No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11000Who's who in the Bible1
21000420QuickPC [journal]1
31000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
41000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
510010Research in Labor Economics1
61001030EAQ [journal]1
71001040Educational management administration & leadership [journal]1
81001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
91001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
101001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
111001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
121002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
131003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
141003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
151003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
161003970Guru Inform [journal]1
17100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
181004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
191004220Pladao office [CD-ROM]2
20100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
211004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
22100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
231005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC1
241005430Economic use of gas-fired boiler plant2
251005440Economic use of coal-fired boiler plant1
261005450Energy audits for industry2
271005460Energy audits for building2
281005470Steam3
291005480Compressed air and energy use1
301005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
311005500Economic use of electricity in industry2
321005510The economic use of refrigertion plant2
331005520Economic management and good lighting practices2
341005530Waste avoidance measures2
351005540Process plant insulation and fuel efficiency1
361005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC1
371005560Energy management training2
381005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
391005580Managing people managing energy1
401005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
41100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
421005600Heat recovery from air compressors1
431005610Energy savings with electric motors and daves2
441005630Energy savings in industrial water pumping systems2
451005640Reducing electricity use in injection moulding1
461005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
471005680Industrial cooling water systems2
481005700Introducing information systems for energy management1
491005720Waste heat recovery in the process industries2
501006020รายงานผลการวิจัย ธุรกิจรัฐและคอร์รัปชั่น 2
51100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
521006110PC Today [journal]1
531006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
541006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education7
551007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
561008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
571008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
581008390Jeducation guide book... 7
59100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
601008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์1
61100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
621008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
631008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
64100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
6510090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล1
661009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
67100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
681009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
691009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
70100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
711009940Good Lawyer and the Art of Law2
721010How to live with life2
73101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
74101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
751010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
761010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
771010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
781010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
791010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
80101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
811010800Organizational research method [journal]1
821010810Evaluation review [journal]1
83101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose1
8410110The internal auditing1
85101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
86101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
87101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
881012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
8910130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
90101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
91101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
921013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
931013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
941013460ร้อยพระราชบัญญัติ... 4
95101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
961013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
97101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
98101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
99101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
100101380West's criminal justice series1
1011013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
102101390Criminal and civil investigation handbook1
1031013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
10410140บัญชีต้นทุน4
1051014110ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย5
1061014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
1071014300ชีวิตคือการลงทุน1
1081014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
1091014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
1101014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
111101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
1121014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
1131014980รายการประทีปปริทรรศน์1
11410150Computer auditing2
1151015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
1161015080เอกสารคำสอนภาษาญี่ปุ่น... 7
117101530Criminal justice series1
1181015380SCI mag [journal]1
1191015460เกษตรท่องเที่ยว1
120101550Criminology / Richard Quinney1
121101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
1221015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
12310160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง7
124101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
1251016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
126101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
1271016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
1281016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
129101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
130101660History of British criminology1
1311016680Decision making science1
1321016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
1331016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
134101680Correctional institutions1
1351016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1361016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1371016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
1381016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
1391016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
1401016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
1411016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
1421016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
143101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
14410170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 2
145101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
146101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
147101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
1481017330ร่มพยอม [วารสาร]1
1491017360ธนบัตรไทย1
150101750Social insurance & economic security.2
151101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
1521017630เรียนรู้กับชุมชน1
153101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
1541017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
1551017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1561017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
1571017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1581017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1591017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
160101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
1611017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
1621017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1631017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1641017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1651017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1661017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1671017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
1681017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
1691017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
170101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
1711017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
1721017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
1731017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
1741017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
1751017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
176101800Teaching and personality / David Fontana1
177101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
1781018130ภาษา Java3
179101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
180101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
1811018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
182101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
183101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
1841018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
185101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
1861018600The best romantic resort and spa in Asia1
1871018610Best beach resort in Asia1
1881018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
1891018680The best private resort and hotel in Thailand1
190101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
191101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
192101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
19310190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
194101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred1
195101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
1961019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ... 13
1971019190Nihong akiko to tomodachi ... 6
198101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
199101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
2001019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
2011019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
202101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
2031020Man, myth and magic12
2041020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
2051020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
2061020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
2071020190Traveler's gift1
2081020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
2091020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
210102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
2111020490London / contributor by Michael Leapman2
212102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
2131020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
2141020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
2151020520Let's go travel guide1
2161020530Let's Go : Europe1
2171020540A Let's Go : Germany1
2181020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
2191020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
2201020570Bangkok : city guide1
2211020580Paris : city guide1
2221020590East Timor / Tony Wheeler1
223102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
2241020600Beijing / Damian Harper1
2251020610Melbourne : city guide1
2261020620Cape Town / Simon Richmond1
2271020630New York city : city guide1
2281020650Best of San Francisco / China Williams1
2291020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
230102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
231102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
2321020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
2331020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
2341020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
2351020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
2361020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
2371020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
23810210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี2
2391021070Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governace in Thailand... 6
240102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith1
241102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
2421021170โรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีปีใหม่... 2
243102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
2441021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
2451021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
24610220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่3
2471022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
248102240Graduate Management Admission Test1
249102250Policing liberal society / Steve Uglow1
2501022680Bruce Peren's open source series1
2511023850Solid foods1
25210240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร2
253102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
2541024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
255102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
2561024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
2571024640Designer and the grid2
25810250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 1
2591025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
260102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
2611025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
2621025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
263102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
264102560The Basic investor's library1
2651025940Annual report.... 2
2661025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
26710260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
2681026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
2691026160การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... 6
2701026240ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
2711026280Towards success2
272102630Futures markets / Darrell Duffie1
2731026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
2741026570สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 13
2751026820Chinese Business space1
2761026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
2771026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
2781027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
279102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
280102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
281102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
2821027770Special effects photography / David Daye1
2831027790The Pra-lighting1
2841027800Pro - lighting1
2851027810The Pro - lighting1
2861027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
287102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
2881028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
289102860International trade and investment / Franklin R. Root1
2901028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
291102880Doing business in Thailand1
29210290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
293102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
2941029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ1
295102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
2961029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
297102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk1
2981029650Loy series1
2991029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
3001029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล2
3011029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
3021029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies1
3031030Buddhism in Thai life1
304103060Modern real estate principles / William M. Shenkel2
3051030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
3061030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
3071030770TTIS Thailand trade buyer's guide... : textile... 1
3081030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3091030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
310103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
3111031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
3121031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 2
313103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา1
3141031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
3151031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
316103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
3171031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 72
3181031720A-Z travel... / editor Don Ross1
3191031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
3201031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
3211031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร2
322103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
32310320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย3
324103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
325103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
3261032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
3271032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
3281032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
3291032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 1
3301032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
33110330AC1034
3321033450The history encyclopedia / Simon Adams1
3331033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
3341033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
3351033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25491
3361034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
3371034260Business & Society [journal]1
3381034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
3391034500Lionheart : a journey of the human spirit1
3401034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
341103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
34210350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
3431035000MM Machine Market [วารสาร] 1
3441035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
3451035080Ministry of Industry... 1
3461035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
3471035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
348103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
3491035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
350103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
351103590Investments / William F. Sharpe1
35210360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
353103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell1
3541037050Journal of ecotourism [journal]1
3551037160Cisco networding academy program CCNA... 2
3561037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
3571037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
3581037560Issues in Accounting Education [journal]1
3591037570Accounting Horizons [journal]1
3601037580The Accounting review [journal]1
3611037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
362103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
3631037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
3641037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
3651037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
3661037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
3671037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
36810380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]1
3691038100Payment systems report... 2
3701038130รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... 2
3711038150Thailand science and technology profile... 4
3721038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
3731038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
3741038240พระเจ้ามีจริงหรือ1
3751038250The new testament recovery version2
3761038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
3771038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
3781038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
379103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
3801038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
3811038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 3
382103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู2
3831039170Journal of operations management [journal]1
3841039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
3851039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
386103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์2
3871039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
3881039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
389103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ1
390103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
3911039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
392103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
393103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง1
394103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
3951040The way of the Budda1
396104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
3971040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
398104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย2
3991040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
400104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
401104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
4021040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
403104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
4041040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
4051040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
4061040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
407104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
4081040900International translation [Videodisc]1
4091040910Senshu University [Videodisc]1
41010410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค2
411104100การประกันชีวิต1
4121041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
4131041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
414104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช6
415104130Principles of insurance8
416104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า2
4171041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
4181041540Pocket PC Magz [journal]1
419104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]4
420104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม1
4211041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร2
4221041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism1
4231041930Environmental report... 1
4241041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์1
4251042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
4261042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
427104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
428104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
4291042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
4301042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
4311042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
432104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
4331042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่... 2
434104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ3
4351042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
4361043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
4371043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
438104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
4391043200Rice...Thai cultural life2
4401043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
44110440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]1
4421044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
4431044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
4441044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
4451044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
4461044460หมากรุกไทย6
4471044720กฎหมายลักษณะพยาน2
4481044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
4491044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
4501044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
4511045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
4521045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
4531045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
4541045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
4551045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
4561045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
4571045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
4581045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร] 1
4591045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
460104600Wages, salary & benefits survey... and trend... 2
461104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
4621046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
4631046410UK universities, colleges and schools handbook... 1
4641046420Guide to UK education undergraduate and pre-university... 2
4651046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
4661046610The exclusive house 20041
46710470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง2
468104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
4691047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
470104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
471104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
472104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
473104780The republic of China on Taiwan today1
474104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel1
4751047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
476104800The concise oxford dictionary of quotations1
4771048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
4781048070Difficult conversations : how to discuss what matters most2
479104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
480104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
4811048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 1
4821048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 61
483104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
484104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต3
485104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
486104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา1
487104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
4881049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
489104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
490104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล2
4911049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
492104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์1
493104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
4941049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่... พุทธศักราช... 2
4951049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
496104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
4971049950คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc and Other Stories / วิเวียน แวนเด เวลาด ; นุจรี เอ็น วารี, แปล 1
4981050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
49910500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์2
500105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี2
5011050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)2
5021050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่... 2
5031050070ศึกวิรุญจำบัง1
5041050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 25529
5051050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
5061050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
5071050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
5081050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
509105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
510105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
5111050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
51210510การบัญชี8
513105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
5141051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
515105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร1
5161051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
517105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
518105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 3
519105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
520105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham1
521105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright1
5221052240Research summary report... 3
523105230The exotic cookery collection1
524105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
525105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
5261052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
527105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
528105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร1
5291052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
5301052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
53110530การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์3
5321053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
5331053320Le Francais dans Le monde [journal]1
534105340Laws and regulations in Thai bureaucracy3
535105370LA 2033
536105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ2
5371053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
5381053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
53910540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง6
5401054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี... 2
541105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
542105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น1
5431054510CLEO [journal]1
5441054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์1
5451054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
5461054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
5471054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
5481055040กุสุมา รักษมณี 602
549105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย1
550105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
551105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
552105580Man in his working environment a workers'education manual2
5531055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
5541055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
55510560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 8
556105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
5571056010สถิติจราจร ปี... 3
5581056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
559105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์3
5601056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
561105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
562105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ3
563105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม1
564105680คู่มือวิชาการประกันภัย2
5651056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
566105690This reader on corruption4
56710570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 2
5681057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
569105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา7
5701057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
5711057110You'll never walk alone1
5721057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are1
5731057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
574105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines2
575105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
576105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
577105830Encyclopedia of Asian history4
5781058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
5791058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
5801058790Cupit publishing1
581105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
5821058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ... 2
583105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
5841059050Everyman's library2
585105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
5861059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
5871059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
5881059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
589105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ2
5901059330Last Samuri1
5911059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
5921059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
5931059460Merchant of venice1
5941059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
595105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 6
5961059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
5971059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
5981059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
5991059560Moulin rouge!1
6001059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
601105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
6021059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
603105980Artech House mobile communications series1
6041059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
6051059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
6061059940Oedipus the King1
607106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล8
6081060070Applause acting servies1
609106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
6101060240Tragedes... / William Shakespeare2
6111060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
612106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน1
6131060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
6141060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
6151060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
616106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
617106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
618106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ1
619106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก1
6201061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
6211061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
6221061760Out of home magazine year book... 7
6231061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
6241061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
6251061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
6261061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
6271061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
6281061950สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
629106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 2
6301062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
6311062160HWM [journal]1
632106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์2
6331062440ชุดอนาคตโลก1
6341062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
635106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ... 6
6361062720Arsenal player by player / Joe Rose1
6371062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
6381062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
6391062880บันทึกประเทศไทยปลายปี... 5
640106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2
641106293072nd Birthday of Her Majesty1
642106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
643106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน2
6441063760Comnow [journal]1
645106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน1
646106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่3
6471063950Ecotourism series 2
648106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ1
649106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 1
650106460ถนนสู่เอ็มบีเอ3
651106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
652106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล1
6531064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
65410650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส1
655106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
6561065250Print regional design annual... : America's National design competition2
657106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
658106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
659106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
660106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์1
6611066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
6621066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
663106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
6641066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
665106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
666106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
6671066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
6681067200Handbook in starting and managing your own business2
669106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
6701067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
6711067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
6721067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
673106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind1
674106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
675106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
6761067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
6771067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
6781067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
679106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
680106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า2
681106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท1
6821068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
683106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี2
684106860สำนวนอังกฤษ6
6851068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
6861068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
6871068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
6881068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
689106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
6901069050Applied participatory action research2
691106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ1
692106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
693106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello1
6941069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
6951069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
69610698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
6971070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
698107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
6991070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
7001070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
7011070270การดำเนินคดีในศาล 2
7021070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
7031070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
704107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others1
7051070420Fine Arts [journal]1
706107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
707107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
7081070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
7091070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
710107090Impact / Jane Revell1
711107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis1
