No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
1100คู่มือการสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft frontpage / เคอรี เอ เลห์โต และ ดับบลิว เบรทท์ โพรอนสกี้; เรียบเรียงโดย สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล2
21000Who's who in the Bible1
3100000The insider's guide to the financial services revolution / Alan Gart1
4100010Money and banking / by Ivan C. Johnson and William W. Roberts1
5100020Money and banking / Ivan C. Johnson and William W. Robert2
6100030Financial conglomerates : the new phenomenon / James Maycock1
7100040Modern money and banking / by Roger LeRoy Miller and Robert W. Pulsinelli1
81000420QuickPC [journal]1
91000480Water and wastewater technology / Mark J. Hammer and Mark J. Hammer, Jr.2
10100060Financial institutions / by Peter S. Rose and Donald R. Fraser1
11100080Money banking and economic analysis / Thomas D. Simpson1
121000880Nongmin li / Shijie ribao gongshang fuwubu1
13100090Modern Banking / R.S. Sayers1
1410010Research in Labor Economics2
15100100Money banking and the macroeconomy / Douglas Vickers1
161001030EAQ [journal]1
171001040Educational management administration & leadership [journal]1
181001050วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ [วารสาร]1
191001060จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร) [วารสาร]1
201001080Journal of education Thaksin University [journal]1
211001090Asian journal of energy & environment [journal] 1
22100110American enterprise institute series on trade in services2
23100120Financial markets / by John H. Wood and Norma L. Wood1
24100130Electronic banking / by Allen H. Lipis ; Thomas R. Marschall and Jan H. Linker1
25100140Planning for future market events using data processing support / Jerome Svigals2
26100150Financial modeling using Lotus 1-2-3 / Charles W. Kyd1
27100160Cases in bank management / by Benton E. Gup and Charles O. Meiburg2
281001600คู่มือพิชิตความสำเร็จ1
291001670งานวิจัยการบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : เปรีบเทียบชุมชนตำบลตะโหมดกับชุมชนตำบลไม้เรียง2
30100170Handbook for banking strategy1
311001770คู่มือฟันดาบ ฟอยส์-เอเป-เซเบอร์ / ภูมิ หุราพันธ์1
32100180Commercial bank management : text and readings / John A. Haslem1
33100190The effective bank director / Don Wright2
341001910รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น5
351001930การสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด2
36100200Personnel management in banking / Donald B. Summers1
37100210The emerging power of Japanese money / Aron Viner1
38100220Financial institutions markets and money / by David S. Kidwell and Richard L. Peterson1
39100230Commercial banks amid the financial revolution : developing a competitive strategy / Eduard Ballarin1
40100240Management policies for commercial banks / by Howard D. Crosse and George H. Hempel1
41100250Commercial bank management / by Frank P. Johnson and Richard D. Johnson2
42100260Commercial banking / by Edward W. Reed...[et al.]1
43100270Commercial bank financial management in the financial-services industry / Joseph F. Sinkey1
44100280Commercial bank financial management / Joseph F. Sinkey1
451002800เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้1
461002820Explorer map1
47100290Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
481002970สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้า [ซีดี-รอม]1
49100300Merchant banking in ASEAN / Michael T. Skully1
50100310Wiley professional banking and finance series2
51100320International banking in theory and practice / by Yoon S. Park and Jack Zwick1
52100330Multinationals : bank and corporation relationships / by Olivier Pastre1
531003310Journal of energy research [journal]1
541003350นิยมไทยสาส์น [วารสาร]1
55100340Emerging risk in international banking / P.N. Snowden1
56100350Strategic planning in international banking / edited by Paolo Savona and George Sutija1
57100360Investing in development / by Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert1
58100360045th anniversary of Thai-German cooperation King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok1
591003690รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด1
60100370Implications of regulation on bank expansion : a simulation analysis / George S. Oldfield1
611003710รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร2
62100380Principles of bank operations / Harold Wallgren1
631003820รายงานประจำปี... / สถาบันราชภัฏสงขลา1
64100390Developing new banking products / by R. Eric Reidenbach and M. Ray Grubbs1
651003940วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน [วารสาร]1
661003960ปรีดีสาร [วารสาร]1
671003970Guru Inform [journal]1
6810040การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย บุญเลิศ ถึกวิถาน, และโสภณ ทรงเจริญและนาฏยา (อธิคมนันทะ) โล่ธุวาชัย4
69100400Commercial lending basics / Edward K. Gill1
70100410Lending packages for small & medium-sized companies / by Malcolm Robbie, Neil Coulbeck and Tim Moulds2
711004110คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1
72100420Government regulation of business / edited by Edwin A. Bock1
731004200ทักษะภาวะผู้นำ : รวมทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ1
741004220Pladao office [CD-ROM]2
75100430Financial institutions and markets in Southeast Asia1
761004300MenuX guide graphic2
77100440Money and credit impact and control / James S. Duesenberry1
781004450Idioms รวมสำนวนภาษาอังกฤษกว่าพันล้านคำ2
79100450Money in disequilibrium / Douglas Gale1
80100460Money in equilibrium / Douglas Gale1
81100470Money madness : the psychology of saving, spending, loving, and hating money / by Herb Goldberg and Robert J. Lewis1
8210050หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช5
83100500Monetary policy and public finance / G.C. Hockley1
84100510Monetary theory policy and financial markets / by William R. Hosek and Frank Zahn1
85100520Monetary economics and financial markets / Paul A. Meyer1
861005210คาเลนดาร์ เกิร์ลส์ ขบวนการแม่บ้านหัวใจนู้ด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Nigel Cole2
87100530Money / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
88100540The economics of natural resource use / by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler1
891005420คู่มือการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ FE-TD-TRC2
901005430Economic use of gas-fired boiler plant3
911005440Economic use of coal-fired boiler plant2
921005450Energy audits for industry2
931005460Energy audits for building2
941005470Steam3
951005480Compressed air and energy use2
961005490The economic thickness of insulation for hot pipe2
97100550Planning games / Martin Wynn1
981005500Economic use of electricity in industry2
991005510The economic use of refrigertion plant2
1001005520Economic management and good lighting practices2
1011005530Waste avoidance measures3
1021005540Process plant insulation and fuel efficiency2
1031005550แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน BP-TD-TRC2
1041005560Energy management training2
1051005570Energy effcient operation of industrial boiler plant2
1061005580Managing people managing energy2
1071005590Energy saving in the selection control and maintenance of air compressors2
108100560Farmers in the forest : economic development and marginal agriculture in northern Thailand / edited by Peter Kunstadter ; E.C. Chapman and Sanga Sabha1
1091005600Heat recovery from air compressors2
1101005610Energy savings with electric motors and daves2
1111005620Burners and their controls4
1121005630Energy savings in industrial water pumping systems2
1131005640Reducing electricity use in injection moulding3
1141005650วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ [วารสาร]1
1151005660วารสารการงบประมาณ [วารสาร]1
1161005670Commercial refrigeration plant : energy efficent operation and maintence2
1171005680Industrial cooling water systems3
1181005690Managing energy use minimising running costs of office equipment and related air-conditioning2
119100570Rural resource management / by Paul J. Cloke and Chris C. Park1
1201005700Introducing information systems for energy management3
1211005710Waste heat recovery from high temperature gas streams2
1221005720Waste heat recovery in the process industries2
123100580Asian energy problems2
124100590Energy and the way we live1
125100600Energy economics and the environment / by Russel Mills ; Arun N. Toke and Susan Mills1
1261006020Businessmen government and corruption1
1271006060Asean economic bulletin : Thailand : economic challenges and the road ahead / edited by Suthipand Chirathivat and Sakulrat Montreevat1
128100610The political economy of global energy / R.K. Pachauri1
1291006110PC Today [journal]1
1301006120ชนเผ่าพื้นเมือง [ วารสาร]1
131100620Industrial sociology : the sociology of work organizations / by Delbert C. Miller and William H. Form1
132100630The causes of industrial disorder / Ian Maitland1
133100640Labor management relations / Daniel Quinn Mills1
1341006480คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา... / สถาบันราชภัฎภูเก็ต2
1351006490ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 31 มี.ค. 25461
1361006540พัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่บรรณาธิการโดย / สรัญญา โภคาสัย1
137100660Optimizing human resources : readings in individual and organization development / Edited by Gordon L. Lippitt , Leslie E. This and Robert G. Bidwell2
138100670Developments in labour market analysis / Caroline Joll...[et al.]1
1391006730Study in Thailand... / Bureau of International Cooperation Strategy Commision on Higher Education6
140100680Labor supply / Mark R. Killingsworth1
141100690Disorganized capitalism : contemporary transformations of work and politics / Claus Offe1
142100700Modelling the labour market / edited by Michael Beenstock1
143100710Microprocessors manpower and society1
1441007170Annual report... / National Synchrotron Research Center2
145100720Job creation in America / David L. Birch1
146100730New technology and industrial change / by Benson and John Lloyd1
147100740Migration of Asian workers to the Arab world / edited by Godfrey Gunatilleke1
148100750How to beat unemployment / Richard Layard2
1491007620เนื้อหามีภาคภาษาอังกฤษประกอบ1
1501007750คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น2
151100780Employee benefits / by Burton T. Beam and John J. McFadden1
1521007890จดหมายข่าวเอ็มเทค [วารสาร]1
153100790Pension planning / Everett T. Allen, Joseph J. Melone and Jerry S. Rosenbloom1
1541007910วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [วารสาร]1
15510080การบัญชีธุรกิจ / สุภาวดี เจริญทรัพย์8
156100800Women in management / Bette Ann Stead1
157100810Guide to apprenticeship programs / William F. Shanahan2
1581008160Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures / Tyler Cowen2
159100820There's a job for you in / Leonard Corwen1
1601008290พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต / อัคร ศุภเศรษฐ์1
161100830Designing careers / Norman C. Gysbers1
1621008390คู่มือการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น7
163100840Prison officers and their world / Kelsey Kauffman1
1641008400รพี'46 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์2
1651008450วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพ.ศ.2546-2551 / กระทรวงมหาดไทย1
166100850loyd D. Musolf1
167100860ศาสตร์หน้าด้านใจดำ / หลี่จงอู๋ ; ศักดิ์รวี, ผู้แปล1
1681008770ตำรวจในคดีปกครอง 11
169100880Labor relations / by Arthur A. Sloane and Fred Witney1
1701008850Operating systems : a systematic view / William S. Davis and T.M. Rajkumar1
171100890ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน1
17210090การบัญชีทรัพย์สิน / โดยสุภาวดี เจริญทรัพย์และสุธีรา วิเศษกุล8
173100900Collective bargaining by objectives : a positive approach / Reed C. Richardson2
174100910Labor problems in Southeast Asia / Virginia Thompson1
175100920Financial markets and institutions / Robert D. Auerbach2
1761009200จาก กดส. สู่สภาร่างฯ1
177100930Money the financial system and monetary policy / Thomas F. Cargill1
178100940Contemporary issues in money and banking : essays in honour of Stephen Frowen / edited by Philip Arestis1
179100950Money the financial system, and monetary policy / Thomas F. Cargill1
1801009550Analysis of the decisions of the Court and Justices of the Constitutional Court8
181100960คุณาวุฒิ1
1821009630รวมคำสั่งระเบียบข้อบังคับและหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา / รวบรวมโดย กองวิชาการ กรมตำรวจ2
183100970Practical financial statement analysis / Roy A. Foulke1
184100980The economics of corporate finance / Seymour Friedland1
185100990Fixed income securities.1
1861009940Good Lawyer and the Art of Law2
1871010How to live with life2
188101000โคลงกลอน เล่ม 3 / ครูเทพ1
189101010The struggle for judicial supremacy : A study of a crisis in American power politics / Robert H. Jackson1
190101020Money and the economy / John J. Klein1
191101030The financial system / by J.O. Light and William L. White1
1921010300วณิชย์ไทย [วารสาร]1
193101040Money and banking / Dudley G. Luckett2
1941010410พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมกู้ข้อมูลแบบครอบจักรวาล1
1951010520HIV/AIDS Be safe not sorry [CD-ROM]1
1961010590การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] ; สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ซีดี-รอม] : ระ2
197101060New perspectives on the financial system / edited by Laurence Harris...others1
198101070Principles of money banking and financial markets / by Lawrence S. Ritter and William L. Silber1
1991010760การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] ; การวิเคราะห์งบการเงิน [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 3
200101080Fixed and mobile telecommunications : networks systems and services / Jan Van Duuren, Peter Kastelein and Frits C. Schoute1
2011010800Organizational research method [journal]1
2021010810Evaluation review [journal]1
203101090Money and capital markets : the financial system in the economy / Peter S. Rose5
20410110The internal auditing4
205101100The money market / Marcia Stigum2
206101110Introduction to money and banking / Richard S. Thorn1
207101120Personal money management / by Thomas E. Bailard ; David L. Biehl and Ronald W. Kaiser6
208101130Personal financial management / by Stanley B. Block ; John W. Peavy and John H. Thornton1
209101140Moneywise / Mimi Brien1
210101150Personal finance / Jerome B. Cohen4
211101160Financial planning can make you rich and 33 case histories to prove it / by Loren Dunton1
212101170Personal finance / Lawrence J. Gitman1
213101180Financial planning handbook / Harold W. Gourgues1
214101190Personal financial planning / by G. Victor Hallman and Jerry S. Rosenbloom1
21510120ภาวะเงินเฟ้อกับการบัญชี5
216101200Personal business management / by Herbert M. Jelley ; Robert O. Herrmann and David K. Graf1
217101210Planning your financial future / H. Stanley Jones1
218101220Strategy for personal finance / by Larry R. Lang and Thomas H. Gillespie1
219101230Your financial planning kit / by Darrell Neil Jerome Norling ; Karen M. Hess and Karen K. Nystrom1
220101240The financial advisory / Milton Pierce1
221101250How to be a financially secure woman / by Mary Elizabeth Schlayer and Marilyn H. Cooley1
222101260The Reston guide to no-load financial planning / Dorlene V. Shane2
223101270Managing personal finance / by Holley H. Ulbrich and T. Bruce Yandle6
224101280Community consultation / by Patrick O'Neill and Edison J. Trickett1
2251012880Mobile Mag [journal]1
226101290Institutions observed / Larry Gostin2
2271012990ชุดวิชา ข้อบังคับ ระเบียบ กองทัพเรือ4
22810130นักบัญชีและผู้สอบบัญชียุคคอมพิวเตอร์4
229101300Adoption : essays in social policy, law, and sociology1
230101310Child and family development : implications for primary health care / by Debra P. Hymovich and Robert W. Chamberlin1
2311013190คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
232101320Fraud and deceit : how to stop being ripped off / by John W. Suthers and Gary L. Shupp1
2331013210พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ.2505 ล้ำพ.ศ.25502
234101330Rural public services : international comparisons1
2351013320การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
2361013370เทคนิคและคำถามในการเข้าสัมภาษณ์พนักงานเทศบาลสายนักบริหาร / สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สุข1
237101340Safety at work : the limits of self-regulation / by Sandra Dawson...[et al.]1
2381013460ร้อยพระราชบัญญัติ...4
239101347033 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544/2 "ร้อยพระราชบัญญัติ"2
2401013480กฎหมายหลัก 2542 ภาค 1 (นิตยสารโลกตำรวจ) 1
241101350Health risks of energy technologies / edited by Curtis C. Travis and Elizabeth L. Etnier1
242101360หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC / สุเธียร เกียรติสุนทร2
243101370Law enforcement handbook / Louis B. Schwartz and Stephen R. Goldstein1
244101380West's criminal justice series1
2451013890ชุดอนุรักษ์หัสนิยายอมตะ สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน อันดับที่ 731
246101390Criminal and civil investigation handbook1
2471013980พล.นิกร.กิมหงวน : ตอน ไปสู่อนาคต1
24810140บัญชีต้นทุน4
249101400Introduction to private security / by Karen M. Hess and Henry M. Wrobleski1
250101410The complete guide to security / Martin Clifford illustrated by T.R. Emrick and Kevin Caddell edited by Jim Rounds2
251101420Housing policy and economic power / Michael Ball1
2521014290เข็มทิศชีวิต 7 : ตอนปลดล็อกสู่ความสำเร็จ 15
253101430Demand-side management : concepts and methods / by Clark W. Gellings and John H. Chamberlin1
2541014300ชีวิตคือการลงทุน1
2551014320อภัยทาน / ปิยโสภณ1
2561014330ความรักพลังแห่งเมตตา / ปิยโสภณ1
2571014390Taxonomy for learning, teaching, and assessing1
258101440Strategic management and planning for electric utilities / by James L. Plummer ; Eugene Oatman and Pradeep K. Gupta1
2591014400BLCI newsletter [journal]1
260101450The political economy of environmental protection / by Horst Siebert and Ariane Berthoin Antal1
2611014560Fashion Biz [journal]1
262101460The environment and Marxism-Leninism : the Soviet and East German experience / Joan DeBardeleben1
263101470Funeral director's financial handbook / by Movt C. Plowe and Rudolph C. Kemppainen1
2641014710Chip CD-ROM 3/2005 [CD-ROM]1
265101480Handbook of municipal waste management systems planning and practice / Barbara J. Stevens1
266101490Sanitation for foodservice workers / by Treva M. Richardson and Wade R. Nicodemus1
2671014980รายการประทีปปริทรรศน์1
26810150Computer auditing4
269101500Industrial foodservice and cafeteria management / Mickey Warner1
2701015040การเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพและการประเมินแท้ / โกวิท ประวาลพฤกษ์1
2711015080HT 3436
272101510Food as a human right / edited by Asbjorn Eide...others1
273101520Criminal justice in America / Peter C. Kratcoski and Donald B. Walker1
274101530Criminal justice series1
2751015380SCI mag [journal]1
276101540Explaining crime / Gwynn Nettler1
2771015400Logistics digest [journal]1
2781015460เกษตรท่องเที่ยว1
279101550Criminology / Richard Quinney2
2801015510MICE magazine [journal]1
281101560Power crime and mystification / Steven Box1
282101570First born / John Katzenbach1
283101580Reader's digest scoundrels & scalawags1
284101590The Equity Funding papers / Lee J. Seidler ; Frederick Andrews and Marc J. Epstein1
2851015960Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield2
28610160คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน 3] / โสมนัส ณ บางช้าง18
287101600แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนเรื่องคิดเป็น / อุ่นตา นพคุณ3
288101610Adolescent subcultures and delinquency / by Herman Schwendinger and Julia Siegel Schwendinger1
2891016120In the oriental style : a sourcebook of decoration and design / Michael Freeman, Sian Evans and Mimi Lipton1
290101620Find a safe place / by Alex Lazzarino and E. Kent Hayes1
291101630Juvenile delinquency / by Larry J. Seigel and Joseph J. Senna1
2921016300คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PCT ยี่ห้อ SANYO [แผ่นวีดิทัศน์]1
2931016310ฮอนด้า [แผ่นวีดิทัศน์]1
294101640The prevention of crime and delinquency / Alan R. Coffey1
295101650Legal rights of the convicted / by Hazel B. Kerper and Janeen Kerper1
2961016540รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... / สำนักงานศาลยุติธรรม 3
297101660History of British criminology1
2981016680Decision making science1
2991016690นักธุรกิจนอกกะลา : สร้างและจัดการบริษัทอย่างมืออาชีพ1
300101670Foundations of law enforcement and criminal justice / by Robert G. Caldwell and William Nardini2
3011016790ฏีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
302101680Correctional institutions1
3031016810ฏีกา ป. แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
3041016820ฏีกา ป. วิ.แพ่ง พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
3051016830ฏีกา ป. วิ.อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]1
3061016840คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม]4
3071016850กฎหมายสงฆ์ 2546 [ซีดี-รอม]1
3081016860รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2547 [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงตามมาตรา1
3091016870ประมวลกฎหมายอาญา [ซีดี-รอม] : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ฉบับเสียงเรียงมาตรา)1
3101016880คำอภิปรายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำอภิปราย FBI 20 ชั่วโมง1
311101690Risk theory / by R.E. Beard ; T. Pentikainen and E. Pesonen1
31210170สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี / โดย กวี วงศ์พุฒ และ นภาพร ณ เชียงใหม่ 4
313101700Risk management : text and cases / by Mark R. Greene and Oscar N. Serbein1
3141017090Annual report... / BankThai Public Company Limited1
315101710Fundamentals of insurance / Robert I. Mehr1
3161017130Annual report... / Siam City Bank11
317101720Principles of insurance / Robert I. Mehr and Emerson Cammack1
3181017320แอ็ท ออฟฟิศ = At Office [วารสาร]1
3191017330ร่มพยอม [วารสาร]1
3201017340รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทไดอาน่าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด (มหาชน)1
3211017360ธนบัตรไทย1
322101750Social insurance & economic security.2
323101760Risk management : computers fraud and insurance / by Patrick M. Ardis and Michael J. Comer1
3241017630เรียนรู้กับชุมชน1
325101770Riley on business interruption and consequential loss insurance claims / David Cloughton1
3261017710Music for reading pleasure [CD-ROM]1
3271017740เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์1
3281017750ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3291017760ข้อมูลแนะนำห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
3301017770ประมวลข้อกำหนด สำนักหักบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3311017780ประมวลข้อกำหนดสำนักหักบัญชี [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3321017790ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับ Options [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
333101780Educational psychology and instructional decisions / by Nelson F. DuBois ; George F. Alverson and Richard K. Staley2
3341017800ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
3351017820วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2540-พฤษภาคม 2541 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3361017830วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2541-พฤษภาคม 2542 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3371017840วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2542-พฤษภาคม 2543 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3381017850วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3391017860วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3401017870วารสารตลาดหลักทรัพย์ : ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 1-12 มิถุนายน 2545-พฤษภาคม 2546 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
3411017880ประกาศ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2517 [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7
3421017890ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
343101790A teacher's guide to the psychology of learning / Michael J.A. Howe1
3441017900ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3451017910ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [ซีดี-รอม] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
3461017950Baby garden [Videodisc] : Mother of garden1
3471017960วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานศาลยุติธรรม1
3481017970Free Trade Agreements [CD-ROM]1
34910180คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี / ศิริพร สาเกทอง6
350101800Teaching and personality / David Fontana1
351101810The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine1
3521018130ภาษา Java3
353101820Creating computer programs for learning : a guide for trainers, parents, and teachers / Gary W. Orwig1
3541018220รายงานประจำปีงบประมาณ...8
355101830Learning and teaching with computers / by Tim O'Shea and John Self1
3561018390Insight guides New York City / Project editor by Martha Ellen Zenfell ; Editorial director by Brian Bell1
357101840Practical guide to computers in education / by Peter Coburn...others1
358101850Strategic marketing for educational institutions / by Philip Kotler and Karen F.A. Fox1
3591018520จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
360101860Introduction to research in education / by Donald Ary ; Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razavieh1
3611018600The best romantic resort and spa in Asia1
3621018610Best beach resort in Asia1
3631018650เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว : พร้อมแปลศัพท์และสำนวน / ชาญชัย บุญเฮ้า1
3641018680The best private resort and hotel in Thailand1
365101870Educational development in Thailand / Keith Watson3
366101880A new public education / Seymour W. Itzkoff1
367101890Teaching in the outdoors / by Donald R. Hammerman and William M. Hammerman1
36810190การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง5
369101900Institutional impacts on campus, community, and business constituencies / edited by Richard L. Alfred2
370101910Personnel administration in education / by Ben M. Harris...others1
3711019170ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ...12
3721019190Nihong akiko to tomodachi ...6
373101920Fundamentals of individual appraisal / by Bruce Shertzer and James D Linden1
374101930Measuring achievement : progress over a decade / William B. Schrader1
375101940Producing instructional systems / A.J. Romiszowski1
376101950How to take a test / John E. Dobbin1
377101960More games trainers play : experiential learning exercises / by Edward E. Scannell and John W. Newstrom1
378101970AV instruction / James W. Brown, Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad1
3791019730การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์1
380101980Coping with the mass media / edited by Joseph F. Littell2
3811019880จิตวิทยาการบริหารอารมณ์1
382101990Training for tomorrow : distributed learning through computer and communications technology / Greg Kearsley1
3831020Man, myth and magic12
384102000The Little, Brown microcomputer bookshelf1
3851020090Liu gong guan xiao lcai zitie1
386102010Development and management of counseling programs and guidance services / by Robert L. Gibson ; Marianne H. Mitchell and Robert E. Higgins1
3871020100Wang yi zhi xiao kai zitie1
3881020160คลินิกผ่าตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ / ภาสกร ญาณสุธี1
3891020190Traveler's gift1
390102020Making college out off / Adele Scheele2
3911020260รัฐธรรมนูญตายแล้ว / คณิต บุญสุวรรณ1
392102030Education of exceptional learners / by Frank M. Hewett and Steven R. Fprmess1
3931020330โลกร่วมสมัย... / ประทุมพร วัชรเสถียร 5
394102040Speech correction in the schools / Martha E. Black1
3951020490London / contributor by Michael Leapman2
396102050A cognitive approach to learning disabilities / by D. Kim Reid and Wayne P. Hresko1
3971020500100 museums in Bangkok and its vicinity / editor Yaowanuch Vespada1
3981020510Switzerland : Eyewitness travel guides / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska and Ulrich Schwendimann1
3991020520Let's go travel guide1
4001020530Let's Go : Europe1
4011020540A Let's Go : Germany1
4021020550Guatemala Belize and Yucatan / Conner Gorry, Lucas Vidgen and Danny Palmerlee1
4031020560Taiwan / Andrew Bender, Julie Grundvig and Robert Kelly1
4041020570Bangkok : city guide1
4051020580Paris : city guide1
4061020590East Timor / Tony Wheeler1
407102060Crosscultural understanding / Gail L. Nemetz Robinson1
4081020600Beijing / Damian Harper1
4091020610Melbourne : city guide1
4101020620Cape Town / Simon Richmond1
4111020630New York city : city guide1
4121020650Best of San Francisco / China Williams1
4131020680คุยเฟื่องเรื่องภาษีตอนภาษีส่งเสริมการขาย / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์1
414102070Child management in the primary school / Tessa Roberts1
415102080Guiding young children's learning / by Sara W. Lundsteen and Norma Bernstein Tarrow1
4161020840มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน1
4171020870Management administration and development administration of organs under the constitution and state agencies2
4181020880เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด และการรอลงโทษ [ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 2545] มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 1
4191020890ประมาทหรือเหตุสุดวิสัย / ภาสกร ญาณสุธี2
420102090Milner's young men : the Kindergarten in Edwardian imperial affairs / Walter Nimocks2
4211020910กฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา1
4221020930ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มต้น1
42310210แถลงการณ์แนวความคิดทางการบัญชี4
424102100Ekwall reading inventory / Eldon E. Ekwall1
4251021040ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น ; เล่มเจ็ด1
4261021070จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ....= Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governac6
4271021080Trade and economic indices of Thailand1
4281021090รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) 4
429102110Reading instruction : diagnostic teaching in the classroom / by Larry A. Harris and Carl B. Smith3
430102115040 ปี สิริวัฒนา ช่วยพัฒนาผู้บริการ1
4311021170โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ : สวัสดีปีใหม่ 2550 งานบุญ 6 วัดที่ภาคใต้2
432102120Making language work / Diana M.R. Hutchcroft1
433102140Engineering economy / E. Paul Degarmo...[et al]1
434102150Adults as learners / K. Patricia Cross1
4351021530Keigo hyogen / Kabaya Hiroshi, Kawaguchi Yoshikazu and Sakamoto Megumi1
436102160Educating learners of all ages / edited by Elinor Greenberg ; Kathleen M.O, Donnell and William Bergouist2
437102170Patterns of learning / Cyril O. Houle1
438102180Graduate record examination aptitude test / David R. Turner1
4391021890Sculpsit : contemporary artists on sculpture and beyond / edited by Kerstin Mey1
440102190The growth of the international economy / by A.G. Kenwood and A.L. Lougheed1
4411021970คลื่นสังหาร Dealy wave [ซีดี-รอม]1
44210220การวิเคราะห์งบการเงิน / นภาพร ณ เชียงใหม่6
443102200Coping in college : successful strategies / Luis R. Nieves1
4441022040คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 / จรัสศรี อินทรริชะ2
445102210Barron's guide to the "new" law school admission test, LSAT / by Jerry Bobrow...others1
446102220Southeast Asian University / T.H. Silcock1
447102230Rethinking college responsibilities for values / edited by Mary Louise McBee2
448102240Graduate Management Admission Test3
449102250Policing liberal society / Steve Uglow1
4501022680Bruce Peren's open source series1
451102270Balance of payments policy / B.J. Cohen1
452102280The demand for money / David E.W. Laidler1
453102290Theory of money / by W.T. Newlyn and R.P. Bootle1
454102300Readings in monetary theory1
455102310กฎหมายและระเบียบการในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง เล่ม 2 / รวบรวมโดยกรมมหาดไทย1
456102360Theories of inflation / Helmut Frisch1
4571023850Solid foods1
4581023870JPEG 2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Achary, Ping - Sing Tsai1
45910240การตรวจสอบและรับรองบัญชีเรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฏากร5
460102400Project management : principles and practices / M. Pete Spinner1
4611024000รายงานประจำปี... / บริษัท ลานนารี ซอร์สเซล จำกัด (มหาชน) 3
4621024030รายงานประจำปี... / บริษัทอกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2
4631024040รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1
4641024070รายงานประจำปี... = Annual report ... / บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 3
4651024080รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5
4661024100รายงานประจำปี ... = Annual Report ... / บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน). 2
4671024110รายงานประจำปี... / บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
4681024160รายงานประจำปี... / บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2
4691024180รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)1
4701024200รายงานประจำปี... / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]2
4711024230Annual report... / Berli Jucker Public Company Limited4
4721024330Asia Library News [journal]1
4731024350วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [วารสาร]1
474102440The incredible Eurodollar or Why the world's money system is collapsing / by W.P. Hogan and Ivor F. Pearce1
4751024420Corporate interiors... / edited by Roger Yee1
476102460The foreign exchange handbook / Julian Walmsley1
4771024640Designer and the grid2
478102470Exchange rate management under uncertainty / edited by Jagdeep S. Bhandari1
4791024770Twelve monkeys [Videodisc]2
48010247808 MM. [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher2
481102480Foreign exchange markets in the United States / Roger M. Kubarych1
4821024840The five senses [Videodisc]2
483102490Up & running / H. Dines Hansen1
4841024900Stolen hearts [Videodisc]2
4851024920เดอะฟูจิทิฟ ขึ้นทำเนียบจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4861024930จูแมนจี้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4871024940Casino [Videodisc]3
4881024970เพลิงเจ็บกระหน่ำแหลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
48910250โจทย์แบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน2 / โดย วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่นๆ] 10
490102500The primary market for municipal debt : bidding rules and the cost of long-term borrowing / by Gerald O. Bierwag1
491102510Efficiency in the municipal bond market : the use of tax exempt financing for "private" purposes / edited by George G. Kaufman1
4921025190Easter is [Videodisc]1
493102520Fundamentals of real estate investment / by Austin J. Jaffe and C.F. Sirmans1
4941025220สุภาพบุรุษหัวใจทมิฬ [แผ่นวีดิทัศน์]2
4951025230เส้นทางตายสาย 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
4961025240สั่งฆ่าทายาทมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์]2
4971025250นิวเคลียร์มหาวินาศถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์]3
4981025260ครีเอเจอร์ มฤตยูสยองพันธุ์ผสม [แผ่นวีดิทัศน์]3
499102530Research in real estate / edited by C.F. Sirmans2
5001025370รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์1
501102540Real estate investments and how to make them / Milt Tanzer1
5021025470Boiler operator's handbook / Kenneth E. Heselton1
5031025490Introduction to color imaging science / Hsien - Che Lee1
504102550The investor's guide to mutual funds / John A. Haslem1
505102560The Basic investor's library1
506102570Money market funds / Bernard Seligman1
507102580The handbook of commodity cycles : a window on time / Jacob Bernstein1
5081025880พิธีประสาทปริญญาบัตร / มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1
509102590Market wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager1
5101025940รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง7
5111025980รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....11
51210260กลยุทธ์การติดตามหนี้ / วิชัย ปิติเจริญธรรม ; ปรีดา ไกรมาก, บรรณาธิการ4
513102600The unlisted securities market / by John Cucksey and David Medland1
5141026000บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [CAI] เรื่อง สัทอักษรและอักษรจีน3
5151026030Annual report.../ School of Renewable Energy Technology Naresuan University1
5161026070พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ... / มหาวิทยาลัยรังสิต1
517102610The gift of Acabar1
5181026140รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2
5191026160รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12
520102620Seasonal concepts in futures trading / Jacob Bernstein1
5211026240ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี...9
5221026260คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ... = Tieca guide to international education... / สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ5
5231026280Towards success2
524102630Futures markets / Darrell Duffie1
5251026310คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2
5261026350เพื่อความสุขใจ / วศิน อินทะสระ1
527102640Commodity market money management / Fred Gehm1
528102650Getting started in futures / Todd Lofton1
5291026570สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา... / ข้าวปลาสิของจริง! 11
530102660Inside the financial futures markets / by Mark Powers and David Vogel2
531102680Speculative markets / Sarkis J. Khoury1
5321026820Chinese Business space1
5331026840Design for fun : playgrounds / Marta Rojals del Alamo ; edited by Carles Broto1
5341026950Pictoplasma / Peter Thaler ; edited by Robert Klenten and Michael Mischler2
535102700The options manual / Gary L. Gastineau1
5361027070What great paintings say... / Rose - Marie and Rainer Hagen1
537102720Stock index futures / edited by Frank J. Fabozzi and Gregory M. Kipnis2
538102730ASEAN-Japan relations investment1
539102740Doing deals : investment banks at work / by Robert G. Eccles and Dwight B. Crane2
540102750Investment banking and diligence : what price deregulation? / by Joseph Auerbach and Samuel L. Hayes1
541102760ชีวิตรักคอลเกิล / เจี๊ยบ จรวด, ผู้แปล1
542102770Portfolio analysis / by Jack Clark Francis and Stephen H. Archer1
5431027770Special effects photography / David Daye1
5441027790The Pra-lighting1
545102780สมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากรประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม / สมคิด โชติกวณิชย์2
5461027800Pro - lighting1
5471027810The Pro - lighting1
5481027840Small living spaces / Arian Mostaedi1
549102790Investing in the future / by Kiril Sokoloff, Joseph E. Laird and Thomas H. Mack1
5501027930รายงานประจำปี... / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว2
5511027940มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ2
55210280สมเด็จฯและงานศิลปาชีพ / พิสุทธิ์ ภักดีภูวนารถ, บรรณาธิการ2
553102800Managing pension schemes / Norman Toulson1
554102810The diamond book : a practical guide for successful investing / Michael Freeman8
555102820Financial invasion of the U.S.A. / Earl H. Fry1
556102830International business : theory and managerial applications / by Robert Grosse and Duane Kujawa1
557102840New forms of international investment in developing countries / Charles Oman1
558102850The multinational enterprise / Thomas G. Parry1
5591028540Adventure & Travel [journal]1
5601028580เงินทองของ (ไม่) หมู / วรากรณ์ สามโกเศศ 2
561102860International trade and investment / Franklin R. Root1
562102870International investments / Bruno Solnik1
5631028720สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย ปี... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
5641028730เส้นทางไทย [วารสาร]1
5651028770ชี้อนาคตธุรกิจอสังหาฯ 25471
566102880Doing business in Thailand3
567102890Setting up in Thailand : a guide for investors2
56810290ระบบงานบัญชี / กิ่งกนก พิทยานุคุณ2
569102900International investing made easy : proven money-making strategies with as little as $5000 / Martin J. Pring1
570102910Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling2
5711029110มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กะปิ2
572102920Investments : an introduction to analysis and management / Frederick Amling1
573102930Thailand : guide to business and investment / by C. Cordier...others1
574102940Investments / by Herbert E. Dougall and Francis J. Corrigan2
575102950What's next? : how to prepare yourself for the crash of '89 and profit in the 1990's / Paul Emil Erdman1
5761029590สวนกระแสสร้างโอกาสจากวิกฤติ / บรรณาธิการดดย ฐาปนวัฒน์ คนหลวง1
577102960Fundamentals of investing / by Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk3
5781029650Loy series1
5791029660Com จีนง่ายจัง / วรพล โสภพวุฒิกุล1
580102970Investment principles / Timothy E. Johnson1
5811029720ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
582102980Investment principles / Timothy E. Johnson1
5831029820เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : นครศรีธรรมราช1
584102990The Complete guide to investment opportunities1
5851029980Social issues in southeast Asia / Intitute of Southeast Asian studies2
5861030Buddhism in Thai life2
58710300คู่มือประกอบการศึกษา หลักการบัญชี22
588103000Investment management theory and application / Sarkis J. Khoury1
589103010Management of investments / Jack Clark Francis5
590103020How to profit from the money revolution / Wayne F. Nelson3
591103030Successful investing1
592103040Mindtraps : mastering the inner world of investing / Roland Barach1
593103050Contemporary real estate : theory and practice / by Gaylon E. Greer and Michael D. Farrell1
594103060Modern real estate principles / William M. Shenkel3
595103070Residential mortgage lending / Marshall W. Dennis1
5961030750คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน [พ.ศ.2544]2
5971030760วิชากฎหมายไทย / สมจิตต์ เซอร์ซันซี 2
5981030770Textile 20092
599103080Real estate finance / C.F. Sirmans1
6001030900การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
6011030910การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน4
6021030960รายงานประจำปี... / บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 2
6031030970รายงานประจำปี... / บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2
6041030990รายงานประจำปี... / บริษัททิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
60510310หลักการบัญชี / โดย ธนชัย ยมจินดา...[และคนอื่นๆ] 21
6061031000รายงานประจำปี... / บริษัทซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)2
6071031010รายงานประจำปี... / บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)6
6081031050รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทจรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)2
6091031080รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 2
6101031090รายงานประจำปี... / บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)6
611103110The time value of money worked and solved problems / by Gary E. Clayton and Christopher B. Spivey1
6121031100รายงานประจำปี... / บริษัทวโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 4
6131031110รายงานประจำปี ... : Annual report... / บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน)2
6141031130รายงานประจำปี... /c บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)1
6151031190รายงานประจำปี ... / สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
616103120The Dow Jones-Irwin guide to interest / Lawrence R. Rosen2
6171031240SUT research annual report... 4
6181031270สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
6191031280KMUTT : graduate thesis/abstracts... 8
620103130Winning the interest rate game : a guide to debt options / edited by Frank J. Fabozzi1
6211031330ตำราจู้จี้1
622103140The Handbook of financial futures1
623103150คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2
6241031560National geographic encyclopedia of space / Linda K. Glover ... [et al.]1
6251031570Geography of religion : where God lives, where pilgrims walk / Susan Tyler Hitchcock with John L. Esposito1
626103160การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด2
6271031670รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ... ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และค2
6281031680เรียนตามอำเภอใจกับพี่นางฟ้าปลาทอง / มณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์1
6291031690การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Authorwaer 75
630103170The conomics of work and pay / Albert Rees1
6311031700ปุญญาอนุสรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์แก้ว ณ วัดสระแก้วปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ป่านเจ้าคุณพ่อราชพร คุณสาโร1
6321031720A-Z travel... / editor Don Ross1
6331031750วิถีแห่งความรู้แจ้ง... / พระปราโมทย์ ปาโมชโช5
634103180Property management handbook1
6351031820พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.25111
6361031830รายงานประจำปี... / บริษัทจี สตีล จำกัด (มหาชน)1
6371031850อาจารย์ศิริพงษ์ในความทรงจำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ มนัส กันตวิรุฒ2
6381031860การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี ... / กรมวิชาการเกษตร3
639103190Managerial economics / edited by G.P.E. Clarkson...others1
64010320มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-5 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย10
641103200Real estate / by James B. Kau and C.F. Sirmans1
642103210Computerizing your real estate office / Robert Irwin1
643103220Marketing real estate / William M. Shenkel1
644103230Bidding and oil leases / by James B. Ramsey and John C. Sawhill1
6451032300เปิดทางเข้า-ออก / ภาสกร ญาณสุธี2
6461032320อำนาจฟ้องในคดีแพ่งพร้อมด้วยย่อคำพิพิากษาฎีกาตั้งแต่พ.ศ.2478 ถึงพ.ศ.2506 / รวบรวมโดย แสวง สุนทรกะลัมพ์1
647103240The geopolitics of energy / by Melvin Conant and Fern Racine Gold1
6481032440คิดใหญ่ คิดให้รวย = Think rich be rich / ฐิติกร พิริยบุตร1
649103250It's in your power / by Stuart Diamond and Paul S. Lorris1
650103260Economics of the resource-exporting country : intertemporal theory of supply and trade / Horst Siebert1
651103270An introduction to monetary theory and policy / Dwayne Wrightsman1
6521032820รายงานประจำปี สพฐ. ... 10
6531032830รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี... / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา2
65410330AC1034
655103300Financial structures and monetary policies in Southeast Asia / by S.Y. Lee and Y.C. Jao2
656103310Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
657103320Monetary policy and the financial system / by Paul M. Horvitz and Richard A. Ward1
6581033450The history encyclopedia / Simon Adams1
659103350The paper economy / David T. Bazelon1
660103360Military-civilian relations in South-East Asia / edited by Zakaria Haji Ahmad and Harold Crouch2
6611033800สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม... 9
6621033840อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ตุ้ย บุษบก ณ เมรุวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. นครปฐม 21 กันยายน 25472
6631033870ต่างคนต่างเขียน ศรีภูมิ ศุขเนตร 72 ปี1
6641033950รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25492
665103400Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
6661034090OCLC Annual report... / Online Computer Library Center1
667103410Investment analysis and portfolio management / by Jerome B. Cohen ; Edward D. Zinbary and Arthur Zeikel1
668103420Modern portfolio theory and investment analysis / by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber1
6691034210โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ2
6701034260Business & Society [journal]1
671103440ศึกสายเลือด / ว. ณ เมืองลุง7
6721034490ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. [วารสาร]1
673103450Investments : analysis and management / Jack Clark Francis1
6741034500Lionheart : a journey of the human spirit1
675103460Modern investments and security analysis / by Russell J. Fuller and James L. Farrell1
6761034630Insight compact guide Beijine / Franz - Josef Krucker : English version by paul Fletcher Beijing1
677103470The intelligent investor / Benjamin Graham1
678103480The intelligent investor / Benjamin Graham1
679103490Investment markets : gaining the performance advantage / by Roger G. Ibbotson and Gary P. Brinson1
68010350หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง23
681103500Investments / by Nancy L. Jacob and R. Richardson Pettit1
