/ Michael West1
34821185210Mexico1
34831185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
34841185320สานเสวนาหาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน [จุลสาร]1
3485118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
34861185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
34871185470Smaller home1
3488118550อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์2
3489118560คู่มือคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...คนอื่นๆ1
3490118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา3
34911185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
3492118580คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา5
34931185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
34941185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
3495118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
349611860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
3497118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 8
34981186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
34991186090สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร... 1
3500118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์10
35011186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
3502118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี10
35031186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
35041186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
3505118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น10
3506118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร8
35071186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
3508118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา4
35091186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
3510118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]10
35111186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
3512118680New sources of energy and power23
35131186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
3514118690คู่มือกิน...เที่ยว...และนันทนาการ1
35151186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
35161186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
351711870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย2
3518118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย20
35191187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
3520118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น20
3521118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์21
3522118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]12
35231187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
3524118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์2
35251187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
35261187840หัวไทรสัมพันธ์4
3527118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
35281187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
35291187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
35301187950Au Journal of Management [journal]1
35311187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
35321187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
353311880นโยบายการจัดการของบุคคลของบริษัทระหว่างประเทศไทย / วุฒิชัย จำนงค์8
35341188090Next Space [journal]1
3535118810Kiso Nihongo 112
3536118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
3537118830คู่มือคณิตศาสตร์จีแมท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...[และคนอื่น ๆ]3
3538118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง5
35391188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
3540118850คู่มือจีแมท5
35411188560ยอดพระไตรปิฎก1
3542118860คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิติพิทักษ์ 4
35431188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
3544118870หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ ; นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยากุล5
3545118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์6
3546118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล4
3547118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก8
3548118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
35491189170สมุดภาพนางสาวไทย1
3550118920PH 21210
3551118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An10
35521189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
3553118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
35541189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
35551189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
35561189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
35571189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 3
35581189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)8
3559118960PH2148
35601189610บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข และ ดวงใจ กาญจนศิลป์1
35611189630การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3562118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
35631189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
35641189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
3565118980พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ /วัชรี บูรณสิงห์ 2
35661189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
35671189830ขุนคลัง1
35681189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary3
3569118990สาขาสถิติประยุกต์ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2
35701189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
35711189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
35721189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
35731190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
357411900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์7
3575119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
35761190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
35771190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
35781190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
35791190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
3580119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
35811190150Letterhead and logo design... 1
3582119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
3583119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ6
3584119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
35851190410Thailand's exporters 1978-19791
35861190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
3587119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
35881190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3589119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล10
359011910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์11
3591119100คณิตศาสตร์เบื้องต้น เฉลยแบบฝึกหัด / โดย มานัส บุญยัง และ พันทิพา ตั้งอุทัยศักดิ์5
35921191180History of British theatre... 1
35931191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
3594119120ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ6
3595119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ15
35961191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
35971191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
35981191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
3599119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต3
3600119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์10
36011191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
3602119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์6
36031191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
3604119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
36051191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
36061191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
3607119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม15
36081191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
3609119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
3610119208036 ปีสยามรัฐ1
3611119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
36121192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย4
36131192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
3614119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
3615119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์6
3616119240Graph theory 4
3617119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3618119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง4
36191192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
3620119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง4
3621119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 24
3622119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร4
3623119300College algebra2
3624119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]11
3625119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ12
3626119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล10
36271193310Thailand travel manual 89-901
36281193360Guadalajara1
3629119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร12
36301193400Worship and hymns for all occasions1
3631119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3632119360Number theory 1 4
36331193670Accounting2
36341193680Business law1
3635119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3636119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร4
36371193840Accounting1
3638119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์6
363911940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์4
3640119400ทฤษฎีจำนวน / อำพล ธรรมเจริญ5
3641119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3642119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
3643119430Modern algebra10
36441194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
36451194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
3646119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง4
3647119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู9
3648119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร6
36491194810Suvarnabhumi Airport [จุลสาร]1
3650119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ6
365111950The 30 most common problems in management and how to solve them4
3652119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
36531195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
3654119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
36551195280Knowledge digest... 5
36561195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
3657119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 9
36581195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
3659119540MA4454
36601195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)6
36611195450Annual report.... 7
36621195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
3663119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
3664119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ4
36651195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
36661195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
3667119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 6
36681195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
36691195740พุทธานุภาพ1
36701195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
3671119580แคลคูลัสชั้นสูง 1 / โดย สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
36721195800Buddhism and the intellectual2
3673119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
3674119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
36751196020รายงานประจำปี... 4
36761196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์6
3677119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
3678119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
36791196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย3
36801196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
3681119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ8
36821196240การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
36831196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand9
36841196280Annual report.... 3
3685119630JA1014
36861196300รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 2
36871196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 4
36881196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
3689119640ภาษาจีนระดับสูง 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล4
36901196490The expert's voice in .NET1
3691119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
36921196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
36931196580Computational swarm intelligence1
36941196590Wiley survival guides in engineering and science1
3695119660ภาษาจีนกลาง 8
36961196630The game production handbook / Heather Chandler1
36971196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
3698119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา12
36991196730Around the world1
37001196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
3701119680ภาษาจีน-ไทย 1
3702119690อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย / ตรีศิลป์ บุญขจร ; ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ พรทิพย์ พุกผาสุข, บรรณาธิการ2
37031196930The new road/ Brikshasri A.2
37041196940NX CAE1
37051196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
37061196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
370711970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์7
3708119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
3709119710หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา1
37101197110จีน การเดินทางของหินผาและวารี [จุลสาร]1