712107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
713107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
714107130Tian Han wen ju / Tian Han6
7151071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
716107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
717107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
7181071580Communicating in English4
719107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
720107170Jia / Ba Jin1
721107180Ku nan / Sha Ding1
722107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
72310720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ2
724107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
7251072020รายงานประจำปี... 2
726107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
727107220Chun feng chen zui de wan shang2
728107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
729107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
730107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
731107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
732107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
733107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
7341073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
7351073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
736107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25291
737107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
73810740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์1
739107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ1
740107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
74110746070 อาชีพ / ไทยน้อย1
742107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
74310750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง2
744107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
7451075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
746107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
7471075800IEEE transactions on education [journal]1
7481075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
749107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
75010760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา1
751107600Recits1
7521076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
7531076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
7541076620ค่าของคนคือผลของงาน เล่ม... 2
7551076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
7561076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
75710770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา2
7581077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
759107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
760107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
7611077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
7621077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา1
7631077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
764107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
765107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
76610780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา1
767107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
7681078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
7691078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
7701078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
7711078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
7721078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
7731078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
7741078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
7751078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
7761078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
7771078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
7781078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
7791078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
7801078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
7811078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
7821078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
7831078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
7841078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
7851078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
7861078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
7871078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
7881078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
7891078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
7901078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
7911078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
7921078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
7931078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
7941078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
7951078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
7961078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
797107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
7981078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
7991078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
800107890Crimial law and procedure2
801107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
8021079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
8031079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ9
804107920The Russian revolution / Robert Goldston1
8051079200รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ...: เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์... 2
8061079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
807107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
808107980Information systems in management / James A.Senn1
8091080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
8101080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
811108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
8121080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
813108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
814108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
8151080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)1
816108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
8171080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
8181080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
8191080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
8201080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
821108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
8221080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
8231080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
824108080The Pelican Guide to English Literature1
8251080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
826108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม1
8271081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
8281081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
829108150Chinese Through Listening 21
830108160Chinese through literning1
8311081640Annual report.... 1
8321081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
8331081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
8341081680แผนฯ 12... สู่การขับเคลื่อน 2
835108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern1
83610820ศัพท์แรงงาน1
837108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
838108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
8391082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2
840108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
841108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
8421082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
843108250ความจริงของแผ่นดิน1
8441082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
845108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
8461082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
8471082610สิงหไกรภพ1
8481082630ไกรทอง1
8491082640พระอภัยมณี1
8501082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
8511082660คาวี1
8521082670อุณรุท1
8531082680สังข์ศิลป์ชัย1
8541082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น1
8551082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
8561082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
8571082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
858108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก3
8591082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
860108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
861108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์2
862108350Expressive English2
8631083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
864108360Thai national identity2
865108370English conversation for Thai students1
866108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
867108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 2
8681083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
86910840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
870108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
8711084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
872108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง6
873108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
8741084420DK eyewitness top 10 travel guides2
875108450Vocabulary1
876108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
8771084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
878108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
879108510Structure1
880108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์1
881108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา1
8821085930จีนไทย [วารสาร] 1
8831085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
88410860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
8851086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
886108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ2
8871086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
8881086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
889108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
890108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
891108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
892108660ปัญหากฎหมายอาญา4
8931086780วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 6
894108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
8951086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 2
896108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
8971087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
898108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
899108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
900108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
901108780Vocabulary building3
9021087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
903108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์1
9041087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ1
9051087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์6
9061087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต6
9071087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์14
90810880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร3
909108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
9101088000การบัญชีชั้นสูง 2 / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 6
9111088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]3
9121088030The... household socie-economic survey : Northeastern region1
913108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
914108840English for guided tours2
9151088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
916108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
9171088690English vocaburary for lawyers series2
9181088980Unseen paradise1
919108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
920108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
921108920CN1028
922108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
923108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล2
924108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 13
9251089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
9261089620Agchigrafik1
9271089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
9281089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
929108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ2
930108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
931108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
9321089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
93310900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
934109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 5
9351090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
936109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
937109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง5
938109050Lead on the brian2
939109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
9401090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
9411090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
94210910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
9431091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 32
944109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
945109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา1
946109150คู่มือการชี้สองสถาน1
9471091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
9481091520Bootleg1
9491091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
950109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
9511091640Green Research [journal]1
9521091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
953109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
9541091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
9551091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
956109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
957109190Basic guide to hospital public relations1
95810920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
959109210เรียนภาษาจีนจากภาพ4
960109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง6
9611092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
9621092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
9631092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
9641092770เคล็ดลับในครัว 21
9651092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
9661092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
967109280the library of communication technique1
9681092800The best of vietnamese food3
96910930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ1
970109300China A B C1
9711093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
972109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
9731093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
9741093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
9751093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
9761093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
9771093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
9781093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
9791093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
9801093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
9811093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
982109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
98310940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 3
984109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
985109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
9861094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
987109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
9881094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์1
989109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
9901094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
9911094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
9921094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
9931094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
994109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
995109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
9961094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
997109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
9981094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
999109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
10001094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 2
100110950Our beloved King1
10021095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1003109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
10041095100จินตนา ยศสุนทร.1
10051095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
10061095380Worterbuch deutsch-Thai1
1007109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1008109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1009109570Legal almance series1
1010109600เด็กเร่ร่อน1
1011109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1012109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
10131096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1014109630Festivals of Thailand1
1015109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1016109680ตำราการทำอาหารอบ1
1017109690How hot a manager are you?2
10181096990IELTS : Practice Tests3
10191097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
10201097190Living Company1
1021109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
1022109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
10231097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1024109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1025109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
10261097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1027109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
10281097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
10291097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
103010980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
1031109800The Kent international business series1
10321098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
10331098220Business E-mail2
10341098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
10351098410Annual report.... 2
10361098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1037109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1038109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1039109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
10401099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1041109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
10421099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1043109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1044109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1045109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1046110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
1047110010Basic technical mathematics with calculus1
1048110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
10491100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
10501100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
10511100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1052110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1053110040Chinese conversation for tourist2
10541100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
1055110050Varieties of written English / Michael N. Long1
10561100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
10571100510ECT journal [journal]1
10581100520Energy Plus [วารสาร]1
10591100540จุลนิติ [วารสาร]1
1060110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell1
1061110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan1
1062110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber1
10631101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1064110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne1
10651101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
10661101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
10671101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
10681101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
10691101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1070110180The laser printer handbook / David Myers2
10711101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
10721101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1073110190Inventory theory and consumer behavior1
10741102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
10751102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
10761102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
10771102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1078110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1079110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
10801102910Home & decor [journal]1
10811102920Life and home [journal]1
1082110300Managing creativity / John J. Kao1
1083110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1084110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล1
1085110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1086110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1087110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1088110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1089110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1090110430The big deal / Saxon Menne1
1091110440Business information technology series1
10921104410Technical Guide of Calligraphy1
10931104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
10941104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
10951104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
10961104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
10971104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
10981104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1099110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
11001104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
11011104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
11021104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
11031104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
11041104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
11051104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
11061104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
11071104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1108110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1109110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1110110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1111110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1112110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1113110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
11141105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
11151105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
11161105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
11171105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
11181105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
11191105650Guide to UK education postgraduate and MBA... 2
1120110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
112111060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา3
1122110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
1123110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
1124110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
1125110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1126110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1127110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
11281107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
1129110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1130110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
11311108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1
11321108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1133110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
11341108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
11351108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
113611090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
11371109020Hundred Islands of Thailand1
11381109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
11391109440Fashion restaurant of China1
1140110950Modern English in action / Henry I. Christ1
11411109570TESOL quarterly [journal]1
11421109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1143110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1144110980Tourist atlas of guangdong province1
1145110990Guide-book to Beijing1
11461110The illustrated encyclopedia of mankind20
114711100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1148111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1149111010Zhong guo wen hua shi san bai ti1
1150111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
11511110320Concise world Atlas1
11521110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
11531110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1154111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
11551110640ทำเนียบบัตรเครดิต... 1
11561110890Computers & industrial engineering [journal]1
1157111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
11581110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
11591110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
1160111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์1
1161111110Kong yi ji / Lu Xun2
1162111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1163111130Kan tu du gu shi1
1164111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1165111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1166111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1167111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
11681111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
11691111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1170111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1171111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
11721111920เคล็ดลับอาหารอร่อย... 3
117311120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1174111200Supplementary Chinese Greader1
1175111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1176111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1177111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
11781112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
11791112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1180111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
11811112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
11821112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1183111260Chinese for the beginners5
1184111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1185111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
11861112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
118711130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์1
1188111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying1
1189111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi1
1190111320Cheng da fa shi / Ping Heng1
1191111350Harrap's easy English3
1192111360Idioms2
1193111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai1
11941113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
1195111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
119611140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
11971114060Eyewitness guides1
1198111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ1
1199111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
12001114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
1201111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
1202111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
1203111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
1204111470Dong5
1205111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su1
1206111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su1
12071114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
1208111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su1
1209111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su1
1210111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su1
12111115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
1212111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
1213111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
1214111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
12151115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
1216111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian1
12171115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
12181115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
12191115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
12201115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
12211115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
12221115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
1223111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
1224111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini1
12251116050สวยงามตามแต่ง2
12261116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
1227111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
12281116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
1229111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
1230111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
1231111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
1232111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
12331116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
12341116560Foto video [journal]1
12351116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2
12361116590Silvicultral research report... 2
12371116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
12381116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
12391116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
12401116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
12411116840Bangkok-breathing1
12421116850Bangkok-an inspiration1
12431117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
1244111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
1245111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
1246111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
12471117820ภาษาญี่ปุ่น 3
12481117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
12491117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
1250111790Tang shi da guan1
12511117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi1
1252111800Poems of Su Zhou1
1253111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
1254111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
1255111830Chun tian de wu / Ai Wu1
12561118380Auditing and assurance handbook... 2
1257111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
1258111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
1259111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
12601119010Crucible1
12611119070New playwrights : the best plays of ... 3
1262111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
1263111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
12641119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
1265111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
12661119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
12671119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
1268111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
1269111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
1270111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
1271111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
12721119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
12731119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
1274111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
12751119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
1276111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
12771120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
127811200The start-up entrepreneur4
1279112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
1280112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
1281112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
1282112020010th Anniversary Mai stock focus 6
1283112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
12841120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
1285112040Ba jin lun2
12861120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
1287112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
1288112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
12891120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
12901120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
1291112070Song jiang / Wang Sha Tang3
12921120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
1293112080Cha hua fu / Yang Shu1
1294112090Yu wen gu dai wen xue2
1295112100Gu dian wen xue2
12961121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
1297112120Qian jia shi1
12981121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
1299112130Si shu du ben / Ming Shan1
13001121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
1301112140Bei jing ren / Cao yu1
13021121440หุ่นนิ่ง1
13031121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
13041121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
13051121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
13061121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
1307112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
13081121500กนก นารี กบี่ คช1
13091121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
1310112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
1311112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
1312112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
13131121810Sharing is great1
13141121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1
13151121860สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่... 3
13161121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
1317112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
13181121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
131911220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ6
1320112200Chun yu / Ba Jin1
13211122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
1322112210Jia / Ba Jin2
1323112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
13241122200สวนเบญจกิติ1
13251122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
1326112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
13271122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
13281122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น8
13291122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
13301122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
13311122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
1332112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
1333112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
13341122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
13351122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
1336112260Du Shi niang / Feng Meng Long2
1337112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
1338112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
1339112290English for tourist police 1
134011230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
1341112300LA 463 (S)2
13421123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
1343112320Overseas students' companion to English studies2
13441123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์3
1345112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
1346112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
13471123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
13481123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
1349112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
1350112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
13511123740Casein micelle structure : a concise review1
1352112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
1353112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
135411240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ1
1355112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
13561124000Thailand food stats... 1
1357112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
13581124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
1359112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
1360112430Chun5
13611124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 1
1362112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
13631124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
13641124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
13651124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
13661124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
1367112450Xia5
13681124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
13691124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
13701124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
13711124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 31 6
1372112460Qiu5
13731124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
1374112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
13751124730Collected short plays of thanton wilder... 2
1376112480Qing nian shu xin / He Chao2
13771124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
13781124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
1379112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
13801124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
138111250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
1382112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
1383112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
13841125180Golf digest Thailand [journal]1
1385112520Bibliographical series4
13861125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
13871125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
1388112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
13891125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
1390112550AEI studies1
13911125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
13921125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
13931125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
13941125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
13951125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
13961125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
13971125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
13981125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
1399112570Burn out2
14001125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
1401112580Environmental stress and behavioural adaptation2
14021125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
1403112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison1
14041125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
14051125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
140611260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
1407112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
14081126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
1409112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา2
14101126340Cream cheese products : a review1
1411112640Chang yong zi zi tie4
1412112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
14131126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
14141126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
1415112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
14161126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
14171126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
14181126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
1419112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
1420112700อาหารว่างของไทย1
14211127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
14221127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
14231127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