6821035000MM Machine Market [วารสาร] 1
6831035010ข่าวการพัฒนา [วารสาร]1
6841035060Thai Screen printing & graphic imaging association [journal]1
6851035080กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไป...อุตสาหกรรมไทย สู่...อุตสาหกรรมสีเขียว 5
686103510Investments : an introduction / Herbert B. Mayo1
6871035180กฎหมายธุรกิจว่าด้วยตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / เดชา ศิริเจริญ1
688103520Modern developments in investment management1
6891035220รวมข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 1 (1-2539)-ครั้งที่ 20 (2-2545)1
6901035240Late night love moods [CD-ROM]2
691103530Modern developments in investment management : a book of readings / edited by James Lorie and Richard Brealey1
6921035310วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [วารสาร]1
693103550Readings in investment management / edited by Frank J. Fabozzi2
694103560Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly3
6951035640Hollywood 2D digital animation [CD-ROM] / Sandro corsaro and Clifford J. Parrott1
696103570Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly1
697103580Modern portfolio theory / by Andrew Rudd and Henry K. Clasing1
698103590Investments / William F. Sharpe1
69910360หลักการบัญชี 1 / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง2
700103600Investments / William F. Sharpe1
701103610Venture capital / A. David Silver1
702103630Special situation investing : Brian J.1
703103640The theory of finance / by Eugene F. Fama and Merton H. Miller1
704103650Automating your financial portfolio / Donald R. Woodwell3
705103680The money masters / John Train1
706103690Capital markets and institutions / by Herbert E. Dougall and Jack E. Gaumnitz1
70710370ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย2
708103700The life insurance investment advisor / by Ben G. Baldwin and William G.1
7091037050Journal of ecotourism [journal]1
710103710Financial services : insiders' views of the future / edited by Mark Color and Ellis Ratner1
7111037160หลักสูตร CCNA... = Cisco networding academy program CCNA... / ซิสโก้ ; แปลและเรียบเรียงโดย สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ; บรรณาธิการโดย นวพล วิศิษฐานนท์2
712103720The three Rs of investing : return risk and relativity / Austin S. Donnelly3
7131037280โครงสร้างข้อมูล / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร 2
714103730Security analysis and portfolio management / by Donald E. Fischer and Ronald J. Jordan1
7151037350ด็อกก์นักสืบไซเบอร์ ตอนเปิดไฟล์ปมมรณะ = Dangerous data / ลูรี่ กิบสัน ; แปลโดย กรกฏ1
716103750Options futures and other derivative securities / John Hull1
7171037560Issues in Accounting Education [journal]1
7181037570Accounting Horizons [journal]1
7191037580The Accounting review [journal]1
720103760The S/B stock market ratio : profiting from legal insider trading / Edwin A. Buck1
7211037730ขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จไม่จำกัด = The treasury of success unlimited / รวบรวมโดย อ๊อก แมนดิโน ; แปลโดย ปสงค์อาสา1
722103780The technical analysis of stocks, options & futures : advanced trading systems and techniques / William F. Eng1
723103790Super stocks / Kenneth L. Fisher1
7241037900การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / ประมวล รุจนเสรี2
7251037920รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของปรส. / คณะกรรมการศึกษาแ1
7261037930โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ1
7271037940ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ [เป็นกรณีพิเศษ] คุณพ่อชุบ วงศ์จตุรภัทร ณ เมรุวัดเสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 4 ม1
7281037950ความน่าจะเป็น / บุญเสริม วีสกุล2
7291037960บันทึกประเทศไทย...ครึ่งปีแรก6
73010380การบัญชี 1-2 / โดย สังวร ปัญญาดิลก...[และคนอื่น ๆ]13
731103800Don't sell stocks on Monday / Yale Hirsch1
7321038060ผลการดำเนินงานประจำปี ... / คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ2
733103810การใช้สื่อการสอน / โดย บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณนาภู4
7341038100รายงานระบบการชำระเงิน... / ธนาคารแห่งประเทศไทย12
7351038120รายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2
7361038130การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี ... / นุชจรินทร์ รัชชุกูล...[และคนอื่น ๆ]2
7371038150Thailand science and technology profile... 4
738103820การใช้สื่อการสอน / บุญเหลือ ทองเอี่ยม4
7391038210พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.25461
7401038220สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม2
7411038230พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ / ยู แอล จาง2
7421038240พระเจ้ามีจริงหรือ2
7431038250The new testament recovery version2
7441038260อัตชีวประวัติและบทประพันธ์ของอาจารย์ภิญโญ ณ นคร : พร้อมประวัติย่อและงานภาษาไทยของอาจารย์หลวงสำเร็จวรรณกิจ / ภิญโญ ณ นคร2
7451038290รายงานประจำปี... / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)1
746103830โรงเรียนกับชุมชน / สุภรณ์ ศรีพหล... [และคนอื่น ๆ]2
7471038310เรียนลึกรู้ไว : ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล2
7481038360สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช1
7491038370การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
750103840เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]2
7511038430ชุดโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต1
7521038460การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / วรวีร์ พลชัย 6
753103850วิธีการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / อุไร ถาวรายุศม์1
754103860ประสบการณ์วิชาชีพ1
755103880การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู4
756103900Law and Justice : essay in honor of Robert S. Rankin / edited by Carl Beck1
757103910อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ / จรูญ เฉลิมเตียรณ1
7581039170Journal of operations management [journal]1
759103920ED413 4
7601039220มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Hluachiew Chalermprakiet University / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1
7611039230สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25462
762103930คิวซีซี : QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์4
7631039340อนุกรมฟูริเยร์ / อังสนา จั่นแดง1
7641039390International journal of production economics : manufacturing systems, strategy & design [journal]1
765103940การบริหารการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ8
766103950ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี1
7671039500ชาผง (ชาฝรั่ง) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
768103960พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2
769103970แนวทางไปสู่ความสำเร็จของนักบริหาร / ประชุม บัวทอง6
770103980The dynamics of mass communication / Joseph R Dominick1
771103990รายการการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการศึกษา : ระยะสิ้นสุดโครงการ2
7721040The way of the Budda1
77310400คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี / โดย วราวุธ เครือสินธุ์...[และคนอื่น ๆ]12
774104000หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 เคล็ดลับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ดวงจิต คำวงษา2
775104010การประเมินผลการศึกษา / กานดา พูนลาภทวี2
776104030การสร้างข้อสอบภาษาต่างประเทศ / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
7771040350Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures / Michael O' Mahony1
778104040การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย4
7791040480Glencoe writer' s choice [CD-ROM] : Grammar and composition grade 91
780104050สารบบจำแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาการจัดจำพวกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คู่มือ 1 : พุทธิปริเขต / เบนจามิน เอส บลูม...คนอื่น ๆ, บรรณาธิการ แปลโดย อุทุมพร1
781104060หลักการวัดและประเมินผลการเรียน1
782104070ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา2
7831040790สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 วันพุธที่ 22 ธันวาคา 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
784104080หลักทัณฑวิทยา / ประเสริฐ เมฆมณี1
7851040870Japan unveiled [Videodisc] : Business savvy1
7861040880Japan unveiled [Videodisc] : Getting acquainted1
7871040890Japan unveiled [Videodisc] : Celebrating the seasons1
788104090การคุมประพฤติผู้ใหญ่ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / รวบรวมโดย งานสถิติประเมินผล และวางแผนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติกลาง สำนักงานส่งเสริมงานตุ2
7891040900International translation [Videodisc]1
7901040910Senshu University [Videodisc]1
79110410การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ และ กิตติ บุนนาค4
792104100การประกันชีวิต3
793104110ดูหนังดูละคร / ปราณประมูล2
7941041160Making societies : the historical construction of our world / William G. Ray1
7951041180State-directed development : political power and industrialization in the global periphery / Atul Kohli1
796104120หลักการประกันวินาศภัย / โดย สุธรรม พงศ์สำราญ ; วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช7
797104130Principles of insurance8
798104150การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า8
7991041520Wood Properties and Utilization of Alstonia Scholaris R.Br.1
8001041530Smart PhoneZ [journal]1
8011041540Pocket PC Magz [journal]1
802104160การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง [เฉพาะสินค้า]6
803104170Microsoft FrontPage 97 unleashed / William R. Staneck...[et al]1
804104180การประกันสังคมในประเทศไทย ศาลประกันสังคมในประเทศอังกฤษ บำนาญชราภาพในระบบความมั่นคงทางสังคม2
8051041820สรุปผลการดำเนินงานประจำปี... / บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด1
8061041830ประมวลนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.... / สุนันทา พรนิมิตร3
8071041840ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism2
808104190คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-25301
8091041930รายงานสิ่งแวดล้อม... = Environmental report... / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ มาเธออส ดิมิทรี มาร์โคโปลอส3
8101041960สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2547-2548 / สมชาย จักรพันธุ์2
811104200Education and the signi ficance of life2
8121042120จอมสุรินทร์ [วารสาร]1
8131042140Arbitration : The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management [journal] 1
814104220ความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน1
815104250การวิจัยการศึกษาอดีตปัจจุบันและอนาคต1
8161042660อาหารวัยทอง : สูตรอาหารสุขภาพสำหรับผู้หญิง / ศรีสมร คงพันธุ์3
8171042670มหัศจรรย์พืชสวนครัว / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
8181042690อาหารลดความอ้วน : การบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์3
819104270แผนการวิจัยทางการศึกษาในช่วงแผนพ้ฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 6(พ.ศ.2530-2534)3
820104280การศึกษาไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์1
8211042850การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่...2
822104290การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ9
8231042960รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
8241043050เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ [วารสาร]1
8251043070ชุดมรดกไทย เล่มที่ 21
826104310Taxonomy of education objectives (Book2)1
827104320มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอันเกิดจากวัตถุมีพิษ / กมลทิพย์ คติการ1
8281043200Rice...Thai cultural life2
829104330หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร / ทัศนัย ชัยมงคล1
830104340กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า / มานะ พิทยาภรณ์1
831104350การรับมรดกแทนที่ / ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี1
832104360กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย ศึกษาในแง่ปัญหาตามตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ / ศิรินันท์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์1
833104370มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้น / ฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์1
834104380อาวัล / ธนวัฒน์ เนติโพธิ์1
8351043860เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร... / บูรพา ผดุงไทย5
836104390การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา / กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์1
83710440หลักการบัญชีขั้นต้น / เติมศักดิ์ กฤษณามระ... [และคนอื่น ๆ]2
838104400การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1
8391044000แขวนนวมแล้วสวมใจเธอ = Don't try this at hom! / อัสนี สุวรรณ ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล1
840104410ดอกเบี้ย / มัลลิกา ลับไพรี1
841104420สัญญาจะซื้อจะขาย / สมนึก พานิช1
8421044220ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า แม็กกาซีน [วารสาร] 1
843104430ขายฝาก / สุนันท์ ชัยชูสอน1
8441044310กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ2
8451044330คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2
846104440ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี / ทูนใจ ศรีวังผล1
8471044460หมากรุกไทย10
848104450การเกิดและผลบังคับของสัญญาประกันชีวิต / วารุณี อินทปสาธน์1
849104460ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / เถกิงศักดิ์ คำสุระ5
850104470ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี / ศิริพงษ์ เหลืองสุวรรณ1
8511044720กฎหมายลักษณะพยาน2
8521044770ตำนานดาบมังกรพลิกโลก... = Dragon sword... / กันทร กิติภูมิ1
853104480การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย / มานิตย์ สุธาพร1
8541044820คู่มือแผนกการตลาดสำหรับนักการตลาดชุมชนโครงการเสริมสร้างนักการตลาดชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมนักการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ OTOP / เกษม พิพัฒน์เสรีธร1
8551044850รวมพลังสร้างสุข... / อำพล จินดาวัฒนะ3
856104490บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด1
857104500องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน / ลาวัลย์ หอนพรัตน์1
858104510หลักการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา / ก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ1
8591045230พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.25421
8601045280Asean economic bulletin [journal]1
8611045290ศิลปกรรมสาร [วารสาร]1
862104530Understanding corporate bonds / Harold Kerzner1
8631045300อีเว้นท์ แม็กกาซีน = Event magazine [วารสาร]1
8641045310จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย [วารสาร]1
8651045320วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย [วารสาร]1
8661045330วารสารการศึกษาไทย [วารสาร]1
8671045340วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร [วารสาร] 1
8681045360ดำรงวิชาการ [วารสาร]1
8691045370วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [วารสาร]1
8701045380Asia pacific journal of public administration [journal] 1
871104540The handbook of employee stock ownership plans / Gerald Kalish1
872104550Global financial services / by Roy C.Smith and Ingo Walter1
873104560Communication in action : teaching the language arts / Dorothy Grant Homing2
874104570Data base management / by Fred R. McFadden and Jeffrey A. Hoffer1
875104590ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / สุมาลี อารยางกูร1
8761045920วารสารวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) [วารสาร]1
8771045930วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง [วารสาร]1
878104600รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ ปี... และแนวโน้มปี... = Wages, salary & benefits survey... and trend... / ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่8
879104610เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก / หวน พินธุพันธ์1
880104620การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล / อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์2
8811046210English structure tests for advanced students / สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และ แซนดรา อะคอสต้า2
882104630ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง / ไกวัล ชุ่มวัฒนะ1
8831046410UK universities, colleges and schools handbook...2
8841046420Guide to UK education undergraduate and pre-university...2
8851046440รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 11
8861046450รายงานผลงานการวิจัยประจำปี...1
8871046460การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 25472
888104650สัญญากับการสมรส / ปิยะนุช โปตะวณิช1
889104660ความเป็นโมฆะของการสมรส / สันทัด ศ.ศิวณิช1
8901046610The exclusive house 20041
891104670สัญญาก่อนสมรส / สุพจน์ ณ บางช้าง1
892104680การเพิกถอนการสมรสและการขาดการสมรส / กมล พัชราวนิช1
893104690ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา / นรินทร์ จอมบดินทร์1
89410470หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 / บรรจง อยู่ทอง20
895104700Hornbook Series1
896104710Management control systems / by Robert N. Anthony ; John Dearden and Norton M. Bedford1
897104720Service operations management / by Robert G. Murdick; Barry Render and Robert S. Russell1
8981047230เพชรน้ำหนึ่ง : พระธรรมคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์ [พุทธทาสภิกขุ]1
899104730Sage studies in community mental health2
900104740A concise dictionary of mathematics / Chrisopher Clapham1
901104750Encyclopedia of religions : in three volumes / J.G.R. Fortong1
902104760The penguin dictionary of science / by E.B. Uvarov and Alan Isaacs1
903104770Financial accounting / by Walter B.Meigs and Robert F.Meigs6
904104780The republic of China on Taiwan today3
905104790The child and society : the process of socialization / by Frederick Elkin and Gerald Handel2
9061047980การจัดการบริษัทที่โครงการ MBA ไม่เคยสอน / ชาย กิตติคุณาภรณ์2
907104800The concise oxford dictionary of quotations2
9081048000วิธีปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร2
9091048050บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี1
9101048070Difficult conversations : how to discuss what matters most3
911104810A programmer's view of the intel 432 system / Elliott I.Organick1
912104820Guiding your internship : ahospitality/tourism manual / Mary Walk and Nancy Pike1
9131048220Annual thesis abstracts academic year...4
914104830Survey of accounting / by Gary L.Schugart...[et al.]2
915104840The career markets : America's top 100 executive recruiters / John Sibbald1
916104850Marketing handbook / edited by Michael J.Thomas1
9171048520เรียนใช้งาน Word and Excel / บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร 2
9181048540คู่มือการใช้งานโปรแกรม My Shade 62
919104860Exhibitions : a key to effective marketing / Alfred Alles1
920104870สวัสดิการสังคม / สุเทพ เชาวลิต4
921104880แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สำหรับกลุ่มบิดามารดา1
922104890วิวัฒนาการปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา2
923104900รายงานสถานภาพการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พ.ศ. 25302
9241049090Science and technology trade association Thailand [journal]1
925104910บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด / ลาดทองใบ ภูอภิรมย์1
9261049100วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]1
927104920แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / วิชัย โปษยะจินดา...คนอื่น ๆ1
928104930ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา... / โดย มยุรี จารุปาณ... [และคนอื่น ๆ] 18
929104940วัยรุ่นไทยภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล14
930104950นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว3
9311049560วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ [วารสาร] 1
932104960อุบัติเหตุการการจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสำรวจประชาชนผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายจราจร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์2
933104970คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2528-25302
9341049840นิธิวัดราชบพิธดิถีวิสาขบูชาปีที่ 61 พุทธศักราช 25503
9351049870ไปเมืองเตอรกี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ3
936104990คู่มือการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร2
9371049950Curses, Inc and Other Stories1
9381050A popular dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys1
93910500การบัญชีชั้นสูง 2 / โดย บุษยา สุโฆสิต และ เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์8
940105000ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : คู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฎหมาย นักการศึกษา และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ / ประเสริฐ เมฆมณี4
9411050050อนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)... / มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)3
9421050060อนุสรณ์คล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่...4
9431050070ศึกวิรุญจำบัง1
9441050090การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม 25529
945105010รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสถานีตำรวจนครบาลทดลอง3
946105020การพิสูจน์หลักฐาน / พงศกรณ์ ชูเวช6
947105030จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา / ลัดดา กิติวิภาต10
948105040จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา / ศิรินันท์ ดำรงผล10
9491050470การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช2
950105050คิด / เสาวณีย์ เทพหัตถี2
9511050520คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด 2
9521050530ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2
9531050580มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภาคสมบูรณ์) เล่ม... / หวงอี้ ; แปลโดย น. นพรัตน์11
954105070รัฐประศาสนศาสตร์ / กุศล หมีเทศ4
955105080ปรัชญาการศึกษา / ส.ศิวรักษ์2
956105090แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสำคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฒิยากร / นิรมล สวัสดิบุตร1
9571050920Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer1
95810510การบัญชี8
959105100Nihongo de business kaiwa / Nibeikaiwagakuin1
9601051070Theatre arts ... : teacher's course guide / Alan Engelsman and Penny Engelsman2
961105110การจัดจริยศึกษาในโรงเรียน / กีรติ ศรีวิเชียร12
962105120คู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ 48
9631051270ระยอง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
964105130จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช10
965105140จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค1
966105150จิตวิทยาการศึกษา / ชูชีพ อ่อนโคกสูง2
967105160จริยศึกษา / โดย โกวิท ประวาลพฤกษ์...[และคนอื่นๆ] 12
968105170รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช ปีที่ 21
969105180Financial accounting : principles and applications / by Horace R. Brock, Charles E. Palmer and Billie M. Cunningham5
970105190The political impact of mass media / Colin Seymour-Ure2
971105210Numerical linear algebra and optimization / by Philip E. Gill ; Walter Murray and Margaret H. Wright2
972105220Modern working capital management / Frederick C. Scherr1
9731052240Research summary report...3
974105230The exotic cookery collection1
975105240The creative priority : driving innovative business in the real world / Jerry Hirshberg1
976105250การฝึกเทนนิสแบบมืออาชีพ1
9771052570ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
978105260เกมการเงิน / แปลโดย เศียรเศวต1
979105270การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์8
980105280สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ / จี ฮาเบอร์เลอร์ ; แปลโดย ศรีวงศ์ สุมิตร13
9811052860Kasetsart university international programs ... / The International Affairs Division, Kasetsart University2
982105290การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ / นิติ ผดุงชัย1
9831052910Western-style painting and sculpture in the Thai Royal Court2
9841052950สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงษ์พิศ3
98510530คู่มือการบัญชีชั้นสูง[ตอน2] / โสมนัส ณ บางช้าง8
986105300การจัดการอาคารชุด / ประเสริฐ เขมรัตน์2
9871053030Intellectual Property in Europe / Guy Tritton ... [et al.]1
988105320เช่าช่วง / ประมูล สรรกำเนิด1
989105330ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจำนำสิทธิ / ดาววิภา ปาลิยะประภา1
9901053320Le Francais dans Le monde [journal]1
991105340Laws and regulations in Thai bureaucracy36
992105360กฎหมายปิดปาก / พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล1
993105370LA 20330
994105380ประวัติศาสตร์กฎหมาย / กำธร กำประเสริฐ30
995105390Law and social change30
9961053900108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง2
9971053950แฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก 1
99810540คู่มือการบัญชีชั้นสูง [ตอน1] / โสมนัส ณ บางช้าง15
9991054080ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี...2
1000105420Designing self-instructional materials for the health care professions2
1001105430การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / บุญเลิศ นาคแก้ว4
1002105440การศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / โดย มาโคโตะ อาโสะ และอิคูโอะ อานาโนะ แปลโดย ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์1
1003105450หลักการวัดผล / พิตร ทองชั้น9
10041054510CLEO [journal]1
10051054620นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
10061054730วีรบุรุษยุติธรรม สมชาย นีละไพจิตร / เริงศักดิ์ กำธร1
10071054820ผักสวนครัว / ศรานนท์ เจริญสุข1
1008105490The University and the city8
10091054910ตามรอยเซียน : กะเทาะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย / วิกรม เกษมวุฒิ2
101010550So you think you can manage?4
10111055040กุสุมา รักษมณี 602
1012105510การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย2
1013105520ทำเนียบโรงเรียนราษฎร์ในพระนครและธนบุรี1
1014105540จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล...คนอื่น ๆ2
1015105570ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรพินท์ บุนนาค ; เกื้อ วงศ์บุญสิน และพรรณี ประจวบเหมาะ1
1016105580Man in his working environment a workers'education manual2
10171055880คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / วนิดา บุญนาคค้า1
1018105590การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / จำรูญ ยาสมุทร8
10191055910โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน / อนันต์ สุนทร ...[และคนอื่น ๆ]1
102010560ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร / เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ] 21
1021105600Writing for new media : the essential guide to writing for interative media CD-ROM and the Web / Andrew Borime and Ken C. Pohlmann1
10221056010สถิติการจราจร ปี... / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 8
10231056030คู่มือ SMEs ชุด All Business Can Dream1
1024105610การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์8
10251056170Dadaism / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (ed.)1
1026105630ทฤษฎีอาชญาวิทยา / อัณณพ ชูบำรุง4
1027105640การทุจริตในองค์การ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
1028105660รายงานการวิจัยการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม2
1029105680คู่มือวิชาการประกันภัย3
10301056810คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
1031105690This reader on corruption4
103210570ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / โดย ธงชัย สัน ติวงษ์...[และคนอื่นๆ] 12
10331057050หนังสือชุดชีวิตความคิดและทัศนะ2
1034105710หลักอาชญาวิทยา / อรัญ สุวรรณบุปผา11
10351057100พูดอังกฤษได้ใน 30 วัน : ประโยคสนทนาที่พบเป็นประจำ / ปณิธิ พุทธกรุณา1
10361057110You'll never walk alone1
1037105720อาชญากรรมในเขตเมือง / วีระพงษ์ บุญโญภาส21
10381057240Exposure to and use of information about tourism from internet websites by undergraduate students in the Bangkok Metropolitan administration (BMA) are3
1039105730Management / by Randall B.Dunham and Jon L.Pierce1
10401057330แมรี แคลร์ = Marie claire [วารสาร]1
1041105740Infatrends : profiting from your information resources / by Donald A.Marchand and Forest W.Horton2
1042105750Food preparation for hotels, restaurants, and cafeterias / Robert G.Haines4
1043105770Word processing and information systems : a practical approach to concepts / Marilyn K.Popyk2
1044105780Turbo language essentials : a programmer's reference / by Keith Weiskamp ; Namir Shammas and Ron Pronk1
1045105790The law of securities requlation / Thomas Lee.Hazen1
1046105800แสงโลก / อาเธอร์ ซี คล้าก แปลโดย ชัยคุปต์1
1047105810Newsletter publishing with pagemaker macintosh edition / by Frederic E.Davis ; John A.Barry and Martin L.W.Hall2
1048105820Disconnecting parties : managing the bell system break-up and inside view / W.Brooke Tunstall1
1049105830Encyclopedia of Asian history4
1050105840New direct marketing : how to implement a profit driven marketing strategy1
1051105850The price system and resource allocation / Richard H. Leftwich1
1052105870The political economy of price controls : the swedish experience 1970-1987 / Lars Jonung1
10531058700ผู้หญิงยิงฟัน / กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ1
10541058750รอยพระยุคลบาท : บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร / วสิษฐ เดชกุญชร2
10551058790Cupit publishing1
1056105880Economics of European integreation : theory, practice, policy1
10571058890ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทยบรรพ...2
1058105890The theory of advertising / Walter Dill Scott1
105910590การบริหารและการพัฒนาองค์การ / โดย ปธาน สุวรรณมงคล...[และคนอื่น ๆ]18
10601059050Everyman's library2
1061105910How to sell what you make : the business of marketing crafts / Paul Gerhards1
10621059120Four major plays... / Henrik Ibsen1
10631059170Improvisations in creative drama : Workshops and dramatic sketches for student actors / Betty Keller1
10641059230Introduction to theatre artrs : a 36-week action handbook / Suzi Zimmerman1
10651059280QA News [journal]1
1066105930จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ12
10671059330Last Samuri1
10681059340League of youth, a doll's house, the lady from the sea1
10691059350Lion King : proide rock on broadway / Julie Taymor with Alexis Greene1
10701059460Merchant of venice1
10711059480The mime book / Claude Kipnis ; edited & coordinated by Neil Kleinman ; photographs by Edith Chustka1
1072105950กฎหมายธุรกิจ 2 / โดย สมชัย ทรัพยวนิช...[และคนอื่น ๆ] 19
10731059500Mime time : 45 complete routines for everyone / Happy Jack Feder1
10741059510Miss julie and other plays / August Strindberg ; translated with an introduction and notes by Michael Robinson1
10751059540More duologues for all accents and ages / Eamonn Jones and Jean Marlow2
10761059560Moulin rouge!1
10771059580Much ado about nothing / William Shakespeare ; edited by Sheldon P. Zitner1
1078105960เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส ขั้นก้าวหน้า4
10791059760เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ1
1080105980Artech House mobile communications series1
10811059890Shrek : from the swamp to the screen / John Hopkins1
1082105990การฝึกสอนและการนิเทศการฝึกสอน / เฉลิม มลิลา4
10831059930Solo : the best monologues of the 80s [Women] / edited by Michael Earley and Philippa Keil1
10841059940Oedipus the King1
1085106000คำบรรยายหลักการประกันภัย / ประเสริฐ ประภาสะโนบล14
10861060070Applause acting servies1
1087106010ความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต2
10881060240Tragedes... / William Shakespeare2
10891060260เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตราด1
1090106030คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน2
10911060350Winning monologs for young actors : 65 honest-to-life characterizations to delight young actors and audiences of all ages / Peg Kehret1
10921060360X-Men... / Kristine Dathryn Rusch and Dean Wesley Smith2
1093106040โรงเรียนนกหวิด / ประวิทย์ จำปาทอง1
10941060410วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [วารสาร]1
1095106050การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อการใช้นวกรรมในการเรียนการสอน1
1096106060บ้านและโรงเรียน / สุวิชา ภาพประกอบโดย พัด2
1097106070รายงานการสัมมนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
1098106080คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา1
1099106090การพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : ปัญหาและทางออก / ประกอบ คุปรัตน์ และ ปนัดดา มณีโรจน์, บรรณาธิการ3
1100106100การฝึกหัดครูปัญหาและโอกาส / ธีระ สุมิตร2
1101106110บนเส้นทางความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ2
1102106120การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / พวงแก้ว ปุณยกนก, บรรณาธิการ2
11031061240WTO Watch [journal]1
11041061250Gear [journal]1
1105106130การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น / กิติมา ปรีดีดิลก4
1106106140ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์8
11071061490Ecotourism through to the year 2000 / Ecotourism Association of Australia ; editors Simon AcArthur and Brian Weir1
1108106150ประวัติศาสตร์การศึกษา / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์5
11091061570เกษตรกรรมยั่งยืน : วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท / บรรณาธิการโดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1
1110106160การประชุมเสนอผลงาน ประสบการณ์ นิทรรศการภาพเขียนโครงการประชุมปฎิบัติการภาพเขียนเยาวชนอาเซียน2
11111061760Out of home magazine year book...7
11121061790ประมวลพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-25461
1113106180Using discounted cash flow in investment appraisal / M.G. Wright1
11141061850European Power Electronics and Drives Association Journal [journal]1
11151061860Institute [journal]1
11161061870จดหมายข่าว สขร. [วารสาร]1
1117106190โสตวัสดุเบื้องต้น / โดย โสภาพรรณ นามวงศ์ และ สุขสวัสดิ์ ภาษิต2
11181061900วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / เรียบเรียงและแปลโดย วิชชา พนาจารย์2
11191061920ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2
11201061950ทำเนียบสมาชิก... = Members director ... / สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3
1121106200การแนะแนวเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา 10
1122106210หลักการแนะแนว : วัฒนา พัชราวนิช1
11231062140ว็อทโฟน = What Phone [วารสาร]1
11241062160HWM [journal]1
1125106220วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อนันต์ธนา อังกินันท์4
11261062440ชุดอนาคตโลก1
1127106260โรงเรียนแบบเสรี / จอห์น โฮลท์ ; แปลโดย ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์ เรซ2
11281062630Advertising age encyclopedia of advertising volume 2 F-O1
1129106270แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ...7
11301062720Arsenal player by player / Joe Rose1
1131106280การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ์1
1132106282019841
11331062830ลิเก ละคร โขน หนังของไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์1
11341062860รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]1
11351062880บันทึกประเทศไทยปลายปี...5
11361062890รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม11
1137106290รายงานผลโครงการการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5
11381062910การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ปี 2543-2547 / สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-สถาบันราชภัฏเชียงใหม่1
1139106293072nd Birthday of Her Majesty1
1140106310การแนะแนวเบื้องต้น / คมเพชร ฉัตรศุภกุล3
1141106320หลักการแนะแนวเบื้องต้น / โดย ทองเรียน อมรัชกุล...คนอื่น ๆ2
1142106330การแนะแนว / บัวทอง สว่างโสภากุล2
1143106340ตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์2
1144106350การสอนในระดับอุดมศึกษา1
1145106360คู่มือพิชิต MBA สหรัฐ / แพต ชิว ลาพิตต์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน4
1146106370เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา18
11471063750Deadly Sins [Videodisc]2
11481063760Comnow [journal]1
11491063770Titanic [Videodisc]3
11501063780คู่มหากาฬหั่นนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11511063790ซาบรีนา หัวใจรักของเธอเลือกเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
1152106380เรียนดีเรียนเก่ง / ปรีชา ช้างขวัญยืน10
11531063890Assassins [Videodise] = แอสแซสรินส์ มหาประลัยตัดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] Directed by Puichard Danner 2
1154106390สวัสดีเพื่อนนักศึกษา / แดง ใบเล่6
11551063950Ecotourism series 2
11561063990ราปา. นุย สุดขอบฟ้าข้าคื่อผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1157106400เรื่องไม่ยาก ถ้าอยากเรียนเก่ง / ประธาน วัฒนวาณิชย์, บรรณาธิการ4
11581064080Dead man walking [Videodisc] 2
1159106410การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา1
11601064100ไต่ดิ่งขยี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11611064110ผู้หญิงบานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์]2
11621064130The scarlet letter [Videodisc] / Directed by Roland Joffe2
11631064140คู่กรรม [แผ่นวีดีทัศน์] กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนิพนธ์ ผิวเณร2
11641064150Litte Buddha [Videodisc]2
11651064160คนเหล็ก 2029 [แผ่นวีดิทัศน์]2
11661064170Sudden death [Videodisc]2
11671064180The usual suspects [Videodisc] = ปล้นไม่ให้จับได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Bryan Singer2
11681064190อพอลโล 13 ผ่าวิกฤติอวกาศ [แผ่นวีดิทัศน์]2
1169106420คู่มือการจัดประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
11701064200The Juror [videodisc]2
11711064210วิกฤติไวรัสสูบนรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11721064230Father of the bride [Videodisc] : Part II2
11731064240Mary reilly [Videodisc]2
11741064250Up close & personal [Videodisc]2
11751064260The professional [Videodisc]2
11761064270องค์กรซ่อนเงื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
11771064280โชว์เกิรล์ หยุดหัวใจคนทั้งโลก [แผ่นวีดิทัศน์]2
11781064290Dark side romance [Videodisc]2
1179106430การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2
11801064300Babe [Videodisc]2
1181106450ก้าวย่างอย่างนิเทศ 4
1182106460ถนนสู่เอ็มบีเอ6
11831064680The Mahout [Videodisc]2
1184106470เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก...หากรู้วิธี / เศียรเศวต2
1185106480การพัฒนาบริการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา1
1186106490คู่มือการสอบโทเฟิลและจดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล4
11871064980Knowledge management tools and techniques : practitioners and experts evaluate KM solutions / edited by Madanmohan Rao4
118810650การจัดการสมัยใหม่ / ไพลิน ผ่องใส6
1189106500ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุมล สิทธิสมบูรณ์3
1190106510นิสิตนักศึกษา : หลักการแนวปฏิบัติและปัญหา / โดย พรชุลี อาชวอำรุง...[และคนอื่นๆ] 10
11911065250Print regional design annual... : America's National design competition2
1192106540คุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้ใช้และผู้สอน / ปนัดดา โสมวงศ์, บรรณาธิการ2
1193106550บัณฑิตทางธุรกิจที่ตลาดต้องการ1
1194106560สรุปการสัมมนาคณาจารย์ทางการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 41
1195106570ลักษณะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1196106580กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / โดย พาณี ปรีชานนท์...[และคนอื่นๆ]1
1197106590ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม...คนอื่น ๆ1
119810660องค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์2
1199106600วิธีสอนกลุ่มทักษะ [การศึกษา 231] : ความพร้อมในการเรียนอ่าน / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ; ประภาพันธ์ นิลอรุณ และ สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์2
1200106610การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / โดย สวัสดิ์ จงกล...[และคนอื่นๆ] 8
12011066140Japanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล1
1202106620การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม / อารมณ์ ฉนวนจิตร4
12031066330ชอนไชไซน่า / วรวุฒิ เล็กศิลา1
12041066390Bangkok & Vicinity A to Z Atlas1
1205106640ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา1
12061066400แผนที่ทางหลวง 6 ภาคท่องเที่ยวทั่วไทย1
12071066430Tourist and motoring Atlas Thailand1
1208106650The age of the economist / Daniel R. Fusfeld1
1209106660Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English / by Thomas N. H. Huckin and Leslie A. Olsen1
1210106670Write now : basic business writing intermediate level / Linda Markstein ; illustrated by Bonnie Bledsoe1
12111066740เส้นทางเศรษฐกิจ [วารสาร]1
1212106680Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel1
1213106690Cities and economic development : from the down of history to the present / Paul Bairoch1
12141066990คู่มือช่างคอมพ์ฉบับมือโปร : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และใช้งานพีซีอย่างครบวงจร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
1215106700How to tour China : newest Comprehensive guidebook of China1
1216106710Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel1
1217106720The moral manager / Charence C. Walton1
12181067200Handbook in starting and managing your own business2
1219106730The gift economy / David Cheal1
12201067360รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา... 3
1221106740Supervisory leadership : introduction to instructional supervision / Allan A. Glatthorn1
12221067420การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
12231067440การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12241067450การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ : ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ... : กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
12251067460เอกสารประกอบการสัมมนา สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ2
1226106750The wordperfect expert 5.0 / Neil J. Salkind2
1227106760Investing at a discount : saving on commissions, management fees and costs / Mark Coler1
1228106770Mister god, this is anna / Fynn illustrated by papas1
1229106780Investment concepts-analysis-strategy / Robert C. Radcliffe1
1230106790Fu ci ji ci lian ci / Guo Yi Zhou1
12311067900The readiness of community participation in educational management of Satun technical college / สุนีย์ เขียดสังข์1
12321067940ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี / เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]1
12331067980โขนธรรมศาสตร์เทอดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา / บรรณาธิการโดย วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์2
1234106800Gu han yu xu ci shou ce / Han Zheng Rong1
1235106810ทำอย่างไรจึงจะขายทะลุเป้า10
12361068160Intel new technology guide1
1237106820ภาษาอังกฤษปริญญาโท4
12381068220สงขลาที่ข้าเกิด / สัญญา วัชรพันธุ์1
1239106830ภาษาอังกฤษสำหรับครู / โดย พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ]10
1240106840ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
1241106850หลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล1
1242106860สำนวนอังกฤษ10
12431068600พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์3
1244106870กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / โดยประไพศรี สงวนวงศ์ และ อรสา กุมารี ปุกหุต5
12451068720พิชิตข้อสอบ IT 3 สถาบัน จุฬา-นิด้า-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 2
12461068790Law on marine lifes and piscatory in concise2
1247106880พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอน 2 เรื่องศาสตร์และศิลปในการสอนภาษา / สันทนา สุธาดารัตน์4
12481068830กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ อัตถากร2
1249106890ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชากเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย อารยา ตันสวัสดิ์ และ จิรนันท์ โกมลกิติสกุล2
12501069057 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน6
1251106900การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย1
12521069050Applied participatory action research2
1253106910โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ4
1254106920ปัญหาการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้เริ่มเรียน / พัฒน์ น้อยแสงศรี6
1255106930ระบบเสียงภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร1
1256106950Commonsense computer security : your practical guide to preventing accidental and deliberate electronic data loss / Martin R. Smith1
1257106960Exploration in reading and writing / Tom Zaniello2
1258106970Dynamics of supercale 4 / by John W. Yu and David Harrison2
12591069710จากศูนย์เป็นพันล้าน1
12601069750หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์2
1261106980Quantitative methods for business students / Garham Pervan1
126210698407 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สมฤทธี บัวระมวล ; บรรณาธิการเรียบเรียง1
12631070A new practical English-Chinese dictionary / Liang Shi Qiu1
1264107000Integrated optics : design and modeling / Reinhard Marz1
1265107010Financial investment / Howard Griffiths1
1266107020Dictionary of real estate terms / by Jack R. Friedman ; Jack C. Harris and J. Bruce Lindeman1
12671070250ระเบียบ กฎหมายปฏิรูปการศึกษา2
12681070260พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.25472
12691070270การดำเนินคดีในศาล 2
1270107030Understanding the new economy / Alfred L. Malabre2
12711070330ฎีกาล้มละลายเรียงมาตราพ.ศ.2465 ถึงปัจจุบัน2
12721070390วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ [วารสาร]1
1273107040Typing 2 : advanced course / by Alan C. Lloyd...others2
12741070400The journal of applied science [journal]1
12751070410นวัตกรรม@โดม [วารสาร]1
12761070420Fine Arts [journal]1
12771070430Tropical [journal]1
12781070440Digital Producer [journal]1
1279107050Risk management for financial institutions / William T. Thornshill1
1280107060Quantitative international investing / Brian R. Bruce1
1281107070Purchasing and materials management : text and cases / by Donald W. Dobler ; David N. Burt and Lamar Lee1
12821070750วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 25461
12831070770พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ และ เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ1
1284107080What every supervisor should know : the complete guide to supervisory management / Lester R. Bittel and John W. Newstrom1
1285107090Impact / Jane Revell1
1286107100Blue magic : the people, power and politics behind the IBM personal computer / by James Chposky and Ted Leonsis6
1287107110Bei Jing / Zhu Zi Qing2
1288107120Ru lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han2
1289107130Tian Han wen ju / Tian Han6
12901071300จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย : ทัศนะอิสลาม4
1291107140Zhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong4
1292107150Tai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing2
12931071580Communicating in English4
1294107160Bing Xin Xiao Shuo Xuan / Bing Xin1
1295107170Jia / Ba Jin2
1296107180Ku nan / Sha Ding1
1297107190Tai Wan Zhong Pian Xiao Shuo1
129810720ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ6
1299107200Zhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing1
13001072020รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า8
13011072090รายงานประจำปี... / บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)2
1302107210Xiang gang zhi ye / Zhong Shen1
13031072110รายงานประจำปี... / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).5
1304107220Chun feng chen zui de wan shang2
1305107230Xian dai xiao shuo ming zuo shang xu1
1306107240Ming qing xiao hua si zhong / Zhao Nan Xing2
1307107250Shang Xia wu gian xian / by Cao Yu Zang and Lin Lan Da5
1308107260การอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
1309107270การลงทุนในการศึกษาและอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.1
1310107280การพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1
1311107290หนังสือแปลชุด นวทัศน์2
131210730หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ / จุมพล สวัสดิยากร20
1313107300มุกดามะดัน / สีฟ้า1
1314107310ความเป็นผู้นำเป้าหมาย และอำนาจในสถาบันอุดมศึกษา / ประกอบ คุปรัตน์, บรรณาธิการ4
13151073190ชุดรู้ทันทักษิณ2
1316107320มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง1
13171073280นางฟ้ากลางมือมาร / เกษวดี1
1318107330รายงานการศึกษาและติดตามภาวะการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติในช่วง แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 2525-25292
1319107350แผนแม่บท1
1320107360ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า / ม. อึ้งอรุณ และ พ. สุวรรณ1
1321107380การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 51
1322107390Sociology of delinguency1
132310740จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์6
1324107400งานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ2
1325107410สหพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1
1326107420วิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น1
1327107430สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2527 และรุ่นปีการศึกษา 25281
1328107440ตัวอย่างข้อสอบพร้อมด้วยคำแนะนำในการทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม2
13291074400เอื้ออาทร [วารสาร]1
1330107450เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่ออะไร2
133110746070 อาชีพ / ไทยน้อย2
1332107470การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์3
1333107480โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียน : ระยะที่ 1 / มาลี นิสสัยสุข1
1334107490เอกสารการอบรมงานอนามัยโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู2
133510750จิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง6
1336107510การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ และการเลือกวิถีชีวิตของนักเรียน1
13371075280กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้นำ Leadership2
1338107530รายงานการวิจัยโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2529 ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 / สำเนาว์ ขจรศิลป์2