37111197130ASEAN statistical yearbook... 1
37121197140China journey of rock and water [จุลสาร]1
37131197250Singapore offical guide1
37141197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง3
3715119730งานนิพน์1
3716119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
3717119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย8
3718119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
3719119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ5
3720119780An introduction to sets, Relations and Function5
3721119790เรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุนทร แสวงผล และ สุดยง โตประเสริฐ4
3722119800เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุดยง โตประเสริฐ และ วรางคณา ร่องมะรุด4
3723119810MA109 [S]4
3724119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร6
37251198240Golden year of Thailand1
3726119830แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ม.ร.ว. พรรคพงษ์สนิท สนิทวงศ์ 16
37271198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3728119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 4
3729119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 6
3730119860แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3731119870แคลคูลัสของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร / วิชัย ชำนิ3
37321198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
3733119880MA 213 4
3734119890MA111 1
373511990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
3736119900เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ วรางคณา ร่องมะรุด4
37371199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
37381199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
3739119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 24
37401199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
3741119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู6
3742119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์10
3743119960แคลคูลัส 1 / โดย สมพร สูตินันทโอภาส...คนอื่นๆ1
37441199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 6
37451199650Office building story1
37461199670Forum'881
3747119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
3748119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ9
37491199920Quality and operations management1
37501199930Management extra1
37511199940Reputation management1
37521199950Chartered management institute open learning programme1
3753120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
37541200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees2
375512000How to double your profits within the year4
3756120000The management of innovation and change series1
37571200020International annual floral art 2005 - 20061
37581200040College of Business Administration4
37591200060JDC corporation2
37601200080Kobe design university3
3761120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส4
37621200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
3763120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล4
3764120040Complex analysis6
3765120050แคลคูลัสชั้นสูง 2 / สุนทร แสวงผล4
3766120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์5
3767120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์6
376812010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ6
3769120100หลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ10
3770120110ST2035
3771120120วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์4
3772120130สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 5
3773120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]5
3774120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
3775120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช12
3776120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส6
37771201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
37781201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
3779120190Mathematician's delight4
37801202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
37811202080Japan1
3782120210The double Helix9
37831202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
37841202300Economic highlights 1978-19791
37851202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
37861202380Malmo : A picture book1
3787120240เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 6
37881202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ4
3789120250เรขาคณิต / มานัส บุญยัง5
37901202500Touch times on those lucky days1
37911202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
37921202540พระบรมราโชวาท1
3793120260ชีวิตและงานนายตำรา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร / ส. พลายน้อย6
3794120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์6
3795120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]21
3796120290เรขาคณิตวิเคราะห์ / สมัย เหล่าวานิชย์6
37971202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
379812030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ20
3799120300พระธรรมเทศนาโดยเสด็จพระราชกุศลงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สุวัณณโชตมหาเถร 25 มีนาคม 2538 / พระธรรมปัญญาบดี1
3800120320Integral calculus17
3801120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ17
38021203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
3803120340เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ20
3804120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ15
38051203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
38061203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
3807120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี6
38081203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
38091203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
38101203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
3811120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล21
38121203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
3813120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 12
3814120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น13
38151204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
38161204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
3817120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ11
38181204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
3819120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา12
3820120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ10
38211204460ESL and applied linguistics professional series1
38221204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
3823120450การเขียนภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]14
3824120460สมการเชิงอนุพันธ์ / นิตย์ รื่นรมย์4
3825120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา4
3826120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 24
38271204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
38281204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
3829120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
38301204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
38311204920Communication research statistics / John C. Reinard1
38321204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
3833120500แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง8
3834120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์14
3835120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์8
3836120544010 โรคร้ายพึงระวัง [จุลสาร]1
3837120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ4
38381205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
3839120570Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ8
38401205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri3
38411205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th3
38421205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา3
38431205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe3
38441205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the3
3845120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ5
38461205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban3
38471205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 3
38481205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us3
38491205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล3
38501205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์3
3851120590คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ...[และคนอื่น ๆ] 16
38521205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
38531205940Thailand photo contest1
38541205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
38551205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
385612060การวางแผนงบประมาณ11
3857120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]10
3858120610Science in the world around us10
38591206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
38601206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
3861120620การอนุมานเชิงสถิติ / สุชาดา กีระนันทน์6
38621206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
38631206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
3864120624040 Years of Commonwealth1
38651206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
38661206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
3867120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์4
3868120640สถิติไร้พารามิเตอร์ / ทวี รื่นจินดา8
38691206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
38701206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 3
38711206440ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
38721206460100 ปี ศรีบูรพา1
3873120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
38741206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
3875120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3876120670โครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล2
38771206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
38781206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
38791206990คู่มือการเขียนตำรา1
388012070การบริหารเงินทุนธุรกิจ / โดย พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ เกรียงศักดิ์ ขันธนภา12
3881120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล6
38821207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
38831207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
38841207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
38851207120คู่มือรักตนเอง1
38861207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
38871207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
38881207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
3889120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
38901207280LW 2294
3891120730To sir with love1
3892120750ชุดวรรณกรรมคลาสสิคร่วมสมัย1
38931207590GE 1292
38941207630Background in British and American literature2
38951207650EN 3012
3896120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
38971207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
38981207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
3899120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์4
39001207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr3
39011207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์3
39021207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations3
3903120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
3904120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
3905120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต7
39061208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
3907120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์5
3908120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
39091208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 3
39101208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม3
39111208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la3
39121208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
39131208380Journal of Mekong Societies [journal]1
39141208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession3
3915120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
39161208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic3
39171208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 3
39181208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr3
39191208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส3
39201208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์3
39211208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล3
39221208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ3
39231208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 3
39241208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur3
39251208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์3
3926120850รวมสาระความรู้เพื่อการอ่านตีความ2
39271208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi3
39281208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working3
39291208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด3
39301208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont3
39311208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns3
39321208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch3
39331208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
3934120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ5
39351208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
39361208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
39371208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 3
39381208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon3