14241127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
14251127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
14261127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
14271127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
14281127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
14291127490รายงานประจำปี ... / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3
1430112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
14311127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
14321127510Miss Universe 20051
14331127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
14341127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
1435112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
1436112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
1437112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
1438112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
143911280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย1
14401128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
1441112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
1442112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม2
1443112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
14441128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
14451128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
1446112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
14471128730ชุดสารพัดรส3
14481128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
1449112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
14501128800Best of Japanese cooking3
14511128810Step-by-step illustrated cookbook3
14521128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
1453112890Creative time management1
14541128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
14551128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
14561128960History of Thai civillization1
14571128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
145811290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร1
14591129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
14601129070Mars [journal]1
14611129080A-Star [journal]1
1462112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน1
1463112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
14641129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ1
14651129600วาดการ์ตูน... 4
1466112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
1467112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์1
14681129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
1469112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
14701130The best of life1
14711130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
14721130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
14731130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
1474113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ2
14751130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
14761130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
14771130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
14781130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
14791130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
14801130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
1481113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
14821130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
14831130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
1484113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
148511310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา2
14861131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
14871131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
14881131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
1489113170Teamwork2
1490113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
14911131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
149211320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา1
14931132010EN 101 3
14941132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
14951132540LW 4013
149611330คู่มือบริหารธุรกิจ1
14971133030Dome [journal]1
14981133090ชุดทะเล1
14991133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
15001133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
15011133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
15021133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
15031133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
15041133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
15051133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
15061133650Identity of Andaman1
15071133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
15081133710Practical guide to enterprise2
15091133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
15101133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
15111134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
15121134320Annual report.... 1
15131134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
15141134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
15151134470กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานประจำปี ... 1
15161134510Niveau debutant3
15171134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
15181134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
15191134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson1
15201134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
15211134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
15221134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
15231134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]1
15241134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]1
15251134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
15261134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel2
15271134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
15281134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo1
15291134870lancelot / Chretien de Troyes1
15301134980Reflets 2 : cahier d' exercises1
15311135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon1
15321135010Reflets 3 : casier'd exercices1
15331135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 1
15341135080Taxi! 3 : cahier d' exercices1
15351135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 1
15361135110Taxi! 3 : guide pedagogique1
15371135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ3
1538113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
15391135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์5
15401135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
15411135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
15421135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร... 4
15431136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises1
15441136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
15451136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
15461136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
15471136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield2
1548113620PH215 2
15491136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin2
15501136220Affaires.com : guide pedagogique1
15511136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
15521136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
15531136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
15541136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
15551136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
1556113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย2
15571136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
15581136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
15591136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
15601136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล2
1561113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก3
15621136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo1
15631136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
15641136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux1
15651136470Niveau intermediaise3
1566113670เกาะพะงัน1
15671136710รูม [วารสาร]1
15681136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์1
1569113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
1570113690PH 103 4
157111370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี1
1572113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์5
1573113710Physics for entertainment book I1
1574113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร2
1575113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
15761138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
15771138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
1578113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ1
15791138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1580113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร3
15811138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
15821138780บ้านดีสี่ทิศ1
15831139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
15841139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
15851139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
1586113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
15871140Images of Thailand1
1588114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
15891140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
15901140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]3
15911140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
1592114020The international dimensions of business1
15931140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
15941140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
15951140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
15961140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
15971140370Innovation from research honed toward society1
15981140390Adman awards & symposium... 1
1599114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
16001140580Cognition and instruction [journal]1
16011140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
16021140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
160311410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี2
1604114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
1605114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
16061141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
16071141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
16081141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
16091141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
16101141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
16111141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
16121141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
16131141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
16141141330Wallpapers [journal]1
16151141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
16161141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
16171141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
16181141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
16191141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
16201141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
16211141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
16221141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
1623114160The second world war / Winston Churchill9
1624114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
1625114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
16261141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
1627114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
1628114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
1629114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
1630114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
1631114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
16321142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
16331142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
16341142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
16351142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
16361142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
1637114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
16381143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
16391143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
16401143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
16411143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
16421143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
16431143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
16441143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
16451143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
16461143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
16471143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
1648114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
16491143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
16501143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
16511143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
16521143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
16531143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
16541143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
16551143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
16561143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
16571143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
16581143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
16591143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
16601143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
16611143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
1662114330Chinese Through Listening 31
1663114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
1664114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
1665114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
1666114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
1667114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์1
1668114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
1669114410Theart of conversation book one1
16701144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
16711144960Computer game1
16721144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
16731145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
16741145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ1
16751146070Biological science... / Scott Freeman1
16761146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
16771146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
1678114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
1679114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
16801146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
1681114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
16821146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
16831146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
1684114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
16851146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์2
16861146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
1687114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
1688114680Er tong wen xue xuan1
1689114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
169011470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.1
1691114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
1692114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
1693114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
1694114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
1695114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
1696114750Easy Chinese read2
1697114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
1698114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
16991147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
1700114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
17011147810Theory into practice [journal]1
1702114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
170311480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร4
1704114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
17051148000Notre dame series on quantitative methods1
1706114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
17071148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
17081148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
17091148380Textile digest [journal]1
17101148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
17111148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
1712114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
171311490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล2
17141149060สุขสาระ [วารสาร]1
17151149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
17161149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
17171149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
17181149270Give & volunteer guide2
1719114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
17201149300Annual report.... 1
17211149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
17221149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
17231149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
17241149560การคลัง 4
17251149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple3
17261149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
1727114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 4
1728114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
1729115030Topaze / Marcel Pagnol1
17301150300University physics with modern physics5
1731115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
1732115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
1733115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
17341150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
17351150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
17361150650Kids Insight1
17371150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
1738115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
17391150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
17401150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
17411150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
17421150760The Pippin teacher's library1
17431150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
17441150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
17451150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
1746115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
174711510Beginning Chinese / John DeFrancis2
1748115100โลกวิทยาศาสตร์1
1749115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]3
17501151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
17511151150Taiwan Panorama [journal]1
1752115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
17531151390พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม... 2
1754115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช2
17551151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
1756115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
1757115230CH233 (H)4
17581152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
1759115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล2
17601152580Creating light... / Jerry Yarnell1
1761115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์1
17621152620International design yearbook ... 1
17631152650Visual communication [journal]1
17641152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
1765115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์1
17661152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
17671152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
17681152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
1769115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
17701152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
17711152950Windows IT Pro [journal]1
177211530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์1
1773115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
1774115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
1775115360AEI symposia ; 82D2
17761153790The best of MBA world guide... 2
17771153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
1778115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
17791154090ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่ม ... 8
1780115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
1781115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
1782115430Athletes / by Joe Wilder...others2
1783115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย4
1784115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
1785115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
17861154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
17871154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
17881154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
17891154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
17901155020Standards of English for occupations2
17911155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
17921155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
17931155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
17941155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment8
17951155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
17961155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
17971155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
17981155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
17991155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้... 4
18001155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
18011155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
18021155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
18031155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 1
18041155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
18051155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
18061155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
1807115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
18081155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
18091155720Fashion... 1
18101155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
18111155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
18121155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
18131155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
18141155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
1815115590PH4212
18161155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
18171155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 2
18181155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
18191156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
18201156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
18211156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
18221156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
1823115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
1824115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
18251156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
1826115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
1827115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
1828115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
18291156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.1
1830115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
1831115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
18321156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
1833115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
1834115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
1835115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
18361157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
1837115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
1838115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
1839115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
1840115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
1841115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
1842115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
18431157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
1844115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
1845115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
18461157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
18471158036 small business mistakes and how to correct them2
18481158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
1849115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish1
18501158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
18511158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
18521158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
18531158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
18541158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
18551158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล1
18561158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
18571158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
1858115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
18591158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
1860115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
18611158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
1862115890Elements basic 9 3 dimensions1
1863115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin1
1864115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
18651159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
1866115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
1867115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman2
18681159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
1869115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ2
18701159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
18711160The new far east : seven nations of Asia1
1872116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
18731160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
1874116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
1875116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
1876116030Divine comedy1
1877116040The odyssey1
18781160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
1879116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
1880116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
18811160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
1882116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
188311607002 giant civilize of Asia India-China1
18841160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
1885116080A quick course Chinese language primer1
18861160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
18871160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
18881160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
1889116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
1890116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
1891116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
18921161310Journal of Science and Technology Mahasarakham University [Journal] 1
18931161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
1894116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
18951161620mots [journal] 1
18961161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
18971161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
18981161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
1899116180Essays and journal1
19001161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
1901116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
19021161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
1903116200Elements basic 8 2 dimensions1
19041162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
1905116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
19061162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
1907116230100 World's great letters1
1908116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา4
19091162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
19101162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
19111162670นาคราชา... / แรบบิท1
19121162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
1913116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
19141163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19151163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19161163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19171163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19181163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19191163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
192011631037 โรคของคนวัยทำงาน2
19211163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19221163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19231163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
19241163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
19251163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
1926116340MA113 (H) 1
19271163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
1928116350แคลคูลัส 11
1929116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร2
1930116370Introduction to calculus2
1931116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
19321163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
19331163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
1934116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ1
19351163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
193611640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
1937116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
19381164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
19391164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
19401164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
19411164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
19421164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
19431164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
1944116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 12
19451164100The International communication Gazette [journal]1
19461164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
1947116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 1
1948116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 1
1949116440MA111 (S) 1
19501164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
19511164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
19521164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
19531164610Speech 2003-20052
19541164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
19551165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
19561165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
19571165060รายงานประจำปีการศึกษา... 3
19581165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
1959116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
19601165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
19611165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
19621165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
19631165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
19641165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
19651165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
19661165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
19671165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
19681165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
1969116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
19701166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
1971116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
19721166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา2
197311669901 อาชีพ 30 บาท1
19741167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
19751167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
19761167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
19771167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
19781167040น้ำจิ้ม1
19791167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
1980116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
19811167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
1982116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
19831167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
19841167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
19851167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25481
19861167530วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... 5
198711675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)1
19881167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
19891167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
1990116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
19911167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
19921167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
19931167630Walailak journal of science and technology [journal]1
19941167640Focus Bangkok [journal]1
1995116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ1
1996116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
1997116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
1998116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
19991168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
2000116820CH3234
20011168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
2002116830CH 221 [H]3
2003116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ3
20041168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
20051168460Annual report.... 3
20061168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
2007116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา2
2008116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
2009116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
2010116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
2011116890ED319 (S)1
2012116910GY1033
20131169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
20141169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
2015116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย2
20161169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
20171169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
2018116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์5
2019116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์1
20201169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
20211169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
2022116960ZO4221
2023116970Our atmosphere3
2024116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค1
2025116990MT1031
20261169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
202711700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์2
20281170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
2029117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
2030117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย2
20311170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
20321170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2033117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ3
2034117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล2
20351170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
2036117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2037117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที1
2038117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
20391170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
2040117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)1
2041117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
20421170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
20431170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
20441170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
204511710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
2046117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
20471171190Study in Holland... 1
2048117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
20491171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
20501171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
2051117140ชีววิทยา4
20521171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
20531171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
20541171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
2055117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
2056117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง3
2057117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
20581172110English in business / R. S. Schiffrin1
20591172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
20601172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
20611172200Software engineering... / Dines Bjorner3
20621172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
20631172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
20641172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
20651172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
2066117230Biology / Helena Curtis1
2067117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
20681172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
20691172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
2070117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
2071117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ3
2072117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
20731172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
20741172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
20751172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
20761172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
2077117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
20781172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
20791172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
20801172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี... 3
20811173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
20821173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
20831173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
20841173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
20851173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
20861173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
2087117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
20881173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
20891173370Thai Commerce [journal]1
20901173400วัดพระแท่นดงรัง2
20911173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
20921173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
20931173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2094117360CH1032
2095117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
20961173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
2097117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
2098117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์5
20991174110The manager and the organization / Eric Moonman1
21001174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
21011174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
21021174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
21031174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
21041174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
2105117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 1
21061174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
21071174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
21081174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
21091174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
21101174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
21111174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
21121174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
21131174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
2114117450เคมีพื้นฐาน2
21151174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
21161174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