1339107560นโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาว 25223
1340107570การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1
13411075800IEEE transactions on education [journal]1
13421075890IEEE transactions on wireless communication [journal]1
1343107590The tragedy of Hamlet : Prince of Denmark / William Shakespere1
134410760จิตวิทยาการบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1345107600Recits1
1346107610Economics and medical research / Burton A.Weisbrod8
13471076130ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [CPA] วิชาการสอบบัญชี 12
13481076170Adobe Page Marker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์ และ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล1
1349107620Corporate strategy in action : the strategy process in British road services / Geoffrey Lewis1
1350107630Soy protein and national food policy / edited by F.H.Schwarz2
1351107640Trump surviving at the top / by Donald T.Trump and Charles Leerhsen1
1352107650Setting up & operating a business in Japan / Helen Thian1
13531076560รายงานประจำปี... / สำนักงานอัยการสูงสุด1
1354107660Across the river and into the trees / Ernest Hemingway1
13551076620สายสัมพันธ์อันยาวนานก่อให้เกิดผลงานอันมีค่า 2
13561076640Managerial economics and organizational architecture / James A. Brickley, Clifford W. Smith, Jr. and Jerold L. Zimmerman1
1357107670The economics of technical change and international trade / by Giovanni Dosi ; Keeth Pavitt and Luc Soete1
1358107680Low pay, occupational mobility, and minimum-wage policy in British / David Metcalf2
13591076910การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา [ซีดี-รอม]1
136010770จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร / พรรณราย ทรัพยะประภา6
1361107700Dynamics of excel IBM PC edition / by John W.Yu and Catherine Demers2
13621077030พระเจ้าสิบชาติ : นิทานชาดกทศบารมีประกอบภาพพร้อมคติธรรม / บรรจบ บรรณรุจิ1
1363107710A guide to Asian stock markets / Robert Lloyd George1
1364107720Power in organizations / Jeffrey Pfeffer1
1365107730The library in America : a celebration in words and pictures / Paul Dickson1
1366107740Cruises : selecting, selling, and booking / Juls Zvoncheck1
1367107750Best chinese idioms / Compiled by Situ Tan1
13681077550จดหมายเหตุกรุงศรี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
13691077560รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา3
13701077580อนุกรมวิธานพืช... : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1371107760How to pick people for jobs / Viv Shackleton1
1372107770Advanced office systems / by Allen N.Smith ; Wilma Jean Alexander and Donald B.Medley1
1373107780Think twice before you accept that job / Richard J.Thain1
1374107790The McGraw-Hill training series1
137510780จิตวิทยาอุตสาหกรรม / พรรณราย ทรัพยะประภา4
1376107800Developing new financial products / Gary H.Raddon1
1377107810Japan Inc : global strategies of Japanese trading corporations / Max Eli1
13781078240คู่มือ office XP [ซีดี-รอม]1
1379107830Fundamentals of technical mathematics with calculus / Arthur D.Kramer1
13801078300ชลบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
13811078320เพชรบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13821078330ประจวบคีรีขันธ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ2
13831078340เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ตรัง1
13841078350เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สงขลา1
13851078360เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุราษฎร์ธานี1
13861078370พังงา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง1
13871078380เกาะสมุย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / เที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้ : เกาะสมุย1
13881078390กระบี่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
1389107840The journalist and the murderer / Janet Malcolm1
13901078400ภูเก็ต : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ จตุพร มีสกุล1
13911078410อยุธยา : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13921078420นครนายก : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13931078430อ่างทอง สิงห์บุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กุศล เอี่ยมอรุณ และ อัมพวัน สองสมุทร1
13941078440กาญจนบุรี : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, จารุปภา จองมู และ อัมพวัน สองสมุทร1
13951078450วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 11-12 (2547) [ซีดี-รอม]1
13961078460เพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
13971078470สุโขทัย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ อัมพวัน สองสมุทร1
13981078480แม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
13991078490ลำปาง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ และ จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น1
1400107850The presidents of the United States / Maxim Ethan Armbruster1
14011078500เชียงราย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษำร วงค์กรวุฒิ1
14021078510Explorations in computer science a guide to discovery [CD-ROM] / R.Mark Meyer1
14031078520เชียงใหม่ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ กฤษกร วงค์กรวุฒิ2
14041078530น่าน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา1
14051078540เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : เลย1
14061078550เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : บุรีรัมย์1
14071078560เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : ปราจีนบุรี สระแก้ว1
14081078570เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : อุบลราชธานี1
14091078580คู่มือการใช้งาน Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] / ธนพร จินโต2
1410107859080 tips เคล็ด [ไม่] ลับกับ access [ซีดี-รอม] / ชัชชัย จำลอง2
1411107860Borland Wiley higher education series2
14121078600โปรแกรมบัญชีง่ายๆ สไตล์ all-in-one [ซีดี-รอม]2
14131078610เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม]2
1414107880Bond risk analysis : a guide to duration and convexity / Livingston G.Douglas1
1415107890Crimial law and procedure2
1416107900The educated man : studies in the history of educational thought / edited by Paul Nash ; Andreas M.Kazamias and Henry J.Perkinson1
14171079020Advanced learner's English dictionary [CD-ROM]1
1418107910The history of Henry IV (part one) / William Shakespeare edited by Maynard Mack1
14191079160ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ10
1420107920The Russian revolution / Robert Goldston1
14211079200เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2551 ปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2551 เวลา 9.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์6
14221079210Annual report... / The Stock Exchange of Thailand9
1423107940A killing wind : inside union carbide and the phopal catastrophe / Dan Kurzman1
14241079480ยมโลก ความจริง ของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1425107950Catering to every whim : a complete guide to catering sales, administration and operations / G.Eugene Wigger1
14261079600นครนายก : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14271079610กรุงเทพมหานคร : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14281079620เพชรบุรี : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14291079630หัวหิน-ชะอำ : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14301079640พังงา : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14311079650ภูเก็ต : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
14321079680Chiang Rai : ideal map [จุลสาร]1
14331079690Chiang Mai : ideal map [จุลสาร]1
1434107970Innovative employing communication : new approaches to improving trust, teamwork and performance / Alvie L.Smith1
14351079720Phuket : ideal map [จุลสาร]1
1436107980Information systems in management / James A.Senn1
1437107990Public policy issues for management / Rogene A.Buchholz1
14381080Standard dictionary of the social sciences vol1 / Wolfgang J. Koschnick1
143910800พจนานุกรมพุทธศาสตร์ / พระราชวรมุนี [ประยุทธ์ ปยุตโต]1
1440108000Business and Society / Donna J.Wood1
14411080090บนเส้นทางชีวิต / ประเวศ วะสี4
1442108010พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย / สุวพันธ์ นิลายน และ ดุษณีญ์ นิลายน2
14431080120เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ 3
14441080130เอกสารงบประมาณฉบับที่ 5 รายงานการคลังประจำปีงบประมาณ... สำนักงบประมาณ. 3
14451080140ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... / สำนักงบประมาณ 4
1446108020Theeconomics of Crime : an econometric investigation of crimes in Thailand / Phonlasak Vangvivatna1
1447108030Cinq contes / Guy de Maupassant1
1448108040Chaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome Taylor1
14491080440รายงานประจำปี... / บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)8
1450108050Financial futures markets structure, pricing and practice / John J. Merrick1
14511080550Future gamer Vol.10 No.1 March 2005 [Digital Videodisc]1
14521080560IT soft issue 91 [CD-ROM]1
14531080580Animation unlimited [Digital videodisc] : Innovative short films since 19401
14541080590My shade 6 for windows [CD-ROM]2
1455108060Help wanted : how companies can survive and thrive in the coming worker shortage / by Kevin R. Hopkins, Susan L. Nestleroth and Clint Bolick1
14561080600คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead video studio 8.0 [ซีดี-รอม]1
14571080610เรียนลัด LabVIEW [ซีดี-รอม]2
14581080640ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 15 มีนาคม 2547 [ซีดี-รอม] 1
1459108070Management science : an introduction / K. Rosoe Davis ; Patrick G. McKeown and Terry R. Rakes5
1460108080The Pelican Guide to English Literature1
14611080810บิซิเนส ลอว์ = Business Law [วารสาร]1
1462108090Economic planning and democracy / Firmin Oules ; Translated by R.H. Barry1
1463108100รูดซิปสมอง มองการบริหารแบบ วาย เค เค [YKK] / ทาดาโอะ โยชิดะ แปลโดย สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร6
1464108110ทศบารมี ทศพิธราชธรรม2
14651081250ช่างคอมพ์ฉบับมือโปร [ซีดี-รอม] : วีดีโอสอนประกอบ และติดตั้ง PC2
14661081280Webster's new world office professional's desk reference [CD-ROM]1
1467108130Poverty and the minimum wage / Donald O. Parsons2
1468108140Real estate problem loans : workout strategies and proceddures / Thomas A. Myers1
1469108150Chinese Through Listening 21
14701081570บทคัดย่อการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.1
1471108160Chinese through literning1
14721081640รายงานประจำปี... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15
14731081650อินโดนีเซียศึกษา = Indonesia study / บรรณาธิการโดย เสาวภา ธานีรัตน์3
14741081660ใต้หรอยมีลุย / ขนิษฐา วนะสุข...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย บุญชู ยืนยงสกุล1
14751081680แผนฯ 11... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 11
1476108170The Japan that can say no / Shintaro Ishihara translated by Frank Baldwin1
1477108180Economics : a contemporary introduction / William A. McEachern5
1478108190Using structured design : how to make programs simple, changeable, flexible and reusable / Wagne P. Stevens1
147910820ศัพท์แรงงาน1
1480108200UNIX for programmers : an introduction / Daniel Farkas2
1481108210Guide to financial analysis / by Oswald D. Bowlin, John D. Martin and David F. Scott1
14821082160ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน : แผนที่ฉบับพกพา [จุลสาร]1
1483108220Fundamentals of small business management / Paul Selva Raj1
14841082210รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี... / สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 4
1485108230Starting and building your catalog sales business / Herman Holtz1
1486108240Management buy-out : a guide for the prospective entrepreneur / Ian Webb1
14871082430อยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีชีวิต / สุวรรณา อุชุคตานนท์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์1
1488108250ความจริงของแผ่นดิน2
14891082590เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิเชียร เกษประทุม1
1490108260The tragedy of King Lear / William Shakespeare1
14911082600เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน / วิเชียร เกษประทุม.1
14921082610สิงหไกรภพ1
14931082630ไกรทอง1
14941082640พระอภัยมณี1
14951082650เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม1
14961082660คาวี1
14971082670อุณรุท1
14981082680สังข์ศิลป์ชัย1
1499108270ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธิ์4
15001082790ชุดวรรณกรรมไทย - รวมเรื่องสั้น2
15011082840สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; บรรณาธิการโดย สนิท บุญฤทธิ์1
15021082850ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ2
15031082890จัดจับใจ flowers design / อัอมขวัญ สาณะเสน2
1504108290สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / แพรวโพยม บุณยะผลึก4
15051082910รวมสุดยอดพระคณาจารย์ / ทศพล จังพานิชย์กุล1
1506108310The social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper1
1507108320คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอฟท์มันน์4
1508108330การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2520 / โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี...คนอื่น ๆ1
1509108340English in news4
1510108350Expressive English4
15111083530พล นิกร กิมหงวน : ตอน มนุษย์แช่เย็น1
1512108360Thai national identity2
1513108370English conversation for Thai students1
1514108380The art of conversation book two / โดย อีลิค เคลเลอร์...[และคนอื่นๆ] 3
1515108390บีบีซี เรนโบว์ อิงลิช = โดย โรแนลด์ แมคคิน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ธวัชชัย หุตะจินดา 4
15161083930เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว2
151710840คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล2
1518108400มีท เดอะ ปาร์เกอส์ / เดวิด ฮิคส์ ; แปลโดย เกริก มังคละพฤกษ์2
15191084080ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแก้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น2
1520108410Advance English grammar for high Learners / สำราญ คำยิ่ง7
1521108430แอ็ดวานซ์อิงลิชแกรมมาร์ฟอร์ไฮช์เลินเนอร์ / สำราญ คำยิ่ง1
1522108440ชุดปูพื้นโทเฟิล2
15231084420DK eyewitness top 10 travel guides2
1524108450Vocabulary2
1525108460Wonderful Thailand2
15261084650Terminatior 2 [Videodisc] : Judement day = คนเหล็ก 2029 ภาค 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by James Cameron 3
15271084660เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์]3
15281084670Lenin the train [Videodisc]3
15291084700Mighty Joe Young [Videodisc]2
15301084730เซเว่น [แผ่นวีดิทัศน์]2
15311084760ประธานาธิบดีโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์]3
15321084790The quest [Videodisc] : Go the distance / Directed by Jean-Claude Van Damme2
1533108480คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์1
15341084810สตาร์เกท [แผ่นวีดิทัศน์]2
15351084820พั้ลพ์ ฟิคชั่น เขย่าชีพจรเกินเดือด [แผ่นวีดิทัศน์]3
15361084830Life [Videodisc] / Directed by Ted Demme2
1537108490พัฒนาทักษะการอ่าน / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา ; ทิพวรรณ พฤฒิถาวร และ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์1
153810850วิดีโอเทป1
1539108500การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทวิลักษณ์ในการพัฒนาชนบทไทย : กรณีเฉพาะจีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น / บุญทัน ดอกไธสง2
1540108510Structure2
15411085180In Country [Videodisc] / Directed by Norman Jewison2
1542108520การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / โดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร และ สุรางค์ จันทวงศ์4
15431085200Tycus [Videodisc] / Directed by John Putch2
15441085380Australian & New Zealand trade practices law bulletin [journal]1
1545108550การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ2
1546108560เฮโรอีน / กุศล สุจรรยา2
1547108580ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน / สมยศ จันทรสมบัติ1
15481085900Knowledge today [journal]1
15491085930จีนไทย [วารสาร] 1
15501085960ครัวรสจัด : รวมตำรับอาหารไทยรสจัด สไตล์ทำกินที่บ้านแบบสูตรใครก็สูตรใคร3
155110860พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท1
15521086010เอสเอ็มอี พลัส (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]) [วารสาร]1
15531086060Bridgestone news [journal]1
15541086080ทำไปลองไปจาวาสคริปส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์2
1555108610เคล็ดลับการค้าของคนจีน / เลี่ยว สง ลิ้ว ; แปลโดย จำลอง พิศนาคะ4
15561086100Multimillionaire's House [journal]1
15571086120เริ่มต้นกับ Microsoft visual C#.NET / รวินทร์ ไชยสิทธิพร2
15581086150วารสารวิชัยยุทธฉบับสุขภาพสตรีและเด็ก [วารสาร]1
1559108620ดรรชนีไมโครฟิล์ม 2514-2524 เล่ม 1 อักษร ก / โดย พวงเพ็ชร รื่นเริง และ อรุณี ตุลยนิษกะ2
1560108630ยาเสพย์ติดมีพิษชีวิตเป็นภัย / พัฒน์ สุจำนงค์1
1561108640ศิลปะการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่น ๆ / ประเทิน มหาขันธ์2
1562108650ข้าราชการ : ทำไมคอรับชั่น / อุทัย หิรัญโต2
1563108660ปัญหากฎหมายอาญา4
1564108670ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิด โดยข้อมูลโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี 2530 / เกื้อ วงศ์บุญสิน1
15651086780Modern business research methodology6
1566108680ห้องสมุดและการค้นคว้า / วศิณ ชูประยูร1
1567108690หลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ / รวบรวมโดย บุญเลียบ เนิดน้อย2
15681086940พฤติกรรมองค์การ / มัลลิกา ต้นสอน 3
156910870รวมย่อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 4 มาตรา 88 ถึง มาตรา 130 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน 3
1570108720ในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ1
15711087305th Asean Summit Bangkok, 14-15 Dec 19951
1572108740สายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา1
1573108750รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1
1574108770Practical conversation with emphasis on tourism and guides4
1575108780Vocabulary building4
15761087840รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมทางพาณิชย์บริเวณรอบ ๆ อาคารเคอเนซองส์1
1577108790ฟุดฟิดฟอไฟตามสไตล์อเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์6
15781087900การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.... : ภาคเหนือ2
15791087970แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
15801087980การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต5
15811087990การบัญชีต้นทุน 1 / อรวรรณ กิจปราชญ์13
158210880ศัพท์และความหมายทางการบริหาร / รวบรวมโดย อภิญญา จรูญพร16
1583108800คำสับสนที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์4
15841088000การบัญชีชั้นสูง 2 = Advanced accounting / อัมพร เที่ยงตระกูล, ประดินันท์ ประดับศิลป์ 5
15851088010การเมืองเศรษฐกิจและสังคม / นพดล สุตันติวณิชย์กุล...[และคนอื่นๆ]8
15861088020นักโทษประหาร / แสง จันทร์งาม2
15871088030The... household socie-economic survey : Northeastern region2
1588108810ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์4
1589108820How to excel in business journalism / R.J. Venkateswaran1
1590108830การศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้องการของวงการธุรกิจไทย / บังอร สว่างวโรรส5
1591108840English for guided tours6
1592108850The banker's desk book / Richard B. Miller1
15931088520คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเนปาล1
1594108860Economic theory of growth / Pramit Chaudhuri1
15951088690English vocaburary for lawyers series2
1596108870The essence of the economy / by Joseph G. Nellis and David Parker1
1597108880Super banking : innovative management strategies [that work] / Richard B. Miller1
1598108890The complete guide to closed-and funds : finding value in today's stock market / by Frank Cappiells ; W. Douglas Dent and Peter W. Madlent1
15991088980Unseen paradise1
160010890ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.25312
1601108900สนุกกับคำจีน / แปลโดย วีระชัย มาศฉมาดล2
1602108910ภาษาจีนเรียนเร็ว / เกาเฟย4
1603108920CN10240
1604108920050 โรคซื่อ [บื้อ] ของหัวหน้างาน1
1605108930ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล3
1606108940ชุดเที่ยวเมืองไทย ตอน 14
16071089570รวมฎีกาเดินในรอบ 7 ปีคดีแรงงาน [พ.ศ.2539-2545] / ชลิต จั่นประดับ2
1608108960เรียนพูดภาษาจีน / วายจิง เจ เยาเปา วอง1
16091089620Agchigrafik1
16101089640ชุดฎีกาเด็ดคดีดัง2
16111089690พระราชบัญญัติจราจรทางบก1
1612108970หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ9
1613108980สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ / ยูตากะ โคบายาชิ1
1614108990ภาษาอาหรับ (อารบิค) / ประพัฒน์ จงใจรักษ์3
16151089930โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1
161610900พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
1617109000ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว 7
16181090040บทความเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1
1619109010สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์2
1620109020คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง6
1621109030สนทนาภาษาจีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์7
1622109050Lead on the brian2
1623109080การประดิษฐ์เศษวัสดุ / คนึง จันทรศิริ1
16241090820รวม 120 แบบบ้านสวย / บรรณาธิการโดย วิชัย ชอบสุธน1
16251090970เอาหัวแลกหุ้นบริษัท.2
162610910พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย วิเชียร เกษประทุม 1
1627109100Adolessence to muturity1
16281091100การสัมมนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค" ณ ธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ครั้งที่ 312
1629109120พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร1
1630109130เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน / โดย อัมพร วิจิตรพันธ์ และ อัญชลี ค้อคงคา6
1631109140บทคัดย่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบทไทย / สุทธิจิตต์ จินตยานนท์1
1632109150คู่มือการชี้สองสถาน1
16331091500Clue mysteries : 15 whodunits to solve in minute1
16341091520Bootleg1
16351091560แม่น้ำรำลึก : กวีนิพนธ์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์2
1636109160ความต้องการ ปัญหา กิจกรรมและการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร1
16371091640Green Research [journal]1
16381091650วารสารสำนักนิติการ [วารสาร]1
16391091660วารสารวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [วารสาร]1
16401091670แก้จน [วารสาร]1
1641109170ซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ1
16421091740เปิดโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจร้านสะดวกซื้อ2
16431091760รอยทางที่สร้างฅน = Personnel management / สมลักษณ์ วงษ์รัตน์2
1644109180Crime and punishment / Fyodor Dostoevsky translated by Constance Garnett1
1645109190Basic guide to hospital public relations1
164610920ศัพท์การตลาด / สมพงศ์ วงศ์นิคม1
1647109200Advanced marketing strategy : phenomena analysis and decisions / by Glen L. Urban and Steven H. Star1
1648109210เรียนภาษาจีนจากภาพ5
1649109220เรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง8
1650109230McGraw-Hill series in finance1
1651109250Study guide for psychology applied to teaching / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
1652109260Uncertainly in economics : reading and exercises / edited by Peter Diamond and Michael Rothschild1
16531092680แยมโรล / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ.1
1654109270มาตรการทางกฎหมาย เรื่องการป้องกันภยันตราย / อำนวย อินทุภูติ2
16551092740เคล็ดลับครัวไทย / จรูญศรี พลเวียง1
16561092750อาหารควบคุมน้ำหนัก / วันเพ็ญ พงษ์เก่า1
16571092770เคล็ดลับในครัว 21
16581092780เมนูผู้สูงอายุ 7 อาหารวัยทอง1
16591092790อาหารฝรั่งรสเยี่ยม = Appetizers & main course dishes / บรรณาธิการโดย ชื่นขวัญ บุญทวี3
1660109280the library of communication technique1
16611092800The best of vietnamese food3
1662109290Economic theory, econometrics and mathematical economics1
166310930ศัพท์โฆษณา / โดย จุฑา เทียนไทย...คนอื่นๆ2
1664109300China A B C1
1665109310The Thai marine shrimp industry / Suporn Srisukson1
1666109320The role of research and extension in Thai rice production / Patamawadee Pochanukul1
16671093210คู่สร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณนนท์2
1668109330ตำนานสุวรรณภูมิสุโขทัย / โดย พระธัมมทัตโตภิกขุ และ พ.ณ.ประมวญมารค1
16691093430A study of melatonin levels and stress in female shift workers1
16701093440รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน [บบส.] / c คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ 2
16711093450โครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่2
16721093460กระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2
16731093470โอนหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ2
16741093480กระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน [ปรส.]2
16751093490การส่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร2
1676109350สายธารแห่งความคิด / โดย ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท, บรรณาธิการ1
16771093500มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2
16781093550พลังไทย พาเที่ยวไทย 2 : ตอน เที่ยวตามใจชอบ / บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] 2
1679109360Basic marketing / by E. Jerome McCarthy and William D. Perreault1
1680109370Gower handbook of quality management / edited by Dennis Lock and David J. Smith1
1681109380Forecasting and time series analysis / by Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson and John S. Gardiner1
1682109390The Kent international business series4
168310940ประเทศไทย : 7 วัน ในราชอาณาจักร / วิลเลี่ยม วอร์เรน แปลโดยสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ] 5
1684109400Industrial economics : a critical introduction to corporate enterprise in Europe and America / W. Duncan Reekie1
1685109410Le Roman de renard / revised by Pierre de Beaumont1
1686109420Theories of economic growth and development / Irma Adelman3
16871094370เอ๊าะอ้อนคุก : รวมเนื้อหาและฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีและคดีพรากผู้เยาว์และคดีกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว / ราม สามศูนย์2
1688109440Listen and speak / by Roy Kingsbury and Roger Scott1
16891094460คู่มือติดต่อราชการ / ทัตเทพ จิรกิตติ์2
1690109450Now you're talking / by Diane Hall and Mark Foley1
16911094510ย่างก้าวอย่างรู้ทันด้วยกฎหมายธุรกิจ / มารุต บุนนาค2
16921094540รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16931094550รวบรวมบทความของดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / สิปปนนท์ เกตุทัต1
16941094560งานวิจัยและพัฒนา มจธ.ประจำปี... / สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
1695109460Au voleur / by Rene Ledesert and Margaret Ledesert illustrated by A.C. Eccott1
1696109470A golden souvenir of Thailand / John Hoskin photographed by Luca Invernizzi1
16971094770เพชรน้ำเอกแห่งวงการ1
1698109480The limits of econometrics / by Adrian C. Darnell and J. Lynne Evans1
16991094890เฮียสอนหาเงิน / ชาย กิตติคุณานนท์2
1700109490Managerial economics : strategy for profit / James G. Mulligan1
17011094970รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 4
170210950Our beloved King1
1703109500A brief guide to buddhist meditation centres in Thailand2
17041095000รพี'48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2
1705109510Labor economics and labor relations / by Lloyd G. Reynolds ; Standley H. Masters and Colletta H. Maser1
17061095100จินตนา ยศสุนทร.1
17071095140Supervision report... / Bank of Thailand3
17081095190บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพและทรวดทรงองค์เอวและเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สมุนไพรให้คุณค่า1
1709109530Mass media in the information age / by Thomas M. Pasquer...[et.al]1
17101095380Worterbuch deutsch-Thai1
1711109540Technical mathematics / Henrry Lewis1
1712109550The last days of Pompeii / Sir Edward G.E. Bulwer-Lytton1
1713109560A course in Microeconomic theory / David M. Kreps1
1714109570Legal almance series2
1715109580Perspectives on trade and development / Anne O. Krueger1
1716109600เด็กเร่ร่อน1
1717109610พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ1
1718109620วิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง : กรณีพิพาทปาเลสไตน์-อิสราเอล / กิติมา อมรทัต1
17191096260อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการในทุกเช้าวันใหม่กับขนมปังทวิสต์1
1720109630Festivals of Thailand1
17211096300Annual report... / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization2
1722109640Tourism : an ecumenical concern1
1723109650Crash course : the instant M.B.A. / Suzanne Lainson1
1724109660สารพัดเรื่องจากเมืองฝรั่ง / เวทิน ศันสนีย์เวทย์1
1725109670ตำราการทำอาหารญี่ปุ่น / โดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ และ สิริพันุ์ จุลกรังคะ1
1726109680ตำราการทำอาหารอบ1
1727109690How hot a manager are you?2
17281096990IELTS : Practice Tests3
172910970จิตวิทยาอุตสาหกรรม / อารี เพชรผุด6
1730109700ยุทธการขจัดคู่แข่งในสำนักงาน / เย่จีฉี ; แปลโดย ชุมพล พูนยิ่ง2
17311097100บุญและอานิสงค์ของบุญ : รวบรวมจากพระไตรปิฎก / ธรรมสภา รวบรวมและเรียบเรียง1
17321097190Living Company1
1733109720Basic skills in electricity and electronics3
1734109730Applied numberical analysis / by Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheathey1
1735109740one hunred smiles from traditional China / edited and translated by Jiang Yu Dai illustrated by Ding Bokui1
17361097480รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1737109750Spoken Chienese / by Zhao Yan Jiao and Chen Ru1
17381097500รายงานการวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา... 1
1739109760My personal computer and other family crises, or, Ahab and Alice in microland / Ben Ross Schneider2
1740109770Mind over markets : power trading with market generated information / by James F. Dalton, Eric T. Jones and Robert B. Dalton1
17411097750สวดมนต์ : บำบัดโรค เสริมโชค มั่งคั่ง ร่ำรวย / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม1
1742109780Complete multilingual dictionary of advertising marketing and communications / Hans W. Paetzel1
17431097800บุญยิ่งกว่าการบุญ1
17441097870บุญเป็นต้นทางแห่งกุศล1
1745109790Taxation and income distribution in Thailand : a case study for 1981 / Pichit Likitkijsomboon1
17461097940ชุดเจาะชีวิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์1
174710980องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์13
1748109800The Kent international business series6
17491098020อาตมา (ไม่ใช่) เชิญยิ้ม / พระพยอม กัลยาโณ1
1750109810Cutting loose : making the transition from employee to entrepreneur / by Thomas A. Easton and Ralph W. Conant2
1751109820Sage yearbooks in politics and public policy2
17521098220Business E-mail2
17531098370ถนนสายเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ2
1754109840Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson2
17551098410รายงานประจำปี... / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 13
1756109850Communication for management and business / by Norman B. Sigband and Arthur H. Bell1
1757109860Economics / by Martin Bronfenbrenner ; Werner Sichel and Wayland Gardner2
17581098640แผนปล้นเมืองอุบล / คำพูน บุญทวี1
1759109870Gavroche / Victor Hugo rivised by Pierre de Beaumont1
1760109880Advertising writing : putting creative strategy to work / by W. Keith Hafer and Gordon E. White1
1761109890Executive compensation a total pay perspective / Bruce R. Ellig4
176210990องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์12
1763109900Economic theories of development : an analysis of competing paradingms / Diana Hunt1
1764109910The challenge of free trade / Alan Oxley1
1765109920Psychology applied to techning / by Robert F. Biehler and Jack Snowman2
17661099270ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก : ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์5
1767109930Business Chinese / by Lin-Nie Li and Li Gengxin1
17681099300โยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต : พร้อมเมนูอาหารพิชิตไขมัน / สะอาด ศรีนครไชย1
1769109940Macroeconomics / by Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus1
1770109950การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร2
1771109960Cases in strategic marketing / by Linda E. Swayne and Peter M. Ginter1
1772109970Issues in management accounting / edited by David Ashton, Trevor Hopper and Robert W. Scapens1
1773109980Advances in business financial management / edited by Philip L. Cooley1
1774109990Strategic management of technology and innovation / by Robert A. Burgelman and Modesto A. Maidique1
1775110มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่มที่ 1-41 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 2
17761100A dictionary of sociology / edited by G. Duncan Mitchell1
177711000The current bank10
1778110000International algebra for college students / by Karl J. Smith and Patrick J. Boyle1
1779110010Basic technical mathematics with calculus1
1780110020Cases in corporate financial reporting / Paul A. Griffin1
17811100260การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดหลักการและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / พรทิพย์ เย็นจะบก [และคนอื่น ๆ]1
17821100280โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ1
17831100290การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพจากการประชุมวิชาการ1
1784110030Yu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling1
1785110040Chinese conversation for tourist2
17861100480วารสารสำนักหอสมุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
17871100490Bangkok Station [journal]1
1788110050Varieties of written English / Michael N. Long1
17891100500วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ [วารสาร]1
17901100510ECT journal [journal]1
17911100520Energy Plus [วารสาร]1
17921100540จุลนิติ [วารสาร]1
1793110060Implanting strategic management / by H. Igor Ansoff and Edward J. McDonnell2
1794110070Store choice store location and market analysis / Neil Wrigley1
1795110080The management of international advertising : a handbook and guide for professionals / Erdener Kaynak1
1796110090Acquiring major systems contracts : bidding methods and winning strategies / Marshall H. Kaplan2
1797110100The handbook of convertibles / Simon R. McGuire1
1798110120Finance growth and stability / Karel Jansen1
1799110130Contemporary business law principles and cases / by Ralph C. Hoeber2
18001101390Asia Pacific journal of tourism research [journal]1
1801110140But the people in legal said : a guide to current legal issues in advertising / Dean Keith Fueroghne4
18021101400Journal of travel & tourism marketing [journal]1
18031101420Journal of hospitality & leisure marketing [journal]1
18041101430Smart goft magazine [journal]1
1805110150Dichotomics of the mind : a systems science model of the mind and personality / Walter Lowen2
18061101510ย้อนรอยแผ่นดินมังกร / สมคมแดง สมปวงพร ; บก. เรียบเรียง1
18071101540สุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์และบทกลอนสอนใจ / โกวิท ตั้งตรงจิตร1
18081101550กรุงเทพเมืองน่าอยู่ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
1809110160Mahidol university : annual research abstracts and bibliography of non formal publications 19871
1810110180The laser printer handbook / David Myers2
18111101820การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / สมจิตร ลิขิตสถาพร2
18121101840วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม2
1813110190Inventory theory and consumer behavior1
1814110200The impact of the minimum wage on reginal labor markets / Ronald J. Krumm2
18151102000พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.25351
18161102070ครุยเปื้อนเลือด / ฉลอง เจยาคม1
1817110210Sydicated loans : a handbook for banker and borrower / Stanley Hurn1
1818110220Pension fund investment management : a handbook for sponsors and their advisors / edited by Frank J. Fabozzi1
18191102380บุคลลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง1
1820110240Computer and information systems / by T.J. 0'Leary and Brian K. Williams1
18211102440หนทางสู่วิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกร / อัญญา นุภาพ และสุธิณี ไชยคูณ1
1822110250Supervision focus on inotruction / by Don M. Beach and Judy Reinhartz1
1823110260Eugenie Grandet / by Honore de Balzac and Jacques Verdol1
1824110270nineteen and eighty four / George Orwell1
1825110280Research in the sociology of organizations / edited by Nancy Ditomaso and Samuel B. Bacharach1
1826110290La Venus d'Ille Carmen / Jean Brunel1
18271102910Home & decor [journal]1
18281102920Life and home [journal]1
182911030การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1830110300Managing creativity / John J. Kao1
1831110310Expert systems for the technical professional / by Deborah D. Wolfgram ; Teresa J. Dear and Craig S. Galbraith2
1832110330การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล2
1833110340Professional personal selling / Rolph Anderson1
1834110350Sales management people and profit / James M. Comer1
1835110360Foundation of mulitinational financial management / Alan C. Shapiro2
1836110370Appraising performance for results / Tom Philip1
1837110380Life-cycle cost and economic analysis / by Wolter J. Fabrycky and Benjamin S. Blanchard1
1838110390Say the word / by Diane Hall and Mark Foley1
183911040การบัญชีรัฐบาล / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง10
1840110400Cookery : an introduction / by Victor Ceserani and Ronald Kinton1
1841110410A golden souvenir of Phuket Koh Samui and Krabi / William Warren photographed by Alberto Cassio1
1842110420Candide / Voltaire revised by Jacques Fiot1
1843110430The big deal / Saxon Menne1
18441104370สภาอุตสาหกรรมฯ [วารสาร]1
18451104380มศว โลกทัศน์ [วารสาร]1
1846110440Business information technology series1
18471104410Technical Guide of Calligraphy1
18481104420งานประดิษฐ์ผ้าด้วยศิลปะญี่ปุ่นสร้างงานจากการปะเศษผ้าอย่างง่าย ๆ / เจเน็ต เฮจ ; แปลโดย นริน อัจมานนท์1
18491104430เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้1
18501104440การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เฉลิมวงศ์ เจริญสุข1
18511104450100 idea โรแมนติค การห่อของขวัญให้คนรัก1
18521104460งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้1
18531104470งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ1
1854110450Hotel Hostel and hospital housekeeping / by Joan C.Branson and Margaret Lennox1
18551104520การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18561104560น้ำผักและผลไม้ : สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18571104570เครื่องหนัง : ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือ สร้างกำไร เสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง / เฉลิมวงศ์ เจริญสุข, บรรณาธิการ1
18581104580เทคนิคการเพ้นท์แก้วและการเขียนลายตกแต่งกระจก / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสค1
18591104590เทคนิคการตัดเย็บหลายหลากงานฝีมือจากเศษผ้านานาชนิด1
1860110460Financial reporting using computer graphics / Irwin M. Jarett2
18611104600วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ / จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18621104610เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด / จันทร วรากุลเทพ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุคนธ์ แคแสด1
18631104620108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี : สนุกกับงานประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นแฟนซีจากฝีมือคุณเอง1
1864110470Corporate financial policy and taxation / Mariateresa Fiocca1
1865110490ต้นทุนเพื่อผู้บริหาร / โดย ดวงมณี โกมารทัต และ ดนุชา คุณพนิชกิจ3
1866110500รักลูกให้ถูกทาง / ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา4
1867110510แบบสอบถาม : การสร้างและใช้ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน1
1868110520เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติ1
1869110530กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร1
18701105320Development to computational fluid dynamics software package using parallel computing1
18711105380เพื่อนวิทยากร [วารสาร]1
18721105390วารสารหน้าจั่ว [วารสาร] 1
1873110540การวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2520-25291
1874110550ทวนความหลังก่อนประกาศนโยบายประชากร1
18751105580What is logistics..???.. and supply chain management 2
18761105620สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจใคร ๆ ก็รัก / ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง2
18771105650Guide to UK education postgraduate and MBA...2
1878110570The pocket interpreter Chinese / by Lydia Chen and Ying Bian1
1879110580American public finance / by William J. Shultz and C. Lowell Harriss1
18801105870Econ junior [journal]1
18811105880วารสารพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ [วารสาร]1
18821105890The Thailand business forecast report [journal]1
1883110590Industrialization and employment in developing countries : a comparative study / Kanhaya L. Gupta1
188411060การบัญชีโรงแรม / ตวงทิพย์ จันทรา24
1885110600Introduction to risk management and insurance / Mark S. Dorfman1
1886110610Thinking finance : everything managers need to know about finance and accounting / by Joel G. Siegel and Jae K. Shim1
1887110620Kiplinger's sure to cut your taxes / Kevin McCormally1
1888110630Singapore, Malaysia culture shock! / JoAnn Craig1
18891106330ดิสโคลสเชอร์ร้อนพยาบาท [แผ่นวีดิทัศน์]2
18901106340Executive decision [Videodisc]2
18911106350ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี2
18921106360นรกระฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
18931106370In cold blood [Videodisc] = คู่ฆ่าสัญชาติญาณโหด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Jonathan Kaplan3
1894110640Labor economics : a comparative text / Robert F. Elliott1
18951106410แบ็ทแมน รีเทิร์นส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกมนุษย์เพนกวินกับนางแมวป่า2
18961106470อันเดอร์ซีจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ยุทธการยึดด่วนนรก2
18971106490ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]2
1898110650Tourism in contemporary society : an introductory text / by Lloyd E. Hudman and Donald E. Howkins1
18991106500เจาะเวลาหาอดีต 3 [แผ่นวีดิทัศน์]2
19001106520Detonator death train [Videodisc] = นรกโหด หยุดมันไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David S. Jackson2
19011106570ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกอภินิหารครูเสด2
1902110660Computers in today's world / Ralph M. Stair1
1903110670A guide to hotels & restaurants in Great Britain & Ireland 19762
1904110680The Arabian nights / translated by Sir Richard Burton1
190511070การบัญชีเกี่ยวกับการขายเฉพาะอย่าง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1906110700แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น1
1907110720Econometrics : theory and applications / Sukesh K. Ghosh1
1908110730Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle1
1909110740Managing for peak performance / Alan Weiss1
1910110750Communications in travel and taurism / Shelagh Snell and Jeft Carpenter1
1911110760Charting your goals / by Dan Dahl and Randolph Sykes1
1912110770The complete financial guide to the 1990s / Gary L. Klott1
1913110780The relationship between the art and history of the Thai people / N. Na Pak Nam2
1914110790International trade in services / by Ken Tucker and Mark Sundberg1
19151107990การเงินธุรกิจ = Business finance / เข็มเพชร เจริญรัตน์...[และคนอื่น ๆ]3
191611080คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรมโรงงานและประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ4
1917110800Auditing today / Emile Woolf1
1918110810Markting hospitality / Tom Powers2
1919110820Commonsense direct marketing / Drayton Bird1
1920110830Public health and development / edited by Ismail Siraqeldin and Alan Sorkin1
1921110840Production and operations management : a life cycle approach / by Richard B. Chase and Nicholas J. Aquilanos1
19221108540หนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3
19231108550กำลังใจ : 60 วิธี ทวีความเชื่อมั่น / วรรณวรางค์3
1924110860Table and bar a guide to alcoholic beverages sales and service / Jeffrey T. Clarke1
1925110870รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8
19261108850ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
1927110890ศิลปะเด็ก : ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ3
19281108990หมอความยุติธรรม [วารสาร]1
192911090Student workbook to accompany microeconomics / Heinz Kohler1
1930110900Communicating in business / by David N. Bateman and Norman B. Sigband1
19311109020Hundred Islands of Thailand1
1932110910Essentials of accounting / Robert N. Anthony2
1933110920Trading in options on futures / James T. Colburn1
19341109360จากพระราชดำริสู่มหาดไทย / ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์, บรรณาธิการ... [และคนอื่น ๆ]1
1935110940New dimensions IV. / edited by Robert Silverberg1
19361109440Fashion restaurant of China1
1937110950Modern English in action / Henry I. Christ2
19381109570TESOL quarterly [journal]1
19391109580ธอทส์ = Thoughts [journal]1
1940110960Constitution makers on constitution making / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman1
1941110970Directing television and film / Alan A. Armer1
1942110980Tourist atlas of guangdong province1
1943110990Guide-book to Beijing1
19441110The illustrated encyclopedia of mankind20
194511100การบัญชีธนาคารและธุรกิจการเงิน / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ6
1946111000Chuan tong yu zhong guo ren / Liu Zai Huo1
1947111010Zhong guo wen hua shi san bai ti3
1948111020Quantitative analysis for management / by Barry Render and Ralph M. Stair1
19491110210Saving capitalism from the capitalists : unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity / Raghuram G. Rajan and Lui1
1950111030อุตสาหกรรมไร้สารพิษ : ความจริงหรือความฝัน1
19511110320Concise world Atlas1
19521110340Illustrated world Atlas / editor by Michae Kaiser... [et al.]1
1953111040อาหารจานเดียว / โดย จรูญศรี พลเวียง ; สุดาพร ทิมฤกษ์ และ อัจฉรี คงเลิศมงคล1
19541110410Concepts and regions in geography / H.J. de Blij and Peter O. Muller1
1955111060เติมไฟให้ชีวิตด้วยจิตวิทยา / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา1
19561110640ทำเนียบบัตรเครดิต...1
19571110680Study in Australia and New Zealand with CP guidebook...3
1958111070Understanding futurology2
1959111080เขมรแตก [สงครามชายแดน] / ชลิต ณ นคร1
19601110880คชสาส์น [วารสาร]1
19611110890Computers & industrial engineering [journal]1
1962111090ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม / เอมมานูเอล จี เมสเชน ; แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต 2
19631110910มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [วารสาร] 1
19641110920ดีไอที สาส์น = Dit สาส์น [วารสาร]1
19651110960Journal of law and economics in international trade [journal]1
196611110ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและธนาคาร / โดย สุทิวา สั่งอรุณและสมยศ เหมวัสดุกิจ8
1967111100หัวโขนและตัวละครในรามเกียรติ์ / สุมาลิน พึ่งพันธุ์2
1968111110Kong yi ji / Lu Xun2
1969111120San guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao1
1970111130Kan tu du gu shi5
1971111140Ai qing Shi / Yi Sheng2
1972111150New English synonymous idioms and phrases / Hung Hua Fang1
1973111160A handbook of accurate English / Feng Fen1
1974111170A handbook of English article usage / Zhu Jin Hua1
19751111720Basic marketing research : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
19761111780นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได / จักรพันธุ์ กังวาฬ1
1977111180Gong Shang mao yi ying yu hui hua / Kan Xue1
1978111190Shi nian san ji / Hang Su Li1
19791111920เคล็ดลับอาหารอร่อย...3
198011120การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฎธนา บุญเลิศ4
1981111200Supplementary Chinese Greader1
1982111210He tang yue se / Zhu Zi Ging2
1983111230Cong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang1
1984111240Zi yuan dan qu / Cheng Zheng2
19851112440จากใจ...ฝากไว้ให้จดจำ / ไพรัตน์ สกลพันธุ์2
19861112490ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [การพูด-การเขียน]2
1987111250Zhong guo weiv zi jie gou / Deng Ho3
19881112500รวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์2
19891112550เทคโนโลยีหล่อโลหะ 1 : ฉบับมาตรฐาน = Foundry technology vol.1 standard edition / สุภชัย ประเสริฐสกุล2
1990111260Chinese for the beginners5
1991111270Pu tong ghua hui hua jiao chai ou Jun 3
1992111290Xie hao zhong guo zi yao ling / by Huang Dun Yan and Peng Hui Qing1
19931112930เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ...ปลาๆ... / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 3
199411130การบัญชีชั้นกลาง 2 [การบัญชีหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด] / อมรศรี วัชรพิบูลย์32
1995111300Yuan zi bi shu xie men jing / Liang Jin Ying2
1996111310Suesheng wu ti shu fa remen / Mei Shu Shi2
1997111320Cheng da fa shi / Ping Heng2
1998111330Real estate investment and taxation / by Stephen D. Messmer...other1
1999111340The glendower legacy / Thomas Gifford1
2000111350Harrap's easy English3
2001111360Idioms4
2002111370Han yu yu fa lun / Gao Ming Kai2
20031113880จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty the king's paintings / สมศักดิ์ แตงพันธ์, ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล และ เมธินี จิระวัฒนา2