39391208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 3
3940120870เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง / มนตรี พิริยะกุล8
39411208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39421208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39431208730Reflets 1 : cahier d' exercises3
39441208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
39451208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
39461208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
39471208780Journal of management sciences [journal]1
39481208790ธรรมจักร [วารสาร]1
3949120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
39501208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
39511208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
39521208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
39531208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
39541208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 3
39551208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
39561208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
39571208980เกิดมาเป็นครูบีซีซี1
39581208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
395912090การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ16
3960120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]6
39611209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
39621209040The Farnell in one Catalogue... / Farnell in on2
39631209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
39641209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
39651209070Green Line [journal]1
39661209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
3967120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน7
3968120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
3969120930Analysis of variance : applied to research6
39701209300The houses of parliament / Maurice Bond1
39711209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
39721209360Ishikawa1
39731209370Development loans for private institutions of higher education1
39741209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3975120940วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน4
39761209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
39771209490Who's who in Thailand3
3978120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์4
39791209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
39801209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
3981120960ST2135
39821209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
3983120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล4
39841209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
39851209750คุณธรรม [วารสาร]1
39861209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก พ.ศ.2530-25341
39871209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
3988120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล6
39891209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
39901210The dictionary of modern economics1
399112100การประเมินบุคคล / เกศินี หงสนันทน์12
3992121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์4
39931210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
39941210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
3995121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี4
39961210100Hotel and tourism training institute2
39971210320The United States [จุลสาร]1
3998121040สถิติพื้นฐาน /พรรณทิพย์ ม้ามณี 4
39991210400คู่มือประหยัดไฟฟ้า [จุลสาร]1
40001210410โรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [จุลสาร]1
40011210420โรงไฟฟ้าพลังความร้อน [จุลสาร]1
40021210440New family guide book1
4003121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล16
40041210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
40051210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
40061210630กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่มที่... / ชิงไห่1
4007121070MR3714
40081210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
4009121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร2
4010121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
401112110101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์7
4012121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
4013121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ2
4014121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ10
4015121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา6
4016121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร12
4017121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร9
40181211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
4019121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย4
4020121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์5
402112120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ6
4022121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 5
4023121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล7
4024121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล6
40251212230Longman dictionary of contemporary English22
4026121230ST3318
4027121240ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ] 12
40281212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
4029121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
4030121260ไทยศึกษา : การใช้ภาษา / โดย นววรรณ พันธุเมธา... คนอื่นๆ4
40311212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
4032121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน2
40331212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
40341212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
4035121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
403612130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
4037121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
4038121310ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ6
40391213100Journal of education and social development [journal]1
40401213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ3
40411213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ3
40421213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 3
40431213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou3
4044121320รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ / จิตร ภูมิศักดิ์6
40451213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ3
40461213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล3
40471213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน3
40481213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ3
40491213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป3
40501213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn3
40511213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation3
40521213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร3
40531213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana3
4054121330วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก, บรรณาธิการ4
40551213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case3
40561213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ3
40571213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report3
40581213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร3
40591213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and3
40601213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar3
40611213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta3
40621213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a3
40631213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC3
40641213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข3
40651213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์3
4066121350แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์4
40671213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 3
40681213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 3
40691213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee3
40701213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and3
40711213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t3
40721213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
40731213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
4074121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก6
40751213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
40761213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
40771213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
40781213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
40791213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
40801213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
40811213660A development of thermal comfort calculator program1
40821213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
40831213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
4084121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
40851213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
40861213710รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1
40871213720Annual research report... 2
40881213780รายงานประจำปีการศึกษา... / โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ1
40891213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
40901213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
40911213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
409212140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์12
4093121400ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
40941214040รายงานประจำปี... / สำนักงบประมาณ1
40951214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
4096121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
4097121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์4
40981214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4099121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
4100121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
41011214310คำพิพากษาฎีกา34
41021214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
4103121440นิทรรศการลานนา 1
41041214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41051214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
4106121450ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง1
41071214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41081214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41091214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41101214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41111214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
41121214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41131214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
41141214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41151214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
4116121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล4
4117121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์2
4118121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร4
4119121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 17
41201214950The Bangkok residents' attitude on short message service (SMS) showing on television news programs1
4121121500คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / โดย ศักดา บุญโต...[และคนอื่นๆ] 12
41221215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
4123121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ25
41241215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
4125121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
4126121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์31
41271215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
41281215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
4129121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 20
41301215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
41311215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
4132121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา16
41331215610Thailand research expo... 12
4134121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 15
41351215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
4136121580Sage commtext series2
41371215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
4138121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg2
413912160การสัมภาษณ์ในงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4140121600Latin American politics and development / edited by Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline2
41411216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
41421216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
4143121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
4144121620Business computing for small contractors / Gary Grout2
41451216260หอยขมดึกดำบรรพ์อายุ 13 ล้านปี [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
4146121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer2
4147121640Innovation : creativity techniques for hospitality managers / by Florence Berger and Dennis H. Ferguson1
41481216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
4149121650Introduction to hotel and restaurant management : a book of reading / Robert A. Brymer1
4150121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen4
4151121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
4152121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen4
41531216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
4154121690Communications in business / Walter Wdlls1