2117117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์3
2118117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก4
21191174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
21201174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
21211174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
2122117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช2
21231174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
21241174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
21251174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
2126117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin1
21271175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
2128117520Modern English in action / Henry I. Christ1
21291175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
2130117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin1
21311175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
21321175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
21331175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
2134117540Modern English in action / Henry I. Christ1
21351175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
2136117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
21371175530มือปืน2
21381175560Thai Nakorn ไทยนคร1
21391175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
21401175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
2141117570Wiley service management series1
21421175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
21431175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
21441175770จังหวัดนครนายก1
2145117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey1
2146117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
214711760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]2
2148117600Wiley professional restaurateur guides2
2149117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter1
21501176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
2151117620Triumphs / by William K. Durr...others1
2152117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff1
21531176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
21541176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
2155117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
21561176410Toledo imperial city1
215711764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
21581176480The way to Santiago1
2159117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch1
21601176500ปฏิทินศาสนา9
21611176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
2162117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
21631176610English for your business career / Alan R. Beesley3
21641176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
2165117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
2166117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
21671176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
21681177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
21691177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
2170117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
21711177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
2172117760International economics / Peter H. Lindert1
2173117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
21741177710Supreme court of Thailand1
21751177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
21761177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
21771177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
2178117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
2179117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 491
21801177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
21811177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
21821177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
21831177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
21841177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
21851177920คู่มือชุดความรู้1
21861177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
21871177940คู่มือชุดความรู้1
21881177950คู่มือชุดความรู้1
21891177960คู่มือชุดความรู้1
21901177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
21911177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
21921177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
219311780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์1
21941178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
21951178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
2196117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
2197117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
21981178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
21991178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
22001178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
22011178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
22021178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
22031178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
2204117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
22051178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
2206117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
2207117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
2208117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ1
2209117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ1
2210117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
22111179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
22121179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
22131179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
221411796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
22151179660Chiang Mai1
22161179670Great celebrations for a great king1
22171179680Espana Guia turistica1
22181179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
22191179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
22201179970IT 3033
22211179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
222211800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์2
22231180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
22241180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
22251180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
2226118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson1
22271180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
22281180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
22291180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
2230118030Fundamental perspectives on international law1
22311180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
22321180320Planning for local level sustainable tourism development1
22331180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
22341180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
22351180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
2236118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
2237118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
2238118070The supreme court / Lawrence Baum1
22391180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย2
2240118090Courts and judges / edited by James A. Cramer1
22411180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
2242118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
2243118110Van Nostrand Reinhold Data processing series1
2244118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham2
2245118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
2246118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
2247118170Introductory Chinese3
2248118180CH2334
22491181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
22501181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
22511181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
22521181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
22531181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
2254118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม4
22551181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
22561181920A pearl buck reader2
2257118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
2258118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
2259118220ZO3311
2260118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
2261118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์3
2262118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ2
2263118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
226411830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ3
2265118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
22661183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
2267118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์2
2268118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์1
22691183420เขาและเธอ4
2270118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
2271118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์2
22721183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
22731183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
22741183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
22751183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 2
22761183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
22771184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
22781184150ธรรมสมรส1
22791184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
22801184280ลัทธิเต๋า1
22811184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
2282118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
22831184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
2284118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป2
22851184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)1
22861184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
22871184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
22881184890Annual editions : international business 05/061
228911850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์1
22901185170Treasures of china2
2291118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
22921185200The new method english dictionary/ Michael West1
22931185210Mexico1
22941185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
2295118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
22961185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
22971185470Smaller home1
2298118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา2
22991185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
23001185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
23011185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
2302118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์1
230311860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
2304118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 1
23051186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
2306118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์4
23071186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
2308118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี6
23091186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
23101186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
2311118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น5
2312118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร4
23131186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
2314118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา2
23151186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
2316118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]2
23171186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
2318118680New sources of energy and power13
23191186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
23201186970คำพิพากษา : ฉบับสมบูรณ์ 6 คดีดัง ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ... 2
23211186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
232211870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย1
2323118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย5
23241187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
2325118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น2
2326118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์1
2327118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]6
23281187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
2329118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์1
23301187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ... 6
23311187840หัวไทรสัมพันธ์4
2332118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
23331187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
23341187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
23351187950AU Journal of Management [journal] 1
23361187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
23371187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
23381188090Next Space [journal]1
2339118810Kiso Nihongo 15
2340118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
2341118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง3
23421188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
2343118850คู่มือจีแมท2
23441188560ยอดพระไตรปิฎก1
23451188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
2346118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
2347118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล1
2348118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก5
2349118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
23501189170สมุดภาพนางสาวไทย1
2351118920PH 2123
2352118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An8
23531189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
2354118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
23551189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ... 2
23561189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
23571189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
23581189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 7
23591189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)1
2360118960PH2141
2361118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
23621189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
23631189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
23641189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
23651189830ขุนคลัง1
23661189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary1
23671189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
23681189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
23691189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
23701190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
237111900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์5
2372119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
23731190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
23741190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
23751190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
23761190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
2377119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล3
23781190150Letterhead and logo design... 1
2379119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล4
2380119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ4
2381119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
23821190410Thailand's exporters 1978-19791
23831190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
2384119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ3
23851190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
2386119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
238711910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์2
23881191180History of British theatre... 1
23891191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
2390119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ2
23911191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
23921191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
23931191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
2394119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต2
2395119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์2
23961191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
2397119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์3
23981191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
2399119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
24001191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
24011191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
2402119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม2
24031191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
2404119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง3
2405119208036 ปีสยามรัฐ1
2406119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
24071192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย1
24081192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
2409119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร1
2410119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์1
2411119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล1
2412119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง1
24131192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
2414119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง2
2415119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 21
2416119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร1
2417119300College algebra2
2418119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]2
2419119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ3
2420119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล2
24211193310Thailand travel manual 89-901
24221193360Guadalajara1
2423119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร3
24241193400Worship and hymns for all occasions1
2425119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล2
2426119360Number theory 1 3
24271193670Accounting2
24281193680Business law1
2429119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2430119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร2
24311193840Accounting1
2432119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์2
243311940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์1
2434119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด2
2435119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
2436119430Modern algebra1
24371194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
24381194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
2439119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง2
2440119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู4
2441119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
2442119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ2
244311950The 30 most common problems in management and how to solve them3
2444119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
24451195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
2446119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
24471195280Knowledge digest... 4
24481195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
2449119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 2
24501195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
24511195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)1
24521195450Annual report.... 1
24531195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
2454119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
2455119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ2
24561195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
24571195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
2458119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 3
24591195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
24601195740พุทธานุภาพ1
24611195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
24621195800Buddhism and the intellectual1
2463119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
2464119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
24651196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์4
2466119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
2467119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
24681196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2
24691196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
2470119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ6
24711196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand2
24721196280Annual report.... 1
2473119630JA1011
24741196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี... 3
24751196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
24761196490The expert's voice in .NET1
2477119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
24781196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
24791196580Computational swarm intelligence1
24801196590Wiley survival guides in engineering and science1
2481119660ภาษาจีนกลาง 2
24821196630The game production handbook / Heather Chandler1
24831196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
2484119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา7
24851196730Around the world1
24861196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
2487119680ภาษาจีน-ไทย 1
24881196930The new road/ Brikshasri A.2
24891196940NX CAE1
24901196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
24911196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
249211970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์2
2493119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
24941197130ASEAN statistical yearbook... 1
24951197250Singapore offical guide1
24961197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง1
2497119730งานนิพน์1
2498119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
2499119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย6
2500119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
2501119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ4
2502119780An introduction to sets, Relations and Function2
2503119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร2
25041198240Golden year of Thailand1
25051198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
2506119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 1
2507119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 1
25081198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
2509119880MA 213 2
2510119890MA111 1
251111990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
25121199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
25131199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
2514119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 3
25151199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
2516119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู3
2517119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์2
2518119960แคลคูลัส 1 / สมพร สูตินันทโอภาส...[และคนอื่นๆ] 1
25191199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี... 3
25201199650Office building story1
25211199670Forum'881
2522119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
2523119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ3
25241199920Quality and operations management1
25251199930Management extra1
25261199940Reputation management1
25271199950Chartered management institute open learning programme1
2528120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
25291200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees1
253012000How to double your profits within the year4
2531120000The management of innovation and change series1
25321200020International annual floral art 2005 - 20061
25331200040College of Business Administration4
25341200060JDC corporation2
25351200080Kobe design university3
2536120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส1
25371200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
2538120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล2
2539120040Complex analysis3
2540120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์3
2541120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์3
254212010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
2543120110ST2031
2544120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]1
2545120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
2546120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช2
2547120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส2
25481201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
25491201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
25501202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
25511202080Japan1
2552120210The double Helix5
25531202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
25541202300Economic highlights 1978-19791
25551202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
25561202380Malmo : A picture book1
25571202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ3
25581202500Touch times on those lucky days1
25591202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
25601202540พระบรมราโชวาท1
2561120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์2
2562120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]3
25631202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
256412030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ1
2565120320Integral calculus1
2566120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ2
25671203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
2568120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ3
25691203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
25701203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
2571120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี5
25721203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
25731203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
25741203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
2575120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล4
25761203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
2577120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 2
2578120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น2
25791204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
25801204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
2581120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ6
25821204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
2583120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา1
2584120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ2
25851204460ESL and applied linguistics professional series1
25861204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
2587120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา2
2588120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 22
25891204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
25901204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
2591120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
25921204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
25931204920Communication research statistics / John C. Reinard1
25941204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
2595120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์7
2596120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์3
2597120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ1
25981205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
25991205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri1
26001205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th1
26011205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา1
26021205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe1
26031205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the1
2604120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ2
26051205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban1
26061205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 1
26071205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us1
26081205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล1
26091205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์1
26101205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
26111205940Thailand photo contest1
26121205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
26131205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
261412060การวางแผนงบประมาณ1
2615120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]1
2616120610Science in the world around us1
26171206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
26181206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
26191206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists... 1
26201206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
2621120624040 Years of Commonwealth1
26221206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
26231206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
2624120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์2
26251206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
26261206410รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน... 2
26271206460100 ปี ศรีบูรพา1
2628120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
26291206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
2630120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
26311206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
26321206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
26331206990คู่มือการเขียนตำรา1
2634120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล1
26351207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
26361207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
26371207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
26381207120คู่มือรักตนเอง1
26391207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
26401207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
26411207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
2642120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
26431207280LW 2294
26441207590GE 1292
26451207630Background in British and American literature2
26461207650EN 3012
2647120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
26481207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
26491207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
2650120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์3
26511207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr1
26521207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์2
26531207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations1
2654120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
2655120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
2656120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต2
26571208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
2658120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์1
2659120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
26601208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 1
26611208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม1
26621208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la1
26631208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
26641208380Journal of Mekong Societies [journal]1
26651208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession1
2666120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์3
26671208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic1
26681208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 1
26691208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr1
26701208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส1
26711208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์1
26721208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล1
26731208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ1
26741208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 1
26751208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur1
26761208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์1
26771208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi1
26781208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working1
26791208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด2
26801208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont1
26811208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns1
26821208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch1
26831208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
2684120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
26851208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
26861208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
26871208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 1
26881208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon2
26891208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 1
26901208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
26911208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
26921208730Reflets 1 : cahier d' exercises1
26931208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
26941208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
26951208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
26961208780Journal of management sciences [journal]1
26971208790ธรรมจักร [วารสาร]1
2698120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
26991208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
27001208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
27011208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
27021208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
27031208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 1
27041208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
27051208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
27061208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
2707120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]5
27081209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
27091209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
27101209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
27111209070Green Line [journal]1
27121209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
2713120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
2714120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
2715120930Analysis of variance : applied to research3
27161209300The houses of parliament / Maurice Bond1
27171209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
27181209360Ishikawa1
27191209370Development loans for private institutions of higher education1
27201209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
27211209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
27221209490Who's Who in Thailand... 3
2723120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์2
27241209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
27251209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
2726120960ST2132
27271209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
2728120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล2
27291209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
27301209750คุณธรรม [วารสาร]1
27311209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ.2530-2534 1
27321209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
2733120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล3
27341209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
27351210The dictionary of modern economics1
2736121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์1
27371210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
27381210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
2739121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี3
27401210100Hotel and tourism training institute2
27411210440New family guide book1
2742121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล1
27431210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
27441210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
2745121070MR3712
27461210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
2747121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร1
2748121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
2749121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
2750121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ1
2751121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ5
2752121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา3
2753121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร3
2754121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร2
27551211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
2756121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย2
2757121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
275812120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ1
2759121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 2
2760121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล2
2761121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล2
27621212230Longman dictionary of contemporary English22
2763121230ST3313
27641212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
2765121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
27661212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
2767121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน1
27681212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
27691212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
2770121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
277112130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
2772121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
27731213100Journal of education and social development [journal]1
27741213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ1
27751213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ1
27761213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 1
27771213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou1
27781213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ1
27791213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล1
27801213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน1
27811213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ1
27821213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป1
27831213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn1
27841213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation1
27851213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร1
27861213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana1
27871213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case1
27881213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ1
27891213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report1
27901213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร1
27911213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and1
27921213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar1
27931213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta1
27941213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a1
27951213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC1
27961213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข1
27971213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์1
27981213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 1
27991213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 1
28001213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee1
28011213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and1
28021213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t1
28031213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
28041213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
2805121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก2
28061213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
28071213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
28081213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
28091213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
28101213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
28111213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