2004111390Shi jing xin lun / Gong Yu Hai1
200511140การบัญชีบริษัทจำกัด / กมล จิระธันห์1
2006111400Graphic English I6
20071114060Eyewitness guides1
2008111410เสริมภาษา [ความบกพร่องในภาษาอังกฤษ] / จักราวุธ คูหะเจริญ4
20091114190แอฟริกาแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ [จุลสาร]1
2010111420วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน2
20111114210วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) [วารสาร]1
20121114320รุ่งอรุณของมนุษยชาติ [จุลสาร]1
2013111440San mao liu long ji / Zhang Le Ping1
2014111450San mao cong jun ji / Zhang Le Ping1
2015111460San mao ying jic fang / Zhang Le Ping1
2016111470Dong5
20171114760พอเพียง [จุลสาร]1
20181114790สาระน่ารู้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ [จุลสาร]1
2019111480Xiao qin de gu shi / Yao Shang Su2
2020111490Xin shi de gu shi / Yao Wen Su2
20211114920ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 25481
202211150การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด / สุนทรี จรูญ20
2023111500Yong gan de gu shi / Yao Shang Su2
2024111510Zheng yi de gu shi / Yao Shang Su2
20251115100ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา [จุลสาร]1
2026111520Zhi chi de gu shi / Yao Shang su2
20271115280เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี3
2028111530Ai ven de gu shi / Yao Shang Su2
2029111540Li Yang de gu shi / Yao Shang Su2
2030111550Kian jic de gu shi / Yao Shang Su2
20311115520เทคนิคการประดับกระจก / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; บรรณาธิการโดย อัญชลี พุทธารัตน์2
2032111560Pu tong hua he fang yan / Li Xing Jian2
20331115620ออกแบบตกแต่งภายใน / นภาพรรณ สุทธะพินทุ6
20341115640เส้นสายลายศิลป์... / สุจิตร อิทธิพล3
20351115700วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ = Drawing interior design visual communication design : artexpo / ชัชยภูมิ อัครนาคร1
20361115710ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 11
20371115730ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 12
20381115810The art of chantra gallery / Chantra Pramkaew2
2039111590Zhong guo wen hua shi / Liu Yi Zheng2
204011160ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ นภาพร ขันธนภา4
2041111600The Land and Wild-Life of Australasia / David Bergamini2
20421116050สวยงามตามแต่ง2
20431116070Homing instinct : using your lifestyle to design and build your home / John Connell1
2044111610Qian jia shi / Meng Hao Ran1
20451116160ฟุตซอลและกติกาการเล่น 1
2046111620Du pu shi xuan zhu / Xiao Tiae Fei1
2047111630The western chamber / Wang Shi Fu translated by Zheng Kang Bo illustrated by Wang Shu Hui4
2048111640Tang Shi de zi wei / Liu Mian Sheng1
2049111650Xian dai han yu / Hu Yong Shu1
20501116530พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี2
20511116560Foto video [journal]1
20521116580เรารักกรุงเทพฯ : 1 ปีของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3
20531116590รายงานวนวัฒนวิจัยประจำปี ... = Silvicultral research report... / กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้2
2054111660สัญญาอนุญาโตตุลาการ / เสาวนีย์ อัศวโรจน์1
20551116600รายงานประจำปี... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา1
20561116610รายงานประจำปี ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1
20571116670โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2
2058111670การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย / มยุรี จามิกรานนท์2
20591116760ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม ... [และคนอื่น ๆ]1
20601116780รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / ธีระศักดิ์ ดาแก้ว...[และคนอื่น ๆ]1
20611116790การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง 60 ปี วันสันติภาพไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 25481
2062111680การวิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่าง ปี พ.ศ.2481-2485 / ปอ ธัชชัย1
20631116840Bangkok-breathing1
20641116850Bangkok-an inspiration1
2065111690พฤติกรรมผู้นำองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต การประปาส่วนภูมิภาค / เลิศ ไชยณรงค์1
2066111700การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท / กัลยา ถึงแก้ว1
2067111710การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย / ชาลินี นิธินันทน์1
2068111720การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร / นงพงา บุญเปี่ยม1
2069111730การศึกษาการจัดการของการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย / ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล1
20701117360รายงานผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 21
2071111740การบริหารงานบุคคลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สีหนาท สวนแก้ว1
2072111742030 ปี อย.บริโภคปลอดภัยคนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
2073111743050 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา1
2074111750การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ไพโรจน์ นวานุช1
2075111760การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ศิระ น้ามังคละกุล1
2076111770ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร / ชัยยุทธ ชิโนกุล1
2077111780Qian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing1
20781117820ไวยากรณ์ระดับ... : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แปลโดย บุษบา บรรจงมณี3
20791117830กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง / เอทสึโกะ เอทสิโกะ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีรวรรณ วชิรดิลก และ น้ำทิพย์ เมธเศ1
20801117880กุญแจสู่ 500 รูปประโยค : ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง / เอทสึโกะ โทดมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และมาซาโกะ วาคุริ ; แปลโดย วีระวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ2
2081111790Tang shi da guan1
20821117910Minna no nihongo shokyui : kanji... / Koichi Nishiguchi2
208311180ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / โดย กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, วิชัย ธนรังสีกุล และ บรรจง อยู่ทอง14
2084111800Poems of Su Zhou1
2085111810San mao xin shi / Zhang Le Ping2
2086111820Zhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De3
2087111830Chun tian de wu / Ai Wu1
20881118380Auditing and assurance handbook...2
2089111840Green hills of Africa / Ernest Hemingway1
2090111850The stones cry out / Molyda Szymusiak translated by Linda Coverdale1
2091111860Governing Britain : a guide book to political institution / by A.H. Hanson and Malcolm Walles1
2092111870The Holy bible : containing the old and new testaments commonly known as the King James version1
2093111880Essays on cultural Thailand / Phya Anuman Rajadhon edited by Tapanee Nakornthap1
20941118830โปรแกรมโหลดฟรี1
2095111890Accounting information systems / Edward Lee Summers2
20961118910การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี / อุกฤษฏ์ ตันทสุทธานนท์1
209711190คู่มือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร8
2098111900The complete travel marketing handbook : 37 thirty three industry experts share their secrets / edited by Andrew Vladimir1
20991119010Crucible1
21001119070Contemporary playwrights series3
2101111910Wen tan dan xin pu / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
2102111920Hua wen wen xue xuan ji / Bo Yang1
21031119230ลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล1
2104111930Shi jing zhi jie / Chen Zi Zhan2
21051119350คาถาเสกหมาให้เป็นเทวดา / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา4
21061119390ตามรอยขุนศึก / กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา1
2107111940Tang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi1
2108111950Jian ming zhong guo gu pian wen xue ci dian2
2109111960Wen xue gai lun / Zhong Zi Ao2
2110111970Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhi Ching1
21111119750เส้นสายลายการ์ตูน... / สุจิตร อิทธิพล2
21121119780ลายศิลป์ / สุจิตร อิทธิพล1
2113111980Ai Qing selected poems / Ai Qing edited by Eugene Chen Eoyang1
21141119890แฉ! วงการกราฟิกใครว่าพวกเขามืออาชีพ / ธนพร จินโต1
2115111990Tang Shi / Ai Zhi Ping1
21161120The dictionary of personality and social psychology / edited by Rom Harre and Roger Lamb1
211711200The start-up entrepreneur4
2118112000Chun Jiang / Zao Su Xia1
2119112010Zhong guo xian dai wen xue zuo pin xuan du1
2120112020Wen xue zhong de ai qing wen ti / Song Yong Yi1
2121112020010th Anniversary Mai stock focus 7
2122112030Zhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun1
21231120380สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ1
2124112040Ba jin lun2
21251120440แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง1
2126112050Bai hua liao zai / Yuan Lii Kun2
2127112060Ming jia lun gao zhong guo wen / Wang Xi Yuan1
21281120620การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย1
21291120640กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน / ชาย กิตติคุณาภรณ์1
21301120680ผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี... สาขาปรัชญารางวัลชมเชยและผลงานวิจัยดีเด่นทุนอุดหนุนวิจัยมก. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 20 สถาบันวิจัยและพัฒนาส1
2131112070Song jiang / Wang Sha Tang3
21321120710การสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร / อรไท ผลดี1
2133112080Cha hua fu / Yang Shu1
21341120830รางวัลผลงานวิจัยเกียรติบัตรและการได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ / อรไท ผลดี1
2135112090Yu wen gu dai wen xue2
2136112100Gu dian wen xue2
21371121050มจธ.กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2548 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
21381121100ที่ระลึกพิธีทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1
21391121130วิเชียร เผอิญโชค : นักสู้ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย1
2140112120Qian jia shi1
21411121230พ่อให้เจ้าทั้งชีวิต / หลวงปู่พุทธะอิสระ1
21421121240เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่าวิกฤติ = Ideas are free / อแลน จี. โรบินสัน และ ดีน เอ็ม ชโรเดอร์ ; รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, เรียบเรีย1
2143112130Si shu du ben / Ming Shan1
21441121320รายงานผลงานวิจัยประจำปี... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2145112140Bei jing ren / Cao yu1
21461121440หุ่นนิ่ง1
21471121450การประดิษฐ์เครื่องประดับสีเงินจากดิน Silver clay / จันทร วรากุลเทพ1
21481121460ลายเพ้นท์ไทย 1 = Thai fine line drownings 1 / ชมรมรักษ์ศิลปะไทย1
21491121480ชุดลายเส้นจิตกรรมไทย1
21501121490ชุดลายเส้นจิตรกรรมไทย1
2151112150Shi jing xuan shi / Yu Guan Ying1
21521121500กนก นารี กบี่ คช1
21531121520หนังสือภาพเพื่อการศึกษา ชุด ลายเส้นจิตรกรรมไทย2
21541121540รายงานประจำปี... / โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา1
2155112160Wang wei shi bai shou / Zhang Feng Po1
2156112170Hao hai zi / Zhang Le Ping1
21571121770รายงานประจำปี... / วิทยาลัยอิสลามยะลา1
2158112180Da xue yu wen : wen zhang jiang xi1
21591121810Sharing is great1
21601121840รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์26
21611121860พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา ครั้งที่... / บรรณาธิการโดยอนุชาติ พวงสำลี และ สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช3
21621121870กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้โดยย่อ1
2163112190Gu jin xin yu / Fang Chuan1
21641121940โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค : สรุปสำหรับผู้บริหาร = Micro-Banking development : executive summary / [ผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์]1
21651121960Ruamkatanya foundation1
21661121970รางวัลเมขลา ครั้งที่ 231
216711220จิตวิทยาธุรกิจ / ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ10
2168112200Chun yu / Ba Jin1
21691122020ครบรอบ 12 ปีโครงการความร่วมมือ OSC-U/FIO / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1
21701122030ธรรมะเพื่อความรู้แจ้ง1
2171112210Jia / Ba Jin2
21721122120Zapp : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham and Jeff Cox1
2173112220Zhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang1
21741122200สวนเบญจกิติ1
21751122210สู่ปีที่ 30 บ้านและสวน1
2176112230Hong lon meng / Cao Xue Gin3
21771122310Exit การศึกษาวันนี้ : 2006 worldwide education1
21781122340ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น7
21791122350วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภ1
21801122360กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] / กรมสุขภาพจิต2
21811122490400th anniversary of Thai-Netherlands relations1
2182112250Xy xia be you ji xuan du / Chen Mou Cai1
2183112250019 ปี ศาลภาษีอากรกลาง1
21841122530สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่าพ.ศ.2542 : ในโครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม1
21851122590Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia : assessing current needs and evaluati1
2186112260Du Shi niang / Feng Meng Long5
21871122600รายงานประจำปี ... = Annual report... / บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4
2188112270Xun zi xuan / Fang Xiao Bo2
2189112280Shi jing guan yi / Jiu Qi Hua1
2190112290English for tourist police 4
219111230จิตวิทยาธุรกิจ / โดย ประเสริฐ แสงหิรัญ...คนอื่นๆ1
2192112300LA 463 (S)10
2193112310การใช้ถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ / กำธร กำประเสริฐ10
21941123130เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา / สุชาติ รุ่งทรัพย์ธรรม2
2195112320Overseas students' companion to English studies2
21961123250ประเด็นปัญหาอาญา : อุทาหรณ์ : ข้อสอบสามสนามสอบ= Point in issue of question / สุจิต ปัญญาพฤกษ์2
2197112340Yi Jiu ba si / Giu Su Hui1
2198112350Gao nu ren he ta de zhang fu / FEng Ji Cai1
21991123540คำให้การจากศพในห้องใต้ดิน / ภูวดี ตู้จินดา1
22001123550Annual report... [CD-ROM] / Siam City Bank2
2201112360Qu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan2
2202112370Zai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao1
22031123740Casein micelle structure : a concise review1
2204112380Luo tuo xiang zi / Lao She1
2205112390Meng zi xuan zhu / Li Bing Ging1
220611240จิตวิทยาธุรกิจ / ประเสริฐ แสงหิรัญ3
2207112400Shi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing1
22081124000Thailand food stats...1
2209112410Zhan guo ce / Liu Xiang3
22101124140ตำนานหนองงูเห่าและการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ1
22111124160Prevention of HIV/AIDS among migrant workers in Thailand (PHAMIT) : the baseline survey 2004 / Aphichat Chamratrithirong, Wathinee Boonchalaksi and Pa1
2212112420Ba xian guo hai / Li Guang Chi2
22131124250เหลียวหลัง แลหน้า / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
22141124280กฟผ.สัญจร / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1
2215112430Chun5
22161124330รายงานประจำปี... / บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [มหาชน]2
22171124380พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา... 3
2218112440Fu zi Chun qiu / Zhang Le Ping1
22191124420วิญญาณมีจริงหรือ... / ทองทิว สุวรรณทัต7
22201124430รายงานประจำปี... / บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 1
22211124440อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม = International conventions on crime prevention and suppression / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยา1
22221124450คู่มืออบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-learning / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
22231124460ครบรอบ 17 ปี สทท.11 ทางเลือกใหม่ของปวงชน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
2224112450Xia5
22251124510โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI authoring system / ถนอมพร เลาหจรัสแสง1
22261124520หลักการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Multimedia toolbook1
22271124530การรับรองมาตรฐานเรือนจำกับประสิทธิผลของงานราชทัณฑ์ไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม1
22281124570วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 245
2229112460Qiu5
22301124620จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ [วารสาร]1
2231112470Gong wu wen shu xie zuo zhi shi / Zheng Yu Lao1
22321124730The collected short plays of Thornton Wilder... / edited by Donald Gallup and A. Tappan Wilder2
2233112480Qing nian shu xin / He Chao2
22341124810ชุดเรียนภาษาอังกฤษ2
22351124880จิตใส ใจสุข / สุมน อมรวิวัฒน์1
2236112490Chang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan3
22371124910รู้สารทันสื่อ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า / อมรวิชช์ นาครทรัพย์ และ จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
22381124960รายงานประจำปี... / บริษัท ไทย เศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
223911250การศึกษาจากกรณีเพื่อการอบรมด้านการบริหาร / อาชวัน วายวานนท์1
2240112500She jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng1
2241112510Jiao ji ce du da quan / Peng Zuo Ming2
22421125180Golf digest Thailand [journal]1
2243112520Bibliographical series4
22441125380วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [วารสาร]1
22451125390ธรรมรักษ์ [วารสาร]1
2246112540Children's Chinese reader / by liu Hsing-han and Su Ai-ch' iu illustrated by Tsau Jiun-yan4
22471125420รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 1
22481125480รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1
22491125490เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว / 1
2250112550AEI studies4
22511125510Annual report... / Bangkok Expressway Public Company Limited1
22521125520รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ1
22531125530ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์1
22541125550เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
22551125560รายงานประจำปี... / บริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) 1
22561125570รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ, จุฬากรณ์ มา1
22571125580สันติวัฒนธรรม สันติในตน : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องสันติภาพ / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
22581125590ธรรมะโดนใจ จรรยาวัยโจ๋ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร1
2259112560How to use the business library with sources of business information / by H. Webster Johnson ; Antony J. Faria and Ernest L. Maier2
22601125600รายงานประจำปี... / บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)1
22611125610รายงานประจำปี... / บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1
22621125660รายงานประจำปี... / บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)1
2263112570Burn out2
22641125790หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง : ความหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์1
2265112580Environmental stress and behavioural adaptation2
22661125810รู้รักษาตนเป็นคนปลอดภัย : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น / อมรวิชช์ นาคาทรรพ และ จุฬากรณ์1
2267112590The technology war : a case for competitiveness / by David H. Brandin and Michael A. Harrison2
22681125950จุลสารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย [วารสาร]1
22691125970The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels / Chanokphat Phadungath 1
227011260กรณีการบริหาร / โดย ปถม ชาญสรรค์...คนอื่น ๆ1
2271112600หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์8
22721126080ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์2
2273112610ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / รวบรวมโดย ชัย ปรีชา ; วไล บุญญา และ โส พงษ์สา4
2274112620สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4
2275112630HE 445 6
22761126340Cream cheese products : a review1
2277112640Chang yong zi zi tie4
2278112650Si ti gong bi zi dian / Chen Wen Bin2
2279112660เบ้งเฮ็ก / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
22801126630กรอบการวิจัยสุขภาพจิต [พ.ศ.2548-2552] [ซีดี-รอม] / กรมสุขภาพจิต2
22811126670ประเพณี มหรสพ และการละเล่น [ซีดี-รอม] ; จดหมายเหตุกรุงศรี [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
2282112670Can guan jiu dian shi yong ying yu ji hui hua / Liu Da Wei1
22831126740ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / อรรถพร พันธุโกวิท ; บรรณาธิการ1
22841126750คู่มือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง2
22851126810จันทร์กระจ่างฟ้า1
22861126840กิจการนักศึกษา / กรรณิกา พิริยะจิตรา2
22871126850รายงานประจำปี... / บริษัทซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1
22881126860สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ... = Sukhothai studies4
2289112690Direct French conversation book 1 / by Henrielte Betourne; Daniel de Guzman and Charles Storr1
2290112700อาหารว่างของไทย1
22911127040ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2292112710พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์1
2293112720เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน / สุดาศิริ มัทวพันธุ์2
22941127250Basic marketing research [CD-ROM] : using Microsoft Excel data analysis / Alvin C. Burns and Ronald F. Bush1
22951127340AutoCAD R14 [CD-ROM] : 2D Drafting1
22961127350ลายไทยวิจิตรเพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]1
22971127360ลายไทยประยุกต์เพื่อการใช้งาน 1 [ซีดี-รอม]2
2298112740สังสรรค์ศิลป / น. ณ ปากน้ำ2
22991127410เรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 ฉบับได้รางวัลที่ 1 และบทความพระบาทสมเด2
23001127420ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
23011127430การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ.25481
23021127470หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการถาวรหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคารสวัสดีบ้านไร่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 24 ตุลาคม 25481
23031127480รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.... 10
23041127490รายงานประจำปี พ.ศ. ... / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2
2305112750ทิศทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย1
23061127500สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี / คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพ1
23071127510Miss Universe 20051
23081127570100 มุมมองใหม่กรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน1
23091127590การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา2
2310112760การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์1
2311112770ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนและการสอบที่เน้นกระบวนการ / วัลลภ กันทรัพย์2
2312112780การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาข้าวของรัฐบาลปีการเพาะปลูก 2523/2524 / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ ปราณี ทินกร1
2313112790การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ2
23141127930William Goldman's the temple of gold1
231511280นักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญมาก พรหมพ้วย4
2316112800กำลังใจในโลกกว้าง / จอห์น ดับเบิ้ลยู การ์ดเนอร์ แปลโดย ขัตติยา กรรณสูต2
23171128090The wonder of Phuket, Krabi, Trang and the Andaman Coast / Mark Standen and John Hoskin1
2318112810ประชากรและการวางแผนครอบครัว / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ ภัสสร ลิมานนท์, บรรณาธิการ1
2319112820ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกครั้งที่ 2 / อรทรรศน์ โกศลอนันตวงศ์2
2320112830ปฏิบัติงานสำนักงานภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม6
23211128350คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 [จุลสาร] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
2322112840วิทยาศาสตร์สัญจรรอบโลก / อำนาจ เจริญศิลป์1
2323112850อาหารรสเด็ด1
2324112860ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล2
23251128670ไอศกรีมผลไม้ / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล 3
23261128680อาหารท้องถิ่นทั่วไทย ครัวข้าวแกง3
2327112870ตำนานเมืองสยาม / สงวน โชติสุขรัตน์3
23281128730ชุดสารพัดรส3
23291128790แซนด์วิชและขนมฝรั่งยอดนิยม = Sandwich & dessert / บรรณาธิการ กนัฐตา อิ่มเงิน3
2330112880ไผ่แดง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช2
23311128800Best of Japanese cooking3
23321128810Step-by-step illustrated cookbook3
23331128880ถอดรหัสลับ ดาวินชี : ความจริงเบื้องต้นหลังนิยาย = de-coding DA VINCI : the facts behind the fiction of the Da Vinci Code / เอมี่ เวลบอร์น1
2334112890Creative time management1
23351128900การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ กุสุมา ผล1
23361128920สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... / พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ บรรณาธิการ1
23371128930Annual report... / National Library Board Singapore1
23381128960History of Thai civillization1
23391128990พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก / บรรณาธิการและแปลโดย อลิสา ภู่ชอุ่ม1
234011290กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร2
23411129030รายงานประจำปี... / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2
23421129040Contemporary Thai 2005 / บรรณาธิการ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา1
23431129070Mars [journal]1
23441129080A-Star [journal]1
2345112930วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน2
2346112940ชีวประวัติสังเขปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน1
23471129505 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2
2348112960การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ / บัญชา พันธจารุนิธิ1
23491129600วาดการ์ตูน...4
2350112970การทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธีทีพีอาร์ / โดย ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์2
2351112980การสอบสวนและลงโทษทางวินัยและการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง / โดย ชำนาญ สงวนพงศ์ และ ศุภฤกษ์ บุญเศรษฐ์2
23521129840รายงานประจำปี... / บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน). 3
23531129850Elementary spoken Chinese : text and exercise / Dai Guifu, Liu Lixin and Li Haiyan1
2354112990ตำรับอาหารย่างและปิ้ง1
23551129950ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา...1
23561130The best of life1
235711300รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย / โดย ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ...[และคนอื่นๆ]23
2358113000ผลกระทบต่ออัตราการตายของเด็กและทารก : กรณีหมู่บ้านสวนป่าและนอกหมู่บ้านสวนป่า / กรรณิการ์ ปิยะธนวงศ์1
23591130010โยคะ : บำบัดกายสบายจิต / บุดดา โบส ; เรียบเรียงโดย วงศ์แข3
23601130050คู่มือการลดสัดส่วน / ประโยชน์ บุญสินสุข, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เอ็ม วี เวเบอร์3
2361113010การบริหารงานวิจัย1
23621130150คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอย / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร3
2363113020ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, บรรณาธิการ5
23641130230ลำพูน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ1
23651130240ขอนแก่น : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23661130250กาฬสินธุ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ1
23671130260นายรอบรู้นักเดินทาง : มุกดาหาร1
23681130270ภาคเหนือ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ อัศวไชชาญ2
2369113030การพัฒนาการจัดการแนวการวิจัยกึ่งทดลองในการฝึกอบรม / วุฒิชัย จำนงค์2
23701130360ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2548 [ซีดี-รอม] 1
2371113040เกร็ดความรู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ในวัฏจักร์ (สารคดีส่งเสริมภูมิรู้-ภูมิธรรม) / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี1
2372113050พิชัยยุทธ์พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟ อาเบะ แปลโดย ธนพร2
23731130640นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์2
2374113070บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร4
23751130750ข้างครัวตะวันออก / พิชัย วาศนาส่ง2
2376113080คู่มือปฏิบัติการบริหารงานบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล2
2377113090มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สมิทธ์ สระอุบล1
237811310บริหารธุรกิจฉบับเตรียมสอบปริญญาโท / โดย ศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน, สมพิศ ตู้ตระกูลและธวัช จิตรลดา4
2379113100การตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์การดับเพลิงสำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สมชาย เตียทะสินธิ์1
2380113110ฟ้องซ้ำในคดีอาญา / กิตติพงษ์ ศิริโรจน์1
23811131190Collaborative learning techniques : a handbook for collage faculty / Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross and Claire Howell Major1
2382113130คำอธิบายภาพล้อคนในโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งสวนโมกขพลารามไชยา วัดธารน้ำไหล / เขมนันท์, ผู้บรรยาย2
23831131310การสอนแบบบูรณาการ = Integrated instruction / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว2
2384113140ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / พนม พงษ์ไพบูลย์2
23851131560พลอยแกมเพชร [วารสาร]1
23861131580Hi [journal]1
2387113160รายงานสภาพการจัดและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา1
2388113170Teamwork2
2389113190ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม / วิชัย ถิรพันธุ์เมธี1
23901131960EA 644 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร2
239111320โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ / โดย ชัย ปรีชา, วลัย บุญญาและโส พงษ์ศา4
2392113200คู่มือเสริมสมรรถภาพชีวิต / พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะรัตนรังษี1
23931132010EN 101 3
23941132110รายงานประจำปี... / บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1
23951132120Annual report... / Asian Property Development Public Company Limited1
2396113220การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อร้านสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 / บุญช่วย วาณิชยชาติ1
2397113230การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร / ทิพากร รังคสิริ1
2398113240ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคเหนือในประเทศไทย / ธวัช วีระศิริวัฒน์1
23991132480LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว3
2400113250การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย / สุขสรรค์ ศิลปกุล1
24011132540LW 4013
2402113260การออกแบบและสร้างชุดรับส่งข้อมูลเชิงเลขที่ใช้แสงอินฟราเรดส่งผ่านบรรยากาศ / ฉัตรชัย พงษ์มาลา1
24031132600Annual report... / Kiatnakin Bank Public Company Limited1
2404113270การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์ / วิวัฒน์ สุทธินาค1
2405113280ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูล / สุวิทย์ นาคพีระยุทธ์1
240611330คู่มือบริหารธุรกิจ6
2407113300การศึกษาแนวโน้มของการประยุกต์ในแนวความคิดทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม1
24081133030Dome [journal]1
24091133090ชุดทะเล1
2410113310การศึกษาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธุรกิจโรงแรมขั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดา มัตตัญญูกูล1
24111133110พระพุทธปฏิมากร : องค์สำคัญของประเทศไทย / นลิน คูอมรพัฒนะ 1
24121133130เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป / โอม รัชเวทย์1
2413113320หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประกอบการพิจารณากำหนดอัตราอากรขาเข้า เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ / ปรียา ชัยพานิช1
24141133250อาหารเหนือ / ศรีสมร คงพันธุ์1
24151133280อาหารคาวหวานกับอาจารย์ศรีสมร / ศรีสมร คงพันธุ์3
2416113330การศึกษาการบริหารเงินสดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ไกรวัลย์ ครองพิทยา1
24171133300ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง3
2418113340การประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง / มยุรี อัศดรวงศ์ไพศาล1
24191133400รายงานประจำปี... / บริษัท เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1
24201133570การจัดการอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจธุรกิจ : แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน / สเตฟาน แชลเทกเกอร์...[และคนอื่น ๆ]1
24211133610วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย Set smart5
24221133620โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่... ปีการศึกษา... / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2
24231133650Identity of Andaman1
24241133680พรอันสูงสุด = The ultimate gift / จิม สโตวอลล์ ; ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง, แปล2
24251133710The Coad series1
2426113380ต้นทุนการดำเนินงานและผลตอบแทนของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย / เอมอร ปิณฑวิรุจน์1
24271133800History of Thai civilization [CD-ROM]1
24281133840มาสเตอร์ คลิป อาร์ต 3 [ซีดี-รอม] = Master clip art 3 [CD-ROM]2
2429113390ต้นทุนการผลิตไหมตามโครงการเร่งรัดการผลิตและจำหน่ายไหมในนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วัชระ วัชรากร2
243011340หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง / ประโชค ชุมพล8
2431113410ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การทอผ้า / สุวรรณี ตันติวงษ์1
2432113420การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างระยะยาว / ศิริพันธ์ กอวัฒนา1
24331134260ครบรอบ 15 ปี ประเทศไทยกับการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = Thailand on 15th anniversary of its success on ODSs phaseout / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
24341134270พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2
2435113430การควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตร / วรากรณ์ สีมาสงเคราะห์1
24361134310รายงานประจำปี... / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
24371134320รายงานประจำปี... / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ1
24381134330รายงานประจำปี... / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ1
24391134350หนังสือรายงานประจำปี 25481
24401134390การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร1
2441113440การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจังหวัดระหว่าง พ.ศ.2518-2522 / สุดาสมร สีมันตร1
2442113447030 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10
24431134490รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด [มหาชน] 1
2444113450การศึกษาการวิเคราะห์กำลังคนของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง / กฤษฎากรณ์ รื่นนารีนารถ1
24451134510Niveau debutant3
24461134530มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม2
24471134540Communication ecrite : niveau 1 / Sylvie Poisson-Quinton1
24481134570รายงานประจำปี... / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 2
24491134580Extra! 1 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson3
2450113460การตลาดยาสีฟันในเขตกรุงเทพมหานคร / ดิเรก ลือสัตย์1
24511134630Reflets 1 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24521134640ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
24531134650Forum 2 : cahier 'd exercices1
24541134660Forum 2 : methode de Francais : guide pedogogique / Julic Murillo...[et al.]3
2455113470การศึกษาบทบาทของตลาดซื้อคืนและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินของประเทศไทย / วิทยา สรรพโรจน์พัฒนา1
24561134720Forum 3 : methode de Francais / Jean-Thierry Le Bougnec...[et al.]3
24571134740เอกสารหมายเลข 8 โครงการวิจัยรหัส 12008313 (127.2.44)1
24581134770Francais-Thaiandais : le guide pour vos vacances3
24591134780Grammaire en dialoques : niveau debutant / Claire Miquel3
2460113480การตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริลักษณ์ ลีลาเลิศโสภณ1
24611134820Grenadine 1 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
24621134860Notre-dame de Paris : tome 1 quasimodo / Victor Hugo3
24631134870lancelot / Chretien de Troyes1
24641134880Deux ans de vacances / Jules Verne1
24651134890Robin des bois / Alexandre Dumas1
2466113490ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร / พรชัย ปิยะเกศิน1
24671134980Reflets 2 : cahier d' exercises3
2468113500การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทขนมปังกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร / ยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล1
24691135000Reflets 2 : methode de Francais / Guy Capelle and Noelle Gidon3
24701135010Reflets 3 : casier'd exercices3
24711135030Reflets 3 : methode de Francais / Catherine Dollez and Sylvie Pons 3
24721135080Taxi! 3 : cahier d' exercices3
24731135090Taxi! 3 : methode de Francais / Anne-Marie Johnson and Robert Menand 3
2474113510การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร / ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา1
24751135110Taxi! 3 : guide pedagogique3
24761135180สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ5
2477113520คมปรัชญาเปาบุ้นจิน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร1
24781135260รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6
2479113530การศึกษาการตลาดยางยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2520-2526 / พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ1
24801135370พระครูเกษมวรกิจ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2
2481113540ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้กิจการตัวแทนโฆษณา / จิตตเสน วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ1
2482113550ผลของการวิจารณ์ผลิตภัณฑิ์ที่โฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อการเลือกชนิดอาหารของเด็ก / นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์2
24831135580Global tourist behavior / Muzaffer Uysal, editor2
2484113560ผลของการโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง "ตาวิเศษ" ที่มีต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น / ประภาพรรณ อุ่นอบ1
24851135620เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร...4
2486113570การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ / อนงค์ ก้องประวัติ1
2487113580ผลกระทบของการควบคุมการโฆษณาของรัฐ ต่อการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทย / ประธาน พงศ์ประยูร1
2488113590การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / ธนะศักดิ์ รอดเมฆ1
2489113600การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเปลือก : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเม่าในหมู่บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุจี พงศ์เพ็ง1
24901136150ADO 3 : methode de francais cahier d' exercises3
24911136160ADO 3 : methode de Francais / Marie-Christine Fougerouse...[et al.]3
24921136170ADO 3 : livre du professeur / Marie-Christine Fougerouse3
24931136180Affaires a suivre : Cours de francais professionnel de niveau intermediaire : Chier d' exercices / Annie Berthet and Beatrice Tauzin3
24941136190Affaires a suivre : guide pedagogique : Cours defrancais professionnel de niveau intermediaive : guide pedagogique / Anatole Bloomfield3
2495113620PH215 8
24961136200Affaires a suivre : cours de Francais niveau intermediaire / Anatole Bloomfield and Beatrice Tauzin3
24971136220Affaires.com : guide pedagogique1
24981136250Alex et zoe : cahier d' activites 23
24991136260Alex et zoe 3 : et compagnie guide pedagogique : avec fiches photocopiables et tests / Colette Samson3
25001136270Alex et zoe 2 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
25011136280Alex et zoe 2 : en vacances cahier de lecture / Colette Samson3
25021136290Alex et zoe 3 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
2503113630กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธีรพันธุ์ ม่วงไทย6
25041136300Basic French : workbook / Sarah Butler3
25051136330Campus : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
25061136370Campus 1 : livre du professeur / Jacky Girardet and Jacques Pecheur2
25071136390โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์ = An inconvenient truth / อัล กอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล1
2508113640ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 / อารมณ์ ปุณโณทก8
25091136430Campus 3 : cahier d' exerices / Jacques Pecheur, Muriel Molinie and Edvige Costanzo3
25101136440Campus 4 : methode de Francais / Janine Courtillon and Christine Guyot-Clement3
25111136460Communication express : guide pedagogique / Bernard Seignoux3
25121136470Niveau intermediaise3
2513113660ฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุพัฒน์ ราชณรงค์10
2514113670เกาะพะงัน1
25151136710รูม [วารสาร]1
25161136790ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : หลักการและแนวความคิดปีพุทธศักราช 2547-2548 / บรรณาธิการ ประสาน วงศ์สวัสดิ์2
2517113680เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ; แปลโดย กำพล ศรีถนอม2
2518113690PH 103 10
251911370หลักการจัดองค์การและการจัดการ / โดย พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี10
2520113700ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์10
2521113710Physics for entertainment book I1
2522113730ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ / วันชัย โพธิ์พิจิตร8
2523113740ฟิสิกส์ของของแข็ง 2 / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์6
2524113760คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม / อธิณัฏฐ์ พรมศิริ1
2525113770การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ / ธนิต ทองธัญญะ1
25261137760เพื่อศิษย์รักของครู [จุลสาร] / สุชาดา ถิระวัฒน์1
2527113780การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียงของวิทยาลัยครูเทพสตรี / จำเนียน สุขหลาย1
2528113790การศึกษาสถานภาพความต้องการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / อนงค์วรรณ ยั่งยืน1
2529113800ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธร1
25301138060หลักการศิลปะ / ธวัชชานนท์ ตาไธสง5
2531113810การเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร / สุภมนัส ภารพบ1
25321138170รายงานประจำปี... / บริษัทเอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1
25331138190รายงานประจำปี... / บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด [มหาชน]2
2534113820การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย / 1
25351138200รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา8
2536113830การนำเสนอระบบการใช้โทรศัทพ์เพื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วาสนา ทวีกุลทรัพย์1
2537113840การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ / สุทธิ พิกุลศิริ1
2538113850การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู / กันตยา เพิ่มผล1
2539113860ทรรศนศาสตร์เชิงกายภาพ / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
25401138620Digital camera Thailand : Issue 24 December 2005 [CD-ROM] = ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ : ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2548 [ซีดี-รอม] 1
2541113870การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต / นิพนธ์ ศศิธร12
25421138750Cross stitch happy home / บรรณาธิการ ปรีดา เหตระกูล1
25431138780บ้านดีสี่ทิศ1
25441138790รายงานประจำปี... / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5
2545113900อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า / ดนัย สถิตธนาวุฒิ1
25461139020สุจริตและเที่ยงธรรม [วารสาร]1
25471139030Journal of systemics, cybernetics and informatics [journal]1
25481139050ฅ.คน แม็กกาซีน [วารสาร]1
25491139080รายงานประจำปี... / บริษัท บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด [มหาชน]2
25501139090รายงานประจำปี... / บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) 6
2551113910การใช้กลยุทธทางการตลาดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ศรีสุภา สหชัยเสรี1
25521139100รายงานประจำปี... / บริษัท นครไทย สตริปมิล จำกัด (มหาชน)3
2553113920การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย / ชิต ปุริโสดม1
25541139230รายงานประจำปี... / บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)1
25551139240รายงานประจำปี... / บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1
25561139250รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4
25571139280รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)1
25581139290Annual report 2004 / Tipco Asphalt Public Company Limited2
2559113930การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า / วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา1
25601139300Annual report...3
25611139310Annual report... / True Coporation Public Company Limited2
25621139320Annual report... / Siam panich leasing public company limited1
25631139350Annual report... / Siam City Cement Public Company Limited2
25641139370Annual report 2004 / Srithai Superware Public Company Limited1
2565113940Small business entrepreneurs in Asia and Europe : towards a comparative perspective / Edited by Mario Rutten and Carol Upadhya1
2566113950ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ / เจิมจันทน์ ทองวิวัฒน์1
2567113970ระบบการตลาดของมะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย / ชัชวาล สำเร็จประสงค์1
25681139770ครบรอบ 100 ปี อาจารย์หมอกำธรฯ / สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ1
2569113980Arnold : poems / Mathew Arnold ; complied by Kenneth Allott1
2570113990Accounting in socialist countries / edited by Derek T. Baily1
25711140Images of Thailand1
257211400องค์การและการบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์4
2573114000Macroeconomics for development countries / by Paul Cook and Colin Kirkpatrick1
25741140010สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า2
25751140080อนุสรณ์เนื่องในโอกาสงานฌาปนกิจศพ นายพันเลิศ สุทธภักติ ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง [เอกมัย] เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547 / พันเลิศ สุทธภั1
2576114010The book of business money and power / by Michael Kidron and Rondld Segal1
25771140140บรรยายสรุปเมืองพัทยา / จินตนา เลิศทองทับทิม...[และคนอื่นๆ]4
25781140180การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2579114020The international dimensions of business6
25801140240การสำรวจประชามติโพล : ศึกษากรณี "สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์1
25811140260EVA (economic value added) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์2
25821140270พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547 / ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย1
25831140280งานออกแบบของนอร์เวย์ = Design by Norway / สภาส่งเสริมงานออกแบบแห่งนอร์เวย์2
2584114030eight zero eight six/eight zero eight eight 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite2
25851140300รายงานกิจกรรมศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี พ.ศ.2543-2548 / ศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเลียม1
25861140360บูรณาการสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมไทย : รายงานประจำปี...2
25871140370Innovation from research honed toward society1
25881140390Adman awards & symposium...2
2589114040The study of Chinese society / Maurice Freedman1
25901140580Cognition and instruction [journal]1
2591114060The irregular economy : the underground economy and the "black" labour market / Bruno Dallago1
2592114070Thailand in figures...7
2593114080Contemporary labor economics / by Campbell R. McConnell and Stanley L.Brue4
25941140840Encyclopedia of information science and technology... / Mehdi Khosrow - Pour, editor.5
25951140860Microsoft Visual Basic .NET programming : from problem analysis to program design / E. Reed Doke and Susan Rebstock Williams1
2596114090New approaches to social science history6
259711410การเงินธุรกิจ / เบญจวรรณ รักษ์สุธี10
2598114100Fiscal policy, economic adjustment and financial markets / edited by Mario Monti1
2599114110Managing business and engineering projects : concept and implementation / John M. Nicholas1
26001141150สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ระยอง = Statistical reports of changwat... : Rayong / สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง1
2601114120Self-devevlopment in organization / edited by Mike Pedler...[et al.]1
26021141230ทะเลรัก... / โสภาค สุวรรณ2
26031141240อัลเทอร์เนทีฟ เมดิซีน = Alternative Medicine [วารสาร]1
26041141250รักในแหลมบอลข่าน : ภาคต้น... / โสภาค สุวรรณ2
26051141260รักในแหลมบอลข่าน : ภาคสมบูรณ์... / โสภาค สุวรรณ3
26061141270สิคีริยา... / โสภาค สุวรรณ2
26071141280เกนรีมายรี... / โสภาค สุวรรณ2
26081141290ทะเลสาบพระจันทร์... / โสภาค สุวรรณ2
2609114130The institutional investor series in finance1
26101141300กระท่อมไม้ไผ่... / โสภาค สุวรรณ2
26111141310โกบี... / โสภาค สุวรรณ2
26121141320ระบำหงส์... / โสภาค สุวรรณ2
26131141330Wallpapers [journal]1
26141141340สงครามดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
26151141350คามาเอน่า... / โสภาค สุวรรณ2
26161141360พรานทะเล... / โสภาค สุวรรณ2
26171141370ทรายสามสี... / โสภาค สุวรรณ2
26181141380เด็ดดอกรัก... / โสภาค สุวรรณ2
26191141390ฟ้าสางที่ดัคกา... / โสภาค สุวรรณ2
2620114140Study guide management / Joe G. Thomas2
26211141400ลานนกจาก / โสภาค สุวรรณ1
26221141410เสียงกระซิบจากริมหาด / โสภาค สุวรรณ1
26231141430เสี้ยนดอกงิ้ว / โสภาค สุวรรณ1
2624114150Management / Ricky W. Griffin2
2625114160The second world war / Winston Churchill9
2626114170Sunthorn Phu : an anthology / Montri Umavijani4
2627114180Ovid metamorphoses / transted by Rolfe Humphries1
26281141810การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน2
2629114190Bonjour tristesse / Francoise Sagan1
2630114200Au service du roi / Alexandre Dumas revised by Henri Remachel1
2631114210The Elizabethan world picture / E.M.W. Tillyard1
2632114230The John Fraser Robinson direct marketing series1
2633114240Approaches to audiences : a reader / edited by Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath and Olga Linne1
2634114250Marketing management and information technology / Keith Fletcher1
2635114260The great marketing turn around : the age of the individual and how to profit from it / by Stan Rapp and Tom Collins1
26361142610โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล1
26371142680Movies of the 80s / Jurgen Muller, ed.1