415512170เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร / สมิต สัชฌุกร10
4156121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4157121710Competence in communication : a multidisciplinary approach / edited by Robert N. Bostrom4
41581217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
41591217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
4160121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
4161121730Pascal programming and problem solving / by Sanford Leestma and Larry Nyhoff2
41621217350IMF in Focus [journal]1
41631217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
4164121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
4165121750Life the science of biology / by William K. Purves and Gordon H. Orians1
41661217580RT 3052
4167121760Fiscal policy essays in honour of Cedric Sandford / edited by David Collard1
41681217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
41691217610LA 3022
41701217660รายงานประจำปี... 2
41711217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
41721217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
4173121770Production operations management text and cases / Terry Hill2
41741217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
417512177203 ปี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 1 ตุลาคม 45-10 มีนคม 48 / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย1
41761217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
41771217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
4178121780Sage Criminal justice system annuals1
41791217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
41801217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์2
4181121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko2
41821217970นิทรรศการศิลป1
418312180Employment manual10
4184121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
41851218090Marketing hall of fame... 1
4186121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
41871218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
41881218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
4189121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
41901218280ประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร [จุลสาร] / ธิดา สาระยา1
4191121830Supervision in the hospitality industry / Jack E. Miller and Mary Porter1
4192121840Innopac acquistions module2
41931218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
4194121850Commodore 64 TM basics / Ann Harris1
4195121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short2
4196121870Money and capital markets the financial system in the economy / Peter S. Rose4
4197121880Contemporary personal finance / by Louis E. Boone and David L. Kurtz2
41981218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
419912188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
4200121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
4201121890Modern English in action / Henry I. Christ2
42021218900Massage therapy1
42031218910Thai traditional massage1
42041218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
4205121900Market research and analysis / Donald R. Lehmann1
42061219000การบริหารทางจิต1
42071219060ธรรมทายาท4
42081219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
4209121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
4210121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
4211121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
42121219300รายงานประจำปี... / บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)2
4213121940Advances in political science6
4214121950Sage criminal justice systems annuals2
4215121960Structured cobol Jundamentals and style / Tyler Welburn2
42161219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
4217121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake2
42181219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
42191219720Annual report... / CAT Telecom Public Company Limited2
42201219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
4221121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron2
42221219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
4223121990Inventory of marriage and family literature volume VIII / edited by David H. Olson and Roxanne Markoff2
42241219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
42251219990เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ? [จุลสาร]2
42261220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
4227122000Policy and performance : agricultural and rural development in post-independence India / P.R. Dubhashi2
4228122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
42291220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
4230122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare2
42311220200Accounting1
42321220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
4233122030The Complete guide to buying, sellling and investing undeveloped land / James J. Sheerin1
4234122040Borzoi book in law and American society4
42351220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
4236122050คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร6
4237122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4238122070สรีรวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4239122080สรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหาร / วิทยา สุริยาภณานนท์4
42401220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
4241122090BO3544
4242122100สัณฐานวิทยาของพืช / ยุพา วรยศ4
42431221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
4244122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
42451221110แบบวิทยา1
42461221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
4247122120สวนหลวง ร.9 3
4248122140BO353 (H)4
42491221480TTIS Thailand trade buyer's guide : SEEDS... 1
4250122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
4251122160010th SIIT anniversary1
42521221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
42531221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
4254122170Pathogenic bacteria6
42551221700วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเศรษฐกิจ / สถาบันบัณฑิตพัฒน1
42561221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
42571221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
42581221780วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์1
42591221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
4260122180MI311 (H)4
42611221810Study in the Holland... 1
42621221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
4263122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล4
42641221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
4265122200ZO4114
4266122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
4267122220สรีรวิทยาของสัตว์ / ยงยศ มนต์เสรีนุสรณ์4
42681222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
4269122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์4
42701222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
42711222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
42721222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
4273122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์4
42741222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
42751222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
4276122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร8
42771222510รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 1
42781222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
42791222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
4280122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
4281122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
42821222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
42831222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
4284122280การบัญชีธุรกิจแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร2
428512230ใครดี-ใครได้ / เกวิน เคนเนดี้ ; แปลโดย กริช สืบสนธิ์4
4286122300คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย สมบุญ ศิริโสภณา และ ประสาน บุญเสริม 22
42871223040เหรียญนวมหาราช1
42881223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
42891223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
4290122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25
42911223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
42921223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
4293122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
42941223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
42951223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
42961223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
4297122340รายงานประจำปี... / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ3
42981223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 9
42991223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
4300122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์2
4301122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต10
4302122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย9
43031223800รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3
4304122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์5
430512240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี11
4306122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
43071224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
43081224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
43091224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
43101224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
43111224120ประเสริฐ บุญสม1
4312122420ไฟฟ้าและแม่เหล็ก / ชำนาญ เต็มเมืองปัก6
43131224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
43141224230เจริญ คันธวงศ์2
43151224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
43161224340สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ปี / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย1
43171224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
4318122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์4
4319122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด4
43201224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
43211224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ7
4322122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 15
43231224660กระทรวงแรงงาน ปี... / กระทรวงแรงงาน1
43241224680Annual report... / Securities and Exchange Commission, Thailand10
4325122470Hua yu jiao xue zhi yin12
43261224760คนหลายโศลก1
43271224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
43281224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
4329122490English through picture12
433012250ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4331122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
43321225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
4333122510การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน / สากุล สร้างบัณฑิตสกุล1
43341225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 2
4335122520ผลของคำร่วมสมัยในโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / เฉลิมชัย ผู้พัฒน์1
4336122540Relationship between backgrounds, working problems and personal reasons of physicians and their selection of working location. 1
4337122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
43381225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
43391225610แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'501
43401225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
4341122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
43421225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
43431225890State in Burma1
4344122590ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / นิตยา รัศมีรัตน์1
43451225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
43461225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
4347122600บทบาทของกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาควบคุมการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยา / ศรีธวัฒน์ อิทธิระวิวงศ์1
4348122610พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ / บุญโปรด หนันชัยบุตร2
43491226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
4350122620การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค / กังวาล เนียมสุวรรณ1
43511226200ผ่ามาร์กอส2
4352122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang10
4353122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
43541226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University10
43551226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
43561226460New party fun book laughter and fun for everyone1
4357122650Qi miao de zhong guo zi1
4358122660Xi zi tie4
4359122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
43601226760Journal of Humanities [journal]1
4361122680Ci shu yu yu yan6
43621226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
4363122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da6
436412270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต9
4365122700ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์13
4366122710ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์10
43671227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
4368122720ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน / โดย กัญจนา สินธวานนท์ , วิภาวรรณ ทองโสภิต และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์12
43691227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
4370122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