28121213660A development of thermal comfort calculator program1
28131213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
28141213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
2815121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
28161213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
28171213720Annual research report... 2
28181213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
28191213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
28201213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี... 2
282112140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์1
28221214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
2823121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
2824121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์1
28251214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2826121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
2827121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
28281214310คำพิพากษาฎีกา34
28291214360Regional outlook : Southeast Asia... 1
28301214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28311214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28321214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28331214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28341214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28351214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28361214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
28371214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28381214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
28391214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
28401214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
2841121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
2842121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์1
2843121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร3
2844121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 4
28451215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
2846121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ3
28471215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
2848121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
2849121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์4
28501215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
28511215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
2852121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 1
28531215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
28541215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
2855121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา5
28561215610Thailand research expo... 10
2857121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 1
28581215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
28591215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
2860121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg1
28611216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
28621216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
2863121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
2864121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer1
28651216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
2866121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen1
2867121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
2868121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen1
28691216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
2870121690Communications in business / Walter Wdlls1
2871121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
28721217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
28731217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
2874121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
28751217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
2876121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
28771217580RT 3052
28781217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
28791217610LA 3022
28801217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
28811217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
28821217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
28831217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
28841217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
2885121780Sage Criminal justice system annuals1
28861217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
28871217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์1
2888121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko1
28891217970นิทรรศการศิลป1
2890121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
28911218090Marketing hall of fame... 1
2892121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
28931218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
28941218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
2895121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
28961218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
2897121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short1
28981218870เครื่องประดับคู่บารมี... 3
289912188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
2900121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
2901121890Modern English in action / Henry I. Christ1
29021218900Massage therapy1
29031218910Thai traditional massage1
29041218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
29051219000การบริหารทางจิต1
29061219060ธรรมทายาท4
29071219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
2908121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
2909121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
2910121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
2911121950Sage criminal justice systems annuals1
29121219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
2913121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake1
29141219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
29151219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... 1
2916121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron1
29171219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
29181219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
29191220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
2920122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
29211220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
2922122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare1
29231220200Accounting1
29241220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
2925122040Borzoi book in law and American society2
29261220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 2
2927122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
29281220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
2929122090BO3542
29301221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
2931122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
29321221110แบบวิทยา1
29331221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
2934122120สวนหลวง ร.9 3
2935122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
2936122160010th SIIT anniversary1
29371221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
29381221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
2939122170Pathogenic bacteria4
29401221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
29411221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
29421221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
29431221810Study in the Holland... 1
29441221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
2945122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล1
29461221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล2
2947122200ZO4112
2948122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
29491222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
2950122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์2
29511222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
29521222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
29531222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
2954122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์2
29551222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
29561222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
2957122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร2
29581222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
29591222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
2960122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
2961122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
29621222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
29631222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
29641223040เหรียญนวมหาราช1
29651223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
29661223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
2967122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์1
29681223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
29691223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
2970122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]6
29711223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
29721223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
29731223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
29741223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ... 9
29751223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
2976122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์1
2977122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต2
2978122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย2
2979122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์2
298012240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี1
2981122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
29821224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
29831224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
29841224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
29851224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
29861224120ประเสริฐ บุญสม1
29871224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
29881224230เจริญ คันธวงศ์2
29891224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
29901224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
2991122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์2
2992122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด1
29931224530Spaces interiors of the USA and Canada... 1
29941224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ3
2995122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 2
2996122470Hua yu jiao xue zhi yin12
29971224760คนหลายโศลก1
29981224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
29991224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
3000122490English through picture4
3001122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี7
30021225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
30031225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข... 1
3004122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
30051225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
30061225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
3007122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
30081225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
30091225890State in Burma1
30101225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
30111225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
30121226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
30131226200ผ่ามาร์กอส2
3014122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang9
3015122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
30161226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University9
30171226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
30181226460New party fun book laughter and fun for everyone1
3019122650Qi miao de zhong guo zi1
3020122660Xi zi tie4
3021122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
30221226760Journal of Humanities [journal]1
3023122680Ci shu yu yu yan6
30241226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
3025122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da5
302612270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต1
30271227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
30281227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
3029122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
3030122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา2
30311227410โคตรโกงลำใย1
30321227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
30331227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
30341227570ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... 3
3035122760PH3141
30361227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์1
30371227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
30381227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
30391227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
304012280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี2
3041122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
3042122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
30431228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
3044122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
30451228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
30461228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองสยาม... 4
30471228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7
3048122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
30491228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
30501228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม1
30511228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
30521228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
30531228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ1
30541228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
30551228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
3056122880BI1132
30571228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
3058122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
30591228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
3060122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
3061122910CH3522
30621229160รายงานประจำปี... 2
3063122920CH3511
30641229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
30651229250MK 2012
30661229300ว่ายน้ำ1
30671229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม... 2
3068122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
30691229450National parks in Thailand / Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 1
30701229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
30711229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
30721229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
3073122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์3
30741230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher1
3075123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
30761230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
30771230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
3078123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
30791230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 10
3080123030ZO301(s) 2
3081123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
3082123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ1
30831230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
308412309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
308512310GM 4134
3086123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย2
30871231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1
30881231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
3089123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร2
30901231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
30911231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
30921231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
3093123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา4
30941231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
30951231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
3096123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 3
30971231730Cittradharma2
3098123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล1
3099123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
31001231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
3101123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร2
3102123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
31031232190100 years Thailand-Japan relations1
31041232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
31051232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
3106123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 2
31071232740Packaging eco-design strategies2
31081232880รายงานประชาชน ประจำปี... 4
310912330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
3110123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์3
31111233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
31121233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
31131233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
31141233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
3115123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
3116123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ2
31171233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
3118123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี3
3119123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์2
3120123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
31211233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
31221233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
3123123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
31241233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
31251233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3126123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ1
3127123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]2
31281234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
31291234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
31301234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
31311234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
31321234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
31331234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
31341234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
3135123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์3
3136123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 4
3137123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 2
31381234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
31391234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
31401234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
31411234630ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... 1
31421234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
3143123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
31441234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
31451234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
31461235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
31471235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
31481235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
31491235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
31501235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
31511235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
3152123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์1
31531236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
3154123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
31551236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 4
31561236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
31571236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
3158123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
31591236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี... 1
31601236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
31611236490Annual report... / TOT Public Company Limited2
31621236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
31631236550Corporate governance report of Thai Listed Companies... 2
31641236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
31651236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
31661236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
31671237080ASEAN documents series 1967-19863
31681237110Training handbook for job-placement1
3169123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
31701237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี... 1
31711237290ด้วยพระบารมี2
31721237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
3173123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
3174123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell1
31751237870Annual report.... 1
317612380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์1
3177123800Marketing management1
3178123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
3179123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
31801238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 3
318112382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
3182123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England1
31831238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
31841238370The university and international relations1
31851238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
3186123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
31871238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
31881238690You read therefore we are1
3189123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
3190123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich1
3191123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
31921238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
31931238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
3194123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
3195123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
31961239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ... 4
3197123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
31981239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 2
31991239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
32001239640Average of financial data and ratio of Cooperatives and Farmer Groups (Peer Group)... 5
32011239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
32021239760ABAC graduate directory 19851
32031239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
32041240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
320512400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์4
32061240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
32071240040เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 7
32081240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
32091240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
32101240370Korean dance and music1
32111240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
32121240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
3213124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
321412410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ2
32151241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
3216124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White1
3217124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
3218124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
32191241720Thai films... 2
32201241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
32211241760Thailand's economic outlook... 9
32221241790รวมสินค้าและบริการคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ประจำปี... 1
3223124180Advertising careers / Jan Greenberg1
32241241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1
32251241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
32261241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
32271241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
3228124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
32291241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
32301241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
323112420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
3232124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
32331242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
32341242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
3235124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
3236124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
32371242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
3238124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
32391242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
32401242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
32411242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
32421242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
3243124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray1
32441242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
3245124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown1
3246124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi1
32471242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
32481242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
324912430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
32501243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3251124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
32521243340ปากพนังอนุสรณ์28
3253124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
32541243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
32551243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
32561243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
3257124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
32581243950นวนิยายรัก1
32591244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
3260124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
32611244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
32621244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
32631244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
32641244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
32651244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
3266124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
3267124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
32681244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
326912450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ9
3270124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
32711245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
3272124510All about PR / Roger Haywood2
3273124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
3274124530M&E handbooks series1
32751245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
3276124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
32771245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
32781245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
32791245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
32801245840รพี'371
32811245940พี่น้องโอคอนเบล1
32821245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
32831246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
32841246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
32851246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
32861246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
3287124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
32881246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
32891246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
3290124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
32911246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
3292124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
32931246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
3294124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ1
32951247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
32961247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
3297124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
32981247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
3299124720Proceeding third congress1
33001247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
33011247260การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ 3
33021247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
33031247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2
3304124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
33051247450Last chance for Thailand wildlife1
33061247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
33071247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
3308124760Packaging designs three1
33091247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
3310124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty2
33111247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
33121247940การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี... 1
33131247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
331412480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน1
3315124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
3316124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
33171248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
3318124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
3319124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
33201248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
33211248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
33221248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
33231248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
33241248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
33251248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
33261248770ทาส1
33271248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
3328124920Advertising / William M.Weilbacher1
33291249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
33301249240MSU research digest [journal] 1
33311249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3332124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
33331249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
3334124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
3335124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
33361249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
3337124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
33381249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
33391249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33401250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
33411250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
3342125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
33431250110Colony of Singapore annual report ... 9
33441250120Iran1
3345125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
33461250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
33471250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ... 1
33481250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
3349125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
33501250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3351125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
33521250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
33531250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33541250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
3355125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
33561251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
33571251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
33581251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3359125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
3360125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
3361125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
33621251490เปาบุ้นจิ้น2
3363125150Old bridges of bangkok2
3364125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ2
33651251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
33661251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
336712520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 3
3368125210Putting the one minute manager to work2
33691252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
33701252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
3371125230How to live with a neurotic wife2
3372125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ1
33731252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
33741252650มหาเวชสันดรชาดก1
3375125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์1
3376125290Up organization2
33771253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
3378125330The Japanese way of doing business1
3379125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ1
3380125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี1
3381125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ1
3382125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
3383125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
3384125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
33851254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
3386125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
33871254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559 17
33881254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
33891254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
33901254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
33911254810This is germany1
3392125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
33931256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
33941256310พระราชกรณียกิจ... 3
33951256550The book of knowledge annual4
3396125660The Ultimate secrets of total confidence1
33971256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
3398125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ1
33991256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
34001256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34011256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34021256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34031256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34041256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
340512570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร2
3406125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์1
34071257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34081257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
34091257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
34101257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34111257130The Arabian nights1
34121257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
34131257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
3414125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
34151257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
3416125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี2
34171257410Federation of Malaya annual report3
34181257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
3419125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย1
34201257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
34211257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
3422125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก2
34231257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
34241257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3425125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี2
34261257970One hundred great lives1
34271257990Friendly siam1
3428125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
3429125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
34301258300Great photographs of world war II1
34311258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3432125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
34331258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
3434125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ1
34351258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
34361258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
34371258560ความสุขนิรันดร์1
34381258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
3439125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
34401258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
34411258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
3442125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
34431258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
34441258860Reader's digest condence books2
3445125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks1
34461258900As it happened / C.R.Attlu1
34471258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
344812590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 2
34491259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
3450125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr1
34511259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
3452125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์2
3453125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
34541259320The light of truth / Ven Lokanatha1
34551259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
34561259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
3457125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein1
34581259430A Outline of america economics1
3459125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา2
34601259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
34611259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
3462125980Profit secrets for small business4
34631259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
34641259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
34651259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
34661259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
34671260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
34681260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
34691260060Of mice and men / John Steinbeck1
34701260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34711260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
3472126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
34731260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
34741260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
34751260130Royal school series1
34761260140ราชินยานุสสาวรีย์2
34771260170The pearl / John Steinbeck1
34781260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
34791260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
34801260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
34811260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
34821260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
3483126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา3
34841260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
34851260380Madame Tussaud's1
34861260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
34871260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
3488126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]2
34891260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
34901260520Madame Tussaud's1
34911260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
3492126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
34931260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
3494126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
34951260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
3496126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
34971260940Nymphenburg1
3498126110Our own worst enemy3
34991261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
35001261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
35011261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