2638114270Handbook of library training practice volume 2 / edited by Ray Prytherch1
26391142770OCA : Oracle 10g administration I study guide / Chip Dawes...[et al.]1
2640114280Specialized accounting systems / Henry Heaton Baily1
2641114290Contemporary investments / by James P. Hoban ; Gene W. Hoban and Carleane Creviston1
26421142970คาซา โรซาดา... / โสภาค สุวรรณ2
26431142980จำปา คาลี... / โสภาค สุวรรณ2
264411430กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาชญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ขุนวรกิจโกศล [ถวิล ระวังภัย]1
2645114300Cash cash cash : the three principles of business survival and success / Leslie N. Masonson1
26461143000เล ฬีฬา... / โสภาค สุวรรณ2
26471143010ความลับบนแหลมไซไน... / โสภาค สุวรรณ2
26481143020ระบำใบ... / โสภาค สุวรรณ2
26491143030จันทร์ ฤ จะฉาย... / โสภาค สุวรรณ2
26501143040รักเร่ / โสภาค สุวรรณ1
26511143050บุลลา / โสภาค สุวรรณ1
26521143060ลมหวน / โสภาค สุวรรณ1
26531143070หัวใจและไกปืน... / วิศวนาถ2
26541143080มังกรเดียวดาย... / วิศวนาถ2
26551143090ดาวคนละดวง / วิศวนาถ1
2656114310Investor relations : the professional's guide to financial marketing and communications / William F. Mahoney1
26571143100ดอกรักที่โรยรา / วิศวนาถ1
26581143110ในอ้อมกอดแห่งทะเล / วิศวนาถ1
26591143150ตุ๊กตามนุษย์ฯ... / ศรีฟ้า ลดาวัลย์2
26601143160วันนี้ที่โลกแคบ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์1
26611143170เหตุเกิดในครอบครัว / สีฟ้า1
26621143180ลับแลลายเมฆ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26631143190ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
2664114320Local infrastructure investment in rural America / edited by Thomas G. Johnson ; Brady J. Deaton and Eduardo Segarra4
26651143200ในบ่วงมนตรา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26661143210รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม2
26671143220ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26681143230ใต้ร่มไม้เลื้อย / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
26691143240ริษยา / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
26701143250เวียงวัง / จุลลดา ภักดีภูมินทร์1
2671114330Chinese Through Listening 31
26721143330รายงานประจำปี... / บริษัทสหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 1
2673114340Li Bai he ta de shi ge / Xu Shu Ren1
2674114350มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว / ศิเรมอร อุณหธูป1
2675114360การศึกษากับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ คงเที่ยง1
2676114370Collection of royal addresses and speeches during the state and official visits of their majestices the King and Queen to foreign countries 1959-19671
26771143730กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับหลวง, ฉบับพิมพ์ มธก. และฉบับแก้ไขปรับปรุง1
2678114380ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / ทักษิณา สวนานนท์11
2679114390EN101 (s)10
268011440สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ / หลวงสิทธิสยามการ1
2681114400ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน2
2682114410Theart of conversation book one1
2683114430แบบจำลองทางการเงินของระบบเศรษฐกิจไทย / สุชาดา เสือสกุล1
26841144340Tourism SMEs service quality and destination competitiveness / edited by eleri Jones and Claire Haven - Tang1
2685114440การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงานของผู้บริหารระดับกลาง / โกวิท สุขารมย์1
2686114450การจัดสรรค์และพัฒนากำลังคนในการบริหารงานภาษีอากรของกรมสรรพากร / นฤมล นาคศรีชุ่ม1
2687114460ประมวลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน1
2688114470การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด และบริษัทล็อกซเล่ย์อุตสาหกรรมรองเท้า จำกัด / กร1
2689114480การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / ธวัช ชีวสุวิทย์1
26901144960Computer game1
26911144990Service-oriented architecture : concepts technology, and design / Thomas Erl1
269211450การเงินธุรกิจและการภาษีอากร / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่นๆ]48
2693114500การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย / อัญชลี มังตรีสวรรค์1
2694114510การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานฝึกอบรมระหว่างองค์การของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย / วิโรจน์ สิทธิพลากุล2
2695114520การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสินค้าคงคลังในประเทศไทย / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์1
2696114530การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสารธุรกิจภาษาไทย / ชื่นจิตต์ บัญญัติศุภศิล1
26971145370คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เอกสารวิชาการ 2
2698114550ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานคร / จักรพันธ์ โพธินาม1
2699114560การศึกษาการดำเนินงานของกิจการขนาดใหญ่ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / สุเนตร กัลยาณสันต์1
27001145660อาจารย์เป้าวัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ3
2701114570การศึกษาปัญหาและแนวโน้มทางด้านการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร / บุญธรรม สิริกุตตา1
2702114580บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย1
2703114590พุทธปรัชญาในนวนิยายของแฮร์มัน เอสเส / พรรณี บุตรบำรุง2
270411460การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร, พัชรี อมรทัตพงษ์ และ เสถียร เตชะบรรณะปัญญา22
2705114600การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร / สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล1
27061146070Biological science... / Scott Freeman1
2707114610การเสื่อมอำนาจทางการเมืองของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2416-2435 : ศึกษากรณีขุนนางตระกูลบุนนาค / ชลธิชา บุนนาค2
27081146180โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and M1
2709114620ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและผลตอบแทนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง / สุนันทา จินดาโรจนกุล3
27101146270โครงการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย [ระยะที่ 2] / รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล...[และคนอื่น ๆ]1
2711114630Sha mu li de xiao bai wu / Yion Jin1
2712114640Zhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei1
27131146450International environmental law reports... / edited by Alice Palmer and Cairo A.R. Robb1
2714114650Lui sheng ya xuan ju / Lui Sheng Ya1
27151146500เทพมารสะท้านภพ... / หวงอี้ ; น.นพรัตน์, แปล18
27161146570พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา1
2717114660Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wen Zhong2
27181146630ดอกกัลยาณมิตรบานในสวนธรรม / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์1
27191146660ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบ = Innovation for your life / พงษ์ ผาวิจิตร1
2720114670Shen Cong Wen wen ji / Shen Cong Wen1
2721114680Er tong wen xue xuan1
2722114690Bing xin xuan ju / Bing xin1
272311470การเงินธุรกิจ / ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรสา กมลาภิรมย์.10
2724114700Zhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang1
2725114710Zui hou yi ge dong tian / Ma Yun Peng1
2726114720Yong gan de cao yan / Hao Ran2
2727114730Meng jiang nu gu shi lun wen ju / by Gu Jie Gang and Zhong Jing Wen1
2728114740Chun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu1
2729114750Easy Chinese read2
2730114760Cheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching1
2731114770Duo wu de huang hun / Zi Xin1
27321147720วารสารศาสตร์ [วารสาร]1
2733114780Li dai cong min gren de gu shi / Zheng Ying1
27341147800NTQ [journal]1
27351147810Theory into practice [journal]1
2736114790Qin xue ku lian de gu shi / Zhong Xue Sheng Wen Ku1
273711480การเงินธุรกิจ / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร8
2738114800Ba ren xiao shuo xuan / Ba Ren2
27391148000Notre dame series on quantitative methods1
2740114810Zu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng1
2741114820International trade : new patterns of trade, production and investment / Nigel Grimwade1
2742114830The regulation of financial markets in the 1990s / David Gowland1
27431148360กฤษฎีกาสาร [วารสาร]1
27441148370ไอเดีย (สภาทนายความ) [วารสาร]1
27451148380Textile digest [journal]1
27461148390IEICE transactions on fundamentals of electronics communications and computer sciences [journal]1
2747114840Organizational behavior / by David A. Kobb, Irwind M.Rubin and Joyce Osland1
27481148430Food processing handbook / edited by James G. Brennan1
2749114850Macroeconomic problems and policies of income distribution / by Paul Davidson and Jan Kregel1
27501148540Introducing the world of education : a case study reader / edited by Robert K. Yin1
2751114860Investments / Gary Smith1
2752114870Serving the ageless market : strategies for selling to the fifty-plus market / David B.Wolfe1
2753114880International economics / by Steven Husted and Michael Melvin1
2754114890Samadhi / Mouni Sadhu1
275511490ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 / จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล8
2756114900A survey of contemporary economics : volume II / edited by Bernard F.Haley1
27571149060สุขสาระ [วารสาร]1
2758114910Comparative economic systems / Heing Kohler1
27591149180ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ [จุลสาร]1
2760114920The micro economy today / Bradley R.Schiller1
27611149200สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาบันกฎหมายอาญา1
27621149240รับเพื่อให้ / กองหารายได้ สภาการชาดไทย1
27631149250สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ... สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน1
27641149270Give & volunteer guide2
2765114930Bank fraud : exposing the hidden threat to financial institutions / Benton E.Gup1
27661149300รายงานประจำปี... / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ2
27671149340For you [journal]1
27681149360ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
27691149370ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาภาษีอากร3
27701149380ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor : วิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล2
2771114940Segregation / Robert Penn Warren1
2772114950Snow falcon / Craig Thomas1
27731149560ความรู้ทั่วไปทางการคลัง : ฉบับปรับปรุง / อรัญ ธรรมโน2
2774114960The torrents of spring / Ernest Hemingway1
27751149630โครงการศูนย์บริการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ2
2776114970Winner take nothing / Ernest Hemingway2
27771149700Handbook on knowledge management... / edited by Clyde W. Holsapple1
27781149740การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงแดดไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2779114980Directory of foreign researcher's research projects in Thailand in fiscal year of... 11
2780114990Cost accounting a practical approach / by Jill Hart and Clive Wilson1
2781115000The stranger / Albert Camus ; translated by Stuart Gilbert1
2782115010Winsburg, Ohio / Sherwood Anderson1
2783115020Economic development / Charles P.Kindleberger1
2784115030Topaze / Marcel Pagnol1
27851150300University physics with modern physics4
2786115040ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 1
2787115050Dictionary of mathematics / E.J. Borowshi and J.M. Borwein1
2788115060Dictionary of banking terms / Thomas P. Fitch1
27891150600Early literacy instruction in kindergarten / Lori Jamison Rog1
27901150620Grammar guide : developing language skills for academic success1
27911150650Kids Insight1
27921150670Literacy learning in networked classrooms : using the internet with middle-level students / Mary L. McNabb...[et al.]1
2793115070Webster's New World Dictionary of computer terms1
27941150700Information text in K-3 classrooms : helping children read and write / Sharon Benge Kletzien and Mariam Jean Dreher1
27951150720Teaching and learning in preschool : using individually appropriate practices in early childhood literacy instruction / Elizabeth Claire Venn and Moni1
27961150740Comprehension strategies for middle grade learners : a handbook for content area teachers / Charlotte Rose Sadler1
27971150760The Pippin teacher's library1
27981150770Look at me when I talk to you : ESL learners in non-ESL classrooms / Sylvia Helmer and Catherine Eddy1
27991150780Learning together in the multiculture classroom / Elizabeth Coelho1
28001150800English through pictures... / I.A. Richards and Christine M, Gibson3
2801115090หลักเคมีพื้นฐาน / โดย พิมล เรียนวัฒนา และ อาจินต์ จินตนุกูล2
280211510Beginning Chinese / John DeFrancis2
2803115100โลกวิทยาศาสตร์1
2804115110ประโยชน์ของวิชาเคมีต่อมนุษย์ / โดย ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่น ๆ]5
28051151110พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เล่ม 2 (อักษร M-Z) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
28061151150Taiwan Panorama [journal]1
2807115120หลักเคมีเบื้องต้น / กฤษดา กรุดทอง2
2808115130เคมีฟิสิกส์ 3 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
28091151390ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง2
2810115140ฟิสิกส์สถิติและความร้อน / มนตรี แย้มวงษ์6
2811115150เทอร์มัลฟิสิกส์ตอนที่ 1 : ภาคเทอร์โมไดนามิกดั้งเดิม / อัจฉรา พันธุ์อำไพ4
2812115160ไฟฟ้าเบื้องต้น / สุวิทย์ ชวเดช4
2813115180Economics for managers / Geraint Johnes1
28141151870อาคารล้ำค่าควรรักษาคู่เมืองจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี1
2815115190New directions in post-keynesian economics / edited by John Pheby1
281611520การเงินธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก และ สุมาลี จิวะมิตร10
2817115210คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 / วิชัย ธรานนท์4
28181152140Annual report... / Siam Future Development Public Company Limited1
2819115220สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ / สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์2
2820115230CH233 (H)4
28211152320Study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand1
28221152440รายงานประจำปี... / บริษัทสยาม ทู ยู จำกัด (มหาชน) 1
2823115250ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ชูติมา เลิศชวนะกุล4
28241152580Creating light... / Jerry Yarnell1
2825115260การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์3
28261152620International design yearbook ...1
28271152650Visual communication [journal]1
28281152660Journal of teaching in travel & tourism [journal]1
2829115280การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์3
28301152810เป็นโรคหัวใจทำอย่างไรดี / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ1
28311152840รู้ทันอาการ & รู้ทันโรค / เสนอ อินทรสุขศรี1
28321152890พุทธประวัติ : หนังสือภาพประวัติของพระพุทธเจ้าพร้อมคำบรรยาย1
2833115290ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ3
28341152930การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์ ; บรรณาธิการโดย หทัยทิพพ หทัยธรรม1
28351152950Windows IT Pro [journal]1
283611530ภาษาเบสิกกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่องไอบีเอ็มพีซี [IBM PC] / วิชิต ปุณวัตร์6
2837115300พจนานุกรมฝรั่งเศส ไทย / รวบรวมโดย ศิริ พงศทัต1
2838115310How to become an effective speaker1
2839115320The supreme court in American history / Marjorie Fribourg1
2840115330The way of the heart / Henri J.M. Nouwen1
2841115340Command the morning / Pearl S.Buck1
2842115350Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson1
2843115360AEI symposia ; 82D4
2844115370Conquer your debt : how to solve your credit problems / William Kent Brunette1
28451153790คู่มือการศึกษาต่อ MBA จากทุกมุมโลก : รวมหลักสูตรเด่นจาก 4 ทวีป = The best of MBA world guide...2
2846115380Selected accounting/auditing statements 1990 for tafe1
28471153810สุดยอดสินค้าไทยในตลาดโลกมุสลิม1
28481153890จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี... / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ4
2849115390Shakespeare and the Elizabethans / Henri Fluchere translated by Guy Hamilton foreword by T.S. Eliot1
285011540การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / วาสนา สิงหโกวินท์6
28511154090เศรษฐกิจไทยกับความเสี่ยง8
2852115410The encyclopedia of modern business letters / complied by C.P. Cheung1
2853115420Fundamentals of advertising research / by Alan D. Fletcher and Thomas A. Bowers2
2854115430Athletes / by Joe Wilder...others2
2855115450Broadcasting in America : a survey of electronic media / by Sydney W. Head and Christopher H. Sterling1
2856115460ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม / น้อม งามนิสัย13
2857115466062 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร)1
2858115470การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525 / ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์2
2859115480พระราชกำหนดนิรโทษกรรม / อุดม รัฐอมฤต และ สถาพร ลิ้มมณี, บรรณาธิการ3
28601154830บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี (พ.ศ.2542-2548) : 12 ประเด็นห่วงใยตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... [และคนอื่น ๆ]1
2861115490โครงสร้างตลาด ราคา และการส่งออกไก่เนื้อในประเทศไทย / สาธิต เกิดลาภผล1
28621154920ชุมชนจัดการความรู้ = The knowledge communities / บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร1
28631154940รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 รายชื่อ แฟรนไชส์ 2
28641154980บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา1
28651154990K. Wah hotel and tourism forum hotel investment 2005 / School of Hotel and Tourism Management1
2866115500ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป / อารีรัตน์ เหรียญมงคล1
28671155020Standards of English for occupations2
28681155030Proceedings the regional conference on digital GMS / edited by Peter Haddawy1
28691155040UNCTAD/SDTE/ECB/21
2870115505050 ปี ราชมงคลภาคใต้ = 50th anniversary of Rajamangala Songkhla / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
28711155060แมลงศัตรูข้าวเปลือกและการป้องกันกำจัด / กุสุมา นวลวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
2872115510การตลาดเพื่อการส่งออกผลผลิตประมงของไทย / รัชมาศ โชติศุภราช1
28731155130Thailand state of pollution report... / Pollution control department ministry of natural resources and environment11
28741155160เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ รัชฎา ภิรมย์รัตน์1
28751155170สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : สุโขทัย = Statistical reports of changwat... : Sukhothai / สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย1
28761155180สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ราชบุรี = Statistical reports of changwat... : Ratchaburi / สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี1
2877115520การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าเครื่องจักรกลในประเทศไทย / สุเทพ บูรณะคุณากรณ์2
28781155260คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 / สราวุธ สุธรรมาสา...[และคนอื่น ๆ]1
2879115530The export marketing of canned fruit to the middle east countries1
28801155310จิตรกรรมไทยวิจักษ์ = Thai art appreciation / ปรีชา เถาทอง1
28811155340สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28821155350รายงานการศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้...4
28831155360รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7
28841155380สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
28851155390สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
2886115540การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออกของธนาคารแห่งประเทศไทย / กิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์2
28871155400สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
28881155410สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี 2
28891155440ศาสตร์แห่งความเป็นผู้ดูแลระบบมืออาชีพ = Admin Kit #11
28901155450หลวงตาสอนเด็ก : อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน1
28911155480Annual report... / The Post Publishing Public Company Limited4
28921155490Annual report... / PTT Exploration and Production Public Company Limited1
2893115550การชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย / ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล1
28941155500Annual report... / Bank of Asia Public Company Limited2
28951155550เศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก4
2896115560การบริหารงานบุคคลของบริษัทการบินไทย / วาสนา เกื้อกูล1
28971155660ศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย = Vision of Thailand 17 professors / ณรงค์ ชื่นชม...[และคนอื่น ๆ]1
2898115568030 ปี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสายใจไทย1
2899115570การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ในประเทศไทยในอนาคต / นิตย์ ฝ่าม1
29001155710แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร / ยอดยิ่ง ดิษยบุตร...[และคนอื่น ๆ]1
29011155720Fashion...2
29021155760สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2903115580อุปสงค์ต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย / ราชัน ลิ้มประเสริฐ2
29041155820คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา1
29051155830คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ2
29061155850ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง : รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์1
29071155860Beyond expectations 11
29081155890คำบรรยาย เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมในสังคม2
2909115590PH4216
29101155910ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / บรรณาธิการโดย จันทรา ใจคำมี1
29111155940การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ....8
29121155960ฟื้นชีวิตฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ : รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2548)1
29131156000นวัตกรรมสินเชื่อล1 - ล44
29141156010ชุดนวัตกรรมสินเชื่อ1
29151156050ลู่ทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม1
29161156060การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน1
2917115610Xian dai han yu yu fa / Li Fu Gan3
2918115620Gu han yu yu fashouce / Cun Fu Xiang2
29191156260Marketing in the emerging markets of Latin America / Marin Mainov1
29201156280รายงานประจำปี... / บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 1
2921115630Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Yong Fu1
2922115640Shi yong wen yan yu fa biao jei / Cai Zhen Chu1
2923115650Lun zhong guo yu yan xue / Zhou Fa Gao1
29241156510รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.6
2925115660Lu shi ba shi shou / Rui Xue2
29261156640สมุดรายงานสถิติจังหวัด... : ภูเก็ต = Statistical reports of changwat... : Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต1
29271156650ชานพระศรี / เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง [เพ็ง เพ็ญกุล]2
2928115670Le francais des employes services / Commerce industrie2
29291156720บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]1
29301156790วันรำลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต 15 มีนาคม 2551 [จุลสาร]2
2931115680Chang yong zi zi tie / Shang Hai Shu Hua2
2932115690Bie zi bian xi / Xiang Si Xin1
2933115700Chang yong han zi bian xi / Yang Chao1
29341157010บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house architects' house / นิธิ เลอสม, นิธิศ สถาปิตานนท์1
2935115710Wo de zi dian / Lu Zhao Cang1
2936115720Zhong guo wen ze yi shu fa / Chen Bin He2
2937115730Zi zheng chu pean / Huang Kan2
2938115740Gu wen zi xue / Jiang Liang Fu1
2939115750Jian huo han zi jue gou wu shi fa / Liao Yun1
2940115760Ni ren shi zhe xie zi ma / Mu Zi Jun2
2941115770Bulfinch's mythology : the age of fable / Thomas Bulfinch's illustrated by Joseph Papin1
29421157780ล่อนจ้อนความจนในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการบริหาร ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข1
2943115780The complete works of William Shakespeare edited by W.G. Clark and W. Aldis Wright2
2944115790Basic hotel front office procedures / Peter Franz Renner1
29451157970International journal of hospitality & tourism administration [journal]1
29461158036 small business mistakes and how to correct them4
2947115800Offensive strategy : forging a new competitiveness in the fires of head-to-head competition / Lee Tom Perry1
29481158090หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว...[และคนอื่น ๆ]4
2949115810Organizations : theory and design / by Arthur G. Bedeian and Raymond F. Zammuto1
2950115820The peaceful atom in foreign policy / Arnold Kramish2
29511158220การศึกษาบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร1
29521158240นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่งการปกครอง กระทรวงมหาดไทย... = Directory of agencies and positions Department of Provincial Administraton Ministry of I2
29531158280เส้นทางสุขใจเที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน2
29541158290ทวนคลื่นด้วยเกลียวใจมุ่งมั่นสู่ปณิธาน1
2955115830Political behavior / Alfred de Garzia1
29561158300มนุษย์เกิดมาทำไม... / รวบรวมโดย สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์2
29571158310ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคาลัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2
29581158360CEO strategy คิดนอกกรอบการตลาด1
29591158380เพื่อนร่วมเดินทาง = Travel companion / บรรณาธิการ โซเฟีย บูรณกุล2
2960115840วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
2961115850ท่องไปในโลกกว้าง นำชมสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก / โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน1
29621158510คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กำธร นิมิตรภัทร และ แสงจั1
29631158580ผ่าสมองคนต้องฆ่า... = Profile of a criminal mind / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ2
2964115860สารานุกรมธาตุ / ชัยรัตน์ เจนวาณิชย์1
29651158600นางฟ้าหรือขี้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว1
2966115880Ma ke do loude gu shi / by Bi Shee Wen , Kan Ni Tu and Wu Han Chi1
29671158850คู่มือการสร้างและการใช้ "เกม" ประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
2968115890Elements basic 9 3 dimensions1
2969115900Twenty lectures on Chinese culture / Guo Yu Jiao Xue Zhong Xin2
2970115930นมและผลิตภัณฑ์นม / โดย วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ1
2971115940รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3
2972115950ชีววิทยา / สวง บุณยวณิชย์4
29731159510หัวใจนี้ไม่มีพอ เล่ม... / บรรณาธิการ นิรชา เจนวีระนนท์3
2974115960ตำรายาเสพติด / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม1
2975115970Constitutional controversies / edited by Robert A. Goldwin ; William A. Schambra and Art Kaufman4
29761159710ลาวใต้ = South Laos / บรรณาธิการ ธนะบูล แจ่มกระจ่าง1
2977115980Proceedings final seminar under the CIDA Thailand landsat project2
2978115990หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ7
29791159990ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
29801160The new far east : seven nations of Asia1
298111600การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก / โดย เชาว์ โรจนแสง...[และคนอื่น ๆ]12
2982116000The travels of Marco Polo : the Venetian / tranlated and edited by William Marsden1
29831160010บุหงารำไป... / โสภาค สุวรรณ2
2984116010War and peace / Leo Tolstoy translated by Alexandra Kropotkin1
2985116020The essentials of meeting management / Richard A. Hildreth1
2986116030Divine comedy1
2987116040The odyssey1
29881160440OCP : Oracle 10g administration II study guide / Doug Stuns, Tim Buterbaugh and Bob Bryla1
2989116050Xerox ventura publisher : From the screen to the page / by Susan Glinert Stevens and John A. Barry2
2990116060Chinese Romanization : pronunciation & orthography / by Yin Bin Yong and Mary Felley1
29911160670เรื่องเหล่านี้คุณต้องรู้ = The truth will told / ดาณุภา ไชยพรธรรม1
2992116070Marie-claire / Marguerite Audoux1
299311607002 giant civilize of Asia India-China1
29941160750ซวยงัก [จอมทัพงักฮุย] ฉบับ : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ [ช่วง บุนนาค]1
2995116080A quick course Chinese language primer1
29961160810ความเชื่อมั่นและศรัทธายามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ = Convictions and beliefs Albert Einstein out of my later years / แปลและเรียบเรียง ตีรณ มัชฌิมา1
2997116090The complete negotiator / Gerard I. Nierenberg1
29981160910Change / บรรณาธิการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
29991160920เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพียงได้ชื่นชมนครวัด = See Angkor Wat and die / พีระพงศ์ สุขแก้ว1
3000116100Hotel motel front desk personal / by Grace Paige and Jane Paige1
3001116110Les aventures de Bertrand / Camille Roudmanovitch illustrated by de M. Abauzit1
3002116130Canterbury tales / Geoffrey Chaucer1
30031161310วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [วารสาร] 1
3004116140The autobiography of Benjamin Franklin / Benjanim Franklin1
30051161410วารสารยุโรปศึกษา [วารสาร]1
3006116150Poem of Byron, Keats and Shelley / by Lord Byron ; John Keats and Percy Bysshe Shelley edited by Elliott Coleman1
3007116160ตำราเรียนพูดไทย-จีน / หวัง ลี่ เจิน2
30081161620mots [journal] 1
30091161630วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]1
30101161650สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [วารสาร]1
3011116170Vocabulary programming method4
30121161740ศักยภาพมนุษย์ / สุวรรณี พรหมจันทร์... [และคนอื่น ๆ]1
3013116180Essays and journal1
30141161800ออกแบบเว็บไซต์ฉบับก้าวสู่เซียน : Dreamweaver 8 / อนรรฆนงค์ คุณมณี และ ภุชชงค์ เกวียกกุฑัณฑ์ 1
30151161810Macromedia Dream Weaver 8 ฉบับมือใหม่หัดสร้างเว็บ / นายเน็ตไฮสปีด1
3016116190Sales force management : text and cases / Derek A. Newton1
30171161970รายงานผลดำเนินงานประจำปี... / ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
3018116200Elements basic 8 2 dimensions1
30191162000A guide to Thai taxation... / Fiscal policy office Ministry of Finance2
3020116210Marketing today / Gordon Oliver1
3021116220The encyclopedia of photography / edited by Willard D. Morgan20
30221162290พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade : a real alternative? / สุริชัย หวันแก้ว1
3023116230100 World's great letters1
3024116240คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด / ปสพ นพรัมภา30
30251162480รายงานภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์และสัญญาณเตือนภัย รายงานภาวะการคลังและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 5 ฉบับ... / สำนักงานคลังจังหว1
3026116250สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย / นิตย์ รื่นรมย์4
30271162550เคล็ดลับเล่นหุ้นให้รวย13
3028116260การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / วินิจฉัย รังสิธนานนท์1
30291162670นาคราชา... / แรบบิท1
3030116270การศึกษาการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในประเทศไทย / พิมลพร เอื้อวิริยะไชยกุล1
3031116280การวิเคราะห์ตลาดรถจักรยานยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จินตนา อริยสัจจากร1
3032116290ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / อุไรวรรณ ศฤงคาร์นนต์1
30331162930รายงานประจำปีการศึกษา... = Annual report... / มูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย1
30341162970รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... = President's report prince of Songkla university... / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
30351162980หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุคนไทยทำได้1
303611630การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ5
3037116300Slang ไม่ใช่ของแสลง / อิศรา อมันตกุล1
30381163040พระจันทกุมาร : สัตมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30391163050พระวิธูรบัณฑิต : นวมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30401163060พระเตมีย์ : ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30411163070พระมหาชนก : ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30421163080พระสุวรรณสาม : ตติยชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30431163090พระเนมิราช : จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
304411631037 โรคของคนวัยทำงาน2
30451163100พระมโหสถ : ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30461163110พระภูริทัต : ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30471163120พระนารทพรหม : อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ 1
30481163130พระเวสสันดร : ทศชาติแห่งพระบารมี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์1
30491163160เกลียวคลื่นแห่งตัวตน / สมชาย โภคามาศ1
3050116320แคลคูลัสขั้นสูง / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล4
3051116340MA113 (H) 1
30521163410การตลาดบนอินเทอร์เน็ต / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร2
3053116350แคลคูลัส 14
3054116360แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / ปิยรัตน์ จาตุรัตนบุตร6
3055116370Introduction to calculus6
3056116380แคลคูลัสเบื้องตัน / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์7
30571163860การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ6
30581163880เขียนเก่ง...รวยก่อน... / สมคิด ลวางกูร 6
3059116390แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / กมล เอกไทยเจริญ9
30601163940วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน = Buddhist temples and the existence of local handicrafts / นิสาพร วัฒนศัพท์1
30611163980เปิดร้านเพ็ทช็อป1
306211640การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ3
3063116400แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์4
30641164010แฉคาเฟ่ / เจี๊ยบ เชิญยิ้ม1
30651164050Tourism forecasting and marketing / Kevin K.F. Wong and Haiyan Song, editors.1
30661164060Service quality management in hospitality, tourism, and leisure / Jay Kandampully, Connie Mok and Beverley Sparks, editors.1
30671164070Japanese tourists : socio-economic marketing and psychological analysis / K.S. (Kaye) Chon, Tsutomu Inagaki and Taiji Ohashi, editors.1
30681164080Management science applications in tourism and hospitality / Zheng Gu, editor.1
30691164090Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet / Juline E. Mills and Rob Law, editors.1
3070116410แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 14
30711164100The International communication Gazette [journal]1
30721164180200 ปี ดิเรก ชัยนาม1
3073116420เรขาคณิตวิเคราะห์ / จินตนา เสริมพงษ์พันธ์ 4
3074116430เรขาคณิตวิเคราะห์ /ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4
3075116440MA111 (S) 4
30761164470คู่มือบัตรเครดิต / บรรณาธิการ พิชัย ศิริจันทนันท์1
3077116450ความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ำมันพืชในเขตกรุงเทพมหานคร / ปัญญา สุขสมอรรถ1
30781164510โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel [ระยะที่ 2] / ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์...[และคนอื่น ๆ]1
30791164530โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitori1
30801164590Country Development Partnership on Poverty Analysis and Monitoring : CDP - PAM1
3081116460ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ2
30821164600ODA loan report... / Japan Bank for international cooperation3
30831164610Speech 2003-20052
3084116470ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอกที่ผลิตภายในประเทศ / ศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์1
30851164750คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ... / สถิตย์ เล็งไธสง12
3086116490ความต้องการและวิธีการแสวงหาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมของกรุงเทพมหานคร / พรเพ็ญ จักษ์ตรีมงคล2
30871164920รายงานประจำปี... / บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1
308811650การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ13
3089116500การตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาคกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบช่วงระหว่างปี พ.ศ.2505-2519 และหลังปี พ.ศ.2519 / สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์1
30901165010รายงานประจำปี... / บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน)6
30911165020ตำรายาโบราณ : ฉบับแผนโบราณ1
30921165030ตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณ / รวบรวมโดย นายจอง ; บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด1
30931165060รายงานประจำปี... / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ10
3094116510การศึกษาเปรียบเทียบในการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลของบริษัทการค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร / นพดล จรัสศรี1
30951165140อาหารบำรุงสมอง / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และ ถนอมศรี จันทร์ทอง1
30961165160รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2
3097116517033 เมนูอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ1
30981165190เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ และ วิเนตร ผาจันทา1
3099116520การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง / โสภาพรรณ ลุลิตานนท์1
31001165200รายงานประจำปี... / บริษัทพลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 2
31011165210ผมคือนักบิน = I'm a Pilot / ฟลามิงโก1
31021165220รายงานประจำปี... / บริษัทกันยง อิเลคทริก จำกัด (มหาชน)1
31031165230ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ1
31041165240หนทางสู่ความสำเร็จ2
31051165280กลยุทธ์ 7 อีเลฟเว่น = 7-Eleven คัมภีร์ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ / ทศ คณนาพร1
3106116530การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง / สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์1
31071165370ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ]1
3108116540การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / ประณีต วัฒนโพธิดิษฐ์2
31091165420กองโจรโจมตีตลาด = Guerrilla marketing / เจย์. คอนราด ลีวินสัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง1
31101165430การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม1
3111116550การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย / สมชาย มิตรประเสริฐสุข1
3112116560การศึกษาการจัดทำการวิเคราะห์งานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย / ศิริพร เฉลิมบรรพชน1
31131165640ทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า = Apartment business how-to / สุกัญญา เธียรพจีกุล1
31141165650How to run a drugstore business : The guide book for pharmacy business1
3115116570การบริหารงานลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคล / นินนาท หุยประเสริฐ1
31161165740รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 1
3117116580การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การของกรุงเทพมหานคร / สุพพตา สาตรพันธุ์1
3118116584040 ปี การประปานครหลวง / อารี สีตะสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]1
3119116590การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / อัญชลี อนุกูล1
312011660การบัญชีบริหาร / โดย เสนาะ ติเยาว์ และ กิ่งกนก พิทยานุคุณ6
3121116600การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารยาของพื้นที่ยากจน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ปกติของจังหวัดสุรินทร์ / วรจิตร อังคสิทธิ์1
31221166030คมคิดเพื่อผู้บริหาร1
3123116610การประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลที่มีต่อภาวะเจริญพันธ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 / ปัทมา วัชโรทัย1
3124116620ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อการประกันการเจ็บป่วยในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร / บุญยนันท์ คลังทรัพย์1
3125116630ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัย และนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา / กานดา พูลลาภทวี1
3126116650ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย / สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์1
3127116651050th anniversary pigeon sport in Thailand1
3128116660การควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / สม1
3129116670เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น15
31301166880คนละคร / รมณียฉัตร แก้วกิริยา1
3131116690CH 3344
313211669901 อาชีพ 30 บาท1
31331167000ชุด 1 อาชีพ 30 บาท1
31341167010ชุดหนึ่งอาชีพ 30 บาท1
31351167020หมูแดง-เป็ดย่าง สไตล์ฮ่องกง / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
31361167030ห่อหมก / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก1
31371167040น้ำจิ้ม1
31381167050ขนมจีน / ทวีศักดิ์ เกษปทุม1
3139116710ทฤษฎีแกสโครมาโตกราฟฟี / เพริศพิชญ์ คณาธารณา2
31401167120ก๋วยเตี๋ยวหมู / ต้องตา คงคาเขตร1
3141116720อนินทรีเคมี / จันทิรา ชัยมงคล2
31421167220International journal of industrial and systems engineering [journal]1
3143116730เคมีอนินทรีย์ / แน่งน้อย ลิมปอมร4
31441167310สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ... / กระทรวงแรงงาน2
31451167320ประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2544-25482
3146116740เคมีอนินทรีย์ / มาลี ตั้งสถิตรกุลชัย4
3147116750เคมีอนินทรีย์ / สุนทรี เบญจวงศ์กุลชัย4
31481167530วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ8
314911675403 พันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่ง = Winning as one / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)2
31501167580แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตการตลาดสุกรอย่างยั่งยืน / รายงานโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
31511167590ตลาดข้อตกลง = Contract farming / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา1
3152116760คาร์บอน-13 NMR สเปคโตรสโคปี : คาร์บอน-13 สเปคโตรสโคปี = C-13 NMR spectroscopy / สุนิพนธ์ ภุมมางกูร2
31531167600รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน1
31541167620การแก้ไขปัญหาโคนมทั้งระบบ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา1
31551167630Walailak journal of science and technology [journal]1
31561167640Focus Bangkok [journal]1
3157116780อินทรียเคมีและชีวเคมี / ธรรมนูญ เพชรยศ6
3158116790คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบื้องต้น / ประดิษฐ์ มีสุข2
315911680การบัญชีบริหาร / สุภาพร [พรนภา] หะยะมิน6
3160116800คู่มือเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา4
3161116810เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ4
31621168190ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / พระธรรมวิสุทธิมงคล2
3163116820CH3234
31641168290ชีวิตหลังความตาย : ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว / สนอง วรอุไร และ บรรจบ บรรณรุจ2
3165116830CH 221 [H]4
3166116840เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 / อภิชาติ สุขสำราญ4
31671168450อินสไปร์ บาย แสนสิริ = Inspired by Sansiri / วลัยกร สมรรถกร2
31681168460รายงานประจำปี... / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน2
31691168470Tsunami risk mitigation strategy for Thailand2
31701168480รายงานประจำปี... / วิทยุการบินแห่งประเทศไทย4
3171116850โฟโตเคมีอินทรีย์ / พิเชษญ์ วิริยะจิตรา6
31721168500Annual report... / Aeronautical Radio of Thailand4
3173116860ธรณีวิทยา / ดูกัล ดิกซัน ; แปลโดย สุภาพ ภู่ประเสริฐ 1
3174116870ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ4
3175116880ธรณีวิทยา / อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1
3176116890ED319 (S)4
31771168960น้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ [จุลสาร]1
3178116910GY1038
31791169120ดิจิตอล ลิฟวิ่ง = Digital Living [วารสาร]1
31801169140วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ [วารสาร]1
3181116920ภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย4
31821169200วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี [วารสาร]1
31831169240วารสารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
3184116930ธรณีวิทยากายภาพ / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์8
3185116950ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์2
31861169560วารสารกฎหมายศาลแพ่ง [วารสาร]1
31871169590โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (โครงการภูมิภาคตะวันตกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล / อนุชาติ พวงสำลี..1
3188116960ZO4224
3189116970Our atmosphere6
3190116980อุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฎ์ รัศมีทัค2
3191116990MT10310
31921169970การติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]1
31931169990รูปแบบชีวิตและการให้คำปรึกษาอาชีพ / นันทา สู้รักษา1
31941170Corpus almanac of Canada1
319511700การวิเคราะห์งบการเงิน / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์25
31961170000ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดราชบุรี / รัมภา คูหเจริญ...[และคนอื่น ๆ]1
3197117010ภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย2
3198117020ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย6
31991170200สวนจัดเอง... / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และ ณัฏฐ พิชกรรม2
32001170210วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3201117030ภูมิศาสตร์เขตร้อน / พจนีย์ ทรรพสุทธิ6
3202117040ภูมิศาสตร์ดิน / สำราญ สมบูรณ์ผล4
32031170410Who's who in Thailand executives/CEO... / edited by Adul Adulyapichet2
3204117050อุตสาหกรรมเหมืองแร่ : วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม /c สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3205117060ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจนัจที4
3206117070น้ำ / อลัน หลุยส์ แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ1
32071170700เกิดกับชาติ ต้องช่วยชาติ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)1
3208117080เพชรพลอยไข่มุกแท้เทียม : แนะวิธีดูและพิสูจน์ที่แน่นอน / ป. เหมชะญาติ (นามแฝง)2
3209117090ไดโนเสาร์สัตว์ร้อยล้านปีในประเทศไทย / วิโรจน์ นุตพันธุ์2
32101170950ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์2
32111170960อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์2
32121170970ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์2
321311710แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ8
3214117110การพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม1
32151171110รายงานประจำปี... / บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)4
32161171190Study in Holland...1
3217117130ชีววิทยาเบื้องต้น / เจือจันทน์ จันทสุบรรณ2
32181171350Annual report... / Glow Energy Public Company Limited1
32191171360รายงานประจำปี... / บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 1
32201171370Regeneration of the Bang Pa In Palace Lagoon2
32211171380เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ3
3222117140ชีววิทยา4
32231171410150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ / กระทรวงการคลัง1
32241171440ด้วยจงรักและภักดี = With love and loyalty / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1
32251171480คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภารายงานประชาชน1
32261171490รายงานประจำปี... / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์1
3227117160ชีววิทยาทั่วไป / โดย ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2
3228117170ชีววิทยา / ไอฟอร์ อีแวนส์ แปลโดย พุฒิพงศ์ วรวุฒิ1
3229117190เคมีฟิสิกัล / สมเกียรติ กรีทอง6
323011720การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน / วิไลวรรณ ทองประยูร12
3231117200Criminal law : understanding basic principles / by Charles W. Thomas and Donna M. Bishop4
3232117210International finance : the markets and financial management of multinational business / Maurice D. Levi1
32331172110English in business / R. S. Schiffrin1
32341172170Artificial neural networks in real - life applications / Juan Ramon Rabunal and Julian Dorado1
32351172180Professional Java development with the spring framework / Rod Johnson... [et al.] 1
3236117220Management principles and practices / David H. Holt1
32371172200Software engineering... / Dines Bjorner3
32381172210Pro JSF and Ajax building rich internet components / Jonas jacobi and John R. Fallows1
32391172220Pro JSP 2 / Simon Brown...[et al.] / edited by Kevin Mukhar1
32401172230The definitive guide to Java swing / John Zukowski1
32411172240Professional C# 2005 / Christian Nagel...[et al.]1
3242117230Biology / Helena Curtis2
3243117240The wealth of nations / Adam Smith edited by Andrew Skinner1
32441172490Lomonosov Moscow State University 1755-2005 / Moscow State University1
3245117250Media power / David L. Altheide3
32461172520เส้นทาง...ปกิณกะ1
3247117255066 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ1
32481172590สาระสำคัญ... = Annual review... / ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)2
3249117260เคมีทั่วไป 2 / มานพ พราหมณโชติ10
32501172650รายงานประจำปี... / สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข7
3251117270ฟิสิกส์คำนวณ 2 / สุวิทย์ ชวเดช6
32521172790ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ1
32531172800เศรษฐศาสตร์แรงงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน = Labor market analysis / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ1
32541172840การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค1
32551172890กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3256117290Value added taxation the experience of the United Kingdom / A.R. Prest2
32571172940แพทย์ชนบทดีเด่น : กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช... / มูลนิธิแพทย์ชนบท1
32581172950มองอย่างบรรลุ / บรรลุ ศิริพานิช1
32591172990เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ชนบท ประจำปี...3
326011730การเงินธุรกิจ / อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุสุมา เวชชบูล10
3261117300Sage focus edition2
32621173040มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / ก. เขาสวนหลวง1
32631173050เปิดมิด-ปิดสว่าง : มองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง1
32641173070ชีวิตและประสบการณ์ 11,000 คน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ; วินัย วิโรจน์จริยากร, เรียบเรียง2