4371122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา4
43721227410โคตรโกงลำใย1
43731227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
43741227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
4375122750PH314(H)3
43761227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 8
4377122760PH3144
43781227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์3
4379122770คู่มืออิเลคโทรนิค 2 / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ4
4380122780คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
43811227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
43821227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
4383122790อีเล็คโทรนิคส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
43841227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
438512280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี6
4386122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
4387122800020 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2529-2549 / มหาวิทยาลัยรังสิต2
4388122810ฟิสิกส์ยุคใหม่ / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ สิริชัย ประเสริฐวงศ์2
4389122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
4390122830Reactor physics4
43911228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
43921228380Annual report... / Harvard University Library1
4393122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
43941228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
43951228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
43961228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 6
4397122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
43981228500เมตตากถาและกรุณากถาปกิณณกกถา / พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) 1
43991228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
44001228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม2
44011228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
44021228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
44031228580รายงานประจำปี... / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ1
44041228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ2
44051228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
44061228660รายงานประจำปี... / บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
44071228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
4408122880BI1134
44091228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
4410122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
44111228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
44121228990Child watch... 1
4413122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
44141229060รายงานประจำปี... / บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
44151229070รายงานประจำปี... / บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)1
44161229080Annual report... / General Engineering Public Company Limited1
4417122910CH3524
44181229110รายงานประจำปี... / บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1
44191229160รายงานประจำปี... 2
4420122920CH3514
44211229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
44221229250MK 2011
4423122930อิมมูนโนวิทยา / บุญทา วรินทร์รักษ์4
44241229300ว่ายน้ำ1
44251229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 2
4426122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
44271229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
44281229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
44291229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
44301229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
4431122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์4
44321230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher2
4433123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
44341230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
44351230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
4436123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
44371230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 9
4438123030ZO301(s) 4
4439123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
4440123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ2
4441123070พันธุศาสตร์พื้นฐาน / มุกดา [คูหิรัญ] ณัฏฐสมบูรณ์2
4442123090จุลชีววิทยา / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์7
44431230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
444412309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
444512310GM 41318
4446123110MI211 [S]4
4447123120Virology4
4448123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย4
44491231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร7
44501231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
4451123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร4
44521231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
4453123150Food microbiology4
44541231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
44551231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
4456123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา6
44571231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
44581231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
4459123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 10
44601231730Cittradharma2
4461123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล10
44621231850หลักการและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีและการลงรายการ ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว (Lao agricultural database) / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
44631231860การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 1
44641231870การใช้โปรแกรม WebAGRIS ในการสืบค้นและบันทึกสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล และ ถิรนันท์ ดำรงค์สอน1
4465123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
44661231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
4467123190ST209 (H) 1
4468123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร3
4469123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
44701232190100 years Thailand-Japan relations1
44711232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
4472123230สถิติพื้นฐานเศรษฐกิจและธุรกิจ / อุไรวรรณ เทพเทศ11
44731232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
4474123250ชีวสถิติ ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
4475123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 4
44761232610รายงานประจำปี... / บริษัทยูไนเต็ด ฟลาว์มิลล์ จำกัด (มหาชน) 1
4477123270แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ /สุทธิชัย โง้วศิริ 19
44781232740Packaging eco-design strategies2
4479123280แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ 4
44801232880รายงานประชาชน ประจำปี... 12
448112330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ6
4482123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์12
44831233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
44841233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
4485123310แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 /กมล เอกไทยเจริญ 9
44861233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
44871233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
4488123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ15
4489123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ20
44901233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
4491123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี14
44921233440ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ [Thailand Creative & Design Center : TCDC] ก่อตั้งโดยรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสั1
4493123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์10
4494123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
44951233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
44961233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
4497123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
44981233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
44991233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4500123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ12
4501123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]10
45021234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
45031234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
45041234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
45051234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
45061234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
45071234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
45081234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
4509123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์22
4510123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 20
45111234410รายงานประจำปี... / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5
4512123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 21
45131234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
45141234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
45151234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
45161234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 3
45171234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
4518123480วิทยาศาสตร์ 2 / โดย วิชัย หโยดม...[และคนอื่น ๆ]24
4519123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
45201234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
45211234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
4522123500แผนที่ทางหลวงประเทศไทย 76 จังหวัด1
45231235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
45241235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
45251235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
4526123530สิงคโปร์ : ตัวอย่างสังคมสรรพภาษา / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
45271235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
4528123570โครงสร้างภาษาอังกฤษ / มธุรส วิสุทธิกุล10
45291235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
45301235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
4531123580รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย / 25291
45321235820Annual report.... 1
4533123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์2
4534123600เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
45351236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
4536123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
45371236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
4538123620พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอนที่ 1 เรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ / จิราภา งามลักษณ์4
45391236220การถาม-ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / สิริ กรินชัย1
45401236290Information resources empowerment : enhancing knowledge heritage1
4541123630คู่มือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / สุวรรณา ตรีมาศ3
45421236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
45431236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
4544123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
45451236380ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.... / สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์4
4546123640Advertising : its role in modern marketing / S.Watson Dunn1
45471236400Annual report... / IRPC Public Company Limited1
45481236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
45491236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
45501236490Annual report... / TOT Public Company Limited11
4551123650Advance in marketing and public policy / edited by Paul N. Bloom1
45521236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
45531236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
45541236560รายงานประจำปี... / กระทรวงศึกษาธิการ3
45551236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
4556123660Advance in international marketing : a research annual / edited by S. Tamer Cavusgil1
45571236610รายงานประจำปี... / กรมทรัพยากรธรณี1
4558123670Advances in business marketting / edited by Arch G. Woodside3
4559123680Inside retail sales promotion and advertising / by Harry Spitzer and F. Richard Schwartz1
45601236830การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา = Development of knowledge creation systems using team learn1
45611236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
4562123690Making the local news : local journalism in context / edited by Bob Franklin and David Murphy1
45631236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
456412370Win-win negotiating turning conflic into agreement4
45651237080ASEAN documents series 1967-19863
4566123710เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : แบบฝึกปฏิบัติ2
45671237110Training handbook for job-placement1
4568123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
45691237240รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
45701237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 3
45711237290ด้วยพระบารมี2
4572123730Reading in marketing management : from the European journal of marketing / edited by Gordon E. Greenley and David Shipley1
45731237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
4574123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
4575123750Marketing today / David J. Rachman1
4576123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell4
4577123770Preface to marketing management5
4578123780Perspectives in marketing / edited by J. Barry Mason and Hazel F.Ezell1
45791237870Annual report.... 10