3502126120The art of being an executive3
3503126140นิฮงญิง / แรม2
35041261440Sarawak : Annula report... 1
35051261520Secrets and stories of the war4
35061261540Building construction2
35071261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
35081261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
35091261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
3510126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 4
3511126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
35121261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
3513126190Bernard meltzer's guidance for living1
3514126200มิติพิศวง1
3515126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
35161262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
35171262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
35181262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
3519126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
35201262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
35211262480Construction specifications of the Asphalt institute1
35221262510Geographers' famous guide to London and around London1
35231262520London : A visitors guide to London for the year 19651
35241262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
35251262620All Rome 100 fotocolor1
35261262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
35271262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
35281262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
35291262780The handbook of India1
35301262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
35311262830National museum of archaeology Athens1
3532126290Old to Billy Joe1
35331262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
35341263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
35351263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
35361263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
35371263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
35381263270Special english : The department store1
3539126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
35401263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
35411263470Madrid1
35421263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
3543126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
35441263600Jack's reference book for home and office1
35451263740Why you should be a socialist / John Strachey1
35461263760American government / Peter Woll1
3547126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ1
35481263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
354912640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์2
3550126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
3551126410The rules of success3
35521264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
35531264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
35541264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
3555126418060 ปี หมอโอภาส1
35561264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
35571264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
35581264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
35591264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
3560126430Krishnamurti's jounal1
3561126440Strategy in handling people2
35621264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
35631264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
35641264480Webster's synonyms and antonyms and homonyms1
35651264600Bronzes of the national or chaeological museum of Athens / V.G. Kallipolitics and Evi Touloupa1
35661264620Principles of public finance / Hugh Dalton1
35671264640Schonbrunn palace1
35681264670Thai Chamber of Commerce directory5
35691264750The palestine problem / Richard Williams-Thompson1
35701264770The London planetarium / H.C. King1
3571126480สามสาว / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์1
3572126490วิวาห์เถื่อน / จามรี พรรณชมพู1
35731264960Robert Frost : His life, his poems, his land1
35741264990Interview : A tape program of interviews and exercises of Thai students of all ages / Terry L. Fredrickson2
357512650ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม2
35761265030Pubic finance / Harley Leist Lutz1
35771265130I choose peace / Konni Zilliacus1
35781265170The great ideas today1
35791265180Vistas of Thailand1
3580126530รักโรยน้ำตาล / นันทวรรณ1
35811265380Manual on hot mix asphaltic concrete1
3582126540ตะวันแห่งความรัก / นันทนา วีระชน1
35831265410The dalton English course / John Eades1
35841265470Soviet trade unions : Their place in Soviet labour policy / Isaac Deitscher1
35851265490A comparatives study of english and Thai syntax / Chalao Chaiyaratana1
3586126550เลิศปฐพี / น.นพรัตน์4
35871265560The right way to french 39 steps : An easy introduction to the language, teaching the most useful words and phrases with a new system of limited pronu1
3588126560บัณฑิตนิลกาฬ / น.นพรัตน์6
35891265670In two chinas : Memoirs of a diplomat / K. M. Panikkar1
35901265860Buddha Jayanti1
35911265880100 points : Structural patterns for M.S. 4 students/ Tongbai Jittamongkon1
3592126590The Karamzov brothers2
35931265910คู่มือสถาปนิกและวิศวกร 19721
35941265940Let's learn english / Audrey L. Wright and James H. McGillivray2
35951266150วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3596126620ไฟทะเล / กัญญ์ชลา2
3597126630คนกล้านอกตำรา นายขนมต้ม2
3598126660มะนาวอมเปรี้ยว / อุปถัมถ์ กองแก้ว1
35991266880คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; ย่อและเรียบเรียงโดย ปุ่น จงประเสริฐ3
36001266940นิราศเชียงรุ่ง / สมพงษ์ สุทินศักดิ์1
360112670รถลางสายการตลาด / วิลาศ มณีวัต3
36021267080กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
36031267180คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน2
36041267370ข้อมูลโดยสรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand : NQF / จัดทำโดย สำนักง1
3605126740Kalki1
36061267400โครงการต้นแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน2
3607126751080 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล2
36081267750สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ... 2
36091267770บริหารแรงงานปี... / กระทรวงแรงงาน1
3610126790โรงเรียนกับชุมชน : แบบฝึกปฏิบัติ1
36111267960รายงานประจำปี... 1
361212680เจ้าพ่อการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ1
36131268040ศูนย์วิทยบริการขุมพลัง...คลังข้อมูลอย. / ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
36141268060คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การขอรับทุนการเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร1
36151268090ชแด่พระผู้ทรงธรรม1
36161268190วิปัสสนานัย เล่ม... / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 1
36171268260Annual report.... 1
3618126890ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / นันทกา ทาวุฒิ1
36191268960รายงานประจำปี... / บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
3620126900เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว / ปัญญา ฤกษ์อุไร2
36211269180สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม1
3622126920ชีวิตธุรกิจ1
3623126950การประเมินราคาทางศุลกากรการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิคอุปสรรคแฝงทางการค้า / อิศรา ศานติศาสน์1
3624126960ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร1
36251269620เลือก RMF & LTF ให้เหมาะกับตัวคุณ / ชนาธิป โพธิอ่อน และ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
36261269630ออมเงินกับกองทุนรวม RMF & LTF1
3627126970เข้ากับใครๆ ให้ได้ดี / โดย ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน และ เอ็ม.เค. รัสทอมจิ ; แปลโดย นิพนธ์ สนธิรัตน์1
36281269720Cooperatives in Thailand1
36291269750Thai international postgraduate programme... 1
36301269900คติธรรมเพื่อชีวิต... / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก4
36311269910ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย... 3
36321269920อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์3
36331269940น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรมล ยุวนบุณย์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
36341269980สรุปรายงานการประชุมอภิปรายพิเศษของสมาชิกเครื่องถมและเครื่องเงินไทย เรื่องการข้ามกรายกระแสพระราชดำรัสและเรื่อง... 1
36351270020Memorandum and articles of association of the Indian Chamber of Commerce, Singapore1
36361270060Once over lightly : An Indiana university story / Daisy Woodward Beck1
36371270110เปลวเทียน3
36381270140ชาตินิยม / หลวงวิจิตรวาทการ3
36391270180Buddhism answer the marxist challenge1
36401270190The pictorial record of the life of Bernard Shaw1
36411270240หนังสือประชานุเคราะห์ พ.ศ.24911
36421270260The Royal line of succession : A complete record of the royal family tree from its earliest origins / Patrick W. Montague-Smith; assistance editor Deb1
36431270290Gregg shorthand phrase book/ by John Robert Gregg1
3644127030ชีวิต 25 มหาเศรษฐี / ชูพงษ์ มณีน้อย2
36451270300Lord Buddha: Presented to Wat Pin Bang-on, Penang1
36461270330Buddhism in India1
36471270380The Reader's digest keepsake1
36481270400Village cshool / Miss Read ;drawing by J.S. Goodall1
36491270470Samma samadhi being an exposition of the method of samatha-vipassana as discovered & attained by buddhas / Pra Mongkol-Thepmuni1
3650127050ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ / ไสว สุทธิพิทักษ์16
36511270550เอกสารโลหกิจสำหรับประชาชน : ฉบับทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ภาคใต้ พ.ศ.2502 / กรมโลหกิจ1
36521270680แบบสอนอ่านภาษาฝรั่งเศส / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 1
36531270690โลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสม์ / หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์1
3654127070ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์2
36551270770โป้วยข่วงหรือยันต์แปด / นวรัตน์ เลขะกุล1
36561270850กลอนสุภาษิต เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ / บ.ช.เขมาภิรัต1
365712710จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ1
3658127100ย่อหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ2
3659127120บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ ; แปลโดย สิน วิภาสุ1
36601271230Testing programs, special services, instructional activities at educational testing service : 1969-19701
36611271260Programme of the coronation of his majestry Vajiravudh, King of Siam1
36621271330ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย / บรรณาธิการโดย รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง1
3663127150Breaking the secretary barrier2
36641271580นิทรรศการผลงานศิลป์ปี... คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์65
36651271610เอกสาร 2
36661271620จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร 6
3667127170เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์2
36681271740รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 3
3669127180ชีวิตกับความตายสัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม : อาคิระ คุโรซาวา / สนานจิตต์ ปางสพาน1
3670127190อาคิระ คูโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา1
36711271980พจนานุกรมคำใหม่ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3
367212720ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม2
3673127200ศิลปะการชกมวยสากล / สุนทร กายประสิทธิ์1
36741272090เศรษฐกิจพอเพียง2
3675127210พูดให้ได้ดังใจคิด / โดย ยูยีน แอลิก และ ยีน อาร์ ฮอเล็ส ; แปลโดย ดนัย ตุลาบดี1
3676127220ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจแต่โบราณถึง พ.ศ. 2399 / ชัย เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ2
3677127230แผนที่และคู่มือการใช้ถนนกรุงเทพมหานคร1
36781272390พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ.2535-2538 ล้ำ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.25381
3679127240Comparative economic system / Martin C. Schnitzer1
3680127250Managing human resources in the hospitality industry / David Wheelhouse1
36811272530International education... 3
36821272540รายงานประจำปี... / สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
36831272570Annual report.... 1
36841272580Annual report.... 2
3685127260Professional food and beverage service / Hrayr Berberoglu1
36861272600Global education1
3687127261010th Anniversary of Interior Vision1
36881272650เพื่อนครับอย่าเพิ่งท้อ / ศุกชัย คุ้มครองเล็ก1
36891272700Identity : the exhibition of arts & design3
36901272770งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 351
36911272780รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง และ วรวิชญ์ โสตถิพันธุ์1
36921272790รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (ปี 2545-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
36931272810Annual report.... 1
36941272840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 2
36951272860ศรัทธามหาชัย'50 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
3696127300Productions & invention / by Donald W. Fogatty, John H. Blackstone and Thomas R. Hoffmann1
3697127310The entrepreneurial organization / John J. Kao1
36981273230การระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน1
36991273270หมวดป๊อป / อารียา ชุมสาย1
3700127340Accounting : Text and cases / by Robert N. Anthony and James S. Reece1
37011273450กัลยาณิวัฒนาลัย1
3702127360Organizational communication : the essence of effective management / Phillip V. Lewis1
37031273670ทะลึ่ง : หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ จารุวรรณ วงศ์สว่าง1
3704127370Handbook of product cost estimating and pricing / Thomas S. Dudick1
37051273820นิวแมติคเบื้องต้น1
37061273840International labour cooperation2
37071273850สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... 4
37081273900Thai Arbitration Institute (TAI) : administering excellence and due process1
370912740หนังสือสามก๊กดีอย่างไร / มงคลชัย เหมริด2
3710127400Employee benefit planning / by Jerry S. Rosebloom and G. Victor Hallman1
37111274020ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา4
37121274030วารสารสกรีน [วารสาร]1
37131274070Thailand and the world bank partners in progress1
37141274110รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 [พ.ศ.2530-2534]1
3715127430Rules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer1
37161274350คำจากครู1
3717127450The professional housekeeper / by Madelin Schneider and Georgina Jucker1
37181274660ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3
37191274790พระมหากษัตริย์ไทย1
3720127490090 ปี ลูกเสือไทย1
37211274920พพ.809 : หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง2
372212750สอนให้เป็นอัจฉริยะ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล2
3723127500Hospitality industry / Michael M. Coltman1
37241275030Thailand annual report on alcohol... 2
37251275040Sawasdee holidays... 1
37261275080แถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กลุ่มประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี1
37271275100สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภาคการเกษตรจังหวัดตาก / นงเยาว์ เนาวรัตน์, โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์1
3728127520Food and culture in American : a nutrition handbook / by Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher2
3729127530Intermediate microeconomics : theory and applications / Heinz Kohler1
3730127540The consultant's problem-solving workbook / Ron Tepper1
3731127550เทศกาลและประเพณีไทย1
3732127560ฉลาดได้อีก2
3733127570สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 72
3734127580ประเพณีเรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย / เสฐียรโกเศศ1
37351275810Global perspectives on higher education1
37361275840Summary results 24th universiade Bangkok 20071
37371275850Bangkok Post economic review year-end 20072
37381275860การศึกษาระบบท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน / มนัส ชัยสวัสดิ์, ปิยนาถ อภิธรรมบัณฑิต และ1
373912760ชุดบริหาร-พัฒนาคุณภาพ6
3740127600ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
3741127610ลัทธิธรรมเนียมแซยิค พระเจนจีนอักษร ประเพณีทำบุญวันเกิด / ส. พลายน้อย2
37421276160รวมสุดยอดยูทิลิตี้ : สำหรับคนไอที 2003 / สวรรณ์ ขุนพิลึก1
3743127620มรรยาทงาม / ผกาวดี อุตตโมทย์2
37441276270ธรรม...ที่นำไปสู่ความหลุดพ้น16
3745127630เดือนสิบ 30 / ประหยัด เกษม, บรรณาธิการ1
3746127640หลักภาษาไทยฉบับสนุก / ธนู บุณยรัตพันธุ์1
37471276460Signage systems & information graphics : a professional sourcebook / Andreas Uebele 2
3748127650ภาษาต่างประเทศในไทย / บรรจบ พันธุเมธา1
3749127670หลักภาษาไทย / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
37501276780ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ.2548-2551 = The criminal code translated Thai-English up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ว commenta2
37511276800คู่มือไปโรงพัก2
3752127690ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี และ ดวงทิพย์ วราพันธุ์1
37531276990คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง... [และคน4
375412770Yan zhen qing kaishu linmo jie xi / Li Fu1
3755127700อักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์2
37561277150การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. : โครงการความร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. ปีบัญชี... 4
3757127720จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ / เจษฎ์ ปรีชานนท์2
37581277480โครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน1
3759127750ภาษาเพื่อการสื่อสาร / โดย สวนิต ยมาภัย...[และคนอื่นๆ] 1
37601277670เอกสารดำเนินการเชิดชูคนดีอีสาน ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ1
37611277690เชิญชมอเมริกา1
37621277750รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2
37631277760รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)1
3764127790วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / โดย วิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]4
3765127810พลังงานกับชีวิต / วิจิตร คงพูล11
3766127820วิทยาศาสตร์กับสังคม / โดย สมพงษ์ ใจดี...[และคนอื่น ๆ]3
3767127830สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา6
3768127840เอกสารการสอนชุดวิชา 203022
37691278680Trade policy review of Thailand : the WTO secretariat reports, volume two : 2003-20072
3770127870การศึกษาทางไกล / วิจิตร ศรีสอ้าน1
37711278780บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม... 16
37721278850สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / สำ1
37731278880น้ำเซาะทราย เล่ม... / กฤษณา อโศกสิน2
37741279020เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า = Brahmin Temple-Giant Swing / สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร1
37751279170อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต = International conventions against corruption / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณํฐว1
37761279180Dhurakijpundit university bulletin : Graduate studies / Dhurakijpundit University6
3777127930พัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ1
3778127950บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า1
3779127960The music of His Majesty king Bhumibol Adulyadej / compiled by Tanin Kraivixien1
3780127970Concise encyclopedia of interior design / A. Allen Dizik1
3781127980Katsu Kimura's paekaging Rikuyo-Sha1
3782127990Party I table decorations / by Suzie Major ; Koren Lansdown and Susy Smith1
37831280The McGraw-Hill dictionary of modern economics1
3784128000Beef Cookbook1
3785128010Chocolate1
37861280140คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ2
37871280150คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท1
37881280230ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ2
3789128040Breakfast and Grunches1
37901280440คลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด2
37911280450รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) / คณะกรรมาธิการการคลัง การธ1
37921280490กฎหมาย5
37931280500National trade estimate of Thailand : the USTR reports / Rangsun Thanapornphun, editor.1
37941280510Foreign trade statistics of ASIA and the Pacific 1996-2000 / Economic and Social commission for Asia and the Pacific1
3795128070สำนวนไทย / รวบรวมโดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์1
37961280750ฝันแล้วรวย / โหรอโยธยา1
3797128080สิบสองนักษ์ตร / ส. พลายน้อย2
37981280810โรคริดสีดวงทวารหนัก อาหารเป็นพิษ ความอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คัมภีร์ มัลลิกะมาส1
3799128090นิทานไทย ชุดที่ 3 / แปลก สนธิรักษ์1
380012810100 ปี พระยาอนุมานราชธน1
3801128100วิเคราะห์สารัตถะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
38021281040รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่1
3803128110ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / แปลโดย ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ2
3804128120ปรัชญาชีวิตจาก 1063 สุภาษิตอังกฤษไทย / แปลโดย วันทิพย์ สินสูงสุด2
3805128130มณีวาทะ / เมย์ทิวา2
38061281380บรรษัทภิบาล เครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 1
38071281390สมุดปกเขียวรักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง1
3808128140สุภาษิตจีน / แปลโดย เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
38091281440ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro : เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์1
3810128150ผญาภาษิต / ประสาร ทองภักดี4
38111281540ชีวิตและผลงานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก (1 ตุลาคม 2539-30 กันยายน 2541) / บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์1
38121281560ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ... 3
38131281570ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
38141281580ระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย1
3815128160ไขภาษิตโบราณอีสาน / ปรีชา พิณทอง2
38161281910หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.../ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.1
38171281930พจนานุกรมราชาศัพท์ / เอกรัตน์ อุดมพร1
38181281970ขับรถได้ ใช้รถเป็น / แทนไท อ.ตระกูล1
381912820ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา2
38201282050Sustainability report... / Siam Cement Group (SCG)1
3821128210ปทานุกรมคำพังเพยจีนวันละคำ / เฉลียว เอี่ยมตระกูล1
382212821105 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานประจำปี... / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
38231282120Buddhist Graduates' Dissertation... 2
38241282380ผลการสำรวจงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
38251282390การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา... 2
38261282410รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อ "ศิลปาชีพ"1
38271282420รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 1
38281282440Follow-up study of graduates, Dhurakijpundit University... 1
38291282540กุญแจทองของการบริหารธุรกิจ1
38301282590Corporate social responsibility special report : towards two decades of TISCO reforestation1
38311282600รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / สำนักเลขาธิากรนายกรัฐมนตรี2
38321282610Population projections for Thailand... 1
38331282690เพื่อนธรรม / อัณณพ ชูบำรุง1
3834128277010 ปี วนเกษตร / บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม... [และคนอื่น ๆ]1
38351282810ปริญญาโท 10 สาขาแห่งอนาคต1
3836128300Tourist atlas of china / by Jin Fu and Liu Lian1
38371283070ตามรอยจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
38381283090วิ.แพ่ง มหัศจรรย์... 2
38391283140Measures for sufficiently law enforcement process of National anti-corruption1
3840128315030 มุมสวน... 1
38411283190Personality and Communication Skills Development Center : PCDC 2
38421283200สรวยศิลป์-ศิลปินเหนือ Lanna Contemporary Art2
38431283260เดอะไวท์โรด generation ภาค 3 เล่ม... = The white road : generation / ดร. ป๊อบ4
3844128340เครียดได้ก็หายได้ / ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; แปลโดย กิติมา อมรทัต1
3845128350ผู้หญิงสไตล์นี้สิมีเสน่ห์ / ศันสนีย์ & กรีนแอ๊ปเปิ้ล1
3846128360ทักษะการให้คำปรึกษาจุลภาค / วัชรี ธุวธรรม1
3847128370Out of Africa1
3848128380นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม / รวบรวมโดย วาเร้น จี. เฟรนซ์ และ วอลเตอร์ อี. คิดด์ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี1
3849128390การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นิพนธ์ พัวพงศกร2
385012840ชีวิตจำลอง / จำลอง ศรีเมือง2
3851128400คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท / ภาสกร ชุณหอุไร1
38521284040ลดความอ้วนด้วยตัวเอง (ภายใน 7 วัน) / พณิชา จีวะพงษ์1
38531284050108 เคล็ดลับสำหรับผิวสวย / บรรณาธิการ สุกัญญา ดวงจำปา1
38541284080ก้าวยาวไกลสไตล์ผู้หญิงทำงาน / วาปี1
3855128430การบริหารครบวงจร / วิรัช สงวนวงศ์วาน1
38561284340ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
38571284440การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ1
3858128450Tactics : the art and science fo success2
38591284590สมุนไพรไทยทางทันตกรรม / มัลลิกา ศิริรัตน์... [และคนอื่น ๆ]1
38601284690ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เล่ม... 11
3861128470เถ้าแก่อินเตอร์ : เส้นทางสร้างตัวสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง / ดนัย ตุลาบดี2
3862128480องค์การและการจัดการ / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์2
38631284840ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ... 2
38641284860กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2
38651284910เมื่อเราบวช / พระธรรมโกศาจารย์1
38661284920คำพิพากษาคดีประทุษฐร้ายในหลวงรัชกาลที่ 8 และคำอุทธรณ์ นายชิต สิงหเสนี / ฟัก ณ สงขลา1
38671284930ท่องขุมนรก3
38681284950หลักรัฐศาสตร์ / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์1
3869128500กฎหมายประกันสังคม 2535 ปีแห่งการฝ่าฟันจนฝันเป็นจริง / นิคม จันทรวิทุร2
3870128520Strengthening business competitive advantage through innovative human resources management1
3871128530เรียนสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ / รวบรวมโดย พิชญ์ มกรพันธุ์2
38721285340คำสอนของแม่1
38731285350พุทโธโลยี : ยากแท้แต่ไม่เคย หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สอนการเจริญพระกรรมฐาน ด้วยสติปัฎฐาน 4 / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)1
387412853601 ปี ผลงานกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงคมนาคม2
38751285370ข้อเสนอจากการเมืองภาคประชาชนถึงพรรคการเมือง : 12 นโยบายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข2
3876128540Data management : an organizational perspective / Richard T. Watson1
38771285440บริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงาน ปี... / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2
38781285450สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพช่องปาก / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2
3879128550The new realities / Peter F. Drucker1
38801285520เติมไฟสร้างฝันกับงานประกันชีวิต1
38811285560ปั้นขี้ให้เป็นครีเอทีฟ / กิตติกร อนุเธียร1
38821285600กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนัก3
38831285610คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม / สิทธิพร ขจรณติยุทธ1
3884128570Essential grammar in use / Raymond Murphy1
3885128580Executive information system : from proposal through implementation / Wayne C. Burkan1
38861285950The forbidden city [Digital videodisc]3
3887128600The actor at work / Robert Benedetti1
38881286190สิ่งพิมพ์ สกศ.2
3889128620Motivation in advertising / Pierre Martineau2
38901286300รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 2
38911286320ธรรมประทีป 9 / ไชยทรง จันทรอารีย์2
38921286330Study in Australia... 2
38931286590หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพ ตอนผู้พิชิตโลกร้อน1
3894128660080 นวัตกรรมทางสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์1
38951286610ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบำนาญ = Workshop on pension schems ระหว่างวันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว1
38961286670Situation of the Thai elderly... 4
3897128670Theory and policy in political economy : essay in pricing distribution and growth / edited by Philip Aeestis and Yiannis Kitromilides1
3898128680Black lether series1
3899128690Urban economics / by Edwin S. Mills and Bruce W. Hamilton1
39001287090 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย : อเล็กซานเดอร์ อ. คาร์ตซาวา1
39011287150ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์2
39021287190City life 3 : 360 living in vibrant community / บริษัท แอล. พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
3903128730การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / ปริญ ลักษิตานนท์4
39041287370ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาคประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก1
39051287380วิกฤตอาหารกับอธิปไตยด้านอาหาร1
39061287430รายงานสถานการณ์เด็ก พ.ศ. ... 2
39071287470น้ำมัน : ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่ได้ลอง / สิทธา ลิขิตนุกูล2
3908128750ชุดกิจกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
39091287550คู่มือการเลี้ยงปลาสวยงาม / บรรณาธิการโดย อำนวยพร บุญจำรัส1
39101287590Follow-up, evalution and development social oning project by a realm of Dhurakij Pundit University a model hospitality and safety community Soi Pracha3
39111287660เอกสารลำดับที่ 1/25511
39121287670คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.... 1
3913128770key concepts in communication1
39141287730นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-25561
3915128800เทคนิคการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล / โดย อุดม พิมพา และ สมเกียรติ อักษรส่ง1
3916128810ชุดการบริหารแบบไม่เปลืองเวลา2
3917128820ฮ่องกงใหม่ 1997 / ป. วัชราภรณ์3
3918128830ชำแหละสงครามจิตวิทยาสำนักงาน / โตโค คากายาคิ แปลเป็นภาษาจีนโดย หลินจิ้นฮุย แปลเป็นภาษาไทยโดย แสงมิตร แผ่นสำเร็จ1
3919128840ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย1
3920128850การเล่นกีฬาเปตอง / สมจิตร ทองประดับ2
39211288590สรุปรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... 1
3922128860ประวัติศิลปะตะวันตก / อัศนีย์ ชูอรุณ1
39231288610รายงานประจำปี... / กระทรวงพลังงาน 2
3924128870คู่มือคนออฟฟิศ / หลี่มู่ แปลโดย ทิภาพร ปานทิพย์2
3925128880คู่มือคอนโดมิเนียม2
3926128890Speak the language of success1
392712890ภรรยายุคใหม่ / หยงจื่อ แปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา2
3928128900วัดสุวรรณาราม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
3929128910เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรม ในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล1
3930128920กฎหมายกับการเมือง / พูนศักดิ์ วรรณพงษ์1
39311289200Gloden jubilee : the fiftieth anniversary celebrations of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne1
3932128930A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyady of Thailand2
39331289370พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช1
3934128940ชุดกิจกรรมฝาผนังไทย1
39351289430โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี... 2
39361289440สี่แผ่นดิน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช5
3937128950วัดใหม่เทพนิมิตร / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
39381289540ขยะสร้างคนสร้างชาติ / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า2
39391289560ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ1
39401289580ตี๋หัวลำโพง / วิลเลี่ยม วู1
3941128960วัดมัชฌิมาวาส / ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
39421289960พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต2
394312900ประมวลศัพท์การบริหารงานบุคคล3
3944129000CNN the inside story 2
3945129010ภาษาและการโปรแกรมซี [C] / ไบรอัน ดับบลิว เคอร์นิกแฮน และ เดนนิส เอม. ริตซี ; แปลโดย วิทยา วัชระวิทยากุล1
3946129020The master-key to riches1
39471290300Classic modern contemporary tropical home office 4
39481290350ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ2
3949129040การเมืองนอกกฎหมาย / รุ้งฟ้า1
39501290480รวมสารพัดเทคนิคการใช้งาน Notebook / มานิตย์ กริ่งรัมย์1
39511290490พจนานุกรม ไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา1
3952129050คนสร้างงาน1
39531290620ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร1
3954129070ชุดวรรณกรรมไทย1
39551290780รู้จักภาษาอิตาเลียน / ชัตสุณี สินธุสิงห์1
39561290790คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง / แคทลียา ท้วมประถม2
39571290840Sourcing in China : how-to1
39581290890ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. อาญา 5
3959129090ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอด / กฤษณะ กฤตมโนรถ2
396012910คุณพ่อพระสารประเสริฐ / ศรีวรรณ ศยามานนท์1
39611291070ลุยธุรกิจเดอะซีรีส์1
39621291090คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
3963129110ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย2
39641291140กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์... [และคนอื่น ๆ]1
39651291180ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39661291190ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39671291200ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39681291210ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39691291220ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39701291230ชุดธรรมะสำหรับครู 1
39711291240ชุดธรรมะสำหรับครู 2
397212914014 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น / โรเบิร์ต คอนคลิน ; แปลโดย พลวัต1
3973129150คอนกรีตเสริมเหล็ก / สมปอง สง่าแสง2
3974129160เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน / มาลา คำจันทร์2
39751291670From your friend : 110 years of relations between Thailand and Russia / Project of the Royal Thai Embassy, Moscow1
39761291720All about penisons : the German statutory pension insurance at a glance1
39771291730ระบบบำนาญและวิธีรับบำนาญของนานาประเทศ / ฉันทนา บุญอาจ และ กัญญนี มีเพียร1
3978129180เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสีย / วิทยา เพียรวิจิตร7
39791291830รักอันตราย / วสี เสาวรส1
3980129190เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ปัญหาและนโยบายของประเทศกำลังพัฒนา / วรวุฒิ หิรัญรักษ์1
3981129200พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ / สุดารา สุจฉายา แปลโดย มิรา ประชาบาล ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล1
39821292020The National Police Act B.E.2547 translated Thai-English1
39831292030ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1
39841292060เทคนิคสอบสัมภาษณ์แอร์และสจ๊วต1
39851292080คู่มือสอบ อบต. ช่างโยธา-วิศวกรโยธา ระดับ 1,2,31
3986129210วัดทองธรรมชาติ / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แปลโดย มิรา ประชาบาล1
39871292100ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน / กิตติพงษ์ สุวรรณราช1
39881292130ยอดมนตรา / รวบรวมโดย พระสงบ จิตธรรม1
3989129220การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร1
39901292210สวัสดีปีใหม่ 2517 / ท. เลียงพิบูลย์1
39911292260คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
3992129230วรรณกรรมสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์3
39931292300คู่มือสร้างระบบ...บริหารธุรกิจ [ซีดี-รอม] : พร้อมซอฟท์แวร์...Business 3.1 / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
39941292370คู่มือเตรียมสอบข้าราชการนักพัฒนาชุมชน 31
39951292380AccOffice 91
39961292390คู่มือเตรียมสอบเทศบาล-อบต.-ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 31
3997129240สถิติศาสตร์สำหรับครู /ประคอง กรรณสูต 1
39981292470The power of photography by Chow Chongmankhong / เชาว์ จงมั่นคง1
39991292520การทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือน / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ และ ผุสดี สายชนะพันธ์1
40001292540ลุงคำตัน ชีวิต/อุดมการณ์/ความหวัง / ทันพงษ์ รัศนานนท์, บรรณาธิการ1
4001129260ปรัชญาเบื้องต้น [ปรัชญา 101] / โดย บุญมี แท่นแก้ว ; สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และ ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน4
40021292620I.C.I. เจ้าพ่อแห่งประดิษฐกรรม / แครอล เคนเนดี้ ; นำชัย ศรีสัชนาลัย, แปลและเรียบเรียง1
40031292650ช่างหัว (it) มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล1
40041292670บ้านต่างแนวคิดเพื่อชีวิตไร้ขีดจำกัด.2
4005129270ประชุมนิทาน / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4
40061292710คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย1
40071292720ยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม1
40081292740รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
4009129280ตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสาน2
40101292810สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้าขาว หรือทรราชย์2
4011129283055 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทุกหัวใจ เพื่อทุกครอบครัว1
40121292880เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.... 1
4013129290เชิดชูเกียรตินายสาร สาระทัศนานันท์1
40141292910Proceedings of Ramkhamhaeng University research corference... 2
401512930จิตวิทยาการเล่นหุ้นให้ได้กำไร โรแลนด์ มาราจช์ ; แปลโดย ไสว วิศวานันท์ 1
4016129300วรรณกรรมไทยรามัญจากตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จันทร์ศรี สุปัญญากร1
40171293000งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจำปี... 1
40181293010คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
40191293040กฎแห่งกรรม1
4020129310ชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีน1
40211293190เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว1
4022129320นิทานและการเล่านิทาน / เอกรินทร์ สุนทรพงศ์1
40231293200ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-25541
40241293210ปฎิรูปตำรวจ...เป็นมาและเป็นไป : สรุปข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1
40251293240พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) พระเกจิอาจารย์ 108 ของประเทศไทย รวบรวมเมื่อฉลอง 25 พุทธศัตวรรษ องค์ที่ 381
40261293250โรงเรียนธรรมพัฒนาศึกษา (สาขาโพธิ์ตาก)1
40271293280สรุปผลงานของวุฒิสภาในรอบ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2551) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4028129330เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อ. สายสุวรรณ4
40291293380งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี... 1
4030129340หิโตปเทศ / เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป2
40311293400มูลนิธิชัยพัฒนา = The Chaipattana Foundation / มูลนิธิชัยพัฒนา1
4032129350The little black book of project management / Michael C. Thomsett1
4033129360Management information system readings and cases a managerial perspective / by Anarew C. Boynton and Robert W. Zmud1
40341293610Sufficiency tourism : new paradigm in global context1
40351293790ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก1
403612940พูดอย่างผู้นำ / ดนัย ตุลาบดี, ผู้แปล2
4037129400นิค [NIC] เขตปลอดโสเภณี1
40381294080ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี1
40391294090การขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
40401294330รายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัด้ด้านต่างๆ ประจำปี... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
40411294430ทำเนียบการวิจัย... สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรม4
40421294590ชุมนุมว่านยาและไม้มงคล / รังว่านปากช่อง1
4043129460The travel manager's personnel manual / Laurence Stevens1
40441294630วารสารทักษิณ / สมาคมชาวปักษ์ใต้5
40451294690อนุสรณ์ชุมนุมชาวจังหวัดชุมพร7
4046129470Management accounting / Ray H. Garrison1
40471294840Annual of International Thai Tourism Journal... 8
40481294890แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / อวีว่า อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และ แอน แคทริน ชไนเดอร์1
40491294900มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน2
4050129500J. Ranade IBM series1
40511295010รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี... : พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) 3
405212951205 ทศวรรษแหล่งการเรียนรู้...สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จนำคุณค่าสู่สังคม / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1
40531295140คู่มือการประกอบการค้าและทำการลงทุนในกัมพูชา1
4054129520Fundamentals of databases / by Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe1
40551295220Violence in the mist : in the name of justice / Supara Janchifah1
4056129530Entrepreneurial behavior / Barbara J. Bird1
40571295470Critical success factors in effective project implementation2
4058129550How to design & deliver a speech / Leon Fletcher1
4059129560Readings in English 21
4060129570Dr. Lee Teng-hui : president of the republic of China1
4061129580คำแปลมาตรฐานและร่างมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศบางฉบับ1
4062129590Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation1
4063129600Thai etiquette2
40641296000พุทธตรัส-นัย เจ้าแห่งยมโลก มหากรุณาปริหสูตร / สมณะ จั๋งชวง ; แปลโดย วิเชียร เพ็ชรพรประภาส1
40651296010สุขาวดียุหสูตร / วิเชียร เผ็ชรพรประภาส, ผู้แปล.1
40661296060วารสารรวมบทความทางวิชาการ ความเป็นผู้นำทางการศึกษา เล่ม... 2
40671296090รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ... / ไพรวัลย์ สังขพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
4068129620Cambridge handbooks for language teachers1
4069129627015 ปี คลินิคมูลนิธิศรี รัตนโกสินทร์ / มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในอุปถัมภ์ของวัดสุทธาราม1
40701296280ทำเนียบโครงการวิจัย ปี... : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