3265117310Comparative resource allocation : politics, performance and policy priorities / edited by Alexander J. Groth and Larry L. Wade2
32661173110จุลสารวิจัย : 50 ปี ราชมงคลภาคใต้ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้1
32671173130รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย... / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
3268117314020 ปี ทีดีอาร์ไอ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1
32691173150ตำราโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ / บรรณาธิการโดย อภิชาติ กงกะนันทน์2
32701173160รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกินดีอยู่ดีของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง1
32711173250เคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะนิกร1
3272117330How does teh constitution protect religious freedom? / edited by Robert A. Goldwin and Art Kaufman2
32731173300สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ [วารสาร]1
32741173310The Boss News [journal]1
32751173370Thai Commerce [journal]1
3276117340Introductory accouting : principles and practice / Ronald J. Maxwell1
32771173400วัดพระแท่นดงรัง2
32781173430Systems of higher education Japan / by Katsuya Narita5
32791173470Retirement provision in scary markets / edited by Hazel Bateman1
32801173480สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของประเทศนิยมรอบบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
3281117360CH10310
3282117370เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
32831173850สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย2
328411740การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร / โดย สุนทรี จรูญ และ พูนทรัพย์ รามนัฎ8
3285117400เคมีคำนวณและเทคนิคการทำโจทย์ / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3286117410คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย / โดย พิชัย โตวิวิชญ, นพ อุตราภิรมย์สุข และ ศุภวรรณ ตันตยานนท์8
32871174110The manager and the organization / Eric Moonman1
32881174120How to overcome competition / Herbert N. Casson1
32891174150คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541-25431
32901174170ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมา2
32911174180คู่มือท่องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย : ฉบับพ่อแม่ผู้ปกครอง1
32921174190ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและผู้สูงอายุในครอบครัว1
3293117420เคมีพยาบาล / โดย โสภณ เริงสำราญ... [และคนอื่น ๆ] 6
32941174200กิจกรรมสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้เพื่องานด้านเด็กและเยาวชน1
32951174310งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานและราคาปลาป่นของประเทศไทย = The analysis of demand-supply and price of fishmeal in Thailand1
32961174330การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย1
32971174340ที่ระลึก 60 ปี นร.สห.2488 เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
32981174360โครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล1
32991174420การป้องกันอาชญากรรมสำหรับประชาชน1
33001174450พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง3
33011174470ศัพท์หนังสือพิมพ์1
33021174480เอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย2
3303117450เคมีพื้นฐาน6
33041174570เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ / รวบรวมโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว1
33051174580ในหลวงของฉัน / บรรณาธิการโดยพิชัย ศิริจันทนันท์...[และคนอื่น ๆ]1
3306117460รังสีคอสมิคเบื้องต้น / สุพัฒน์ ราชณรงค์6
3307117480ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 / อารมณ์ ปุณโณทก8
33081174830เติมกำลังใจให้พลังชีวิต = Encouragement through troubled times รวบรวมโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร 3
33091174880การพัฒนาบุคลิกภาพ / สถิต วงศ์สวรรค์4
33101174890เกมนันทนาการ / วทัต ลัยนันทน์4
3311117490ฟิสิกส์คำนวณ 4 / สุวิทย์ ชวเดช6
33121174900นันทนาการ = Recreation / บรรเทิง เกิดปรางค์,เจษฎา เจียระนัย4
33131174910กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ = Best practices : leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ4
33141174930ใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรในบริษัท บริษัทจำกัด2
331511750การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน1
3316117510Modern English in action / by Henry I. Christ and Jerome Carlin2
33171175140Soccer unites the world [จุลสาร]1
33181175150อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม1
3319117520Modern English in action / Henry I. Christ2
33201175220ตราตั้งพระราชทาน [จุลสาร]1
33211175260ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น = Introduction to microprocessor / ศิริชัย แดงเอม1
3322117530Modern English in action / by Henry I Christ and Jerome Calin2
33231175310วงจรไฟฟ้า 1 = Electric circuits 1 / ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์1
33241175340โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท1
33251175360ภูษาวิจิตร / โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ; บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ1
3326117540Modern English in action / Henry I. Christ2
33271175400ข้อบังคับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน3
33281175480สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์1
33291175490รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)1
3330117550Food and beverage control / Douglas C. Keister1
33311175500รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)4
33321175530มือปืน2
33331175560Thai Nakorn ไทยนคร1
3334117560Controlling and analyzing costs in food service operations / James Keiser1
33351175620Facts about merchandise / William B. Logan, Helen M. Moon1
33361175670หมอหยองชี้ดวงเมืองดูดวงคน1
3337117570Wiley service management series1
33381175710สมาคมสถาบันอุดมศึกษา6
33391175730ซาเนนเมอร์เซอร์,84 / พัตราพร จารุศร1
33401175770จังหวัดนครนายก1
3341117580Hospitality sales and advertising / James R. Abbey2
3342117590Professional table service / by Sylvia Meyer ; Edy Schmid and Christel Spuhler translated by Heinz Holtmann1
334311760เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ / วินัย อัศว์วิเศษศิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]6
3344117600Wiley professional restaurateur guides2
3345117610Law of mass communications : freedom and control of print and broadcast media / by Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter2
33461176120กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชา / สหธน รัตนไพจิตร3
3347117620Triumphs / by William K. Durr...others2
3348117630Modern constitutional theory a reader / by John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff4
33491176340พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวง1
33501176370Social welfare in Sweden / Konrad Persson1
3351117640Services marketing / Christopher H. Lovelock1
33521176410Toledo imperial city1
335311764705 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมในภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม5
33541176480The way to Santiago1
3355117650Management of retail enterprises / Robert F. Lusch2
33561176500ปฏิทินศาสนา9
33571176510พระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งบรมราชจักรีวงศ์1
3358117660Investor relations / by Neil Ryder and Michael Requester1
33591176610English for your business career / Alan R. Beesley3
33601176680การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล1
3361117670Industrial marketing cases and concepts / E. Raymond Corey1
3362117680Quantitative analysis for business decisions / by Bobby Srinivasan and Carl Louis Sandblom1
3363117690The making of managers / Robert Heller1
33641176960ไทยรัฐประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย1
3365117700The corporate social challenge : Cases and commentaries / Frederick D. Sturdivant2
33661177070รายงานประจำปี... = Annual report... / บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)2
33671177100โต้คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต / สุพจน์ ด่านตรกูล3
3368117720Economic ideas and issues : a systematic approach to critical thinking / Jerry Evensky1
33691177210ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / ผจญ ธรรมสนอง1
33701177230รายงานประจำปี... / บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)4
33711177260รายงานประจำปี... / บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)1
33721177270รายงานประจำปี... / บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 1
33731177290รายงานประจำปี... / บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1
3374117730C : the complete reference / Herbert Schildt1
33751177300รายงานประจำปี... / บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)2
33761177320รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1
3377117740Business government and public policy : concepts and practices / by Dan Bertozzi and Lee B. Burgunder1
3378117750Forecasting in business and economics / C.W.J. Granger1
33791177520Ajax patterns and best practices / Christian Gross1
3380117760International economics / Peter H. Lindert1
3381117770Interpreting company reports and accounts / by Geoffrey Holmes and Alan Sugden1
33821177700Annual report... / GFPT Public Company Limited1
33831177710Supreme court of Thailand1
33841177720General information of the supreme court's criminal division for persons holding political positions / The Supreme Courst's Criminal Division for Pers1
33851177730Annual report... / Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited2
33861177740Annual report... / Finansa Public Company Limited2
33871177750Annual report... / Lanna Resources Public Company Limited1
33881177780The Ramon Magsaysay Awards, government service 1997 : Anand Panyarachun / Cesar R. Bacani1
33891177790Economics / Timothy Tregarthen and Libby Rittenberg1
3390117780A guide to benefit-cost analysis / Edward M. Gramlich1
3391117783060 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชนวาระแห่งปี 494
33921177840พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจสู่สากล / กรมการค้าต่างประเทศ1
33931177880การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Monitering and targeting in small and medium-sized companies / กรมพัฒนาพลังงาน1
33941177890Cutting energy losses through effective maintenance [totally productive operations]1
33951177900การตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานในธุรกิจขนาดใหญ่ = Monitoring and targeting in large companies / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2
33961177910Designer's guide to energy-efficient buildings for industry1
33971177920คู่มือชุดความรู้1
33981177930การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1
33991177940คู่มือชุดความรู้1
34001177950คู่มือชุดความรู้1
34011177960คู่มือชุดความรู้1
34021177970การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาล1
34031177980การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม1
34041177990เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร1
340511780หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์5
3406117800Finance and investment handbook1
34071178000วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1
34081178020รัฐบาลทักษิณกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา1
3409117810เล่านิทานคำกาพย์เรื่องพระเวสสันดร / อภัย จันทวิมล1
3410117820Wordstar 5.0 with updates for wordstar 5.51
3411117830New standard American English-Thai dictionary / Nit Tongsopit1
34121178370สารานุกรมภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง1
34131178390กินต้านเบาหวาน / สิริวรรณ สุขนิคม1
34141178410อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กร1
34151178430สถิติธุรกิจ / มนัส ประสงค์1
34161178450มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ... / บูรชัย ศิริมหาสาคร2
34171178470The ultimate path to self-enlightement / Sanong Vora - Urai ; Thavisakdi Kuruchittham, Translator1
3418117850สังคมการเมืองไทย : ปัญหาแนวโน้มและนโยบาย1
34191178650ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
3420117890สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม / พัฒน์ สุจำนงค์2
3421117900การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา2
3422117910การบริหารการผลิต / สุปัญญา ไชยชาญ4
3423117920ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา / คณิน บุญสุวรรณ4
3424117930กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ2
34251179310ประวัติชีวิตการเมืองของพลอากาศสิทธิ เศวตศิลา / เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์1
34261179360คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / รวบรวมโดย เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ; บรรณาธิการ ฉันทรัพย์ สุชาตานนท์2
34271179450กรมราชทัณฑ์ : องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
342811795058 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน3
342911796090 คำถาม-คำตอบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี / แปลโดย วีระพงษ์ มาดีเจริญพร ; สุรัช พึ่งเจริญ, บรรณาธิการ6
34301179660Chiang Mai1
34311179670Great celebrations for a great king1
34321179680Espana Guia turistica1
3433117970กว่าจะเห็นเป็นโฆษณาฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา2
34341179810ประวัติและคำไว้อาลัยอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต1
34351179880กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ซีดี-รอม] ; รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม]6
3436117990คู่มือโครงสร้างระเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์2
34371179970IT 3033
34381179990คงธรรม ครองไทย / บรรณาธิการ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1
34391180The international relations dictionary / by jack C. Plano and Roy Olton1
344011800การเงินธุรกิจ / พงศ์จิตติมา หินเชาว์, ธงชัย สันติวงษ์,ชัยยศ สันติวงษ์10
34411180020พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
34421180030พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช1
34431180190ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
3444118020Microeconomic issues today / Robert B. Carson4
34451180250เที่ยวบ้านพ่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
34461180260ชีวิตในข้าแผ่นดิน / ชิติสรรค์ ทองถาม์พรสุทธิ1
34471180270หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ 2
3448118030Fundamental perspectives on international law1
34491180300เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม1
34501180320Planning for local level sustainable tourism development1
34511180370A manual for composting in hotels : a guide to composting yard and food wastes for hotels in Thailand1
34521180380School of travel industry management / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
3453118040การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีต้นทุน / โดย อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ สมชาย ศุภธาดา2
34541180400Strategic plan... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at manoa2
34551180410Annual report... / School of Travel Industry Management University of Hawaii at Manoa2
34561180430Recommendations for sustainable village tourism development in the greater Makong subregion1
3457118050สารานุกรมศัพท์เคมี / ทัศนีย์ จูตะกานนท์1
3458118060จอกหลอกแจกแหลกในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ1
34591180650รายงานประจำปี... / บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 1
34601180660รายงานประจำปี... / บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)1
3461118070The supreme court / Lawrence Baum1
34621180790การวัดและการประเมินผลการศึกษา / จำเนียน สุขหลาย1
3463118080Industrial democracy : strategies for community revitalization / edited by Warner Woodworth ; Christopher meek and William Foote Whyte2
3464118090Courts and judges / edited by James A. Cramer3
34651180980พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์.1
3466118100Interpreting television : current research perspectives / edited by Willard Rowland and Bruce Watkins1
3467118110Van Nostrand Reinhold Data processing series2
3468118120The judiciary : the supreme court in the governmental process / Hennry J. Abraham4
3469118130New York's financial markets : the challenges of globalization / edited by Thierry Noyelle3
3470118140The skeptical economist / Eli Ginzberg4
3471118150Architectural rendering : the techniques of contemporary presentation / Albert O. Halse2
3472118160พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / ปรเมศวร์ วัชรปาณ1
3473118170Introductory Chinese3
3474118180CH2336
34751181810ฉลอง 77 ปีครูพา ไชยเดช5
34761181820ทำเนียบบุคคลแห่งปี1
34771181850Research / ASA S. Knowles and Jossey-Bass4
34781181860นครศรีธรรมราชโอกาสทองของการลงทุน1
34791181890Handbook southest Asian institute of higher learning 1989-19914
3480118190ปฏิบัติการเคมี 1 เล่ม 2 / สมรวดี ฟักผลงาม8
34811181910ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชเรื่องเครื่องถม / ไสว สุทธิพิทักษ์17
34821181920A pearl buck reader2
3483118200เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์6
3484118210ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 / โดย วิชัย ธรานนท์ และ ไกรฤกษ์ อบรมสุข4
3485118220ZO3314
3486118230ปักษีวิทยา เล่มที่ 2 / วีรยุทธ์ เลาหะจินดา2
3487118250เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์4
3488118260คู่มือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ10
3489118280สุจิปุลิภาษาไทย / ยุพา ส่งศิริ1
3490118290เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร2
349111830การพัฒนาองค์การและการจูงใจ / สมยศ นาวีการ5
3492118300เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น / มาณพ สังขมิตร4
34931183100จารึกไว้บนแผ่นดิน1
3494118320วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์4
3495118340วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / อำนาจ เจริญศิลป์4
34961183420เขาและเธอ4
3497118360ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล2
3498118370วิทยาศาสตร์ 5 นาที [ชุดที่ 3] / อำนาจ เจริญศิลป์6
34991183710Can Asians think? : understanding the divide between East and West / Kishore Mahbubani1
35001183770ระเบียบการ... / โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเทเวศร์1
3501118380พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา [ตอนที่ 1] / ประณีต วิบูลยประพันธ์4
35021183870อนุสรณ์ครบรอบ 36 ปี1
35031183880แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-25342
3504118390มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล2
35051183970ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม1
3506118400พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต4
35071184060คาถาชินบัญชร / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
3508118410วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์2
35091184150ธรรมสมรส1
35101184170ย้อนรอยราชสกุล / ลาวัณย์ โชตามระ1
3511118420การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ / สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตต์ เรืองศรี4
35121184280ลัทธิเต๋า1
3513118430โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง4
3514118440เทคนิคการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ / โดย สงบ แสงบำรุง และ จำนง พรายแย้มแข3
3515118450การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และ อนุสรณ์ สกุลคู4
35161184500ของฝากจากสวนแก้ว / พระพยอม กัลยาโณ1
3517118460ED3714
3518118470ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / โดย นิพนธ์ ศศิธร และ ถนอม อานามวัฒน์2
35191184790วงจรไฟฟ้า 2 / ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ2
3520118480คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป4
35211184820วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (วงจรไฟฟ้า 2)2
35221184840วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า... : ทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณ รวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า 280 ข้อ / พฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม2
35231184860โทรคมนาคมเบื้องต้น / พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์2
35241184890Annual editions : international business 05/061
3525118490คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / ประสาท อิศรปรีดา2
35261184970International investment and securities review... / edited by Lori Nicholson1
35271184980Project finance yearbook... / edited by Michaela Crisell1
352811850การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์3
3529118500คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 / มานัส บุญยัง 3
3530118510วุฒิสภา... / วุฒิสภา2
35311185170Treasures of china2
3532118520คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิตติพิทักษ์6
35331185200The new method english dictionary/ Michael West1
35341185210Mexico1
35351185260ทำเนียบนักปกครอง 2529 1
35361185320สานเสวนาหาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน [จุลสาร]1
3537118540หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย อรศรี ปุราคำ...[และคนอื่น ๆ]1
35381185450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย = King Bhumibol adulyadej and Thai architecture / ประกิจ ลัคนผจง...[และคนอื่น ๆ]1
35391185470Smaller home1
3540118550อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์2
3541118560คู่มือคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...คนอื่นๆ1
3542118570คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา3
35431185790ฤกษ์งามยามดี / หลวงวุฒิรณพัสดุ์ ; บรรณาธิการโดย ประพต เศรษฐกานนท์1
3544118580คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง / โดย วี จันทรา และ จันทร์ กาญจนา5
35451185820รวมบทความสมุนไพร... : จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์... / วีระสิงห์ เมืองมั่น1
35461185840ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
3547118590รวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สัญญา จัตตานนท์ ; ทิพยมาศ อัศวเมตต์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์2
354811860การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1
3549118600คณิตศาสตร์ประกันชีวิต / จลีพร โกลากุล 8
35501186000พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / แฉล้ม อุศุภรัตน์1
35511186090สมุดโทรศัพท์กรมศุลกากร...1
3552118610การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีววิทยา / ไพบูลย์ ภูริเวทย์10
35531186120การจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2
3554118620นิเวศวิทยา ทฤษฎี และปฏิบัติ / วราพร สุรวดี10
35551186200ANSCSE... : annual national symposium on computational science and engineering / National Symposium on computational Science and Engineering2
35561186220โครงการหลวงภาคเหนือ1
3557118640ชีวิตกับสภาพแวดล้อมตอนที่ 1 : หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น10
3558118650วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร / โดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และ พูลทรัพย์ สมุทรสาคร8
35591186520คดีเลือกตั้งโมฆะ / รวบรวมโดย ศรัญญา เทียมจันทร์ และ บุญร่วม เทียมจันทร์1
3560118660นิเวศวิทยา / นิตยา เลาหะจินดา4
35611186660ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บก. เรียบเรียง1
3562118670วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ทองศุข พงศทัต...[และคนอื่นๆ]10
35631186710จากเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2
3564118680New sources of energy and power23
35651186890Thierry Henry ยอดอัจฉริยะแข้งน้ำหอม / แปลและเรียบเรียง ธีระ พรสัมฤทธิสกุล1
3566118690คู่มือกิน...เที่ยว...และนันทนาการ1
35671186970คำพิพากษา 6 คดีดัง2
35681186990หัดใช้ หัดเล่น โอทู มินิ = O2 mini / สุขสันต์ พงศ์วิวัฒนา1
356911870กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส์ ; แปลโดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย2
3570118710คอสมอส / คาร์ล ซาแกน แปลโดย ดนต์ รัตนทัศนีย20
35711187130คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมายล้มละลาย / หลวงสารนัยประสาส์น1
3572118720มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนวิวัฒนาการ กรรมพันธุ์และสังคม / วนิดา จิตต์หมั่น20
3573118730อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์21
3574118740วิทยาศาสตร์ 4 / โดย อรนุช ไพศาลอัชพงษ์...[และคนอื่น ๆ]12
35751187600พิพิธภัณฑสาร [วารสาร]1
3576118770ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ / โดย สุนันทา ภัทรชาคร และ สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์2
35771187810ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ...6
35781187840หัวไทรสัมพันธ์4
3579118790ภาษาศาสตร์สำหรับครู / โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ; ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ1
35801187920เศรษฐกิจคือชีวิตของชาติ/ ล้อม ลึกลับ โลภลั่น15
35811187930Japan + plus : Asia-Pacific Perspectives [journal]1
35821187940Chiang Mai Journal of Science [journal]1
35831187950Au Journal of Management [journal]1
35841187960วารสารศูนย์บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) [วารสาร]1
35851187970วารสารมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ [วารสาร]1
35861187990พิพิธเพลิน [วารสาร]1
358711880นโยบายการจัดการของบุคคลของบริษัทระหว่างประเทศไทย / วุฒิชัย จำนงค์8
35881188090Next Space [journal]1
3589118810Kiso Nihongo 112
3590118820ภาษาญี่ปุ่นเรียนเร็ว / ฮะรึโอะ โนะสุเคะ4
3591118830คู่มือคณิตศาสตร์จีแมท / รวบรวมโดย ทศพร คล้ายอุดม...[และคนอื่น ๆ]3
3592118840คู่มือคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย พันทิพา ตั้งอุดมศักดิ์ และ มานัส บุญยัง5
35931188490มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม... / หวงอี้ ; น. นพรัตน์, แปล4
3594118850คู่มือจีแมท5
35951188560ยอดพระไตรปิฎก1
3596118860คณิตศาสตร์แผนใหม่ / โดย ลออ เพิ่มสมบัติ และ สุภาพ กิติพิทักษ์ 4
35971188600แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง / พิชัย สันตภิรมย์1
3598118870หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ ; นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยากุล5
3599118880โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์6
3600118890พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจธรรมกุล4
3601118900ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 / อารมณ์ ปุณโณทก8
3602118910Avec plaisir / by Capelle and Albert Raasch4
36031189170สมุดภาพนางสาวไทย1
3604118920PH 21210
3605118930Kan tu shi zi / Wang Jiu An10
36061189370พุทธวิถี : พุทธประวัติ พุทธสิกขา พุทธจริยาวัตร พุทธภาวนา พุทธกิจ พุทธธรรม พุทธปัญญา / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ1
3607118940Chang yong han zi de bi hua bi shun / by Zhu Dian and Xing Yu8
36081189440รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งแรกของปี ...2
36091189480วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมสมโภช 700 ปีแห่งลายสือไท6
36101189510พระอานนทเถระพระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิต / พระอานนทเถระ1
36111189530ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม... / กรมศิลปากร 3
36121189590รายงานประจำปี... / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)8
3613118960PH2148
36141189610บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข และ ดวงใจ กาญจนศิลป์1
36151189630การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
3616118970คลื่น / ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์1
36171189730มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์1
36181189790ศิลปพื้นฐาน / สมหวัง คงประยูร1
3619118980พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ /วัชรี บูรณสิงห์ 2
36201189810อุตสาหกรรมรองเท้าไทย1
36211189830ขุนคลัง1
36221189840พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary3
3623118990สาขาสถิติประยุกต์ : แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2
36241189900น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
36251189910ประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องกำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเลและเกาะ / ราชบัณฑิตยสถาน1
36261189970แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร1
36271190Xian dai han yu ci hui gai gao / Wu Zhan Kun1
362811900การจัดการทรัพยากรคน / เพ็ญศรี วายวานนท์7
3629119000คณิตศาสตร์ทั่วไป / กุศล หมีเทศ4
36301190010Lloyd's law reports : The leading maritime and commercial law reports [journal]1
36311190020Journal of research and innovation for Thai industries [journal]1
36321190030วารสาร สตง. [วารสาร]1
36331190040มหาวิทยาลัยนเรศวร [วารสาร] 1
3634119010คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
36351190150Letterhead and logo design...1
3636119020คณิตศาสตร์การเงิน / จลีพร โกลากุล10
3637119030หลักคณิตศาสตร์ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ6
3638119040ความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ / โดย พิมล อัจนาภรณ์ และ วสันต์ ธัญมันตา2
36391190410Thailand's exporters 1978-19791
36401190650กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / กิจบดี ชินเบญจภุช2
3641119070พีชคณิต / โดย วรางคณา ร่องระมุด และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
36421190720วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]1
3643119090คณิตศาสตร์เบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล10
364411910หลักการฝึกอบรมแผนใหม่ / พัฒน์ สุจำนงค์11
3645119100คณิตศาสตร์เบื้องต้น เฉลยแบบฝึกหัด / โดย มานัส บุญยัง และ พันทิพา ตั้งอุทัยศักดิ์5
36461191180History of British theatre...1
36471191190Writing and producing radio dramas / Esta de Fossard1
3648119120ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ6
3649119130ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ15
36501191300เวสสันดรชาดก ฉบับย่อ (มหาชาติ)1
36511191420ดร.ปรีดี พนมยงค์กับการปฏิวัติ / ไสว สุทธิพิทักษ์.2
36521191460ทาน / พุทธทาสภิกขุ1
3653119150ตรรกวิทยาเบื้องต้น / นลินี โพธิทัต3
3654119160ตรรกวิทยาและการตีความหมายข้อมูล / สมบูรณ์ สุริยวงศ์10
36551191620ทำเนียบผู้นำแห่งปี1
3656119170ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์6
36571191780จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า1
3658119180ทฤษฎีเซ็ทและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
36591191840สยามเมื่อวันวาน / เทพชู ทับทอง1
36601191870เสสถศาสตร์ [ภาคปลาย]1
3661119190คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง / โดย อำนวย ขนันไชย และ พูลศักดิ์ เทศนิยม15
36621191960นครศรี-สัมพันธ์ : ที่ระลึกชาวนครศรีธรรมราชสังสรรค์4
3663119200คู่มือทฤษฎีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ มานัส บุญยัง10
3664119208036 ปีสยามรัฐ1
3665119210พีชคณิตบูลีน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
36661192120รายงานเศรษฐกิจและการเงิน... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย4
36671192130จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ [วารสาร]1
3668119220การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร2
3669119230กราฟประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์6
3670119240Graph theory 4
3671119250พีชคณิตยุคใหม่ / โดย นิตยา ตรีนันทวัน และ กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3672119260คู่มือเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 / มานัส บุญยัง4
36731192650น้ำสำหรับดับไฟในชีวิต การงานคือ การปฏิบัติธรรม / พุทธทาสภิกขุ1
3674119270เมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 / มานัส บุญยัง4
3675119280เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 24
3676119290พีชคณิต / สมสวาท สุดสาคร4
3677119300College algebra2
3678119310คณิต 112 : หลักการคณิตศาสตร์ 2 [พีชคณิตระดับวิทยาลัย]11
3679119320พีชคณิตนามธรรม / กมล เอกไทยเจริญ12
3680119330คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (พีชคณิตเชิงเส้น) / มนตรี พิริยะกุล10
36811193310Thailand travel manual 89-901
36821193360Guadalajara1
3683119340พีชคณิตนามธรรม / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร12
36841193400Worship and hymns for all occasions1
3685119350ระบบจำนวน / กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล4
3686119360Number theory 1 4
36871193670Accounting2
36881193680Business law1
3689119370ทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3690119380ระบบจำนวน / สมสวาท สุดสาคร4
36911193840Accounting1
3692119390โครงสร้างของระบบจำนวน / สุภา สุจริตพงศ์6
369311940การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์4
3694119400ทฤษฎีจำนวน / อำพล ธรรมเจริญ5
3695119410เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3696119420ระบบจำนวน / ประชุม สุวัตถี1
3697119430Modern algebra10
36981194320Thai cuisine : the spice of life / Thai Airways International Public Company Limited1
36991194330ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอดีตปัจจุบันอนาคต / เสนาะ อูนากูล1
3700119450เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเส้น เล่ม 1 / โดย สมพร สูตินันท์โอภาส และ มานัส บุญยัง4
3701119470คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม / อนันต์ อัตชู9
3702119480โทโพโลยีเบื้องต้น / สมศักดิ์ โพธิวิจิตร6
37031194810Suvarnabhumi Airport [จุลสาร]1
3704119490คณิตศาสตร์วิเคราะห์ / กมล เอกไทยเจริญ6
370511950The 30 most common problems in management and how to solve them4
3706119500คณิตศาสตร์ชั้นสูงแคลคูลัส / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
37071195180แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม1
3708119520แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
37091195280Knowledge digest...5
37101195290รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2
3711119530Introduction to differential calculus and integration / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์ 9
37121195360ธรรมะหลวงพ่อ : ธรรมะบางตอนของหลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) พระอริยเจ้าบางองค์ / หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) ; รวบรวมโดย พล.ต.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน1
3713119540MA4454
37141195440รายงานประจำปี... / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)6
37151195450รายงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา6
37161195460ศัพท์แผนที่ : อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / กรมแผนที่ทหาร1
3717119550แคลคูลัสและการประยุกต์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์4
3718119560แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล / โดย มุกดา แม้นมินทร์...คนอื่น ๆ4
37191195640อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา1
37201195680ความรู้เรื่องเมืองเกาหลี1
3721119570คณิตศาสตร์ 111 แคลคูลัส I / โดย สมภพ ไกรโรจนานันท์...[และคนอื่น ๆ] 6
37221195710สมุย : เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย1
37231195740พุทธานุภาพ1
37241195750คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท1
3725119580แคลคูลัสชั้นสูง 1 / โดย สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ4
37261195800Buddhism and the intellectual2
3727119590ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์4
3728119600เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง / ยูจิโร อิวากิ3
37291196020รายงานผลการดำเนินงานประจำปี... / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย4
37301196070รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์6
3731119610คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ4
3732119610020 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2
37331196120รายงานประจำปี... / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย3
37341196130สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด... / สำนักงานศาลปกครอง2
3735119620คู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่น / โดย มาณพ สังขมิตร และ อะ อิชิดะ8
37361196240การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
37371196270Annual report... / Export-Import Bank of Thailand9
37381196280รายงานประจำปี... / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา3
3739119630JA1014
37401196300รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี... และแนวโน้มปี...2
37411196310รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี... และแนวโน้มปี...4
37421196370Professional JavaScript for web developers / Nicholas C. Zakas1
3743119640ภาษาจีนระดับสูง 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล4
37441196490The expert's voice in .NET1
3745119650สนทนาภาษาจีนกลาง1
37461196500Pro eclipse JST plug-ins for J2EE development / Christopher M. Iudd and Hakeem Shittu1
37471196580Computational swarm intelligence1
37481196590Wiley survival guides in engineering and science1
3749119660สนทนาภาษาจีนกลางชุด 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์8
37501196630The game production handbook / Heather Chandler1
37511196650XML problem design solution / Mitch Amiano...[et al.]1
3752119670เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน / จงพวง มณีวัฒนา12
37531196730Around the world1
37541196740Hudson's Chiang Mai directory 1977-781
3755119680ภาษาจีน-ไทย 1
3756119690อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย / ตรีศิลป์ บุญขจร ; ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ พรทิพย์ พุกผาสุข, บรรณาธิการ2
37571196930The new road/ Brikshasri A.2
37581196940NX CAE1
37591196960Test on TOEIC listening / ภาณุ ปรัชญะวิสาล1
37601196970Test on TOEIC vocabulary / ภาณุ ปรัชญะวิสาล2
376111970ตรายางนักบริหาร / กริช สืบสนธิ์7
3762119700วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช4
3763119710หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา1
37641197110จีน การเดินทางของหินผาและวารี [จุลสาร]1
37651197130ASEAN statistical yearbook...1
37661197140China journey of rock and water [จุลสาร]1
37671197250Singapore offical guide1
37681197290Criminal liability : a study of parents' liability under the child protection act, B.E.2546 (2003) / สุนทรี กลึงกระจ่าง3
3769119730งานนิพน์1
3770119740การใช้ภาษาไทย / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
3771119750สิ่งที่น่ารู้ในภาษาไทย8
3772119760โลกวิทยาศาสตร์ / วิริยะ พูลวิริยะ2
3773119770แบบเรียนโปรแกรมเซท ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น / โดย ธง รุญเจริญ และ ล้วน สายยศ5
3774119780An introduction to sets, Relations and Function5
3775119790เรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุนทร แสวงผล และ สุดยง โตประเสริฐ4
3776119800เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ / โดย สุดยง โตประเสริฐ และ วรางคณา ร่องมะรุด4
3777119810MA109 [S]4
3778119820แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / ธีรวัฒน์ นาคะบุตร6
37791198240Golden year of Thailand1
3780119830แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ม.ร.ว. พรรคพงษ์สนิท สนิทวงศ์ 16
37811198380พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3782119840แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / โดย มานัส บุญยัง...[และคนอื่นๆ] 4
3783119850แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 4 / รจิต วัฒนสินธุ์ 6
3784119860แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 / วรางคณา ร่องมะรุด4
3785119870แคลคูลัสของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร / วิชัย ชำนิ3
37861198730วัสดุศาสตร์ / สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์1
3787119880MA 213 4
3788119890MA111 1
378911990เงินเก็บตก / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ2
3790119900เฉลยแบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 / โดย สุนทร แสวงผล ; โฆสิต ชาติกำแหง และ วรางคณา ร่องมะรุด4
37911199040Hospitality & restaurant design... / edited by Roger Yee1
37921199130จิตวิทยาทางธุรกิจ / จุไร คุวานเสน1
3793119920คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 / เจียมใจ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ] 24
37941199240ประวัติพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของมหายาน คำแปลบทสรรเสริญพระพุทธคุณในธรรมสังคีตมหายาน ความเป็นมาของบทคาถาเดินเวียนธูปของมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีป1
3795119930สมการดิฟเฟอเรนเชียล / ปราโมทย์ มากชู6
3796119950สมการแคลคูลัสและการประยุกต์ / ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์10
3797119960แคลคูลัส 1 / โดย สมพร สูตินันทโอภาส...คนอื่นๆ1
37981199620รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี...6
37991199650Office building story1
38001199670Forum'881
3801119970เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
3802119990คณิตศาสตร์ชั้นสูง / สุรวิทย์ กองสาสนะ9
38031199920Quality and operations management1
38041199930Management extra1
38051199940Reputation management1
38061199950Chartered management institute open learning programme1
3807120Spencer's computer dictionary for everyone / Donald D. Spence1
38081200The penguin dictionary of economics / by Graham Bannock, R. E. Baxter and R. Rees2
380912000How to double your profits within the year4
3810120000The management of innovation and change series1
38111200020International annual floral art 2005 - 20061
38121200040College of Business Administration4
38131200060JDC corporation2
38141200080Kobe design university3
3815120020โพโมสียีเบื้องต้น / สมพร สูตินันท์โอภาส4
38161200280Management models for corporate social responsibility / Jan Jonker and Marco de Witte, editor1
3817120030ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน / ประภาศรี อัศวกุล4
3818120040Complex analysis6
3819120050แคลคูลัสชั้นสูง 2 / สุนทร แสวงผล4
3820120060รากฐานของเรขาคณิต / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์5
3821120070สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วิรัชช พานิชวงศ์6
382212010วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ6
3823120100หลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ10
3824120110ST2035
3825120120วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์4
3826120130สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 5
3827120140สถิติเบื้องต้น / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ]5
3828120150ประมวลชีวิตและผลงานนักวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / กมล วิชิตสรสาตร์2
3829120160วิทยาศาสตร์การทดลอง... / เชวงเดช12
3830120170วิทยาศาสตร์ใหม่และพระศรีอารย์ / สมัคร บุราวาส6
38311201790ลอร์ด ออฟ จัสทิซ : เปาปุ้นจิ้น ซุนยัตเซ็น ถั่ง ชีวิต-ปรัชญา-การเมือง = Lord of Justice / สุเทพ อัตถากร3
38321201860Educational technologies in the 1990s and beyond / Rudin Salinger, Rahmah Hashim and Zaki A. Hamid1
3833120190Mathematician's delight4
38341202060Education quality and access to higher education / M. I. Logan1
38351202080Japan1
3836120210The double Helix9
38371202120ขิงก็รา ข่าก็แรง / โสภี พรรณราย1
38381202300Economic highlights 1978-19791
38391202350ธุระของเพื่อน งานของส่วนรวม สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวเอง เขาผู้นั้นคือ ประดับ มนูรัษฎา1
38401202380Malmo : A picture book1
3841120240เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 6
38421202420คู่มือ Windows server 2003 ภาคปฏิบัติ... / บัณฑิต จามรภูติ4
3843120250เรขาคณิต / มานัส บุญยัง5
38441202500Touch times on those lucky days1
38451202520คู่มืออาจารย์พิเศษ1
38461202540พระบรมราโชวาท1
3847120260ชีวิตและงานนายตำรา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร / ส. พลายน้อย6
3848120270คณิตศาสตร์สูงเรขาคณิตวิเคราะห์ / ฉัตรเพชร สนั่นพานิชย์6
3849120280Analytic geometry I / ธนู อุทัยพันธุ์...[และคนอื่นๆ]21
3850120290เรขาคณิตวิเคราะห์ / สมัย เหล่าวานิชย์6
38511202910คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Energy conservation quick handbook for factory / บรรณาธิการ สุรชัย สนิทใจ2
385212030การวางแผนและควบคุมกำไรโดยใช้งบประมาณ / โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ และ สุนทรี จรูญ20
3853120300พระธรรมเทศนาโดยเสด็จพระราชกุศลงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สุวัณณโชตมหาเถร 25 มีนาคม 2538 / พระธรรมปัญญาบดี1
3854120320Integral calculus17
3855120330เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ17
38561203370ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย1
3857120340เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ20
3858120350สถิติวิเคราะห์ / โดย ดับเบิลยู เจ. ดิกสัน และ เอฟ. เจ. แมสซี่ ; แปลโดย นราศรี ไววนิชกิจ15
38591203500แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-Bank Financial Institutions, NBFIs / โชติชัย สุวรรณาภรณ์... (และคนอื่น ๆ)2
38601203610เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอ2
3861120370การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1 / ประชุม สุวัตถี6
38621203700พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช1
38631203710พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช1
38641203780โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม และ จิตเกษม พัฒนาศิริ1
3865120390สถิติเบื้องต้นและหลักสถิติ / โดย พจน์ ปัญญาทิพย์ และ เนตร ธรรมประทานกุล21
38661203900บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย1
3867120400ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ] 12
3868120410พลังงานนิวเคลียร์ / มาลี บานชื่น13
38691204130พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย / จินดา เพชรมณีวรรณ1
38701204150แก้วมังกรผลไม้นามมงคลพืชเศรษฐกิจแห่งยุคและลำไยผลไม้ส่งออกปลูกง่ายขายได้ราคามีคุณค่าต่อสุขภาพ1
3871120420วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / โดย สุพัณณี ชวนสนิท และ ปิยวรรณ เจริญลาภ11
38721204240โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักฉุกเฉินชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติ = Development prefabricated system for emergency hom1
3873120430การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบบจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค / อัจฉรา ชีวพันธ์ และ ศิริมาส ไทยวัฒนา12
3874120440หนังสือสนุก / ส.ศิวรักษ์, บรรณาธิการ10
38751204460ESL and applied linguistics professional series1
38761204470Educating English language learners : a synthesis of research evidence / Fred Genesee...(et al.)1
3877120450การเขียนภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]14
3878120460สมการเชิงอนุพันธ์ / นิตย์ รื่นรมย์4
3879120470แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2 / โดย วิไลวรรณ ศรีอาริยะเมตตา และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา4
3880120480เฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 24
38811204800Handbook of sports and media / edited by Arthur A.Raney and Jennings Bryant1
38821204810Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Erica Weintranb Austin and Bruce E. Pinkleton1
3883120490เทคนิคการอินทิเกรท / โดย ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์ และ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล6
38841204910Essentials of lean six sigma / Salman Taghizadegan1
38851204920Communication research statistics / John C. Reinard1
38861204930Mathematics of economics and business / Frank Werner and Yuri N. Sotskov1
3887120500แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง8
3888120520แคลคูลัสฉบับเตรียมสอบ / วีนัส พีชวณิชย์14
3889120530สมการเชิงอนุพันธ์ / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์8
38901205330ChulalongKorn Journal of Buddhist Studies [journal]1
3891120544010 โรคร้ายพึงระวัง [จุลสาร]1
3892120560สมการดิฟเฟอเรนเชียล = Differential equations / สุดยง โตประเสริฐ4
38931205670การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุณพันธ์ คงสม... [และคนอื่น ๆ]3
3894120570Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ8
38951205750การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = A comparative analysis on household saving before and after the economic cri3
38961205760กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 = Marketing strategy of private vocational schools in the 4th and the 5th3
38971205770พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย = Consumer behavior of ostrich's products in Thailand / ปวาฬ เพ็งชะตา3
38981205780การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) = A study of the pe3
38991205790ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน = The opinions of the officers of the office of the3
3900120580Differential equations / สุรวิทย์ กองสาสนะ5
39011205800Influence of marketing mix factors over consumer's decision making in the purchasing process of facial care cosmetics in the local brand stores in Ban3
39021205810ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ = Thai opinions of Thai tourists on marketing 3
39031205820พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The behavior in the loan services us3
39041205830การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง = Insult of a person at distance / ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล3
39051205840การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ = The protection of a person in the simplified extradition / บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์3
3906120590คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ...[และคนอื่น ๆ] 16
39071205920Report of the national reconciliation commission / The National Reconciliation Commission1
39081205940Thailand photo contest1
39091205950เลือดอาบเทียนอันเหมิน / บรรณาธิการ สงวน พิศาลรัศมี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
39101205980พรสวรรค์สร้างได้ / สุกรี เจริญสุข2
391112060การวางแผนงบประมาณ11
3912120600วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล...[และคนอื่น ๆ]10
3913120610Science in the world around us10
39141206180เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพัฒนาการชุมชน / ชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่น ๆ]1
39151206190รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน / สถาบันทักษิณคดีศึกษา1
3916120620การอนุมานเชิงสถิติ / สุชาดา กีระนันทน์6
39171206200Art exhibition of Southern young artists & Southern artists...1
39181206210บทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปี พ.ศ. 2547-2548 / สาวิตรี สัตยายุทย์1
3919120624040 Years of Commonwealth1
39201206270ครบรอบ 18 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 111
39211206290การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีสารคดีชุดที่สุดของแผ่นดิน / สุทิติ ขัตติยะ1
3922120630การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์4