45801237880Annual report.... 10
4581123790Successful marketing for the small business / Dave Patten1
458212380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์7
4583123800Marketing management1
4584123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
4585123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
45861238230Strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand... 1
45871238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 5
458812382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
4589123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England2
45901238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
45911238370The university and international relations1
4592123840Retail buying / by Jay Diamond and Gerald Pintel1
45931238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
4594123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
45951238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
45961238690You read therefore we are1
4597123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
4598123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich3
4599123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
46001238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
46011238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
460212390มนุษยสัมพันธ์ / โยธิน ศันสนยุทธ7
4603123900The environment of international banking / Charles W. Hultman1
4604123910The management of luck / John Burke1
4605123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
4606123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
46071239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
4608123940Political questions : political philosophy from Plato to Rowls / Larry Arnhart1
46091239480การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน [จุลสาร]1
4610123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
46111239500ครบรอบ 64 ปี กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข1
46121239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 13
46131239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
46141239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
46151239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
4616123970The origins of democratic thinking : the invention of polities in classical Athens / Cynthia Farrar1
46171239760ABAC graduate directory 19851
4618123980เศรษฐมิติ : แบบฝึกปฏิบัติ / บุญช่วย ศรีคำพร...คนอื่น ๆ 2
46191239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
4620123990ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกหัดปฎิบัติ / กระมล ทองธรรมชาติ2
46211240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
462212400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์8
46231240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
46241240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
46251240070สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาการพิจารณาคดีต่อเนื่องเกิดผลกระทบต่อสังคมกระบวนยุติธรรมหรือไม่อย่างไร1
46261240080รายงานประจำปี... / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
4627124010Tourism today : a geographical analysis / Douglas Pearce1
46281240110ผลงาน 20 ปี เอ็มเทค = 20 mtec / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
46291240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
4630124020A guide to commercial artificial intelligence / Wendy B. Rauch-Hindin1
46311240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
4632124030MBAs on the fast track : the career mobility of young managers / Phyllis A. Wallace1
46331240370Korean dance and music1
4634124040Budgeting and budgetary control / G.P. Jakhotiya1
46351240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
46361240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
4637124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
4638124060ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย2
4639124070ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4640124080ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน : แบบฝึกปฏิบัติ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...คนอื่น ๆ2
4641124090ระบบการเมืองเปรียบเทียบ : แบบฝึกปฏิบัตติ2
464212410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ8
4643124100ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
46441241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
4645124110พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4646124120การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน : แบบฝึกปฏิบัติ / กิติมา สุรสนธิ...คนอื่น ๆ4
4647124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White2
4648124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
4649124150Advertising / by John S.Wright; Willis L. Winter and Sherilyn K. Zeigler1
4650124160Advertising / by John S. Wright and Daniel S. Warner1
4651124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
4652124170How to become an advertising man / James Webb Young1
46531241720Thai films... 2
46541241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
46551241760Thailand's economic outlook... 9
46561241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
4657124180Advertising careers / Jan Greenberg1
46581241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน7
46591241820รายงานประจำปี... / บริษัทเค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
46601241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
46611241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
46621241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
4663124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
46641241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
46651241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
466612420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
4667124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
46681242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
46691242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
4670124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
4671124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
46721242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
4673124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
46741242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
4675124240The Secrets of successful low-budget advertising / Patrick Quinn1
46761242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
46771242490Pregnancy basic ข้อควรปฏิบัติเพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ [จุลสาร]1
4678124250Advertising / James S Norris1
46791242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
46801242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4681124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray2
46821242630ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 1
46831242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
4684124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown2
4685124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi2
4686124290Advertising for modern retailers / Shirley F. Milton1
46871242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
46881242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
468912430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
4690124300ปัญหาเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุนตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย / จุมพล นันทศิริพล1
4691124310Advertising graphics / William Bockus H1
4692124320Big sales from small spaces / Norman King1
46931243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4694124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
46951243340ปากพนังอนุสรณ์28
4696124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
4697124350Media planning : a practical guide / Jim Surmanek2
46981243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
46991243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
4700124360Eicoff on broadcast direct marketing / Al Eicoff1
4701124370Broadcast and cable selling / Charles Warner1
47021243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
4703124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
47041243950นวนิยายรัก1
470512440กำไรลูกเดียว / จอห์น ฟินตัน ; แปลโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
4706124400Advertising financial products and services / Alec Benn1
47071244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
4708124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
4709124420The emergency public relations manual / Alan B. Bernstein1
47101244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
47111244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
4712124430Advertising : the process and pratice / Jack Engel1
47131244310เทอดพระคุณสองหลวงปู่ : ตอนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา1
47141244350Half-Year research paper... 1
47151244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
4716124440Cases in advertising and communications management / Stephen A. Greyser1
4717124450Schaum's outline of theory and problems of advertising / Herbert F. Holtje1
47181244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
4719124460ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์2
47201244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
4721124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
4722124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
47231244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
4724124490The advertising and promotion challenge / Leonard M.Lodish1
472512450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ20
4726124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
47271245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
4728124510All about PR / Roger Haywood2
4729124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
4730124530M&E handbooks series1
4731124540Public relations : principles, cases and problems / by H. Frazier Moore and Frank B.Kalupa1
4732124550Wadsworth series in mass communication1
47331245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
4734124560This is PR : the realities of public relations / by Doug Newson and Alan Scott1
4735124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
4736124580The practice of public ralations / edited by Wilfred Howard1
47371245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
47381245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
47391245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
47401245840รพี'371
47411245940พี่น้องโอคอนเบล1
47421245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
4743124600Successful media relations / Judith Ridgway1
47441246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
47451246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
4746124610The management of public relations : analysis and planning external relations / Robert D. Ross1
47471246110รายงานประจำปี... / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
47481246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
4749124620Public relations management : a casebook / Roymond Simon1
47501246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4751124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
47521246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
47531246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
4754124650New technology and public relations / edited by Kalman B.Druck, Merton Fiur and Don Bates1
4755124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
4756124670How to make big improvements in the small PR shop / compiled by R.Keith Moore1
47571246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
4758124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
47591246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
47601246880รายงานประจำปี... / บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน)2
4761124690Professional public relations and political power / Stanley Kelley2
476212470การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน7
4763124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ2
47641247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
47651247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
4766124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
47671247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
4768124720Proceeding third congress1
47691247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
47701247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
4771124730Computer control of manufacturing system / Yoram Koren1
47721247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
47731247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง2
4774124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
47751247450Last chance for Thailand wildlife1
47761247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
47771247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
4778124760Packaging designs three1
47791247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
4780124770Antacid : a southeast Asia advertising management simulation / by Kenneth Mays and Tasman Smith2
4781124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty3
47821247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
4783124790Guide to advertising / Mubaraq Ishak1
47841247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