40711296290ที่ระลึกในงานเฉลิมขวัญวันมงคล "วิมลฉัตร" พระชันษา 84 ปี 27 มิถุนายน 2548 / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ1
40721296320เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา.1
40731296390Theme work / อมราพร สังข์ทอง และ อนุตร มหัทธนรักษ์2
4074129640Copyright : interpreting the law for libraries and archives / Graham P. Cornish1
40751296440Learning through traveling / by Tourism Authority of Thailand1
40761296470การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 1
40771296490รวมบทคัดย่องานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2544-2550 / มหาวิทยาลัยแม่โจ้2
40781296520มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค / รังสรรค์ แสงสุข... [และคนอื่น ๆ]1
40791296780สะดุดหนามตุ๊ด / นที ธีระโรจนพงษ์1
40801296790Science magic with Physics1
40811296870เรือชนะคลื่น'... 1
4082129690VNR tourism and commercial recreation series1
40831297160In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana / Thanong Khanthong, Editor1
40841297190รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จังหวัดภูเก็ต1
408512972405 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา1
4086129730Handbook of international credit management / edited by Brian W. Clarke1
40871297380ครุฑพระราชทาน1
40881297420ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี... 5
40891297430Electrical safety handbook : for technician and safety officer2
40901297440Electrical installation handbook : skills development and training program for technicians and electricians2
4091129750Reading : advanced / by Brian Tomlinson and Rod Ellis1
40921297520Book Awards... 11
4093129760Business law / by Ronald A. Anderson ; Ivan Fox and David P. Twomey1
4094129770Listening : advanced / by Jane Revell and Barry Breary1
40951297730คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 1
40961297770Creative engine / Wang Shaoqiang, editor ; Olivia Krystle, Translation1
40971297990Character training with 3ds max / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม และ พีรพล อริยรัตนา1
4098129800Geography of travel and tourism / by Lloyd E. Hudman and Richard H. Jackson1
4099129820สนทนาภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ / แปลโดย สุภาพร ประเสิรฐแสงเจริญ1
41001298410คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น / พุทธทาสภิกขุ1
41011298420Supplementary materials English grammar and use 1 LA 3012
41021298430English for public administration LA 221 & LA 2222
41031298450เอกสารคำสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์2
41041298460Reading and writing LA 3422
4105129850จัดกระเป๋าอย่างมืออาชีพ / คริส อีวัตต์ แปลโดย ไรเรือง2
41061298650กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน : เหลียวหลัง แลหน้า ผลงานในรอบ 6 เดือน1
41071298720กายบริหารแกว่งแขนและการดื่มน้ำเพื่อ...ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ1
41081298730เปิดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต เล่ม... 1
41091298740คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง1
4110129880Mass media mass culture : an introduction / Stan Le Roy Wilson1
41111298830รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน2
41121298890ลดหย่อนสูง 1 ล้านบาท1
41131298960ผลการดำเนินงาน 12 เดือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
41141299060คู่คิดเอสเอ็มอี1
4115129910Readings in English 11
41161299170พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม... - ธันวาคม... 2
41171299180รชดาภิเษก เปน ตู้ทองของการเล่าเรียน : รวมศึกษานุกรม ทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง1
41181299190กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวั1
41191299200อนุสรณ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. 1
41201299210Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her royal h1
41211299220สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา / บรรณาธิการ ดร.สมชาย สุรชาตรี1
41221299230หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พฤศจิกายน พุทธศั1
41231299280การบริหารสถาบันอุดมศึกษา1
4124129930Finance and accounting for nonfinancial managers / William G. Droms1
41251299430สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... / คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2550 สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา3
41261299460OM 3041
41271299490Thai Textile Merchants Association directory... 5
41281299840พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่... ประจำปี.../ วิทยาลัยอิสลามยะลา1
41291299860Trade policy review of the USA : the WTO secretariat report... / Rangsun Thanapornpun, editor4
4130130Concise encyclopedia of information technology / Adrian V. Stokes1
41311300Fielding's economy europe / by Joseph Allen Raff and Judy Raff1
4132130000การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
4133130010ต้นไม้ ชุดที่ 2 : พืช ผักที่เป็นอาหารและยา2
4134130020การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
41351300230พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทร1
4136130040การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่... 1
41371300770ลครพูดเรื่อง ต้อนรับลูก / เปอร์ล ฮัมเฟรย์1
4138130080Global marketing / Douglas F. Lamont1
4139130090ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว / โดย พรทิพย์ สุขะกุล ; พวงเล็ก ศิริทวี และ แสงจันท์ [บุณยบรรณานนท์] พุทธิเจริญรัตน์1
4140130100ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / เล่าชวนหัว1
4141130110มรดกแผ่นดิน / เสนอ นิลเดช1
41421301110พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 133 ตัวอย่างการยุทธ์ / ซุนวู ; อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล1
4143130120ประสบการณ์และความคิดของ บุญชนะ อัตถากร / บุญชนะ อัตถากร1
41441301250โคตรโกงสุวรรณภูมิ / คเณส ฉมารักษ์กุล1
41451301260การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล5
41461301350A miscellany of civil procedure law1
41471301360เกร็ดกฎหมายวิ.อาญา : ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2552 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่1
4148130140สามฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์ราชันย์ / จำลอง สาลีสังข์1
41491301430สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตกอัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / สุรินทร์ หิรัญบูรณะ1
4150130150Buying more house for less money : how to make sure you get your money's worth / Ceil Lohman1
41511301710คู่มืออาหารเสริมรายได้สำหรับประกอบอาชีพ / กองบรรณาธิการเพชรกะรัต1
41521301880ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย = Thailand cultural center / กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ2
4153130190Introductory algebra : an interactive apprach / by Linda Pulsinelli and Patricia Hooper1
415413020คนเพลงและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / เอนก นาวิกมูล3
4155130200A lasting peace2
4156130220ประวัติชีวิตและผลงาน 5 นักเขียน 1 คีตกวี / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ1
4157130230The believer and the powers that are / John T. Noonan1
4158130250สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม1
41591302750นโยบายและกรอบทิศทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
41601302760รายงานประจำปี 2548 จังหวัดสุโขทัย1
41611302840Alcoholism alcoholisten / โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ2
416213030หลักพืชศาสตร์ / สุรพล มนัสเสรี1
41631303050รัฐธรรมนูญของเรา1
41641303060ร่มเกล้าชาวใต้... / สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์1
41651303070ผู้นำที่พึงปรารถนาของสังคมไทย / ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์6
41661303140ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ. แพ่ง เล่ม 7 5
41671303180แผนปฏิบัติงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี... / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
41681303190ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ฉบับร่าง) / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
41691303210โบราณสถานวังสีเทา หมู่ที่ 7 บ้านสีทา ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / สุนิสา มั่นคง1
41701303230คำถาม-คำตอบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)2
4171130330For sale by owner : a no-nonsense guide to gettting the best price for your house / Ceil Lohmar1
41721303340USA. : Its geography and growth 1
41731303380ทำเนียบบัณฑิต / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
41741303460Vision of the Dhamma : a collection of buddhist writings in English / Bhikkhu P.A. Payutto3
4175130353062 years of the Bangkok post the achievers1
4176130360Marketing / by Carl McDaneil and William R. Darden1
4177130390Management / by Romon J. Aldag and Timothy M. Stearns1
41781303910Cost down... 6
417913040Adult education: foundation of practic1
4180130400Principles of accounting / by Eric G. Flamholtz ; Diana Troik Flamhottz and Michael A. Diamond1
4181130422010 นิทานเซ็น1
41821304300ชุมนุมนิสิตหญิง 25093
41831304490เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม... 6
4184130460StreetSmart marketing / by Jeff Slutsky and Mare Slutsky2
4185130470การถ่ายภาพกลางคืน / ชุลีพร เกษโกวิท1
4186130490Applied problem analysis / Jeanette A. Griver1
4187130500World’s largest market : a business guide to Europe, 19921
41881305100พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25471
41891305120Bangkok tourist guide2
41901305140สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549 / สำนักงานศาลปกครอง3
41911305220มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม ... / สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
4192130530Marketing concepts and strategies / by William M. Pride and O. C. Ferrell1
4193130550Business / by William M. Pride ; Robert J. Hughes and Jack R. Kapoor2
4194130560Thailand : a short history / David K. Wyatt1
41951305770ร่างประมวลกฎหมายอาญา1
4196130580Public speaking : today and tomorrow / by Ethel C. Glenn and Sandra H. Forman1
41971305920ทางสายใหม่ / เชวง เดชะไกศยะ1
419813060อยากก้าวล้ำนำหน้ามาทางนี้ เสรี วงษ์มณฑา 1
4199130600Analysis for marketing planning : by Donald R. Lehmann and Russell S. Winer1
42001306020Tricks of welfare1
4201130610Strategic choices supermacy, surival, or sayonara / by Kenneth I. Primozic ; Edward A. Primozic and Joe Leben1
4202130620Business policy : administrative, strategic, and constituency issuess / by Curtis E. Tate ; Marilyne L. Taylor and Frank S. Hoy1
42031306220สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยาทางการแพทย์ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / กิตติ ไชยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] 6
42041306260เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม... 3
42051306290เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
42061306320เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เล่ม... 2
42071306470เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน (เคล็ดลับ)1
42081306550เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ (เคล็ดลับ) ภาค 21
42091306580เจาะหลัก-ฎีกา วิ.อาญา (เคล็ดลับ)1
42101306590เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจทันสมัย ภาค 2 / The Justice Group, ผู้รวบรวม1
42111306750รวยลัด เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ ขายตรง1
42121306770Best of OTOP the golden catalogue2
4213130680Human relation for the hospitality industry / by Robert J. Martin and Donald E. Lundberg1
42141306800บันทึกความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน / สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น2
42151306830การบริหารสถาบันอุดมศึกษ1
42161306860ข้อมูลพื้นฐานและแนวยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2547-2551 / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย2
421713070พูดจริงไม่เพราะ ธรรมจักร สร้อยพิกุล 1
42181307090เอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก1
42191307160ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สุภัทรดิศ ดิศกุล1
4220130730อุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย1
42211307310Encouragement of local people's participation in coastal rehabilitation through non-government organizations : a case study in Andaman project1
42221307380รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.... : เชียงราย = Provincial statistical report... : Chiang Rai / สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ1
4223130740ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท / สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, บรรณาธิการ1
4224130750รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
4225130750028 ตัวอย่างร่วมเรียนรู้ประยุกต์ใช้ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
42261307540หนังสือชุดของขวัญจากใจ1
42271307590เส้นทางแม่ฟ้าหลวง / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์2
42281307710ศรีสมเด็จ'521
42291307770คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มฉบับ 3 สนามสอบ / รชฏ เจริญฉ่ำ1
42301307830สร้าง web application ด้วย Dreamweaver Ultradev / พุทธิชา ขุนหอม และ เอกรัตน์ อุ่นยัง1
42311307890รวมบทความพิเศษ ปี... / พงศ์พัฒน์ คุโรวาท2
4232130790Analysis and design of business information systems / Robert A. Saldarini1
42331307900รายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ... / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ1
42341307950Insight guides Bangkok1
42351307960Insight guides Portugai1
423613080จากปัญญาขงเบ้งว่าด้วยชมรมขุนพล / แปลโดย ทำนุ นวยุค2
4237130820Tax concepts for decision making / by William A. Raabe and James E. Parker1
4238130830Comprehensive business law : principles and cases / Daniel V. Davidson...[et al.] 1
42391308300น้ำข้าวกล้องงอก สูตร"ขึ้นโต๊ะเสวย"1
4240130850Property / by kenneth Miller and Peter Robson1
4241130860Japan in the global community2
4242130870bottom up marketing2
42431308940หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 1 รายวิชา ศ.01331
42441308950หนังสือเรียนเครื่องโลหะรูปพรรณ 2 รายวิชา ศ.01341
4245130900คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ / โดย วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น...[และคนอื่น ๆ] 4
4246130910ฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลาน : อัตชีวประวัติจอมพลประภาส จารุเสถียร / ประภาส จารุเสถียร1
42471309240การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / ฟิลลิป อาร์ คาเทโอรา และ จอห์น แอล เกรแฮม ; สันติธร ภูริภักดี... [และคนอื่น ๆ], แปล8
42481309260ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี3
4249130930เตรียมสมัครสอบและสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสและสจ๊วต / เรียบเรียงโดย นิทัศน์ โบกขรณี และ Julia1
4250130940ครบเครื่องเรื่องคนคน / วิทยา นาควัชระ2
42511309420ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 4
42521309490กอล์ฟ กูรู เล่ม... / พิษณุ นิลกลัด1
4253130950เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรม / พิภพ เล้าประจง2
4254130960การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนเพื่อใช้วางแผนหากำไร / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์1
42551310Dictionary of banking and finance1
425613100ศิลปะแห่งการแปล / ส. ศิวรักษ์2
4257131000ธุดงค์ข้ามแดน / กิตติญาโณภิกขุ3
4258131010การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล / โดย ชัยวุฒิ จันมา และ พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง1
42591310480Tourist guide : Island of Singapore / Singapore Travel Service1
42601310570ภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-25552
42611310580Your 1954 stars / Katina Theodossiou1
4262131060คดีภาษีอากร 1
42631310670Bulletin 1969-19711
42641310690ศิลปะหลอมรวมใจ6
4265131070ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล1
42661310720การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมกับบทบาทของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ / เกษม วัฒนชัย1
42671310760Making instructional design decisions... 2
4268131080ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์2
4269131090คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม / พูลพงษ์ บุญพราหมณ์2
4270131100สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า2
4271131120Introductory economics / Marilu Hurt McCarty1
42721311320อ่านก่อนตายก่อนจะเสียดายที่ไม่ได้อ่าน1
4273131150ไคเซ็น : กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่น = Kaizen / มาซาเอกิ อิไม ; วัฒนา พัฒนพงศ์, ผู้แปล 4
4274131160How to survice your first 90 days at a new company1
4275131170ชุดเจาะกึ๋นญี่ปุ่น เล่ม2
4276131180Doing business with the Japanese2
42771312110รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.3
42781312170The Singapore Improvement Trust1
42791312190Indiana university bulletin 1971-721
4280131220คู่มือศึกษากฎหมายประมวลรัษฎากร : 80 ปัญหากฎหมายภาษีอากร / สุเมธ ศิริคุณโชติ2
42811312210Report of the financial adviser upon the budget of the Kingdom of Siam19
4282131230พูดบรรลุจุดหมายได้ใน 30 วินาที / ไมโล โอ. แฟรงค์ แปลโดย บุญยิ่ง ฉัตราธรรม2
4283131240ชุดศาสนากับชีวิต1
4284131250your erroneous zone1
4285131260ฮ่องกง : สมรภูมินี้ไม่มียอมแพ้ / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
42861312640ร้อยคนร้อยคม : ฉบับสมบูรณ์ / ทศ คณนาพร3
4287131270ประชากรผู้สูงอายุไทย : ลักษณะทางประชากรและสังคมจากแหล่งข้อมูลทางการ / โดย นภาพร ชโยวรรณ ; จอห์น โนเดล และ ศิริวรรณ ศิริบุญ1
4288131280วิชาที่ฮาร์วาร์ด ไม่ยอมสอน = What they don't teach you at Harvard Business School / มาร์ก เอช แมกคอร์แม็ก ; แปลโดย สิริ ปรีชญกุล1
42891312810ประมวลผลงานของคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.... 1
4290131290จิตวิทยาในการขาย / เอลเมอร์ แปลโดย สุกิจ พลับจ่าง1
42911313370การสหกรณ์ในประเทศไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์1
42921313390Thai ways of life and the rivers2
42931313400กรมพลาธิการทหารบก1
42941313410สร้างโอกาสในวิกฤตเลือกเรียนให้ดียังมีงาน (ดีๆ) ทำ... 1
42951313550บันทึกคนเดินทาง2
4296131360Electronic media guides1
42971313650หนังสือรวบบทความประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันจันทร์ที่ 16 มีน1
42981313700Trade policy review of Japan : The Japan Government report. 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor.1
42991313710Trade policy review of Japan : The WTO secretariat reports, 1995-2007 / Rangsun Thanapornphun, editor1
43001313960เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอน2
4301131400Mutual fund fact book1
4302131420Acting with style / by John Harrop and Sabin R. Epstein1
43031314310One show design vol... 2
43041314350Best P.O.P. design1
43051314380Package and P.O.P. structures / Dhairya1
43061314570ความตกลงการค้าเสรี (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)2
4307131480เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : ข้อสอบ / โดย จินตนา สมทรัพย์...[และคนอื่นๆ] 2
4308131490จิตวิทยาทั่วไป / โดย อรทัย ชื่นมนุษย์...คนอื่น ๆ1
430913150ชุดเคหะเศรษฐศาสตร์2
4310131500คำพังเพยสุภาษิตสุนทรภู่และสุภาษิตสอนหญิง สอนชาย / รวบรวมโดย ศูนย์เก้า2
4311131520Leadership and the one minute manager2
43121315340nu dou shi / Hnang guan za zhishe1
4313131540การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด / ณรงค์ ป้อมบุบผา2
43141315420Microsoft office Access 2007 [Digital videodisc] 1
43151315450เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ 2
4316131550หลักการทำสาระสังเขป / วลัยพร เหมะรัชตะ2
43171315550รวมด้วยฮวงจุ้ย / คฑา ชินบัญชร1
4318131570ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ และการคำนวนการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1
43191315980Annual report.... 1
4320131600How to improve your basketball5
43211316030Thai Orchilds Magazine3
43221316100เพลส แอนด์ ไพรซ์... 4
43231316160ทำเนียบผลการวิจัยกรมอนามัย... / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2
43241316200เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 4
43251316230คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข2
4326131630วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / จีรพรรณ กุลดิลก3
43271316300ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน / อดิศักดิ์ ตันตาปกุล1
43281316410พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
43291316460English-Thai dictionary of food engineering Directory of food processing and packaging machinery2
43301316540จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช... / นันทกา พลชัย, บรรณาธิการ ; สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2
43311316590โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Value creation ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็1
43321316660ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ... 1
43331316810การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย1
43341316820การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.... 2
43351316830การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... 1
43361316840Shui hu zhuan1
4337131700Advertising design in Japan vol. 252
4338131730Newspaper design 31
4339131740File structures : a conceptual toolkit / by Michael J. Folk and Bill Zoellick1
43401317410สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / จิตกร บุษบา, บรรณาธิการ1
43411317520การชำระหนี้ หนี้เงิน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ / สนิท สนั่นศิลป์1
4342131770ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 / พิพัฒน์ ชูวรเวช1
4343131780ตำนานไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2231 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อาณัฐชัย รัตตกุล1
4344131800คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ / นงเยาวดี พัฒนาวงศ์ธรรม2
4345131840ความดันโลหิตสูง / แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
4346131850พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย / สาลิน วิรบุตร์, บรรณาธิการ1
4347131860เทคนิคสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส / พีซี (SPSS / PC) / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กร2
43481318650ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย1
4349131870การวิเคราะห์เชิงสถิติ [กับ มินิเท็บ=Minitab] / วีรานันท์ พงศาภักดี2
43501318710Li Taibai quan ji3
43511318730Xi Yun Ji / Wu Chen'en1
4352131880ภาษาไทยที่สือมวลชนอาจใช้พลาด(สนั่น ปัทมะทิน)6
43531318830Mau dun san wen xuan ji / Lin Na... [et al.]1
4354131890การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา1
4355131900ข้อมูลและบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับการเกิด1
4356131920คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ4
43571319300Shi ji vol... / Si ma quian2
4358131940Wages2
43591319440Mottoes on Chinese traditional virtues2
4360131950เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก / กำชัย ลายสมิต, บรรณาธิการ2
4361131960มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ1
43621319750Study in China1
4363131990การจำลองแบบปัญหา / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ2
43641320Dictionary of finance and investment terms / by John Downes and Jordan Elliot Goodman1
436513200สามชีวิตบนเกาะน้อย / ธีโอคอร์ เทย์เล่อร์ ; แปลโดย เจตน์ เจริญโท1
436613200080 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย3
4367132020คู่มือปฏิบัติการภาพถ่ายขาวดำ / โดย นวลจันทร์ เถระพัฒน์ ; สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และ พรทวี พึ่งรัศมี2
43681320307 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล2
43691320380พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
4370132050การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ / โดย พิภพ เล้าประจง และ มานพ ศรีตุลยโชติ4
4371132060เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มณีศรี พันธุลาภ2
4372132070Design management : a handbook of issues and methods / edited by Mark Oakley1
43731320750Li bai cheng 1 / Yao Lei Yin2
43741320760Li bai cheng 2 / Yao Lei Yin3
4375132080Hotel front office management / James A. Bardi1
437613210Don quixote U.S.A.1
4377132100A contemporary rhetoric / Maxine Hairston1
43781321110ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน1
4379132130Professional studies1
4380132160Express yourself in written English / Frederick H. O'Connor1
43811321610ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน3
43821321630ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน4
43831321750การใช้สีสังเคราะห์2
43841321770Chris unseen... / คริสโตเฟอร์ ไรท์ 2
43851321810ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม2
43861321840การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์5
43871321870รายงานประจำปี... / บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1
43881321900Postgraduate and doctoral programs prospectus graduate studies... 1
43891321960สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ... 1
439013220เคล็ดลับบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น กลวิธี เนชั่นแนล ฮอนด้า บุกอเมริกา / ชิโอซาวา ชิเกรุ ; แปลโดย ต่อพงษ์ บุญเลิศ 1
4391132200Commerce letter example / Bi Zhao Yi1
43921322020ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2
43931322050คู่มือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ์ / พระมหานิรุตต์ ฐิตสวโร1
43941322080ค่าจ้างขั้นต่ำกับแรงงานไทย / เมธินี พงษ์ประภาพันธ์1
4395132210Gone with the wind1
4396132220Butterworths company law handbook / edited by Keith Walmsley1
4397132240Legal environment of business government regulation and public policy analysis / Henry N. Butter1
43981322580Hanyu chuji jiaocheng = Elementary Chinese course / Chief editor Deng Yi... [et al]2
4399132260Maintenance handbook for hotels, motels, and resorts / by Alan T. Stutts and Frank D. Borsenik1
44001322690SME directory 20101
44011322720สรุปผลงาน 10 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รุ่งเรือง สายพวรรณ์, บรรณาธิการ1
44021322750ฝ่าวิกฤตด้วย CSR1
44031322790เอกสารเผยแพร่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
44041322890จดหมายจากโชรสเบอรี่2
44051322940การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = The study of "Promotion of gender mainstreaming for development by1
4406132320The Koreans / Elizabeth K. Lee1
44071323310ยอดคน / อรวรรณ1
44081323360ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก... 3
44091323510The Royal treasury of story and song part 1 doors of gold1
44101323520Collins' School Series1
4411132360Computer aided architechtural design / William J. Mitchell1
44121323680วารสารไทยคดีศึกษา [วารสาร]1
44131323700รัฐประศาสนศาสตร์3
44141323750งานรื่นเริงประจำปี ... 3
44151323840H C P activities report ... 2
44161323880คุณธรรมและจริยธรรม / ไสว สุทธิพิทักษ์1
4417132390Basic / Samuel L. Marateck1
441813239804 ทศวรรษนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / อรชา เผือกสุวรรณ, บรรณาธิการ3
441913240เสฐียรโกเศศตามทัศนของส. ศิวรักษ์ / ส. ศิวรักษ์2
4420132400Decision support and expert systems : by William E. Leigh and Michael E. Doherty1
44211324060พระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข / สมศักดิ์ จิราพร... [และคนอื่น ๆ]1
44221324100แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2545-2549 / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี1
44231324120ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการ / จัดทำโดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล1
44241324190หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหา1
44251324250การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์... [และคนอื่น ๆ]5
44261324260Filming in Thailand guide book / Thailand Film Office1
44271324310Unexplanined series1
44281324320The Universe / Iain Nicolson1
44291324330Big bang / Heather Couper and Nigel Henbest1
4430132440Business sponsorship / Caroline Gillies1
44311324480Food safety a guide to prevents contaminants and toxins1
4432132460Broadcast writing : principles and practice / Roger L. Walters1
44331324620รอบรู้เรื่องยากและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม... 1
4434132480The Suan Pakkad palace collection / by Subhadradis Diskul...other photographed by Chusak Warapitak1
44351324970การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.25421
443613250ภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ฮานส์ ไดเอทร์ช1
4437132530Group processes for adult education / by Paul Bergevin and Dwight Morris1
44381325590ตราสารมูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]2
4439132560Listen for it1
44401325680หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) [จุลสาร]1
4441132580Documentary credits / Raymond Jack1
4442132590เทคนิคการถ่ายภาพนู้ด1
444313260The great depression of 19902
4444132600Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4445132610The new Cambridge English course / by Michael Swan and Catherine Walter1
44461326120Educational administration and management1
44471326130อนุสรณ์วันครบ 84 ปี แห่ง ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ [จุลสาร]1
44481326200Congratuations to Her Majesty the Queen on her birthday [จุลสาร]1
4449132630Data and computer communications / William Stallings1
44501326360พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 [จุลสาร]1
44511326370องค์การส.ป.อ.คือรากฐานพลังแห่งชาติ [จุลสาร]1
44521326410สูจิบัตรชมรมนิสิตนักศึกษาชาวปักษ์ใต้ 5 มหาวิทยาลัย รายการดนตรีรีวิวช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ [จุลสาร]1
44531326480มองลึกเข้าไปในกทม. รวบรวมบทความน่าคิดของ เริง เอกราชจากสยามรัฐ [จุลสาร]1
4454132660Better business letters : a self instructional book to develop skill in writing / by James M. Reid and Anne Silleck1
44551326660เอกสารชุดมองด้านใน1
44561326730Hong Kong night life and shopping [จุลสาร]1
4457132680Breakthrough / by J. C. Richards and M. N. Long2
44581326840The first golden gift book of Prince Charles and Princess Anne [จุลสาร]1
44591326850The Royal tour of Kenya [จุลสาร]1
44601326870Museum of Meshed [จุลสาร] / H. Samadi1
4461132690Marketing corporate image : the company as your number one product / by James R. Gregory and Jack G. Wiechmann1
44621326920Franklin D. Roosevelt's little white house and museum [จุลสาร]1
44631326960The silver harvest of the norwegian fjords จุลสาร]1
446413270กิจการอวกาศโซเวียต / คนเดิม, บรรณาธิการ2
44651327080Reader's digest teasers and tests1
44661327110Japan shopping guide map [จุลสาร]1
44671327120Slough, windsor, maidenhead [จุลสาร]1
44681327140Thailand [จุลสาร]1
4469132720The Oxford dictionary of quotations1
4470132770Making money in Japanese stocks 2
447113280ลาว : 10 ปีหลังปฏิวัติ / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นรนิติ เศรษฐบุตร และ สุจิตต์ วงษ์เทศ2
4472132800ปวงปรัชญาจีน / ฟื้น ดอกบัว1
4473132820Communicative English for hotel personnel / Kanitta Utawanit2
44741328290Key concepts in Chinese philosophy / Zhang Dainian ; translated and edited by Edmund Ryden4
4475132830Statislical methods / by Herbert Arkin and Raywond R. Colton1
44761328820หานเฟย : หลักการบริหารคนที่จิ๋นซีฮ่องเต้นำมาใช้ในการสร้างมหาอาณาจักร1
44771328890Money Pro แผนการเงิน แผนชีวิต / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ2
4478132890Developing a professional sales force managers / David A. Stumm1
4479132900CAD/CAM theory and practice / Ibrahim1
44801329040วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนา / กล้า ทองขาว, บรรณาธิการ4
4481132910Longman practice tests for the TOEFL / Deborah Phillips1
44821329320"Jia ting" cong shu1
44831329370รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). 1
4484132940การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์1
44851329400พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550. พรรคการเมือง พ.ศ.2550. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิส1
44861329430กฎหมายที่ควรรู้1
44871329440ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญเรียงตามลำดับมาตราตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปี พ.ศ.2522 รวม 45 ปี / อุทัย ศุภนิตย์1
44881329470Anna and the King ในประเทศไทย1
44891329490นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์2
44901329560Ramkhamhaeng University / editor, Rampai Sirimanakul, M. Sharman1
4491132960Organizing and implementing the marketing effort text and cases / Frank V. Cespedes1
44921329701990 British design and art direction / edited by Edward Booth-Clibborn1
44931329730วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี1
44941329810รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย2
44951329840Thai Tapioca Starch Association... 4
44961329890คัมภีร์ Freeware1
44971329930รัฐสภาปริทัศน์ : พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน / อัจฉราฉวี นิ่มศิริ, บรรณาธิการ1
44981329960แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 22
449913300มารยาทไทย5
4500133000Criminal law / L. B. Curzon1
45011330020รายงานการคลังท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี... / สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3
45021330060ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม... / รวบรวมโดย กัญจนา ดีวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]3
45031330100คำชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / กระทรวงศึกษาธิการ1
45041330140ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เล่ม... / รวบรวมโดย สุรพล สายพานิช [และคนอื่น ๆ] 2
45051330220Soil series in Northeastern of Thailand for mulberry cultivation1
45061330240Study work live in AUS and NZ with CP guidebook... 1
45071330290เบิกบานในธรรม 1
4508133030Entrepreneurship : starting a new business / by Robert L. Anderson and John S. Dunkelberg1
45091330340Greg Norman's 100 instant golf lessons1
45101330380การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-สื่อสารสำหรับอาคาร / ชายชาญ โพธิสาร2
4511133040Cases in financial management / by I. M. Pandey and Ramesh Bhat1
45121330410Quick Start Education : หุ้น2
45131330440จากป้าหมอ / สุมาลี นิมมานนิตย์1
4514133051084 พรรณไม้ถวายในหลวง1
45151330650Research summary a study of ways and means for cooperation with government agencies, private sector and people sector in anti-corruption1
4516133070Sociocybernetics paradexes : observation control and evolution of self steering systems / edited by Felix Geyer and Johannes Van der Zouwen1
45171331000พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551) / สำนักงานศาลปกครอง2
45181331050พระพุทธชินราช1
4519133140ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก / บุญร่วม เทียมจันทร์2
4520133160ข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐานในทางบัญชี-การเงินและการจัดทำเอกสารประกอบการบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย2
4521133170การกระทำและการไม่กระทำในกฎหมายอาญา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ1
45221331990ขายดี by แก้จน [วารสาร]1
4523133200การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / ทองใบ สุดชารี2
4524133220การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน / สมชาย ชูชาติ1
45251332210โครงการศึกษาทบทวนเพื่อการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ [ซีดี-รอม]1
4526133230พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย / ประเวศ วะสี1
45271332400วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) [วารสาร]1
45281332420วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
45291332430วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [วารสาร]1
4530133260ศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น / แปลโดย เสฐียร พันธรังษี1
45311332910พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ2
453213330กระบวนพยุหยาตรา : ประวัติและพระราชพิธี / โดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์2
45331333000คู่มือแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน / ฝ่ายวิจัยและพัฒ1
4534133310He who rides a tiger1
4535133320พล.ต.อ. พระพินิจชนคดีกับแผนการปลงพระชนม์ / สัจจา วาที2
4536133340ประมวลภาพพระปิยมหาราช / เอนก นาวิกมูล1
4537133350ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ / โดย พรชุลีย์ นิลวิเศษ...คนอื่น ๆ2
45381333670100 จานเด็ดคนดัง / จัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1
45391333680รัตนโกสินทร์ที่กินถิ่นอร่อย / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ และนิตยสาร1
4540133370แรงจูงใจในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / สุนันท์ สุขสมบูรณ์1
4541133390ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ / มนัส สุวรรณ1
45421333940National conference proceeding... 2
45431333950MBA world guide... 1
45441333980หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก 3
45451333990โครงการ One Stop Services2
454613340The instant economist2
45471334010ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี... / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; จารุวรรณ แสงจันทร์, บรรณาธิการ 3
45481334060ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท2
45491334080ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / อารยา พิบูลนครินทร์1
4550133410วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1
45511334120มนุษย์นิวเคลียร์ / ธนู แก้วโอภาส1
4552133430สังคมวิทยาว่าด้วยกลุ่มขนาดเล็ก / ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล1
45531334340รวมกฎหมายกีฬามวย / สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สำนักงานกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย1
45541334360การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอ2
4555133440สร้างบริการให้เป็นเลิศ = The complete guide to customer service / ลินดา เอ็ม. แลช ; แปลโดย ปลายฝัน สุขารมย์ 2
45561334430เสน่ห์ผูกมิตรพิชิตใจ / ศศวรรณ มงคลภาพ1
45571334500เลดี้กับจอมพญามาร / เกวลิน, แปล1
45581334520บัลลังก์รักฟาโรห์ / เกษวดี, ผู้แปล1
45591334560ความรู้ความสามารถทั่วไป1
4560133460นอสตราดามุสกับไทย / สัมฤทธิ์ ทองอินทร์1
45611334600นักพัฒนาชุมชน1
45621334610เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ1
45631334620ปลัดอำเภอ1
45641334630ข้าราชการวิศวกรโยธา1
45651334640ข้าราชการวิเคราะห์นโยบายและแผน1
45661334650เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน1
45671334660คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP Academy1
45681334670คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP ACADEMY1
45691334680นักพัฒนาการท่องเที่ยว1
45701334690นายช่างโยธา1
45711334700เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม1
45721334730ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
45731334740ศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
4574133480กฎหมายเพื่อคนพิการ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, บรรณาธิการ1
45751334800ปลัดอำเภอ1
45761334820เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม1
45771334890คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง1
4578133490ฮิปปีอัสใหญ่ บทสนทนาของเพลโตว่าด้วยความงาม / แปลและอธิบายความโดย กีรติ บุญเจือ1
4579133500กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร1
45801335260Design / จัดทำโดย ทีมงาน Design1
4581133530ชุดฝึกอบรมหลักสูตร1
4582133534050 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
4583133540คุยกันฉันคอมพิวเตอร์ / นิตยา กาญจนะวรรณ2
45841335420คู่มือสำหรับรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์1
45851335440คู่มือกฎหมายอิสลามและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้1
45861335460Thailand research expo... 1
45871335580ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด1
45881335630ปาพจน์ฉบับฆราวาสชั้นเลิศ1
45891335640ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตชายแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ2
45901335700ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใ1
45911335710กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ฉบับไทย-อังกฤษ / รัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์... [และคนอื่น ๆ]1
45921335780วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [วารสาร]1
4593133591070 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
45941335920แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) กรุงเทพมหานคร แห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 2
45951335990สร้างสรรค์สร้างไทย2
45961336060บทความปฏิบัติธรรม : มาปฏิบัติธรรมได้อะไรมากกว่าที่คิด / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
45971336070กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม1
45981336080Research in English : how to learn and how to teach1
45991336090Fact book Thailand - Cambodia border issues : the area adjacent to the Temple of Phra Viharn and other areas, including the Temples of Ta Muen and Ta 1
4600133610Animal Farm1
46011336120The report Thailand... / Oxford Business Group1
46021336130Bangkok zogzag / Yvonne Bohwongprasert... [et al.] ; Peerawat Jariyasombat, editor1
4603133620รายงานการเงิน / เกษรี ณรงค์เดช1
4604133630คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย / ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1
46051336580แบบจำลองที่เหมือนเพื่อนคู่คิด = Our companion modelling approach / แปลโดย อิงอร เทรบุยส์1
4606133660กำพืดมนุษย์ / ป. จาตุพนธ์1
4607133670การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
46081336740ความสำเร็จในชีวิต สัญญา ธรรมศักดิ์ : คนของแผ่นดิน1
46091336810ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม... 1
4610133690ชุดสุดยอดกลยุทธ์1
46111336930Basic kanji book vol.1 / Chieko Kano... [et al.]1
46121336960Kanji 1000 plus1
461313370คือนักปราชญ์ : ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต / โดยจำนงค์ ทองประเสริฐ... [และคนอื่น ๆ] 1