3923120640สถิติไร้พารามิเตอร์ / ทวี รื่นจินดา8
39241206400Sustainable development report... / Siam Cement Industry Co., Ltd.1
39251206410รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน... / บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 3
39261206440ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
39271206460100 ปี ศรีบูรพา1
3928120650การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ4
39291206580บ้านเธอราคาเท่าไร / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
3930120660ชีวสถิติตอนที่ 2 สถิติภาคอนุมาน / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
3931120670โครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล2
39321206950สยามธุรกิจ [หนังสือพิมพ์]1
39331206980เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ]2
39341206990คู่มือการเขียนตำรา1
393512070การบริหารเงินทุนธุรกิจ / โดย พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ เกรียงศักดิ์ ขันธนภา12
3936120700สถิติตอนที่ 1 วิธีเก็บและประมวลข้อมูล / บุญเสริม วีสกุล6
39371207020การฝากรถยนต์และความรับผิดรถหาย1
39381207030เที่ยวเมืองนรก / บุญชู ศรีผ่อง1
39391207050Decision Sciences Journal of Innovative Education [journal]1
39401207120คู่มือรักตนเอง1
39411207130ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข เล็ก ปริวิสุทธิ์และนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
39421207140ปวดเข่า / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
39431207150ปวดไหล่ / เล็ก ปริวิสุทธิ์ สุรศักดิ์ ศรีสุขและนวลอนงค์ เลิศรัตนา1
3944120720ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว / ปรีชา ศรีวาลัย2
39451207280LW 2294
3946120730To sir with love1
3947120750ชุดวรรณกรรมคลาสสิคร่วมสมัย1
39481207590GE 1292
39491207630Background in British and American literature2
39501207650EN 3012
3951120770ทัวร์แดนภารตะ / อมราวดี2
39521207750ไทย พริ้นต์ แมกกาซีน [วารสาร] 1
39531207760ฟูด โฟกัส ไทยแลนด์ = Food Focus Thailand [วารสาร]1
3954120780กิจกรรมเข้าจังหวะ / โดย พิชิต ภูติจันทร์ และ ธงชัย มาศสุพงศ์4
39551207830ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย = Legal privatization of a state enterprise : case study of the expr3
39561207840การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง= Administrative execution in case of breach of public contract / วศิน นันทไพบูลย์3
39571207860problems of the overlap of jurisdiction and duties between provincial administrative organizations and other local administrative organizations3
3958120790คู่มือหลักสถิติ / ทวี รื่นจินดา1
3959120800โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดซี dausy และเอสพีเอส SPS / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์2
3960120810สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต7
39611208160ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / นิวัฒน์ อริยะ1
3962120820สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนูญ โสภารัตน์5
3963120830สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต4
39641208340มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 3
39651208350ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท = Criminal liability of company's directors / พัชราวลัย สุขคุ้ม3
39661208360การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม = Enhancement of compensation benefits for insoured individuals according to social security la3
39671208370วารสารวิชาชีพบัญชี [วารสาร] 1
39681208380Journal of Mekong Societies [journal]1
39691208390Khurusapha : the teachers council of Thailand : alegal aspect of its organization and control of teachers profession3
3970120840ชีวสถิติ ตอนที่ 3 สถิติภาคสถิติชีพ / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
39711208400Legal problems in case of exceptional automobile without compulsory insurance, section 8 (3) and (4) according to the protection for motor vehicle vic3
39721208410มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย = The legal measures on promotion 3
39731208420การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The accountability of administrative power on drug compulsory treatment to dr3
39741208430มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม = Legal measures to determine wages in industry sector / พรพรรณ คันธารส3
39751208440กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร = Postal law and liberty in communication / พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงศ์3
39761208450มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ = Legal measures in protecting the state pregnant nurses / ณัติยา กรกมล3
39771208460มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี = Legal measures of good corporate governance / ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ3
39781208470มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ = Remedial measures for civil damage in 3
39791208480มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal measures concerning the control and promotion of insur3
39801208490บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Role and necessity of the board of appeals under the revenue code / พรทิพย์ พงษ์สถิตย์3
3981120850รวมสาระความรู้เพื่อการอ่านตีความ2
39821208500การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน = The disciplinary procedure and the complaint against the chief district and leader of the vi3
39831208510มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย = Legal measures concerning working3
39841208520การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง = The court of first instance dismissed a case but the accused still remanding / ธรรมฤทธิ์ สีตะปะด3
39851208530ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม = Contingent fee : a consideration of freedom of cont3
39861208540กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย uns3
39871208550การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The study of communication pattern in Thai languge ch3
39881208570Forum 3 : methode de Francais : cahier 'd exercices / Annie Berthet and Robert Menand3
3989120860คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ5
39901208600ADO 1 : methode de Francais / A. monneric-Goarin... [et al.]3
39911208610ADO 2 : methode de Francais / A. Monnerie-Goarin3
39921208650Taxi! 2 : methode de Francais : cahier d' exercices / Laure Hutchings 3
39931208660Extra! 2 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon3
39941208670Extra! 3 : cahier d' exercices / Fabienne Gallon and Cynthia Donson 3
3995120870เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง / มนตรี พิริยะกุล8
39961208710Alex et zoe 1 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39971208720Alex et zoe 2 : et compagnie guide pedagogique / Colette Samson3
39981208730Reflets 1 : cahier d' exercises3
39991208740Alex et Zoe : cashier d' activites 13
40001208750Alex et zoe : cahier d' activites 33
40011208760Alex et zoe 1 : et compagnie livre de l'eleve / Colette Samson3
40021208780Journal of management sciences [journal]1
40031208790ธรรมจักร [วารสาร]1
4004120880การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เล่มที่ 2 / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน3
40051208820วารสารวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [วารสาร]1
40061208830รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = UTCC & Chamber Economics & Business Review [วารสาร]1
40071208840วารสารสตรีและครอบครัว [วารสาร]1
40081208850Grenadine 2 : methode de Francais pour les enfants : livre de l' eleve / Marie-Laure Poletti and Clelia Paccagnino3
40091208900Taxi! 2 : methode de francais / Robert Menand3
40101208930Campus 2 : cahier d' exerices / Jacky Girardet and Jacques Pecheur 3
40111208960Campus 1 : methode de Francais / Jacky Girardet and Jacques Pecheur1
40121208970Global warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก / บรรณาธิการ ยอดสร้อย ศักดินันท์1
40131208980เกิดมาเป็นครูบีซีซี1
40141208990คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว2
401512090การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ16
4016120900เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล... [และคนอื่น ๆ]6
40171209000การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง = Marketing for specific service business / จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี1
40181209040The Farnell in one Catalogue... / Farnell in on2
40191209050ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน = Reflection across the Borders2
40201209060วารสารธุรกิจสีเขียว [วารสาร]1
40211209070Green Line [journal]1
40221209080โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น [วารสาร]1
4023120910การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน7
4024120920การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์4
4025120930Analysis of variance : applied to research6
40261209300The houses of parliament / Maurice Bond1
40271209320คูริเยรูปโฉมใหม่ [วารสาร]1
40281209360Ishikawa1
40291209370Development loans for private institutions of higher education1
40301209380วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [วารสาร]1
40311209390วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [วารสาร]1
4032120940วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน4
40331209410The Journal (Mahidol University) [journal]1
40341209490Who's who in Thailand3
4035120950เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ / สำเริง บุญเรืองรัตน์4
40361209560สารสัมพันธ์ / สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย1
40371209590การลงทุนที่มีหลักทรัพย์มั่นคงถาวร ของบริษัท วัชระ-ธนาวัฒน์ จำกัด1
4038120960ST2135
40391209690ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
4040120970สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น / สมจิต วัฒนาชยากูล4
40411209700สำนักกิจการนักศึกษา / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
40421209750คุณธรรม [วารสาร]1
40431209820แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก พ.ศ.2530-25341
40441209830อำนวยศิลป์ระยอง / สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์2
4045120990ความน่าจะเป็นเบื้องต้น / ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล6
40461209910ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2
40471210The dictionary of modern economics1
404812100การประเมินบุคคล / เกศินี หงสนันทน์12
4049121000คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ / ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์4
40501210010จิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ / พระมหาชาติชาย อภินนโท1
40511210060Project in south-east asia / JDC Corporation1
4052121010สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี4
40531210100Hotel and tourism training institute2
40541210320The United States [จุลสาร]1
4055121040สถิติพื้นฐาน /พรรณทิพย์ ม้ามณี 4
40561210400คู่มือประหยัดไฟฟ้า [จุลสาร]1
40571210410โรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [จุลสาร]1
40581210420โรงไฟฟ้าพลังความร้อน [จุลสาร]1
40591210440New family guide book1
4060121050ทฤษฎีสถิติ 1 / ระพีพรรณ พิริยะกุล16
40611210550รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
40621210600Treaty of amity and economic relations between the kingdom of Thailand the United State of America1
40631210630กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่มที่... / ชิงไห่1
4064121070MR3714
40651210770Data structures and abstractions with Java / Frank M. Carrano3
4066121080สถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร2
4067121090สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา / นิคม ตังคะภิพล2
406812110101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์7
4069121110สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย ยุวดี ฤาชา...[และคนอื่น ๆ]4
4070121120สถิติวิทยาทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ2
4071121130หัวใจคณิตศาสตร์แผนใหม่ = Essence of modern maths / ลออ เพิ่มสมบัติ10
4072121150หลักสถิติ 2 วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบื้องต้น / โดย สมบูรณ์ สุขพงษ์ และ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา6
4073121160สถิติ / สรชัย พิศาลบุตร12
4074121170สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร9
40751211730เสด็จฯ เยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทราใต้ร่มพระบารมี1
4076121180แผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ / อุทุมพร ทองอุไทย4
4077121190วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น / โดย อนุสรณ์ สกุลคู และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์5
407812120การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / ทองฟู ชินะโชติ6
4079121200ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ / โดย สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์...[และคนอื่น ๆ] 5
4080121210สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2 / สุรพล อุปดิสสกุล7
4081121220สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม 1 / สุรพล อุปดิสสกุล6
40821212230Longman dictionary of contemporary English22
4083121230ST3318
4084121240ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู / โดย ศรีสุดา จริยากุล... [และคนอื่นๆ] 12
40851212410United Nations economic and social commission for asia and the pacific1
4086121250แม่ไม้นักบริหาร : ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล1
4087121260ไทยศึกษา : การใช้ภาษา / โดย นววรรณ พันธุเมธา... คนอื่นๆ4
40881212670เส้นทางความสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
4089121270แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน2
40901212720ไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิต 9 สิริมงคลสถาน / ลักษณ์ เรขานิเทศ1
40911212770ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น / สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2
4092121290การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์1
409312130การใช้เทคนิคฝึกอบรม / ขจรศักดิ์ หาญณรงค์1
4094121300ชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย2
4095121310ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดี / ประภาศรี สีหอำไพ6
40961213100Journal of education and social development [journal]1
40971213160ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง= Problems on the computation of prescription in administ3
40981213170การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย = Used deadly force : a study of legal control / ศิริ3
40991213180การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ = Wage protection for employees in thais labour law compared 3
41001213190ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน = Conflict of unequality in working of employee according to protection labou3
4101121320รวมบทความทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ / จิตร ภูมิศักดิ์6
41021213200ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ = Problems concerning registration of geographical name as a trademark / เพชรลดา เชาวน์โอภ3
41031213210ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง = Problems concern constitutional court and administrative court authority / ฐานนท์ มณีนิล3
41041213220อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย = Influence of common law towards Thai criminal procedure law / อมรเทพ เมืองแสน3
41051213230การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม = Judicial review on the administrative act of the judicial service commission / กมล แจ้งสุ3
41061213250ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป3
41071213260Winess protection by the protection of witness in criminal prosecution act 2003 that is in agreement with the united nations convention against transn3
41081213270Criminal attempts : a study on the distinction between commencement and preparation3
41091213280มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน : Legal measures on hiring and protection disabled persons at work / ปริชญา ศร3
41101213290แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ uncitral = Legal approach for law on conciliation in Thailand : ana3
4111121330วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก, บรรณาธิการ4
41121213300การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย : Non-life insurance (property and liability insurance) defraud : a case3
41131213310ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ : Third person effect of internet pornography and support for censorship / เ3
41141213320ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : The muslim's attitude toward the news report3
41151213330วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชน กับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง : Tattoo evolution, mass culture and art body tattoo / ชนกภรณ์ นรากร3
41161213340การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ = Trademark protection : case study of sound olfactory and3
41171213370อาศรมทักษิณ [วารสาร]1
41181213400พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee's behavior towar3
41191213410การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่ = The formation of communication networks among taxi drivers through radio-ta3
41201213420การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล = Exposure, recall and opinions of the passengers on a3
41211213430Discourse usage of the commentators in English premier league football match on UBC3
41221213450การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม = Communication study of Baan Krua community through silk product / มานิตา อยู่สุข3
41231213460การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด = The usage of internet and the change in lifestyle of the blinds / ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์3
4124121350แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์4
41251213520การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 = 3
41261213530สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Public relations media for the acceptance of the shuttle train 3
41271213540รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง = Lifestyle in games community of tee3
41281213550การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Acceptance of news' expectation and3
41291213560การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = A search for evidence which is a personal information from t3
41301213570การศึกษาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานผลิตปุ๋ย (กรณีศึกษา) = Study and improve manufacturing system in chemical fertilizer factory / ประกาย บัวแก้ว แล1
41311213580การศึกษากระบวนการจัดทำตารางสอนและตารางสอบและแนวทางการปรับปรุงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study on class and examination schedu1
4132121360ภาษาถิ่น / ธวัช ปุณโณฑก6
41331213600Study of passive energy used in split-type air-conditioning systems in Dhurakij Pundit University1
41341213610การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Application of co1
41351213620การศึกษาโลจิสติกส์ของรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษาย่านงามวงศ์วานและหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study of logistic system of public vans case study of1
41361213630Comparative study of urban rail transportstion master plan (URMAP) with systems engineering / new product development plan1
41371213640แบบจำลองระบบปัญหาของกำหนดการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ = Computer simulation of flight schedules at Bangkok international airport / มุ่งศึกษา มหาชนยินดี1
41381213650การศึกษาผลกระทบทางระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น = Impacts of usage of the internet and game online on musculoskel1
41391213660A development of thermal comfort calculator program1
41401213670การศึกษาผลของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ 1 เฟส = Study and results of increased energy using in the single-phase motors, / นพโดม อินทร์เต็ก และ1
41411213680Visual C# 2005 : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel1
4142121370การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2
41431213700Drug courts : plea bargaining for entry the price of admission / Eric Bellone1
41441213710รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1
41451213720รายงานผลการวิจัยประจำปี... = Annual research report... / สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้2
41461213780รายงานประจำปีการศึกษา... / โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ1
41471213790ภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี3
41481213860การสื่อสารมวลชน : แนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ในประเทศไทย / สุกัญญา บูรณเดชาชัย 1
41491213950พระผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี...2
415012140การพัฒนาบุคคล / โดย เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพันธุ์12
4151121400ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล2
41521214040รายงานประจำปี... / สำนักงบประมาณ1
41531214050แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร1
4154121410การลงรายการหลักรายการพรรณนาสำหรับหนังสือภาษาไทยตามกฎเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 [1998] / พวา พันธุ์เมฆา2
4155121420สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ลัวะ-ปรัย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์4
41561214200ชื่อ ที่อยู่บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4157121428024 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ1
4158121430วิวัฒนาการอักษรไทย / นันทนา ด่านวิวัฒน์2
41591214310คำพิพากษาฎีกา34
41601214360Regional outlook : Southeast Asia...1
4161121440นิทรรศการลานนา 1
41621214480บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41631214490ริมทะเลสาบสีเงิน = The shores of silver lake / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
4164121450ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง1
41651214500เด็กชายชาวนา = Farmer boy / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41661214510บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41671214520บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41681214530ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41691214540เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์2
41701214550ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลลัส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41711214560สี่ปีแรก = The first four years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลดดย สุคนธรส2
41721214570ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; แปลโดย สุคนธรส2
41731214590ประชุมกฎหมายประจำศก / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์51
4174121460ลายสือไทย 700 ปี / กำธร สถิรกุล4
4175121470700 ปีลายสือไทย อักขรวิทยาไทยฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์2
4176121480หลักภาษาไทยอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร4
4177121490สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ /โสภณ ขันติอาคม 17
41781214950The Bangkok residents' attitude on short message service (SMS) showing on television news programs1
4179121500คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / โดย ศักดา บุญโต...[และคนอื่นๆ] 12
41801215090เศรษฐศาสตร์แรงงาน / ผจญ ธรรมสนอง1
4181121510คณิตศาสตร์แผนใหม่ 1 / กมล เอกไทยเจริญ25
41821215260พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม1
4183121530ทำเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย1
4184121540สถิติสำหรับการวิจัย 1 และ 2 / พจน์ ปัญญาทิพย์31
41851215470โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล1
41861215490ร้อยลูกปัดนำสมัยใส่จินตนาการ1
4187121550ทฤษฎีสถิติ 2 / มนตรี พิริยะกุล 20
41881215520เนื้อหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา1
41891215560อดีตข้าราชการกรมบัญชีกลาง / รวบรวมโดย วิวิธ ประภาศิริ3
4190121560เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น / วีนัส พีชวณิชย์ และ ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา16
41911215610วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 12
4192121570วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / วิลเลี่ยม ซี. เวอร์การา ; แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ 15
41931215740ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม / จีรวัสส์ ปันยารชุน1
4194121580Sage commtext series2
41951215810ดร.สุข พุคยาภรณ์ 21 ปีกับผลงานที่ได้ทำมา [2510-2531]1
4196121590Occupational Licensure and regulation / edited by Simon Rottenberg2
419712160การสัมภาษณ์ในงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4198121600Latin American politics and development / edited by Howard J. Wiarda and Harvey F. Kline2
41991216040สร้างตนให้รวยเรื่องไม่ยาก / สุชาติ ศรีสุวรรณ1
42001216080พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสำนักงาน = English conversation for office / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ Paragon Group1
4201121610Marketing an introduction / by Philip Kotler and Gary Armstrong1
4202121620Business computing for small contractors / Gary Grout2
42031216260หอยขมดึกดำบรรพ์อายุ 13 ล้านปี [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
4204121630Advanced accounting / by Paul M. Fischer ; William James Taylor and J. Arthur Leer2
4205121640Innovation : creativity techniques for hospitality managers / by Florence Berger and Dennis H. Ferguson1
42061216400Shakespeare, Measure for measure / Sheila Innes1
4207121650Introduction to hotel and restaurant management : a book of reading / Robert A. Brymer1
4208121660Intermediate accounting / by Jay M. Smith and K. Fred Skousen4
4209121670เทอร์โมความร้อนประยุกต์ / มนตรี พิรุณเกษตร2
4210121680Intermediate accounting / by A. N. Mosich and E. John Larsen4
42111216840มศว พลวัต : ครบรอบ 100 วัน อุทกภัยอุตรดิตถ์ / บรรณาธิการ ดวงจิต ศิริวัฒน์1
4212121690Communications in business / Walter Wdlls1
421312170เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร / สมิต สัชฌุกร10
4214121700Statistics for business and economics / Paul Newbold1
4215121710Competence in communication : a multidisciplinary approach / edited by Robert N. Bostrom4
42161217110งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา/ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
42171217180เช็ค: ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / สัมฤทธิ์ รัตนดารา2
4218121720Professional guide to alcoholic beverages / by Robert A. Lipinski and Kathleen A. Lipinski2
4219121730Pascal programming and problem solving / by Sanford Leestma and Larry Nyhoff2
42201217350IMF in Focus [journal]1
42211217380การเมืองโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง / ธวัช วิชัยดิษฐ์1
4222121740On the law of nations / Daniel Patrick Moynihan1
4223121750Life the science of biology / by William K. Purves and Gordon H. Orians1
42241217580RT 3052
4225121760Fiscal policy essays in honour of Cedric Sandford / edited by David Collard1
42261217600Reading and writing LA 342 / Language Institute Dhurakit Pundit University2
42271217610LA 3022
42281217660ผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การวิจัย ...และรายงานประจำปี... / สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2
42291217670ขุนพลอสูร / อดุลย์ พิจิตร, ผู้แปล1
42301217680การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล1
4231121770Production operations management text and cases / Terry Hill2
42321217710ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ = Western political thought form socrates to the age of ideology / เบรน อาร์ เนลสัน ; แปลโดย สม1
423312177203 ปี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 1 ตุลาคม 45-10 มีนคม 48 / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย1
42341217730ศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
42351217780รางวัลพระปกเกล้าทองคำ... / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
4236121780Sage Criminal justice system annuals1
42371217830ปอกเปลือก...อานันท์ ปันยารชุน ชลธิศ อาจมนภาพ 1
42381217870สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม / กรมราชทัณฑ์2
4239121790Mass media and social change / edited by Elihu Katz and Tamas Szecsko2
42401217970นิทรรศการศิลป1
424112180Employment manual10
4242121800How to advertise and promote your small business / Gonnie McClung Siegel1
42431218090ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย = Marketing hall of fame... / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย1
4244121810Personal selling : an interactive approach / Ronald B. Marks1
42451218110เรือนจำ...เรือนพัฒนา / กรมราชทัณฑ์2
42461218120การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย1
4247121820Strategic thinking / Gordon J. Pearson1
42481218280ประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร [จุลสาร] / ธิดา สาระยา1
4249121830Supervision in the hospitality industry / Jack E. Miller and Mary Porter1
4250121840Innopac acquistions module2
42511218460กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2
4252121850Commodore 64 TM basics / Ann Harris1
4253121860Fundamentals of financial accounting / by Glenn A. Welsch and Daniel G. Short2
4254121870Money and capital markets the financial system in the economy / Peter S. Rose4
4255121880Contemporary personal finance / by Louis E. Boone and David L. Kurtz2
42561218870เครื่องประดับคู่บารมี... สุดยอดดาราอัญมณีประตัวคุณ3
425712188803 ปี สนข. "ภารกิจที่มุ่งมั่น" [พ.ศ.2545-2548] / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1
4258121889060th anniversary of the highest commander of the Royal Thai Armed Forces1
4259121890Modern English in action / Henry I. Christ2
42601218900Massage therapy1
42611218910Thai traditional massage1
42621218940Ancient astrological gemstones and talismans : the complete science of planetary gemology / Richard S. Brown, Jr.1
4263121900Market research and analysis / Donald R. Lehmann1
42641219000การบริหารทางจิต1
42651219060ธรรมทายาท4
42661219070กติกาตะกร้อประวัติศาสตร์ของไทย/ รวบรวมโดย ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน์ และม.ล.ปัทมาวดี นวรัตน์1
4267121910Conversational Chinese 301 / Compiled by Kang Yu Hua and Lai Si Ping translated by Zhu Wenjun revised by Fang Li1
4268121920Hot air 1 : an explosive collection for top airbrush illustration / compiled by Werner Stever1
4269121930World encyclopedia of political system and parties / edited by George E. Delury2
42701219300รายงานประจำปี... / บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)2
4271121940Advances in political science6
4272121950Sage criminal justice systems annuals2
4273121960Structured cobol Jundamentals and style / Tyler Welburn2
42741219690สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 23-24 พฤศจิกายน 25311
4275121970The nears media in national and international conflict / edited by Andrew Arno and Wimal Dissanayake2
42761219700หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
42771219720Annual report... / CAT Telecom Public Company Limited2
42781219760เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย...1
4279121980Mass communication law cases and comment / by Donald M. Gillmor and Jerome A. Barron2
42801219860ผู้บังคับบัญชา / กิตติ รัตนฉายา1
4281121990Inventory of marriage and family literature volume VIII / edited by David H. Olson and Roxanne Markoff2
42821219900ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย/ สำเนาว์ ขจรศิลป์4
42831219990เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ? [จุลสาร]2
42841220A dictionary of political economy / edited by M.I. Volkov1
4285122000Policy and performance : agricultural and rural development in post-independence India / P.R. Dubhashi2
4286122010International organizations principles and issues / A. LeRoy Benneth1
42871220110นี่คือสหรัฐอเมริกา1
4288122020U.S-Japan science and technology exchange patterns of interdependence / edited by Cecil H. Uyehare2
42891220200Accounting1
42901220260นโยบายและแผนการวิจัยของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529) การวิจัยเพื่อพัฒนาและความมั่นคงของชาติ1
4291122030The Complete guide to buying, sellling and investing undeveloped land / James J. Sheerin1
4292122040Borzoi book in law and American society4
42931220400รายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ...2
4294122050คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร6
4295122060สรีระวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4296122070สรีรวิทยาของพืช / มนตรี เพชรทองคำ4
4297122080สรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหาร / วิทยา สุริยาภณานนท์4
42981220830พระพุทธศาสนาให้อะไร / พระราชธรรมนิเทศ1
4299122090BO3544
4300122100สัณฐานวิทยาของพืช / ยุพา วรยศ4
43011221030ตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
4302122110พืชสมุนไพร / สมสุข มัจฉาชีพ2
43031221110แบบวิทยา1
43041221130สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย1
4305122120สวนหลวง ร.9 3
4306122140BO353 (H)4
43071221480SEEDS... : safety, energy-efficience, environmental devices and serivices1
4308122150ราวิทยาเบื้องต้น / พิไลพรรณ พงษ์พูล2
4309122160010th SIIT anniversary1
43101221610คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
43111221690พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร : 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์1
4312122170Pathogenic bacteria6
43131221700วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเศรษฐกิจ / สถาบันบัณฑิตพัฒน1
43141221710สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มการเมืองและการบริห1
43151221720วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ1
43161221780วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์1
43171221790โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย และกลุ่มรับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเ1
4318122180MI311 (H)4
43191221810Study in the Holland...1
43201221840ภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว 3
4321122190สัตววิทยา / ธวัช รักศีล4
43221221960แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / บรรณาธิการโดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล1
4323122200ZO4114
4324122210สัตววิทยาทั่วไป / อาจ แจ่มเมฆ2
4325122220สรีรวิทยาของสัตว์ / ยงยศ มนต์เสรีนุสรณ์4
43261222240คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร โดย บิรติช เคานซิล5
4327122230ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ / มณี อัชวรานนท์4
43281222340โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
43291222360บรรณสารวาทิต ครูจ้อน ไทรวิมาน2
43301222390เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 6 ปี / บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)1
4331122240พฤติกรรมของสัตว์ / มณี อัชวรานนท์4
43321222410พูด อ่าน เขียน อังกฤษ 109 ชั่วโมง... / จินตนา วอห์ลเก้น1
43331222440Road to success กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจความสำเร็จสำหรับ SMEs / บรรณาธิการ ดวงธิดา รอดเรืองฤทธิ์1
4334122250สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Invertebrate zoology / สุภาวดี จุลละศร8
43351222510การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ...1
43361222560นโยบายรัฐบาลทักษิณกับภาระการคลังในปัจจุบันและอนาคต1
43371222570สรุปการติดตามผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค1
4338122260หอยทะเล / วันทนา อยู่สุข2
4339122270สัตว์มีกระดูกสันหลัง / โดย สวง บุณยวณิชย์ ; มนตรี เพชรทองคำ และไพบูลย์ ภูริเวทย์4
43401222750รายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก1
43411222790สัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทยประเด็นท้าทายความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1
4342122280การบัญชีธุรกิจแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร2
434312230ใครดี-ใครได้ / เกวิน เคนเนดี้ ; แปลโดย กริช สืบสนธิ์4
4344122300คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย สมบุญ ศิริโสภณา และ ประสาน บุญเสริม 22
43451223040เหรียญนวมหาราช1
43461223070ข้าราชการนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 47 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
43471223080สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง : หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 62 / สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ1
4348122310วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / วิลเลี่ยม ซี่. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25
43491223110ยาระงับสรรพโรค / พุทธทาสภิกขุ1
43501223130พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25351
4351122320วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต โตสุโขวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]30
43521223210วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ = First impressions / แอน เดเมอเร่ และ แวเลอรี่ ไวท์ ; แปลโดย กมลวรรณ รามเดชะ2
43531223290มรดกปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล1
43541223330สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมเขตจังหวัดนครพนม / สุกัญญา ภัทราชัย1
4355122340รายงานประจำปี... / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ3
43561223510สถิติการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ...9
43571223580แผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลังตามนโยบายการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ / กระทรวงการคลัง1
4358122360แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ / อภิศักดิ์ โสมอินทร์2
4359122370ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / โดย ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อุไรวรรณ จุณภาต10
4360122380ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน / นุกูล กระจาย9
43611223800รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3
4362122390ฟิสิกส์เล่มเล็ก / สุขุม ศรีธัญรัตน์5
436312240บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี11
4364122400ฟิสิกส์ / โดย ไบเจล เฮนเบสท์ และ ฮีเธอร์ คูเปอร์ ; แปลโดย ลิขิต ฉัตรสกุล1
43651224010พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย1
43661224030ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 25321
43671224040รายงานกิจการฐานะการเงินชื่อเจ้าของทุนมุลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ / มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ6
43681224050งานทอดกฐินสามัคคี / ประพาส เวชภูติ4
43691224120ประเสริฐ บุญสม1
4370122420ไฟฟ้าและแม่เหล็ก / ชำนาญ เต็มเมืองปัก6
43711224220อมตธรรม : มรรคาสู่ชีวิตใหม่1
43721224230เจริญ คันธวงศ์2
43731224330ลักษณะภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา2
43741224340สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ปี / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย1
43751224380การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์2
4376122440กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น / สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์4
4377122450แสงประยุกต์ / นิรันดร์ แนบชิด4
43781224530Spaces interiors of the USA and Canada...1
43791224560สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ7
4380122460แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น /โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่นๆ] 15
43811224660กระทรวงแรงงาน ปี... / กระทรวงแรงงาน1
43821224680Annual report... / Securities and Exchange Commission, Thailand10
4383122470Hua yu jiao xue zhi yin12
43841224760คนหลายโศลก1
43851224810รวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่ม 1/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
43861224860ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ/ สมาคมชาวปักษ์ใต้2
4387122490English through picture12
438812250ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์6
4389122500บทสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี10
43901225000คู่มือการเขียนแบบด้วย AutoCAD Isometric สำหรับวิศวกร / วิทยา สงวนวรรณ2
4391122510การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน / สากุล สร้างบัณฑิตสกุล1
43921225180ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข...2
4393122520ผลของคำร่วมสมัยในโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / เฉลิมชัย ผู้พัฒน์1
4394122530คำคะนองในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2521 - 2525 / แน่งน้อย บุญยเนตร1
4395122540ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ปัญหาในการปฏิบัติงานและเหตุผลส่วนตัวกับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง1
4396122550ดาราศาสตร์ / ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม4
43971225530วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod / พลธนดล วนประภาเวช1
43981225610แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'501
43991225670จากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่ความเข้าใจที่ดีต่อกัน : 36 ปี ของโครงการฟุลโบรท์ในประเทศไทย1
4400122570ดาราศาสตร์ / โดย ฮีเธอร์ คูเปอร์ และ ไนเจล เฮนเบสท์ แปลโดย พรชัย พัชรินทร์ตนะกูล1
44011225700รวมสูตรน้ำยาทางการถ่ายภาพ / ประสงค์ สุรสิทธิ์1
44021225890State in Burma1
4403122590ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / นิตยา รัศมีรัตน์1
44041225910ศาสนาประจำชาติ / สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์2
44051225990ญาณวิเศษจากอดีตชาติ / อ.ระสานนท์1
4406122600บทบาทของกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาควบคุมการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยา / ศรีธวัฒน์ อิทธิระวิวงศ์1
4407122610พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ / บุญโปรด หนันชัยบุตร2
44081226160ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล1
4409122620การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค / กังวาล เนียมสุวรรณ1
44101226200ผ่ามาร์กอส2
4411122630Zhong guo lu you chang yong han yu / Long Tang10
4412122640Rudiments of chinese phonetics 1 / complied by Chen Mingyuan ; Zhu Zhu and Liu Ji2
44131226400Dhurakijpundit university bulletin : Undergraduate studies / Dhurakijpundit University10
44141226410พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติการเมืองกับการปกครองไทย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์2
44151226460New party fun book laughter and fun for everyone1
4416122650Qi miao de zhong guo zi1
4417122660Xi zi tie4
4418122670Wen zi / Ye Zi Xiong1
44191226760Journal of Humanities [journal]1
4420122680Ci shu yu yu yan6
44211226880ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวปฏิบัติ / ธีระ รุญเจริญ1
4422122690Han yu pin yin zi xiu ke ben / Lin Han Da6
442312270ศาสตร์และศิลปในการบริหารงาน / อุทัย หิรัญโต9
4424122700ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์13
4425122710ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์10
44261227190เครื่องจักสานในวิถีชีวิตไทย1
4427122720ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน / โดย กัญจนา สินธวานนท์ , วิภาวรรณ ทองโสภิต และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์12
44281227200ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐให้แก่ประเทศไทย : สามทศวรรษแห่งความร่วมมือ1
4429122730ชุดเรื่องเบื้องหลัง1
4430122740สเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี / พิมล เรียนวัฒนา4
44311227410โคตรโกงลำใย1
44321227420สารคดีลางเรื่อง / ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา1
44331227440กระบวนการโกงชาติ : เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา3
4434122750PH314(H)3
44351227570ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์8
4436122760PH3144
44371227600รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping / ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชัยมหาวงศ์3
4438122770คู่มืออิเลคโทรนิค 2 / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ4
4439122780คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
44401227820อิ่มอร่อยทั่วกรุง1
44411227850ธรรมนูญสำหรับชีวิตศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตที่สมบูรณ์ / พระเทพวิสุทธิเมธี1
4442122790อีเล็คโทรนิคส์ 1 / อัมพวัน ติยะพรรณ4
44431227900สืบทอดเจตนารมณ์ 24 มิถุนา1
444412280วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และวิฑูรย์ สิมะโชคดี6
4445122800ฟิสิกส์ / โดย นรินทร์ เนาวประทีป และ บริบูรณ์ เนาวประทีป1
4446122800020 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2529-2549 / มหาวิทยาลัยรังสิต2
4447122810ฟิสิกส์ยุคใหม่ / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ สิริชัย ประเสริฐวงศ์2
4448122820พลังงานนิวเคลียร์ / ไนเจล ฮอว์กส์ ; แปลโดย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์1
4449122830Reactor physics4
44501228330ความรู้เบื้องต้นประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ... / สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ2
44511228380Annual report... / Harvard University Library1
4452122840ฟิสิกส์รังสี (H) / นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ 3
44531228410พระคัมภีร์พระกวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ1
44541228420ตำนานศาลเจ้า-โรงเจที่มีอายุ 100 ปีเมืองไทย... / ธ. ธีรทาส4
44551228440สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. .../ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 6
4456122850ฟิสิกส์รังสี / นิพนธ์ ตั้งประเสิรฐ4
44571228500เมตตากถาและกรุณากถาปกิณณกกถา / พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) 1
44581228510ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพุทธปฐมเทศนาและบทสวดมนต์อื่นๆ1
44591228520เปล่าๆ...บริสุทธิ์ / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม2
44601228540กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี1
44611228560รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej / สำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิ1
44621228580รายงานประจำปี... / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ1
44631228590เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ2
44641228640รายงานประจำปี โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ... / วัชรา ธิตินันทน์ และ อรุณ อัครวโรทัย2
44651228660รายงานประจำปี... / บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)1
44661228760คู่มือแผนที่แหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย1
4467122880BI1134
44681228800สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่1
4469122890เคมีชีวิต / ประดิษฐ์ มีสุข6
44701228960สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
44711228990รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี... hild watch... 1
4472122900สารชีวโมเลกุล / โดย มุกดา ฐิตะสุต และ นิ่มนวล โอกูม่า2
44731229060รายงานประจำปี... / บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
44741229070รายงานประจำปี... / บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)1
44751229080Annual report... / General Engineering Public Company Limited1
4476122910CH3524
44771229110รายงานประจำปี... / บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1
44781229160รายงานประจำปี...2
4479122920CH3514
44801229200Who's who in the world 2007 / Marquis Who's Who1
44811229250MK 2011
4482122930อิมมูนโนวิทยา / บุญทา วรินทร์รักษ์4
44831229300ว่ายน้ำ1
44841229340ร่วมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม... : กิจกรรมเพื่อสังคม...2
4485122940กายวิภาค : ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว2
44861229450National parks in Thailand / National Park Office1
44871229540รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา2
44881229570นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี4
44891229590ILO คืออะไร ILO ทำอะไร / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
4490122980นิเวศวิทยา / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์4
44911230Dictionary of economics / by Harlod s. Sloan and Arnold J. Zurcher2
4492123000การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
44931230020หรรษาสารคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร1
44941230060ทางเดินของคนดี : กตัญญูกตเวทีเป็นยอดแห่งความดี / ปัญญานันทภิกขุ1
4495123020สารชีวโมเลกุล / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
44961230200พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี... 9
4497123030ZO301(s) 4
4498123050พันธุศาสตร์ / ชัยฤกษ์ มณีพงษ์2
4499123060พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ2
4500123070พันธุศาสตร์พื้นฐาน / มุกดา [คูหิรัญ] ณัฏฐสมบูรณ์2
4501123090จุลชีววิทยา / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์7
45021230920พิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำแด่ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น3
450312309501 ปี รัฐบาลกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและนักธุรกิจสร้างชาติ1
450412310GM 41318
4505123110MI211 [S]4
4506123120Virology4
4507123130พฤกษศาสตร์ / อรษา แสงอุทัย4
45081231300รายงานประจำปี... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร7
45091231320เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2
4510123140จุลชีววิทยาของอาหารและนม / พวงพร โชติกไกร4
45111231480อนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์3
4512123150Food microbiology4
45131231550เทคโนโลยีพลพณิชยการ/ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ1
45141231590อมตะทวารเปิดแล้วสำหรับทุกท่าน / ปัญญานันทภิกขุ1
4515123160สถิติเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา6
45161231610Rubaiyat of omar khayyam / Edward Fitzgerald1
45171231660โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย1
4518123170สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ หวังพานิช 10
45191231730Cittradharma1
4520123180สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / โดย วีนัส พีชวณิชย์ และ สมจิต วัฒนาชยากูล10
45211231850หลักการและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีและการลงรายการ ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว (Lao agricultural database) / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