47851247950แผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ... / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม1
47861247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
478712480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน6
4788124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
4789124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
47901248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
4791124820ปัญหาการยึดทรัพย์สินเกินส่วนที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชอบ / พิมล แสงพิสิทธิ์1
4792124830The practice of advertising / edited by Norman A.Hart and James O'Connor2
4793124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
4794124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
47951248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
47961248560ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทูลเกล้าทูลกระ1
4797124860How to advertise / by kenneth Roman and Jane Maas1
47981248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
47991248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
4800124870Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy2
48011248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
48021248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
48031248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
48041248770ทาส1
4805124880Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy1
48061248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
4807124890Kleppner's advertising procedure / by J.Thomas Russell ; Glenn Verrill and W.Ronald Lane2
4808124900Essentials of advertising strategy / by Don E.Schultz and Stanley I.Tannenbaum4
4809124910The 100 greatest advertisements / Julian Lewis Watkins1
4810124920Advertising / William M.Weilbacher4
48111249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
48121249240MSU research digest [journal] 1
4813124930Advertising : principles and practice / by William Wells ; John Burnett and Sandra Moriarty2
48141249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4815124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
48161249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
48171249480คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1
4818124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
4819124960มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร1
4820124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
48211249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
4822124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
4823124990Publicity and public relations guide for business / Bruce A.Brough1
48241249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
48251249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
48261250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
482712500แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ / วุฒิชัย จำนงค์3
4828125000Inside public relations1
48291250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
4830125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
48311250110Colony of Singapore annual report ... 9
48321250120Iran1
4833125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
48341250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
48351250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
4836125030Contemporary political ideologies : movements and regimes / Roy C.Macridis1
48371250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
4838125040The radio station / by Michael C. Keith and Joseph M. Krause1
4839125050Business data communications / David A.Stamper1
4840125060Management information system : stralegy and action / Charles Parker1
4841125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
48421250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4843125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
48441250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
48451250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
48461250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
48471250960รายงานประจำปี... / บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 1
4848125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
48491251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
48501251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
48511251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4852125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
4853125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
4854125130Direct marketing management / by Mary Lou Roberts and Paul D.Berger1
4855125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
48561251490เปาบุ้นจิ้น2
4857125150Old bridges of bangkok2
4858125160ปีเยาวชนสากล 19852
4859125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ4
4860125180สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ1
48611251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
48621251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
4863125190สังคมศึกษา 4 : แบบฝึกปฏิบัติ2
486412520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 8
4865125210Putting the one minute manager to work12
48661252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
48671252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
4868125230How to live with a neurotic wife10
4869125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ4
48701252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
4871125250หน้านี้ของคุณหนู / บุญเหลือ2
4872125260ชุดบริหาร-ธุรกิจ6
48731252650มหาเวชสันดรชาดก1
4874125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์6
4875125290Up organization7
4876125300วัดของเรา / ทรรศนียา กัลยาณมิตร ภาพประกอบโดย โชติ กัลยาณมิตร4
48771253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
4878125310ถามใจเธอดูก่อน / แปลโดย นันทิยา ศ2
4879125320สองทศวรรษในดงขมิ้น / ไต้ ตามทาง1
4880125330The Japanese way of doing business6
4881125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ3
4882125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี2
4883125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ2
4884125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
4885125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
4886125390คนเกี่ยวหญ้า / เฉินซัน2
4887125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
48881254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
4889125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
4890125430The ok boss1
48911254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555 25
4892125440How to sell anythink to anybody4
4893125450ภมร / กฤษณา อโศกสิน2
4894125460พ่อหม้ายทีเด็ด / กนกเรขา1
48951254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
48961254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
48971254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
4898125470การควบคุมฝ่ายบริหาร / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญฌูสกุล1
4899125480หน้าที่ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง / อรนุช คล่องเชิงศร2
49001254810This is germany1
4901125490การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์ / สุพัตรา คูหากาญจน์1
4902125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
4903125520บทบาทของนิตยสารผู้หญิงในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาสตรี / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
4904125540การศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน / นพพร ปริปุณณะ1
4905125550รูปแบบของห้องสมุดวิทยาลัยครูในอนาคต / กลิ่นประทุม ทองนาค1
4906125560การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันศึกษาวิชาการทหารชั้นของประเทศ / กรรณิการ์ หาญนุสสรณ์2
4907125580พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุมน อยู่สิน1
4908125590ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / ชลลดา วงศ์วิชัย1
490912560องค์การและการบริหาร / จำนงค์ บุญชู1
4910125600การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง / สุภาพร ศรีสัตยากุล1
49111256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
4912125610คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร / พ1
4913125620ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสม1
4914125630ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น / บุษบา สุธีธร1
49151256310พระราชกรณียกิจ... 3
4916125640การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษาของโรงแรมอิมพีเรียล / เชิดชัย นำวิวัฒน์1
4917125650เกาะใน / นิคม รายยวา ภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์2
49181256550The book of knowledge annual4
4919125660The Ultimate secrets of total confidence2
4920125670Think your way to wealth4
49211256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
4922125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ2
49231256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
49241256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49251256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49261256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49271256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49281256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
492912570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร4
4930125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์4
49311257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49321257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
49331257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
49341257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49351257130The Arabian nights1
4936125720ยิ้มสวย / อนันต์ แจ้งกลีบ1
49371257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
49381257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
4939125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
49401257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
4941125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
49421257410Federation of Malaya annual report3
49431257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
4944125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย5
49451257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
4946125760ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา2
49471257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
4948125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก4
49491257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
49501257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4951125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี3
49521257970One hundred great lives1
49531257990Friendly siam1
4954125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
4955125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
49561258300Great photographs of world war II1
49571258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4958125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
49591258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
4960125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ2
49611258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
49621258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
49631258560ความสุขนิรันดร์1
49641258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
4965125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
4966125870Business1
49671258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
49681258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
4969125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
49701258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
49711258860Reader's digest condence books2
4972125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks6
49731258900As it happened / C.R.Attlu1
49741258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
497512590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 4
4976125900Sovereignty and rebellion : the white kmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp1
49771259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
4978125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr2
49791259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
4980125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์3
4981125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
49821259320The light of truth / Ven Lokanatha1
49831259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
49841259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
4985125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein2
49861259430A Outline of america economics1
4987125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา6
49881259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
49891259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
4990125980Profit secrets for small business4
49911259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
49921259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
49931259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
49941259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
49951260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
499612600ความผิดพลาดของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่2
4997126000แสนดอลลาร์/ปี สตรีนักธุรกิจ / หลุยส์ ไวส์ ; แปลโดย รัศมี สั่งชนะ2
49981260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
49991260060Of mice and men / John Steinbeck1
50001260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50011260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
5002126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