46141337030นิทานธรรมนิบาตชาดก 11
46151337050พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์1
46161337140เลสาบเรา... / วิวัฒน์ สุทธวิภากร... [และคนอื่น ๆ]9
46171337190อาลัยประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ (พ.ศ.2453-2540) / ประสิทธิ์ ลุลิตานนท์1
4618133720การพัฒนาเกษตรของประเทศไทย / ไพรัช กฤษณมิษ1
46191337200ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทย ภาค 2 และศุลกากรภิวัฒน์เพื่อรองรับโลกการค้าเสรี 3
46201337250เรียนปริญญาโทที่ไหนดี1
46211337280มีท้องจะร้องหาใคร / วิโรจน์ ถิรคุณ1
46221337350สุดยอดพลังชีวิต / เฉก ธนะสิริ1
4623133748056 ครอบครัวกับบ้านคือลมหายใจของชีวิต1
46241337490ฟาร์มสัตว์ ฟาร์ม (ความ) สุข / สุพิตา วรุณปิติกุล ; บรรณาธิการโดย ยุทธนา วรุณปิติกุล1
4625133750กรุงศรีอยุธยาในเอกสารหลักฐานสเปน = The Philippine Islands / แปลโดย จันทร์ฉาย ภัคอธิคม1
46261337520เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง5
46271337560ยกกระบัตร / สำนักงานอัยการสูงสุด1
4628133760การประเมินผลทางการศึกษา / อำนวย เลิศชยันตี1
46291337640รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา... / วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
46301337660ตามรอยพ่อหลวง1
46311337670ราชินีมูลนิธิ1
4632133770The six-figure women (and how to be one)1
463313377001st grad academic conference1
46341337730การถ่ายโอน Journal link ไปยังองค์กรใหม่ กรณีศึกษาเรื่องการทดลองเข้าใช้และการบอกรับฐานข้อมูล Synergy ในรูปภาคีห้องสมุด / สุกัญญา สุนทรส... [และคนอื่น ๆ1
46351337780Annual report.... 2
46361337880เพียงความตั้งใจ1
4637133790ข้าราชการระดับบริหาร / สมศักดิ์ ชูโต1
4638133810สามก๊กฉบับเดินดิน1
46391338120เล่นเงินให้รวยอย่างเหนือชั้น / จรัสพล ธนพัทธกุล2
4640133820ศิลปะร่วมสมัยจดหมายเหตุ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ2
46411338250100 มุมมองใหม่ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 2 : เมืองแห่งชีวิตมหานครแห่งความหลากหลาย1
46421338280ปฏิบัติการ"พลเมือง"ปฏิรูปชีวิต"พลแมว" / อภิญญา ตันทวีวงศ์1
4643133840บทบาทของที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจชาวต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2411-2475 / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม1
4644133870ทะเลสาบอาถรรพณ์ = Gateway to oblivion / ฮิวจ์ เอฟ. โคเครน ; แปลโดย บรรยง บุญฤทธิ์1
4645133910คำฟ้องคำให้การในคดีแพ่ง2
4646133920การตีความสัญญาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล2
4647133940การใช้กระและกะพร้อมทั้งความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25252
4648133950ทุบกรุสมบัติราชครูชาติชาย ประมาณ กร2
4649133960whole brian thinking1
46501339690Thailand & Business Review [journal]1
46511339740การพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ : กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอและนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย1
46521339750บทสรุปการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) ระยะครึ่งแผน1
46531339760เอกสารกลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา1
4654133980ศึกษาสภาพการมีงานทำของนักศึกษานิด้า รุ่น 2527 / อำไพ บุณยินทุ1
46551339800ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ / ตวงพล ถนอมสิงหะ... [และคนอื่น ๆ]1
46561339820หัวหิน ศิลป์ ศรีสรรค์ / ชมรมพิทักษ์หัวหิน1
46571339840การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / เสถียร คามีศักดิ์1
4658133990งานแข่งขันฝีมือช่างแห่ง-ชางหแงชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 25342
46591339910รายงานสถานการณ์โคนม ปี... 3
46601340Macmillan dictionary of international finance / Julian, Walmley1
4661134000เอบราแฮม ลิงคอล์น / สุนันทา ต่างใจ 1
46621340040องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ [ซีดี-รอม] : นายจิรัส อาจณรงค์ / มานพ วิสุทธิแพทย์1
4663134010ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
46641340120เก็บไว้ด้วยปลายพู่กัน / ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์2
46651340180สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี / สมิทธ์ ถนอมศาสนะ และ ปฤณ เทพนรินทร์, ผู้เรียบเรียง2
4666134020ปรีดีหนี / สุพจน์ ด่านตระกูล1
46671340200รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย... 4
4668134021017 ปี พฤษภาฯ ยังฆ่าประชาชน (ไม่หมด) / สันต์ หัตถีรัตน์1
46691340280ระลึกถึง อ.วิทยา1
46701340290กบถแผ่นดิน : ปฏิบัติการยึด NBT รูปแบบสงครามกองโจรของกลุ่มพันธมิตรทำลายประชาธิปไตย / สมยศ พฤกษาเกษมสุข2
46711340300ตุลาการรัฐประหาร : หายนะประเทศไทย.4
46721340330พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ถวิลวดี บุรีกุล1
46731340350พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความ1
46741340370Investigative journalism ข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน2
4675134040ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล1
46761340480เห็ดหลินจือในการรักษาโรค / สาธิต ไทยทัตกุล1
46771340490รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี... / รัตนา จันทร์ศรี, ผู้เรียบเรียง1
4678134060A funny thing happened on the way to the boardroom1
4679134070Macros menus and miracles for lotus 1-2-3 / E. Michael Lunsford1
46801340700รอยยิ้มของในหลวง / ภาณุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ1
4681134090Managing the international business environment : case in political and country risk / Charles R. Kennedy1
46821340940ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง1
468313410Operations management : decision making in the operations function / Roger G. Schroeder1
46841341040เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 3
46851341050การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาคศรีนิมิต1
46861341060การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง. ประมวลการสอน / พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต1
4687134110Lan protocol handbook / Mark A. Miller1
46881341110เอกสารคำสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว 4
46891341180English for science -1 / Gerald Wayne Williams, editor1
46901341190English for business communication -1 / Win Naing Soe... [et al.]1
46911341200English for accountants -1 / Win Naing Soe1
46921341210English for public administration-1 / Jaratsri Thepphaya1
46931341220Public speaking / Elish Pangiraj1
46941341230Background in British and American literature / Elish Panjiraj and Daisy Imperial1
46951341440โดมในดวงใจ [ซีดี-รอม] : รวมเพลงธรรมศาสตร์1
46961341450มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา1
4697134150เศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายเกลือสินเธาว์ ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2531/2532 / สุขุม เครือวรรณ1
4698134160เด็กและเยาวชนเร่ร่อนจรจัด : สภาพปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข / โดย สุนันทา เสียงไทย ; สุนทรี รสสุธาธรรม และ ขัตติยา กรรณสูต2
4699134170การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย / จุรี ตาปนานนท์1
47001341930Neuland : the future of German graphic design1
4701134220อนามัยแม่และเด็ก / วิไล วัฒนะ3
47021342250การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้เลี้ยงไส้เดือนไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษ1
47031342260การผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะคหกรรมศาสตร์1
47041342270โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
47051342280โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
47061342290โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
4707134230โลกทีปนี / พระธรรมธีรราชมหามุนี [วิลาศ ญาณวโร]1
47081342300โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
47091342310โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ภาคโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
47101342380สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Self-learning media of basic mathematical / ศศิธร อนันตโสภณ 1
47111342390การพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาการเงินธุรกิจโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ภาคเรียนที่ 2/2550 / ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย2
4712134250ยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย1
47131342550รายงานการสำรวจข้อมูลทางมานุษยวิทยาของชุมชนในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก [ซีดี-รอม]1
4714134260วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท , ปิยวรรณ เจริญลาภ และ ไพศาล ไวศยไพบูลย์1
4715134290เศรษฐกิจไทย = Thai economy / สายชล สัตยานุรักษ์...[และคนอื่นๆ] 20
471613430The Japan of today3
4717134310เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า สหพันธ์รัฐมลายา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์2
47181343110รับประกันการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อังกฤษ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์2
47191343220การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอลฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม / จัดทำโดย คณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
47201343250รายงานประจำปี... / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)2
47211343430ข้อมูลทุนพัฒนาบุคลากรในสถาบันสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีการศึกษา... 1
4722134370แลไปข้างหน้าประชาธิปไตย1
47231343750Bloomberg Businessweek [journal]1
47241343780ความมหัศจรรย์ของอัลกรุอาน / ไรน่าน อรุณรังษี1
47251343790ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการดำเนินงานในระยะที่สอง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 2548-2551 / วัชรา ริ้วไพบูลย์, โอปอล์ ประภาวดี1
4726134380ตำรา-เอกสาร1
47271343800บทความประกอบชีวประวัติของฉลบชลัยย์ พลางกูร1
47281343810พระของประชาชน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
47291343820การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ... 7
47301343890รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ1
4731134390ไซเตสกับการแบนกล้วยไม้ / รวบรวมโดย สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ2
4732134400Anderson's pathology / edited by John M. Kissane1
47331344050Tropical forestry change in a changing world volume ... 11
4734134410การหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี / สตีเฟน เฮสส์ แปลโดย วิทยา สุจริตธนารักษ์1
4735134430ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ เดือน คำดี 1
47361344310มาตรฐานระบบสายสัญญาณสื่อสารสำหรับอาคารสำนักงาน / สมบัติ อนันตรัมพร1
4737134440การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / ชาญชัย อาจินสมาจาร1
47381344430แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
47391344540คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ซีดี-รอม] / อดิธร อนันตโสภณ2
47401344580วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [วารสาร] 1
4741134460สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย / รวบรวมโดย ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์1
47421344620รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน... [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)3
4743134470ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต / กนก จันทร์ขจร1
47441344930สนุกกับนิสัยรักการอ่าน [ซีดี-รอม] / ครรชิต มนูญผล1
4745134500การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ / โดย กุศล ศรีอุทัย, สุขุมาล พัฒนเศรษฐนนท์ และ มาลีวัล เลิศสาครศิริ1
47461345090กูเกิล เอิร์ธ [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว ; Google earth [ซีดี-รอม] : โลกทั้งใบ รู้จักได้ด้วยปลายนิ้ว1
4747134540อัญมณีแห่งวรรณกรรมไทย / พิทยา ว่องกุล1
47481345400หลวงพ่อสอนปฏิบัติวิปัสสนา [แผ่นวีดิทัศน์] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)2
4749134550ยาสมุนไพรกับโรคในประเทศเขตร้อนและวิธีใช้บำบัดรักษา / ชลอ อุทกภาชน์1
4750134560การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว / โดย ชลินทร์ อมรธรรม...คนอื่น ๆ2
4751134600วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ทำกินในป่า / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ1
4752134610ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล และ มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย1
4753134630เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชนครินทร์2
47541346370ความรัก / อมรา มลิลา1
4755134640สาระสำคัญและบทวิเคราะห์พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / นิคม จันทรวิทุร, บรรณาธิการ2
4756134650บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
47571346550นโยบายพระกู้ชาติ1
47581346580ฉลาดทำบุญ / พระชาย วรธมฺโม และ พระไพศาล วิสาโล2
47591346590ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income ho2
4760134660สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม / ศรีศักร วัลลิโภดม1
47611346690ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ภาคใต้ตอนบน / ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์... [และคนอื่น ๆ] 1
4762134670เก็งกำไรแบบชาวสวิส / แม็กซ์ กันเธอร์ แปลโดย พันธุมดี เกตะวันดี2
47631346750สถิติงานวิจัย... ห้องสมุดงานวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หน่วยงานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญและหัวเรื่อง / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจั2
4764134680ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 131
47651346970เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม... 2
476613470Advertising annual... 2
4767134700ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง2
4768134710กำแพงเพชร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต1
4769134730สามก๊กฉบับคนเดินดิน1
4770134740Being happy1
4771134750วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหารเครื่องดื่มและเมนูอาหาร / ขวัญแก้ว วัชโรทัย5
4772134760แด่หนุ่มสาว / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พจนา จันทรสันติ1
4773134790คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบัน ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / จำนงค์ บุญชู1
4774134800Marketing strategy / O. C. Ferrell...[et al]1
4775134810ประเพณีนานาชาติ / โดย สินี เต็มสงสัย และ พิชัย รัตนประทีป1
47761348140คู่มือการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good practice1
47771348160โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา... 1
47781348170คู่มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข1
4779134830หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำนย่อ4
4780134840พจนานุกรมศัพท์ป่าไม้ [สาขาวนผลิตภัณฑ์] ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
47811348470Story of Zhuang Zi1
47821348580คิด [วารสาร]1
4783134870More people of our time2
4784134880พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
47851348800แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย : พ.ศ.2551-พ.ศ.25551
4786134890ชุดอาหารเสริม1
478713490Mosaic1
47881349150เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEs / สมพร กิตติโสภากูร1
4789134920กฎหมายวัตถุมีพิษ พิมพ์ พ.ศ. 25301
47901349260ปฏิจจสมุปบาท : หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ / พุทธทาสภิกขุ1
4791134930ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วีระ สกุลทับ, บรรณาธิการ2
47921349340MBA ว่าด้วยกลยุทธ์1
47931349400ก้าวสู่สุดยอดก่อนอายุสามสิบ / ม. อึ้งอรุณ1
4794134950Bluegressiggy1
47951349560ท็อปเท็น1
47961349570DevProConnections [journal]1
4797134958010 ภาพยนตร์เก่าแก่ของไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
4798134960สารานุกรมไทย เล่ม... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 51
47991349610กฎหมายมหาชน.2
48001349620TCI Annual report... 1
4801134963010 วังโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4802134970วัดช่องนนทรี / โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย วิคเตอร์ เคนเนดี้ ถ่ายภาพประกอบโดย จำนงค์ ศรีนวล 1
4803134971010 บ้านทรงไทยภาคกลาง [แผ่นวีดิทัศน์]2
48041349730ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า / บรรณาธิการ วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และ ปฐมทัศน์ จิระเดชะ2
48051349750Annual report.... 1
4806134980ท่องสวิสคิดถึงสเปน / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์1
48071349820รวมบทความงานวิชาการประจำปี ปี พ.ศ.... / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
48081349870รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี... และแนวโน้ม ปี... 3
48091349880รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี... 3
4810134990ประมวลศัพท์ 6ศาสนา / ปิ่น มุทุกันต์1
4811134990010 รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
48121349930ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับทุกคนเสียงของเราที่ได้ยินบนแผ่นดินไทย1
48131349940รถโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
48141349950แสตมป์ [แผ่นวีดิทัศน์] 1
48151349980ตะเกียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
48161349990กวนข้าวทิพย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
48171350International finance handbook / edited by Abraham M. George Irn H. Giddy2
4818135000รัฐธรรมนูญของเรา / ชาติ ชับเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา3
48191350010หมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]1
48201350020มีดอรัญญิก [แผ่นวีดิทัศน์]1
48211350090J career guide book... 1
4822135010ถนนไปสู่ญี่ปุ่น / ธัญญา ผลอนันต์2
48231350140หนังใหญ่วัดขนอน [แผ่นวีดิทัศน์]1
48241350150ความรู้คือประทีป1
48251350160ของเล่นสังกะสี สีสันแห่งกาลเวลา [แผ่นวีดิทัศน์]1
48261350180พระที่นั่งวิมานเมฆ พระวิมานแห่งความทรงจำ [แผ่นวีดิทัศน์]1
48271350190ศาลพระภูมิ [แผ่นวีดิทัศน์]1
4828135020เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย = De l'Esprit des Lois / บารอน ชาลส์ เดอะ เซอะกงดาต์ มงเตสกิเออ ; แปลโดย วิภาวรรณ ตุวยานนท์ 2
48291350200พลังงานหมุนเวียนความหวังและทางออก [แผ่นวีดิทัศน์]1
48301350210การผ่าตัดด้วยกล้องส่อง1
48311350220กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน-นายหน้า / ชัยพรว์ ธนถาวรกิตติ์2
48321350230การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร2
48331350260คู่มือมหาวิทยาลัยใน USA4
48341350310รวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี... 3
4835135040หน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์ คนดีและคุณสมบัติพิเศษของนักบริหาร / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ] เรียบเรียงโดย เขมกะ1
48361350460เอเชีย ฟู้ด เบฟเวอเรจ ไทยแลนด์ [วารสาร] 1
48371350910รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 3 4
48381350930นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ / ดวงมณี เลาวกุล และ เอื้อมพร พิชัยสนิธ2
4839135097016 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง / กรมการจัดหางาน1
4840135100ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 52
48411351020สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์) ปีงบประมาณ... / สำนักงานคณะกรรมการ2
4842135140กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เพื่อการปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภาพของงาน / โตโย โตโยซาวา ; แปลโดย ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์3
48431351480BIOTEC Central Research Unit : research profile1
4844135150พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / ตาเกยิโร โทมีต้า1
4845135180ความเฉื่อยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ / ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์1
484613520The economics of missing markets, information,and games / edited by Frank Hahn1
4847135200สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ1
4848135230ระเบียบงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535) / รวบรวมโดย วิชาญ ธรรมสุจริต1
4849135270พระอัจฉริยลักษณ์ด้านภาษาศาสตร์ของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์1
48501352830มนต์พิธีแปล / พระครูอรุณธรรมรังษี, รวบรวม1
48511352860ปฏิวัติ วัฒนธรรม / ประมวล รุจนเสรี1
48521352950คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา... 2
4853135300การประชุมทางวิชาการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย6
4854135308040 ปี PMAT บนเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไทย / ดิลก ถือกล้า, บรรณาธิการ1
4855135310โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี / ภัสสร ลิมานนท์1
48561353180หอมทวนลม / ระพี สาคริก ; เรียบเรียง ประภาภัทร นิยม ; แปล สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ และชลลดา ทองทวี1
48571353240สถิติข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... 1
4858135340บันทึกทองท้ายฎีกาและชี้ขาดความเห็นแย้งในประมวลกฎหมายอาญา / จิตติ เจริญฉ่ำ5
4859135360TACT Awards... 2
4860135370การกำหนดส่วนเหลื่อมขายปลีกของสินค้าเกษตรกรรมบางชนิดในประเทศไทย / ดารณี อัศวาณิชย์1
48611353730She hui lan pi shu15
48621353780Stories of Chinese culture - a bilingual series11
4863135390การจำแนกแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา / วิไล วงศ์สืบชาติ1
48641354080Thai population journal [journal]1
4865135430แนวทางการสอนการเขียนระดับอุดมศึกษา2
4866135440การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน / โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน ; แคเรน ออฟเพนไฮม์ เมสัน และ มินจา คิมโชว์1
4867135470การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต = Liability and life insurance / โดย สุจินต์ พงษ์ศักดิ์......[และคนอื่นๆ] 4
4868135480สุภาษิตนานาชาติและคำพังเพย คำอุปมา สำนวน / รวบรวมโดย สัจจา1
4869135500ยุทธศิลป์จิ๋นซี : ศาสตร์แห่งการบริหารสำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการ / โดย ทองแถม นาถจำนง และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม3
4870135510วาทะปราชญ์และกวีวจนสุภาษิตล้ำค่าของนานาอัจฉริยเมธี / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
4871135540T. E. T. teacher effectiveness trainign2
48721355550ผู้อภิวัฒน์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4873135560การใช้ประโยชน์ของเสีย 1
487413560Simulation modeling and Simnet / Hamdy A.Taha1
4875135620องค์การสหประชาชาติ / มานพ เมฆประยูรทอง1
4876135640แสตมป์ไทยและประวัติไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 / ประกายเพ็ชร อินทุโศภณ1
4877135650เสียงจากเจ้าของประเทศ / รวบรวมโดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช1
4878135660Thai radical discourse the real face of Thai feudalism today1
4879135710ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เล่ม 22
48801357200สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
48811357220สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม... 3
48821357230สัมผัสภาษาจีน : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
48831357240สัมผัสภาษาจีน : แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม... 2
4884135730มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก / สุวรรณา สถาอานันท์2
48851357360คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา... 1
48861357370ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
4887135740ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่น= Textiles for teens / Marcella Howard Ellett ; แปลโดย นวลแข ปาลิวนิช 2
48881357470คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1
48891357500การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา... / กลุ่มพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศ1
4890135760ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ / โดย ก่อเกียรติ เก่งสกุล และ บุญเจริญ ศิริเนาวกุล2
4891135770ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ1
48921357780Lun yu bie cai... / Nan Huaijin3
48931357830Srinakharinwirot science journal [journal]1
48941357840Journal of fine arts [วารสาร]1
48951357880BrandAge Essential [journal]1
48961357970ชีวิตในเก้าทศวรรษ / เฉลียว ทองอุไทย1
48971357990ศิลปะกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง / มหาวิทยาลัยมหิดล1
48981358000โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา2
48991358050เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 : กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน1
49001358130การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน / วาณี คำดี3
4901135820คมวาทีในพงศาวดารจีน / แปลโดย ศุภนิมิต1
4902135830เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี1
4903135850แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
49041358550ความรักอันใด...รักนั้นยั่งยืน / นงนาท สนธิสุวรรณ1
49051358610พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ พ.ศ.2547 / สภาวิชาชีพบัญชี1
49061358620เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / อุษา บิ้กกิ้นส์,ชลาลัย พงษ์ศิริ และสาโรจน์ ไวยคงคา2
4907135870จากภาษีการค้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม / จงรัก ระรวยทรง3
490813590My years with general motors / Alfred P.Sloan1
4909135900เหนือจอมพลยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก1
4910135920การใช้อวัจนภาษาในการสื่อสาร / กิติมา สุรสนธิ1
4911135940ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 / รัชนี ปิยะมาวดี1
4912135960คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา / สุษม ศุภนิตย์4
4913135970การบริหารงานแบบญี่ปุ่นในประเทศไทย / จุฑา เทียนไทย2
4914135990แนวทางซามูไร หัวใจการบริหารแบบญี่ปุ่น / ทนง ลำใย2
49151360Encyclopedia of banking and finance / rev. and enlarged by F.L. Garcia2
4916136010ระบบงานรัฐสภาไทย1
4917136020สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / โดย สรชัย พิศาลบุตร...[และคนอื่น ๆ]2
4918136030FoxPro version 2.01
4919136040รำลึก 5 ปีพฤษภาประชาธรรมการชำระประวัติศาสตร์ของประชาชน1
4920136060หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชน / เมตตา กฤตวิทย์1
492113610Industrial insurance and loss prevention / RCN Shukla1
4922136110ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม.../ โดย อรุณี หรดาล...[และคนอื่นๆ] 2
49231361150ชีวจิต [วารสาร] 1
49241361170Inno Mag [journal]1
49251361190Technology promotion [journal]1
4926136120วิเคราะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท / ปัญญา บริสุทธิ์2
4927136130มนุษย์กับสัตว์ / ยูริ มิทริเยฟ แปลโดย ธรรมนูญ โรจนบุรานนท์2
4928136140ชุดสุดยอดกลยุทธ์ เล่ม 43
49291361450วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [วารสาร] 1
4930136150พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก1
49311361670MM Electronics [journal]1
4932136170ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ / โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และ แพทรีเซีย แน่นหนา1
4933136180ศิลปของผู้นำ / วิลเลี่ยม เอ. โคเฮน ; แปลโดย จรัสรัตน์ ทอไชยรวี2
4934136190รายงานผลการปฎิบัติงานของบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 31
493513620Let's talk quality / Philip B.Crosby1
4936136220การพยากรณ์กำลังแรงงานของประเทศไทย / ปิยะวดี แตงสุวรรณ1
4937136240พัฒนาการวรรณคดีไทย / โดย มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์...คนอื่น ๆ6
49381362460ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาไทย (เรียงความ) : คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศสนศาสตร์ / รวบรวมโดย สุพ1
4939136250President Ho Chi Minh1
49401362520วช. : สนับสนุนงานวิจัยไม้ดอกเพื่องานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 / สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และ พีชณิตดา ธารานุกูล, บรรณาธ1
49411362540เลสาบบ้านเรา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
4942136260การวางแผนการควบคุมและการวิจัยทางการเงิน / โดย เชาว์ โรจนแสง...คนอื่น ๆ2
49431362620พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)2
4944136270เจ้าพ่อเจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค1
49451362720DSI annual report... 1
4946136280วิธีปฏิบัติตนให้มีอายุยืน / กรณ์กิจ มุทิรางกูร1
4947136290คอมพิวเตอร์กับบัตรรายการ / สุมน ชูประสิทธิ์ 4
4948136340วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ / แคน สาริกา1
4949136380การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี / โดย แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม...[และคนอื่น ๆ]3
49501363870เสียงเรียกจากลุ่มเล [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
49511363890Annual report.... 1
4952136390ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์ ; สงวน สุทธีเลิศอรุณ และ ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์2
49531363910นิราศเมืองนนท์ [ซีดี-รอม]1
49541363940ธรรมเทศนาพุทธทาสภิกขุ [ซีดี-รอม] / พุทธทาสภิกขุ1
49551363990ของดีมีอยู่ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49561364000สัตว์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49571364010พฤกษานานาพรรณ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49581364030สำรับไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]2
49591364040กีฬาคือยาวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49601364050พืชสมุนไพร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49611364070สุขภาพและความงาม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49621364080พิพิธภัณฑ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุชาดี มณีวงศ์2
49631364090ทำงานแล้ว เรียนมหาวิทยาลัยภาคสมทบที่ไหนดี? / สุชาติ สุภาพ1
49641364120ศูนย์กลางการพิมพ์สกรีนมาตรฐานระดับ ASEAN = Screen printing valley / สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย1
49651364130Asean travelling guide book... 2
49661364140การบริหารโครงการ / สำราญ ทองเล็ก2
4967136420คู่มือการบัญชีอิมปอร์ตและเอ็กซปอร์ต (ส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก) / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ2
49681364220พุทธอัศจรรย์ เล่ม ... / อารยะ (อริยะ) หวังทวีวิทย์ 3
49691364330รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 2
49701364340Annual report.... 1
49711364390Thailand ICT market... and outlook... 4
49721364460A step of unity forward : collaborative tourism approaches of ASEAN one destination / Therdchai Choibamroong, editor1
49731364470Cambodia investment guidebook.../ The Council for the Development of Cambodia1
49741364480Prime investment information in Cambodia (Provinces-cities) / The Council of the Development of Cambodia1
4975136450มาตรฐานการวางระบบบัญชี-พร้อมปัญหา-คำวินิจฉัยกรมสรรพากร1
49761364500Annual report ... 1
49771364550วงเวียนกรรมของสัตว์โลก / แปลและเรียบเรียงโดย บัญชา ศิริไกร1
49781364570รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย (พ.ศ. 2548-2552) / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ ; สถาพร วชิ2
4979136460เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ / ณรงค์ โฉมเฉลา, บรรณาธิการ1
49801364660คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน2
4981136470หลักกฏหมายแพ่งทั่วไป / นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์. 2
49821364700หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทานประจำปี... สถาบันพระปกเกล้า1
49831364730All Murcia1
49841364750ชี้ช่องรวย directory... 2
49851364760ทำงานอย่างไรจึงรุ่งโรจน์1
49861364780ความสำเร็จของผู้หญิงยุคใหม่ = Success without tears / ราเชล นิลสัน ; ศศิกานต์ อัครพงศ์, เรียบเรียง1
4987136480108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
49881364810Annual report on conditions of manufacturing industries... 1
49891364830ประมวลภารกิจและผลงานนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ในรอบ 6 เดือน (22 ธันวาคม 2551 - 21 มิถุนายน 2552) / พฤฒิชัย ดำรงรัตน์1
49901364850AC 204/200-3121
49911364880ทฤษฎีการบัญชี 200-337 (AC 306). เอกสารประกอบการสอนวิชา / ขาบธัช ปัญจมะวัต3
4992136490สู่สังคมคนทำงานอย่างผู้ชนะ / แปลโดย วิวัฒน์ ธรรมโกมุท1
49931364910การประเมินตนเอง1
499413650America Casebook Series1
49951365090รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. ... / ประพจน์ เภตรากาศ และ รัชนีจันทร์เกษ, บรรณาธิการ1
4996136510หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง3
49971365100Annual report.... 2
49981365120รายงานกิจการเทศบาลนครนครศรีอยุธยา (ปี 2543-2546) / เทศบาลนคร นครศรีอยุธยา1
49991365140รายงานประจำปี... / กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม1
50001365180พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน [ซีดี-รอม] : เนื่องในงานทำบุญวันเกิดอายุครบ 84 ปี พระเทพเมธาภรณ์ (ทองดี อนาวิโล สังข์เอียด)1
50011365190รวมฮิต คลื่นวัฒนธรรม [ซีดี-รอม] : กิจกรรมมหากุศล รวมพลคนรักพระพุทธศาสนา1
50021365210ธรรมบรรณาการมูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา [ซีดี-รอม] / พระมหาจันลา ตันบัวลี และ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ1
50031365220ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2 [ซีดี-รอม] : คดีโลกคดีธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)1
5004136530แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 15
50051365310ร้อยธัมมรส สหัสนัย : จาริก 45 พรรษา เล่ม... / พรชัย เจริญดำรงเกียรติ, พรทิพา ดวงทวีทอง และวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา2
5006136550LA1037
5007136570Live TVG an inside look at directing and producing / Tony Verna1
50081365790หมู่บ้านประชาธิปไตย [ซีดี-รอม]1
50091365890นารีผล [ซีดี-รอม] / สุทัสสา อ่อนค้อม3
5010136590Thai inageries of Suwanbhumi / M. C. Chand Chirayn Rajani1
50111365910Developer [CD-ROM]1
5012136593057 เคล็ดลับเสริมมงคลแก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
50131365990บุญญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวันทนา ทิพวัลย์1
501413660McGrew-Hill Series in Management1
5015136600Understanding movies / Louis Giannetti1
50161366050Supervision report... and developments in the Thai banking system in the first half of... 4
50171366080การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.1
50181366170Liu jin yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Oxford Speeches / Jiang Tao and Me1
50191366180Ha fu yan jiang [CD-ROM] ; Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Harvard Speeches / Jiang Tao and Men1
50201366190Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Peking Speeches1
5021136620Daytime television programming / Marilyn J. Matelski1
50221366200Listen to the speeches in the first-class universities [CD-ROM] : the most influential Yale Speeches1
50231366210Magic chinese [CD-ROM]1
50241366220Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
50251366230Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
50261366240Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
50271366250Han yu jiaocheng [CD-ROM]1
50281366260Han yu jiaocheng [CD-ROM]2
50291366270A hundred gems of ancient chinese poetry [CD-ROM]1
50301366280Chiness intermediate course [CD-ROM]4
50311366290Reading music [CD-ROM]1
5032136630China's historical sites / edited by Zu Youyi1
50331366300Chinese music classics of the 20th century [CD-ROM]1
50341366310Reading music [CD-ROM]1
50351366320Gu zheng [CD-ROM]1
50361366330Xin fa zhan xin kuai yue [Digital videodisc] / Wen Chang Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao3
50371366340Liaoning University [Digital videodisc] / Liaoning University1
50381366350Top selections of China' s local operas [Digital videodisc]2
50391366370พลังผลักดันความสำเร็จมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
50401366380Wu zhi feng hua [Videodics]1
50411366390Qing ge zhong shi lao de hao [Videodisc]2
5042136640The do's & taboos of international trade : a small business primer / Roger E. Axtell1
50431366430Just another magazine [journal]1
50441366520สื่อไทยกับความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม / สภาวิชาชีพชาววิทยุและโทรทัศน์ไทย1
50451366540รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านไทยคดีศึกษา1
50461366560นิทานธรรมบท / ปุ้ย แสงฉาย, รวบรวม1
50471366690The magic of Bangsaen / งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ1
50481366700TISCO CSR report... 3
50491366760แสงเทียนส่องธรรม / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)1
5050136680The ministry of justice Thai and centenary 1892-19922
50511366800International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill3
50521366840The eagle & the elephant : Thai-American relations since 1833 book... / Ministry of Foreign Affairs2
50531366930พระคุณพ่อ พระคุณแม่ / กรุณา สุวรรณวัฒนะ, รวบรวม1
50541366970เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม... / จตุพล ณ อิลลินนอยส์1
50551366980ข่าวต่างประเทศ2
505613670A question of business / by Curtis W. Page and Charles J.Selden1
5057136700Alternative scriptwriting writing beyond the rules / by Ken Dancyger and Jeft Rush1
5058136710สรุปวิชากฎหมาย4
50591367170พระแม่ฟ้าคู่พระบารมี / กระทรวงคมนาคม1
50601367180คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก / สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย2
5061136720การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาปาสคาล / สานิตย์ กายาผาด1
50621367320Gross provincial products of Nonthaburi... 1
50631367380รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เรื่อง ค1
5064136750การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ / โดย อวยพร พานิช...คนอื่น ๆ4
50651367580Thailand's report on the implementation of the optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitut1
50661367620วารสารการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย [วารสาร]1
50671367630วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ [วารสาร]1
50681367640Saint John's MBA Journal [journal]1
50691367650ทิศไท [วารสาร]1
50701367700เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ1
50711367740How to act smart & cool2
5072136780ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา 2533 / กรรัตน์ เปล่งขำ2
50731367800สิบ อ. ชะลอความแก่ / อนุมงคล ศิริเวทิน2
50741367820นำความรู้สู่การปฏิบัติ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
50751367980ผลสำเร็จงานวิจัย วช. : ปัญหาและทางออก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
507613680Cases and materials on decedents' estates and trusts / by John Ritchie, Neill H.Alford and Richard W. Effland1
50771368020รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (รายงานประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 1
50781368030National Conference on Human Resources... 2
50791368070ฌาน / ทมยันตี4
50801368080พิสดารร้อยแปดวงการ / อุดร จารุรัตน์2
50811368260การสนับสนุนเพื่อขยายผลต่อยอดและสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์1
50821368270Home Builder Association's Membership... 1
5083136840หลักการบัญชีขั้นต้น 2 / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์2
50841368440วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [วารสาร]1
50851368460Journal of hospitality marketing & management [journal]1
5086136850เคล็ดลับชิงตลาดล้านล้านบาทรัสเซียกับซีไอเอส / ชัยณรงค์ ชวนะธิต 1
5087136860ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
50881368640CISA review questions, answers & explanations manual... 1
5089136890แนวคิดมาร์กซิสต์กับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนาประเทศโลกที่สาม / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม2
509013690Economics / by Paul A. Samuelson and William D.Nardhaus1
5091136910เตรียมสอบโทบริหารธุรกิจ1
50921369280รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4
5093136929075 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง" / กระทรวงมหาดไทย2
5094136940เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์การ์ตูนและภาพยนตร์แอคชั่น / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์2
5095136970นิติปรัชญา / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล2
50961369890รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1
5097136990017 ปี กรมการจัดหางาน [ซีดี-รอม] : คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย / กรมการจัดหางาน1
50981369940รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / กระทรวงการต่างประเทศ3
50991369960มวยไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
51001369970ชีวิตไม่สิ้นหวัง1
51011370Thailand company information... 1
5102137000How to close every sales1
51031370010ปลดบ่วงชีวิตพิชิตกรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
5104137020หาเสียงโดยไม่เสี่ยงตะราง / ตราสามดวง2
5105137030โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหา / เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ1
5106137050ชุดบริหารแบบไม่เปลืองเวลา v 32
5107137060กรุงเทพศตวรรษ 21 / ชัยวัฒน์ คุประตกุล1
5108137080ร้อยกรองฉลองกรุง / ธนู บุญยรัตพันธุ์1
51091370800พุทธฤทธิ์ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร : คาถามหาเมตตาหลวง / ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์1
51101370850ปัญหาภาษีสรรพากร1
5111137090แรงงานไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า / นิคม จันทรวิทุร2
511213710American Casebook Series1
5113137100Pioneer, Go home!1
51141371020ประมวลบทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เล่มที่... ปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่4
51151371050ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ... [ซีดี-รอม]1
5116137110ศิลปะการเขียนเรียงความ / ชัยนันท์ นันทพันธ์2
51171371140หลักสูตรการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร [ซีดี-รอม]1
51181371160เพลงคาถาชินบัญชร เพลงคาถาพาหุง [ซีดี-รอม] / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
51191371220เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่นยุค IT [แผ่นวีดิทัศน์]3
51201371260จับตาเศรษฐกิจผนึกพลังกระตุ้นตลาดสิ่งพิมพ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
51211371270โครงการ To be number one กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร [แผ่นวีดิทัศน์]1
51221371280ละครจินตภาพ ประกอบแสง-เสียง เรื่อง เกาะเกร็ด ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวมอญ [แผ่นวีดิทัศน์]1
51231371300โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
51241371400โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Technology unlimited for better life [Digital videodisc]1
5125137150อยู่อย่างเชน / ละเอียด ศิลาน้อย1
5126137160ลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัว แถมได้กำไร / แปลโดย ไสว วิศวานนท์1
51271371620International education... / Simon Kind, editor2
5128137170วันการพิมพ์ไทย2
5129137190พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ร