45221231860การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 1
45231231870การใช้โปรแกรม WebAGRIS ในการสืบค้นและบันทึกสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล และ ถิรนันท์ ดำรงค์สอน1
4524123188025th Silver Jubilee Fairview International School Aflame for learning : Innerview 2003/20041
45251231890Writer's choice : grammar and composition, grade 10 / William Strong and Mark Lester1
4526123190ST209 (H) 1
4527123200สถิติธุรกิจ / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร3
4528123210สถิติเศรษฐศาสตร์ / ทวี รื่นจินดา6
45291232190100 years Thailand-Japan relations1
45301232270Chulalongkorn University at 75 portrait to a university1
4531123230สถิติพื้นฐานเศรษฐกิจและธุรกิจ / อุไรวรรณ เทพเทศ11
45321232330Queenmary / Bryce J. Gillespie1
4533123250ชีวสถิติ ตอนที่ 1 สถิติภาคพรรณนา / ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์6
4534123260สถิติบริหารธุรกิจ /สมศรี ลีลานุช 4
45351232610รายงานประจำปี... / บริษัทยูไนเต็ด ฟลาว์มิลล์ จำกัด (มหาชน) 1
4536123270แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ /สุทธิชัย โง้วศิริ 19
45371232740Packaging eco-design strategies2
4538123280แนวคำถามคำตอบหลักสถิติ / สุทธิชัย โง้วศิริ 4
45391232880รายงานประชาชน ประจำปี...12
454012330ประสิทธิภาพการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ6
4541123300ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 / ศรี วรกุลสวัสดิ์12
45421233000จรรยาบรรณสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย3
45431233090เคล็ดลับการป้องกันและกำจัด Virus computer ด้วยตัวคุณเอง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร1
4544123310แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 /กมล เอกไทยเจริญ 9
45451233100รวมเครื่องมือเด็ดเพื่อคนเล่นเน็ต / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล1
45461233170บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ / สุมน อมรวิวัฒน์1
4547123320ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม. ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ15
4548123330คำบรรยายวิชา พบ. 272 การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ20
45491233300แสงส่องใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช6
4550123340ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี14
45511233440ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ [Thailand Creative & Design Center : TCDC] ก่อตั้งโดยรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสั1
4552123350ทฤษฎีทางการทดสอบ / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์10
4553123360ตรีโกณมิติแผนใหม่ / โดย สมศักดิ์ วยะนันทน์ และ ศศิเกษม ทองยงค์6
45541233720สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 21
45551233730ผู้ข้ามโขงยามรุ่งอรุณ : บันทึกเบื้องหลังการยุติสงครามไทย-ลาว / วงศ์ พลนิกร1
4556123380พร๊อบอะบิลิตี้ แอนด์ สแตตีสติคส์ / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ4
45571233840สารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์1
45581233870สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4559123390ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 / สุทธิชัย โง้วศิริ12
4560123400ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ / โดย ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]10
45611234040กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน1
45621234070พิธีประสาทปริญญาบัตร/ วิทยาลัยกรุงเทพ.2
45631234130อานุภาพทางจิต จิตตานุภาพหรืออำนาจจิต1
45641234170วันรพี 50 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
45651234230Media and mediation / editors Bernard Bel... (et al.)1
45661234260เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (เคล็ดลับ)2
45671234270คู่มือการรับมอบตัวและการลงทะเบียนลักษณะวิชาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น1
4568123430สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์22
4569123440สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล....[และคนอื่นๆ] 20
45701234410รายงานประจำปี... / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5
4571123450แบบเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น / โดย สุพจน์ ชะนะมา...[และคนอื่น ๆ] 21
45721234510รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 20001
45731234520รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 20051
45741234530รายงานการศึกษา เรื่อง การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20041
45751234630ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร 2548 ครั้งที่... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
45761234780เราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิผลแล้วจริงหรือ / เทียน อัชกุล1
4577123480วิทยาศาสตร์ 2 / โดย วิชัย หโยดม...[และคนอื่น ๆ]24
4578123490อักษรศาสตร์นิพนธ์ 4 : รวมบทความทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ, บรรณาธิการ1
45791234910เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาอาหารเพื่อเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์การดำเนินโครงการหนูรักผักสีเขียว1
45801234980Balanced scorecard [CD-ROM]4
4581123500แผนที่ทางหลวงประเทศไทย 76 จังหวัด1
45821235000ข้อคิดบัณฑิตใหม่ / สัญญา ธรรมศักดิ์1
45831235010สิบปีในสวนโมกข์ : เล่าเรื่องชีวิตในวัยหนุ่ม / พุทธทาสภิกขุ1
45841235150ลูก : คำที่แม่เฝ้ารอ / ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิชัยยุทธ์ซิดนีย์ ไอวีเอฟ1
4585123530สิงคโปร์ : ตัวอย่างสังคมสรรพภาษา / บุญเรือง ชื่นสุวิมล1
45861235630ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ... ประพนธ์ ศาตะมาน, บรรณาธิการ1
4587123570โครงสร้างภาษาอังกฤษ / มธุรส วิสุทธิกุล10
45881235710การดำเนินงานของกองนันทนาการ ประจำปี... / กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2
45891235780Lawrence Erlbaum Assciates (LEA) communication series1
4590123580รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย / 25291
45911235820รายงานประจำปี... = Annual report... / โรงงานยาสูบ1
4592123590การสอนทักษะภาษาอังกฤษ / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์2
4593123600เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
45941236090The fifteenth anniversary of Pranakorn-Kuring-gai friendship project2
4595123610The art of control engineering / Ken Dutton, Steve Thompson and Bill Barraclough1
45961236170นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...4
4597123620พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตอนที่ 1 เรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ / จิราภา งามลักษณ์4
45981236220การถาม-ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / สิริ กรินชัย1
45991236290Information resources empowerment : enhancing knowledge heritage1
4600123630คู่มือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / สุวรรณา ตรีมาศ3
46011236320เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
46021236340พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ / สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง1
4603123635072 พรรษาบรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์1
46041236380ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.... / สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์4
4605123640Advertising : its role in modern marketing / S.Watson Dunn1
46061236400Annual report... / IRPC Public Company Limited1
46071236430แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี...1
46081236440ทำเนียบรายชื่อ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1
46091236490Annual report... / TOT Public Company Limited11
4610123650Advance in marketing and public policy / edited by Paul N. Bloom1
46111236530เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / สำน1
46121236550Corporate governance report of Thai Listed Companies...2
46131236560รายงานประจำปี... / กระทรวงศึกษาธิการ3
46141236580เจาะเทรนด์ "หลักสูตรปริญญาโท" สุดฮ็อตปี 501
4615123660Advance in international marketing : a research annual / edited by S. Tamer Cavusgil1
46161236610รายงานประจำปี... / กรมทรัพยากรธรณี1
4617123670Advances in business marketting / edited by Arch G. Woodside3
46181236750Factors affcting natural rubber price in SuratThani province2
4619123680Inside retail sales promotion and advertising / by Harry Spitzer and F. Richard Schwartz1
46201236830การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา = Development of knowledge creation systems using team learn1
46211236850คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager pro 61
4622123690Making the local news : local journalism in context / edited by Bob Franklin and David Murphy1
46231236980Mass media in a changing world : history, industry, controversy / George Rodman2
462412370Win-win negotiating turning conflic into agreement4
46251237080ASEAN documents series 1967-19863
4626123710เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : แบบฝึกปฏิบัติ2
46271237110Training handbook for job-placement1
4628123720Marketing warfare / by Al Ries and Jack Trout1
46291237240รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี1
46301237250รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ประจำปี...3
46311237290ด้วยพระบารมี2
4632123730Reading in marketing management : from the European journal of marketing / edited by Gordon E. Greenley and David Shipley1
46331237300Sweet words : the music of His Majesty the King of Thailand vol... / edited by hucky Eichelmann1
4634123740Maxi marketing : the new direction in advertising, promotion and marketing strategy / by Stan Rapp and Thomas L.Collins1
4635123750Marketing today / David J. Rachman1
4636123760Marketing : basic concepts and decision / by William H. Pride and O.C.Ferrell4
4637123770Preface to marketing management5
4638123780Perspectives in marketing / edited by J. Barry Mason and Hazel F.Ezell1
46391237870รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9
46401237880รายงานประจำปี... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9
4641123790Successful marketing for the small business / Dave Patten1
464212380มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน / อัมพิกา ไกรฤทธิ์7
4643123800Marketing management1
4644123810Handbook of inventory management / Robert L. Janson1
4645123820พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2541พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.25402
46461238230Strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand...1
46471238250บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website : meechaithailand.com 5
464812382809 คน 9 ความดีเพื่อพ่อ2
4649123830Purchasing and material management / by Michael R.Leenders; Harold E. Fearon and Wilbur B. England2
46501238360Ministry of education on Thailand centennial 1892-19921
46511238370The university and international relations1
4652123840Retail buying / by Jay Diamond and Gerald Pintel1
46531238420เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์2
4654123850ก้าวข้ามศตวรรษ / มินทร์ อิงค์ธเนศ แจ๊ค ; เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม4
46551238510ชีคทาสหัวใจ / แปลโดย เกษวดี1
46561238690You read therefore we are1
4657123870Purchasing and materials management / Joseph L. Cavinato1
4658123880Logistical management / by Donald J. Bowersox; David J. Closs and Omar K. Helferich3
4659123890Statics : engineering mechanics / by Antheny Bedford and Wallace Fowler1
46601238900งานวิจัยของคณาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ทบวงมหาวิทยาลัย1
46611238920โครงการสร้างโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาคม / พระราชวินัยเวที1
466212390มนุษยสัมพันธ์ / โยธิน ศันสนยุทธ7
4663123900The environment of international banking / Charles W. Hultman1
4664123910The management of luck / John Burke1
4665123920A communication audit handbook helping organization communicate / Seymour Hamilton1
4666123930Robin Hyman's dictionary of quotations1
46671239380คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ...4
4668123940Political questions : political philosophy from Plato to Rowls / Larry Arnhart1
46691239480การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน [จุลสาร]1
4670123950A Japanese and English dictionary with and English and Japanese index / James Curtis Hepburn1
46711239500ครบรอบ 64 ปี กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข1
46721239530รายงานประจำปี... / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 12
46731239550ระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์1
4674123964056 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์5
46751239660เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา1
4676123970The origins of democratic thinking : the invention of polities in classical Athens / Cynthia Farrar1
46771239760ABAC graduate directory 19851
4678123980เศรษฐมิติ : แบบฝึกปฏิบัติ / บุญช่วย ศรีคำพร...คนอื่น ๆ 2
46791239850The children's television community / edited by J. Alison Bryant1
4680123990ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกหัดปฎิบัติ / กระมล ทองธรรมชาติ2
46811240Transmission and distribution electrical engineering / Colin Bayliss1
468212400เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์8
46831240030รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ปี... / กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์1
46841240040กฎหมายสามัญประจำบ้าน... / กระทรวงยุติธรรม6
46851240070สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาการพิจารณาคดีต่อเนื่องเกิดผลกระทบต่อสังคมกระบวนยุติธรรมหรือไม่อย่างไร1
46861240080รายงานประจำปี... / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
4687124010Tourism today : a geographical analysis / Douglas Pearce1
46881240110ผลงาน 20 ปี เอ็มเทค = 20 mtec / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ1
46891240160อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย1
4690124020A guide to commercial artificial intelligence / Wendy B. Rauch-Hindin1
46911240230Miles garden / Karl Axel Arvidsson1
4692124030MBAs on the fast track : the career mobility of young managers / Phyllis A. Wallace1
46931240370Korean dance and music1
4694124040Budgeting and budgetary control / G.P. Jakhotiya1
46951240430Women of Rome / Sam Waagenaar1
46961240480Felonies of the MK terrorists in Iran : A study of the use of terrorism force threats and torture1
4697124050Quantity food production, planning, and management / by John B. Knight and Lendal H. Kostchevar1
4698124060ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย2
4699124070ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4700124080ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน : แบบฝึกปฏิบัติ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...คนอื่น ๆ2
4701124090ระบบการเมืองเปรียบเทียบ : แบบฝึกปฏิบัตติ2
470212410ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลในองค์การ / โดย บุญทัน ดอกไธสงและเอ็ด สาระภูมิ8
4703124100ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
47041241090อนุสรณ์ทักษิณสัมพันธ์2
4705124110พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ2
4706124120การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน : แบบฝึกปฏิบัติ / กิติมา สุรสนธิ...คนอื่น ๆ4
4707124130Advertising : what it is and how to do it / Roderick White2
4708124140The fundamentals of advertising / John Wilmshurst1
4709124150Advertising / by John S.Wright; Willis L. Winter and Sherilyn K. Zeigler1
4710124160Advertising / by John S. Wright and Daniel S. Warner1
4711124166040 ปี บีโอไอ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2
4712124170How to become an advertising man / James Webb Young1
47131241720Thai films...2
47141241740อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2
47151241760ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี... / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง9
47161241790World of standards and quality...1
4717124180Advertising careers / Jan Greenberg1
47181241810รายงานประจำปี... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน6
47191241820รายงานประจำปี... / บริษัทเค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)1
47201241830ชายายอดดวงใจ / แปลโดย เกษวดี1
47211241860นวนิยาย ; อันดับที่ 1031
47221241880หนึ่งรักคืนใจ / แปลโดย อมิตดา1
4723124190So you want to be in advertising / Ed Caffrey1
47241241920ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง : งานวิจัยจาวบ้าน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น1
47251241940ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1
472612420โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) / มนัส สุวรรณ1
4727124200Spending advertising money / Simon Broadbent1
47281242010Presenting service : the ultimate guide for the foodservice professional / Lendal H. Kotschevar and Valentino Luciani1
47291242080ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ / ชนาทร จิตตเดโช... [และคนอื่น ๆ]1
4730124210How to make your advertising twice as effective at half the cost / Herschell Gordon Lewis2
4731124220The Lasker story / edited by S.R. bernstein1
47321242240Thailand's research synopses : Thailand-Us education roundtables... / Office of the Education Council3
4733124230The unpublished David Ogilvy / David Ogilvy edited by Joel Raphaelson2
47341242380ประวัติการก่อสร้างวัดเขานันทาพาสุภาพ และศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน / หลวงพ่อชม อนคโณ;รวบรวมและเรียบเรียงโดย อุฑีรักษ์1
4735124240The Secrets of successful low-budget advertising / Patrick Quinn1
47361242400ศาสนธรรมเพื่อประชาธิปไตย1
47371242490Pregnancy basic ข้อควรปฏิบัติเพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ [จุลสาร]1
4738124250Advertising / James S Norris1
47391242510รายงานการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกองทัพไทย : กรณีการพึ่งพิงตนเองทางทหาร และระบบอุตสาหกรรมทางทหาร และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน1
47401242520องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4741124260Advertisting and communication management / Michael L. Ray2
47421242630ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...1
47431242660รอยไอยรา... / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 8
4744124270Strategic advertising campaigns / by Don E.Schultz; Dennis Martin and William P.Brown2
4745124280Handbook of advocacy advertising : concepts, strategics, and applications / Prakash Sethi2
4746124290Advertising for modern retailers / Shirley F. Milton1
47471242900พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
47481242910รายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2528-2529 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทส1
474912430เทคนิคการสร้างความสำเร็จของนักบริหาร / พอล เก็ตตี้ แปลโดยเวชยันต์4
4750124300ปัญหาเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุนตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย / จุมพล นันทศิริพล1
4751124310Advertising graphics / William Bockus H1
4752124320Big sales from small spaces / Norman King1
47531243290ข้อกำหนดของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
4754124330How to understand and use design and layout / Alan Swann1
47551243340ปากพนังอนุสรณ์28
4756124340Winning direct response advertising / Joan Throckmorton1
4757124350Media planning : a practical guide / Jim Surmanek2
47581243500งานและโครงการภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต1
47591243540ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น4
4760124360Eicoff on broadcast direct marketing / Al Eicoff1
4761124370Broadcast and cable selling / Charles Warner1
47621243700เพื่อชีวิตที่สดใสในวันปีใหม่ / ปัญญานันทภิกขุ1
4763124380Exhibits : planning and design / Larry Klein1
47641243950นวนิยายรัก1
476512440กำไรลูกเดียว / จอห์น ฟินตัน ; แปลโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ4
4766124400Advertising financial products and services / Alec Benn1
47671244090จุดมุ่งหมายคือความมั่นคงระหว่างชาติทั่วสากล / วาดิม ซากลาดิน1
4768124410Effective communications and advertising for financial institutions / Thomas Burns1
4769124420The emergency public relations manual / Alan B. Bernstein1
47701244250France, Austria, Slovak / ธงชัย ลิขิตชลธาร1
47711244290วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2546 / สมาคม1
4772124430Advertising : the process and pratice / Jack Engel1
47731244310เทอดพระคุณสองหลวงปู่ : ตอนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา1
47741244350รายงานผลการวิจัยรายครึ่งปี... = Half-Year research paper... / บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โฟกัสพาร์ทเนอร์ จำกัด1
47751244370เปิดใจให้มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ / เมธี ฉัตรทอง และ ลัดดา บุญวงศ์1
4776124440Cases in advertising and communications management / Stephen A. Greyser1
4777124450Schaum's outline of theory and problems of advertising / Herbert F. Holtje1
47781244590ถ้ามีปัญหาหนทางเหล่านี้อาจช่วยคุณได้1
4779124460ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์2
47801244640คู่มืออุบาสกอุบาสิกา1
4781124470Mylife in advertising & scientific advertising / Claude Hopkins1
4782124480Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Roxanne Hovland1
47831244850Proceedings of the second international conference on elearning for knowledge-based society / International Journal of the computer, the internet and 1
4784124490The advertising and promotion challenge / Leonard M.Lodish1
478512450ทฤษฎีองค์การ / สมยศ นาวีการ20
4786124500Public relations in the maketing mix / Jordan Goldman1
47871245010ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น1
4788124510All about PR / Roger Haywood2
4789124520Issues management / by Robert L. Heath and Richard Alan Nelson1
4790124530M&E handbooks series1
4791124540Public relations : principles, cases and problems / by H. Frazier Moore and Frank B.Kalupa1
4792124550Wadsworth series in mass communication1
47931245540หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1
4794124560This is PR : the realities of public relations / by Doug Newson and Alan Scott1
4795124570Secrets of successful public relation / Charles S.Phillips1
4796124580The practice of public ralations / edited by Wilfred Howard1
47971245810คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร5
47981245820สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์7
47991245830คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร5
48001245840รพี'371
48011245940พี่น้องโอคอนเบล1
48021245980ซานตาครู้สคอนแวนท์ ครบรอบ 75 ปี1
4803124600Successful media relations / Judith Ridgway1
48041246030สมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา9
48051246050คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ1
4806124610The management of public relations : analysis and planning external relations / Robert D. Ross1
48071246110รายงานประจำปี... / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
48081246120งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส3
4809124620Public relations management : a casebook / Roymond Simon1
48101246290ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบแล้ว) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
4811124630The public ralations writer in a computer age / Frank E.Walsh1
48121246460200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1
48131246480สรุปผลงาน 1 มีนาคม 2532-28 กุมภาพันธ์ 2536 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
4814124650New technology and public relations / edited by Kalman B.Druck, Merton Fiur and Don Bates1
4815124660Public relations cases / Jerry A.Hendrix2
4816124670How to make big improvements in the small PR shop / compiled by R.Keith Moore1
48171246760ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช... : ฉบับรับฟังความคิดเห็น2
4818124680Effective corporate relations : applying public relations in business and industry / edited by Norman A.Hart1
48191246840การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต2
48201246880รายงานประจำปี... / บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน)2
4821124690Professional public relations and political power / Stanley Kelley2
482212470การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน7
4823124700พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ2
48241247060บันทึกรอยทรายที่ปลายหญ้า1
48251247070ประชุมใหญ่สามัญประจำปี... สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย1
4826124710Publicity and customer relations in transport management / David W.Wrage1
48271247190แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์2
4828124720Proceeding third congress1
48291247230การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนตรีแ1
48301247260เอาชนะคำว่า "ไม่" ใช่เรื่องยาก : การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าไปสู่ความร่วมมือ / วิลเลี่ยม ยูริ ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์2
4831124730Computer control of manufacturing system / Yoram Koren1
48321247360สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท1
48331247370คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และ งามทรัพย์ เทศะบำรุง2
4834124740Kwei's video codes for Chinese characters / C.S.Kwei1
48351247450Last chance for Thailand wildlife1
48361247480รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึก1
48371247590Material connexion : the global resource of new and innovative materials for architects artists and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; 1
4838124760Packaging designs three1
48391247620คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประสบการณ์ของประเทศไทย / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ชยพล ธานีวัฒน์1
4840124770Antacid : a southeast Asia advertising management simulation / by Kenneth Mays and Tasman Smith2
4841124780Creative advertising : theory and practice / Sandra E.Moriarty3
48421247870Buddhist art and architecture in Pakistan / Ahmad Nabi Khan1
4843124790Guide to advertising / Mubaraq Ishak1
48441247940Religions for a better future1
48451247950แผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ... / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม1
48461247980แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง3
484712480การบริหาร / สมพงศ์ เกษมสิน6
4848124800Advertising : planning, implementation, control / Nylen David W1
4849124810Confessions of advertising man / David Ogilvy1
48501248120เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3
4851124820ปัญหาการยึดทรัพย์สินเกินส่วนที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชอบ / พิมล แสงพิสิทธิ์1
4852124830The practice of advertising / edited by Norman A.Hart and James O'Connor2
4853124840Cases in advertising and promotion management / by John A.Quelch and Paul W.Farris1
4854124850Positioning : The battle for your mind / by Al Ries and Jack Trout1
48551248500คู่มือซื้อบ้านใหม่ / บรรณาธิการ ธนจักร กมล1
48561248560ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทูลเกล้าทูลกระ1
4857124860How to advertise / by kenneth Roman and Jane Maas1
48581248610อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล1
48591248660ไหว้ครู / ทตตชีโวภิกขุ1
4860124870Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy2
48611248740สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พระมหาจันลา จิตตสุโก1
48621248750ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จีน1
48631248760นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น1
48641248770ทาส1
4865124880Advertising and promotion management / by John R.Rossiter and Larry Percy1
48661248810หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนประชานิเวศน์1
4867124890Kleppner's advertising procedure / by J.Thomas Russell ; Glenn Verrill and W.Ronald Lane2
4868124900Essentials of advertising strategy / by Don E.Schultz and Stanley I.Tannenbaum4
4869124910The 100 greatest advertisements / Julian Lewis Watkins1
4870124920Advertising / William M.Weilbacher4
48711249200รศ. 205 ศักราชท่องเที่ยวไทย1
48721249240MSU research digest [journal] 1
4873124930Advertising : principles and practice / by William Wells ; John Burnett and Sandra Moriarty2
48741249300ท่านรองละครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์ / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4875124940Construction profit management : the secrets of successful contracting / Leonard Brunotte1
48761249430ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
48771249480คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1
4878124950Case studies in marketing, advertising and public relations / edited by Colin McIver1
4879124960มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร1
4880124970Exhibit marketing / Edward A.Chapman2
48811249770ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์1
4882124980Handbook for public relations writing / Thomas Bivins2
4883124990Publicity and public relations guide for business / Bruce A.Brough1
48841249900พระราชนิพนธ์พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
48851249910พระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
48861250Dictionary of business and economics / by Christine Ammer and Dean S. Ammer1
488712500แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ / วุฒิชัย จำนงค์3
4888125000Inside public relations1
48891250010พระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล1
4890125010The radio & television commercial / by Albert C.Book ; Norman D.Cary and Stanley I.Tannenbaum2
48911250110Colony of Singapore annual report ...9
48921250120Iran1
4893125020Management accounting / by Wayne J.Morse, James R.Davis and Al L.Hartgraves1
48941250200คำคมควรคิดหรือภาษิตสอนใจในพระอภัยมณี / สุนทรภู่ รวมรวมโดย มนตรี เฟื่องอรุณธรรม1
48951250240อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระช่วงเกษตรศิลปาการ...1
4896125030Contemporary political ideologies : movements and regimes / Roy C.Macridis1
48971250360นิทานทองอิน / นายแก้วนายขวัญ (นามแฝง) 1
4898125040The radio station / by Michael C. Keith and Joseph M. Krause1
4899125050Business data communications / David A.Stamper1
4900125060Management information system : stralegy and action / Charles Parker1
4901125070Addison-Wesley Series on Managing Human Resources1
49021250780สักระวาน่าหนาว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4903125080Stress management technique : managing people for healthy profits / Vernon Coleman1
49041250810รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549) / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
49051250940ฉวยอำนาจ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49061250950ตบตา : ละครพูดขัน ๆ สององค์ / เออเยน ลาบิ๊ช ; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
49071250960รายงานประจำปี... / บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 1
4908125100Primetime : network television programming / by Richard A. Blum and Richard D. Lindheim1
49091251070หัวใจนักรบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
49101251080แก้แค้น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49111251090เจ้าข้า, สารวัด : ละครพูดชุดเดียวอย่างตลกสำหรับทหารเล่น / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
4912125110Marketing effectiveness insights from accounting and finance / by Stanley J.Shapiro and V.H.Kirpalani1
4913125120Marketing : contemporary concepts and practices / by William F.Schoell and Joseph P.Guiltinan1
4914125130Direct marketing management / by Mary Lou Roberts and Paul D.Berger1
4915125140Database marketing / by Robert Shaw and Merlin Stone1
49161251490เปาบุ้นจิ้น2
4917125150Old bridges of bangkok2
4918125160ปีเยาวชนสากล 19852
4919125170การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ4
4920125180สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ1
49211251860Cheiro's language of the hand / Harold Unite Cross1
49221251890เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสถียรโกเศศ [นามแฝง]1
4923125190สังคมศึกษา 4 : แบบฝึกปฏิบัติ2
492412520คุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ 8
4925125210Putting the one minute manager to work12
49261252180Hudson Taylor in early years the growth of a soul / Howard Taylor1
49271252270ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาทางปฏิบัติธรรม / พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธฐานิโย)1
4928125230How to live with a neurotic wife10
4929125240เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพและเบื้องหลังชีวิตพลายมงคล / ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ4
49301252420เป็นมนุษย์นี้แสนยาก / ประณีต ก้องสมุทร1
4931125250หน้านี้ของคุณหนู / บุญเหลือ2
4932125260ชุดบริหาร-ธุรกิจ6
49331252650มหาเวชสันดรชาดก1
4934125270ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เค็นเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; แปลโดย น.ชญานุตม์6
4935125290Up organization7
4936125300วัดของเรา / ทรรศนียา กัลยาณมิตร ภาพประกอบโดย โชติ กัลยาณมิตร4
49371253080Thailand's Pridi Banomyong : A Political biography / David Morell and Richard Doner2
4938125310ถามใจเธอดูก่อน / แปลโดย นันทิยา ศ2
4939125320สองทศวรรษในดงขมิ้น / ไต้ ตามทาง1
4940125330The Japanese way of doing business6
4941125340การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย / ลักษมี คงลาภ3
4942125350เส้นทางของข้า / ดนัย ตุลาบดี2
4943125360ศิลปการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เล่ม 1 [ตอน 1-2=01-02] ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ : หนี่จิ้วซื่อเทียนไฉ / ซ่าง จิง ; แปลโดย สิน วิภาวสุ2
4944125370อยู่คนเดียวก็ได้สบายดี ลินน์ ชาฮาน แปลโดย เจตน์ เจริญโท 3
4945125380ลูกภูธร / ชอุ่ม ปัญจพรรค์1
4946125390คนเกี่ยวหญ้า / เฉินซัน2
4947125400เมธีเม่งจื้อ / ฉ้ายเมิ่งกวง แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
49481254040วิจิตรวรรณคดี / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
4949125410ฉันคือวัยรุ่น / แปลโดย มัทนี เกษกมล1
4950125430The ok boss1
49511254360โครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555 21
4952125440How to sell anythink to anybody4
4953125450ภมร / กฤษณา อโศกสิน2
4954125460พ่อหม้ายทีเด็ด / กนกเรขา1
49551254600พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)1
49561254620ความรับผิดชอบของคณะราษฎร / สุพจน์ ด่านตระกูล1
49571254690หัวใจชายหนุ่ม / รามจิตติ (นามแฝง) 1
4958125470การควบคุมฝ่ายบริหาร / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญฌูสกุล1
4959125480หน้าที่ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง / อรนุช คล่องเชิงศร2
49601254810This is germany1
4961125490การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์ / สุพัตรา คูหากาญจน์1
4962125510พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ1
4963125520บทบาทของนิตยสารผู้หญิงในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาสตรี / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
4964125540การศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน / นพพร ปริปุณณะ1
4965125550รูปแบบของห้องสมุดวิทยาลัยครูในอนาคต / กลิ่นประทุม ทองนาค1
4966125560การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันศึกษาวิชาการทหารชั้นของประเทศ / กรรณิการ์ หาญนุสสรณ์2
4967125580พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุมน อยู่สิน1
4968125590ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / ชลลดา วงศ์วิชัย1
496912560องค์การและการบริหาร / จำนงค์ บุญชู1
4970125600การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง / สุภาพร ศรีสัตยากุล1
49711256070หนังสือชุดปุจฉาวิสัชนา1
4972125610คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร / พ1
4973125620ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสม1
4974125630ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น / บุษบา สุธีธร1
49751256310พระราชกรณียกิจ...3
4976125640การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษาของโรงแรมอิมพีเรียล / เชิดชัย นำวิวัฒน์1
4977125650เกาะใน / นิคม รายยวา ภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์2
49781256550The book of knowledge annual4
4979125660The Ultimate secrets of total confidence2
4980125670Think your way to wealth4
49811256830MacArthur / Frank Kelley and Cornelius Ryan1
4982125690ใครว่า อตร.เผ่าไม่ดี / อำรุง สกุลรัตนะ2
49831256900หาเมียให้ผัว ลครพูดขบขันสามองก์แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษ / เอ อี. ทอมัส; ศรีอยุธยา (นามแฝง) แปล 1
49841256940หมายน้ำบ่อหน้า: ลครพูดใหม่ 4 องค์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49851256960ชิงนาง : ลครพูด 4 องค์ / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49861256970หมิ่นประมาทศาล : ละคอนพูดองค์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49871256980หนามยอกเอาหนามบ่งเรื่อง ลครชวนหัวสลับลำ (บทแก้ไขใหม่) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49881256990ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องก์) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
498912570ข้อห้าม 36 ข้อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / อ้ายฝาน ; แปลโดย รัศมี ตันติรัตนสุนทร4
4990125700รเรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์4
49911257000โพงพาง ลครพูดองก์เดียว / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49921257010น้อยอินทเสน / พระขรรค์เพ็ชร์ [นามแฝง] 1
49931257020ผิดวินัย : ลครพูด 3 องค์ / เรจินัลด์ บาร์ดลีย์ แปลโดย ศรีอยุธยา1
49941257030ลครพูดเรื่อง นินทาสโมสร (5 องก์) / ริดชาด บรินสลี เชริแดน; ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
49951257130The Arabian nights1
4996125720ยิ้มสวย / อนันต์ แจ้งกลีบ1
49971257200นิทานทหารเรือ / คอนราด เคโต แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
49981257210กุศโลบาย / รอเบอร์ต มาร์แชล แปลโดย ศรีอยุธยา [นามแฝง] 1
4999125730เส้นทางโพธิสัตว์ / แหย็ม โฆล่า2
50001257310โรสเวลต์ / สมชาย วงศ์สุภาและประสิทธิ์ พึ่งเกิด1
5001125740หลินเปียวเบื้องหลังแผนลับโค่นประธานเหมาฯ / หยาว หมิง เล่อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี4
50021257410Federation of Malaya annual report3
50031257470ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์ / โรลฟ เบ้นเน้ตต์ ; แปลโดย พันแหลม [นามแฝง] 1
5004125750เสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรี ศรีวาลัย5
50051257590พูดอังกฤษสำนวนอเมริกาแบบบริการนำเที่ยว / มิสเตอร์แซม1
5006125760ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา2
50071257680กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)1
5008125770นิทานปรัชญาเต๋า / เสฐียรพงษ์ วรรณปก4
50091257710กฎของกรรมเกิดมากับวิบาก / อ.ลีลาวดี1
50101257730เสียสละ ลครพูด 4 องก์ / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
5011125780จาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี3
50121257970One hundred great lives1
50131257990Friendly siam1
5014125800สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง3
5015125810ฮา / สุพัตรา สุภาพ2
50161258300Great photographs of world war II1
50171258370หลวงจำเนียรเดินทาง / เออเจน ลาบิ๊ซ;แปลโดย ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
5018125840ยิ้มลูกเดียว / โดย วันทิพย์ และเรณู ชูความคิด1
50191258430Topic english : A Short intermediate course / J. Harrison, M.L. Morgan and J.J. Percil1
5020125850เอ็มบีโอ [MBO] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ2
50211258520แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
50221258530พระพุทธเจ้าหลวง : พระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนมิรู้ลืม1
50231258560ความสุขนิรันดร์1
50241258570ธรรมโอสถ : ยาจรรโลกจิต ยาระงับสรรพโรค / ปัญญานันทภิกขุ1
5025125860Production management system / by Jimmie Browne, John Harhen and James Shivnan1
5026125870Business1
50271258740The new encyclopedia / edited by H.C. O'Neill1
50281258750เดอะนิวโมเดลอิงลิช-ไทยดิคชันนารี = The New model English-Thai dictionary / บรรณาธิการโดย สอ เศรษฐบุตร4
5029125880Contemporary perspectives on strategic market planning / Roger A. Kerin, Vijay Mahajan and P. Ragan Varadarajan1
50301258840Citizen of the world Franklin D. Roosevelt : an informal biography / Alden P. Hatch1
50311258860Reader's digest condence books2
5032125890Big business blunders : mistake in multinational marketing / David A. Ricks6
50331258900As it happened / C.R.Attlu1
50341258910Queen Wilhelmina / Philip Paneth1
503512590222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ ; วาดภาพประกอบโดย วี.บี.เฮลบี 4
5036125900Sovereignty and rebellion : the white kmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp1
50371259040ประมวลกฎหมายที่ดิน1
5038125910Intelligent manufacturing : proceedings from the first international conference on expert system and the leading edge in production planning and contr2
50391259110เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. / มนัส จารุภา2
5040125920ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์3
5041125930The historic country hotels of England / Wendy Arnold photographs by Robin Morrison1
50421259320The light of truth / Ven Lokanatha1
50431259340พระองค์ทรงเล่า : พระบรมราชาธิบายพระพุทธเจ้าหลวง1
50441259370อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ / พระเทพวิสุทธิเมธี [ปัญญานันทภิกขุ]1
5045125940Practical stock and inventory techbiques that cut costs and improve profits / C. Louis Hohenstein2
50461259430A Outline of america economics1
5047125970ระบบแห่งความสำเร็จ = The success system that never fails / ดับบลิว คลีเม้นท์ สโตน ; แปลโดย อินทิรา6
50481259700Little known facts about wellknown people / Dale Carnegie1
50491259790โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
5050125980Profit secrets for small business4
50511259800รามเกียรติ์บทร้องและบทพากษ์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
50521259870ท้าวแสนปม / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1
50531259940เทศนาฮา... สุดขีด 41
50541259980Anna and the king of Siam / Margaret Landon1
50551260Dictionary of business and economics / by Chirstine Ammer and Dean S. Ammer1
505612600ความผิดพลาดของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่2
5057126000แสนดอลลาร์/ปี สตรีนักธุรกิจ / หลุยส์ ไวส์ ; แปลโดย รัศมี สั่งชนะ2
50581260020ตำนานชาติฮั่น / อาร์เทอร์ มอร์แลนด์; แปลโดย รามจิตติ1
50591260060Of mice and men / John Steinbeck1
50601260080บ่วงมาร / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50611260090ลครพูดเรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ) / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
5062126010เวียดนามกับการรุกรานกัมพูชา / ชัยสิริ สมุทวณิช,บรรณาธิการ1
50631260110ล่ามดี / ศรีอยุธยา (นามแฝง) 1
50641260120เจ้าคุณเจ้าชู้ / อาร์เธอร์วิง ปิเนโร1
50651260130Royal school series1
50661260140ราชินยานุสสาวรีย์2
50671260170The pearl / John Steinbeck1
5068126020โปรติอุส บุรุษจอมโหดแห่งยุค / มอร์ริส เวสต์ ; แปลโดย ส.ศิริพร 1
50691260200ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พุทธทาสภิกขุ1
50701260210พรพระธรรมการตามรอยพระยุคลบาทสร้างพระไว้ที่ใจในวันปีใหม่ / พุทธทาสภิกขุ1
50711260220การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรคและตำรายาวิเศษต้นเหงือกปลาหมอ1
50721260230ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ [โต พรหมรังสี]1
50731260250Gulliver's travels / Jonathan Swift1
5074126030บริหารงานจัดการคน / วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา15
50751260360ข้อพินิจก่อนภาวนา1
50761260380Madame Tussaud's1
5077126040ลูกเล่นกลเม็ดการพูดคุยให้สนุก / วีระพล สุวรรณนันต์4
50781260440เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 71
50791260480คติชาวบ้านที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา1
5080126050สันดานรัฐมนตรี / โดย วีระ มุสิกพงศ์...[และคนอื่น ๆ]4
50811260500สตรีวิทยา / โรงเรียนสตรีวิทยา1
50821260520Madame Tussaud's1
50831260590กฎบัตรสหประชาชาติ1
5084126060เรื่องของคนขี้คุก / วีระ มุสิกพงศ์2
50851260620หนังตะลุง / รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์1
5086126070เสริมเสน่ห์วัยรุ่น / วัลยา ภู่ภิญโญ1
50871260770คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด1
5088126090ลูกแก้ : เมื่อการต่อรองไม่ถึงรากถึงโคน / แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต2
50891260940Nymphenburg1
509012610นักบริหาร = Up the organization / โรเบิร์ต ทาวน์เส็น ; แปลโดย ปรีชา ทิวะหุต 8
5091126100Napoleon's life Drama4
5092126110Our own worst enemy4
50931261100คติชาวบ้าน อันดับ 121
50941261110ฮ่องกงมาเก๊าเจ้าเก่า / ป. วัชราภรณ์1
50951261190กฎหมายลักษณะล้มละลาย1
5096126120The art of being an executive10
5097126130The secrets of closing sales4
5098126140นิฮงญิง / แรม4
50991261440Sarawak : Annula report...1
5100126150Steps on the stairway2
51011261520Secrets and stories of the war4
51021261540Building construction2
51031261550The world's library of best books / edited by Wilfred Whitten3
51041261570สถิติการศึกษา / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2
5105126160เรื่องฮือฮากุ๊กกิ๊กในวงธุรกิจ / แปลโดย กิติศักดิ์ ศิริมูล8
51061261680วิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ1
5107126170สงครามการตลาด = Marketing warfare / โดย อัล รีส และ แจ๊ค เทร้าท์ ; แปลโดย ก้องเกียรติ์ โอภาสวงการ 6
5108126180ข้อคิดสำหรับผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รักทุกท่าน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์2
51091261800การสงครามป้อมค่ายประชิด : ปาฐะกถา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
5110126190Bernard meltzer's guidance for living1
511112620Running the American corporation8
5112126200มิติพิศวง1
5113126210คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน / มหาตม คานธี ; รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ2
51141262150The straits times directory of Singapore and Malaya2
5115126220Principle of management?2
51161262210ชีวิตและผลงานการต่อสู้ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา พงศ์ภมร2
5117126230The art of love2
51181262380พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา.../ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์1
5119126240101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / โดย อัลวิน เอช ไพรซ์ และ เจย์ เอ แพร์รี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย รักษิณา2
51201262400อันตรายจากบุหรี มะเร็งปอดโรคร้ายที่รักษาและอาจป้องกันได้ / ธีระ ลิ่มศิลา1
51211262480Construction specifications of the Asphalt institute1
5122126250Status civilization2
51231262510Geographers' famous guide to London and around London1
51241262520London : A visitors guide to London for the year 19651
5125126260No orchids for Miss Blandish1
51261262610John Fitzgerald Kennedy 1917-19631
51271262620All Rome 100 fotocolor1
51281262630โครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
5129126270Dragonstar แปลโดย แพร เซี่ยงไฮ้1
51301262710ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตัวอย่าง / วิคเตอร์เจ บอลทาซาร์1
51311262730Aunt Marv's cook book / Marv E. Smalllwood1
51321262780The handbook of India1
5133126280Holocaust 20002
51341262800กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า พร้อมด้วยกำหนดอัตราค่าบำรุงป่า / เสงี่ยม เทสสิริ1
51351262830National museum of archaeology Athens1
5136126290Old to Billy Joe2
51371262970การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ / ไพโรจน์ ชัยนาม1
513812630การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ / โดย จรัส สุวรรณเวลา...[และคนอื่นๆ] 12
5139126300ถึงป่าคอนกรีต / รงค์ วงษ์สวรรค์ 2
51401263010พระบารมีปกเกล้าชาวใต้1
51411263040กฎหมายและระเบียบการคลังบางเรื่อง2
5142126310Snow country2
51431263160Social psychology : A brief introduction / Joseph E. McGrath1
5144126320เกือบสุดมีอขวา / มาลาริน1
51451263230การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย1
51461263270Special english : The department store1
5147126330เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์1
51481263340Practical mathematics for all : A Simplified but complete course of arithmetic algebrageometry trigonometry and calculus, with copious / Herbert McKay1
5149126340เมืองนิมิต / มาลัย ชูพินิจ2
51501263470Madrid1
51511263480สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ1
5152126350พันหนึ่งทิวา / แปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป1
51531263600Jack's reference book for home and office1
51541263740Why you should be a socialist / John Strachey1
51551263760American government / Peter Woll1
5156126380สังคมศึกษา 1 / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ...คนอื่นๆ1
5157126390รัฐมนตรีเมืองไทย / คณิน บุญสุวรรณ2
51581263990รายงานกิจการร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปีพ.ศ.25051
515912640แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์12
5160126400กะเหรี่ยงแอล.เอ / กรีนคาร์ด1
5161126410The rules of success6
51621264110The new ecinimics : Keynes on theory and public policy / edited by Seymour E. Harris1
51631264150แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่อง กรรมสิทธิ์และครอบครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แวว ยอดพยุง1
51641264160คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ / สุปัน พูลพัฒน์1
5165126418060 ปี หมอโอภาส1
51661264190ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2506 ข้อบังคับ ก.ท. และระเบียบ ก.ท.1
5167126420How to sell your sell6
51681264230คู่มืออาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ1
51691264240เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม / เทพ สุนทรศารทูล1
51701264250ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์1
5171126430Krishnamurti's jounal2
5172126440Strategy in handling people2
51731264420Language and language learning: Theory and practice / Nelson Brooks1
51741264460Fifty years march : The rise of the labour party / Francis Williams1
51751264480Webster's