50031260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50041260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
50051260130Royal school series1
50061260140ราชินยานุสสาวรีย์2
50071260170The pearl / John Steinbeck1
5008126020โปรติอุส บุรุษจอมโหดแห่งยุค / มอร์ริส เวสต์ ; แปลโดย ส.ศิริพร 1
50091260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
50101260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
50111260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
50121260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
50131260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
5014126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา15
50151260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
50161260380Madame Tussaud's1
5017126040ลูกเล่นกลเม็ดการพูดคุยให้สนุก / วีระพล สุวรรณนันต์4
50181260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
50191260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
5020126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]4
50211260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
50221260520Madame Tussaud's1
50231260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
5024126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
50251260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
5026126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
50271260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
5028126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
50291260940Nymphenburg1
503012610นักบริหาร = Up the organization / โรเบิร์ต ทาวน์เส็น ; แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต 8
5031126100Napoleon's life Drama4
5032126110Our own worst enemy4
50331261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
50341261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
50351261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
5036126120The art of being an executive10
5037126130The secrets of closing sales4
5038126140นิฮงญิง / แรม4
50391261440Sarawak : Annula report... 1
5040126150Steps on the stairway2
50411261520Secrets and stories of the war4
50421261540Building construction2
50431261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
50441261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
5045126160เรื่องฮือฮากุ๊กกิ๊กในวงธุรกิจ / แปลโดย กิติศักดิ์ ศิริมูล8
50461261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
5047126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 6
5048126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
50491261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
5050126190Bernard meltzer's guidance for living1
505112620Running the American corporation8
5052126200มิติพิศวง1
5053126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
50541262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
5055126220Principle of management?2
50561262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
5057126230The art of love2
50581262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
5059126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
50601262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
50611262480Construction specifications of the Asphalt institute1
5062126250Status civilization2
50631262510Geographers' famous guide to London and around London1
50641262520London : A visitors guide to London for the year 19651
5065126260No orchids for Miss Blandish1
50661262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
50671262620All Rome 100 fotocolor1
50681262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
5069126270Dragonstar แปลโดย แพร เซี่ยงไฮ้1
50701262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
50711262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
50721262780The handbook of India1
5073126280Holocaust 20002
50741262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
50751262830National museum of archaeology Athens1
5076126290Old to Billy Joe2
50771262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
507812630การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ / โดย จรัส สุวรรณเวลา...[และคนอื่นๆ] 12
5079126300ถึงป่าคอนกรีต / รงค์ วงษ์สวรรค์ 2
50801263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
50811263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
5082126310Snow country2
50831263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
5084126320เกือบสุดมีอขวา / มาลาริน1
50851263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
50861263270Special english : The department store1
5087126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
50881263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
5089126340เมืองนิมิต / มาลัย ชูพินิจ2
50901263470Madrid1
50911263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
5092126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
50931263600Jack's reference book for home and office1
50941263740Why you should be a socialist / John Strachey1
50951263760American government / Peter Woll1
5096126380สังคมศึกษา 1 / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ...คนอื่นๆ1
5097126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ2
50981263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
509912640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์12
5100126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
5101126410The rules of success6
51021264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
51031264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
51041264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
5105126418060 ปี หมอโอภาส1
51061264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
5107126420How to sell your sell6
51081264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
51091264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
51101264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
5111126430Krishnamurti's jounal2
5112126440Strategy in handling people2
51131264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
51141264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
51151264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
5116126450จนตรอกฤาจะออกไม่ได้ / แปลโดย พิพัฒน์ ประสาธ์นสุวรรณ2
5117126460ชุดมิติใหม่ 42
51181264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
51191264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
51201264640Schonbrunn palace1
51211264670Thai Chamber of Commerce directory5
5122126470เปิดหวอรอรัก / ฉัตรวรุณ1
51231264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
51241264770The London planetarium / H.C. King1
5125126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์2
5126126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
51271264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
51281264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
512912650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม24
51301265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
5131126510แผ่นดินชายดง / นิมิตร ภูมิถาวร2
51321265130I choose peace / Konni Zilliacus1
51331265170The great ideas today1
51341265180Vistas of Thailand1
5135126520ท้องนาสะเทือน / นิมิตร ภูมิถาวร2
5136126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
51371265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
5138126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
51391265410The dalton English course / John Eades1
51401265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
51411265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
5142126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
51431265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
5144126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
51451265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
5146126580นรกกวักมือเรียก / ตรีรัตน์ รมณีย์1
51471265860Buddha Jayanti1
51481265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
5149126590The Karamzov brothers2
51501265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
51511265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
5152126610เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ / พินิจ ศุภมัสดุอังกูร1
51531266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
5154126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
5155126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
5156126650กระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดาร / อึ้งเอ็ง แปลโดย น.นพรัตน์3
5157126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
5158126670Brave men brave ships1
5159126680อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก / สุชีพ ปุญญานุภาพ2
51601266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
5161126690Secret mission Istanbul2
51621266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
516312670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
51641267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
51651267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
5166126720ลำเนาป่า / ศิเรมอร อุณหธูป1
5167126730สมการวัย / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
51681267360รายงานประจำปี... / สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย1
51691267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
5170126740Kalki2
51711267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
5172126750เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ : แบบฝึกปฏิบัติ / ปัญญา หิรัญรัศมี2
5173126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
5174126760มนุษย์กับสังคม : แบบฝึกปฏิบัติ3
5175126770พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม : แบบฝึกปฏิบัติ2
51761267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
51771267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
5178126780พฤติกรรมเด็ก2
5179126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ2
51801267960รายงานประจำปี... 1
518112680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
51821268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
51831268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
51841268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
51851268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
51861268260Annual report.... 4
5187126840วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / นิพนธ์ ทรายเพชร ... [และคนอื่น ๆ]3
5188126850วิทยาศาสตร์ 2 : แบบฝึกปฏิบัติ / วิชัย หโยดม...คนอื่นๆ3
5189126860ภาษาไทย 6 [การเขียนสำหรับครู] : แบบฝึกปฏิบัติ / ศรีสุดา จริยากุล...คนอื่นๆ2
5190126870อังกฤษ 2000 / วิโรจน์ พานิชกิจ2
5191126880การจัดการงานขนส่งสินค้า : แบบฝึกปฏิบัติ / ประชด ไกรเนตร1
5192126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
51931268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
51941268990รายงานประจำปี... / บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)2
5195126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
51961269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
5197126920ชีวิตธุรกิจ1
5198126930The effective communicator / John Adair1
5199126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์2
52001269500ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล [จุลสาร]1
5201126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร2
52021269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
52031269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
5204126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
52051269710Nepal demographic and health survey... 1
52061269720Cooperatives in Thailand1
52071269740UPNG course handbook... 1
52081269750Thai international postgraduate programme... 1
5209126980อมตะนิยายอ่านให้สนุก / หลวงวิจิตรวาทการ2
52101269820รายงานประจำปี... / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ7
5211126990อมตะนิยายอ่านสนุกให้คติ / หลวงวิจิตรวาทการ2
52121269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
52131269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
52141269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2
52151269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
52161269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
52171270The concise McGraw-Hill dictionary of modern economics1
5218127000ไกลกว่าสายรุ้ง / วาสนา1
52191270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
52201270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
5221127010พราวแสงรุ้ง / วาวแพร2
52221270110เปลวเทียน3
52231270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
52241270180Buddhism answer the marxist challenge1
52251270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
5226127020คือรักและหวัง / วัฒน์ วรรลยางกูร1
52271270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
52281270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
52291270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
5230127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
52311270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
52321270330Buddhism in India1
52331270380The Reader's digest keepsake1
5234127040วันสื่อสารแห่งชาติ15
52351270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
52361270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
5237127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์19
52381270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
5239127060อำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่า / วรพรรณ ชังพิชิต1
52401270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
52411270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
5242127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
52431270770โป้